KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Ziemba, Rafał.

    Zarządzanie strategiczne w Zakładach Azotowych Kędzierzyn - Koźle / Rafał Ziemba, prom. prof. dr hab. Jerzy Sikorski, rec. dr hab. prof. WSZiP Marek Lisiecki.
    Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, 2008. - 96 s.: rys., tab., wykr.; 30 cm.

prace magisterskie
zarządzanie strategiczne
przedsiębiorstwo
misja firmy
wizja firmy

   
M.4956