KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Żach, Agnieszka.

    Koszty rodzajowe : ewidencja i analiza na przykładzie podmiotu Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2011 - 2013 / Agnieszka Żach ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 90 s. : il.

Koszty
Rachunkowość
Spółki

   
L.2859