KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Morgan, Gareth.

    Wyobraźnia organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan.
    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 385, [1] s.: rys., tab., wykr.; 21 cm.
    (Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)
 
Oryg.: Imaginization..., 1997
    ISBN 83-01-13377-5

Organizacje
Zarządzanie

   
G.18187   
G.17461   
G.18189   
G.18188