KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Piec, Elżbieta.

    Analiza finansowa Groupe SEB / Elżbieta Piec ; Jerzy Sikorski.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 84 s. : il.

Analiza finansowa
Sprawozdawczość
Przedsiębiorstwa

   
M.5999