KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Galas, Krzysztof.

    Bezpieczeństwo danych przechowywanych i gromadzonych w bankowych systemach informatycznych / Krzysztof Galas ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 39 s. :

Systemy informatyczne
Bezpieczeństwo
Dane
Banki

   
L.3185