START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Opracowanie ogólne (GENERAL STUDIES)


Zawartość półki


 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000100160695 K.16069 Słownik frazeologiczny PWN /
2   2000100160718 K.16071 Słownik języka polskiego PWN /
3   2002100012158 W.1215 Słownik języka polskiego PWN. [T. 1], A-K /
4   2002100012165 W.1216 Słownik języka polskiego PWN. [T. 2], L-P /
5   2002100012172 W.1217 Słownik języka polskiego PWN. [T. 3], R-Z /
6   2000100068786 K.6878 Słownik języka polskiego PWN. [] A-K / T.1
7   2000100068793 K.6879 Słownik języka polskiego PWN. [] A-K / T.1
8   2000100068809 K.6880 Słownik języka polskiego PWN. [T.2] L-P /
9   2000100068816 K.6881 Słownik języka polskiego PWN. [T.2] L-P /
10   2000100068823 K.6882 Słownik języka polskiego PWN. [T.3] R-Z /
11   2000100068830 K.6883 Słownik języka polskiego PWN. [T.3] R-Z /
12   2000100158050 K.15805 Słownik politologii /
13   2000100115817 K.11581 Słownik socjologii i nauk społecznych /
14   2002100063860 W.6386 Słownik synonimów polskich /
15   2000100087190 K.8719 Słownik terminologii logistycznej /
16   2000100087206 K.8720 Słownik terminologii logistycznej /
17   2000100087213 K.8721 Słownik terminologii logistycznej /
18   2000100087220 K.8722 Słownik terminologii logistycznej /
19   2000100171974 K.17197 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego /
20   2000100066362 K.6636 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego /
21   2000100163115 K.16311 Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami /
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
22   2000100158067 K.15806 Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Heywood, Andrew.
23   2000100179628 K.17962 Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Heywood, Andrew.
 
ANG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2000100097281 K.9728 Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europey Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" /
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
25   2000100087237 K.8723 Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bankowicz, Bożena.
26   2000100160701 K.16070 Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bankowicz, Bożena.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
27   2000100142493 K.14249 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert.
28   2000100142509 K.14250 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert.
29   2000200456742 G.45674 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert.
30   2000100148655 K.14865 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert.
31   2000100148662 K.14866 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert.
32   2000200456773 G.45677 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert.
33   2000100112069 K.11206 Leksykon handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P.
 
BIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
34   2000100050873 K.5087 Bibliografia : wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2003 /
35   2000100072875 K.7287 Bibliografia : publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2004 /
36   2000100116203 K.11620 Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w roku 2005 /
37   2000100158333 K.15833 Biblioteka uczelniana - biblioteką jakości /
38   2000100103050 K.10305 Bibliotekarstwo /
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
39   2000100056943 K.5694 Glosariusz Negocjatora / Biegaj, Agnieszka.
40   2000100018156 K.1815 Leksykon symboli / Biedermann, Hans.
 
BOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
41   2000100085998 K.8599 Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury / Bober, Anna.
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2000100062883 K.6288 Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa /
43   2000100062890 K.6289 Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa /
 
COR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
44   2000100144190 K.14419 Angielski i francuski słownik obrazkowy : odszukaj słowo według ilustracji, znajdź właściwą ilustrację słowa / Corbeil, Jean-Claude.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2000100159699 K.15969 Podręczny słownik bibliotekarza / Czapnik, Grzegorz.
46   2000100118566 K.11856 Rysunek techniczny i planistyczny / Czarnecki, Bartosz.
 
DOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2000100164297 K.16429 Doświadczenie nowoczesności : perspektywa polska - perspektywa europejska /
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2000200478188 G.47818 Dziekanaty na wyższych uczelniach : funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki /
49   2000100138748 K.13874 Idee i ideologie we współczesnym świecie / Dziubka, Kazimierz.
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2000100160770 K.16077 Ekologia i ochrona środowiska /
51   2000100097298 K.9729 Ekonomia, finanse, pieniądz : glosariusz. [] /
52   2000100097304 K.9730 Ekonomia, finanse, pieniądz : indeksy [T.2] /
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
53   2000100204597 K.20459 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 1], A-G /
54   2000100204603 K.20460 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 2], H-O /
55   2000100204610 K.20461 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 3], P-S /
56   2000100204627 K.20462 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 4], Ś-Ż /
57   2000100074282 K.7428 Encyklopedia terroryzmu /
58   2000100104354 K.10435 Encyklopedia terroryzmu /
59   2000100104361 K.10436 Encyklopedia terroryzmu /
60   2000100147962 K.14796 Encyklopedia zagadnień międzynarodowych /
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
61   2000100136478 K.13647 Słownik biznesu angielsko-polski, polsko-angielski / Gordon, Jacek.
62   2000100136485 K.13648 Słownik biznesu angielsko-polski, polsko-angielski / Gordon, Jacek.
 
GöR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2000100049198 k.4919 Kleines Synonymwörterbuch / Görner, Herbert
 
HIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2000100160749 K.16074 Historia /
65   2000100144039 K.14403 Historia idei politycznych : wybór tekstów. T. 1 /
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2000100095607 K.9560 Innowacje i transfer technologii : słownik pojęć /
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
67   2000100074336 K.7433 Journal of Reliability of Structures and Materials : Volume 1, Issue 1, 2004.
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
68   2000100063873 K.6387 ABC Unii Europejskiej : Euroleksykon: instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka / Jasper, Claudia.
69   2000100063880 K.6388 ABC Unii Europejskiej : Euroleksykon: instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka / Jasper, Claudia.
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
70   2000100165188 K.16518 Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Kaliszewski, Andrzej.
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2000100169438 K.16943 Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym / Kapusta, Piotr.
72   2000100169445 K.16944 Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym / Kapusta, Piotr.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
73   2000100061992 K.6199 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
74   2000100062005 K.6200 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
75   2000100062012 K.6201 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
76   2000100129425 K.12942 Bezpieczeństwo i dyplomacja : słownik terminów / Kunikowski, Jerzy.
77   2000100129432 K.12943 Bezpieczeństwo i dyplomacja : słownik terminów / Kunikowski, Jerzy.
78   2000100138656 K.13865 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Kundera, Jarosław.
79   2000100138663 K.13866 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Kundera, Jarosław.
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
80   2000100125830 K.12583 Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław.
81   2000100125878 K.12587 Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław.
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2000100202333 K.20233 Leksykon obronności : Polska i Europa /
83   2000100202340 K.20234 Leksykon obronności : Polska i Europa /
84   2000100136744 K.13674 Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć /
85   2000100186701 K.18670 Leksykon pojęć politycznych /
86   2000100090107 K.9010 Leksykon politologii : wraz z aneksem o reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa /
87   2000100092996 K.9299 Leksykon systemów politycznych /
88   2000100093306 K.9330 Leksykon systemów politycznych /
89   2000100093313 K.9331 Leksykon systemów politycznych /
90   2000100093320 K.9332 Leksykon systemów politycznych /
91   2000100093337 K.9333 Leksykon systemów politycznych /
92   2000100093344 K.9334 Leksykon systemów politycznych /
93   2000100152768 K.15276 Leksykon świata : wszystko o państwach i największych miastach świata : liczby, geografia polityczna, ekonomia /
94   2000100152775 K.15277 Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych : praca zbiorowa /
95   2000100156025 K.15602 Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych : praca zbiorowa /
96   2000100058602 K.5860 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
97   2000100058619 K.5861 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
98   2000100058626 K.5862 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
99   2000100058633 K.5863 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
100   2000100137208 K.13720 Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych /
101   2000100076460 K.7646 Leksykon zarządzania /
102   2000100082690 K.8269 Leksykon zarządzania /
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
103   2000100090251 K.9025 Encyklopedia prawa w zarysie / Lewandowski, Jerzy.
104   2000100100783 K.10078 Encyklopedia prawa w zarysie / Lewandowski, Jerzy.
 
LIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
105   2000100167847 K.16784 Analiza informacji : teoria i praktyka / Liedel, Krzysztof.
 
ŁOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2000100015254 K.1525 Encyklopedia prawa / Łopatka, Adam.
107   2000100092873 K.9287 Encyklopedia prawa / Łopatka, Adam.
108   2000100115923 K.11592 Encyklopedia prawa / Łopatka, Adam.
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
109   2000100101872 K.10187 Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa / Majchrowska, Barbara.
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2000100054529 K.5452 Wracając do lat hiszpańskich / Makowiecka, Gabriela.
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
111   2000100027097 K.2709 Mała encyklopedia prawa /
112   2000100022474 K.2247 Mała encyklopedia techniki /
113   2000100145715 K.14571 Mała encyklopedia wiedzy politycznej /
114   2000100050651 K.5065 Mały leksykon systemów politycznych /
115   2000100050668 K.5066 Mały leksykon systemów politycznych /
116   2000100050675 K.5067 Mały leksykon systemów politycznych /
117   2000100050682 K.5068 Mały leksykon systemów politycznych /
118   2000100093351 K.9335 Mały leksykon systemów politycznych /
119   2000100093368 K.9336 Mały leksykon systemów politycznych /
120   2000100093375 K.9337 Mały leksykon systemów politycznych /
121   2000100093382 K.9338 Mały leksykon systemów politycznych /
122   2000100093399 K.9339 Mały leksykon systemów politycznych /
123   2000100158357 K.15835 Mały słownik politologii /
124   2000100048030 K.4803 Mały słownik stosunków międzynarodowych /
125   2000100048047 K.4804 Mały słownik stosunków międzynarodowych /
126   2000100061817 K.6181 Mały słownik stosunków międzynarodowych /
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
127   2000100135143 K.13514 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski / Misztal-Kania, Aleksandra.
128   2000100135150 K.13515 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski / Misztal-Kania, Aleksandra.
 
MOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2000100058541 K.5854 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław.
130   2000100058558 K.5855 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław.
131   2000100098783 K.9878 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
132   2000100057438 K.5743 Nowa encyklopedia powszechna PWN. A-C / T.1
133   2000100057445 K.5744 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 D-H /
134   2000100057452 K.5745 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.3 I-Ł /
135   2000100057469 K.5746 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.4 M-P /
136   2000100057476 K.5747 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.5 P-S /
137   2000100057483 K.5748 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.6 S-Z /
138   2000100068748 K.6874 Nowy słownik języka polskiego /
139   2000100068755 K.6875 Nowy słownik języka polskiego /
140   2000100068724 K.6872 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
141   2000100068731 K.6873 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
142   2002100012141 W.1214 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji /
143   2000100068762 K.6876 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN /
144   2000100068779 K.6877 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN /
145   2002100012134 W.1213 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN /
146   2000100053546 K.5354 Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII-XVII wieku / Nowak, Tadeusz Marian.
 
OGÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2000100145708 K.14570 I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009 : informator tematyczny i osobowy /
 
OPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2000100103074 K.10307 Opracowanie rzeczowe : praca zbiorowa /
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
149   2000100103104 K.10310 Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w centralnej kartotece haseł wzorcowych / Paluszkiewicz, Anna.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
150   2000100145753 K.14575 Partie i ugrupowania parlamentarne III RP /
 
PLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
151   2000100167724 K.16772 Nagle, w świecie / Plutowicz, Jerzy.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
152   2000100049662 K.4966 Podstawowe terminy ekonomiczne /
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2000200476528 G.47652 Godna praca tajemniczym skarbem człowieka / Polańska, Aurelia.
154   2000100145760 K.14576 Polskie partie i ugrupowania parlamentarne /
155   2000100156285 K.15628 Polskie służby specjalne : słownik /
156   2002100012110 W.1211 Polszczyzna na co dzień /
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
157   2000100044551 K.4455 Kto jest kim w Rosji po 1917 roku / Przebinda, Grzegorz.
158   2000100156018 K.15601 Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony / Przybylska-Maszner, Beata.
159   2000200459286 G.45928 Przenikania = Interpenetrations / Sołtys, Magdalena.
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
160   2000100094716 K.9471 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz.
161   2000100094723 K.9472 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz.
162   2000100094730 K.9473 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz.
 
RYD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2000100058589 K.5858 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz.
164   2000100058596 K.5859 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz.
165   2000100145746 K.14574 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz.
 
SHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
166   2000100166475 K.16647 The HarperCollins dictionary of American government and politics / Shafritz, Jay M.
 
SMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
167   2000100157497 K.15749 Leksykon przedsiębiorcy / Šmid, Wacław.
 
TAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2000100144053 K.14405 Nauki polityczne / Tansey, Stephen D.
 
WHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2000100052853 K.5285 Who is who polskich finansów /
 
WRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
170   2000100169339 K.16933 Słownik geografii społeczno-ekonomicznej / Wrona, Jerzy.
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
171   2000100162347 K.16234 Nazwy geograficzne Europy w języku polskim / Zierhoffer, Karol.
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
172   2000100130728 K.13072 Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Antczak, Mariola.
 
BAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
173   2000100068700 K.6870 Mały słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław.
174   2000100068717 K.6871 Mały słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław.
175   2000100156001 K.15600 Słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław.
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
176   2000100044650 K.4465 Business English : angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii handlowej /
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2000100062463 K.6246 Dictionnaire des difficultes du français / Colin, Jean-Paul.
 
DIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2000100167533 K.16753 Dictionary of Business /
179   2000100167519 K.16751 Dictionary of Science /
180   2000100167496 K.16749 Dictionary of Sociology /
 
DID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2000100073179 K.7317 Słownik filozofii / Didier, Julia.
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
182   2000100152010 K.15201 E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r. /
183   2000100137505 K.13750 E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r. /
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
184   2000100066287 K.6628 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [] /
185   2000100066294 K.6629 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [T.2] /
186   2000100066300 K.6630 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [T.3] /
 
GEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2000100160763 K.16076 Geografia /
188   2000100163726 K.16372 Geografia świata. [2], Społeczeństwo i gospodarka /
189   2000100165881 K.16588 Geografia świata. [1], Środowisko przyrodnicze /
 
GĘS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
190   2000100018767 K.1876 Słownik terminów ekonomiczno-prawnych. Gęsicki, Łukasz.
 
HAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2000100103098 K.10309 Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych /
 
HOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
192   2000100136881 K.13688 Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Howorka, Bolesław.
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2000200454182 G.45418 Informatyka i technika w dobie XXI wieku /
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
194   2000100052297 K.5229 Integracja Europejska : bibliografia wydawnictw zwartych 1986-2003 /
195   2000100055960 K.5596 Internet : słownik angielsko-polski /
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
196   2000100152003 K.15200 Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. /
197   2000100137482 K.13748 Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa /
 
KAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
198   2000100082706 K.8270 Leksykon kontroli / Kałużny, Stanisław.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
199   2000100047521 K.4752 Słownik ortograficzny : rejestr wyrazów występujących w języku polskim / Karpowicz, Tomasz.
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
200   2000100160596 K.16059 Leksykon marketingu / Kienzler, Iwona.
201   2000100048207 K.4820 Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski / Kienzler, Iwona.
 
KIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2000100054963 K.5496 Kim kto jest w województwie lubelskim? /
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
203   2000100152034 K.15203 Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Kisilowska, Małgorzata.
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
204   2000100063170 K.6317 Księga 10-lecia : uczelnie niepaństwowe w Polsce /
 
ŁYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
205   2000100103135 K.10313 Katalog przedmiotowy : Cz.1, Teoria / Łysakowski, Adam.
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2000100052372 K.5237 Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze : leksykon integracji gospodarczej /
207   2000100083185 K.8318 Międzynarodowy słownik podatkowy /
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
208   2000100152843 K.15284 Społeczeństwo informacyjne : leksykon - przewodnik / Muszyński, Jerzy.
 
MNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
209   2000100098400 K.9840 Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji /
 
NAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
210   2000100137499 K.13749 Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Nahotko, Marek.
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2000100152041 K.15204 Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Pacek, Jarosław.
 
PAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
212   2000100152782 K.15278 Leksykon HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : (ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim) / Padzik, Kinga.
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
213   2000100083192 K.8319 Słownik : podatki - cła - ubezpieczenia : tom I angielsko-polski / Ratajczak, Piotr.
 
ROC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
214   2000100057490 K.5749 Rocznik 2002 /
 
RUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2000100160725 K.16072 Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej / Runge, Anna.
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
216   2000100138076 K.13807 Standardy biblioteczne : praktyka, teoria, projekty /
217   2001700025650 G.10665 Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław.
218   2001700025667 G.10565 Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław.
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
219   2000200454403 G.45440 Czerwony Tybet / Stefanicki, Robert.
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
220   2000100145388 K.14538 Stosunki miedzynarodowe /
221   2000100187036 K.18703 Stosunki miedzynarodowe /
 
SYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
222   2000100142516 K.14251 Geopolityka : słownik terminologiczny / Sykulski, Leszek.
 
SUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
223   2000100152751 K.15275 Leksykon dyplomatyczny / Sutor, Julian.
 
UNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
224   2000100064078 K.6407 Unia Europejska - leksykon integracji /
225   2000100076347 K.7634 Unia Europejska : słownik encyklopedyczny /
226   2000200456513 G.45651 Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie /
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
227   2000100160756 K.16075 Wiedza o społeczeństwie /
228   2002100012127 W.1212 Wielki słownik wyrazów obcych PWN /
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
229   2000100103128 K.10312 Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. /
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
230   2000100167557 K.16755 World Encyclopedia /
 
ŻUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
231   2000100161494 K.16149 Audiobooki w bibliotece / Żukowska, Aldona.
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
232   2000100054772 K.5477 Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce : informator /
 
BLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
233   2001700004372 G.9126 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark.
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
234   2001700000282 G.1464 Wstęp do metod i technik badań społecznych / Sztumski, Janusz.
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
235   2001700183572 G.28646 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
236   2001700183589 G.28647 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
237   2001700183596 G.28648 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
238   2001700183602 G.28649 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
239   2001700183510 G.28650 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
240   2001700183527 G.28651 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
241   2001700183534 G.28652 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
242   2001700183541 G.28653 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
243   2001700183558 G.28654 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
244   2001700183503 G.28655 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
 
DOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
245   2000100093702 K.9370 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M..
246   2000100189900 K.18990 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M..
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2000100191507 K.19150 Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
248   2000100191934 K.19193 Projektowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce /
 
KAČ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
249   2000100192559 K.19255 Kul’turnye cennosti Rossijskoj Imperii : Istoriâ formirovaniâ i sohraneniâ. Monografiâ / Kačalova, V.G.
 
IŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002100018174 W.1817 Dzieje nauki polskiej / Iłowiecki, Maciej.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100025394 W.2539 Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych / Cienkowski, Witold Paweł.
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
252   2000200420866 G.42086 Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych / Latusek, Arkadiusz.
 
XLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
253   2002100025837 W.2583 XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych : koła naukowe szkołą twórczego działania T. 1 /
254   2002100025844 W.2584 XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych : koła naukowe szkołą twórczego działania T. 2 /
 
PUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2000200449959 G.44995 Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej /
 
MEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2000200453413 G.45341 Mechanizm rozwoju sektora żywnościowego /
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2000200454380 G.45438 Edusimulations : Metodyka i technologia kształcenia zespołowego z zastosowaniem sieciowych gier symulacyjnych /
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
258   2000200454397 G.45439 Trzeba się bić / Balcerowicz, Leszek.
 
MIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
259   2002100040274 W.4027 Słownik ojczyzny polszczyzny / Miodek, Jan.
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2000200456445 G.45644 Badania miejskie i regionalne : Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach /
 
OBY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2000200456940 G.45694 Obywatele, gospodarka, rozwój /
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2000200457084 G.45708 Podstawy ergonomii / Trzeciak, Mieczysław.
263   2000200457091 G.45709 Podstawy ergonomii / Trzeciak, Mieczysław.
 
UZN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
264   2000200458166 G.45816 Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym : ujęcie modelowe /
265   2000200458173 G.45817 Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym : ujęcie modelowe /
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
266   2000200458791 G.45879 Zachód jako system społeczno-gospodarczy / Krawczyk, Rafał.
 
ARC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
267   2000200459279 G.45927 Architektura światła : kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie /
 
RUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
268   2000200459606 G.45960 Profesorskim okiem : felietony profesora Eugeniusza Ruśkowskiego z lat 2002-2005. [1] / Ruśkowski, Eugeniusz.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
269   2000200459736 G.45973 59 twarzy Doktora Czy, czyli Podróże do raju nauki / Siewiorek, Robert.
270   2000200459743 G.45974 Kot Einsteina : 128 opowieści o nauce / Siewiorek, Robert.
271   2000200459729 G.45972 Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a polish-swiss adventure with science / Siewiorek, Robert.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
272   2000200459989 G.45998 Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku : wymiary, problemy, idee /
 
KRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
273   2000200459965 G.45996 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 /
 
SKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
274   2000200461814 G.46181 Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Skórska, Anna.
 
NET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
275   2000200461784 G.46178 Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych /
 
NEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
276   2000100169070 K.16907 Słownik skrótów i terminów : transport, spedycja, logistyka / Neider, Janusz.
 
JĘZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
277   2000200462491 G.46249 Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce/
 
BĄB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
278   2002100060395 W.6039 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Bąba, Stanisław.
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
279   2000200473503 G.47350 Międzynarodowy handel produktami wiedzy / Kuźnar, Andżelika.
 
SYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
280   2000200476801 G.47680 Symbole graficzne : barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa : znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej /
 
ZNA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
281   2000200476818 G.47681 Znaki bezpieczeństwa : ewakuacja /
282   2000200476825 G.47682 Znaki bezpieczeństwa : ochrona i higiena pracy : (zmiana Az 2) /