KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Gwiazda, Daria.

    Analiza ekonomiczno- finansowa firmy PGE w latach 2010-2013 / Daria Gwiazda ; Iwona Przychocka.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 71 s. : il.

Sprawozdawczość
Przedsiębiorstwa
Finanse

   
L.2896