KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Zorska, Anna.

    Ku globalizacji? : przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej / Anna Zorska.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 260 s.: il.; 24 cm.
    (Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)
    ISBN 83-01-12673-6

globalizacja
korporacje transnarodowe
gospodarka
w: msg

   
G.16929   
G.16930   
G.14276