START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Filozofia. Etyka. Logika (PHILOSOPHY.ETHICS.LOGIC)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   P.2130 Etyka biznesowa w procesie fuzji przedsiębiorstwa / Krauz, Ewelina. 2012
2   P.2153 Uprawnienia i obowiązki pracowników samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących ustaw / Radzikowska, Sylwia. 2012
 
FUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
3   2000100138397 K.13839 Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Fukuyama, Francis. 2004
4   2000100145265 K.14526 Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Fukuyama, Francis. 2004
5   2000100138403 K.13840 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
6   2000100138410 K.13841 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
7   2000100172292 K.17229 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
8   2000100172308 K.17230 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
9   2000100173534 K.17353 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
10   2000100173558 K.17355 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
11   2000100173541 K.17354 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
 
PEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2000100177372 K.17737 Nowa etyka w dobie globalizacji : wyzwania dla Kościoła / Peeters, Marguerite A. 2009
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
13   2000100173923 K.17392 Kradzież historii / Goody, Jack. 2009
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
14   2000100178669 K.17866 Byt, tożsamość, naród : próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki / Grzybowski, Jacek. 2012
15   2000100178676 K.17867 Byt, tożsamość, naród : próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki / Grzybowski, Jacek. 2012
16   2001700154329 G.2176 Logika popularna : przystępny zarys logiki zadań / Grzegorczyk, Andrzej. 1955
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
17   2000100107140 K.10714 Filozofia Marksa / Balibar, Etienne. 2007
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2000100060025 K.6002 Filozofia biologii europejskiego oświecenia : Albrecht von Haller i jego współcześni / Bednarczyk, Andrzej 1984
 
BOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
19   2000100025833 K.2583 Prawica i lewica / Bobbio, Norberto. 1996
 
BOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000100151600 K.15160 Etyka, biznes, zarządzanie / Bokszańska, Grażyna. 2011
 
CAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
21   2000100057667 K.5766 Prawda a posłuszeństwo / Cackowski, Zdzisław. 1994
22   2000100062456 K.6245 Zasadnicze zagadnienia filozofii / Cackowski, Zdzisław. 1989
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
23   2000100166819 K.16681 Problem politycznej jedności w Europie / Cichocki, Marek. 2012
 
DĘB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
24   2000100116173 K.11617 Podstawy poznania naukowego / Dębski, Jerzy. 2005
 
DIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
25   2000100060056 K.6005 Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes, Laertios. 1988
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
26   2001700159768 G.19122 Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce PAN. 2001
27   2001700023366 G.19123 Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce PAN. 2001
28   2000100097311 K.9731 O historii, mitach i faktach : eseje polityczno-filozoficzne / Dobrosielski, Marian. 2004
 
DRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
29   2000100152577 K.15257 Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli / Drabik, Krzysztof. 2011
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2000100130957 K.13095 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
31   2000100130964 K.13096 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
32   2000100130971 K.13097 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
33   2000100130995 K.13099 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
34   2000100131008 K.13100 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
35   2000100131015 K.13101 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
36   2000100131022 K.13102 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
37   2000100131039 K.13103 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
38   2000100131046 K.13104 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
39   2000100131053 K.13105 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
40   2000100131060 K.13106 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
41   2000100131077 K.13107 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
42   2000100131084 K.13108 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
43   2000100131091 K.13109 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
44   2000100140109 K.14010 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
45   2001700325309 G.37445 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
46   2001700223575 G.33883 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
47   2001700310459 G.35223 Filozofia logiki / wybrał i wstępem opatrzył Jan Woleński. 1997
48   2002100007628 W.762 Filozofia prawa / Maria Szyszkowska [et al.] ; pod red. nauk. Marii Szyszkowskiej. 2002
49   2000100099186 K.9918 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2004
50   2001700159843 G.19688 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
51   2001700023236 G.19690 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
52   2001700023243 G.19692 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
53   2001700023250 G.19693 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
54   2001700023267 G.19694 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
55   2001700023274 G.19696 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
56   2001700023281 G.19697 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
57   2001700029825 G.19698 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
58   2001700032603 G.19699 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
59   2001700023298 G.19700 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
60   2001700023304 G.19701 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
61   2001700029634 G.19702 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
62   2001700023311 G.19703 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
63   2001700047263 G.19705 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
64   2001700023328 G.19706 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
 
FOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
65   2000100027912 K.2791 Archeologia wiedzy / Foucault, Michel. 1977
 
GAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
66   2000100127131 K.12713 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2007
67   2001700159850 G.19636 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
68   2001700023458 G.19637 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
69   2001700023465 G.19638 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
70   2001700023472 G.19639 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
71   2001700367781 G.41266 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
 
GŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
72   2000100068670 K.6867 Logika : opracowania regionalnych programów rozwojowych / Głazunow, Jurij. 2002
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
73   2000100171820 K.17182 Metodologia nauk / Grobler, Adam. 2006
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
74   2002100048508 W.4850 Faktyczność i obowiązywanie : teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego / Habermas, Jürgen. 2005
75   2000100168073 K.16807 Władza, odpowiedzialność, prawda / Habuda, Ludwik.
 
HAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
76   2000100171813 K.17181 Ogólna metodologia nauk / Hajduk, Zygmunt. 2005
77   2002100057227 W.5722 Temporalność nauki : kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki / Hajduk, Zygmunt. 1995
 
HEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
78   2000100058008 K.5800 Ponad granicami / Heisenberg, Werner. 1979
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
79   2000100060032 K.6003 Społeczna funkcja filozofii : wybór pism / Horkheimer, Max 1987
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
80   2000100027455 K.2745 Polska myśl liberalna do 1918 roku / Janowski, Maciej 1998
81   2000100047804 K.4780 Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II : 1989-1999 / Jan Paweł II (papież; 1920-2005), 2000
82   2000100047798 K.4779 Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : 1978-1999 / Jan Paweł II (papież; 1920-2005), 1999
 
KAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
83   2000100060070 K.6007 Wprowadzenie do filozofii / Kasprzyk, Leszek. 1975
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2001700159867 G.11003 Etyczne otoczenie rynku kapitałowego / Klimczak, Bożena. 1997
85   2000200439561 G.43956 Etyka biznesu : Klimek, Jan. 2014
86   2000200439578 G.43957 Etyka biznesu : Klimek, Jan. 2014
87   2000100058954 K.5895 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 1996
88   2000100105818 K.10581 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2006
89   2001700159874 G.8349 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 1996
90   2001700272009 G.27800 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2006
91   2000200431268 G.43126 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2011
92   2002100022836 W.2283 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2003
93   2002100071100 W.7110 Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury / Klinkowski, Jan. 2017
94   2001700201498 G.31585 Między ekonomią a etyką / Klimczak, Bożena. 2008
 
KMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
95   2000100026687 K.2668 Wykłady z logiki i metodologii nauk : dla studentów wydziałów humanistycznych / Kmita, Jerzy. 1977
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
96   2000100062432 K.6243 Historyczny przegląd orientacji filozoficznych / Kot, Władysław. 2000
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
97   2000100171806 K.17180 Metodologiczne problemy nauk o polityce : dla studentów nauk politycznych / Kowalik, Janina. 2007
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
98   2000200457992 G.45799 Aksjologia organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Kuc, Bolesław Rafał. 2015
99   2000200458005 G.45800 Aksjologia organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Kuc, Bolesław Rafał. 2015
100   2000100167809 K.16780 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
101   2001700367392 G.41208 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
102   2001700367408 G.41209 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
103   2001700367415 G.41210 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
104   2001700367422 G.41211 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
105   2001700367439 G.41212 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
106   2000100052655 K.5265 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia łacińskiego obszaru kulturowego / Kuksewicz, Zdzisław. 1979
107   2000100060049 K.6004 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska / Kuksewicz, Zdzisław. 1982
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
108   2000100058800 K.5880 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
109   2000100061473 K.6147 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
110   2000100061749 K.6174 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
111   2001700160016 G.19631 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
112   2001700047508 G.19633 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
113   2001700029672 G.19634 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
114   2001700048062 G.19635 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
115   2000100044872 K.4487 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
116   2000100044889 K.4488 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
117   2000100044896 K.4489 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
118   2001700304199 G.34602 Etyka i polityka / MacIntyre, Alasdair. 2009
119   2001700159911 G.7307 Krótka historia etyki : historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 1995
120   2000100144060 K.14406 Książę / Machiavelli, Niccolo. 2005
121   2001700370972 G.41588 Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu : antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu "De regno" / Machowski, Adam. 2011
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
122   2000100099179 K.9917 Od etyki zawodowej do etyki biznesu / Michalik, Mieczysław. 2003
 
NOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
123   2000100025994 K.2599 Etyka menedżerska / Nogalski, Bogdan. 1996
124   2001700159928 G.19829 Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Nogalski, Bogdan. 2001
 
PAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
125   2000100060131 K.6013 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
126   2000100060148 K.6014 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
127   2000100060155 K.6015 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
128   2000100060162 K.6016 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
129   2000100143858 K.14385 Wprowadzenie do etyki : wybrane problemy / Piluś, Henryk. 2008
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
130   2001700223483 G.33872 Podstawy filozofii / pod red. Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej-Rudnickiej. 2009
131   2000100162132 K.16213 W kręgu dobra i zła : zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych / Podrez, Ewa. 1998
132   2000100162149 K.16214 W kręgu dobra i zła : zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych / Podrez, Ewa. 1998
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
133   2000100066065 K.6606 Filozofia / Popkin, Richard H. 1994
134   2001700160009 G.23106 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
135   2001700191805 G.30711 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
136   2001700191775 G.30712 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
137   2001700191812 G.30713 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
138   2001700191799 G.30714 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
139   2001700191782 G.30715 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
140   2001700191843 G.30716 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
141   2001700191850 G.30717 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
142   2001700191768 G.30718 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
143   2001700191867 G.30719 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
144   2001700191829 G.30720 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
145   2001700309712 G.35150 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
146   2001700304540 G.34637 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. [T.] 2, Wysoka fala proroctw : Hegel, Marks i następstwa / Popper, Karl R.. 1993
147   2001700304533 G.34636 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1, Urok Platona / Popper, Karl R.. 2007
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
148   2000100102077 K.10207 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Porębski, Czesław. 2000
149   2001700159966 G.11114 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Porębski, Czesław. 1997
 
REC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
150   2000100167885 K.16788 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
151   2000200414216 G.41421 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
152   2000200414209 G.41420 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
153   2000200414193 G.41419 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
 
RYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2000100088951 K.8895 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
155   2000100088968 K.8896 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
156   2001700237985 G.23911 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
157   2001700287454 G.29407 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2007
158   2001700187679 G.30306 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
159   2001700187662 G.30307 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
160   2001700187754 G.30308 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
161   2001700187747 G.30309 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
162   2001700187730 G.30310 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
163   2001700187723 G.30311 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
164   2001700187716 G.30312 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
165   2001700187792 G.30313 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
166   2001700187808 G.30314 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
167   2001700187785 G.30315 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
 
SIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
168   2000200430209 G.43020 Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 2005
169   2000100052662 K.5266 Spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 1983
170   2000100060063 K.6006 Spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 1978
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
171   2000100143865 K.14386 Etyka : zagadnienia wybrane / Słomski, Wojciech. 2007
 
SNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
172   2000100089873 K.8987 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan. 2006
173   2000100105795 K.10579 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan. 2006
 
SYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
174   2000100090091 K.9009 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej. 2003
175   2000100153529 K.15352 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej. 2011
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
176   2000100161913 K.16191 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2010
177   2000200501817 G.50181 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
178   2000200501800 G.50180 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
179   2001700328560 G.37011 Zarys etyki ogólnej / Ślipko, Tadeusz. 2009
 
TAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
180   2000200429906 G.42990 Dzieje sześciu pojęć / Tatarkiewicz, Władysław. 2005
181   2000100048122 K.4812 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
182   2000100048153 K.4815 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
183   2000100076187 K.7618 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
184   2000100048139 K.4813 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
185   2000100048160 K.4816 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
186   2000100076194 K.7619 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
187   2000100048146 K.4814 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
188   2000100048177 K.4817 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
189   2000100076200 K.7620 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
190   2000100090275 K.9027 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
191   2000100090282 K.9028 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
192   2000100090299 K.9029 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
193   2001700160122 G.1358 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
194   2001700160146 G.1360 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
195   2001700064062 G.19578 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
196   2001700044187 G.19579 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
197   2001700024295 G.19580 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
198   2001700064055 G.19583 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
199   2001700064086 G.19584 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
200   2001700064079 G.19585 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
201   2001700160139 G.1359 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
202   2001700064048 G.19567 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
203   2001700045207 G.19569 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
204   2001700046365 G.19570 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
205   2001700034607 G.19572 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
206   2001700044170 G.19573 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
207   2001700040974 G.19574 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
208   2001700041292 G.19576 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
209   2002100088009 W.8800 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
210   2002100088016 W.8801 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
211   2002100088023 W.8802 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
212   2002100088030 W.8803 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
213   2002100088047 W.8804 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
214   2002100088054 W.8805 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
215   2001700100982 G.10740 O szczęściu / Tatarkiewicz, Władysław. 1990
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
216   2000100063101 K.6310 Elementy logiki i teorii mnogości / Trzęsicki, Kazimierz. 2004
217   2000100063118 K.6311 Elementy logiki i teorii mnogości / Trzęsicki, Kazimierz. 2004
218   2000100084144 K.8414 Logika : nauka i sztuka / Trzęsicki, Kazimierz. 2000
219   2001700263861 G.26824 Logika : nauka i sztuka / Trzęsicki, Kazimierz. 2000
220   2001700311005 G.35278 Logika z elementami semiotyki i retoryki / Trzęsicki, Kazimierz. 2009
 
VAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
221   2000100099162 K.9916 Etyka : poglądy i problemy / Vardy, Peter. 1995
 
WAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
222   2001700239996 G.24150 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
223   2001700240008 G.24151 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
224   2001700240053 G.24152 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
225   2000100022047 K.2204 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
226   2001700023649 G.11493 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
227   2001700154411 G.11495 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
228   2001700215389 G.11898 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
229   2001700215396 G.11899 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
230   2001700215402 G.11900 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
231   2001700215419 G.11901 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
232   2001700215426 G.11902 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
233   2001700154404 G.18849 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2001
234   2001700177595 G.24544 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2001
235   2002100081062 W.8106 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2004
236   2000100022054 K.2205 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
237   2001700240596 G.23571 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
238   2001700215365 G.11520 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
239   2001700215341 G.11522 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
240   2001700215358 G.11523 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
241   2001700215372 G.11524 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
242   2001700154428 G.11500 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
243   2001700023632 G.11505 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
244   2000100108116 K.10811 Europejski uniwersalizm : retoryka władzy / Wallerstein, Immanuel. 2007
245   2000100108123 K.10812 Europejski uniwersalizm : retoryka władzy / Wallerstein, Immanuel. 2007
246   2000100112106 K.11210 Koniec świata jaki znamy / Wallerstein, Immanuel. 2004
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
247   2001700226316 G.34095 Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych / Wojciechowska, Renata. 2009
248   2000100062548 K.6254 Elementy logiki i teorii mnogości / Wojciechowska, Agnieszka. 1979
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
249   2002100000216 W.21 Logika praktyczna : Ziembiński, Zygmunt. 2002
250   2000100026991 K.2699 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 1999
251   2001700154435 G.19919 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
252   2001700023748 G.19921 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
253   2001700240473 G.19922 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
254   2001700242170 G.19923 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
255   2001700023755 G.19925 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
256   2001700023762 G.19926 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
257   2001700023779 G.19927 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
258   2001700023786 G.19928 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
259   2001700023793 G.19929 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
260   2001700023809 G.19930 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
261   2001700023816 G.19931 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
262   2001700023823 G.19932 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
263   2001700023830 G.19933 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
264   2001700023847 G.19934 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
265   2001700023854 G.19935 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
266   2001700023861 G.19937 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
267   2001700023878 G.19938 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
268   2001700023885 G.19939 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
269   2001700023892 G.19940 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
270   2001700023908 G.19941 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
271   2001700023915 G.19942 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
272   2001700023922 G.19943 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
273   2001700339801 G.38199 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
274   2002100000131 W.13 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
275   2002100000148 W.14 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
276   2002100000155 W.15 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
277   2002100000162 W.16 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
278   2002100000179 W.17 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
279   2002100000186 W.18 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
280   2002100000193 W.19 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
281   2002100000209 W.20 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
282   2002100087835 W.8783 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
283   2002100087842 W.8784 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
284   2002100087859 W.8785 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
285   2000100027905 K.2790 Drogi współczesnej filozofii / wybrał i wstępem opatrzył Marek J. Siemek ; przeł. Stanisław Cichowicz. 1978
286   2001700339788 G.38197 Z perspektywy końca pewnej epoki : szkice bez mała filozoficzne / Drozdowicz, Zbigniew. 1997
 
PRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
287   2000100049648 K.4964 Próg istnienia : dzieło nie dokończone / red. naukowa Jacek Jadacki i Barbara Markiewicz. 1996
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
288   2000100171790 K.17179 Filozofia polityczna / Król, Marcin. 2008
289   2000200475965 G.47596 Filozofia polityczna / Król, Marcin. 2008
290   2000100052648 K.5264 Krótki zarys historii filozofii / [pod red. M.T. Jowczuka , T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa]. 1965
 
ETY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
291   2001700084275 G.4633 Etyka : praca zbiorowa / pod red. Henryka Jankowskiego. 1973
292   2001700100180 G.10210 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski. 1997
293   2001700159782 G.17484 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski. 2000
294   2002100024373 W.2437 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski ; [aut. Ryszard Banajski]. 2002
295   2002100024380 W.2438 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski ; [aut. Ryszard Banajski]. 2002
296   2001700159805 G.16875 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
297   2002100024397 W.2439 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
298   2002100024403 W.2440 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
299   2001700159836 G.15576 Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 1999
300   2001700107660 G.15594 Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 1999
301   2002100021471 W.2147 Etyka i polityka / praca pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. 1998
302   2001700023335 G.4704 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
303   2001700023359 G.4881 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
304   2001700023342 G.4839 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
305   2002100092204 W.9220 Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe / red. Sebastian Sykuna ; aut. Sebastian Sykuna, Paweł Chyc, Radosław Giętkowski, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Ewelina Kowalska, Anna Machnikowska, Oktawian Nawrot, Anna Podolska, Marek Skwarcow, Jerzy Zajadło, Marta Zbucka. 2018
306   2002100092211 W.9221 Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe / red. Sebastian Sykuna ; aut. Sebastian Sykuna, Paweł Chyc, Radosław Giętkowski, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Ewelina Kowalska, Anna Machnikowska, Oktawian Nawrot, Anna Podolska, Marek Skwarcow, Jerzy Zajadło, Marta Zbucka. 2018
307   2001700086903 G.5341 Etyka w biznesie : materiały z konferencji, [Radom, 23 IX 1994 r.] / red. nauk. Witold Maciej Putkiewicz. 1994
308   2000100098509 K.9850 Etyka w biznesie / pod red. Małgorzaty Borkowskiej, Jerzego W. Gałkowskiego. 2002
309   2001700159829 G.5439 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1995
310   2001700270913 G.27636 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1995
311   2001700023427 G.11118 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
312   2001700023434 G.11119 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
313   2001700023441 G.11120 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
314   2001700023625 G.10849 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
315   2001700023403 G.10850 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
316   2001700023410 G.10851 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
317   2001700335629 G.37767 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
318   2001700335636 G.37768 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
319   2002100041530 W.4153 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
320   2002100047372 W.4737 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
321   2000100143315 K.14331 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
322   2001700311807 G.35358 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
323   2001700311814 G.35359 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
324   2001700311821 G.35360 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
325   2001700311838 G.35361 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
326   2001700311845 G.35362 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
327   2000100200377 K.20037 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
328   2000100170762 K.17076 Etyka w życiu publicznym / red. nauk. Sławomir Sowiński ; Instytut Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2012
329   2000100057643 K.5764 Etyka zawodowa : seminarium Warszawa 20 maja 1997 r. / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. 1997
330   2001700099941 G.10110 Etyka zawodowa : seminarium, Warszawa, 20 maja 1997 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. 1997
331   2002100087743 W.8774 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
332   2002100087750 W.8775 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
333   2002100087767 W.8776 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
334   2000100089156 K.8915 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
335   2000100141472 K.14147 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
336   2000100141540 K.14154 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
337   2000100141557 K.14155 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
338   2000100141564 K.14156 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
339   2000100141571 K.14157 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
340   2001700237015 G.23798 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
341   2001700246598 G.24846 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
342   2001700246604 G.24847 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
343   2001700246611 G.24848 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
344   2001700246628 G.24849 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
345   2001700246635 G.24850 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
346   2001700246543 G.24851 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
347   2001700246550 G.24852 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
348   2001700246567 G.24853 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
349   2001700246574 G.24854 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
350   2001700246581 G.24855 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
351   2001700246505 G.24856 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
352   2001700246512 G.24857 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
353   2001700246529 G.24858 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
354   2001700246536 G.24859 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
355   2001700246482 G.24860 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
356   2001700246499 G.24861 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
357   2001700246406 G.24862 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
358   2001700246413 G.24863 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
359   2001700246420 G.24864 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
360   2001700246437 G.24865 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
361   2001700246444 G.24866 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
362   2001700246451 G.24867 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
363   2001700246468 G.24868 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
364   2001700246840 G.24874 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
365   2001700246857 G.24875 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
366   2001700246864 G.24876 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
367   2001700246871 G.24877 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
368   2001700246888 G.24878 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
369   2001700246789 G.24879 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
370   2001700246796 G.24880 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
371   2001700246802 G.24881 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
372   2001700246772 G.24882 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
373   2001700246741 G.24883 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
374   2001700246758 G.24884 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
375   2001700246765 G.24885 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
376   2001700246680 G.24886 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
377   2001700246697 G.24887 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
378   2001700246703 G.24888 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
379   2001700246710 G.24889 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
380   2001700246727 G.24890 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
381   2001700246642 G.24891 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
382   2001700246659 G.24892 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
383   2001700246666 G.24893 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
384   2001700246673 G.24894 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
385   2001700246734 G.24895 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
386   2001700254913 G.25811 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
387   2001700255248 G.25812 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
388   2001700255040 G.25813 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
389   2001700255392 G.25814 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
390   2001700255347 G.25815 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
391   2001700255187 G.25816 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
392   2001700255132 G.25817 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
393   2001700255231 G.25818 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
394   2001700255170 G.25819 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
395   2001700255125 G.25820 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
396   2001700254982 G.25821 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
397   2001700254838 G.25822 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
398   2001700254937 G.25823 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
399   2001700254883 G.25824 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
400   2001700254890 G.25825 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
401   2001700254999 G.25826 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
402   2001700255224 G.25827 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
403   2001700255279 G.25828 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
404   2001700255323 G.25829 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
405   2001700255378 G.25830 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
406   2001700255118 G.25831 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
407   2001700255415 G.25832 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
408   2001700254814 G.25834 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
409   2001700254869 G.25835 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
410   2001700254821 G.25836 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
411   2001700254920 G.25837 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
412   2001700254876 G.25838 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
413   2001700255163 G.25839 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
414   2001700255262 G.25840 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
415   2001700255316 G.25841 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
416   2001700255422 G.25842 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
417   2001700255064 G.25843 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
418   2001700255019 G.25844 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
419   2001700255071 G.25845 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
420   2001700255330 G.25846 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
421   2001700255286 G.25847 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
422   2001700255385 G.25848 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
423   2001700273884 G.25849 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
424   2001700255217 G.25850 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
425   2001700255026 G.25851 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
426   2001700255446 G.25852 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
427   2001700255088 G.25853 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
428   2001700255033 G.25854 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
429   2001700255149 G.25855 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
430   2001700255095 G.25856 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
431   2001700255194 G.25857 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
432   2001700255293 G.25858 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
433   2001700254975 G.25859 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
434   2001700254968 G.25860 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
435   2002100087699 W.8769 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
436   2002100087705 W.8770 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
437   2002100087712 W.8771 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
438   2002100087729 W.8772 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
439   2002100087736 W.8773 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
440   2000100103111 K.10311 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. 2005
441   2001700159904 G.8835 Kodeks etyki i standardy zawodowe / Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 1996
442   2002100039001 W.3900 Kodeks etyki radcy prawnego : regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego : wyznaczanie radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu / Krajowa Izba Radców Prawnych. 2015
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
443   2000200429876 G.42987 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
444   2000200497189 G.49718 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
445   2000200497196 G.49719 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
446   2000200497202 G.49720 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
447   2000100133422 K.13342 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
448   2001700227801 G.34264 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
449   2001700227818 G.34265 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
450   2001700227825 G.34266 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
451   2001700227832 G.34267 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
452   2001700227849 G.34268 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
453   2001700227856 G.34269 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
454   2002100002128 W.212 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
 
KAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
455   2000100167694 K.16769 Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. 2006
456   2000200429739 G.42973 Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. 2006
 
ISL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
457   2000100167922 K.16792 Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? / red. nauk. Marta Widy-Behiese. 2012
 
IND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
458   2002100030138 W.3013 Elementy logiki / Indrzejczak, Andrzej. 2004
459   2002100030145 W.3014 Elementy logiki / Indrzejczak, Andrzej. 2004
460   2000100179772 K.17977 Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. t. Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski. 2002
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
461   2000100180044 K.18004 Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / wyboru dokonał i oprac. Janusz Justyński. 1994
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
462   2000200425250 G.42525 Filozofia sztuki masowej / Carroll, Noël. 2011
 
ODK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
463   2000100181751 K.18175 Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów / wyb. i wstęp Leszek Balcerowicz. 2012
464   2000100181768 K.18176 Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów / wyb. i wstęp Leszek Balcerowicz. 2012
 
RAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
465   2000100183328 K.18332 Liberalizm polityczny / Rawls, John. 1998
466   2001700304571 G.34640 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
467   2001700304588 G.34641 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
468   2001700304731 G.34656 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
469   2001700305264 G.34709 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
 
TOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
470   2001700083735 G.4378 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
471   2001700023533 G.4752 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
472   2001700023489 G.4744 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
473   2001700023496 G.4745 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
474   2001700023502 G.4746 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
475   2001700023519 G.4750 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
476   2001700023526 G.4751 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
477   2001700023557 G.5146 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
478   2001700023564 G.5147 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
479   2001700023540 G.4785 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
480   2000100184110 K.18411 O wierze / Tomasz z Akwinu 2000
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2000200432463 G.43246 Filozofia bezpieczeństwa / Pokruszyński, Witold. 2013
482   2000200427773 G.42777 Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa / Pokruszyński, Witold. 2011
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
483   2000200429715 G.42971 Dwa tysiące sześćsetletni poród: wstęp do filozofii / Breczko, Jacek. 2007
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
484   2001700308807 G.35059 Wiedza o etyce / Woleński, Jan. 2008
485   2001700308814 G.35060 Wiedza o etyce / Woleński, Jan. 2008
486   2001700339887 G.38207 Wola sprawiedliwości / red. nauk. Włodzimierz Heller, Ryszard Liberkowski. 2000
487   2000200429722 G.42972 Wolność i tolerancja : I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica / [red. Halina Święczkowska]. 2007
 
AUG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
488   2001700090221 G.6847 O społecznych uwarunkowaniach postrzegania moralnego : [praca habilitacyjna] / Augustyniak-Kopka, Jolanta. 1994
489   2000200429937 G.42993 Typy idealne panowania : założenia epistemologiczne i metodologiczne / Augustyniak, Małgorzata. 2010
 
JED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
490   2000200430223 G.43022 Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy / red. Stanisław Leszek Stadniczeńko ; [aut. Bogusław Banaszak et al.]. 2011
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
491   2001700159959 G.18165 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
492   2001700023571 G.18166 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
493   2001700023588 G.18168 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 1998
494   2002100023680 W.2368 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
495   2002100023697 W.2369 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
496   2002100024007 W.2400 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
497   2001700371344 G.41623 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
498   2001700371337 G.41624 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
499   2000200439103 G.43910 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
500   2001700185125 G.30100 Prawda i świat człowieka : studia i szkice filozoficzne / praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuboka. 2008
501   2000200430629 G.43062 Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. 2002
 
AJD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
502   2001700154299 G.4220 Logika pragmatyczna / Ajdukiewicz, Kazimierz. 1975
503   2001700177045 G.24340 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
504   2001700177038 G.24341 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
505   2001700177021 G.24342 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
506   2000200430926 G.43092 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2003
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
507   2001700159812 G.16977 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
508   2001700023380 G.18171 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
509   2001700023397 G.18172 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
510   2001700102429 G.11379 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
511   2001700159997 G.17485 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
512   2001700023373 G.18203 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
513   2001700195056 G.31684 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
514   2001700154367 G.9227 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
515   2001700060743 G.9228 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
516   2001700060774 G.9229 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
517   2001700060781 G.9230 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
518   2001700060767 G.9231 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
519   2001700060651 G.9232 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
520   2001700060644 G.9233 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
521   2001700060682 G.9234 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
522   2001700060637 G.9235 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
523   2001700023656 G.9236 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
524   2001700060699 G.9237 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
525   2001700060668 G.9238 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
526   2001700060736 G.9239 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
527   2001700060729 G.9240 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
528   2001700060750 G.9241 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
529   2001700060712 G.9242 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
530   2001700060675 G.9243 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
531   2001700060620 G.9244 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
532   2001700060705 G.9246 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
 
CAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
533   2001700154312 G.12230 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
534   2001700060491 G.12231 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
535   2001700023670 G.12232 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
536   2001700060576 G.12233 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
537   2001700060606 G.12234 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
538   2001700023687 G.12235 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
539   2001700023694 G.12236 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
540   2001700060552 G.12237 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
541   2001700060385 G.12238 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
542   2001700060507 G.12239 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
543   2001700060415 G.15295 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
544   2001700023700 G.15296 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
545   2001700060569 G.15297 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
546   2001700060590 G.15298 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
547   2001700023717 G.15299 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
548   2001700060613 G.15300 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
549   2001700060460 G.15301 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
550   2001700060514 G.15302 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
551   2001700060453 G.15303 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
552   2001700060422 G.15814 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
553   2001700060521 G.18699 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
554   2001700060484 G.18700 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
555   2001700060439 G.18701 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
556   2001700060477 G.18702 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
557   2001700060446 G.18703 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
558   2001700023724 G.18704 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
559   2001700060545 G.18705 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
560   2001700060392 G.18706 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
561   2001700060583 G.18707 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
562   2001700060408 G.18708 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
563   2002100056084 W.5608 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
564   2002100056091 W.5609 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
 
PŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
565   2001700037691 G.21584 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
566   2001700160054 G.19597 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
567   2001700235912 G.19599 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
568   2001700036885 G.19600 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
569   2001700024097 G.19601 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
570   2001700064130 G.19602 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
571   2001700024103 G.19603 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
572   2001700024110 G.19604 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
573   2001700033822 G.19605 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
574   2001700064147 G.19606 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
575   2001700278803 G.28519 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
576   2001700278742 G.28520 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
577   2001700160047 G.19607 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
578   2001700064154 G.19608 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
579   2001700024127 G.19609 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
580   2001700064161 G.19610 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
581   2001700024134 G.19611 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
582   2001700024141 G.19612 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
583   2001700024158 G.19613 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
584   2001700024165 G.19614 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
585   2001700036878 G.19615 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
586   2001700037707 G.21585 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
 
THO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
587   2001700160061 G.19626 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
588   2001700024172 G.19628 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
589   2001700024189 G.19629 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
590   2001700024196 G.19630 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
591   2002100058132 W.5813 Prawosławie / Przybył, Elżbieta. 2006
592   2001700227931 G.34277 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
593   2001700227948 G.34278 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
594   2001700227955 G.34279 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
595   2001700227962 G.34280 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
596   2001700227979 G.34281 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
597   2001700160078 G.19641 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
598   2001700064178 G.19642 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
599   2001700024202 G.19644 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
600   2001700024219 G.19645 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
601   2001700160085 G.19646 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
602   2001700024226 G.19647 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
603   2001700024233 G.19649 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
604   2001700064185 G.19650 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
605   2001700160092 G.19651 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
606   2001700064192 G.19653 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
607   2001700024240 G.19654 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
608   2001700024257 G.19655 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
609   2001700160108 G.19656 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
610   2001700064208 G.19657 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
611   2001700024264 G.19658 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
612   2001700024271 G.19660 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
613   2002100022942 W.2294 Muzułmanie, islam i ja : wspomnienia kooperanta z Algierii (1986-1990) / Christian, Michał. 2007
614   2001700052670 G.13337 Wprowadzenie do etyki biznesu / Chryssides, George D.. 1999
 
MUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
615   2001700067919 G.1313 Wyzwanie etyki / Murawski, Krzysztof. 1991
 
LAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
616   2001700067940 G.1310 Etyka : pisma wybrane / Lazari-Pawłowska, Ija. 1992
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
617   2001700068268 G.1401 Etyka : świat wartości moralnych / Jarco, Jerzy. 1993
618   2001700160023 G.5043 Wybrane problemy filozofii i logiki / Jarco, Jerzy. 1994
 
O WA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
619   2001700159935 G.11763 O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / wyboru dokonała i oprac. Magdalena Środa. 1994
620   2001700076102 G.3021 O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / wyboru dokonała i oprac. Magdalena Środa. 1994
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
621   2002100005464 W.546 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
622   2002100005471 W.547 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
623   2002100005488 W.548 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
624   2002100005495 W.549 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2003
625   2001700251608 G.25315 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
626   2001700178486 G.25316 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
627   2001700251585 G.25317 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
628   2001700251578 G.25318 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
629   2001700251561 G.25319 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
630   2001700178493 G.25320 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
631   2001700251110 G.25321 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
632   2002100088146 W.8814 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
633   2002100088153 W.8815 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
634   2002100088160 W.8816 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
635   2002100088177 W.8817 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
636   2002100088184 W.8818 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
637   2001700111780 G.17746 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
638   2001700079844 G.3494 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
639   2001700079851 G.3495 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
640   2001700294384 G.30061 Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa : sens i niepowodzenie politycznego symbolu / Schmitt, Carl. 2008
641   2001700315447 G.35722 Of human potential : an essay in the philosophy of education / Scheffler, Israel. 2010
642   2001700314488 G.35626 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
643   2001700314501 G.35628 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
644   2001700314518 G.35629 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
645   2001700314525 G.35630 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
646   2002100021099 W.2109 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
647   2002100021105 W.2110 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
648   2002100021112 W.2111 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
 
SUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
649   2001700084213 G.4624 Etyka polityczna : ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej / Sutor, Bernhard. 1994
 
FRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
650   2001700084473 G.4676 Niech się stanie człowiek : z psychologii etyki / Fromm, Erich. 1994
651   2001700334950 G.37698 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
652   2001700334943 G.37699 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
653   2001700337685 G.37967 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
654   2001700337692 G.37968 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
655   2001700096612 G.8810 Rewolucja nadziei : ku uczłowieczonej technologii / Fromm, Erich. 1996
 
BOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
656   2001700084619 G.4702 Historia etyki / Bourke, Vernon J.. 1994
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
657   2001700087108 G.5382 Fascynacja złem : eseje z teorii wartości / Gołaszewska, Maria. 1994
 
RAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
658   2001700102740 G.11543 Racjonalność w tradycji filozoficznej / pod red. nauk. Stanisława Piwki. 1993
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
659   2002100068124 W.6812 Czynić sprawiedliwość w miłości : księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej / zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski. 2001
 
POG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
660   2001700154350 G.2440 Elementarny słownik logiki formalnej / Pogorzelski, Witold. 1992
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
661   2002100088122 W.8812 Logika : podstawy - język - uzasadnianie / Nieznański, Edward. 2006
662   2002100088139 W.8813 Logika : podstawy - język - uzasadnianie / Nieznański, Edward. 2006
663   2001700154343 G.23122 Logika dla prawników : z wykładów prezentowanych w programie PowerPoint / Nieznański, Edward. 2003
 
BOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
664   2001700185880 G.30183 Bioetyka i prawa człowieka / Bołoz, Wojciech. 2007
665   2001700283340 G.28963 Bioetyka i prawa człowieka / Bołoz, Wojciech. 2007
666   2001700126524 G.22963 Utylitaryzm w bioetyce : jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera / Bołoz, Wojciech. 2002
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
667   2002100018761 W.1876 Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / Morawski, Lech. 2003
668   2001700126746 G.22971 Moralność i etyka w ponowoczesności / red. Zbigniew Sareło. 1996
669   2001700281179 G.28783 Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej : studium historyczno-analityczne / Morawiec, Edmund. 2004
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
670   2001700127156 G.23120 Ateizm / Sochoń, Jan. 2003
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
671   2001700154305 G.1467 Mała encyklopedia logiki / [aut. Czarnota Kazimierz et al.]. 1970
672   2002100018075 W.1807 Mały słownik etyczny / pod red. nauk. Stanisława Jedynaka ; [aut.] Józef Dębowski [et al.]. 1999
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
673   2001700154336 G.20091 Logika ogólna / Kwiatkowski, Tadeusz. 1998
 
SOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
674   2001700154374 G.21491 Logika dla menedżerów / Sokołowski, Stanisław Józef. 1999
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
675   2001700154381 G.17913 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 1998
676   2002100000810 W.81 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
677   2002100000827 W.82 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
678   2002100000834 W.83 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
679   2002100075764 W.7576 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
680   2001700159980 G.17854 Podstawy etyki / Stanisławek, Jędrzej. 2001
681   2001700154398 G.17914 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 1998
682   2002100000322 W.32 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
683   2002100000780 W.78 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
684   2002100000797 W.79 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
685   2002100000803 W.80 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
686   2002100025530 W.2553 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
687   2002100025547 W.2554 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
688   2002100025554 W.2555 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
689   2002100071476 W.7147 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2006
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
690   2001700159881 G.14494 Wstęp do etyki biznesu / Konieczny, Jerzy. 1998
 
MYŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
691   2001700159898 G.9292 Elementy etyki gospodarowania / Myśliwiec, Grzegorz. 1996
692   2002100057562 W.5756 Elementy etyki gospodarowania / Myśliwiec, Grzegorz. 1996
693   2000200437192 G.43719 Etyka gospodarcza i zawodowa : +28 przypadków / Myśliwiec, Grzegorz. 2013
694   2001700197494 G.31464 Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Myśliwiec, Grzegorz. 2007
 
OSS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
695   2001700159942 G.16994 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria. 2000
696   2002100018198 W.1819 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria. 1985
697   2001700304496 G.34632 Socjologia moralności : zarys zagadnień / Ossowska, Maria. 2005
698   2001700304502 G.34633 Socjologia moralności : zarys zagadnień / Ossowska, Maria. 2005
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
699   2001700160030 G.17745 Filozofia dla szkoły średniej : wybór tekstów / Markiewicz, Barbara. 1988
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
700   2001700160115 G.17747 Świat, człowiek i wartości : wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich / wstęp i oprac. Zdzisław J. Czarnecki. 1988
 
WÓJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
701   2001700160153 G.21037 Ajdukiewicz : teoria znaczenia / Wójcicki, Ryszard. 1999
 
GAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
702   2001700176970 G.24337 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
703   2001700176987 G.24338 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
704   2001700176963 G.24339 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
705   2002100047501 W.4750 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
 
OST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
706   2001700222035 G.33728 Czym są wartości? : zarys aksjologii / Ostasz, Lech. 2009
707   2000100192528 K.19252 Filosofiâ prisvojeniâ : Monografiâ / Ostanin, V.A. 2011
708   2001700182605 G.27103 Logika dla informatyków / Ostasiewicz, Walenty. 2006
 
ŁAŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
709   2001700354682 G.41323 Filozofia dla pracujących : podręcznik dla studentów / Łażewska, Dorota. 2011
710   2001700185408 G.30132 Historia filozofii w zarysie : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2008
711   2001700185453 G.30133 Historia filozofii w zarysie : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2008
712   2001700223438 G.33867 Współczesne koncepcje filozofii i etyki : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2009
 
KOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
713   2001700185668 G.30163 Retoryka : mowa zjednuje ludzi / Kohout, Jaroslav. 2006
 
PLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
714   2001700187525 G.30397 Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton ; Fedon ; Uczta / Platon. 2007
715   2001700224220 G.34540 Państwo / Platon. 2009
716   2001700224237 G.34541 Państwo / Platon. 2009
717   2002100093744 W.9374 Państwo. T. 1 / Platon. 1994
718   2002100093751 W.9375 Państwo. T. 2 / Platon. 1994
 
HOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
719   2001700187556 G.30401 Lewiatan : czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego / Hobbes, Thomas. 2005
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
720   2001700199818 G.31496 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
721   2001700213286 G.32869 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
722   2001700213293 G.32870 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
723   2001700213309 G.32871 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
724   2001700213316 G.32872 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
725   2002100088276 W.8827 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
726   2002100088283 W.8828 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
727   2002100088290 W.8829 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
728   2002100088306 W.8830 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
729   2002100088313 W.8831 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
730   2001700224497 G.33910 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
731   2001700224503 G.33911 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
732   2001700224510 G.33912 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
733   2001700224527 G.33913 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
734   2001700224534 G.33914 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
735   2001700224541 G.33915 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
736   2001700224558 G.33916 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
737   2001700224565 G.33917 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
738   2001700224572 G.33918 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
739   2001700224589 G.33919 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
740   2001700224596 G.33920 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
741   2002100088191 W.8819 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
742   2002100088207 W.8820 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
743   2002100088214 W.8821 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
744   2002100088221 W.8822 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
745   2002100088238 W.8823 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
746   2002100007635 W.763 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
747   2002100007642 W.764 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
748   2002100073715 W.7371 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
749   2002100073722 W.7372 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
750   2002100083240 W.8324 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
751   2002100083257 W.8325 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
752   2001700309323 G.35111 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
753   2001700309330 G.35112 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
754   2001700309347 G.35113 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
755   2001700309354 G.35114 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
756   2001700309361 G.35115 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
757   2001700309378 G.35116 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
758   2001700309385 G.35117 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
759   2002100088245 W.8824 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
760   2002100088252 W.8825 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
761   2002100088269 W.8826 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
762   2001700213385 G.32879 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
763   2001700213392 G.32880 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
764   2001700213408 G.32881 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
765   2002100088368 W.8836 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
766   2002100088375 W.8837 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
767   2002100088382 W.8838 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
768   2002100088399 W.8839 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
769   2002100088405 W.8840 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
770   2002100088412 W.8841 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
771   2002100088429 W.8842 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
772   2002100088351 W.8835 Zarys europejskiej filozofii prawa : oraz prace źródłowe w przekładzie Czesława Tarnogórskiego / Szyszkowska, Maria. 2004
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
773   2001700200927 G.31648 Korelaty kryzysu religijnego / Nowosielski, Mirosław. 2008
774   2002100041172 W.4117 Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. 2010
775   2002100070981 W.7098 Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI / Nowacka, Ewa. 2009
 
BOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
776   2001700205953 G.32142 Studium przypadku : obserwacje z kontekstem do etyki / Bombera, Zdzisław. 2008
 
AVI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
777   2001700214726 G.33017 Hegla teoria nowoczesnego państwa / Avineri, Shlomo. 2009
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
778   2001700214764 G.33020 Filozofia pozytywistyczna / Kołakowski, Leszek. 2009
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
779   2001700222028 G.33727 Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku : (nie)bezpieczne biotechnologie? / Krajewski, Piotr. 2007
 
BIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
780   2001700222240 G.33749 Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman. 2010
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
781   2001700224077 G.34525 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha / Gadacz, Tadeusz. 2009
782   2001700224084 G.34526 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu / Gadacz, Tadeusz. 2009
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
783   2001700265070 G.26997 Antologia tekstów filozoficznych. Cz. 1 / wybór i oprac. Michał Kapis, Grzegorz Polok, Elżbieta Wawro. 2005
 
LOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
784   2001700286631 G.29256 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
785   2001700286587 G.29257 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
786   2001700286433 G.29259 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
787   2001700286488 G.29260 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
788   2002100002005 W.200 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2008
789   2002100073920 W.7392 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
790   2002100073937 W.7393 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
791   2002100073944 W.7394 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
792   2002100073951 W.7395 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
793   2002100074316 W.7431 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2017
794   2002100074323 W.7432 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2017
795   2002100074330 W.7433 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2017
796   2002100087828 W.8782 Logika dla prawników / pod red. Andrzeja Malinowskiego ; [aut.] Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2005
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
797   2001700288550 G.29408 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
798   2001700287508 G.29409 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
799   2001700287898 G.29410 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
800   2002100029828 W.2982 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
801   2002100029835 W.2983 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
802   2002100047327 W.4732 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
803   2001700289656 G.29586 Filozofia w czasach terroru : rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques\'em Derridą / Borradori, Giovanna. 2008
 
HÖF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
804   2001700295176 G.38628 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
805   2002100087774 W.8777 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
806   2002100087781 W.8778 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
807   2002100087798 W.8779 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
808   2002100087804 W.8780 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
809   2002100087811 W.8781 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
 
WIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
810   2001700304182 G.34601 Dociekania filozoficzne / Wittgenstein, Ludwig. 2008
 
HAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
811   2001700304274 G.34610 Konstytucja wolności / Hayek, Friedrich August von. 2007
812   2001700304281 G.34611 Konstytucja wolności / Hayek, Friedrich August von. 2007
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
813   2001700304298 G.34612 Krytyka władzy sądzenia / Kant, Immanuel. 2004
814   2001700304304 G.34613 Krytyka władzy sądzenia / Kant, Immanuel. 2004
815   2001700304335 G.34616 Metafizyka moralności / Kant, Immanuel. 2007
816   2001700304342 G.34617 Metafizyka moralności / Kant, Immanuel. 2007
 
ARY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
817   2000200463474 G.46347 Etyka nikomachejska / Arystoteles. 2007
818   2000200463467 G.46346 Etyka nikomachejska / Arystoteles. 2007
819   2001700304397 G.34622 Polityka / Arystoteles. 2010
820   2001700304403 G.34623 Polityka / Arystoteles. 2010
 
MON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
821   2001700309057 G.35084 O duchu praw / Monteskiusz. 2003
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
822   2002100081093 W.8109 Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych / Paradowski, Mariusz. 2018
823   2001700320793 G.36259 Paradoksy bioetyki prawniczej / Jerzy Stelmach [et al.]. 2010
824   2002100070806 W.7080 Zarys filozofii prawa / Paradowski, Mariusz. 2017
 
O PR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
825   2001700338637 G.38069 O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia, Andrzeja Kobylińskiego. 2011
826   2001700340517 G.38270 O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia, Andrzeja Kobylińskiego. 2011
 
PIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
827   2001700339375 G.38156 Can ethics be taught? : perspectives, challenges, and approaches at Harvard Business School / Piper, Thomas R.. 1993
 
SEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
828   2001700346830 G.39104 Listy moralne do Lucyliusza / Seneca, Lucius Annaeus. 2010
829   2002100091092 W.9109 Myśli / Seneka, Lucjusz Anneusz 1987
 
PEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
830   2001700347349 G.39154 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
831   2001700347356 G.39155 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
832   2001700347363 G.39156 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
 
KYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
833   2001700355078 G.39903 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
834   2002100087866 W.8786 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
835   2002100087873 W.8787 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
836   2002100087880 W.8788 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
837   2002100087897 W.8789 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
838   2000200472216 G.47221 Lathe biosas żyj w ukryciu : filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos / Pawłowski, Kazimierz. 2007
839   2000200465393 G.46539 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
840   2000200465409 G.46540 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
841   2000200465416 G.46541 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
842   2000200465423 G.46542 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
843   2000200465430 G.46543 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
844   2000200474630 G.47463 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
845   2000200474647 G.47464 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
846   2000200474654 G.47465 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
847   2000200474661 G.47466 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
848   2000200474678 G.47467 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
849   2000200474685 G.47468 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
850   2000200474692 G.47469 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
851   2000200474708 G.47470 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
852   2000200474715 G.47471 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
853   2000200474623 G.47462 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
854   2001700361024 G.40590 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
855   2001700361031 G.40591 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
856   2001700361048 G.40592 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
857   2000200447634 G.44763 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
858   2000200447641 G.44764 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
859   2000200447658 G.44765 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
860   2002100077874 W.7787 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
861   2002100077881 W.7788 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
862   2002100077898 W.7789 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
863   2002100077904 W.7790 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
864   2002100077911 W.7791 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
865   2002100077928 W.7792 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
866   2002100077935 W.7793 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
867   2002100077942 W.7794 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
868   2002100077959 W.7795 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
869   2002100077966 W.7796 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
870   2002100077973 W.7797 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
871   2002100077980 W.7798 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
872   2002100077997 W.7799 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
873   2002100078000 W.7800 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
874   2002100078017 W.7801 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
875   2002100078024 W.7802 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
876   2002100078031 W.7803 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
877   2002100078048 W.7804 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
878   2002100078055 W.7805 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
879   2002100078062 W.7806 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
880   2002100059573 W.5957 Historia filozofii prawa / Tokarczyk, Roman. 2000
881   2002100078079 W.7807 Przykazania etyki prawniczej : księga myśli, norm i rycin / Tokarczyk, Roman. 2009
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
882   2001700368726 G.41362 Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950 / Kuźmicz, Karol. 2009
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
883   2001700368733 G.41363 Stanowisko prawnonaturalne Czesława Strzeszewskiego na tle poglądów polskich tomistów / Grat, Ireneusz Stanisław. 2009
 
DRW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
884   2001700369082 G.41408 Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej / Drwięga, Marek. 2012
885   2001700369099 G.41409 Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej / Drwięga, Marek. 2012
 
NAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
886   2001700369587 G.41453 (Nad)użycia ciała w kulturze / pod red. Tadeusza Rachwała i Katarzyny Więckowskiej.. 2012
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
887   2002100000452 W.45 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
888   2002100000469 W.46 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
889   2002100000438 W.43 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2009
890   2002100000445 W.44 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2009
891   2002100088115 W.8811 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
892   2000200432531 G.43253 Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? / Kapias, Michał. 2013
 
BAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
893   2001700090214 G.6854 Biblijne podstawy etyki / Bastianel, Sergio.. 1994
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
894   2002100087941 W.8794 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
895   2002100087958 W.8795 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
896   2002100087965 W.8796 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
897   2002100031784 W.3178 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
898   2002100080119 W.8011 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
899   2002100080126 W.8012 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
900   2002100080133 W.8013 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
901   2002100080140 W.8014 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
902   2000200437697 G.43769 Kultura jako problem filozofii : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Kurowickiemu / pod red. Tadeusza Borysa i Adama Płachciaka. 2013
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
903   2000100191149 K.19114 Historia filozofii politycznej : od Tukidydesa do Locke'a : tradycja klasyczna i jej krytycy / Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
904   2000100191163 K.19116 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
905   2000100191170 K.19117 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
906   2000100191187 K.19118 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
907   2000100191354 K.19135 De Virtute Militari : zarys etyki wojskowej / Bocheński, Józef Maria. 1993
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
908   2000100191668 K.19166 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
909   2000100191675 K.19167 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
910   2000100191682 K.19168 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
 
WAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
911   2000200509974 G.50997 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
912   2000200509967 G.50996 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
913   2000200509950 G.50995 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
914   2001700190150 G.30569 Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej i Anny Rossmanith. 2008
 
RIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
915   2001700168401 G.19769 Niccolo Machiavellego nauka o rządzeniu / Riklin, Alois. 2000
 
NAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
916   2002100004368 W.436 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
917   2002100004375 W.437 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
918   2002100082069 W.8206 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
919   2002100082076 W.8207 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
920   2002100007604 W.760 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
921   2002100007581 W.758 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
922   2002100007598 W.759 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
 
BLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
923   2002100014213 W.1421 Umysł zamknięty : o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / Bloom, Allan David. 1997
 
JAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
924   2002100014343 W.1434 Pragmatyzm : popularne wykłady z zakresu filozofii / James, William. 1957
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
925   2002100019614 W.1961 Istota i geneza religii / Rusecki, Marian. 1989
926   2002100014350 W.1435 Szkice sceptyczne / Russell, Bertrand. 1957
 
JUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
927   2002100014985 W.1498 Ordoliberalizm : historia niemieckiego cudu gospodarczego / Juszczak, Tymoteusz. 2010
 
PHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
928   2002100018556 W.1855 Moralność a socjologia : sens i wartości między naturą i kulturą / Pharo, Patrick. 2008
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
929   2002100018624 W.1862 Amerykańska etyka prawnicza / Sarkowicz, Ryszard. 2004
 
TYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
930   2002100023987 W.2398 Historia filozofii i etyki : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz. 1997
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
931   2002100088436 W.8843 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
932   2002100088443 W.8844 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
933   2002100088450 W.8845 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
934   2002100088467 W.8846 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
935   2002100088474 W.8847 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
936   2002100088481 W.8848 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
937   2002100088498 W.8849 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
938   2002100088504 W.8850 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
939   2002100088511 W.8851 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
940   2002100088528 W.8852 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
 
O PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
941   2000200444763 G.44476 O powołaniu oficera strażackiego / [pod red. Eugeniusza Doeringa]. 2014
 
EWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
942   2002100025868 W.2586 Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski. 2013
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
943   2002100028111 W.2811 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
944   2002100028128 W.2812 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
945   2002100028135 W.2813 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
946   2002100028142 W.2814 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
947   2002100028814 W.2881 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz. 2010
948   2002100028821 W.2882 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz. 2010
949   2002100074385 W.7438 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
950   2002100074392 W.7439 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
951   2002100074408 W.7440 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
952   2000200447610 G.44761 Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych / Olejnik, Roman Marcin. 2011
953   2000200447627 G.44762 O pomiarze : pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka / Olejnik, Roman Marcin. 1998
 
ETO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
954   2002100032255 W.3225 Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. 2007
955   2002100032262 W.3226 Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. 2007
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
956   2000100200124 K.20012 Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej / pod red. Jana Drabiny. 2007
957   2002100093720 W.9372 Problemy współczesnego Kościoła / pod red. Mariana Ruseckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1996
 
ZIÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
958   2000100201657 K.20165 Wrogość w stosunkach politycznych : modelowa analiza funkcjonalna / Ziółkowski, Jacek. 2013
 
FUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
959   2002100033740 W.3374 Moralność prawa / Fuller, Lon Luvios. 2004
960   2002100047587 W.4758 Moralność prawa / Fuller, Lon Luvios. 2004
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
961   2002100035478 W.3547 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
962   2002100040335 W.4033 Nauka społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II : wybór tekstów źródłowych / Biliński, Kazimierz. 1997
 
TEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
963   2002100041011 W.4101 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
964   2002100041028 W.4102 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
965   2002100041035 W.4103 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
966   2002100041080 W.4108 Etyka lekarska / Brzeziński, Tadeusz. 2002
967   2002100041097 W.4109 Etyka lekarska / Brzeziński, Tadeusz. 2002
 
SIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
968   2002100041295 W.4129 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
969   2002100041301 W.4130 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
970   2002100041318 W.4131 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
971   2002100041547 W.4154 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
972   2002100041554 W.4155 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
973   2002100041561 W.4156 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
974   2002100041578 W.4157 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
975   2002100041585 W.4158 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
 
WIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
976   2002100041851 W.4185 Etyka policji : między prawem, moralnością i skutecznością / Wiszowaty, Edward. 2011
 
BAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
977   2000200456711 G.45671 Eurorecentywizm czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów / Bańka, Józef. 2002
 
FAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
978   2002100017894 W.1789 Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod red. Jerzego Zajadło. 2008
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
979   2002100045811 W.4581 Społeczeństwo, gospodarka, ekologia : perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate" / red. nauk. Stanislaw Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe. 2010
 
ŁAŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
980   2000200458883 G.45888 Filozofia dla pracujących : Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia / Łażewska, Dorota. 2016
 
KRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
981   2002100048195 W.4819 Człowiek w kulturze / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1999
982   2002100048164 W.4816 Człowiek, kultura, uniwersytet / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1998
983   2002100048188 W.4818 Ludzka wolność i jej granice / Krąpiec, Mieczysław Albert. 2000
984   2002100048201 W.4820 Psychologia racjonalna / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1996
985   2002100048157 W.4815 Realizm ludzkiego poznania / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1995
986   2002100048171 W.4817 Suwerenność - czyja? / Krąpiec, Mieczysław Albert. 2001
 
WST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
987   2002100057036 W.5703 Wstęp do historii filozofii / Dion Scott-Kakures [et al.] ; przekł. Janusz Ruszkowski. 1999
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
988   2002100057012 W.5701 Rozważania o poznaniu naukowym / red. nauk. Jan Such, Jerzy Szymański, Małgorzata Szcześniak. 1996
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
989   2002100056992 W.5699 Mity : historia i struktura mistyfikacji : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Drozdowicza. 1997
 
AKS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
990   2002100057210 W.5721 Aksjologia, etyka, samookreślenie / pod red. Seweryna Dziamskiego. 1996
 
SAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
991   2002100057111 W.5711 Religioznawstwo / Sakowicz, Eugeniusz. 2009
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
992   2002100057067 W.5706 Zadania filozofii we współczesnej kulturze / pod red. Zofii J[ózefy] Zdybickiej. 1992
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
993   2002100058248 W.5824 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
994   2002100058255 W.5825 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
995   2002100058262 W.5826 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
996   2002100058309 W.5830 Podstawowe wiadomości o islamie / Danecki, Janusz. 2007
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
997   2002100058729 W.5872 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
998   2002100092143 W.9214 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
999   2002100092150 W.9215 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1000   2002100060777 W.6077 Autorytet prawa : eseje o prawie i moralności / Raz, Joseph. 2000
 
LYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1001   2002100060784 W.6078 Etyka i rządy prawa / Lyons, David. 2000
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1002   2002100062689 W.6268 Prawo, sprawiedliwość, sąd / Deresiński, Wojciech. 2009
1003   2002100062696 W.6269 Prawo, sprawiedliwość, sąd / Deresiński, Wojciech. 2009
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1004   2002100065673 W.6567 Szkoła klasyczna w defensywie : dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego. T. 1 / w wyborze i z przedm. Jana Widackiego. 2013
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1005   2000200474500 G.47450 Wolne słowo : dziesięć zasad dla połączonego świata / Garton Ash, Timothy. 2018
 
ONI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1006   2002100077669 W.7766 Filozofia i teoria prawa / Oniszczuk, Jerzy. 2008
1007   2002100077676 W.7767 Filozofia i teoria prawa / Oniszczuk, Jerzy. 2008
 
ITR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1008   2002100079175 W.7917 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1009   2002100079182 W.7918 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1010   2002100079199 W.7919 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1011   2002100079205 W.7920 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1012   2000200498070 G.49807 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2019
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1013   2002100080591 W.8059 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 2013
1014   2002100080607 W.8060 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 2013
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1015   2002100087934 W.8793 Etyka sytuacyjna prawnika / Pieniążek, Marcin. 2008
 
COP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1016   2002100087972 W.8797 Historia filozofii. T. 7, Od Fichtego do Nietzschego / Copleston, Frederick. 2008
1017   2002100087989 W.8798 Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russella / Copleston, Frederick. 2009
1018   2002100087996 W.8799 Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre\'a / Copleston, Frederick. 2009
 
JOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1019   2002100090880 W.9088 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
1020   2002100090897 W.9089 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
1021   2002100090903 W.9090 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1022   2002100091160 W.9116 Bertrand Russell : biografia polityczna / Wilk, Andrzej. 1999
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1023   2002100092655 W.9265 Etyka adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Krzemiński, Zdzisław. 2008
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1024   2000200495291 G.49529 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
1025   2000200495314 G.49531 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
1026   2000200495307 G.49530 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1027   2002100093706 W.9370 Mahometanizm : przegląd historyczny / Gibb, Hamilton A. R.. 1965
 
NOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1028   2000200497349 G.49734 Geniusz kłamstwa / Noudelmann, François. 2018
 
SZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1029   2002100093812 W.9381 Pogadanki z etyki / Szostek, Andrzej. 1993
 
GOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1030   2002100094161 W.9416 Ekonomia a moralność : poszukiwania teologicznomoralne / Gocko, Jerzy. 1996
1031   2002100094178 W.9417 Ekonomia a moralność : poszukiwania teologicznomoralne / Gocko, Jerzy. 1996