START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Prawo (LAW)


Zawartość półki


 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1  
2   2001700223766 G.34494 Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Podleś, Marcin. 2008
3   2001700223773 G.34495 Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Podleś, Marcin. 2008
4   2002100071445 W.7144 Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych / Podleś, Marcin. 2011
5   2000200474913 G.47491 Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / 2017
6   2000100192450 K.19245 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki / 2013
7   2002100020252 W.2025 Podatki 2007 / 2007
8   2002100024502 W.2450 Podatki 2008 / 2008
9   2002100024496 W.2449 Podatki 2009 / 2009
10   2002100024489 W.2448 Podatki 2010 / 2010
11   2002100021204 W.2120 Podatki 2011 / 2011
12   2000200458982 G.45898 Podatki 2015 : z komentarzem Crido Taxand / 2015
13   2000200458975 G.45897 Podatki 2016 : z komentarzem Crido Taxand / 2016
14   2000200459224 G.45922 Podatki 2016 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone / 2016
15   2000100175217 K.17521 Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych / 2012
16   2002100072824 W.7282 Podatkowy slalom przedsiębiorcy / 2014
17   2002100072831 W.7283 Podatnik versus organ podatkowy / 2011
18   2001700308975 G.35076 Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji : praca zbiorowa / 2010
19   2002100044319 W.4431 Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / 2006
20   2002100051041 W.5104 Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : raport końcowy z badań / 2006
21   2002100030046 W.3004 Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej / 2011
22   2002100022287 W.2228 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / 2009
23   2002100042445 W.4244 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / 2010
24   2000100095416 K.9541 Podstawy prawa cywilnego / 2005
25   2000100095423 K.9542 Podstawy prawa cywilnego / 2005
26   2001700351681 G.39556 Podstawy prawa cywilnego / 2011
27   2001700351698 G.39557 Podstawy prawa cywilnego / 2011
28   2001700351704 G.39558 Podstawy prawa cywilnego / 2011
29   2002100052079 W.5207 Podstawy prawa cywilnego / 2005
30   2002100052086 W.5208 Podstawy prawa cywilnego / 2010
31   2002100052093 W.5209 Podstawy prawa cywilnego / 2010
32   2002100052109 W.5210 Podstawy prawa cywilnego / 2010
33   2002100052116 W.5211 Podstawy prawa cywilnego / 2010
34   2002100052123 W.5212 Podstawy prawa cywilnego / 2010
35   2002100052130 W.5213 Podstawy prawa cywilnego / 2010
36   2002100052147 W.5214 Podstawy prawa cywilnego / 2010
37   2002100052154 W.5215 Podstawy prawa cywilnego / 2010
38   2002100052161 W.5216 Podstawy prawa cywilnego / 2011
39   2002100052178 W.5217 Podstawy prawa cywilnego / 2011
40   2002100052185 W.5218 Podstawy prawa cywilnego / 2011
41   2002100052192 W.5219 Podstawy prawa cywilnego / 2011
42   2002100052208 W.5220 Podstawy prawa cywilnego / 2011
43   2002100064683 W.6468 Podstawy prawa cywilnego / 2011
44   2002100065055 W.6505 Podstawy prawa cywilnego / 2011
45   2002100052215 W.5221 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 1, Prawo cywilne / 2002
46   2002100052222 W.5222 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 2, Prawo handlowe / 2002
47   2002100006386 W.638 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / 2010
48   2002100006393 W.639 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / 2011
49   2000200468073 G.46807 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
50   2000200468417 G.46841 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
51   2000200468400 G.46840 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
52   2000200468394 G.46839 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
53   2000200468387 G.46838 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
54   2000200468370 G.46837 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
55   2000200468363 G.46836 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
56   2000200468356 G.46835 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
57   2000200468349 G.46834 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
58   2000200468332 G.46833 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
59   2000200468325 G.46832 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
60   2000200468318 G.46831 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
61   2000200468301 G.46830 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
62   2000200468295 G.46829 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
63   2000200468288 G.46828 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
64   2000200468271 G.46827 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2015
65   2000200479239 G.47923 Podstawy prawa dla ekonomistów / 2018
66   2002100015449 W.1544 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / 2010
67   2000100166628 K.16662 Podstawy prawa w gospodarce / 2008
68   2002100029781 W.2978 Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE / 2010
69   2002100042308 W.4230 Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej = I fondamenti della regolazione della relazioni stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana / 2010
70   2002100064386 W.6438 Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich / 1998
71   2002100015890 W.1589 Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią / 2003
72   2002100004344 W.434 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / 2000
73   2002100004351 W.435 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / 2000
74   2002100020306 W.2030 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik / 2000
75   2002100020313 W.2031 Podstawy ubezpieczeń. T. 2, Produkty : podręcznik / 2002
76   2002100024571 W.2457 Podstawy ubezpieczeń. T. 3, Przedsiębiorstwo : podręcznik / 2003
77   2002100020351 W.2035 Podstawy wyceny nieruchomości / 2001
78   2002100045255 W.4525 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej / 2008
79   2001700223834 G.34501 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin. 2009
80   2001700223841 G.34502 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin. 2009
81   2002100044500 W.4450 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin. 2009
82   2001700294858 G.36558 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł. 2010
83   2001700294902 G.36559 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł. 2010
84   2001700294803 G.36560 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł. 2010
85   2001700371016 G.41592 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar. 2012
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
86   2002100040953 W.4095 Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi / 2011
87   2002100003323 W.332 Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / 2009
88   2002100074538 W.7453 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia / 2012
89   2002100080799 W.8079 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia / 2012
90   2002100065796 W.6579 Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego / 2008
91   2002100060203 W.6020 Pranie brudnych pieniędzy / 2005
92   2002100060210 W.6021 Pranie brudnych pieniędzy / 2005
93   2000100179802 K.17980 Prawa cudzoziemców umieszczonych w aresztach w celu wydalenia i strzeżonym ośrodku : raport / 2004
94   2000100116869 K.11686 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
95   2000100116876 K.11687 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
96   2000100144350 K.14435 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
97   2000100144367 K.14436 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
98   2000100144374 K.14437 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
99   2000100053218 K.5321 Prawa Człowieka : humanistyczne zeszyty naukowe nr 8(2002). 2002
100   2000100062050 K.6205 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2004
101   2000100062074 K.6207 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2004
102   2000100130803 K.13080 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / 2009
103   2001700338057 G.38011 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2011
104   2001700338064 G.38012 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2011
105   2001700338071 G.38013 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2011
106   2001700203881 G.31914 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
107   2001700204031 G.31915 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
108   2001700203935 G.31916 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
109   2002100000520 W.52 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
110   2002100000537 W.53 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
111   2002100000544 W.54 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
112   2002100031500 W.3150 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / 2009
113   2002100037731 W.3773 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
114   2002100037748 W.3774 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
115   2002100037755 W.3775 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2008
116   2002100037762 W.3776 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2011
117   2002100037779 W.3777 Prawa człowieka : zarys wykładu / 2011
118   2002100039612 W.3961 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych / 2014
119   2002100042872 W.4287 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / 2009
120   2002100070080 W.7008 Prawa człowieka : wybór źródeł / 1996
121   2002100063112 W.6311 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 7 (2000) / 2000
122   2002100003705 W.370 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / 2006
123   2002100003712 W.371 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / 2006
124   2002100003729 W.372 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / 2006
125   2002100003736 W.373 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / 2006
126   2001700228105 G.34295 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / 2010
127   2001700228112 G.34296 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / 2010
128   2002100000551 W.55 Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / 2005
129   2002100000568 W.56 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / 2010
130   2002100037960 W.3796 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / 2010
131   2002100037977 W.3797 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] / 2010
132   2002100003682 W.368 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe / 2002
133   2002100062672 W.6267 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / 2011
134   2001700282794 G.28988 Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej / 2007
135   2000100179932 K.17993 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego / 2006
136   2002100013896 W.1389 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego / 2006
137   2002100037724 W.3772 Prawa człowieka, prawa rodziny : 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN / 2003
138   2000100149614 K.14961 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny / 2010
139   2001700326573 G.36812 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny / 2010
140   2000100179956 K.17995 Prawa i wolności I i II generacji / 2006
141   2002100003699 W.369 Prawa i wolności I i II generacji / 2006
142   2002100019539 W.1953 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / 2002
143   2002100019546 W.1954 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / 2002
144   2000100161753 K.16175 Prawa kobiet we współczesnym świecie / 2011
145   2000100162804 K.16280 Prawa kobiet we współczesnym świecie / 2011
146   2001700360911 G.40541 Prawa kobiet we współczesnym świecie / 2011
147   2001700360928 G.40542 Prawa kobiet we współczesnym świecie / 2011
148   2002100037984 W.3798 Prawa kobiet we współczesnym świecie / 2011
149   2000200426745 G.42674 Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / 2010
150   2002100040533 W.4053 Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej / 2009
151   2002100047990 W.4799 Prawa reprodukcyjne Polek i Polaków : materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarną Grupę Kobiet, Polski Parlamentarny Zespół ds. Ludności i Rozwoju oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), 9 grudnia 2003 r. / 2004
152   2002100071520 W.7152 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / 2009
153   2002100047136 W.4713 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech / 2006
154   2002100073227 W.7322 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech / 2006
155   2002100043800 W.4380 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / 2011
156   2002100076174 W.7617 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / 2011
157   2002100015425 W.1542 Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego / 2010
158   2000100179819 K.17981 Prawne aspekty wolności : zbiór studiów / 2008
159   2000200454212 G.45421 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną / 2015
160   2001700332765 G.37480 Prawniczy słownik wyrazów trudnych / 2005
161   2002100069039 W.6903 Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. / 2006
162   2000200448792 G.44879 Prawo a gospodarka : zagadnienia ekonomiczne i prawne / 2014
163   2001700373430 G.41834 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2009
164   2000200427704 G.42770 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 2 / 2011
165   2000200427711 G.42771 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 1 / 2011
166   2002100010505 W.1050 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2009
167   2002100010512 W.1051 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2009
168   2000200449225 G.44922 Prawo administracyjne : ćwiczenia / 2011
169   2002100046795 W.4679 Prawo administracyjne : ćwiczenia, prace studyjne / 1998
170   2002100050396 W.5039 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2009
171   2002100065789 W.6578 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2009
172   2002100080034 W.8003 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2016
173   2002100080041 W.8004 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2016
174   2002100080058 W.8005 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2016
175   2002100080065 W.8006 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2016
176   2002100080072 W.8007 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / 2016
177   2000100106563 K.10656 Prawo administracyjne / 2006
178   2001700166919 G.21711 Prawo administracyjne / 2002
179   2001700276663 G.28173 Prawo administracyjne / 2006
180   2001700295473 G.38658 Prawo administracyjne / 2011
181   2001700295480 G.38659 Prawo administracyjne / 2011
182   2001700295497 G.38660 Prawo administracyjne / 2011
183   2001700329284 G.37099 Prawo administracyjne / 2010
184   2001700329291 G.37100 Prawo administracyjne / 2010
185   2001700329307 G.37101 Prawo administracyjne / 2010
186   2001700219608 G.33489 Prawo administracyjne / 2009
187   2001700219615 G.33490 Prawo administracyjne / 2009
188   2001700219653 G.33494 Prawo administracyjne / 2009
189   2001700219660 G.33495 Prawo administracyjne / 2009
190   2001700219677 G.33496 Prawo administracyjne / 2009
191   2001700219684 G.33497 Prawo administracyjne / 2009
192   2001700219691 G.33498 Prawo administracyjne / 2009
193   2001700294971 G.36588 Prawo administracyjne / 2009
194   2001700294988 G.36589 Prawo administracyjne / 2009
195   2001700295015 G.36590 Prawo administracyjne / 2009
196   2001700295022 G.36591 Prawo administracyjne / 2009
197   2001700294964 G.36592 Prawo administracyjne / 2009
198   2002100009585 W.958 Prawo administracyjne / 2011
199   2002100009592 W.959 Prawo administracyjne / 2011
200   2002100009608 W.960 Prawo administracyjne / 2009
201   2002100009615 W.961 Prawo administracyjne / 2009
202   2002100009677 W.967 Prawo administracyjne / 2011
203   2002100010086 W.1008 Prawo administracyjne / 2008
204   2002100010093 W.1009 Prawo administracyjne / 2008
205   2002100010109 W.1010 Prawo administracyjne / 2011
206   2002100010116 W.1011 Prawo administracyjne / 2011
207   2002100010123 W.1012 Prawo administracyjne / 2011
208   2002100010215 W.1021 Prawo administracyjne / 2007
209   2002100010222 W.1022 Prawo administracyjne / 2007
210   2002100010239 W.1023 Prawo administracyjne / 2007
211   2002100010246 W.1024 Prawo administracyjne / 2010
212   2002100010253 W.1025 Prawo administracyjne / 2010
213   2002100010260 W.1026 Prawo administracyjne / 2010
214   2002100010277 W.1027 Prawo administracyjne / 2010
215   2002100010284 W.1028 Prawo administracyjne / 2010
216   2002100010529 W.1052 Prawo administracyjne / 2007
217   2002100050402 W.5040 Prawo administracyjne / 2010
218   2002100050419 W.5041 Prawo administracyjne / 2010
219   2002100050747 W.5074 Prawo administracyjne / 2006
220   2002100050754 W.5075 Prawo administracyjne / 2006
221   2002100050761 W.5076 Prawo administracyjne / 2006
222   2002100050778 W.5077 Prawo administracyjne / 2006
223   2002100050785 W.5078 Prawo administracyjne / 2006
224   2002100050792 W.5079 Prawo administracyjne / 2006
225   2002100050808 W.5080 Prawo administracyjne / 2007
226   2002100050815 W.5081 Prawo administracyjne / 2007
227   2002100050822 W.5082 Prawo administracyjne / 2007
228   2002100050839 W.5083 Prawo administracyjne / 2007
229   2002100050846 W.5084 Prawo administracyjne / 2007
230   2002100050853 W.5085 Prawo administracyjne / 2007
231   2002100050860 W.5086 Prawo administracyjne / 2011
232   2002100050877 W.5087 Prawo administracyjne / 2011
233   2002100050884 W.5088 Prawo administracyjne / 2011
234   2002100050891 W.5089 Prawo administracyjne / 2011
235   2002100051393 W.5139 Prawo administracyjne / 2011
236   2002100070660 W.7066 Prawo administracyjne / 2010
237   2002100073821 W.7382 Prawo administracyjne / 2007
238   2002100073838 W.7383 Prawo administracyjne / 2007
239   2002100079755 W.7975 Prawo administracyjne / 2017
240   2002100079762 W.7976 Prawo administracyjne / 2017
241   2002100079779 W.7977 Prawo administracyjne / 2017
242   2002100079786 W.7978 Prawo administracyjne / 2017
243   2002100043701 W.4370 Prawo administracyjne materialne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / 2005
244   2001700193014 G.30833 Prawo administracyjne materialne / 2008
245   2002100011472 W.1147 Prawo administracyjne materialne / 2008
246   2002100070394 W.7039 Prawo administracyjne materialne / 2008
247   2002100070400 W.7040 Prawo administracyjne materialne / 2008
248   2002100070417 W.7041 Prawo administracyjne materialne / 2008
249   2002100070424 W.7042 Prawo administracyjne materialne / 2008
250   2002100070431 W.7043 Prawo administracyjne materialne / 2008
251   2002100080003 W.8000 Prawo administracyjne materialne / 2016
252   2002100080010 W.8001 Prawo administracyjne materialne / 2016
253   2002100080027 W.8002 Prawo administracyjne materialne / 2016
254   2002100002999 W.299 Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 / 2009
255   2001700203553 G.31899 Prawo autorskie i prawa pokrewne / 2008
256   2001700203652 G.31900 Prawo autorskie i prawa pokrewne / 2008
257   2001700203607 G.31901 Prawo autorskie i prawa pokrewne / 2008
258   2002100002609 W.260 Prawo autorskie i prawa pokrewne / 2007
259   2002100003002 W.300 Prawo autorskie i prawa pokrewne / 2011
260   2001700166933 G.13955 Prawo bankowe : komentarz / 1999
261   2002100002746 W.274 Prawo bankowe : komentarz / 2007
262   2002100040618 W.4061 Prawo bankowe : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-92 / 2005
263   2002100040625 W.4062 Prawo bankowe : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 92A-194 / 2005
264   2001700371931 G.41683 Prawo bankowe / 2012
265   2001700371948 G.41684 Prawo bankowe / 2012
266   2001700371955 G.41685 Prawo bankowe / 2012
267   2002100001350 W.135 Prawo bankowe / 2009
268   2002100001367 W.136 Prawo bankowe / 2009
269   2002100001374 W.137 Prawo bankowe / 2009
270   2002100008793 W.879 Prawo bankowe / 2008
271   2002100008809 W.880 Prawo bankowe / 2008
272   2002100051447 W.5144 Prawo bankowe / 2012
273   2002100072428 W.7242 Prawo bankowe / 2009
274   2001700208985 G.32389 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym / 2009
275   2001700209036 G.32390 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym / 2009
276   2002100051454 W.5145 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym / 2009
277   2000200460527 G.46052 Prawo bilansowe a prawo podatkowe / 2011
278   2001700225227 G.33983 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / 2009
279   2001700225234 G.33984 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / 2009
280   2002100051461 W.5146 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / 2009
281   2002100051478 W.5147 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem / 2009
282   2000200468486 G.46848 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne / 2017
283   2000200468479 G.46847 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne / 2017
284   2002100079366 W.7936 Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi publiczne : ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu 2018
285   2002100003446 W.344 Prawo budowlane / 2007
286   2002100046313 W.4631 Prawo budowlane / 2016
287   2002100071131 W.7113 Prawo budowlane / 2016
288   2000100027141 K.2714 Prawo budżetowe : zbiór przepisów z objaśnieniami / 1993
289   2001700318813 G.36068 Prawo celne : międzynarodowe, wspólnotowe, polskie / 2009
290   2001700318820 G.36069 Prawo celne : międzynarodowe, wspólnotowe, polskie / 2009
291   2001700360270 G.40477 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy / 2010
292   2001700360287 G.40478 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy / 2010
293   2001700360294 G.40479 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy / 2010
294   2002100039773 W.3977 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami / 2012
295   2002100055346 W.5534 Prawo cywilne : część ogólna / 2013
296   2000100157480 K.15748 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2009
297   2000200420125 G.42012 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
298   2000200420118 G.42011 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
299   2000200420095 G.42009 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
300   2000200420088 G.42008 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
301   2000200420071 G.42007 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
302   2000100180433 K.18043 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
303   2000100180440 K.18044 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
304   2000100180457 K.18045 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
305   2002100007413 W.741 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2006
306   2002100007420 W.742 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2006
307   2002100007437 W.743 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2009
308   2002100007444 W.744 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2009
309   2000100204092 K.20409 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
310   2002100052512 W.5251 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
311   2002100052529 W.5252 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
312   2000200462620 G.46262 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2017
313   2002100080348 W.8034 Prawo cywilne i handlowe w zarysie / 2011
314   2000100058466 K.5846 Prawo dewizowe : akty prawne regulujące gospodarkę dewizową w zakresie granicznej kontroli dewizowej (nowelizacja) / 1996
315   2000200437642 G.43764 Prawo dla ekonomistów : podręcznik akademicki / 2013
316   2002100069046 W.6904 Prawo dla obywatela : podręcznik. Raport o korupcji / 2007
317   2002100038028 W.3802 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / 2008
318   2002100038035 W.3803 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / 2008
319   2002100038042 W.3804 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań / 2008
320   2002100027602 W.2760 Prawo do dobrej administracji / 2003
321   2002100027619 W.2761 Prawo do dobrej administracji / 2003
322   2002100037991 W.3799 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / 2000
323   2002100038004 W.3800 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / 2000
324   2002100038011 W.3801 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych / 2000
325   2002100076068 W.7606 Prawo dyplomatyczne i konsularne : wybór dokumentów / 2001
326   2002100046009 W.4600 Prawo działalności gospodarczej z praktycznym komentarzem / 2007
327   2000100166253 K.16625 Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 / 2011
328   2002100008540 W.854 Prawo europejskie : zarys wykładu / 2005
329   2002100030015 W.3001 Prawo europejskie : zarys wykładu / 2008
330   2002100030022 W.3002 Prawo europejskie : zarys wykładu / 2008
331   2002100047334 W.4733 Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej / 2003
332   2000100115688 K.11568 Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki : praca zbiorowa / 2005
333   2002100079373 W.7937 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / 2017
334   2002100079380 W.7938 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe / 2017
335   2001700338088 G.38014 Prawo finansowe / 2011
336   2001700338095 G.38015 Prawo finansowe / 2011
337   2001700338101 G.38016 Prawo finansowe / 2011
338   2001700318554 G.36042 Prawo finansowe / 2010
339   2001700318561 G.36043 Prawo finansowe / 2010
340   2001700318578 G.36044 Prawo finansowe / 2010
341   2001700318585 G.36045 Prawo finansowe / 2010
342   2001700318592 G.36046 Prawo finansowe / 2010
343   2001700318608 G.36047 Prawo finansowe / 2010
344   2000200432227 G.43222 Prawo finansowe / 2013
345   2000200432234 G.43223 Prawo finansowe / 2013
346   2002100013261 W.1326 Prawo finansowe / 2011
347   2002100013278 W.1327 Prawo finansowe / 2011
348   2002100001282 W.128 Prawo finansowe / 2009
349   2002100023789 W.2378 Prawo finansowe / 2010
350   2002100023796 W.2379 Prawo finansowe / 2010
351   2000200447535 G.44753 Prawo finansowe / 2013
352   2002100053960 W.5396 Prawo finansowe / 2011
353   2002100053977 W.5397 Prawo finansowe / 2011
354   2002100053984 W.5398 Prawo finansowe / 2011
355   2002100073845 W.7384 Prawo finansowe / 2013
356   2002100073852 W.7385 Prawo finansowe / 2013
357   2002100081390 W.8139 Prawo finansowe / 2011
358   2002100081406 W.8140 Prawo finansowe / 2013
359   2002100081413 W.8141 Prawo finansowe / 2013
360   2000200464594 G.46459 Prawo finansów publicznych / 2017
361   2000200474074 G.47407 Prawo finansów publicznych / 2017
362   2000200474081 G.47408 Prawo finansów publicznych / 2017
363   2000200431336 G.43133 Prawo geodezyjne i kartograficzne / 2013
364   2000100149010 K.14901 Prawo gospodarcze : kompendium / 2007
365   2001700328775 G.37033 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
366   2001700328782 G.37034 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
367   2001700328799 G.37035 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
368   2001700331928 G.37392 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
369   2001700331935 G.37393 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
370   2001700331942 G.37394 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
371   2001700331959 G.37395 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
372   2001700331966 G.37396 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
373   2001700331973 G.37397 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
374   2001700331980 G.37398 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
375   2001700331997 G.37399 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
376   2001700332000 G.37400 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
377   2001700332017 G.37401 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
378   2001700328829 G.37038 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
379   2001700328836 G.37039 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
380   2001700328843 G.37040 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
381   2000200419440 G.41944 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2011
382   2000200419433 G.41943 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2011
383   2000200419426 G.41942 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2011
384   2000100200902 K.20090 Prawo gospodarcze : kompendium / 2013
385   2002100012486 W.1248 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
386   2002100012493 W.1249 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
387   2002100012509 W.1250 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
388   2002100012516 W.1251 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
389   2002100012523 W.1252 Prawo gospodarcze : kompendium / 2009
390   2002100012691 W.1269 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2007
391   2002100012707 W.1270 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2007
392   2002100012714 W.1271 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2007
393   2002100012721 W.1272 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
394   2002100012738 W.1273 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
395   2002100012745 W.1274 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
396   2002100012752 W.1275 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
397   2002100012769 W.1276 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
398   2002100012776 W.1277 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
399   2002100012783 W.1278 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
400   2002100012790 W.1279 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
401   2002100012806 W.1280 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 2009
402   2002100012394 W.1239 Prawo gospodarcze i handlowe / 2006
403   2002100012400 W.1240 Prawo gospodarcze i handlowe / 2006
404   2002100012417 W.1241 Prawo gospodarcze i handlowe / 2006
405   2000200454267 G.45426 Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice / 2015
406   2002100012387 W.1238 Prawo gospodarcze prywatne / 2009
407   2000100187685 K.18768 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
408   2000100187692 K.18769 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
409   2000100187708 K.18770 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
410   2000100187715 K.18771 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
411   2000100187722 K.18772 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
412   2002100012356 W.1235 Prawo gospodarcze publiczne / 2011
413   2002100012363 W.1236 Prawo gospodarcze publiczne / 2011
414   2002100012370 W.1237 Prawo gospodarcze publiczne / 2011
415   2002100031746 W.3174 Prawo gospodarcze publiczne / 2009
416   2002100045125 W.4512 Prawo gospodarcze publiczne / 2015
417   2002100056244 W.5624 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce / 2013
418   2001700329802 G.37182 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
419   2001700329819 G.37183 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
420   2001700329826 G.37184 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
421   2000100187616 K.18761 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
422   2002100025042 W.2504 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
423   2002100065178 W.6517 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
424   2002100065185 W.6518 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
425   2002100065192 W.6519 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
426   2002100065208 W.6520 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
427   2002100065215 W.6521 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
428   2002100065222 W.6522 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / 2011
429   2001700303598 G.34547 Prawo handlowe - część ogólna / 2009
430   2001700303604 G.34548 Prawo handlowe - część ogólna / 2009
431   2001700345147 G.34549 Prawo handlowe - część ogólna / 2009
432   2002100029859 W.2985 Prawo handlowe : spółki handlowe, umowy gospodarcze / 2002
433   2002100065574 W.6557 Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice / 2007
434   2001700210537 G.32594 Prawo handlowe / 2008
435   2001700210544 G.32595 Prawo handlowe / 2008
436   2001700210551 G.32596 Prawo handlowe / 2008
437   2002100003965 W.396 Prawo handlowe / 2008
438   2002100003972 W.397 Prawo handlowe / 2008
439   2000100204108 K.20410 Prawo handlowe / 2012
440   2002100064898 W.6489 Prawo handlowe / 2008
441   2002100064904 W.6490 Prawo handlowe / 2008
442   2002100041882 W.4188 Prawo handlowe dla ekonomistów / 2011
443   2002100041899 W.4189 Prawo handlowe dla ekonomistów / 2011
444   2001700328874 G.37043 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / 2010
445   2001700328881 G.37044 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / 2010
446   2001700328898 G.37045 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / 2010
447   2002100014893 W.1489 Prawo handlu elektronicznego / 2005
448   2002100012349 W.1234 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / 2010
449   2002100040229 W.4022 Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej / 2010
450   2002100002739 W.273 Prawo informacji : prawo do informacji / 2006
451   2002100003576 W.357 Prawo informacji : prawo do informacji / 2006
452   2002100046771 W.4677 Prawo karne / 1994
453   2001700322919 G.36471 Prawo karne : testy / 2008
454   2001700328904 G.37046 Prawo karne : testy / 2010
455   2001700328928 G.37048 Prawo karne : testy / 2010
456   2002100005051 W.505 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / 2008
457   2002100067370 W.6737 Prawo karne : testy / 2010
458   2001700208107 G.32402 Prawo karne / 2009
459   2001700208145 G.32403 Prawo karne / 2009
460   2001700208138 G.32404 Prawo karne / 2009
461   2001700208121 G.32405 Prawo karne / 2009
462   2001700208114 G.32406 Prawo karne / 2009
463   2001700226033 G.34067 Prawo karne / 2009
464   2001700226040 G.34068 Prawo karne / 2009
465   2002100067363 W.6736 Prawo karne / 2009
466   2002100069459 W.6945 Prawo karne / 2009
467   2002100043152 W.4315 Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / 2007
468   2001700225777 G.34041 Prawo karne materialne : część ogólna / 2009
469   2001700225784 G.34042 Prawo karne materialne : część ogólna / 2009
470   2001700225791 G.34043 Prawo karne materialne : część ogólna / 2009
471   2001700225807 G.34044 Prawo karne materialne : część ogólna / 2009
472   2001700225814 G.34045 Prawo karne materialne : część ogólna / 2009
473   2001700312866 G.35464 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
474   2001700312873 G.35465 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
475   2001700312880 G.35466 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
476   2001700312897 G.35467 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
477   2001700312903 G.35468 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
478   2002100074514 W.7451 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
479   2002100074897 W.7489 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
480   2002100074903 W.7490 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
481   2002100074910 W.7491 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
482   2002100074927 W.7492 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
483   2002100074934 W.7493 Prawo karne materialne : zbiór kazusów / 2009
484   2001700296296 G.38740 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
485   2001700296302 G.38741 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
486   2002100068063 W.6806 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
487   2002100068070 W.6807 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
488   2002100068087 W.6808 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
489   2002100068094 W.6809 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł / 2010
490   2001700360300 G.40480 Prawo karne procesowe : kazusy / 2011
491   2001700360317 G.40481 Prawo karne procesowe : kazusy / 2011
492   2001700360324 G.40482 Prawo karne procesowe : kazusy / 2011
493   2001700222851 G.33810 Prawo karne procesowe : kazusy / 2008
494   2001700222868 G.33811 Prawo karne procesowe : kazusy / 2008
495   2002100067394 W.6739 Prawo karne procesowe : kazusy / 2011
496   2002100046573 W.4657 Prawo karne w zarysie : część szczególna / 1981
497   2002100046580 W.4658 Prawo karne w zarysie : nauka o ustawie karnej i o przestępstwie / 1979
498   2001700202358 G.31785 Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych / 2008
499   2002100008281 W.828 Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / 2000
500   2002100039759 W.3975 Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / 2012
501   2002100044739 W.4473 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura / 2001
502   2002100073111 W.7311 Prawo konstytucyjne : konstytucja, partie polityczne, umowy międzynarodowe, regulamin Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, trybunały, inne / 2016
503   2002100074576 W.7457 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura / 2001
504   2002100004900 W.490 Prawo konstytucyjne / 2011
505   2002100004917 W.491 Prawo konstytucyjne / 2011
506   2002100023727 W.2372 Prawo konstytucyjne / 2009
507   2002100032507 W.3250 Prawo konstytucyjne / 2010
508   2002100032514 W.3251 Prawo konstytucyjne / 2010
509   2002100040908 W.4090 Prawo konstytucyjne / 2009
510   2002100081468 W.8146 Prawo konstytucyjne / 2006
511   2002100081475 W.8147 Prawo konstytucyjne / 2006
512   2001700326450 G.36800 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
513   2001700326467 G.36801 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
514   2001700326474 G.36802 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
515   2002100069695 W.6969 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
516   2002100081871 W.8187 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2005
517   2002100081888 W.8188 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2005
518   2002100081895 W.8189 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2005
519   2002100081901 W.8190 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
520   2002100081918 W.8191 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
521   2002100081925 W.8192 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / 2011
522   2000100110324 K.11032 Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / 2006
523   2002100046016 W.4601 Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem / 2007
524   2002100013476 W.1347 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym / 2009
525   2002100013483 W.1348 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym / 2009
526   2002100040694 W.4069 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / 2011
527   2000200421733 G.42173 Prawo mediów / 2013
528   2002100052437 W.5243 Prawo mediów / 2013
529   2002100074958 W.7495 Prawo medyczne : teksty jednolite / 2008
530   2000100100790 K.10079 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów / 2000
531   2002100008298 W.829 Prawo międzynarodowe publiczne : zbiór przepisów / 2003
532   2002100075979 W.7597 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / 1996
533   2002100075986 W.7598 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / 1996
534   2000100139127 K.13912 Prawo międzynarodowe publiczne / 2006
535   2000100139134 K.13913 Prawo międzynarodowe publiczne / 2006
536   2002100076136 W.7613 Prawo międzynarodowe publiczne / 2006
537   2000100168837 K.16883 Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 15-18 maja 2002 / 2003
538   2001700206820 G.32228 Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej / 2009
539   2000200449232 G.44923 Prawo nie tylko dla prawników : encyklopedia / 2004
540   2002100031449 W.3144 Prawo nieruchomości : praca zbiorowa / 2009
541   2000100181409 K.18140 Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / 2013
542   2001700199160 G.31389 Prawo ochrony środowiska : komentarz / 2008
543   2001700351568 G.39548 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / 2009
544   2000200451983 G.45198 Prawo ochrony środowiska : komentarz / 2014
545   2000200451990 G.45199 Prawo ochrony środowiska : komentarz / 2014
546   2000200452003 G.45200 Prawo ochrony środowiska : komentarz / 2014
547   2002100076297 W.7629 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / 2009
548   2002100076303 W.7630 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / 2009
549   2002100076310 W.7631 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria / 2009
550   2000100143018 K.14301 Prawo ochrony środowiska / 2010
551   2001700350233 G.39443 Prawo ochrony środowiska / 2009
552   2001700350240 G.39444 Prawo ochrony środowiska / 2009
553   2002100008045 W.804 Prawo ochrony środowiska / 2009
554   2002100008052 W.805 Prawo ochrony środowiska / 2009
555   2002100076327 W.7632 Prawo ochrony środowiska / 2009
556   2002100076334 W.7633 Prawo ochrony środowiska / 2009
557   2002100076341 W.7634 Prawo ochrony środowiska / 2009
558   2002100076358 W.7635 Prawo ochrony środowiska / 2009
559   2002100076365 W.7636 Prawo ochrony środowiska / 2009
560   2002100076433 W.7643 Prawo ochrony środowiska / 2010
561   2002100079397 W.7939 Prawo ochrony środowiska / 2018
562   2002100079403 W.7940 Prawo ochrony środowiska / 2018
563   2000100166635 K.16663 Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej / 2009
564   2001700208954 G.32409 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa / 2009
565   2001700209005 G.32410 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa / 2009
566   2001700208893 G.32411 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa / 2009
567   2002100053892 W.5389 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa / 2009
568   2000100022023 K.2202 Prawo podatkowe : opracowanie analityczne / 1998
569   2002100021792 W.2179 Prawo podatkowe : część ogólna i szczegółowa / 2005
570   2002100002623 W.262 Prawo podatkowe / 2010
571   2002100002630 W.263 Prawo podatkowe / 2010
572   2002100012813 W.1281 Prawo podatkowe / 2008
573   2002100046177 W.4617 Prawo podatkowe / 2015
574   2002100070707 W.7070 Prawo podatkowe / 2012
575   2002100045545 W.4554 Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 : wybór źródeł / 2002
576   2002100001664 W.166 Prawo pracy : zarys wykładu / 2010
577   2002100004382 W.438 Prawo pracy : zarys wykładu / 2005
578   2002100004399 W.439 Prawo pracy : zarys wykładu / 2008
579   2002100042087 W.4208 Prawo pracy : z aktualnych zagadnień : materiały konferencji, Tykocin 8-10 maja 1998 r. / 1999
580   2002100079717 W.7971 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / 2018
581   2002100079724 W.7972 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / 2018
582   2002100001626 W.162 Prawo pracy / 2009
583   2002100001633 W.163 Prawo pracy / 2009
584   2002100004023 W.402 Prawo pracy / 2009
585   2002100004030 W.403 Prawo pracy / 2009
586   2002100004047 W.404 Prawo pracy / 2010
587   2002100004054 W.405 Prawo pracy / 2010
588   2002100077515 W.7751 Prawo pracy / 2007
589   2002100077522 W.7752 Prawo pracy / 2007
590   2002100024526 W.2452 Prawo pracy 2008 / 2008
591   2001700218908 G.33385 Prawo pracy 2009 : obowiązki pracodawcy wobec pracowników / 2009
592   2002100024533 W.2453 Prawo pracy 2009 / 2009
593   2002100041912 W.4191 Prawo pracy 2010 / 2010
594   2001700328317 G.36986 Prawo pracy 2011 / 2011
595   2002100011762 W.1176 Prawo pracy 2011 / 2011
596   2001700342733 G.38492 Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego przygotowana z inicjatywy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk / 2002
597   2000100087596 K.8759 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / 2004
598   2000100087633 K.8763 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / 2004
599   2002100079731 W.7973 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / 2017
600   2002100079748 W.7974 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / 2017
601   2002100040939 W.4093 Prawo pracy RP w obliczu przemian / 2006
602   2002100043923 W.4392 Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności : materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21-22 września 2001 r. / 2001
603   2000200423249 G.42324 Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej : księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz / 2011
604   2002100060432 W.6043 Prawo przedsiębiorcy / 2004
605   2002100013933 W.1393 Prawo rodzinne w dobie przemian / 2009
606   2001700349565 G.39376 Prawo rolne / 2011
607   2001700349572 G.39377 Prawo rolne / 2011
608   2001700223933 G.34511 Prawo rolne / 2009
609   2001700223940 G.34512 Prawo rolne / 2009
610   2001700304076 G.34595 Prawo rolne / 2009
611   2001700304106 G.34598 Prawo rolne / 2009
612   2001700294889 G.36593 Prawo rolne / 2009
613   2001700324050 G.36598 Prawo rolne / 2009
614   2001700323954 G.36599 Prawo rolne / 2009
615   2001700323947 G.36600 Prawo rolne / 2009
616   2001700323930 G.36601 Prawo rolne / 2009
617   2001700323985 G.36602 Prawo rolne / 2009
618   2002100008663 W.866 Prawo rolne / 2006
619   2002100008670 W.867 Prawo rolne / 2006
620   2002100008687 W.868 Prawo rolne / 2008
621   2002100008694 W.869 Prawo rolne / 2009
622   2002100008700 W.870 Prawo rolne / 2007
623   2002100008717 W.871 Prawo rolne / 2009
624   2002100065444 W.6544 Prawo rolne / 2009
625   2002100065451 W.6545 Prawo rolne / 2009
626   2002100065468 W.6546 Prawo rolne / 2009
627   2002100065475 W.6547 Prawo rolne / 2009
628   2002100065598 W.6559 Prawo rolne / 2011
629   2002100065604 W.6560 Prawo rolne / 2011
630   2002100065611 W.6561 Prawo rolne / 2009
631   2002100065628 W.6562 Prawo rolne / 2009
632   2002100065635 W.6563 Prawo rolne / 2009
633   2002100065642 W.6564 Prawo rolne / 2009
634   2002100065871 W.6587 Prawo rolne / 2011
635   2002100065888 W.6588 Prawo rolne / 2011
636   2002100065895 W.6589 Prawo rolne / 2011
637   2002100065901 W.6590 Prawo rolne / 2011
638   2001700323497 G.36529 Prawo rzeczowe / 2010
639   2001700323503 G.36530 Prawo rzeczowe / 2010
640   2001700323510 G.36531 Prawo rzeczowe / 2010
641   2002100080911 W.8091 Prawo rzeczowe / 2012
642   2002100082106 W.8210 Prawo rzeczowe / 2010
643   2002100082113 W.8211 Prawo rzeczowe / 2010
644   2002100039704 W.3970 Prawo rzymskie w pigułce / 2013
645   2000100163795 K.16379 Prawo samorządu terytorialnego / 2009
646   2001700310992 G.35277 Prawo samorządu terytorialnego / 2009
647   2000200424079 G.42407 Prawo samorządu terytorialnego / 2013
648   2000200424062 G.42406 Prawo samorządu terytorialnego / 2013
649   2000200424055 G.42405 Prawo samorządu terytorialnego / 2013
650   2002100081734 W.8173 Prawo samorządu terytorialnego / 2013
651   2002100081741 W.8174 Prawo samorządu terytorialnego / 2013
652   2002100052635 W.5263 Prawo sądowe i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Zielińskiego oraz z indeksem rzeczowym / 2009
653   2000100199077 K.19907 Prawo skarbowe i prawo finansowe : szkoły i uczniowie : księga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego / 2013
654   2002100001411 W.141 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / 2007
655   2002100001428 W.142 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / 2007
656   2002100001435 W.143 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / 2007
657   2000100095461 K.9546 Prawo spółek handlowych / 2005
658   2000100095478 K.9547 Prawo spółek handlowych / 2005
659   2000100095485 K.9548 Prawo spółek handlowych / 2005
660   2002100071896 W.7189 Prawo spółek handlowych / 2017
661   2000100117828 K.11782 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska / 2008
662   2000100168752 K.16875 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska / 2008
663   2002100029903 W.2990 Prawo umów o obrocie gospodarczym / 2001
664   2001700272788 G.27848 Prawo Unii Europejskiej : wraz z indeksem rzeczowym 2006
665   2002100000421 W.42 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / 2006
666   2002100012028 W.1202 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / 2006
667   2002100012035 W.1203 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / 2006
668   2002100012042 W.1204 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / 2006
669   2002100012059 W.1205 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / 2005
670   2002100012066 W.1206 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / 2005
671   2002100012073 W.1207 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / 2005
672   2002100017641 W.1764 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów / 2010
673   2002100076143 W.7614 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / 2003
674   2002100076150 W.7615 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / 2003
675   2002100076167 W.7616 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / 2003
676   2002100041431 W.4143 Prawo Unii Europejskiej / 2010
677   2002100041448 W.4144 Prawo Unii Europejskiej / 2010
678   2002100041455 W.4145 Prawo Unii Europejskiej / 2010
679   2002100048331 W.4833 Prawo Unii Europejskiej / 2007
680   2000200459767 G.45976 Prawo Unii Europejskiej / 2014
681   2002100048126 W.4812 Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich = The role of the European Union law in the internal legal order of member states : międzynarodowa konferencja naukowa = international conference on European law : pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego = under the auspicies of Aleksander Kwaśniewski the President of the Republic of Poland 2004
682   2002100018051 W.1805 Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / 2008
683   2001700347370 G.39157 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
684   2001700347387 G.39158 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
685   2001700347394 G.39159 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
686   2001700347509 G.39170 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
687   2001700347516 G.39171 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
688   2002100009387 W.938 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
689   2002100009394 W.939 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
690   2002100009400 W.940 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
691   2002100009417 W.941 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
692   2002100009424 W.942 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
693   2002100009431 W.943 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
694   2002100009448 W.944 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
695   2002100009660 W.966 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
696   2002100075887 W.7588 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
697   2002100075894 W.7589 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
698   2002100075900 W.7590 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
699   2002100075917 W.7591 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
700   2002100075924 W.7592 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
701   2002100075931 W.7593 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
702   2002100075948 W.7594 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
703   2002100075955 W.7595 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
704   2002100075962 W.7596 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / 2010
705   2002100001688 W.168 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / 2007
706   2002100001695 W.169 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / 2009
707   2001700197784 G.31190 Prawo upadłościowe i naprawcze wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: październik 2008 r.] 2008
708   2000200426769 G.42676 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / 2010
709   2002100041806 W.4180 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / 2010
710   2002100041813 W.4181 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / 2010
711   2002100046023 W.4602 Prawo w okresie społecznych przemian / 2005
712   2000100140390 K.14039 Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów / 2004
713   2000200424567 G.42456 Prawo w wirtualnych światach / 2013
714   2001700319049 G.36091 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
715   2001700319056 G.36092 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
716   2001700342955 G.38510 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
717   2002100051225 W.5122 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
718   2002100051232 W.5123 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
719   2002100051249 W.5124 Prawo wekslowe i czekowe / 2010
720   2000100161982 K.16198 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2010
721   2000100175767 K.17576 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2010
722   2000100175774 K.17577 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2010
723   2000100175781 K.17578 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2010
724   2002100002616 W.261 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2008
725   2002100006379 W.637 Prawo własności intelektualnej : repetytorium / 2010
726   2000100144930 K.14493 Prawo własności intelektualnej / 2009
727   2000100144947 K.14494 Prawo własności intelektualnej / 2009
728   2000100144954 K.14495 Prawo własności intelektualnej / 2009
729   2002100052420 W.5242 Prawo własności intelektualnej / 2009
730   2002100079434 W.7943 Prawo własności intelektualnej / 2018
731   2002100079441 W.7944 Prawo własności intelektualnej / 2018
732   2000100050835 K.5083 Prawo własności przemysłowej : [(prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz.1, Opracowanie analityczne / 1998
733   2002100003194 W.319 Prawo własności przemysłowej : komentarz / 2010
734   2002100044821 W.4482 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym / 2011
735   2002100058460 W.5846 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym / 2011
736   2001700373348 G.41824 Prawo wykroczeń / 2012
737   2002100018266 W.1826 Prawo wykroczeń / 2002
738   2001700197807 G.31183 Prawo wykroczeń wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.] 2009
739   2001700197715 G.31191 Prawo wykroczeń wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.] 2009
740   2002100018488 W.1848 Prawo wykroczeń ze skorowidzem / 2005
741   2002100035621 W.3562 Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszość : materiały XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r. / 2008
742   2001700206721 G.32211 Prawo zamówień publicznych / 2008
743   2001700206738 G.32212 Prawo zamówień publicznych / 2008
744   2001700206745 G.32213 Prawo zamówień publicznych / 2008
745   2002100002111 W.211 Prawo zamówień publicznych / 2008
746   2002100047143 W.4714 Prawo zamówień publicznych / 2006
747   2002100050341 W.5034 Prawo zamówień publicznych / 2008
748   2002100050358 W.5035 Prawo zamówień publicznych / 2008
749   2002100050365 W.5036 Prawo zamówień publicznych / 2008
750   2001700331454 G.37345 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów / 2010
751   2001700331461 G.37346 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów / 2010
752   2002100071377 W.7137 Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / 2014
753   2001700185309 G.30126 Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich / 2008
754   2000100142226 K.14222 Ustawa o czasie pracy kierowców : komentarz / Prasołek, Łukasz. 2010
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
755   2002100049406 W.4940 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / 2000
756   2002100049413 W.4941 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / 2000
757   2002100049420 W.4942 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / 2000
758   2002100049437 W.4943 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / 2000
759   2002100049444 W.4944 Instrukcja ochrony informacji niejawnych / 2002
760   2002100040496 W.4049 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych / 2010
761   2002100040502 W.4050 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych / 2010
762   2000100202883 K.20288 Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech / 2014
763   2001700361536 G.40642 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / 2012
764   2000100176047 K.17604 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / 2012
765   2000100176054 K.17605 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / 2012
766   2000100176061 K.17606 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / 2012
767   2000100176078 K.17607 Instytucje bezpieczeństwa narodowego / 2012
768   2002100013353 W.1335 Instytucje i usługi finansowe / 2010
769   2001700371542 G.41644 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / 2012
770   2001700218212 G.33350 Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskieh : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / 2009
771   2002100068629 W.6862 Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskieh : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / 2009
772   2002100042315 W.4231 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / 2010
773   2002100071186 W.7118 Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / 2014
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
774   2002100065666 W.6566 KC - kodeks cywilny.KPC - Kodeks postępowania cywilnego / 2016
775   2000100050507 K.5050 Kodeks celny / 2003
776   2000100050514 K.5051 Kodeks celny / 2003
777   2000100050521 K.5052 Kodeks celny / 2003
778   2001700359144 G.40365 Kodeks cywilny 2012
779   2000200437567 G.43756 Kodeks cywilny 2012
780   2002100023451 W.2345 Kodeks cywilny - KC : tekst ustawy + schematy / Baranek, Rafał. 2014
781   2002100046320 W.4632 Kodeks cywilny - KC / 2016
782   2002100046337 W.4633 Kodeks cywilny - KC / 2016
783   2002100046344 W.4634 Kodeks cywilny - KC / 2016
784   2000100062692 K.6269 Kodeks cywilny : stan prawny na 16 sierpnia 2002 r. / 2002
785   2000100071908 K.7190 Kodeks cywilny : z krótkim komentarzem / 2002
786   2001700202365 G.31786 Kodeks cywilny : stan prawny na 10 marca 2009 roku / 2009
787   2000200422143 G.42214 Kodeks cywilny : komentarz / 2013
788   2002100006720 W.672 Kodeks cywilny : komentarz / 2006
789   2000200459750 G.45975 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz / 2014
790   2002100052628 W.5262 Kodeks cywilny : komentarz / 2008
791   2002100054998 W.5499 Kodeks cywilny : teksty ustaw / 2015
792   2002100055001 W.5500 Kodeks cywilny : teksty ustaw / 2016
793   2002100071544 W.7154 Kodeks cywilny : komentarz / 2017
794   2002100080775 W.8077 Kodeks cywilny : komentarz / 2016
795   2000100018286 K.1828 Kodeks cywilny / 1995
796   2000100156810 K.15681 Kodeks cywilny / 2011
797   2001700360102 G.40460 Kodeks cywilny / 2012
798   2001700360119 G.40461 Kodeks cywilny / 2012
799   2002100018907 W.1890 Kodeks cywilny / 2007
800   2002100052550 W.5255 Kodeks cywilny / 2012
801   2002100052567 W.5256 Kodeks cywilny / 2012
802   2002100052574 W.5257 Kodeks cywilny / 2012
803   2002100052581 W.5258 Kodeks cywilny / 2012
804   2000100089460 K.8946 Kodeks cywilny 2006 / 2006
805   2001700268170 G.27413 Kodeks cywilny 2006 / 2006
806   2002100046061 W.4606 Kodeks cywilny po zmianach : z komentarzem ekspertów / 2008
807   2002100051065 W.5106 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / 2011
808   2000200430605 G.43060 Kodeks cywilny z podstawowym komentarzem : praca zbiorowa / 2010
809   2002100079311 W.7931 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2018
810   2002100079328 W.7932 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2018
811   2002100018914 W.1891 Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym, prawo prywatne międzynarodowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, akty wykonawcze, skorowidz / 2008
812   2001700197708 G.31177 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : stan prawny na 15 listopada 2008 r. 2009
813   2002100017658 W.1765 Kodeks cywilny.Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych / 2006
814   2000100089484 K.8948 Kodeks drogowy 2006 / 2006
815   2002100045163 W.4516 Kodeks karny - KK / 2016
816   2002100046382 W.4638 Kodeks karny - KK / 2016
817   2002100046399 W.4639 Kodeks karny - KK / 2016
818   2002100061880 W.6188 Kodeks karny - KK / 2015
819   2001700202600 G.31810 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku / 2009
820   2001700202617 G.31811 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku / 2009
821   2002100012325 W.1232 Kodeks karny : komentarz / 2008
822   2002100017436 W.1743 Kodeks karny : z hasłami i skorowidzem / 2008
823   2002100018228 W.1822 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / 2000
824   2002100018235 W.1823 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / 2000
825   2002100018495 W.1849 Kodeks karny : przepisy wprowadzające : skorowidz / 2005
826   2002100046450 W.4645 Kodeks karny : praktyczny komentarz / 2007
827   2002100046689 W.4668 Kodeks karny : komentarz / 2006
828   2002100062122 W.6212 Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz / 2016
829   2002100066724 W.6672 Kodeks karny : komentarz / 2010
830   2002100071551 W.7155 Kodeks karny : komentarz / 2017
831   2002100080096 W.8009 Kodeks karny : komentarz / 2018
832   2000100018279 K.1827 Kodeks karny / 1995
833   2001700359151 G.40366 Kodeks karny / 2012
834   2001700360133 G.40462 Kodeks karny / 2012
835   2001700360126 G.40463 Kodeks karny / 2012
836   2002100017443 W.1744 Kodeks karny / 2008
837   2002100066915 W.6691 Kodeks karny / 2012
838   2002100072046 W.7204 Kodeks karny / 2017
839   2002100072053 W.7205 Kodeks karny / 2017
840   2000200426707 G.42670 Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania : ocena i perspektywy zmian / 2009
841   2000200437222 G.43722 Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające kodeks karny / 2014
842   2002100045170 W.4517 Kodeks karny skarbowy / 2015
843   2002100073098 W.7309 Kodeks karny skarbowy / 2017
844   2002100044210 W.4421 Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania - ocena i perspektywy zmian : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, 17 grudnia 2010 roku, Wrocław / 2010
845   2000100187302 K.18730 Kodeks karny skarbowy wraz z indeksem rzeczowym / 2013
846   2000100187319 K.18731 Kodeks karny skarbowy wraz z indeksem rzeczowym / 2013
847   2002100018501 W.1850 Kodeks karny wykonawczy : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena. 2007
848   2002100045194 W.4519 Kodeks karny wykonawczy / 2015
849   2001700364797 G.40931 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / 2012
850   2001700364780 G.40932 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / 2012
851   2002100046498 W.4649 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / 2007
852   2002100066922 W.6692 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / 2012
853   2002100066939 W.6693 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym / 2012
854   2002100073104 W.7310 Kodeks karny ze schematami / Sitarz, Olga. 2015
855   2001700243634 G.24506 Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy, Koszty sądowe karne: : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / 2005
856   2002100046535 W.4653 Kodeks karny, postępowania karnego : kodeks wykroczeń, postępowanie wykroczeniowe, kodeks karny wykonawczy, świadek koronny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, akty wykonawcze, skorowidz / 2012
857   2002100046528 W.4652 Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy / 2004
858   2002100046559 W.4655 Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 / 2010
859   2002100046481 W.4648 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego : z hasłami i skorowidzami / 2008
860   2002100046757 W.4675 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / 2006
861   2001700293561 G.29979 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : ze skorowidzami / 2008
862   2002100046504 W.4650 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / 2010
863   2002100046474 W.4647 Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / 2010
864   2002100046511 W.4651 Kodeks karny.Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / 2011
865   2001700202242 G.31774 Kodeks Napoleona, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks zobowiązań i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych / 2008
866   2000100018309 K.1830 Kodeks postępowania administracyjnego : z aktami wykonawczymi. 1998
867   2001700213491 G.32890 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy / 2009
868   2002100017368 W.1736 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : przepisy wprowadzające : ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 2004
869   2002100017375 W.1737 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz / 2004
870   2002100017382 W.1738 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz / 2005
871   2002100019195 W.1919 Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy : prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed 2008
872   2002100038561 W.3856 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy / 2009
873   2002100062085 W.6208 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz / 2016
874   2002100062153 W.6215 Kodeks postępowania administracyjnego : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, egzekucja w administracji, samorządowe kolegia odwoławcze, ordynacja podatkowa, Trybunał Konstytucyjny, akty wykonawcze, skorowidz / 2016
875   2002100071964 W.7196 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz / 2017
876   2002100071971 W.7197 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz / 2017
877   2002100079359 W.7935 Kodeks postępowania administracyjnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz / 2018
878   2001700360157 G.40464 Kodeks postępowania administracyjnego / 2012
879   2001700360140 G.40465 Kodeks postępowania administracyjnego / 2012
880   2002100049901 W.4990 Kodeks postępowania administracyjnego / 2012
881   2002100049918 W.4991 Kodeks postępowania administracyjnego / 2012
882   2002100071957 W.7195 Kodeks postępowania administracyjnego / 2017
883   2002100050723 W.5072 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : ze skorowidzem / 2002
884   2002100017399 W.1739 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne / 2003
885   2001700064581 G.15968 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
886   2001700064697 G.15969 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
887   2001700064680 G.15970 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
888   2001700064703 G.15971 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
889   2001700064604 G.15972 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
890   2001700064598 G.15973 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
891   2001700064635 G.15974 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
892   2001700052120 G.15976 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
893   2001700064628 G.15978 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
894   2001700064611 G.15979 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
895   2001700064666 G.15980 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
896   2001700064673 G.15981 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
897   2001700064642 G.15982 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / 2000
898   2001700021782 G.16053 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego / 1998
899   2001700064840 G.16054 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego / 1998
900   2002100050730 W.5073 Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / 2005
901   2002100045989 W.4598 Kodeks postępowania administracyjnego z praktycznym komentarzem / 2007
902   2001700293554 G.29978 Kodeks postępowania administracyjnego. Odrynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami. Stan prawny na 15 lutego 2008 r. 2008
903   2002100017405 W.1740 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / 2007
904   2002100017412 W.1741 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / 2008
905   2001700359205 G.40371 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji / 2012
906   2002100046283 W.4628 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / 2016
907   2002100046290 W.4629 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / 2016
908   2002100046306 W.4630 Kodeks postępowania cywilnego - KPC / 2016
909   2001700293998 G.29999 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 15 marca 2008 r 2008
910   2001700197692 G.31179 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 1 listopada 2008 r 2008
911   2001700368313 G.41320 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, koszty postępowania cywilnego, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, skarga na przewlekłość postępowania, prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzony 2011
912   2001700202105 G.31759 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 10 marca 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13 czerwca, 1 lipca 2009 roku, a także 1 stycznia 2010 roku) 2009
913   2002100018020 W.1802 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dekret o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, przepisy wykonawcze, zestawienie ważniejszych opłat i kosztów sądowych, skorowidz / 2003
914   2002100018037 W.1803 Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe, prawo pomocy, skarga na przewlekłość postępowania, roszczenia w postępowaniu grupowym, komornicy sądowi i egzekucja, prokuratoria generalna, akty wykonawcze, skorowidz / 2012
915   2002100029910 W.2991 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / 2008
916   2002100052611 W.5261 Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz / 2005
917   2002100055117 W.5511 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / 2015
918   2002100061897 W.6189 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz / 2015
919   2002100062146 W.6214 Kodeks postępowania cywilnego : skorowidz / 2016
920   2002100079342 W.7934 Kodeks postępowania cywilnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz / 2018
921   2002100018044 W.1804 Kodeks postępowania cywilnego / 2005
922   2002100052598 W.5259 Kodeks postępowania cywilnego / 2012
923   2002100052604 W.5260 Kodeks postępowania cywilnego / 2012
924   2001700359212 G.40372 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym / 2012
925   2002100072022 W.7202 Kodeks postępowania karnego - KPK / 2017
926   2002100072039 W.7203 Kodeks postępowania karnego - KPK / 2017
927   2001700202624 G.31812 Kodeks postępowania karnego : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2009 roku) 2009
928   2002100079335 W.7933 Kodeks postępowania karnego : porównanie stanów prawnych 2015-2018 : skorowidz / 2018
929   2001700359168 G.40367 Kodeks postępowania karnego / 2012
930   2002100045187 W.4518 Kodeks postępowania karnego / 2016
931   2002100046375 W.4637 Kodeks postępowania karnego / 2016
932   2002100064843 W.6484 Kodeks postępowania karnego / 2015
933   2002100066946 W.6694 Kodeks postępowania karnego / 2012
934   2002100066953 W.6695 Kodeks postępowania karnego / 2012
935   2001700346373 G.39058 Kodeks postępowania karnego wraz z indeksem rzeczowym / 2009
936   2002100080942 W.8094 Kodeks postępowania karnego ze schematami / Sychta, Katarzyna. 2013
937   2001700360164 G.40466 Kodeks pracy 2011
938   2002100046351 W.4635 Kodeks pracy - KP / 2016
939   2002100046368 W.4636 Kodeks pracy - KP / 2016
940   2001700202549 G.31804 Kodeks pracy : stan prawny na 15 marca 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 lipca 2009 roku, 1 stycznia 2010 roku, a także 1 stycznia 2012 roku) 2009
941   2001700202556 G.31805 Kodeks pracy : stan prawny na 15 marca 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 lipca 2009 roku, 1 stycznia 2010 roku, a także 1 stycznia 2012 roku) 2009
942   2001700329246 G.37095 Kodeks pracy : komentarz / 2009
943   2002100011779 W.1177 Kodeks pracy : komentarz / 2009
944   2002100019133 W.1913 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / 2008
945   2002100019140 W.1914 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / 2008
946   2002100019157 W.1915 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 / 2008
947   2000200448358 G.44835 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo / 2013
948   2002100062092 W.6209 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz / 2016
949   2002100062139 W.6213 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz / 2016
950   2002100076624 W.7662 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo / 2013
951   2000100018293 K.1829 Kodeks pracy / 1995
952   2002100076549 W.7654 Kodeks pracy / 2012
953   2002100076556 W.7655 Kodeks pracy / 2012
954   2002100046054 W.4605 Kodeks Pracy 2006 : z komentarzem, 2006
955   2000100089453 K.8945 Kodeks pracy 2006 / 2006
956   2002100046047 W.4604 Kodeks pracy 2008 z komentarzem / 2008
957   2001700197753 G.31181 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.] 2008
958   2001700197746 G.31182 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.] 2008
959   2002100046405 W.4640 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO / 2016
960   2002100046412 W.4641 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO / 2016
961   2002100072008 W.7200 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw / 2017
962   2002100072015 W.7201 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw / 2017
963   2002100006478 W.647 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / 2010
964   2001700359182 G.40369 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / 2012
965   2002100053267 W.5326 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / 2012
966   2002100053274 W.5327 Kodeks rodzinny i opiekuńczy / 2012
967   2001700360195 G.40469 Kodeks spółek handlowych 2011
968   2001700360201 G.40470 Kodeks spółek handlowych 2011
969   2002100071148 W.7114 Kodeks spółek handlowych - KSH / 2015
970   2002100071988 W.7198 Kodeks spółek handlowych - KSH / 2017
971   2002100071995 W.7199 Kodeks spółek handlowych - KSH / 2017
972   2002100074217 W.7421 Kodeks spółek handlowych - KSH / 2018
973   2000100016954 K.1695 Kodeks spółek handlowych : z przepisami okołokodeksowymi / 2001
974   2002100012219 W.1221 Kodeks spółek handlowych : komentarz / 2008
975   2002100028548 W.2854 Kodeks spółek handlowych : w wyjaśnieniami eksperta / 2008
976   2002100048119 W.4811 Kodeks spółek handlowych : po zmianach : [z komentarzem ekspertów : 2007] / 2007
977   2002100064522 W.6452 Kodeks spółek handlowych : pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz. T. 5 / 2008
978   2002100018280 W.1828 Kodeks spółek handlowych / 2005
979   2002100051140 W.5114 Kodeks spółek handlowych / 2013
980   2002100051157 W.5115 Kodeks spółek handlowych / 2014
981   2002100064409 W.6440 Kodeks spółek handlowych / 2012
982   2002100064416 W.6441 Kodeks spółek handlowych / 2012
983   2000100089477 K.8947 Kodeks spółek handlowych 2006 / 2006
984   2001700268125 G.27412 Kodeks spółek handlowych 2006 / 2006
985   2000100183090 K.18309 Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach / 2013
986   2001700197739 G.31180 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.] 2009
987   2002100018297 W.1829 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / 2002
988   2002100051133 W.5113 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / 2005
989   2001700225654 G.34029 Kodeks wykroczeń : komentarz / 2009
990   2002100062108 W.6210 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze / 2016
991   2002100062115 W.6211 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze / 2016
992   2002100046108 W.4610 Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite / 2005
993   2002100018259 W.1825 Kodeks wykroczeń. : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : przepisy wprowadzające, objaśnienia, skorowidz / 2008
994   2002100018242 W.1824 Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena. 2007
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
995   2000200459972 G.45997 Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce / 2016
996   2001700335469 G.37777 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
997   2002100023154 W.2315 Finanse ochrony środowiska : wybrane problemy / Bartniczak, Bartosz. 2009
998   2002100063211 W.6321 Historia państwa i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 1976
999   2000100073469 K.7346 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 1997
1000   2001700046808 G.21084 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2001
1001   2001700220734 G.33658 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1002   2001700220727 G.33659 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1003   2001700222646 G.33789 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1004   2001700222653 G.33790 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1005   2001700222660 G.33791 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1006   2001700222677 G.33792 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1007   2002100033115 W.3311 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1008   2002100033122 W.3312 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1009   2002100033139 W.3313 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1010   2002100033146 W.3314 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1011   2002100033153 W.3315 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1012   2002100033160 W.3316 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1013   2002100033177 W.3317 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1014   2002100033184 W.3318 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1015   2002100033191 W.3319 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1016   2002100033207 W.3320 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1017   2002100033214 W.3321 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1018   2002100033221 W.3322 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1019   2002100033238 W.3323 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1020   2002100033245 W.3324 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1021   2002100033252 W.3325 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1022   2002100033269 W.3326 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1023   2002100033276 W.3327 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1024   2002100033283 W.3328 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1025   2002100033290 W.3329 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1026   2002100033306 W.3330 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1027   2002100033313 W.3331 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2009
1028   2002100033320 W.3332 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1029   2002100033337 W.3333 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz. 2005
1030   2001700214825 G.33035 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1031   2001700293691 G.29973 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1032   2001700293684 G.29974 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1033   2001700293677 G.29975 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1034   2001700293660 G.29976 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1035   2001700343150 G.38531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1036   2001700343730 G.38589 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1037   2001700343747 G.38590 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1038   2001700343754 G.38591 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1039   2001700343761 G.38592 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1040   2001700343778 G.38593 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1041   2001700343785 G.38594 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1042   2001700343792 G.38595 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1043   2001700343808 G.38596 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1044   2001700343815 G.38597 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1045   2001700343822 G.38598 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1046   2001700343839 G.38599 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1047   2001700343846 G.38600 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1048   2001700343853 G.38601 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1049   2001700343860 G.38602 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1050   2001700343877 G.38603 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1051   2000200420903 G.42090 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1052   2000200420910 G.42091 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1053   2000200420927 G.42092 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1054   2000200420934 G.42093 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1055   2000200420941 G.42094 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1056   2000200420958 G.42095 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1057   2000200420965 G.42096 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1058   2000200420972 G.42097 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1059   2000200420989 G.42098 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1060   2000200449188 G.44918 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2008
1061   2002100071865 W.7186 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1062   2002100075238 W.7523 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1063   2002100075245 W.7524 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1064   2002100075252 W.7525 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1065   2002100075269 W.7526 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1066   2002100075276 W.7527 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1067   2002100075283 W.7528 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1068   2002100075290 W.7529 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1069   2002100075306 W.7530 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1070   2002100075313 W.7531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1071   2002100075320 W.7532 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1072   2002100075337 W.7533 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1073   2002100075344 W.7534 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1074   2002100075351 W.7535 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1075   2002100076204 W.7620 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1076   2002100079274 W.7927 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1077   2002100079281 W.7928 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1078   2002100079298 W.7929 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1079   2002100079304 W.7930 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1080   2000200478713 G.47871 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1081   2000200478768 G.47876 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1082   2000200478751 G.47875 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1083   2000200478744 G.47874 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1084   2000200478737 G.47873 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1085   2000200478720 G.47872 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2017
1086   2002100080379 W.8037 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2011
1087   2002100080386 W.8038 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan. 2012
1088   2002100012202 W.1220 Jak prowadzić działalność gospodarczą? : aspekty prawne / Barowicz, Marek. 2008
1089   2001700328133 G.36968 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław. 2011
1090   2002100017139 W.1713 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław. 2011
1091   2000100156834 K.15683 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2011
1092   2000100156841 K.15684 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał. 2011
1093   2000200471066 G.47106 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika. 2016
1094   2000200471073 G.47107 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika. 2016
1095   2002100067554 W.6755 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1096   2002100067561 W.6756 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1097   2002100067578 W.6757 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1098   2002100067585 W.6758 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2007
1099   2002100059238 W.5923 Obrót wierzytelnościami : aspekty prawne / Barowicz, Marek. 2009
1100   2002100001244 W.124 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz. 2004
1101   2002100001251 W.125 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz. 2007
1102   2002100060951 W.6095 Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Bartoszewicz, Anna. 2011
1103   2000100145418 K.14541 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1104   2000100145425 K.14542 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1105   2001700326443 G.36799 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1106   2002100001121 W.112 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2008
1107   2002100001138 W.113 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2008
1108   2002100001145 W.114 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2010
1109   2002100071872 W.7187 Prawo autorskie / Barta, Janusz. 2016
1110   2002100003880 W.388 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1111   2002100003897 W.389 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1112   2002100045095 W.4509 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2014
1113   2002100080782 W.8078 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek. 2007
1114   2000100138465 K.13846 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1115   2000100138472 K.13847 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1116   2002100002647 W.264 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2007
1117   2002100002654 W.265 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2007
1118   2002100002661 W.266 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2008
1119   2002100002678 W.267 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2008
1120   2002100002685 W.268 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1121   2002100002692 W.269 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1122   2002100002708 W.270 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1123   2002100002715 W.271 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2010
1124   2002100002722 W.272 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2011
1125   2002100046252 W.4625 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2015
1126   2002100079489 W.7948 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2017
1127   2002100079496 W.7949 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata. 2017
1128   2000200421757 G.42175 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1129   2002100007772 W.777 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1130   2002100007789 W.778 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1131   2002100007796 W.779 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1132   2002100075092 W.7509 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1133   2002100076211 W.7621 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek. 2011
1134   2002100075153 W.7515 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1135   2002100075160 W.7516 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1136   2002100075177 W.7517 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan. 2010
1137   2002100076662 W.7666 Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech. 2003
1138   2001700325408 G.37069 Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje / Barczyk, Sigmund. 2010
1139   2001700366548 G.41128 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1140   2001700373133 G.41802 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1141   2001700373140 G.41803 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1142   2002100075184 W.7518 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1143   2002100075191 W.7519 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1144   2002100075207 W.7520 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan. 2012
1145   2002100002753 W.275 Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Barczewski, Maciej. 2007
1146   2002100078567 W.7856 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan. 2011
1147   2002100078574 W.7857 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan. 2011
1148   2002100018693 W.1869 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan. 2002
1149   2002100047297 W.4729 Ustawa Karta Nauczyciela : komentarz / Barański, Andrzej. 2005
1150   2002100001169 W.116 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł. 2009
1151   2000100200353 K.20035 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł. 2013
1152   2002100007802 W.780 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena. 2001
1153   2002100071490 W.7149 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena. 2001
1154   2002100020672 W.2067 Wycena nieruchomości zabudowanych : podejście kosztowe : poradnik / Baranowski, Wacław. 2003
1155   2002100038899 W.3889 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna. 2006
1156   2002100038905 W.3890 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna. 2006
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1157   2002100039124 W.3912 Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001 / 2002
1158   2000100026090 K.2609 Ochrona danych : standardy europejskie : zbior materiałów / 1998
1159   2002100001190 W.119 Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / 2007
1160   2002100003071 W.307 Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / 2010
1161   2002100058552 W.5855 Ochrona danych osobowych / 1999
1162   2001700368283 G.41317 Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian / 2012
1163   2002100060296 W.6029 Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia / 2008
1164   2002100037694 W.3769 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / 2010
1165   2002100037700 W.3770 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / 2010
1166   2002100037717 W.3771 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland / 2010
1167   2000200430346 G.43034 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne / 2011
1168   2002100039605 W.3960 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne / 2011
1169   2002100048645 W.4864 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / 2011
1170   2002100064935 W.6493 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / 2011
1171   2002100071223 W.7122 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / 2011
1172   2002100071230 W.7123 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept / 2011
1173   2002100064331 W.6433 Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej / 1998
1174   2000200459194 G.45919 Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania / 2014
1175   2002100072633 W.7263 Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / 2006
1176   2000100164327 K.16432 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / 2012
1177   2001700363455 G.40820 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / 2012
1178   2001700363448 G.40821 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / 2012
1179   2001700363431 G.40823 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / 2012
1180   2002100037809 W.3780 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / 2012
1181   2002100023659 W.2365 Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / 2000
1182   2002100030121 W.3012 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / 2009
1183   2001700194899 G.31061 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / 2008
1184   2001700194882 G.31062 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / 2008
1185   2002100023864 W.2386 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / 2008
1186   2002100023871 W.2387 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / 2008
1187   2002100067240 W.6724 Ochrona prawna pokrzywdzonego / 2017
1188   2002100067257 W.6725 Ochrona prawna pokrzywdzonego / 2017
1189   2002100067264 W.6726 Ochrona prawna pokrzywdzonego / 2017
1190   2002100067271 W.6727 Ochrona prawna pokrzywdzonego / 2017
1191   2002100041059 W.4105 Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / 2010
1192   2000100026595 K.2659 Ochrona własności intelektualnej : seminarium, Warszawa, 7 marca 1997. 1997
1193   2000200420576 G.42057 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / 2012
1194   2002100051706 W.5170 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / 2012
1195   2002100051713 W.5171 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / 2012
1196   2002100051720 W.5172 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki / 2012
1197   2001700360959 G.40545 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / 2011
1198   2001700360966 G.40546 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / 2011
1199   2001700360973 G.40547 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / 2011
1200   2002100001183 W.118 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje / 2011
1201   2002100042353 W.4235 Ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne / 2008
1202   2002100025486 W.2548 Ochrona zdrowia na świecie / 2011
1203   2002100025493 W.2549 Ochrona zdrowia na świecie / 2011
1204   2002100009509 W.950 Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz. 2005
1205   2001700373522 G.41843 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1206   2001700373539 G.41844 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1207   2001700373546 G.41845 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1208   2001700373553 G.41846 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1209   2002100009943 W.994 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1210   2002100009950 W.995 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1211   2002100009967 W.996 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2006
1212   2002100009974 W.997 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1213   2002100009981 W.998 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1214   2002100050426 W.5042 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
1215   2002100050433 W.5043 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz. 2009
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1216   2002100043121 W.4312 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur. 2004
1217   2002100048324 W.4832 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur. 2004
1218   2002100023161 W.2316 Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Nowak, Jacek. F.. 2006
1219   2002100056251 W.5625 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 2 / 1998
1220   2002100056268 W.5626 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 8 / 2001
1221   2002100073128 W.7312 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 39 / 2016
1222   2002100043268 W.4326 Nowe podejście do zamówień publicznych : podręcznik / 2011
1223   2002100023611 W.2361 Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych, kodeks cywilny po zmianach / 2004
1224   2000200476504 G.47650 Nowe Prawo wodne : omówienie, pytania i odpowiedzi, tekst ustawy / 2017
1225   2002100073135 W.7313 Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego : (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) / 2010
1226   2002100027978 W.2797 Nowe województwa : fakty, opinie, nastroje / 2001
1227   2002100026841 W.2684 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce / 2009
1228   2002100043183 W.4318 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie / 2010
1229   2002100020405 W.2040 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / 2005
1230   2002100038967 W.3896 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / 2015
1231   2002100038974 W.3897 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / 2015
1232   2000200438571 G.43857 Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Nowakowski, Bogusław. 2013
1233   2002100056442 W.5644 Płaca minimalna : rewolucyjne zmiany / Nowacka, Izabela. 2017
1234   2000200479246 G.47924 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek. 2018
1235   2001700268811 G.27464 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1236   2001700288284 G.29442 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1237   2001700288383 G.29443 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1238   2001700288338 G.29444 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1239   2002100011380 W.1138 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1240   2002100011397 W.1139 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1241   2002100011403 W.1140 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2006
1242   2002100050457 W.5045 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1243   2002100050464 W.5046 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1244   2002100050471 W.5047 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1245   2002100050488 W.5048 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J.. 2005
1246   2002100002012 W.201 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1247   2002100002029 W.202 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1248   2002100002036 W.203 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2007
1249   2002100003033 W.303 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa. 2011
1250   2002100004238 W.423 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1251   2002100004245 W.424 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1252   2002100004252 W.425 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1253   2002100004269 W.426 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1254   2002100004276 W.427 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1255   2002100004283 W.428 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert. 2010
1256   2002100011632 W.1163 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk. 2010
1257   2002100011649 W.1164 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk. 2010
1258   2002100058927 W.5892 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Nowacka, Ewa J.. 2010
1259   2002100044852 W.4485 Samorząd terytorialny w administracji publicznej / Nowacka, Ewa J.. 1997
1260   2002100011359 W.1135 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1261   2002100011366 W.1136 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1262   2002100011373 W.1137 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1263   2002100050440 W.5044 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J.. 2003
1264   2002100034839 W.3483 Studia z teorii prawa / Nowacki, Józef. 2003
1265   2002100077713 W.7771 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1266   2002100077720 W.7772 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1267   2002100077737 W.7773 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1268   2002100077744 W.7774 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1269   2002100077751 W.7775 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard. 2006
1270   2002100058439 W.5843 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / Nowakowski, Leszek. 2004
1271   2002100078550 W.7855 Unia gospodarcza i walutowa w Europie / Nowak-Far, Artur. 2011
1272   2000200421061 G.42106 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J.. 2012
1273   2002100049697 W.4969 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J.. 2012
1274   2000100141106 K.14110 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni. 2010
1275   2002100058613 W.5861 Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni. 2000
1276   2002100006331 W.633 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1277   2002100006348 W.634 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1278   2002100006355 W.635 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1279   2002100006362 W.636 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef. 2002
1280   2001700321226 G.36302 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1281   2001700321233 G.36303 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1282   2001700321240 G.36304 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1283   2001700321257 G.36305 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1284   2001700321264 G.36306 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1285   2001700321271 G.36307 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1286   2001700321288 G.36308 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1287   2001700321295 G.36309 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1288   2001700358895 G.40334 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1289   2001700358888 G.40335 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1290   2001700358871 G.40336 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1291   2001700358864 G.40337 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1292   2001700358857 G.40338 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1293   2001700358840 G.40339 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1294   2002100034808 W.3480 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1295   2002100034815 W.3481 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław. 2010
1296   2002100073630 W.7363 Zarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim / Nowacki, Konrad. 2004
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1297   2002100071810 W.7181 Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami / 2017
1298   2000200421092 G.42109 Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym / 2012
1299   2002100011946 W.1194 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia / 2009
1300   2002100011953 W.1195 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia / 2009
1301   2002100010536 W.1053 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1302   2002100010543 W.1054 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1303   2002100010550 W.1055 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1304   2002100010567 W.1056 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1305   2002100010574 W.1057 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1306   2002100038684 W.3868 Postępowanie administracyjne w Europie / 2010
1307   2002100065772 W.6577 Postępowanie administracyjne w Europie / 2005
1308   2001700222561 G.33781 Postępowanie cywilne : kazusy / 2009
1309   2001700222578 G.33782 Postępowanie cywilne : kazusy / 2009
1310   2000200436072 G.43607 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / 2012
1311   2000200436089 G.43608 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / 2012
1312   2000200436096 G.43609 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / 2012
1313   2002100072893 W.7289 Postępowanie cywilne : pytania, tablice / 2007
1314   2002100082465 W.8246 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / 2011
1315   2002100082472 W.8247 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / 2011
1316   2002100082489 W.8248 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / 2011
1317   2001700217369 G.33261 Postępowanie cywilne / 2009
1318   2001700217383 G.33262 Postępowanie cywilne / 2009
1319   2002100004726 W.472 Postępowanie cywilne / 2011
1320   2000100200117 K.20011 Postępowanie cywilne / 2014
1321   2002100046160 W.4616 Postępowanie cywilne / 2013
1322   2002100052468 W.5246 Postępowanie cywilne / 2005
1323   2002100052475 W.5247 Postępowanie cywilne / 2005
1324   2002100052482 W.5248 Postępowanie cywilne / 2005
1325   2002100052499 W.5249 Postępowanie cywilne / 2005
1326   2002100052505 W.5250 Postępowanie cywilne / 2005
1327   2002100077683 W.7768 Postępowanie cywilne / 2009
1328   2002100077690 W.7769 Postępowanie cywilne / 2009
1329   2002100077706 W.7770 Postępowanie cywilne / 2009
1330   2002100079618 W.7961 Postępowanie cywilne / 2009
1331   2002100051492 W.5149 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / 2016
1332   2002100051508 W.5150 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / 2016
1333   2000200462415 G.46241 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / 2016
1334   2000200462422 G.46242 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane / 2016
1335   2002100072879 W.7287 Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X konferencja naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r. / 2007
1336   2001700353241 G.39866 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1337   2001700353258 G.39867 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1338   2001700353265 G.39868 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1339   2001700353166 G.39858 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1340   2000200398592 G.39859 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1341   2001700353180 G.39860 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1342   2002100005105 W.510 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1343   2002100067400 W.6740 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1344   2002100067417 W.6741 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1345   2002100067424 W.6742 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1346   2002100067431 W.6743 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1347   2002100067448 W.6744 Postępowanie karne : część ogólna / 2008
1348   2002100067455 W.6745 Postępowanie karne : część ogólna / 2012
1349   2002100067462 W.6746 Postępowanie karne : część ogólna / 2012
1350   2002100067479 W.6747 Postępowanie karne : część ogólna / 2012
1351   2002100067486 W.6748 Postępowanie karne : część ogólna / 2012
1352   2002100067493 W.6749 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1353   2002100067509 W.6750 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1354   2002100067516 W.6751 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1355   2002100067523 W.6752 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1356   2002100067530 W.6753 Postępowanie karne : część szczególna / 2011
1357   2002100074835 W.7483 Postępowanie karne : materiały do ćwiczeń / 2011
1358   2002100082847 W.8284 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami / 2017
1359   2002100082854 W.8285 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami / 2017
1360   2000100154823 K.15482 Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej / 2007
1361   2002100027770 W.2777 Prawo pomocy publicznej / Postuła, Igor. 2008
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1362   2001700194875 G.31063 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1363   2001700213231 G.32864 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1364   2001700213248 G.32865 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1365   2001700213255 G.32866 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1366   2000200421115 G.42111 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1367   2002100004061 W.406 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1368   2002100051904 W.5190 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2010
1369   2002100051911 W.5191 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1370   2002100051928 W.5192 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
1371   2002100051935 W.5193 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa. 2008
 
KID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1372   2001700319438 G.36130 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1373   2001700319445 G.36131 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1374   2002100058965 W.5896 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1375   2002100064577 W.6457 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1376   2002100064584 W.6458 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1377   2002100064591 W.6459 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej. 2010
1378   2002100064492 W.6449 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 K.S.H. / Kidyba, Andrzej. 2010
1379   2002100064508 W.6450 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 K.S.H. / Kidyba, Andrzej. 2010
1380   2001700214481 G.32990 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1381   2001700214498 G.32991 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1382   2001700214559 G.32997 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1383   2001700214566 G.32998 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1384   2001700214573 G.32999 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1385   2001700214580 G.33000 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1386   2001700214597 G.33001 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1387   2001700214603 G.33002 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1388   2001700214610 G.33003 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1389   2001700214627 G.33004 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1390   2001700226118 G.34075 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1391   2001700226125 G.34076 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1392   2001700226132 G.34077 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1393   2001700226149 G.34078 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1394   2001700226156 G.34079 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1395   2001700226163 G.34080 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1396   2001700226170 G.34081 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1397   2001700226187 G.34082 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1398   2001700226194 G.34083 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1399   2001700226200 G.34084 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1400   2000200420750 G.42075 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1401   2000200420743 G.42074 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1402   2000200420736 G.42073 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1403   2000100200322 K.20032 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2013
1404   2002100012608 W.1260 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2008
1405   2002100045118 W.4511 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2015
1406   2002100064607 W.6460 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2006
1407   2002100064614 W.6461 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2006
1408   2002100064621 W.6462 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2009
1409   2002100064638 W.6463 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1410   2002100064645 W.6464 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1411   2002100064652 W.6465 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1412   2002100064669 W.6466 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1413   2002100064676 W.6467 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1414   2002100065864 W.6586 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1415   2002100071926 W.7192 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2017
1416   2002100081420 W.8142 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1417   2002100081437 W.8143 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej. 2012
1418   2002100039797 W.3979 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej. 2010
1419   2002100065482 W.6548 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej. 2010
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1420   2001700362434 G.40732 Ochrona zdrowia psychicznego / Turzańska-Szacoń, Beata. 2012
1421   2002100059382 W.5938 Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / Turzyński, Mikołaj. 2004
1422   2002100042254 W.4225 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj. 2009
1423   2000200419938 G.41993 Zapis windykacyjny : komentarz / Turłukowski, Jarosław. 2011
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1424   2002100067349 W.6734 Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Księżak, Paweł. 2007
1425   2002100072480 W.7248 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / 2017
1426   2002100072985 W.7298 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / 2017
1427   2002100080812 W.8081 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / 2017
1428   2002100082984 W.8298 Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego / 2009
1429   2001700353395 G.39577 Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja / 2010
1430   2002100051164 W.5116 Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / 2004
1431   2000200421054 G.42105 Zapis windykacyjny / Księżak, Paweł. 2012
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1432   2000200421511 G.42151 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 / 2012
1433   2002100052772 W.5277 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 1(115), 2012 / 2012
1434   2002100052789 W.5278 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 / 2012
1435   2002100058934 W.5893 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego : pamięci śp. dr. hab. prof. WSAiB Zbigniewa Godeckiego. z. 23 / 2016
1436   2002100042117 W.4211 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 21 / 2015
1437   2002100073005 W.7300 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 24 / 2017
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1438   2002100003903 W.390 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1439   2002100009370 W.937 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1440   2002100050280 W.5028 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
1441   2002100074798 W.7479 Analiza pojęcia czynu / Ziembiński, Zygmunt. 1972
1442   2000100181218 K.18121 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1443   2000100181225 K.18122 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1444   2000100181232 K.18123 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz. 2013
1445   2002100040465 W.4046 Organizacja wewnętrzna Senatu : studium prawno-ustrojowe / Zientarski, Piotr Benedykt. 2011
1446   2001700363783 G.40855 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1447   2001700363776 G.40856 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1448   2001700209838 G.32525 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1449   2001700209845 G.32526 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1450   2001700209852 G.32527 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1451   2002100006546 W.654 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1452   2002100046269 W.4626 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2014
1453   2002100052796 W.5279 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2004
1454   2002100052802 W.5280 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1455   2002100070202 W.7020 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1456   2002100071766 W.7176 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1457   2002100071773 W.7177 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1458   2002100075993 W.7599 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1459   2002100076006 W.7600 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1460   2002100076013 W.7601 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1461   2002100076020 W.7602 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1462   2002100076037 W.7603 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1463   2002100076044 W.7604 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2009
1464   2002100081819 W.8181 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1465   2002100081826 W.8182 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2012
1466   2002100082748 W.8274 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1467   2002100082755 W.8275 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej. 2017
1468   2002100007536 W.753 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1469   2002100007543 W.754 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1470   2002100007550 W.755 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław. 2007
1471   2001700203751 G.31890 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1472   2001700203805 G.31891 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1473   2001700203850 G.31894 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1474   2000200424888 G.42488 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2012
1475   2000200424895 G.42489 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2012
1476   2002100052819 W.5281 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1477   2002100052826 W.5282 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1478   2002100052833 W.5283 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław. 2008
1479   2000200424796 G.42479 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1480   2002100068056 W.6805 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika. 2012
1481   2000200457121 G.45712 Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej / Zieliński, Robert. 2012
1482   2002100014138 W.1413 Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw / Zieliński, Mariusz. 2008
1483   2000200421795 G.42179 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1484   2000200421788 G.42178 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1485   2002100036840 W.3684 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
1486   2002100036857 W.3685 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej. 2012
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1487   2000200422105 G.42210 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1488   2000200422099 G.42209 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1489   2000200422082 G.42208 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1490   2000200422075 G.42207 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1491   2002100007482 W.748 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1492   2002100007499 W.749 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1493   2002100007505 W.750 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1494   2002100077362 W.7736 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa. 2010
1495   2002100062627 W.6262 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa. 2008
1496   2002100072817 W.7281 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa. 2010
1497   2000100027219 K.2721 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Romaszewski, Zbigniew. 1994
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1498   2002100049383 W.4938 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta. 2010
1499   2002100049390 W.4939 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta. 2011
1500   2000200422204 G.42220 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1501   2000200422198 G.42219 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1502   2000200422181 G.42218 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia. 2012
1503   2002100058712 W.5871 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw / Helin, André. 1998
1504   2002100070844 W.7084 Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa / Helios, Joanna. 2014
1505   2002100072503 W.7250 Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet / Helios, Joanna. 2016
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1506   2000200437314 G.43731 Pro bono Reipublicae : księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka / 2009
1507   2000200426820 G.42682 Pro scientia et disciplina : Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / 2009
1508   2000100077511 K.7751 Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : V Krajowa Konferencja 1 czerwca 2005 : materiały konferencyjne / 2005
1509   2002100043848 W.4384 Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. / 1999
1510   2002100060579 W.6057 Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland, Hungary) / 2000
1511   2001700200989 G.31659 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / 2008
1512   2001700200996 G.31660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / 2008
1513   2001700201009 G.31661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / 2008
1514   2002100035492 W.3549 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / 2008
1515   2002100035508 W.3550 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym / 2008
1516   2001700353890 G.40589 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1517   2001700368689 G.41358 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1518   2000200445951 G.44595 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / 2014
1519   2000200445975 G.44597 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / 2014
1520   2000200445968 G.44596 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / 2014
1521   2002100026605 W.2660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / 2013
1522   2002100026612 W.2661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / 2013
1523   2002100026629 W.2662 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / 2013
1524   2002100026636 W.2663 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 / 2013
1525   2002100035515 W.3551 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1526   2002100035522 W.3552 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1527   2002100035539 W.3553 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1528   2002100035546 W.3554 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1529   2002100035553 W.3555 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1530   2002100035560 W.3556 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 / 2009
1531   2002100035577 W.3557 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1532   2002100035584 W.3558 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1533   2002100035591 W.3559 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1534   2002100035607 W.3560 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1535   2002100035614 W.3561 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 / 2011
1536   2000200462453 G.46245 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 7 / 2016
1537   2002100057357 W.5735 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 / 2014
1538   2000200475026 G.47502 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 8 / 2017
1539   2001700338804 G.38089 Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy : materiały drugiego Posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa, 29 września - 1 października 2008 r.) / 2010
1540   2001700307503 G.34929 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / 2009
1541   2001700307510 G.34930 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku / 2009
1542   2002100048850 W.4885 Problemy prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / 1995
1543   2000200478195 G.47819 Problemy reprywatyzacji / 2017
1544   2002100018716 W.1871 Procedura administracyjna / 2007
1545   2001700199900 G.31501 Proces karny : przebieg postępowania / 2008
1546   2001700199849 G.31502 Proces karny : przebieg postępowania / 2008
1547   2001700199863 G.31503 Proces karny : przebieg postępowania / 2008
1548   2001700199856 G.31504 Proces karny : przebieg postępowania / 2008
1549   2000200422525 G.42252 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1550   2000200422518 G.42251 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1551   2000200422471 G.42247 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1552   2000200422464 G.42246 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1553   2000200422457 G.42245 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław. 2012
1554   2000200473213 G.47321 Proces karny / 2017
1555   2000200473220 G.47322 Proces karny / 2017
1556   2000200473237 G.47323 Proces karny / 2017
1557   2000200473244 G.47324 Proces karny / 2017
1558   2000200473251 G.47325 Proces karny / 2017
1559   2000200473268 G.47326 Proces karny / 2017
1560   2000200473275 G.47327 Proces karny / 2017
1561   2000200473282 G.47328 Proces karny / 2017
1562   2000200473299 G.47329 Proces karny / 2017
1563   2000200473305 G.47330 Proces karny / 2017
1564   2000200473312 G.47331 Proces karny / 2017
1565   2000200473206 G.47320 Proces karny / 2017
1566   2000200473381 G.47338 Proces karny / 2017
1567   2000200473398 G.47339 Proces karny / 2017
1568   2000200473404 G.47340 Proces karny / 2017
1569   2000200473411 G.47341 Proces karny / 2017
1570   2000200473428 G.47342 Proces karny / 2017
1571   2000200473435 G.47343 Proces karny / 2017
1572   2002100020511 W.2051 Profesjonalizm w administracji publicznej / 2004
1573   2002100020528 W.2052 Profesjonalizm w administracji publicznej / 2004
1574   2002100020535 W.2053 Profesjonalizm w administracji publicznej / 2004
1575   2002100043381 W.4338 Profesjonalizm w administracji publicznej / 2004
1576   2001700362588 G.40746 Profesjonalna kultura prawnicza / 2012
1577   2002100035485 W.3548 Profesjonalna kultura prawnicza / 2012
1578   2000200473527 G.47352 Profilowanie kryminalne / 2011
1579   2000200473534 G.47353 Profilowanie kryminalne / 2011
1580   2000200463627 G.46362 Projekty regionalne i lokalne : sukces projektu / 2016
1581   2002100019201 W.1920 Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy : ustawa z omówieniem / 2004
 
EIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1582   2000200419747 G.41974 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1583   2002100066120 W.6612 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1584   2002100066137 W.6613 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1585   2002100066144 W.6614 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1586   2002100066151 W.6615 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1587   2002100066168 W.6616 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof. 2012
1588   2002100060180 W.6018 Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich / Eichstaedt, Krzysztof. 2008
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1589   2002100063624 W.6362 Odzyskiwanie należności pieniężnych / Portalska, Anna. 2003
1590   2002100036758 W.3675 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce : stan obecny i wizje przyszłości / 2013
1591   2000100176535 K.17653 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych / 2011
1592   2002100067332 W.6733 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych / 2011
1593   2000100176559 K.17655 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników / 2012
1594   2001700198996 G.31371 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / 2008
1595   2001700199009 G.31372 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / 2008
1596   2000200423676 G.42367 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym / 2009
1597   2002100052444 W.5244 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / 2008
1598   2002100052451 W.5245 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym / 2008
1599   2001700368665 G.41356 Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliowości : opracowanie w oparciu o materiały z grantu badawczego / 2010
1600   2000200470564 G.47056 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1601   2000200470571 G.47057 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1602   2000200470595 G.47059 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
1603   2000200470588 G.47058 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika. 2017
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1604   2002100028425 W.2842 Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Miemiec, Marcin. 2007
1605   2001700363127 G.40791 Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Mierzwińska-Lorencka, Joanna. 2012
1606   2002100049802 W.4980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin. 2010
1607   2002100070196 W.7019 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin. 2010
1608   2002100043695 W.4369 Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych / Miemiec, Wiesława. 2005
 
OKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1609   2001700318929 G.36079 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1610   2001700318936 G.36080 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1611   2001700318943 G.36081 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1612   2001700318950 G.36082 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1613   2001700318967 G.36083 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1614   2001700318974 G.36084 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1615   2001700318981 G.36085 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1616   2001700318998 G.36086 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1617   2001700319001 G.36087 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz. 2010
1618   2001700361727 G.40661 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1619   2001700361734 G.40662 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1620   2001700361741 G.40663 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1621   2001700361758 G.40664 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1622   2001700361765 G.40665 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1623   2001700361772 G.40666 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1624   2001700361819 G.40670 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1625   2001700361826 G.40671 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1626   2001700361833 G.40672 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1627   2001700361840 G.40673 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1628   2001700361857 G.40674 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1629   2001700361864 G.40675 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1630   2002100053830 W.5383 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1631   2002100053847 W.5384 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
1632   2002100053854 W.5385 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz. 2012
 
KEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1633   2002100007987 W.798 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1634   2002100007994 W.799 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1635   2001700252193 G.25429 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2004
1636   2001700252209 G.25430 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2004
1637   2001700285153 G.29114 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1638   2001700279671 G.28507 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1639   2001700200231 G.31453 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1640   2001700200224 G.31454 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1641   2001700372983 G.41787 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1642   2001700372990 G.41788 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1643   2002100075658 W.7565 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1644   2002100075665 W.7566 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1645   2002100075672 W.7567 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1646   2002100075689 W.7568 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1647   2002100075696 W.7569 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1648   2002100075702 W.7570 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1649   2002100075719 W.7571 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2008
1650   2002100075726 W.7572 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1651   2002100075733 W.7573 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1652   2002100075740 W.7574 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1653   2002100075757 W.7575 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1654   2002100078703 W.7870 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2007
1655   2002100081680 W.8168 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1656   2002100081697 W.8169 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1657   2002100007833 W.783 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2006
1658   2002100007840 W.784 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1659   2002100007857 W.785 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2011
1660   2002100008137 W.813 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2005
1661   2002100008144 W.814 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. 2005
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1662   2000200430025 G.43002 Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Kuciński, Jerzy. 2007
1663   2000100149508 K.14950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1664   2001700327730 G.36928 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1665   2001700327747 G.36929 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1666   2001700327754 G.36930 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1667   2001700327761 G.36931 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1668   2001700327778 G.36932 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1669   2001700327822 G.36937 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1670   2001700327938 G.36948 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1671   2001700327945 G.36949 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1672   2001700327952 G.36950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1673   2001700327969 G.36951 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1674   2001700327976 G.36952 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1675   2002100069763 W.6976 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1676   2002100069770 W.6977 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1677   2002100069787 W.6978 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1678   2002100069794 W.6979 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1679   2002100069800 W.6980 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1680   2002100069817 W.6981 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1681   2002100069824 W.6982 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1682   2002100069831 W.6983 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1683   2002100069848 W.6984 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy. 2011
1684   2002100034327 W.3432 Legislatywa - egzekutywa - judykatywa : konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału / Kuciński, Jerzy. 2010
1685   2002100023116 W.2311 Lobbing w Polsce / Kuczma, Paweł. 2010
1686   2000200423331 G.42333 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1687   2000200423317 G.42331 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1688   2000200423300 G.42330 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1689   2000200423294 G.42329 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1690   2000200423287 G.42328 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1691   2000200423270 G.42327 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1692   2000100177983 K.17798 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1693   2002100034525 W.3452 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1694   2002100034532 W.3453 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1695   2002100034549 W.3454 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1696   2000200463184 G.46318 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy. 2012
1697   2001700197500 G.31463 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1698   2001700313726 G.35550 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1699   2001700313733 G.35551 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1700   2001700313740 G.35552 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1701   2001700313764 G.35554 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1702   2001700313771 G.35555 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1703   2001700313788 G.35556 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1704   2001700313795 G.35557 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1705   2001700313801 G.35558 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1706   2001700313818 G.35559 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1707   2001700313825 G.35560 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1708   2001700313832 G.35561 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1709   2001700313849 G.35562 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1710   2001700313856 G.35563 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1711   2001700313863 G.35564 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1712   2001700313870 G.35565 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1713   2001700313887 G.35566 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1714   2001700306162 G.34796 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1715   2002100015432 W.1543 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1716   2002100019171 W.1917 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1717   2002100034495 W.3449 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1718   2002100034501 W.3450 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1719   2002100034518 W.3451 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy. 2008
1720   2002100005976 W.597 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1721   2002100015586 W.1558 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1722   2002100048096 W.4809 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2006
1723   2000100058893 K.5889 Podstawy teorii prawa / Kuciński, Jerzy. 2000
1724   2000100161722 K.16172 Prawa człowieka w zarysie / Kuczma, Paweł. 2011
1725   2002100059603 W.5960 Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Kuciński, Jerzy. 2002
1726   2002100081048 W.8104 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy. 2013
1727   2002100020221 W.2022 Wartość rynkowa nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa. 2001
1728   2001700365657 G.41012 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1729   2001700365640 G.41013 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1730   2001700365633 G.41014 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1731   2001700365602 G.41017 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1732   2001700365589 G.41018 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1733   2002100069718 W.6971 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1734   2002100069725 W.6972 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
1735   2002100069732 W.6973 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy. 2012
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1736   2000100167366 K.16736 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1737   2001700372648 G.41756 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1738   2001700372655 G.41757 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1739   2001700372808 G.41772 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1740   2001700372815 G.41773 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1741   2001700372822 G.41774 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1742   2000100174128 K.17412 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1743   2002100069510 W.6951 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1744   2002100069527 W.6952 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1745   2002100069534 W.6953 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1746   2002100069541 W.6954 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1747   2002100069558 W.6955 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1748   2002100069565 W.6956 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1749   2002100069572 W.6957 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1750   2002100069589 W.6958 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1751   2002100069596 W.6959 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1752   2002100069602 W.6960 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1753   2002100069619 W.6961 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1754   2002100069626 W.6962 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
1755   2002100069633 W.6963 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość / 2012
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1756   2002100028265 W.2826 Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / 2007
1757   2001700373690 G.41860 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni / 2012
1758   2000200424048 G.42404 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : zagadnienia prawa konstytucyjnego, księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / 2012
1759   2001700342757 G.38494 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / 2005
1760   2002100037786 W.3778 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / 2005
1761   2002100006522 W.652 Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka / 2011
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1762   2002100018136 W.1813 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K.. 2007
1763   2002100018143 W.1814 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K.. 2007
1764   2000100062500 K.6250 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil. 1972
1765   2000100062517 K.6251 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil. 1972
1766   2000200475163 G.47516 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1767   2000200475170 G.47517 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1768   2000200475187 G.47518 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof. 2018
1769   2002100003484 W.348 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard. 2005
1770   2001700321066 G.36286 Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim / Bieniek, Beata. 2010
1771   2001700204147 G.31944 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1772   2001700204154 G.31945 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1773   2001700204161 G.31946 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1774   2002100066236 W.6623 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1775   2002100066243 W.6624 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1776   2002100083127 W.8312 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1777   2002100083134 W.8313 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa. 2009
1778   2001700209074 G.32397 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof. 2008
1779   2001700209043 G.32398 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof. 2008
1780   2002100070745 W.7074 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof. 2008
1781   2002100006591 W.659 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2009
1782   2002100006607 W.660 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam. 2009
1783   2000100048078 K.4807 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1784   2000100050361 K.5036 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1785   2000100050392 K.5039 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1786   2000100050408 K.5040 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1787   2000100066089 K.6608 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1788   2000100115725 K.11572 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2003
1789   2000100057230 K.5723 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1790   2000100057247 K.5724 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1791   2000100087732 K.8773 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1792   2000100087749 K.8774 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1793   2000100087817 K.8781 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1794   2000100087824 K.8782 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1795   2000100087831 K.8783 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1796   2000100140741 K.14074 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1797   2000100089026 K.8902 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2004
1798   2001700210339 G.32559 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1799   2001700210346 G.32560 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1800   2001700210353 G.32561 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1801   2001700210360 G.32562 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1802   2001700210377 G.32563 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1803   2001700210384 G.32564 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1804   2001700210391 G.32565 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1805   2001700210407 G.32566 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1806   2001700210414 G.32567 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1807   2001700210438 G.32569 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1808   2002100023468 W.2346 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1809   2002100075108 W.7510 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2002
1810   2002100075115 W.7511 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2004
1811   2002100075122 W.7512 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2004
1812   2002100075139 W.7513 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1813   2002100075146 W.7514 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1814   2002100077225 W.7722 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2015
1815   2002100081758 W.8175 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1816   2002100081765 W.8176 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1817   2002100082007 W.8200 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz. 2005
1818   2002100006102 W.610 Prawo rodzinne / Bieliński, Arkadiusz K.. 2011
1819   2001700213569 G.32897 Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice / Biernat, Jakub. 2009
1820   2001700213576 G.32898 Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice / Biernat, Jakub. 2009
1821   2002100013506 W.1350 Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym / Bieniek, Gerard. 2004
1822   2002100060012 W.6001 Spółka cywilna pod rządami prawa działalności gospodarczej / Bielski, Piotr. 2001
1823   2001700204062 G.31939 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1824   2001700204079 G.31940 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1825   2002100066250 W.6625 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1826   2002100083141 W.8314 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1827   2002100083158 W.8315 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1828   2002100083165 W.8316 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa. 2009
1829   2002100008434 W.843 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1830   2002100008441 W.844 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1831   2002100008458 W.845 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold. 2007
1832   2000200477549 G.47754 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1833   2000200477556 G.47755 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1834   2002100082557 W.8255 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1835   2002100082564 W.8256 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
1836   2002100082571 W.8257 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa. 2018
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1837   2001700214771 G.33016 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
1838   2001700304229 G.34605 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
1839   2002100004290 W.429 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2006
1840   2002100004306 W.430 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2006
1841   2000200465478 G.46547 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz. 2017
1842   2002100067325 W.6732 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz. 2017
1843   2000200451938 G.45193 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1844   2000200451945 G.45194 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1845   2000200451952 G.45195 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1846   2000200451969 G.45196 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1847   2000200451976 G.45197 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech. 2014
1848   2001700268620 G.27445 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1849   2001700273976 G.27924 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1850   2001700274492 G.28180 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1851   2001700290775 G.29679 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
1852   2001700290768 G.29680 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
1853   2001700290751 G.29681 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
1854   2001700344294 G.38852 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1855   2001700344300 G.38853 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1856   2001700344317 G.38854 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1857   2001700344386 G.38861 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1858   2001700208336 G.32393 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1859   2001700208329 G.32394 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1860   2001700208312 G.32395 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1861   2001700215280 G.33061 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1862   2001700215297 G.33062 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1863   2001700215303 G.33063 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1864   2001700215310 G.33064 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1865   2001700215327 G.33065 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1866   2002100045149 W.4514 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2015
1867   2002100052857 W.5285 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
1868   2002100052864 W.5286 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2007
1869   2002100052871 W.5287 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2009
1870   2002100052888 W.5288 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1871   2002100052895 W.5289 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1872   2002100052901 W.5290 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1873   2002100052918 W.5291 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1874   2002100052925 W.5292 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1875   2002100052932 W.5293 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1876   2002100052949 W.5294 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2011
1877   2002100055049 W.5504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2015
1878   2002100082632 W.8263 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
1879   2002100082649 W.8264 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
1880   2002100082656 W.8265 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
1881   2002100008038 W.803 Prawo ochrony środowiska : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward. 2003
1882   2002100025882 W.2588 Prawo poboru w spółce akcyjnej / Radwan, Arkadiusz. 2004
1883   2002100038981 W.3898 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(2)/2015 / 2015
1884   2002100038998 W.3899 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(3)/2015 / 2015
1885   2002100042018 W.4201 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(5)/2015 / 2015
1886   2002100047235 W.4723 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(6)/2016 / 2016
1887   2002100051577 W.5157 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(7)/2016 / 2016
1888   2002100055322 W.5532 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(8)/2016 / 2016
1889   2002100056299 W.5629 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(9)/2016 / 2016
1890   2002100069220 W.6922 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(10)/2017 / 2017
1891   2002100072374 W.7237 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(12)/2017 / 2017
1892   2002100072381 W.7238 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(13)/2017 / 2017
1893   2002100081079 W.8107 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(15)/2018 / 2018
1894   2002100081086 W.8108 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(16)/2018 / 2018
1895   2001700359809 G.40430 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech. 2012
1896   2002100076402 W.7640 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech. 2012
1897   2001700167190 G.21818 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1898   2001700022062 G.21820 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1899   2001700046570 G.21821 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1900   2001700230535 G.21822 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1901   2001700022079 G.21823 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1902   2001700022086 G.21824 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1903   2001700022093 G.21825 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1904   2001700053196 G.21826 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1905   2001700022109 G.21827 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1906   2001700022116 G.21828 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1907   2001700022123 G.21829 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1908   2001700022130 G.21830 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1909   2001700022147 G.21831 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1910   2001700244402 G.21832 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1911   2001700022154 G.21833 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1912   2001700022161 G.21834 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1913   2001700051529 G.21835 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1914   2001700026091 G.21836 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1915   2001700045689 G.21837 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2001
1916   2001700371269 G.41615 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1917   2001700371245 G.41616 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1918   2001700371252 G.41617 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1919   2001700323862 G.36632 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1920   2001700323893 G.36633 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1921   2001700323886 G.36634 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1922   2002100045132 W.4513 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2014
1923   2002100053052 W.5305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2005
1924   2002100053069 W.5306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1925   2002100053076 W.5307 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1926   2002100053083 W.5308 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1927   2002100053090 W.5309 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1928   2002100053106 W.5310 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1929   2002100053113 W.5311 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1930   2002100055087 W.5508 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1931   2002100055209 W.5520 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2012
1932   2002100070141 W.7014 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2010
1933   2002100073012 W.7301 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2016
1934   2002100073029 W.7302 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2016
1935   2002100082588 W.8258 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
1936   2002100082595 W.8259 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
1937   2002100083042 W.8304 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
1938   2002100083059 W.8305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
1939   2002100083066 W.8306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2018
1940   2001700230566 G.21839 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1941   2001700230559 G.21840 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1942   2001700230597 G.21841 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1943   2001700230610 G.21842 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1944   2001700230603 G.21843 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1945   2001700022178 G.21844 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1946   2001700235721 G.21845 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1947   2001700046525 G.21846 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1948   2001700230580 G.21847 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1949   2001700022185 G.21848 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1950   2001700048178 G.21849 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1951   2001700230634 G.21850 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1952   2001700230627 G.21851 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1953   2001700022192 G.21852 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1954   2001700045672 G.21853 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1955   2001700026107 G.21854 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1956   2001700022208 G.21855 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1957   2001700230573 G.21856 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1958   2001700022215 G.21857 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2001
1959   2001700291666 G.29785 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
1960   2001700291697 G.29786 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
1961   2001700291673 G.29787 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
1962   2001700291680 G.29788 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
1963   2001700344546 G.38877 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
1964   2001700344553 G.38878 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
1965   2001700344560 G.38879 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2010
1966   2001700352398 G.39627 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1967   2001700352404 G.39628 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1968   2001700352480 G.39629 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1969   2002100046184 W.4618 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2015
1970   2002100053120 W.5312 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2008
1971   2002100053137 W.5313 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1972   2002100053144 W.5314 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1973   2002100053151 W.5315 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1974   2002100053168 W.5316 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1975   2002100055070 W.5507 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2012
1976   2002100082601 W.8260 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
1977   2002100082618 W.8261 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
1978   2002100082625 W.8262 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
1979   2002100002975 W.297 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł / 2001
1980   2002100002982 W.298 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł / 2001
1981   2002100066960 W.6696 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / 2003
1982   2002100066977 W.6697 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / 2003
1983   2002100066984 W.6698 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) / 2003
1984   2002100037618 W.3761 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / 2007
1985   2002100037625 W.3762 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / 2007
1986   2002100037632 W.3763 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / 2007
1987   2002100037649 W.3764 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / 2007
1988   2002100037656 W.3765 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / 2007
1989   2002100075030 W.7503 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / 2003
1990   2002100075047 W.7504 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / 2003
1991   2002100075054 W.7505 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) / 2003
1992   2002100066991 W.6699 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / 2004
1993   2002100067004 W.6700 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / 2004
1994   2002100067011 W.6701 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" / 2004
1995   2002100037571 W.3757 Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych", (22 października 2002 r.) / 2004
1996   2002100077621 W.7762 Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.) : konferencji przewodniczył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll / 2002
1997   2002100037588 W.3758 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / 2000
1998   2002100037595 W.3759 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / 2000
1999   2002100037601 W.3760 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / 2000
2000   2002100067028 W.6702 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / 2010
2001   2002100067035 W.6703 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / 2010
2002   2002100067042 W.6704 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. / 2010
2003   2002100077591 W.7759 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / 2005
2004   2002100077607 W.7760 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / 2005
2005   2002100077614 W.7761 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / 2005
2006   2001700199634 G.31438 Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji : materiały z konferencji / 2008
2007   2001700368580 G.41348 Konstytucja : ustrój polityczny : system organów państwowych : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu / 2010
2008   2000100056929 K.5692 Konstytucja 3 Maja : 200-lecie tradycji / 1994
2009   2001700166438 G.20455 Konstytucja 3 Maja 1791 = 1791 Geguzes 3-osios konstitucija = The Constitution of May, 1791 / 2001
2010   2002100072343 W.7234 Konstytucja biznesu / 2018
2011   2002100018358 W.1835 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / 2005
2012   2002100023598 W.2359 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / 2005
2013   2002100023604 W.2360 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / 2005
2014   2002100030206 W.3020 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy / 2005
2015   2002100030213 W.3021 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy / 2005
2016   2000100182352 K.18235 Konstytucja Federacji Rosyjskiej : przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. / 2000
2017   2000100182444 K.18244 Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii / 2004
2018   2000100182420 K.18242 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. / 2000
2019   2000100027349 K.2734 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 1978
2020   2002100044142 W.4414 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 1978
2021   2001700198866 G.31332 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / 2008
2022   2001700198583 G.31333 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / 2008
2023   2001700198590 G.31334 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / 2008
2024   2002100068568 W.6856 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / 2011
2025   2002100068575 W.6857 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / 2011
2026   2000100182383 K.18238 Konstytucja Kanady / 1998
2027   2000100182321 K.18232 Konstytucja Królestwa Danii / 2002
2028   2000100182390 K.18239 Konstytucja Królestwa Holandii / 2003
2029   2000100182376 K.18237 Konstytucja Królestwa Norwegii : uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r., z późniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. / 1996
2030   2000100182345 K.18234 Konstytucja Królestwa Szwecji / 2000
2031   2000100182338 K.18233 Konstytucja Państwa Izrael / 2001
2032   2001700256016 G.25890 Konstytucja Reczypospolitej Polskiej : ze skorowidzem i hasłami / 2005
2033   2000100182369 K.18236 Konstytucja Republiki Finlandii : z 11 czerwca 1999 r. / 2003
2034   2000100182413 K.18241 Konstytucja Republiki Francuskiej / 2005
2035   2000100182437 K.18243 Konstytucja Republiki Włoskiej / 2004
2036   2000200449911 G.44991 Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / 2004
2037   2000100118382 K.11838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2038   2000100118399 K.11839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2039   2000100118405 K.11840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l 2001
2040   2001700305837 G.34763 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / 2009
2041   2002100027213 W.2721 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 5 / 2007
2042   2000200471455 G.47145 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 1, Wstęp, art. 1-29 / 2016
2043   2000200471462 G.47146 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 2, Art. 30-86 / 2016
2044   2000100118344 K.11834 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2008
2045   2000100118351 K.11835 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2008
2046   2000100118368 K.11836 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2008
2047   2000100118375 K.11837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2008
2048   2001700184340 G.28740 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2006
2049   2001700184395 G.28741 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2006
2050   2001700184296 G.28742 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2006
2051   2001700202341 G.31784 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2008
2052   2001700305448 G.34724 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2053   2001700305455 G.34725 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2054   2001700305462 G.34726 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2055   2001700305479 G.34727 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2056   2001700305486 G.34728 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2057   2001700305493 G.34729 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2058   2002100055100 W.5510 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2004
2059   2002100065659 W.6565 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2005
2060   2002100068384 W.6838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2061   2002100068391 W.6839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2062   2002100068407 W.6840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2063   2002100068414 W.6841 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2064   2002100068421 W.6842 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2065   2002100068438 W.6843 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2066   2002100068445 W.6844 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2067   2002100068452 W.6845 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2068   2002100068469 W.6846 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2069   2002100068476 W.6847 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2070   2002100068483 W.6848 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2071   2002100068490 W.6849 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2072   2002100068506 W.6850 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2073   2002100068513 W.6851 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2074   2002100068520 W.6852 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2075   2002100068537 W.6853 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2076   2002100068544 W.6854 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2077   2002100068551 W.6855 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / 2010
2078   2000100178379 K.17837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : ciągłość i zmiana / 2012
2079   2002100051072 W.5107 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wraz z indeksem rzeczowym / 2005
2080   2000100056431 K.5643 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. / 2002
2081   2000100056448 K.5644 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. / 2002
2082   2000100159446 K.15944 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora / 2011
2083   2002100068582 W.6858 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki / 2002
2084   2000100182406 K.18240 Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga / 2006
2085   2002100042490 W.4249 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / 2000
2086   2002100048317 W.4831 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / 2000
2087   2000200446897 G.44689 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2088   2000200446927 G.44692 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2089   2000200446903 G.44690 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2090   2000200446934 G.44693 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2091   2000200446910 G.44691 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2092   2000200446958 G.44695 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2093   2000200446941 G.44694 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2094   2002100057364 W.5736 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2095   2002100057371 W.5737 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje / 2014
2096   2002100064003 W.6400 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / 1998
2097   2002100064010 W.6401 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / 1998
2098   2002100064027 W.6402 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / 1998
2099   2001700185040 G.30099 Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań / 2008
2100   2001700333687 G.37572 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw : wybrane akty prawne : materiały źródłowe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe / 2009
2101   2001700196312 G.31067 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2102   2001700196329 G.31068 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2103   2001700196336 G.31069 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2104   2001700196442 G.31080 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2105   2001700196459 G.31081 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2106   2002100069275 W.6927 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2107   2002100069282 W.6928 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2108   2002100069299 W.6929 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2109   2002100069305 W.6930 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2110   2002100069312 W.6931 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2111   2002100069329 W.6932 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania / 2008
2112   2002100061255 W.6125 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce / 2016
2113   2002100070042 W.7004 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce / 2016
2114   2000100200315 K.20031 Konstytucyjny system organów państwa / 2013
2115   2002100015319 W.1531 Konstytucyjny system organów państwowych / 2009
2116   2001700305509 G.34730 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2117   2001700305516 G.34731 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2118   2001700305523 G.34732 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2119   2001700305530 G.34733 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2120   2001700305547 G.34734 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2121   2002100068612 W.6861 Konstytucyjny system władz publicznych / 2009
2122   2002100026223 W.2622 Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce / 2005
2123   2002100021297 W.2129 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce / 2006
2124   2001700224732 G.33934 Kontrakty budowlane bez ryzyka : wskazówki i wzory gwarantujące otrzymanie wynagrodzenia / 2009
2125   2002100074071 W.7407 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane / 2018
2126   2002100042216 W.4221 Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / 2010
2127   2002100072565 W.7256 Kontrola zamówień publicznych : monografia naukowa : VI konferencja naukowa, 17-19 czerwca 2013 r., Wrocław / 2013
2128   2000100148143 K.14814 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force / 2009
2129   2000200459620 G.45962 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force / 2009
2130   2002100015210 W.1521 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa / 1999
2131   2000100054994 K.5499 Konwencja o udzieleniu patentów europejskich : (konwencja o patencie europejskim) z 5 października 1973 roku. 1994
2132   2002100082496 W.8249 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / 2016
2133   2002100067066 W.6706 Kryminalistyka / Konieczny, Jerzy. 2008
2134   2002100070226 W.7022 Kryminalistyka / Konieczny, Jerzy. 2008
2135   2000200426714 G.42671 Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego / Konert, Anna. 2010
2136   2002100046849 W.4684 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń / Konarska-Wrzosek, Violetta. 2012
2137   2002100001305 W.130 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta. 2010
2138   2002100017009 W.1700 Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Koniuszewska, Ewa. 2009
2139   2002100018990 W.1899 Wspólnotowy Kodeks Proceduralny = Community Procedural Code / Koncewicz, Tomasz Tadeusz. 2008
2140   2000200471530 G.47153 Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości / Konieczna, Jadwiga. 2015
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2141   2001700021751 G.22190 Kodeks karny : komentarz, orzecznictwo / Janusz Wojciechowski. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: komentarz, orzecznictwo / Tomasz Staniszewski / Wojciechowski, Janusz. 2002
2142   2002100005778 W.577 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam. 2000
2143   2002100005785 W.578 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam. 2000
2144   2002100042568 W.4256 Samorząd lokalny w Polsce i w Europie / Wojnicki, Jacek. 2008
2145   2000100178386 K.17838 System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry / Wojnicki, Jacek. 2005
2146   2002100047822 W.4782 Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego / Wojtaszek-Mik, Ewa. 2001
2147   2001700345833 G.39004 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / 2008
2148   2001700345840 G.39005 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / 2008
2149   2002100038233 W.3823 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / 2008
2150   2001700221939 G.33718 Wypadki przy pracy : analiza przypadków : kwalifikowanie wypadków : postępowanie powypadkowe : przykład dokumentacji : poradnik pracodawcy i slużb bhp / Wojciechowska-Piskorska, Halina. 2009
2151   2002100042889 W.4288 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
2152   2002100042896 W.4289 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
2153   2002100042902 W.4290 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz. 2003
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2154   2002100047815 W.4781 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska przedrozbiorowa : zarys wykładu. 1 / Makiłła, Dariusz. 1995
2155   2002100048010 W.4801 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska pod rozbiorami : "II Rzeczpospolita" : zarys wykładu. 2 / Makiłła, Dariusz. 1995
2156   2001700345222 G.38943 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz. 2008
2157   2000100178393 K.17839 Polnisches Steuerrecht / Makowicz, Bartosz. 2010
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2158   2001700331515 G.37351 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2159   2002100067929 W.6792 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2160   2002100067936 W.6793 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2161   2002100067943 W.6794 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2162   2002100067950 W.6795 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2163   2002100070264 W.7026 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej. 2009
2164   2002100023178 W.2317 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2165   2002100028494 W.2849 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2166   2002100028500 W.2850 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2167   2002100028517 W.2851 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona. 2003
2168   2001700368603 G.41350 Pracownicze programy emerytalne / Sierocka, Iwona. 2010
2169   2002100007956 W.795 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2170   2002100007963 W.796 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2171   2002100025462 W.2546 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka. 2006
2172   2001700203249 G.31909 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2173   2002100010406 W.1040 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2006
2174   2002100010413 W.1041 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2006
2175   2002100010420 W.1042 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2007
2176   2002100010437 W.1043 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2007
2177   2002100010444 W.1044 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2178   2002100010451 W.1045 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2179   2002100010468 W.1046 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2008
2180   2002100010475 W.1047 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2181   2002100010482 W.1048 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2182   2002100010499 W.1049 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona. 2011
2183   2002100074422 W.7442 RODO w mikroprzedsiębiorstwie : jak się przygotować do jego stosowania / Sierpień, Marcin. 2018
2184   2002100025738 W.2573 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2185   2002100042803 W.4280 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2186   2002100042810 W.4281 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor. 2011
2187   2002100060593 W.6059 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2188   2002100060609 W.6060 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2189   2002100062344 W.6234 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona. 2010
2190   2002100016026 W.1602 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona. 2007
2191   2002100016033 W.1603 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona. 2009
2192   2002100070592 W.7059 Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym / Sieniow, Tomasz. 2009
 
SEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2193   2000100178812 K.17881 Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT : analiza praktyczna / Selera, Paweł. 2012
 
ABC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2194   2000100164822 K.16482 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / 2007
2195   2000100164839 K.16483 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / 2007
2196   2000100164808 K.16480 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / 2007
2197   2000100164815 K.16481 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / 2007
2198   2002100027015 W.2701 ABC samorządu terytorialnego / 2004
2199   2002100027022 W.2702 ABC samorządu terytorialnego / 2004
2200   2002100027596 W.2759 ABC samorządu terytorialnego / 2004
2201   2000100164785 K.16478 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / 2007
2202   2000100164792 K.16479 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / 2007
2203   2000100164761 K.16476 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / 2007
2204   2000100164778 K.16477 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / 2007
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2205   2000100091470 K.9147 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych : komentarz do Rozporządzenia Rady Nr 2137/85 z 25.07.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych art. 1-3, 5-14, 122, 125-126, 128 ustawy z 4.03.2005 r. o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i spółce europejskiej / Adamus, Rafał. 2006
2206   2002100011786 W.1178 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2008
2207   2002100046276 W.4627 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2016
2208   2002100049062 W.4906 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2011
2209   2002100065581 W.6558 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara. 2009
2210   2001700304847 G.34667 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego / Adamczak-Retecka, Monika. 2010
2211   2002100083646 W.8364 Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej / Adamczak-Retecka, Monika. 2017
2212   2001700245584 G.24708 Podstawy marketingu / Kramer, Teodor. 2004
2213   2000100161975 K.16197 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2214   2001700369747 G.41475 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2215   2001700369754 G.41476 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2216   2001700369761 G.41477 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2217   2001700369778 G.41478 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2218   2001700369785 G.41479 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2219   2002100009714 W.971 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2220   2002100009721 W.972 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2221   2002100009738 W.973 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2007
2222   2002100009745 W.974 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2223   2002100009752 W.975 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2224   2002100009769 W.976 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2008
2225   2002100009776 W.977 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2226   2002100009783 W.978 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2227   2002100009790 W.979 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2228   2002100009806 W.980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2229   2002100009813 W.981 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2009
2230   2002100009820 W.982 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2231   2002100009837 W.983 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2232   2002100009844 W.984 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2233   2002100009851 W.985 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2234   2002100009868 W.986 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2010
2235   2002100009875 W.987 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2236   2002100009882 W.988 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2237   2002100009899 W.989 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2238   2002100009905 W.990 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2239   2002100009912 W.991 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2240   2002100009936 W.993 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2012
2241   2002100049079 W.4907 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2004
2242   2002100049086 W.4908 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2243   2002100049093 W.4909 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2244   2002100049109 W.4910 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2245   2002100049116 W.4911 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2246   2002100049123 W.4912 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2247   2002100049130 W.4913 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2248   2002100049147 W.4914 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2249   2002100065802 W.6580 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2011
2250   2002100070905 W.7090 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2017
2251   2002100079212 W.7921 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2252   2002100079229 W.7922 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2253   2002100079236 W.7923 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara. 2018
2254   2002100059917 W.5991 Prawo karne komputerowe / Adamski, Andrzej. 2000
2255   2002100043206 W.4320 Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Adamiak, Jan. 1997
2256   2002100026988 W.2698 Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Adamczyk, Marcin. 2011
2257   2001700205816 G.32128 Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Adamus, Rafał. 2009
2258   2001700205823 G.32129 Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Adamus, Rafał. 2009
2259   2001700205830 G.32130 Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Adamus, Rafał. 2009
 
AHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2260   2000100162200 K.16220 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2261   2001700345468 G.38967 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2262   2001700345475 G.38968 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2263   2001700345482 G.38969 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2264   2000100182567 K.18256 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2265   2002100007024 W.702 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2266   2002100007031 W.703 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2267   2002100007048 W.704 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2005
2268   2002100007055 W.705 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2269   2002100081277 W.8127 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
2270   2002100081284 W.8128 Prawo europejskie / Ahlt, Michael. 2011
 
AKC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2271   2000100115473 K.11547 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / 2006
2272   2000100115480 K.11548 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / 2006
2273   2000100192405 K.19240 Akcyza w prawie Unii Europejskiej : komentarz / 2014
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2274   2002100056275 W.5627 Antologia literatury do nauki prawa karnego materialnego / 1975
2275   2000200446224 G.44622 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin. 2012
2276   2001700334448 G.37648 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2277   2001700334455 G.37649 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2278   2001700334462 G.37650 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2279   2001700358338 G.40256 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2280   2002100044791 W.4479 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.. 2011
2281   2000200475255 G.47525 Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym / Antonów, Dobrosława. 2017
2282   2000100057193 K.5719 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2283   2000100057209 K.5720 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2284   2000100061800 K.6180 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2285   2000100061855 K.6185 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2286   2000100062319 K.6231 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2003
2287   2000100146262 K.14626 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2288   2000100146279 K.14627 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2289   2000100146286 K.14628 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2290   2000100165287 K.16528 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2291   2000100165294 K.16529 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2292   2000100165300 K.16530 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2293   2000100165317 K.16531 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2294   2000100165324 K.16532 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2295   2000100165331 K.16533 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2296   2000100165348 K.16534 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2297   2000100165355 K.16535 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2011
2298   2002100025172 W.2517 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2008
2299   2002100058583 W.5858 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech. 2005
2300   2002100024786 W.2478 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Antonów, Kamil. 2009
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2301   2002100060234 W.6023 Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Balicki, Ryszard. 1999
2302   2002100040823 W.4082 Prawa dziecka / Balcerek, Marian. 1986
2303   2000100048283 K.4828 Środki ochrony indywidualnej : informacje dla pracodawcy / Balasińska, Elżbieta. 2001
2304   2002100080928 W.8092 Ustroje państw współczesnych / Balicki, Ryszard. 2003
2305   2002100031265 W.3126 Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu / Bal-Domańska, Beata. 2010
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2306   2002100033481 W.3348 Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Banaszak, Bogusław. 2012
2307   2001700353012 G.39843 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2308   2001700353029 G.39844 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2309   2002100066267 W.6626 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna. 2011
2310   2002100002258 W.225 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław. 2009
2311   2002100068841 W.6884 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław. 2009
2312   2000200438588 G.43858 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J. 2013
2313   2002100016705 W.1670 Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : komentarz / Banach, Józef. 2002
2314   2002100021532 W.2153 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2007
2315   2002100063419 W.6341 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2316   2002100063426 W.6342 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2317   2002100063433 W.6343 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław. 2004
2318   2002100063266 W.6326 Prawo karne skarbowe : [podręcznik] / Baniak, Stanisław. 2001
2319   2002100005099 W.509 Prawo karne skarbowe / Baniak, Stanisław. 2009
2320   2002100043756 W.4375 Prawo konstytucyjne : wprowadzenie / Banaszak, Bogusław. 1996
2321   2001700242071 G.24380 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2322   2001700242019 G.24381 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2323   2001700242026 G.24382 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2324   2001700241968 G.24383 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2004
2325   2001700366845 G.38992 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2326   2001700345727 G.38993 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2327   2002100045101 W.4510 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2015
2328   2002100068858 W.6885 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2329   2002100068865 W.6886 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2330   2002100068872 W.6887 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2008
2331   2002100068889 W.6888 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2332   2002100068896 W.6889 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2333   2002100068902 W.6890 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2334   2002100068919 W.6891 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2335   2002100068926 W.6892 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2336   2002100068933 W.6893 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2337   2002100069473 W.6947 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2338   2002100069480 W.6948 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2339   2002100069497 W.6949 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2010
2340   2002100071933 W.7193 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław. 2017
2341   2002100016422 W.1642 System konstytucyjny Niemiec / Banaszak, Bogusław. 2005
2342   2000100026168 K.2616 Ubezpieczenia gospodarcze / Banasiński, Antoni 1996
2343   2000200478515 G.47851 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Banasiński, Cezary. 2017
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2344   2000100135495 K.13549 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2345   2000100135501 K.13550 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2346   2001700218267 G.33356 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2347   2001700218281 G.33357 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2348   2000100181089 K.18108 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2349   2002100037458 W.3745 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2350   2002100037465 W.3746 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2351   2002100037472 W.3747 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz. 2008
2352   2000100106112 K.10611 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan. 2005
2353   2002100024540 W.2454 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan. 2007
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2354   2000100103067 K.10306 Prawo biblioteczne na co dzień / Biliński, Lucjan. 2006
2355   2000200462637 G.46263 Prawo handlowe / 2017
2356   2000200462644 G.46264 Prawo handlowe / 2017
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2357   2000100047866 K.4786 Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999 / Bolkowiak, Izabela 2003
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2358   2001700229256 G.34103 Drafting and negotiating international commercial contracts : a practical guide / Bortolotti, Fabio. 2008
2359   2002100048348 W.4834 Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Borszowski, Paweł. 2004
2360   2002100081215 W.8121 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2361   2002100081222 W.8122 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2362   2002100082014 W.8201 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa. 2006
2363   2000100133583 K.13358 Instytucjonalne gwarancje ochrony ofiar wojny / Borkowski, Mirosław. 2009
2364   2000100015421 K.1542 Nowe prawo dewizowe : stan prawny na dzień 1 marca 2001r. / Borkowski, Tadeusz. 2001
2365   2002100051270 W.5127 Nowe prawo dewizowe / Borkowski, Tadeusz. 2000
2366   2000100148990 K.14899 Polskie prawo finansowe : zarys ogólny / Borodo, Andrzej. 2010
2367   2002100071421 W.7142 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2013
2368   2002100074187 W.7418 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2018
2369   2002100082762 W.8276 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T.. 2018
2370   2002100013155 W.1315 Prawo budżetowe / Borodo, Andrzej. 2008
2371   2002100083561 W.8356 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cz. 2, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna / Borawska-Kędzierska, Elżbieta. 2011
2372   2002100044494 W.4449 Przetarg w prawie polskim : zagadnienia cywilistyczne / Boratyńska, Maria. 2001
2373   2001700287980 G.29446 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2006
2374   2002100011069 W.1106 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2004
2375   2002100011076 W.1107 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2004
2376   2002100011342 W.1134 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej. 2006
2377   2002100043299 W.4329 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
2378   2002100043305 W.4330 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
2379   2002100043312 W.4331 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej. 2011
 
CAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2380   2000100026137 K.2613 Ubezpieczenia bez tajemnic : aktualne przepisy, orzecznictwo, produkty ubezpieczeniowe / Capik, Małgorzata 1996
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2381   2002100032569 W.3256 Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej / Chrabąszcz, Robert. 2003
2382   2002100054967 W.5496 Czas pracy : rewolucyjne zmiany w ewidencjonowaniu zleceń / 2016 / Chruściel, Łukasz. 2016
2383   2002100039421 W.3942 Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Chróścielewski, Wojciech. 2002
2384   2001700363684 G.40842 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2385   2001700363660 G.40843 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2386   2002100009691 W.969 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2009
2387   2002100009707 W.970 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2009
2388   2002100049277 W.4927 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2389   2002100049284 W.4928 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech. 2011
2390   2001700305387 G.34721 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard. 2009
2391   2002100068803 W.6880 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard. 2009
2392   2002100068810 W.6881 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard. 2009
2393   2002100040489 W.4048 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Chróścicki, Andrzej. 2010
2394   2000100166468 K.16646 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard. 2011
2395   2001700338736 G.38079 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard. 2011
2396   2002100069268 W.6926 Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Chruściel, Łukasz. 2017
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2397   2000200444343 G.44434 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz. 2014
2398   2000200444350 G.44435 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz. 2014
2399   2000100026403 K.2640 Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Cichy, Bogdan. 1998
2400   2002100071513 W.7151 Twoje prawa w pracy / Cichosz, Anna. 2011
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2401   2001700210285 G.32555 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / Ciepła, Helena. 2009
2402   2001700370620 G.41553 Komentarz do spraw rodzinnych / Ciepła, Helena. 2012
2403   2002100074613 W.7461 Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Cieśliński, Aleksander. 2013
2404   2002100008021 W.802 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2001
2405   2000200470687 G.47068 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew. 2017
2406   2000200470694 G.47069 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew. 2017
2407   2002100074873 W.7487 Nawiązka w polskim prawie karnym / Cieślak, Wojciech. 2006
2408   2001700222554 G.33780 Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem / Ciepła, Helena. 2010
2409   2002100039353 W.3935 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław. 2004
2410   2002100039360 W.3936 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław. 2004
2411   2001700310206 G.35199 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2412   2001700310213 G.35200 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2413   2002100051676 W.5167 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2414   2002100051683 W.5168 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2415   2002100051690 W.5169 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena. 2010
2416   2001700305004 G.34683 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2417   2001700305011 G.34684 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2418   2002100051645 W.5164 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2419   2002100051652 W.5165 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2420   2002100051669 W.5166 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena. 2009
2421   2002100007819 W.781 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2422   2002100007826 W.782 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2423   2002100008014 W.801 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2009
2424   2002100066113 W.6611 Prawo karne : zarys instytucji i naczelne zasady / Cieślak, Wojciech. 2010
2425   2002100048928 W.4892 Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Cieśliński, Aleksander. 1999
2426   2000100165256 K.16525 Ustawa o bibliotekach : komentarz / Ciechorski, Jan. 2012
2427   2002100023512 W.2351 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander. 2003
2428   2002100023529 W.2352 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander. 2003
2429   2002100041714 W.4171 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander. 2009
2430   2002100041721 W.4172 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander. 2009
2431   2002100041738 W.4173 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / 2007
2432   2002100041745 W.4174 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / 2007
2433   2002100041752 W.4175 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / 2007
2434   2002100041769 W.4176 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / 2007
 
CRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2435   2002100066106 W.6610 Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees / 2011
2436   2000100167175 K.16717 The criminal code : [bilingual edition] = Kodeks karny : [wydanie dwujęzyczne] / 2012
 
CUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2437   2000100154755 K.15475 Cudzoziemcy / Wilk, Agnieszka. 2007
2438   2002100058484 W.5848 Dodatkowe zatrudnienie / Cudowski, Bogusław. 2007
2439   2000100027684 K.2768 Spory zbiorowe w polskim prawie pracy / Cudowski, Bogusław. 1998
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2440   2002100033504 W.3350 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2441   2002100033511 W.3351 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 2 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2442   2002100033528 W.3352 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna. 2008
2443   2001700330778 G.37277 Czas pracy / 2011
2444   2002100041653 W.4165 Czas pracy / 2011
2445   2002100056459 W.5645 Czas pracy 2017 / 2017
2446   2002100072183 W.7218 Czas pracy 2018 / 2018
2447   2002100082304 W.8230 Czas pracy 2019 / 2019
2448   2002100017825 W.1782 Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / 2002
2449   2002100046078 W.4607 Kodeks cywilny z komentarzem do zmian / Czarnik, Zbigniew. 2003
2450   2002100043190 W.4319 Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia / Czajka, Zdzisław. 2004
2451   2002100025134 W.2513 Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa / Czarnik, Zbigniew. 2000
2452   2001700313566 G.35534 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2453   2001700313573 G.35535 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2454   2001700313580 G.35536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2455   2001700313597 G.35537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2456   2001700313603 G.35538 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2457   2001700313610 G.35539 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2458   2001700313627 G.35540 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2459   2001700313634 G.35541 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2460   2001700313641 G.35542 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2461   2001700313658 G.35543 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2462   2001700313665 G.35544 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2463   2001700313672 G.35545 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2464   2001700313689 G.35546 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2465   2000200445296 G.44529 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2466   2002100075368 W.7536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2467   2002100075375 W.7537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław. 2009
2468   2001700176147 G.23995 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2469   2001700211190 G.32660 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2470   2001700211213 G.32662 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2471   2001700211220 G.32663 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2472   2001700211237 G.32664 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2473   2002100013421 W.1342 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2474   2002100013438 W.1343 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2475   2002100066519 W.6651 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2476   2002100066526 W.6652 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2477   2002100066533 W.6653 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2478   2002100066540 W.6654 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2479   2002100066557 W.6655 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław. 2004
2480   2001700290300 G.29650 Prawo wekslowe i czekowe : Komentarz / Czarnecki, Marek. 2008
2481   2002100046931 W.4693 Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. [z. nr 17] / Czaban, Łukasz. 2007
2482   2001700021096 G.18083 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2483   2002100066083 W.6608 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2484   2002100066090 W.6609 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz. 2000
2485   2002100039803 W.3980 Trener akademicki : prawo konstytucyjne / Czarny, Piotr. 2010
2486   2000200415985 G.41598 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana. 2012
2487   2000100162064 K.16206 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2488   2001700217642 G.33290 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2489   2001700217659 G.33291 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2490   2002100051584 W.5158 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2491   2002100051591 W.5159 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2492   2002100051607 W.5160 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2493   2002100051614 W.5161 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2494   2002100051621 W.5162 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2495   2002100051638 W.5163 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2009
2496   2002100081499 W.8149 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2497   2002100081505 W.8150 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2498   2002100081512 W.8151 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
2499   2002100081529 W.8152 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold. 2004
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2500   2002100039636 W.3963 Odwrócona hipoteka : poradnik dla osób starszych : Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy / Czerniawski, Ryszard. 2014
2501   2000200454465 G.45446 Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Czepek, Jakub. 2014
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2502   2000100019443 K.1944 Historia administracji : zarys wykładu kursowego / Ćwik, Władysław. 1999
 
DEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2503   2000100028568 K.2856 Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju : założenia, przygotowanie, ustawodawstwo / 1999
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2504   2002100057463 W.5746 Jak zabezpieczyć i ściągać należności w biznesie / Derejczyk, Maciej. 2000
2505   2000100151297 K.15129 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2506   2000100151303 K.15130 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2507   2002100037441 W.3744 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna. 2007
2508   2002100027008 W.2700 Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia / Dercz, Maciej. 2005
2509   2000100191644 K.19164 Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Dereń, Aldona Małgorzata. 2014
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2510   2000100153413 K.15341 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi. 2010
2511   2000100159248 K.15924 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi. 2010
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2512   2000200421122 G.42112 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / 2012
2513   2000200422280 G.42228 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / 2012
2514   2000200422273 G.42227 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / 2012
2515   2002100051799 W.5179 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies / 2012
2516   2001700215457 G.33069 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2517   2001700215464 G.33070 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2518   2002100033634 W.3363 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2519   2002100033641 W.3364 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2520   2002100033658 W.3365 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2521   2002100033665 W.3366 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha / 2009
2522   2001700196466 G.31082 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2523   2001700196473 G.31083 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2524   2001700196596 G.31095 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2525   2001700196602 G.31096 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2526   2002100069336 W.6933 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2527   2002100069343 W.6934 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2528   2002100069350 W.6935 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2529   2002100069367 W.6936 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2530   2002100069374 W.6937 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2531   2002100069381 W.6938 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2532   2002100069398 W.6939 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2533   2002100069404 W.6940 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2534   2002100069411 W.6941 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2535   2002100069428 W.6942 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2536   2002100070158 W.7015 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne / 2008
2537   2000100026144 K.2614 Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej : prawo i praktyka / 1996
2538   2002100028982 W.2898 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław. 2007
2539   2002100028999 W.2899 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław. 2007
2540   2000100185681 K.18568 Prawo a etos cyberprzestrzeni / Dobrzeniecki, Karol. 2004
2541   2002100004207 W.420 Prawo prasowe : podręcznik / Dobosz, Izabela. 2006
2542   2000100061978 K.6197 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek. 2003
2543   2000100061985 K.6198 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek. 2003
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2544   2002100013445 W.1344 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2545   2002100021174 W.2117 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2010
2546   2002100031975 W.3197 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2547   2002100031982 W.3198 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2548   2002100031999 W.3199 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard. 2007
2549   2000100115862 K.11586 Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych / Domagała, Arkadiusz. 2008
2550   2002100044395 W.4439 Rada nadzorcza spółki akcyjnej : powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne : podręcznik praktyczny z wzorami dokumentów / Domański, Grzegorz. 2011
 
DUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2551   2001700320687 G.36248 Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi / Dunin-Dudkowska, Anna. 2010
2552   2000100094884 K.9488 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Duniewska, Zofia. 2004
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2553   2001700294032 G.30018 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2554   2001700294049 G.30019 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2555   2001700294087 G.30032 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2556   2002100069053 W.6905 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2557   2002100069060 W.6906 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2558   2002100069077 W.6907 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2559   2002100069084 W.6908 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2560   2002100069091 W.6909 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2561   2002100069107 W.6910 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2562   2002100069114 W.6911 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2563   2002100069121 W.6912 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2564   2002100069138 W.6913 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / 2008
2565   2002100022829 W.2282 Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów / 2005
2566   2001700322308 G.36410 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / 2010
2567   2002100066496 W.6649 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / 2010
2568   2002100066502 W.6650 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / 2010
2569   2002100047532 W.4753 Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego / 2001
2570   2002100033535 W.3353 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2571   2002100033542 W.3354 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2572   2002100033559 W.3355 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2573   2002100033566 W.3356 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2574   2002100033573 W.3357 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2575   2002100033580 W.3358 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2576   2002100033597 W.3359 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2577   2002100033603 W.3360 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2578   2002100033610 W.3361 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / 2003
2579   2000200459217 G.45921 Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce : podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjnej / 2014
2580   2001700337678 G.37966 Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej / Dzierżanowska, Joanna. 2010
2581   2001700371801 G.41670 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2582   2001700371818 G.41671 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2583   2002100049376 W.4937 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz. 2012
2584   2002100051409 W.5140 Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman. 2008
2585   2002100071278 W.7127 Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne / Dzięgiel-Matras, Agata. 2008
2586   2000200429296 G.42929 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej. 2008
2587   2002100022102 W.2210 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz. 2003
2588   2002100017832 W.1783 Prawo budowlane : komentarz / Dziwiński, Robert. 2006
2589   2002100003392 W.339 Prawo mieszkaniowe / Dziczek, Roman. 2008
2590   2002100045507 W.4550 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna. 2004
2591   2002100045514 W.4551 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna. 2004
2592   2002100040045 W.4004 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman. 2006
2593   2002100040052 W.4005 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman. 2006
2594   2000200442738 G.44273 Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali / Dziczek, Roman. 2014
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2595   2001700373638 G.41854 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / 2012
2596   2001700373652 G.41856 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / 2012
2597   2000100165485 K.16548 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. [t.2] , Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / 2012
2598   2000100165478 K.16547 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. t.1 , Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / 2012
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2599   2002100033757 W.3375 Elementy prawa : podręcznik : praca zbiorowa / 2004
2600   2000100015346 K.1534 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej / 2000
2601   2000100015353 K.1535 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej / 2000
 
ENE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2602   2000100171264 K.17126 Energetyka a samorząd : prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce / 2012
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2603   2002100031623 W.3162 Europa urzędników / 2009
2604   2000200455738 G.45573 Europeanization of national legal orders from comparative perspective / 2015
2605   2001700199641 G.31437 Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / 2008
2606   2002100031852 W.3185 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego / 2005
2607   2002100031869 W.3186 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego / 2005
2608   2002100042063 W.4206 Europeizacja polskiego prawa pracy / 2004
2609   2002100037410 W.3741 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / 2010
2610   2002100037427 W.3742 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / 2010
2611   2002100037434 W.3743 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! / 2010
2612   2000100199701 K.19970 Europejska Konwencja Praw Człowieka / 2004
2613   2002100047761 W.4776 Europejska współpraca międzyparlamentarna : kierunki rozwoju / 2005
2614   2001700337166 G.37921 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2010 / 2011
2615   2001700367019 G.41164 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / 2012
2616   2001700223797 G.34497 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2008 / 2009
2617   2001700304212 G.34604 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2007 / 2008
2618   2001700326818 G.36836 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / 2010
2619   2001700326832 G.36838 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / 2010
2620   2002100037380 W.3738 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / 2010
2621   2002100037397 W.3739 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / 2010
2622   2002100037403 W.3740 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / 2012
2623   2002100043954 W.4395 Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe / 2012
2624   2002100073296 W.7329 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne / 2004
2625   2000200426660 G.42666 Europejskie prawo cywilne / 2009
2626   2002100041646 W.4164 Europejskie prawo cywilne / 2009
2627   2002100059627 W.5962 Europejskie prawo gospodarcze / 2001
2628   2000200419204 G.41920 Europejskie prawo karne/ 2012
2629   2000200419211 G.41921 Europejskie prawo karne/ 2012
2630   2000200422440 G.42244 Europejskie prawo karne/ 2012
2631   2002100064348 W.6434 Europejskie prawo konkurencji : porozumienie dystrybucyjne / 1998
2632   2000100110331 K.11033 Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / 2005
2633   2002100064362 W.6436 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne / 1998
2634   2002100040724 W.4072 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie / 1998
2635   2002100076679 W.7667 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym / 2009
2636   2002100076686 W.7668 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym / 2009
2637   2002100046726 W.4672 Europejskie ściganie karne : projekt alternatywny / 2005
2638   2002100047808 W.4780 Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa / 2007
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2639   2000200426899 G.42689 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech. 2008
2640   2002100066274 W.6627 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech. 2008
2641   2000100092941 K.9294 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2000
2642   2000100106624 K.10662 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2005
2643   2001700276786 G.28161 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2644   2001700281346 G.28754 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2645   2001700345390 G.38960 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2646   2001700345406 G.38961 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2647   2001700346274 G.39048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2648   2001700346311 G.39049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2649   2001700346281 G.39050 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2650   2001700346304 G.39051 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2651   2001700346298 G.39052 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2652   2001700318615 G.36048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2653   2001700318622 G.36049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2654   2002100004979 W.497 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2655   2002100004986 W.498 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2656   2002100004993 W.499 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2657   2002100023482 W.2348 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2007
2658   2002100068643 W.6864 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2659   2002100068650 W.6865 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2660   2002100068667 W.6866 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2661   2002100068674 W.6867 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2662   2002100068681 W.6868 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2663   2002100068698 W.6869 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2664   2002100068704 W.6870 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2665   2002100068711 W.6871 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2666   2002100068728 W.6872 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2667   2002100068735 W.6873 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2668   2002100068742 W.6874 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2009
2669   2002100068759 W.6875 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2670   2002100068766 W.6876 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2671   2002100068773 W.6877 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2672   2002100068780 W.6878 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2673   2002100068797 W.6879 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2011
2674   2002100068940 W.6894 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2675   2002100068957 W.6895 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2676   2002100068964 W.6896 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2677   2002100068971 W.6897 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2678   2002100068988 W.6898 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2679   2002100068995 W.6899 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2680   2002100069008 W.6900 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2006
2681   2002100069640 W.6964 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2682   2002100070240 W.7024 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2008
2683   2002100070257 W.7025 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2010
2684   2002100071599 W.7159 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek. 2017
2685   2002100071681 W.7168 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2686   2002100071698 W.7169 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew. 2017
2687   2001700274096 G.27939 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2006
2688   2001700356136 G.40037 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2689   2000200400387 G.40038 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2690   2001700356150 G.40039 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2691   2001700294513 G.32832 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2692   2001700312569 G.35434 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2693   2001700312576 G.35435 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2694   2001700312583 G.35436 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2695   2001700332833 G.37487 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2696   2001700332840 G.37488 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2697   2001700332857 G.37489 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2698   2001700332864 G.37490 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2699   2001700332871 G.37491 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2700   2001700332888 G.37492 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2701   2001700332895 G.37493 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2702   2001700332901 G.37494 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2703   2001700332918 G.37495 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2704   2001700332925 G.37496 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2705   2000200432265 G.43226 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2706   2000200432272 G.43227 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2707   2000200432289 G.43228 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2708   2000200432296 G.43229 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2709   2002100045156 W.4515 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2015
2710   2002100046436 W.4643 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2007
2711   2002100046443 W.4644 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2712   2002100046870 W.4687 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2008
2713   2002100066311 W.6631 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2006
2714   2002100066328 W.6632 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2007
2715   2002100066335 W.6633 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2716   2002100066342 W.6634 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2717   2002100066359 W.6635 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2718   2002100066366 W.6636 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2719   2002100066373 W.6637 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2720   2002100066380 W.6638 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2721   2002100066397 W.6639 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2722   2002100066403 W.6640 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2723   2002100066410 W.6641 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2724   2002100066427 W.6642 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2725   2002100066434 W.6643 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2010
2726   2002100066441 W.6644 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2727   2002100066458 W.6645 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2728   2002100066465 W.6646 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2729   2002100066472 W.6647 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2730   2002100066489 W.6648 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2013
2731   2002100070110 W.7011 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2008
2732   2002100070127 W.7012 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2009
2733   2002100070134 W.7013 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2011
2734   2002100071667 W.7166 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2017
2735   2002100071674 W.7167 Prawo karne / Gardocki, Lech. 2017
2736   2002100020931 W.2093 Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Cz. 2, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne / Garbiec, Roman. 2003
2737   2002100071704 W.7170 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
2738   2002100071711 W.7171 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew. 2017
 
GAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2739   2000100044629 K.4462 Międzynarodowe prawo humanitarne : wprowadzenie / Gasser, Hans-Peter. 2000
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2740   2000100133590 K.13359 Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka : praca zbiorowa / 2009
2741   2000100133606 K.13360 Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka : praca zbiorowa / 2009
 
GŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2742   2002100016200 W.1620 Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym / Głodowski, Włodzimierz. 2002
2743   2000100056479 K.5647 System konstytucyjny Belgii / Głowacki, Andrzej. 1997
 
GNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2744   2001700370002 G.41501 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2745   2001700370019 G.41502 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2746   2001700370026 G.41503 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2747   2001700207155 G.32279 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2008
2748   2001700324098 G.36603 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2749   2001700294773 G.36604 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2750   2001700294810 G.36605 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2751   2002100005983 W.598 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2006
2752   2002100005990 W.599 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2006
2753   2002100006003 W.600 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2006
2754   2002100006010 W.601 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2008
2755   2002100046207 W.4620 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2014
2756   2002100052000 W.5200 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2757   2002100052017 W.5201 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2758   2002100052024 W.5202 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2759   2002100052031 W.5203 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2760   2002100052048 W.5204 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2761   2002100052055 W.5205 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2762   2002100052062 W.5206 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2763   2002100055063 W.5506 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2764   2002100065819 W.6581 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2765   2002100070103 W.7010 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2010
2766   2002100074200 W.7420 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2018
2767   2002100074262 W.7426 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2018
2768   2002100074279 W.7427 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2018
2769   2002100081659 W.8165 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2770   2002100081666 W.8166 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2771   2002100081673 W.8167 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward. 2012
2772   2000100026151 K.2615 Ubezpieczenia majątkowe : wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej / Gniadek, Jarosław A. 1999
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2773   2002100051898 W.5189 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał. 2006
2774   2002100073708 W.7370 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał. 2005
2775   2000100087848 K.8784 Internet - aspekty prawne / Golat, Rafał. 2003
2776   2000100087855 K.8785 Podstawy prawa kultury / Golat, Rafał. 2006
2777   2002100051881 W.5188 Polubowne rozstrzyganie sporów / Golat, Rafał. 2007
2778   2002100028487 W.2848 Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Golinowska, Stanisława. 2002
2779   2002100041042 W.4104 Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł / Golonka, Anna. 2008
2780   2000100096581 K.9658 Prawo autorskie : pytania, kazusy, tablice / Golat, Rafał. 2002
2781   2000100147009 K.14700 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2010
2782   2001700293493 G.29945 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2783   2001700293486 G.29946 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2784   2001700293387 G.29952 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2785   2001700293356 G.29953 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2786   2001700293462 G.29955 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2787   2001700293455 G.29956 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2788   2001700293448 G.29957 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2789   2001700293370 G.29958 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2790   2001700293332 G.29959 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2791   2001700293349 G.29960 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2792   2001700293325 G.29961 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2793   2001700293295 G.29962 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2794   2001700371900 G.41680 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2011
2795   2001700371924 G.41682 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2011
2796   2000100200919 K.20091 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2013
2797   2002100051867 W.5186 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2798   2002100051874 W.5187 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2011
2799   2002100073906 W.7390 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2800   2002100073913 W.7391 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał. 2008
2801   2002100013629 W.1362 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Golat, Rafał. 2004
2802   2001700363158 G.40890 Zamówienia publiczne w sferze kultury / Golat, Rafał. 2012
 
GOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2803   2000100090145 K.9014 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2004
2804   2001700349886 G.39408 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2805   2001700349893 G.39409 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2806   2001700349909 G.39410 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2807   2001700349930 G.39413 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2808   2001700349947 G.39414 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2809   2002100012639 W.1263 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2006
2810   2002100012646 W.1264 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2006
2811   2002100012653 W.1265 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2006
2812   2002100012660 W.1266 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2813   2002100012677 W.1267 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2010
2814   2002100012684 W.1268 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2010
2815   2002100053557 W.5355 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2816   2002100053564 W.5356 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2817   2002100053571 W.5357 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2818   2002100053588 W.5358 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2819   2002100053595 W.5359 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2820   2002100053601 W.5360 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2821   2002100053618 W.5361 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2822   2002100053625 W.5362 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2823   2002100053632 W.5363 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2824   2002100053649 W.5364 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2825   2002100053656 W.5365 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2008
2826   2002100053663 W.5366 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2827   2002100053670 W.5367 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2011
2828   2002100053687 W.5368 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2004
2829   2002100053694 W.5369 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej. 2010
 
GÓR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2830   2002100046672 W.4667 Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych : materiały robocze 3/05, Górski, Adam. 2005
2831   2001700322391 G.36419 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam. 2010
2832   2001700322407 G.36420 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam. 2010
2833   2001700322414 G.36421 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam. 2010
2834   2002100011878 W.1187 Historia administracji / Górski, Grzegorz. 2002
2835   2002100011885 W.1188 Historia administracji / Górski, Grzegorz. 2002
2836   2002100011892 W.1189 Historia administracji / Górski, Grzegorz. 2002
2837   2002100011908 W.1190 Historia administracji / Górski, Grzegorz. 2002
2838   2002100011915 W.1191 Historia administracji / Górski, Grzegorz. 2002
2839   2002100059023 W.5902 Historia ustrojów państw / Górski, Grzegorz. 2001
2840   2000100025772 K.2577 Indywidualne ulgi uznaniowe w prawie podatkowym w 2002 roku / Górzyńska, Ewa 2002
2841   2002100046467 W.4646 Kodeks karny : praktyczny komentarz / Góral, Roman. 1996
2842   2002100019164 W.1916 Kodeks pracy z wprowadzeniem do zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r. : wynikających z ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213, poz. 2081) / Góra, Ewa. 2004
2843   2000100100004 K.10000 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław. 2006
2844   2000100127490 K.12749 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław. 2009
2845   2000100127537 K.12753 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław. 2009
2846   2001700334370 G.37641 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech. 2011
2847   2001700334387 G.37642 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech. 2011
2848   2001700334394 G.37643 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech. 2011
2849   2002100027800 W.2780 Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim / Górnicki, Leonard. 1997
2850   2000200430056 G.43005 Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska : odpowiedzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej / Górski, Marek. 2008
2851   2002100013643 W.1364 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech. 2006
2852   2002100001343 W.134 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław. 2006
2853   2002100081543 W.8154 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław. 2006
2854   2002100081550 W.8155 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław. 2006
2855   2002100081567 W.8156 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław. 2006
2856   2002100028319 W.2831 Postępowanie egzekucyjne w administracji : nowe regulacje prawne, ujednolicony tekst ustawy / Góra, Ewa. 2002
2857   2002100060425 W.6042 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Góra, Ewa. 2001
2858   2002100046597 W.4659 Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 / Górnicki, Leonard. 2000
2859   2000100061794 K.6179 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2003
2860   2000100062593 K.6259 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2001
2861   2000100139646 K.13964 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2862   2000100139653 K.13965 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2863   2000100139660 K.13966 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2864   2001700327433 G.36898 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2865   2001700327440 G.36899 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2866   2001700373973 G.41882 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2011
2867   2002100005198 W.519 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2868   2002100005204 W.520 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2869   2002100005211 W.521 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2870   2002100005228 W.522 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2871   2002100005235 W.523 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2872   2002100075399 W.7539 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2003
2873   2002100075405 W.7540 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2874   2002100075412 W.7541 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2875   2002100075429 W.7542 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2876   2002100075436 W.7543 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2877   2002100075443 W.7544 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2006
2878   2002100075450 W.7545 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2879   2002100075467 W.7546 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2880   2002100075474 W.7547 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2881   2002100075481 W.7548 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2007
2882   2002100075498 W.7549 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2883   2002100075504 W.7550 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2884   2002100075511 W.7551 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2885   2002100075528 W.7552 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2009
2886   2002100075535 W.7553 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2011
2887   2002100075542 W.7554 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2011
2888   2002100075559 W.7555 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2011
2889   2002100075566 W.7556 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2011
2890   2002100077232 W.7723 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech. 2017
2891   2000100107287 K.10728 Prawo transportu lądowego / Górski, Władysław. 2005
2892   2001700287553 G.29421 System emerytalny / Góra, Marek. 2003
2893   2002100076839 W.7683 System emerytalny / Góra, Marek. 2003
2894   2002100076846 W.7684 System emerytalny / Góra, Marek. 2003
2895   2002100076853 W.7685 System emerytalny / Góra, Marek. 2003
2896   2000100155691 K.15569 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych / Górski, Marek. 2009
2897   2002100029996 W.2999 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr. 2002
2898   2002100045521 W.4552 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr. 2002
2899   2002100047068 W.4706 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna. 2007
2900   2002100047075 W.4707 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna. 2007
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2901   2002100008120 W.812 Europejskie prawo środowiska / Grabowska, Genowefa. 2001
2902   2002100066038 W.6603 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-424 K.P.K. / Grajewski, Jan. 2010
2903   2002100066045 W.6604 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425-673 K.P.K. / Grajewski, Jan. 2010
2904   2000100166796 K.16679 Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich / Grabowska, Sabina. 2012
2905   2002100018440 W.1844 Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Grajewski, Krzysztof. 2009
2906   2002100067387 W.6738 Prawo karne procesowe : część ogólna / Grajewski, Jan. 2009
2907   2002100071742 W.7174 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław. 2018
2908   2002100039742 W.3974 Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Granat, Mirosław. 2010
2909   2001700292588 G.29906 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2910   2001700292564 G.29907 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2911   2001700292496 G.29908 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2912   2001700292458 G.29914 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2913   2002100046610 W.4661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2004
2914   2002100066564 W.6656 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2915   2002100066571 W.6657 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2916   2002100066588 W.6658 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2917   2002100066595 W.6659 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2918   2002100066601 W.6660 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2919   2002100066618 W.6661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2920   2002100066625 W.6662 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2921   2002100066632 W.6663 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2922   2002100066649 W.6664 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2923   2002100066656 W.6665 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2924   2002100066663 W.6666 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2925   2002100066670 W.6667 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2926   2002100066687 W.6668 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2927   2002100066694 W.6669 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan. 2008
2928   2000100200346 K.20034 Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / Grabowski, Michał. 2012
2929   2001700324630 G.36685 Zabójstwo wielokrotne : profilowanie kryminalne / Gradoń, Kacper. 2010
2930   2001700324623 G.36686 Zabójstwo wielokrotne : profilowanie kryminalne / Gradoń, Kacper. 2010
2931   2002100004221 W.422 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Granecki, Paweł. 2002
2932   2002100049451 W.4945 Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji : wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP/ Granecki, Paweł. 2006
2933   2002100045453 W.4545 Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Graczyk, Magdalena. 2008
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2934   2002100067127 W.6712 [Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej]. T. 11, Cz. 1, Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna / Grzelak, Agnieszka. 2011
2935   2002100038448 W.3844 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław. 2006
2936   2002100038455 W.3845 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław. 2006
2937   2002100038462 W.3846 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław. 2006
2938   2002100079243 W.7924 Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Grześkiewicz, Władysław. 2017
2939   2002100043107 W.4310 Kasacja w sprawach karnych : z uwzględnieniem noweli od k.p.k. z 20 lipca 2000 r. / Grzeszczyk, Wincenty. 2001
2940   2002100003743 W.374 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Grzeszczyk, Wincenty. 2008
2941   2002100046115 W.4611 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Grzegorczyk, Tomasz. 2005
2942   2002100066069 W.6606 Kodeks wykroczeń / Grzegorczyk, Tomasz. 2010
2943   2001700371764 G.41666 Marki, wynalazki, wzory użytkowe : ochrona własności przemysłowej / Grzywińska, Anna. 2010
2944   2001700371771 G.41667 Marki, wynalazki, wzory użytkowe : ochrona własności przemysłowej / Grzywińska, Anna. 2010
2945   2002100042599 W.4259 Mechanizmy prywatyzacji : ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Grzeszczyk, Tadeusz. 1997
2946   2000200454335 G.45433 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka. 2015
2947   2002100039094 W.3909 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka. 2015
2948   2001700327419 G.36896 Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Grzebyk, Patrycja. 2010
2949   2002100066052 W.6605 Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Grzebyk, Patrycja. 2010
2950   2001700270128 G.27585 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2005
2951   2001700361666 G.40655 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2952   2001700361673 G.40656 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2953   2001700366036 G.40657 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2954   2001700361697 G.40658 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2955   2001700361703 G.40659 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2956   2001700361710 G.40660 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2957   2001700230030 G.34466 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2958   2001700230023 G.34467 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2959   2002100066779 W.6677 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2003
2960   2002100066786 W.6678 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2003
2961   2002100066793 W.6679 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2005
2962   2002100066809 W.6680 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2005
2963   2002100066816 W.6681 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2007
2964   2002100066823 W.6682 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2007
2965   2002100066830 W.6683 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2007
2966   2002100066847 W.6684 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2967   2002100066854 W.6685 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2968   2002100066861 W.6686 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2969   2002100066878 W.6687 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2009
2970   2002100066885 W.6688 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2971   2002100066892 W.6689 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2972   2002100066908 W.6690 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2011
2973   2002100071759 W.7175 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz. 2015
2974   2002100025127 W.2512 Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie / Grzywacz, Jacek. 2010
2975   2001700203690 G.31896 Prawo reklamy / Grzybczyk, Katarzyna. 2008
2976   2002100064799 W.6479 Przedsiębiorca po nowemu wraz z tekstem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Grzegorzewska-Mischka, Ewa. 2004
2977   2001700323787 G.36618 Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Grzelińska, Joanna. 2010
2978   2001700323794 G.36619 Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Grzelińska, Joanna. 2010
2979   2000100056493 K.5649 Systemy konstytucyjne państw skandynawskich / Grzybowski, Marian. 1998
2980   2002100016453 W.1645 Systemy konstytucyjne państw skandynawskich / Grzybowski, Marian. 1998
2981   2000100204016 K.20401 Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Grzelak, Agnieszka. 2008
2982   2002100058910 W.5891 Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Grzelak, Agnieszka. 2008
2983   2002100072350 W.7235 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert. 2011
2984   2002100083660 W.8366 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert. 2011
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2985   2002100013759 W.1375 Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Cz. 2, Analiza spożycia żywności [w] Polsce i pozostałych krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej / Gulbicka, Bożena. 2005
2986   2000100027165 K.2716 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Gulczyński, Mariusz 1994
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2987   2000100027271 K.2727 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander. 1994
2988   2000100027288 K.2728 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander. 1994
2989   2000100027295 K.2729 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander. 1994
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2990   2001700334318 G.37635 Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych / Hofmański, Piotr. 2011
2991   2000100016022 K.1602 Europejskie prawo gospodarcze / 2001
2992   2002100024762 W.2476 Konwencja Europejska a prawo karne / Hofmański, Piotr. 1995
 
HOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2993   2000100162828 K.16282 Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Howorka, Bolesław. 2012
 
IKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2994   2000100027301 K.2730 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Ikonowicz, Piotr. 1995
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2995   2000200454502 G.45450 Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / 2015
2996   2000200454519 G.45451 Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / 2015
 
IUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
2997   2000100168769 K.16876 Ius fiscale : studia z dziedziny prawa finansowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu / 2012
2998   2002100081116 W.8111 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 1/2018, styczeń-marzec / 2018
2999   2002100081123 W.8112 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 2/2018, [kwiecień-czerwiec] / 2018
3000   2002100081178 W.8117 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 3/2018, [lipiec-wrzesień] / 2018
3001   2002100083684 W.8368 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 4/2018, [październik-grudzień] / 2018
3002   2002100044043 W.4404 Ius Novum. 1/2007 / 2007
3003   2002100044050 W.4405 Ius Novum. 4/2007 / 2007
3004   2002100044067 W.4406 Ius Novum. 1/2008 / 2008
3005   2002100044074 W.4407 Ius Novum. 2/2008 / 2008
3006   2002100044081 W.4408 Ius Novum. 2/2010 / 2010
3007   2002100044098 W.4409 Ius Novum. 3/2010 / 2010
3008   2002100061309 W.6130 Ius Novum. 1/2012 / 2012
3009   2002100061316 W.6131 Ius Novum. 4/2015 / 2015
3010   2002100067752 W.6775 Ius Novum. Vol. 10, nr 4/2016, październik-grudzeń / 2016
3011   2002100070325 W.7032 Ius Novum. 3/2009 / 2009
3012   2002100070332 W.7033 Ius Novum. 2/2013 / 2013
3013   2002100070448 W.7044 Ius Novum. Vol. 11, nr 1/2017, styczeń-marzec / 2017
3014   2002100070479 W.7047 Ius Novum. Vol. 11, nr 2/2017, kwiecień-czerwiec / 2017
3015   2002100070899 W.7089 Ius Novum. Vol. 11, nr 3/2017, lipiec-wrzesień / 2017
3016   2002100073241 W.7324 Ius Novum. 4/2008 / 2008
3017   2002100073418 W.7341 Ius Novum. Vol. 11, nr 4/2017, październik-grudzień / 2017
3018   2002100073487 W.7348 Ius Novum. 4/2010 / 2010
3019   2002100073494 W.7349 Ius Novum. 1/2011 / 2011
3020   2002100073500 W.7350 Ius Novum. 1/2014 / 2014
3021   2002100073517 W.7351 Ius Novum. 3/2014 / 2014
3022   2002100073524 W.7352 Ius Novum. 4/2014 / 2014
3023   2002100073531 W.7353 Ius Novum. nr spec./2014 / 2014
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3024   2002100023918 W.2391 Gospodarka mieniem komunalnym / Jagoda, Joanna. 2008
3025   2002100011847 W.1184 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2006
3026   2002100011854 W.1185 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2006
3027   2002100011861 W.1186 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2006
3028   2000100203378 K.20337 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2012
3029   2000100203361 K.20336 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2012
3030   2000100203408 K.20340 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2012
3031   2000100203392 K.20339 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2012
3032   2000100203385 K.20338 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2012
3033   2002100072800 W.7280 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek. 2007
3034   2000100027431 K.2743 Obywatelstwo polskie : zagadnienia podstawowe / Jagielski, Jacek. 1998
3035   2002100024748 W.2474 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Jagoda, Joanna. 2003
3036   2002100027046 W.2704 Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Jagielski, Mariusz. 2010
3037   2002100074163 W.7416 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz. 2017
3038   2000200481256 G.48125 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz. 2017
3039   2000200481263 G.48126 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz. 2017
3040   2001700204963 G.32042 Ustawa o Karcie Polaka / Jagielski, Jacek. 2008
3041   2002100037328 W.3732 Ustawa o Karcie Polaka / Jagielski, Jacek. 2008
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3042   2002100024656 W.2465 Administracja wobec praw człowieka / Jasudowicz, Tadeusz. 1996
3043   2001700225715 G.34035 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech. 2009
3044   2002100067196 W.6719 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech. 2009
3045   2002100067202 W.6720 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech. 2009
3046   2002100037304 W.3730 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Jasiński, Filip. 2003
3047   2000200426417 G.42641 Nadużycia w przedsiębiorstwie : przeciwdziałanie i wykrywanie / Jasiński, Wiesław. 2013
3048   2002100074767 W.7476 Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego / Jasiński, Jerzy. 1980
3049   2000100027318 K.2731 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Jaskiernia, Jerzy. 1994
3050   2002100026933 W.2693 Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria. 2009
 
JAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3051   2001700363134 G.40792 Jawność procesu karnego / 2012
3052   2002100082311 W.8231 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3053   2002100082328 W.8232 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3054   2002100082335 W.8233 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3055   2002100082342 W.8234 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3056   2002100082359 W.8235 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3057   2002100082366 W.8236 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3058   2002100082373 W.8237 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3059   2002100082380 W.8238 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3060   2002100082397 W.8239 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3061   2002100082403 W.8240 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3062   2002100082410 W.8241 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3063   2002100082427 W.8242 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3064   2002100082434 W.8243 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3065   2002100082441 W.8244 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3066   2002100082458 W.8245 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard. 2018
3067   2000100168035 K.16803 Prawo przewozowe : komentarz / Jaworski, Adam. 2012
3068   2000200432104 G.43210 Prawo przewozowe : komentarz / Jaworski, Adam. 2012
3069   2001700293271 G.29944 Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami / Jaworski, Jacek. 2008
3070   2002100003514 W.351 Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami / Jaworski, Jacek. 2008
 
JEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3071   2002100027794 W.2779 Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Jendrośka, Jan. 2003
3072   2000100143186 K.14318 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy. 2005
3073   2002100007703 W.770 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy. 2005
3074   2002100007710 W.771 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy. 2005
3075   2002100008007 W.800 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy. 2005
3076   2002100042322 W.4232 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy. 2005
 
JĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3077   2002100009998 W.999 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz. 2009
3078   2002100065680 W.6568 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz. 2006
3079   2002100046894 W.4689 Bezprawie usiłowania nieudolnego / Jędrzejewski, Zbigniew. 2000
3080   2002100043428 W.4342 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz. 2010
3081   2002100043435 W.4343 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz. 2010
3082   2002100060449 W.6044 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3083   2002100060753 W.6075 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3084   2002100032118 W.3211 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech. 2007
3085   2002100032125 W.3212 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech. 2007
3086   2002100032132 W.3213 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech. 2007
3087   2001700328195 G.36974 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2011
3088   2001700328201 G.36975 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2011
3089   2002100007512 W.751 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2011
3090   2002100007529 W.752 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2011
3091   2002100014480 W.1448 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2007
3092   2002100076631 W.7663 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2007
3093   2002100076648 W.7664 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2007
3094   2002100076655 W.7665 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz. 2007
3095   2000100051290 K.5129 Odpisy amortyzacyjne 2000 : amortyzacja podatkowa, wartość początkowa, korekta, metody, okres używania, amortyzacja w budownictwie : dodatek - Wykaz rocznych stawek / Jędrzejewska, Katarzyna. 2000
3096   2001700288253 G.29440 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3097   2002100003477 W.347 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2009
3098   2002100076945 W.7694 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3099   2002100076952 W.7695 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3100   2002100076969 W.7696 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3101   2002100076976 W.7697 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2007
3102   2002100076983 W.7698 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2009
3103   2002100076990 W.7699 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2009
3104   2002100077003 W.7700 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2009
3105   2002100077010 W.7701 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2010
3106   2002100077027 W.7702 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2010
3107   2002100077034 W.7703 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2012
3108   2002100079793 W.7979 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2018
3109   2002100079809 W.7980 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2018
3110   2002100076891 W.7689 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 1 / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2006
3111   2002100076907 W.7690 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 2 / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2006
3112   2002100031272 W.3127 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek. 2007
3113   2000100051283 K.5128 Ryczałt ewidencjonowany 2000 / Jędrzejewska, Katarzyna 2000
3114   2001700203591 G.31895 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz. 2008
3115   2001700204932 G.32040 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz. 2008
3116   2001700204949 G.32041 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz. 2008
3117   2001700334813 G.37685 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna. 2011
3118   2001700334820 G.37686 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna. 2011
3119   2001700334837 G.37687 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna. 2011
3120   2002100076914 W.7691 Ubezpieczenie społeczne. T. 1, Część ogólna / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2003
3121   2002100076921 W.7692 Ubezpieczenie społeczne. T. 2, Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2003
3122   2002100076938 W.7693 Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2003
3123   2002100041349 W.4134 Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta. 2002
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3124   2000100052686 K.5268 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr. 1992
3125   2002100006430 W.643 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr. 1998
3126   2002100047419 W.4741 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr. 1996
3127   2002100065703 W.6570 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr. 1998
3128   2002100008618 W.861 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina. 2007
3129   2002100008625 W.862 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina. 2007
3130   2002100008632 W.863 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina. 2007
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3131   2002100073555 W.7355 Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego / Kaczor, Jacek. 2005
3132   2002100017849 W.1784 Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Kacprzak, Agnieszka. 2006
3133   2000200432777 G.43277 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz. 2006
3134   2002100047198 W.4719 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz. 2016
3135   2002100047204 W.4720 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz. 2016
3136   2000200458999 G.45899 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz. 2016
3137   2000200459002 G.45900 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz. 2016
3138   2002100066755 W.6675 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz. 2006
3139   2002100066762 W.6676 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz. 2006
3140   2002100045804 W.4580 Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich / Kaczmarek, Tomasz. 2005
3141   2000100027172 K.2717 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Kaczyński, Jarosław. 1995
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3142   2002100026209 W.2620 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna. 2008
3143   2002100026216 W.2621 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna. 2008
3144   2002100037519 W.3751 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami / 2009
3145   2002100041066 W.4106 Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / 2009
3146   2002100025684 W.2568 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Karski, Jerzy Bohdan. 2009
3147   2002100032095 W.3209 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan. 2005
3148   2002100032101 W.3210 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan. 2005
3149   2001700228136 G.34297 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota. 2009
3150   2002100010383 W.1038 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota. 2009
3151   2002100075078 W.7507 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota. 2009
3152   2002100075085 W.7508 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota. 2009
3153   2002100002234 W.223 Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Karski, Jerzy Bohdan. 2009
3154   2002100026766 W.2676 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław. 2008
3155   2002100026773 W.2677 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław. 2008
3156   2002100026780 W.2678 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław. 2008
3157   2002100042377 W.4237 Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych / Karska, Elżbieta. 2009
3158   2000100056486 K.5648 System konstytucyjny Japonii / Karolczak, Krzysztof. 1999
3159   2002100024281 W.2428 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna. 2004
3160   2002100024298 W.2429 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna. 2004
3161   2002100024304 W.2430 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna. 2004
3162   2002100049642 W.4964 Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Karwatowicz, Grzegorz. 2011
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3163   2000100057735 K.5773 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin. 2002
3164   2000100057742 K.5774 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin. 2002
3165   2002100033955 W.3395 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2000
3166   2002100033962 W.3396 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2001
3167   2002100033979 W.3397 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3168   2002100033986 W.3398 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3169   2002100033993 W.3399 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3170   2002100034006 W.3400 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3171   2002100034013 W.3401 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3172   2002100034020 W.3402 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3173   2002100034037 W.3403 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3174   2002100034044 W.3404 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3175   2002100034051 W.3405 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3176   2002100034068 W.3406 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz. 2007
3177   2002100017245 W.1724 Wzory pism w zamówieniach publicznych / Koleśnikow, Marek. 2003
3178   2001700204994 G.32044 Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne / Koleśnik, Jan. 2008
3179   2001700204970 G.32046 Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne / Koleśnik, Jan. 2008
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3180   2000100166239 K.16623 Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE : kodyfikacja przepisów o VAT : [praca zbiorowa] / 2012
3181   2001700210308 G.32556 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 / 2009
3182   2001700210292 G.32557 Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / 2009
3183   2001700273334 G.22213 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze / 2001
3184   2002100034167 W.3416 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogólne / Krukowski, Józef. 2003
3185   2002100034174 W.3417 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/1. Ks. 2, | Cz. 1, | Cz. 2, Lud Boży. | Wierni chrześcijanie. | Ustrój hierarchiczny Kościoła / 2005
3186   2002100034181 W.3418 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, | Cz. 3, Lud Boży. | Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego / 2006
3187   2002100034198 W.3419 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 5. Ks. 7, Procesy / 2007
3188   2000100111956 K.11195 Komentarz do podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier / 2002
3189   2000100192214 K.19221 Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług / 2012
3190   2002100023826 W.2382 Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / 2007
3191   2002100021143 W.2114 Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / 2005
3192   2002100021136 W.2113 Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / 2005
3193   2000200429678 G.42967 Kompendium wiedzy administratywisty / 2008
3194   2002100008885 W.888 Kompendium wiedzy administratywisty / 2008
3195   2000200430315 G.43031 Kompendium wiedzy o lobbingu : praca zbiorowa / 2009
3196   2002100064515 W.6451 Kompendium wiedzy o lobbingu : praca zbiorowa / 2009
3197   2002100047112 W.4711 Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa / 2004
3198   2001700198606 G.31335 Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Komarnicki, Wacław. 2008
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3199   2002100043275 W.4327 Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2001
3200   2001700364667 G.40922 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2012
3201   2001700364674 G.40923 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2012
3202   2001700364681 G.40924 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2012
3203   2001700364698 G.40925 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2012
3204   2002100054189 W.5418 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2012
3205   2002100055278 W.5527 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur. 2012
3206   2002100080508 W.8050 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur. 2017
3207   2002100080515 W.8051 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur. 2017
3208   2002100080522 W.8052 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur. 2017
3209   2002100026919 W.2691 Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta. 2010
3210   2002100023574 W.2357 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie / 2006
3211   2002100023581 W.2358 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie / 2006
3212   2002100042056 W.4205 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie / 2006
3213   2002100072404 W.7240 Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce : materiały do ćwiczeń z prawa administracyjnego : kazusy przygotowane przez studentów WSAP w Białymstoku / 2005
3214   2000100113370 K.11337 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander 2008
3215   2000100113387 K.11338 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander 2008
3216   2001700348759 G.39295 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2011
3217   2001700348766 G.39296 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2011
3218   2001700348773 G.39297 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2011
3219   2000200444060 G.44406 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2014
3220   2000200444077 G.44407 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2014
3221   2000200444084 G.44408 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2014
3222   2000200444091 G.44409 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander. 2014
3223   2000200424482 G.42448 Leasing według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych / Kornacki, Jakub. 2011
3224   2001700206691 G.32203 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena. 2009
3225   2001700206646 G.32204 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena. 2009
3226   2001700206707 G.32205 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena. 2009
3227   2002100015647 W.1564 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena. 2009
3228   2002100042605 W.4260 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr. 2006
3229   2002100042612 W.4261 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr. 2006
3230   2002100025301 W.2530 Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin / Korytkowski, Jan. 2001
3231   2001700203539 G.31884 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2008
3232   2001700203782 G.31885 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2008
3233   2001700203836 G.31886 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2008
3234   2002100005112 W.511 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2008
3235   2002100074033 W.7403 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2008
3236   2002100074842 W.7484 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna. 2004
3237   2001700365107 G.40966 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3238   2001700365114 G.40967 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3239   2001700365121 G.40968 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3240   2002100066700 W.6670 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3241   2002100066717 W.6671 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3242   2002100074859 W.7485 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna. 2012
3243   2001700208404 G.32432 Prawo spółek handlowych : tablice, schematy / Koronkiewicz, Anna. 2008
3244   2001700208428 G.32434 Prawo spółek handlowych : tablice, schematy / Koronkiewicz, Anna. 2008
3245   2002100043633 W.4363 Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni / Korenik, Dorota. 2007
3246   2001700348261 G.39246 Umowy leasingu w Polsce / Koralewski, Michał. 2011
3247   2001700348278 G.39247 Umowy leasingu w Polsce / Koralewski, Michał. 2011
3248   2002100070752 W.7075 Ustrój samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Korczak, Jerzy. 2011
3249   2000100027257 K.2725 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Korwin-Mikke, Janusz. 1994
3250   2002100034204 W.3420 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej. 2010
3251   2002100034211 W.3421 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej. 2010
3252   2002100034228 W.3422 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej. 2011
 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3253   2000100062104 K.6210 Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe : opodatkowanie 2004 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota 2004
3254   2000100062111 K.6211 Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe : opodatkowanie 2004 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota 2004
3255   2000200441892 G.44189 Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2014
3256   2002100013360 W.1336 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2008
3257   2002100054172 W.5417 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2003
3258   2002100022416 W.2241 Finanse samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria. 2002
3259   2000200431732 G.43173 Historia doktryn politycznych i prawnych : testy / Kostrubiec, Jarosław. 2010
3260   2000200447986 G.44798 Leasing 2010 / Kosacka-Olszewska, Dorota. 2010
3261   2000100166321 K.16632 Leasing 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota. 2011
3262   2000100168349 K.16834 Leasing 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota. 2011
3263   2000200425694 G.42569 Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2012 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota. 2012
3264   2000100166437 K.16643 Leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Kosacka-Łędzewicz, Dorota. 2012
3265   2000100166338 K.16633 Leksykon świadczeń ZUS 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota. 2012
3266   2001700334417 G.37645 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary. 2011
3267   2001700334424 G.37646 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary. 2011
3268   2001700334431 G.37647 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary. 2011
3269   2000100192221 K.19222 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary. 2011
3270   2001700319018 G.36088 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2010
3271   2001700319025 G.36089 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2010
3272   2001700319032 G.36090 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2010
3273   2002100048263 W.4826 Podatki : problem władzy publicznej i podatników / Kosikowski, Cezary. 2007
3274   2002100045057 W.4505 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria. 2007
3275   2002100045064 W.4506 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria. 2007
3276   2000100062777 K.6277 Podwyższanie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych / Kosiorkiewicz, Marcin. 1999
3277   2000100142233 K.14223 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2008
3278   2002100017689 W.1768 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2008
3279   2002100060487 W.6048 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2008
3280   2002100012851 W.1285 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary. 2005
3281   2002100012868 W.1286 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary. 2005
3282   2002100012875 W.1287 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary. 2005
3283   2002100014411 W.1441 Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego / Kosikowski, Cezary. 2010
3284   2000200439660 G.43966 Prawo własności przemysłowej / Kostański, Piotr. 2014
3285   2002100017177 W.1717 Publiczne prawo bankowe / Kosikowski, Cezary. 1999
3286   2000100096543 K.9654 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2006
3287   2000100143421 K.14342 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3288   2000100145166 K.14516 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3289   2001700329031 G.37059 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3290   2001700329048 G.37060 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3291   2001700329055 G.37061 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3292   2001700329062 G.37062 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3293   2001700329079 G.37063 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3294   2002100000339 W.33 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3295   2002100000346 W.34 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3296   2002100000353 W.35 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3297   2002100000360 W.36 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3298   2002100000377 W.37 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2010
3299   2002100012189 W.1218 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3300   2002100012196 W.1219 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3301   2002100064447 W.6444 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3302   2002100064454 W.6445 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3303   2002100064461 W.6446 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3304   2002100064478 W.6447 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary. 2007
3305   2002100043008 W.4300 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary. 2006
3306   2002100043015 W.4301 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary. 2006
3307   2002100054165 W.5416 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2011
3308   2001700356693 G.40093 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2011
3309   2001700223674 G.34483 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2009
3310   2001700223667 G.34484 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2009
3311   2001700223650 G.34485 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2009
3312   2002100001022 W.102 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2007
3313   2002100001039 W.103 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2008
3314   2002100064485 W.6448 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2009
3315   2002100030169 W.3016 Ustawa Ordynacja podatkowa : komentarz / Kosikowski, Cezary. 2003
3316   2000200480983 G.48098 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna. 2018
3317   2002100083691 W.8369 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna. 2018
3318   2002100015982 W.1598 Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym / Kosińska, Karolina. 2008
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor Rok
3319   2000100149522 K.14952 Inspekcja Transportu Drogowego : komentarz do ustawy o transporcie drogowym / Kotowski, Wojciech. 2009
3320   2002100001329 W.132 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Kotowski, Wojciech. 2006
3321   2002100067073 W.6707 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech. 2007
3322   2001700358604 G.40328 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław. 2012
3323   2001700358598 G.40329 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław. 2012
3324   2002100074002 W.7400 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław. 2012
3325   2002100074019 W.7401 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław. 2012
3326   2002100074026 W.7402 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, W