KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Książek, Aneta.

    Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu podatkowym i bilansowym na przykładzie spółki XYZ / Aneta Książek ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 90 s. : il.

Leasing
Prawo podatkowe
Przedsiębiorstwa

   
M.5955