KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Dąbrowska, Justyna.

    Najważniejsze organizacje terrorystyczne XXIw. oraz obszar ich działań / Justyna Dąbrowska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 43 s. :

Terroryzm
Organizacje
Bezpieczeństwo

   
L.2928