KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Polak, Kamil.

    Bezpieczeństwo przekazywanych informacji w sieciach informatycznych systemu bankowego / Kamil Polak ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 43 s. :

Sieci komputerowe
Banki
Bezpieczeństwo
Informacja

   
L.2930