KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kwiatkowski, Michał Artur.

    Metody i formy ochrony danych osobowych / Michał Artur Kwiatkowski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 61 s. : il.

Dane osobowe
Bezpieczeństwo
Prawo
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Polska

   
L.2986