KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Dąbek, Arkadiusz.

    Technologie ładunkowe i przewozowe w transporcie międzynarodowym / Arkadiusz Dąbek ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 66 s. : il.

Ładunki
Transport
Technologie

   
PD.6848