KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szydlik, Joanna Marta.

    Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej Wawel S.A. na podstawie sprawozdań za lata 2010-2012 / Joanna Marta Szydlik ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 62 s. : il.

Finanse
Przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość

   
M.6024