KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Myśliwiec, Przemysław.

    Bezpieczeństwo Polski w świetle zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku / Przemysław Myśliwiec ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 79 s. : il.

Bezpieczeństwo
Polska
Terroryzm

   
M.6131