KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Olechniewicz, Marcin.

    Bezpieczeństwo przewozów ładunków niebezpiecznych oraz ponadnormatywnych w aspekcie krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych / Marcin Olechniewicz ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 92 s. : il.

Prawo
Transport
Ładunki nienormatywne
Ładunki niebezpieczne

   
PD.6973