KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Jasik, Mariola.

    Rachunkowość krótkoterminowych aktywów finansowych / Mariola Jasik ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 87 s. : il.

Rachunkowość
Finanse

   
L.3241