KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Słownik polsko-rosyjski / pod red. I.H. Dworeckiego. Wyd. polskie, przedrukowane z matryc trzeciego poprawionego i uzupełnionego wydania rosyjskiego - Moskwa 1948.

    Warszawa : Spółdzielnia Wydaw. "Współpraca", 1949. - 664 s. ; 20 cm.

Słowniki polsko-rosyjskie
Język rosyjski
Język polski

   
K.4759