KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szemborowska, Angelika.

    Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa Farmacol S.A. na podstawie rachunku zysków i strat / Angelika Szemborowska ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 73 s. : il.

Rachunkowość
Analiza
Przedsiębiorstwa

   
L.2871