KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Klusek, Aneta.

    Zasady sporządzania bilansu oraz rachunku zysku i strat jako elementów sprawozdania finansowego / Aneta Klusek ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 56 s. : il.

Sprawozdawczość
Bilanse
Rachunkowość

   
L.2868