KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Podsędek-Szymańska, Agnieszka.

    Terroryzm islamski zagrożeniem XXI wieku / Agnieszka Podsędek-Szymańska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014. - 74 s. : il.

Terroryzm
Islam
Bezpieczeństwo

   
L.2858