KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Dąbrowski, Piotr.

    Zadania i stosowane techniki przez Straż Graniczną zapewniające bezpieczeństwo strefy Schengen / Piotr Dąbrowski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 42 s. : il.

Strefa Schengen
Straż graniczna
Informatyzacja

   
L.3026