KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Bogucka, Anna.

    Zagrożenia cyberterrorystyczne XXI wieku / Anna Bogucka ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 53 s. : il.

Cyberterroryzm
Bezpieczeństwo
Polska

   
L.2875