KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Oksiński, Rafał.

    Ochrona informacji niejawnych w administracji publicznej z uwzględnieniem teleinformatycznych rejestrów publicznych / Rafał Oksiński ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 41 s. : il.

Administracja publiczna
Informacja niejawna
Bezpieczeństwo

   
L.3032