START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Socjologia (SOCIOLOGY)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000200419808 G.41980 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
2   2000200419792 G.41979 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
3   2000100189689 K.18968 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
ROC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
4   2000100043820 K.4382 Rocznik demograficzny / Główny Urząd Statystyczny. 2002
5   2000100087787 K.8778 Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 / Główny Urząd Statystyczny. 2005
6   2000100175323 K.17532 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2011 / Główny Urząd Statystyczny. 2012
7   2000100166987 K.16698 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 / Główny Urząd Statystyczny ; [kom. red. przewodn. Janusz Witkowski, red. gł. Halina Dmochowska]. 2012
8   2000100166994 K.16699 Rocznik statystyki międzynarodowej 2012 / 2012
 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
9   2000100161579 K.16157 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
10   2000100176108 K.17610 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
11   2000100176092 K.17609 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
12   2000100131367 K.13136 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2007
13   2001700304618 G.34644 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
14   2001700304625 G.34645 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
15   2002100015791 W.1579 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2010
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
16   2000200420446 G.42044 Badania fokusowe / Barbour, Rosaline. 2011
17   2000100026335 K.2633 Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące / Bartkowiak, Ryszard 2001
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2000200420439 G.42043 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
19   2000200420422 G.42042 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000100177327 K.17732 Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej : Projekt Eurequal / red. nauk. Krzysztof Podemski. 2011
21   2002100047105 W.4710 Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. 2001
22   2000100177051 K.17705 Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych / red. nauk. Antoni Olak, Izabela Oleksiewicz, Stanisław Wieczorek. 2012
23   2002100023062 W.2306 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
24   2002100024649 W.2464 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
25   2001700185873 G.30182 Społeczeństwo polskie w procesie zmian : księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin / red. Urszula Bejma. 2008
26   2000100109090 K.10909 Społeczeństwo polskie wobec aktualnych problemów kraju. 2002
27   2002100026438 W.2643 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego Dolnoślązaków : między ideologią a praktyką : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
 
HON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
28   2000100177358 K.17735 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
29   2000100187104 K.18710 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2000100145524 K.14552 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
31   2000100145531 K.14553 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
32   2000200458784 G.45878 Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne : orientacja, uwarunkowania i efekty / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec. 2015
33   2000100145685 K.14568 Kultura polityczna Polaków : przemiany, diagnozy, perspektywy / red. nauk. i oprac. Karol B. Janowski. 2010
34   2001700203737 G.31938 Kultura polska : kierunki i dynamika zmian / red. Tadeusz Bąk i Władysław Majkowski. 2009
35   2002100026445 W.2644 Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
36   2000100178560 K.17856 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
37   2000100178577 K.17857 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
38   2000100178584 K.17858 Kulturowo-polityczny avatar? : kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych / red. nauk. Piotr Żuk. 2013
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
39   2000100149034 K.14903 Współczesna cywilizacja Zachodu : atuty i słabości / red. nauk. Joachim Osiński. 2010
40   2002100026360 W.2636 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
41   2002100026377 W.2637 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
42   2002100026384 W.2638 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
43   2000100179000 K.17900 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
44   2000100179307 K.17930 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
45   2002100072398 W.7239 Współczesne problemy demograficzne : rzeczywistość i mity : ujęcie krajowe, regionalne i globalne / red. nauk. Joachim Osiński. 2011
46   2001700359861 G.40436 Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
47   2001700359885 G.40438 Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
48   2002100089495 W.8949 Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
49   2002100089501 W.8950 Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
50   2001700025681 G.9918 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
51   2001700062211 G.9920 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
52   2001700062228 G.9921 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
53   2001700151045 G.1363 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
54   2001700370460 G.41400 Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) : praca zbiorowa / pod. red. Doroty Kotlorz. 2011
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
55   2000100027363 K.2736 Współczesne teorie konfliktu społecznego / Adamus-Matuszyńska, Anna 1998
56   2001700102078 G.11321 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna. 1997
57   2001700152042 G.22336 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna.. 2002
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
58   2001700309422 G.35121 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
59   2001700309439 G.35122 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
60   2001700309446 G.35123 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
61   2000100107263 K.10726 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych / red. nauk. Irena E. Kotowska, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka. 2007
 
BAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
62   2000100172407 K.17240 44 listy ze świata płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
63   2000100184783 K.18478 Bauman / Bałka / red. Katarzyna Bojarska. 2013
64   2000100170137 K.17013 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
65   2000100170144 K.17014 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
66   2000100203927 K.20392 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
67   2000100203934 K.20393 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
68   2000100203941 K.20394 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
69   2000100096208 K.9620 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
70   2000100096215 K.9621 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
71   2000100096222 K.9622 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
72   2000100098271 K.9827 Socjologia / Bauman, Zygmunt 1996
73   2001700152028 G.8269 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
74   2001700025421 G.8270 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
75   2001700025438 G.8271 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
76   2001700025445 G.8273 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
77   2000100172490 K.17249 Życie w kontekstach : rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami / Bauman, Zygmunt. 2009
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
78   2000100135037 K.13503 Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Benkler, Yochai. 2008
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
79   2000100016220 K.1622 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
80   2000100016237 K.1623 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
81   2000100016244 K.1624 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
82   2001700152066 G.22000 Socjologia / Białyszewski, Henryk.. 2003
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
83   2000100092965 K.9296 Kompendium wiedzy o socjologii / Bremond, Alice 2006
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2000100104033 K.10403 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
85   2000100104040 K.10404 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
86   2000100184875 K.18487 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2013
87   2000200498186 G.49818 Socjologia pracy w zarysie / Budnik, Monika. 2019
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
88   2000100140321 K.14032 Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Burszta, Wojciech J. 2008
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
89   2000200430216 G.43021 Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Chałupczak, Henryk. 1998
 
CHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
90   2000100167151 K.16715 Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce / Chibowska, Adrianna. 2012
 
CO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
91   2000100049358 K.4935 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
92   2000100051160 K.5116 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
93   2000100052464 K.5246 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
94   2000100058817 K.5881 Diagnoza społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków / pod red. Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka ; Rada Monitoringu Społecznego. 2004
95   2002100026483 W.2648 Dialog społeczny w kontekście globalizacji i zmian na rynku pracy Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
96   2000100162453 K.16245 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
97   2001700306575 G.34836 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
98   2001700306582 G.34837 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
99   2001700306599 G.34838 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
100   2001700306605 G.34839 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
101   2001700306612 G.34840 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
102   2000100062531 K.6253 Dzieje kultury politycznej w Polsce / pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego. 1977
103   2000200427162 G.42716 Humanizujaca funkcja kultury : z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Dziuba, Andrzej Franciszek. 2013
104   2002100025141 W.2514 Systemowe determinanty polityki społecznej / Dziewięcka-Bokun, Ludmiła. 2000
 
EBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
105   2000100147061 K.14706 Przemiany narodowościowe na Białorusi / Eberhardt, Piotr. 1994
106   2000100147078 K.14707 Przemiany narodowościowe na Litwie / Eberhardt, Piotr. 1997
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
107   2000100084311 K.8431 Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni Roman. 2005
108   2000100028926 K.2892 Edukacja i rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej ; z udzialem Małgorzaty Antczak [et al.]. 1999
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
109   2002100056763 W.5676 Elementy socjologii / wybór Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa. 1999
110   2000100166017 K.16601 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
111   2000100167090 K.16709 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
112   2000100167120 K.16712 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
 
EMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
113   2000100161517 K.16151 Emocje a kultura i życie społeczne / pod red. Piotra Bindera, Hanny Palskiej i Wojciecha Pawlika. 2009
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
114   2002100008403 W.840 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
115   2002100019249 W.1924 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
116   2000100044674 K.4467 The European value system / pod red. Jadwigi Koralewicz. 1999
 
FEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
117   2000100168240 K.16824 Kultura Chin : szkice o kulturze Chin / Feng, Lingyu. 2008
 
FLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
118   2000100111482 K.11148 Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury / Fleischer, Michael 2004
 
GID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
119   2000100095928 K.9592 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
120   2000100097342 K.9734 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
121   2000100097359 K.9735 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
122   2001700359618 G.40411 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
123   2001700359625 G.40412 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
124   2001700214689 G.33024 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
125   2001700304441 G.34627 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
126   2002100004597 W.459 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
127   2002100004603 W.460 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
128   2002100089518 W.8951 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
129   2002100089525 W.8952 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
130   2002100089532 W.8953 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
131   2002100089549 W.8954 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
132   2002100089556 W.8955 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
133   2000100111468 K.11146 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
134   2000100111529 K.11152 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
135   2002100014688 W.1468 Feminizm / Hannam, June. 2010
136   2002100014695 W.1469 Feminizm / Hannam, June. 2010
137   2001700106021 G.13427 Głód ducha : poza kapitalizm, poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie / Handy, Charles. 1999
138   2001700095264 G.8069 Wiek paradoksu : w poszukiwaniu sensu przyszłości / Handy, Charles. 1996
 
HIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
139   2000100139103 K.13910 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
140   2000100139110 K.13911 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
141   2000100163900 K.16390 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
 
HOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
142   2000100108581 K.10858 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
143   2000100108598 K.10859 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
144   2000100118955 K.11895 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
145   2000100118962 K.11896 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
IND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
146   2000100045015 K.4501 Industrial policy concerns of economies in transition / Ryszard Rapacki. 1998
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
147   2002100026551 W.2655 Analiza struktury, uwarunkowań i perspektywy rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku : raport końcowy / Konieczna-Sałamatin, Joanna. 2011
148   2001700335964 G.37803 Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. 2011
149   2000200431909 G.43190 Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa / red. nauk. Brunon Hołyst. 2013
150   2000100164051 K.16405 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa = Economic and social implications of aging society / red. nauk. Jerzy Kleer ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2008
151   2002100026568 W.2656 Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska : raport końcowy / [Ageron Polska]. 2011
152   2000200439691 G.43969 Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze / pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2014
153   2001700310923 G.35270 Kultura bezrobotnych - konieczność czy przypadek? : społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia regionu białostockiego / Konopka, Dorota. 2008
154   2000100204580 K.20458 Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością / Kononiuk, Tadeusz. 2013
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
155   2000100027691 K.2769 Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki / Kotlorz, Dorota 1999
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
156   2000100026243 K.2624 Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Kowalak, Tadeusz 1996
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
157   2002100045729 W.4572 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
158   2002100045736 W.4573 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
159   2000100150061 K.15006 Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Kurowska, Anna. 2011
 
KUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
160   2000100022467 K.2246 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
161   2000100022498 K.2249 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
162   2000100147047 K.14704 Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji : 1950-1960 / Latuch, Mikołaj. 1970
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
163   2000100161647 K.16164 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Lewicka-Strzałecka, Anna. 2006
 
LIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
164   2000100045411 K.4541 Sociology / Light, Donald 1989
 
LUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
165   2000100027837 K.2783 Learning from experience : a gendered approach to social protection for workers in the informal economy / Lund, Frances 2000
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
166   2000100044834 K.4483 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
167   2000100044841 K.4484 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
168   2001700242217 G.24390 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / Marska, Natalia. 2004
169   2000200458807 G.45880 Życie społeczne w gminie Cekcyn : szkic socjologiczny / Marcysiak, Tomasz. 2015
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
170   2000100145838 K.14583 Muzyka jako instrument wpływu politycznego / Massaka, Iwona. 2009
171   2001700242897 G.14199 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
172   2001700344607 G.14200 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
173   2001700062990 G.14201 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
174   2001700025629 G.14202 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
175   2001700063010 G.14204 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
176   2001700063027 G.14205 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
177   2001700063034 G.14206 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
178   2001700063041 G.14207 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
179   2001700063058 G.14208 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
180   2001700063065 G.14209 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
181   2001700063072 G.14210 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
182   2001700062945 G.14211 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
183   2001700062952 G.14213 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
184   2001700062969 G.14214 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
185   2001700062976 G.14216 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
186   2001700030081 G.14218 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
187   2001700062983 G.14219 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
188   2001700062853 G.14220 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
189   2001700062860 G.14221 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
190   2001700062877 G.14222 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
191   2001700062914 G.14226 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
192   2001700062846 G.19872 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 2001
193   2002100039131 W.3913 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
194   2002100089402 W.8940 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
195   2002100089419 W.8941 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
196   2002100089426 W.8942 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
197   2002100089433 W.8943 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
198   2002100089440 W.8944 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
 
MEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
199   2000100157725 K.15772 Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku? : zarys dyskursu / Megier, Maja. 2010
 
MIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
200   2000100043905 K.4390 Miasta wojewódzkie : podstawowe dane statystyczne / Główny Urząd Statystyczny. 2001
 
MIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
201   2000100027820 K.2782 Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej : materiały z Konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS. 1994
202   2002100061736 W.6173 Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. 2006
203   2001700326306 G.36785 Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała. 2010
204   2000100185964 K.18596 Migracje mieszkańców dużych miast / red. nauk. Elżbieta Gołata ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 2012
205   2002100078529 W.7852 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
206   2002100078536 W.7853 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
207   2002100078543 W.7854 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
208   2000100072110 K.7211 Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. 2004
 
MLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
209   2000100066249 K.6624 Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań / Mlonek, Krystyna 1999
 
MOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
210   2000100160831 K.16083 USA w sondażach / Modzelewski, Wojciech. 2012
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
211   2000100170120 K.17012 Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Morawski, Witold. 2010
212   2001700150895 G.16997 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold. 2001
 
MUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
213   2000100149805 K.14980 Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów / Murdock, Graham. 2010
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
214   2001700333175 G.37521 Nauki społeczne : współczesne społeczeństwa : nadzieje i zagrożenia. 2 / red. nauk. Olga Kowalczyk. 2010
215   2000200442615 G.44261 Nauki Społeczne. 2 (8). red. nacz. Jędrzej Chumiński 2013
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
216   2000100162446 K.16244 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
217   2001700320762 G.36256 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
218   2000200430643 G.43064 Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. 2011
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
219   2001700153872 G.1465 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
220   2001700242484 G.1466 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
221   2001700000275 G.1239 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
222   2001700314228 G.35600 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
223   2001700314235 G.35601 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
224   2001700314242 G.35602 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
225   2001700314259 G.35603 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
226   2001700314266 G.35604 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
227   2000100141281 K.14128 Nowa rzeczywistość : oceny i opinie 1989-1999 / pod red. Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego ; Centrum Badania Opinii Społecznej. 2000
228   2002100044999 W.4499 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
229   2002100045002 W.4500 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
230   2001700169576 G.2378 Nowoczesny model pomocy społecznej : (badania własne) : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1993
 
OLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
231   2000100167830 K.16783 Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne - zarys problematyki / Olak, Antoni. 2011
 
ORC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
232   2000100163955 K.16395 Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Orczyk, Józef. 2008
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
233   2000100155400 K.15540 Kształtowanie się tożsamości Europy Środkowej a proces integracji europejskej / Pawlak, Agnieszka. 2011
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
234   2001700108544 G.16225 Podstawy życia społecznego w Polsce / pod red. Mirosławy Marody i Ewy Gucwa-Leśny ; Instytut Studiów Społecznych UW. 1996
235   2000100142646 K.14264 Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / red. nauk. Piotr Żuk. 2010
236   2000100026571 K.2657 Polityka społeczna / Podoski, Kazimierz. 1998
237   2001700169606 G.4394 Polityka społeczna / Podolski, Kazimierz. 1993
238   2000100098479 K.9847 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam. 2006
239   2001700359724 G.40422 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
240   2001700359731 G.40423 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
241   2002100089372 W.8937 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
 
POG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
242   2000100049853 K.4985 Pogranicze : studia społeczne Tom IX / pod red. Andrzeja Sadowskiego. 2000
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
243   2000100045008 K.4500 Political economy of the democratization process in the polish transition / Janusz Gołębiowski. 1997
244   2000200430506 G.43050 Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego. 2011
245   2000200440857 G.44085 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych / red. nauk. Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak. 2013
246   2000100117460 K.11746 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
247   2000100117477 K.11747 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
248   2000100161968 K.16196 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
249   2000100137970 K.13797 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
250   2000100137987 K.13798 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
251   2001700169583 G.5107 Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1994
252   2001700187259 G.30284 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
253   2001700187211 G.30285 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
254   2001700187228 G.30286 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
255   2001700206967 G.32271 Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka. 2008
256   2001700214375 G.32979 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
257   2001700214382 G.32980 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
258   2001700214399 G.32981 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
259   2001700214405 G.32982 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
260   2001700214412 G.32983 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
261   2001700214429 G.32984 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
262   2001700214436 G.32985 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
263   2001700214443 G.32986 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
264   2001700322872 G.36467 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
265   2002100016262 W.1626 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
266   2002100016279 W.1627 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
267   2002100028197 W.2819 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
268   2002100028203 W.2820 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
269   2002100031517 W.3151 Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska. 2003
270   2002100043688 W.4368 Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; [zesp. aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2002
271   2001700169590 G.19374 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH. 2002
272   2002100044869 W.4486 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego. 2006
273   2000100044599 K.4459 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
274   2001700169620 G.20114 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
275   2001700169613 G.6698 Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji / pod red. Urszuli Grzelońskiej ; Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych. 1994
276   2001700221403 G.33635 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
277   2000100163948 K.16394 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
278   2000200442394 G.44239 Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych / red. nauk. Wiesław Koczur, Andrzej Rączaszek. 2014
279   2000200464044 G.46404 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
280   2000200464051 G.46405 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
281   2002100026452 W.2645 Polska powiatowa : demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
282   2000100056608 K.5660 Polska Wieś 2000 : raport o stanie wsi / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 2001
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
283   2001700195377 G.31635 Praca : dobro indywidualne i społeczne / pod red. Anny Węgrzyniak i Tomasza Bielaka ; Katedra Kulturoznawstwa WSZOP. 2007
284   2001700169637 G.15746 Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska]. 1998
285   2002100026025 W.2602 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
286   2002100026032 W.2603 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
287   2002100026049 W.2604 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
288   2002100026056 W.2605 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
289   2002100057722 W.5772 Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych / red. nauk. Adam Solak, Tomasz E. Wardzała. 2008
290   2000100043066 K.4306 Pracujący w gospodarce narodowej w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
291   2002100056725 W.5672 Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. 2009
292   2002100044579 W.4457 Prawo do pracy a polityka społeczna / red. Jan Mazur ; [aut. Julian Maria Auleytner et al.]. 2005
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
293   2002100059665 W.5966 Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. 2002
294   2002100047549 W.4754 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
295   2002100061101 W.6110 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
296   2002100023819 W.2381 Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2008
297   2002100018822 W.1882 Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym / [aut. Ryszard Skrzypiec et al.]. 2008
298   2002100026506 W.2650 Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju : raport końcowy / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
299   2002100026469 W.2646 Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
300   2002100043831 W.4383 Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod redakcją Przemysława Radeckiego. 2004
301   2000100027370 K.2737 Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997 / pod red. Lucyny Frąckiewicz. 1998
302   2001700331058 G.37305 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
303   2001700332086 G.37408 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
304   2000200425793 G.42579 Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2011
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
305   2000100026885 K.2688 Raport o rozwoju społecznym : zmieniająca się rola państwa : Polska'97 / red. nauk. Stanisława Golinowska. 1997
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
306   2000100027134 K.2713 Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura. 1998
 
RIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
307   2000100146125 K.14612 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
308   2000100146132 K.14613 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
 
SŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
309   2000100168219 K.16821 Chińszczyzna / Sławińska, Irena.
310   2000200442691 G.44269 Chińszczyzna / Sławińska, Irena. 2012
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
311   2002100084025 W.8402 Social problems of the contemporary families / Krzysztof Zajdel, Zuzana Truhlářová, Małgorzata Prokosz, Miroslav Mitlöhner, Jana Levická, Danuta Borecka-Biernat. 2014
312   2000100027844 K.2784 Social security for the excluded majority : case studies of developing countries / edit. by Wouter van Ginneken. 1999
313   2000100164570 K.16457 Sociology and history : methods / ed. by Seymour Martin Lipset and Richard Hofstadter. 1968
314   2001700359663 G.40416 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
315   2002100089327 W.8932 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
316   2002100089334 W.8933 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
317   2002100092419 W.9241 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
318   2001700308784 G.35057 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
319   2001700308791 G.35058 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
320   2000100161609 K.16160 Socjologia medycyny : podejmowane problemy, kategorie analizy / pod red. Antoniny Ostrowskiej. 2009
321   2000100090268 K.9026 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
322   2000100095881 K.9588 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
323   2002100004610 W.461 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2002
324   2002100016910 W.1691 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 1999
325   2001700084138 G.4606 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
326   2001700062327 G.4924 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
327   2001700025759 G.4925 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
328   2001700025575 G.4920 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
329   2001700062310 G.4921 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
330   2001700025582 G.4916 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
331   2001700005287 G.18968 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław. 2000
 
SYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
332   2000100074220 K.7422 Sytuacja demograficzna Polski : raport 1999-2000 / [Rządowa Rada Ludnościowa]. 2000
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
333   2001700359090 G.40360 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
334   2001700359106 G.40361 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
335   2002100089297 W.8929 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
336   2002100089303 W.8930 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
337   2002100089310 W.8931 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
338   2001700304236 G.34606 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
339   2001700304243 G.34607 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
340   2000200446538 G.44653 Między zaufaniem a elitarnością : krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce : socjologiczna analiza zjawiska / Szalacha-Jarmużek, Joanna 2014
341   2000100168271 K.16827 Młodzi 2011 / Szafraniec, Krystyna. 2011
342   2000100045022 K.4502 Szanse i zagrożenia członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa / Wanda Dugiel. 1999
343   2000100098288 K.9828 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
344   2000100115800 K.11580 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
345   2001700359823 G.40432 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
346   2001700359830 G.40433 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
347   2002100007758 W.775 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
348   2002100006812 W.681 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
349   2002100006829 W.682 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
350   2002100006836 W.683 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
351   2002100006843 W.684 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
352   2002100089280 W.8928 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
353   2002100092402 W.9240 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
354   2000100111550 K.11155 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan 1972
355   2001700150956 G.11774 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan. 1970
356   2001700099088 G.9531 Wizje naszego życia / Szczepański, Jan. 1995
 
SZR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
357   2000100068694 K.6869 Badania opinii / Szreder, Mirosław. 2002
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
358   2001700150987 G.11226 Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy / Sztabiński, Franciszek. 1997
359   2001700150970 G.10995 Ankieterzy i ich respondenci : od kogo zależą wyniki badań ankietowych / Sztabiński, Paweł B..
360   2000200460060 G.46006 Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Sztompka, Piotr. 2016
361   2000100096239 K.9623 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
362   2000100096246 K.9624 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
363   2000100096253 K.9625 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
364   2000100096536 K.9653 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2004
365   2000100098295 K.9829 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2005
366   2002100089341 W.8934 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
367   2002100092396 W.9239 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
368   2001700151007 G.16813 Socjologia pracy / Sztumski, Janusz. 1999
369   2000100181003 K.18100 Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska. 2010
370   2002100089358 W.8935 Zaufanie : fundament społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2007
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
371   2000100158418 K.15841 Polacy a cyfryzacja : raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r. / Teluk, Tomasz. 2009
 
TER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
372   2000100165225 K.16522 Przesiedlenia inwestycyjne : nowa kategoria migracji przymusowych / Termiński, Bogumił. 2012
 
THE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
373   2000100153086 K.15308 Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Therborn, Goran. 1998
 
TOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
374   2001700096025 G.8602 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
375   2001700025711 G.10413 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
376   2001700025728 G.10414 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
377   2000100171714 K.17171 Szok przyszłości / Toffler, Alvin. 2001
378   2000100169124 K.16912 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 1986
379   2002100023628 W.2362 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
380   2002100023635 W.2363 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
381   2002100023642 W.2364 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
382   2000100183755 K.18375 Tożsamości zbiorowe Białorusinów / red. Ryszard. Radzik. 2012
383   2000100145111 K.14511 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
384   2000100145128 K.14512 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
385   2000100115855 K.11585 Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. 2008
 
TRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
386   2000100027523 K.2752 Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie / Tryfan, Barbara 2000
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
387   2000100166857 K.16685 Trzeci sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ; [aut. Paweł Poławski et al.]. 2012
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
388   2002100025745 W.2574 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
389   2002100061408 W.6140 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
390   2000100110591 K.11059 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
391   2000100110607 K.11060 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
392   2000100110614 K.11061 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
393   2000100110621 K.11062 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
394   2000100110638 K.11063 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
395   2000100110645 K.11064 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
396   2000100110652 K.11065 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
397   2000100110669 K.11066 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
398   2000100110676 K.11067 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
399   2000100110683 K.11068 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
400   2001700096254 G.8664 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
401   2001700106656 G.14429 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
402   2001700304557 G.34638 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
403   2001700304564 G.34639 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
404   2000100145845 K.14584 Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym : tradycje, wartości i tożsamość / Waniek, Danuta. 2010
405   2002100074811 W.7481 Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne / pod red. Brunona Hołysta. 1984
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
406   2000100165515 K.16551 Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Winiarczyk-Raźniak, Anna. 2012
407   2001700152004 G.19757 Słownik biograficzny socjologii polskiej. T. 1, A - H / Wincławski, Włodzimierz. 2001
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
408   2000100165706 K.16570 Granice wolności : pamiętnik polskiej transformacji / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2003
409   2000100136089 K.13608 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund 2008
410   2001700228648 G.34358 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2008
411   2002100025523 W.2552 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005
 
WRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
412   2000100108987 K.10898 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
413   2000100108994 K.10899 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
414   2000200431503 G.43150 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Krystyna Gilga [et al.]. 2013
415   2002100025660 W.2566 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
416   2002100025677 W.2567 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
417   2000100136331 K.13633 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
418   2000100136348 K.13634 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
419   2000100043042 K.4304 Wypadki przy pracy w 1997 r. / Główny Urząd Statystyczny. 1998
420   2000100043059 K.4305 Wypadki przy pracy w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
421   2002100018167 W.1816 Wyprowadzić na prostą : innowacyjne metody aktywizacjji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością / red. nauk. Aldona Wiktorska-Święcka. 2008
 
ZAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
422   2000100109007 K.10900 Władza w teorii Stevena Lukesa : wstęp do analizy krytycznej / Zamęcki, Łukasz 2007
 
ZAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
423   2000100044247 K.4424 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
424   2000100151389 K.15138 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
425   2000100151396 K.15139 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
426   2000100047750 K.4775 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt 1994
427   2001700151052 G.4261 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
428   2001700025643 G.4262 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
429   2001700052090 G.2903 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
430   2001700151069 G.1411 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
431   2000200460275 G.46027 Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / red. nauk.Grażyna Bartkowiak 2016
432   2001700338859 G.38096 Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. 2011
 
DUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
433   2000100179581 K.17958 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
434   2000100188415 K.18841 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
 
KAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
435   2002100060074 W.6007 Migracje : wybrane zagadnienia / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2009
436   2002100043558 W.4355 Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 1998
437   2001700334851 G.37689 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
438   2001700334868 G.37690 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
439   2000100180969 K.18096 Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych / Halik, Teresa. 2006
440   2000200465997 G.46599 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 2001
441   2001700366586 G.41132 Wyszukiwarki internetowe : a społeczeństwo / Halavais, Alexander M. Campbell.. 2012
 
ZŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
442   2000100181034 K.18103 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
443   2002100089464 W.8946 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
444   2002100089471 W.8947 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
 
OKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
445   2000200424772 G.42477 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
446   2000100181539 K.18153 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
447   2000100181546 K.18154 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
448   2000100181553 K.18155 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
449   2002100089365 W.8936 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
450   2000200425120 G.42512 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
451   2000100182123 K.18212 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
452   2000100181188 K.18118 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
453   2000100181195 K.18119 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
 
BEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
454   2000100181485 K.18148 Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Bejma, Agnieszka. 2012
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
455   2000100181522 K.18152 Białorusini: między wschodem a zachodem / Radzik, Ryszard. 2012
456   2002100056664 W.5666 Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Radwan-Pragłowski, Janusz. 1998
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
457   2000100181652 K.18165 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
458   2000100181775 K.18177 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
459   2000200425878 G.42587 Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Danowska-Prokop, Barbara. 2012
 
BAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
460   2000100181997 K.18199 Kultura i historia : prolegomena do porównawczego badania cywilizacji / Bagby, Philip. 1975
 
SPE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
461   2000100182000 K.18200 Historia, kultura, polityka : wybór pism / Spengler, Oswald. 1990
 
POM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
462   2000100145852 K.14585 Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo Od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. 2010
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
463   2000200463429 G.46342 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : rekomendacje opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Piotr Błędowski et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych]. 2010
464   2000200463443 G.46344 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : prognozy opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. 2010
465   2000100140345 K.14034 Kobiety w czasach przełomu 1989-2009 : Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy Wschodnie, Ukraina / [red. Agnieszka Grzybek] ; Heinrich Böll Stiftung Warszawa. 2009
466   2000100198872 K.19887 Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian. 2012
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
467   2002100027527 W.2752 Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Marek S. Szczepański. 2000
468   2001700328126 G.36967 Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. 2010
469   2001700181769 G.26866 Kapitał społeczny we wspólnotach / red. nauk. Henryk Januszek. 2005
470   2001700185835 G.30179 Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Krzysztofa Bierwiaczonka, Tomasza Nawrockiego. 2008
471   2000100169131 K.16913 Ten Inny / Kapuściński, Ryszard. 2006
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
472   2000100161562 K.16156 Katastrofa smoleńska : reakcje społeczne, polityczne i medialne / pod red. Piotra Glińskiego i Jacka Wasilewskiego. 2011
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
473   2000100157398 K.15739 Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie / pod red. Kai Kaźmierskiej, Katarzyny Waniek. 2011
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
474   2000100084212 K.8421 Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Jałowiecki, Bohdan 2002
475   2002100045699 W.4569 Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Jałowiecki, Bohdan. 2002
 
KAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
476   2000100051702 K.5170 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław 2000
477   2000100183441 K.18344 Społeczne aspekty rozwoju : elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław. 2001
 
W SU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
478   2000200424840 G.42484 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
479   2000200424833 G.42483 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
480   2000200425960 G.42596 Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna / Mielecka-Kubień, Zofia. 2012
 
TYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2001700186405 G.30230 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania tranformacji rodziny / Tyc, Waldemar. 2007
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
482   2000200426035 G.42603 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
483   2000200426042 G.42604 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
484   2000200426561 G.42656 Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival / Hofstede, Geert. 2010
485   2001700150833 G.16576 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
486   2001700035666 G.18625 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
487   2001700211930 G.32734 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
488   2001700211947 G.32735 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
489   2001700211954 G.32736 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
490   2001700219547 G.33483 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
491   2001700219561 G.33485 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
492   2001700219578 G.33486 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
493   2001700219585 G.33487 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
494   2001700219592 G.33488 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
 
NIJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
495   2000200466499 G.46649 Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej ; technik administracji / Nijakowski, Lech M. 2009
496   2000100182932 K.18293 Rozkosz zemsty : socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej / Nijakowski, Lech M. 2013
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
497   2000100184592 K.18459 Demografia w gospodarce przestrzennej / Kupiec, Leszek. 2011
 
HOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
498   2002100089259 W.8925 Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Hołyst, Brunon. 2007
499   2002100089266 W.8926 Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Hołyst, Brunon. 2007
500   2000200427643 G.42764 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
501   2000100201060 K.20106 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
502   2000100201077 K.20107 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
503   2000200442127 G.44212 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
504   2000100201633 K.20163 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
505   2000100184790 K.18479 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna. 2008
 
TEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
506   2000200427834 G.42783 Technology-driven promotion for NGOs : experiences against social exclusions / ed. by Sławomir Smyczek. 2013
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
507   2000200428220 G.42822 Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Grzega, Urszula. 2012
508   2001700311173 G.35295 Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Grzega, Urszula. 2008
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
509   2000200428558 G.42855 Cykliczność procesu urodzeń / Krupowicz, Joanna. 2012
 
CZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
510   2000100185957 K.18595 Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011) : wybrane zagadnienia / Czop, Edyta. 2013
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
511   2001700309606 G.35139 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
512   2001700309613 G.35140 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
513   2001700309620 G.35141 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
514   2000100186015 K.18601 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
515   2000100186022 K.18602 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
516   2000100186039 K.18603 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
517   2000100186046 K.18604 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
518   2000100186053 K.18605 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
 
EMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
519   2000200429791 G.42979 Emil Durkheim - badacz i inspirator / red. nauk. Władysław Majkowski, Urszula Bejma ; [aut. Bukalska Izabella et al.]. 2012
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
520   2000200429777 G.42977 Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Kamiński, Tadeusz. 2012
521   2001700307084 G.34887 Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej / praca zbiorowa pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. 2008
522   2000200489795 G.48979 Polskie sosiski i ruska benzyna : mały ruch graniczny jako eksperyment prawny dobrego sąsiedztwa / Kamiński, Karol. 2019
 
JEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
523   2000200429760 G.42976 Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania / Jewdokimow, Marcin. 2011
 
BAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
524   2001700238050 G.23914 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl.. 2004
525   2000200429890 G.42989 Istota socjologii : krytyczne eseje o krytycznej nauce / Babbie, Earl R.. 2007
526   2001700304373 G.34620 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
527   2001700304380 G.34621 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
528   2000200430087 G.43008 Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą / red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko. 2012
 
USŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
529   2000200430858 G.43085 Usługi społeczne wobec rodziny / pod red. Adama Kubowa, Joanny Szczepaniak. 2011
 
OTW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
530   2002100026476 W.2647 Otwartość kulturowa oraz poziom autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów Polski : raport z badań / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
OD O
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
531   2000200430711 G.43071 Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji : Polacy - Niemcy - Czesi - nowe wartości, nowe relacje / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu ; Osteuropa - Institut Regensburg. 2010
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
532   2000100186749 K.18674 Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego / praca zbiorowa pod red. Zdzisława Sadowskiego. 2012
 
WYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
533   2000100186756 K.18675 Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. 2008
 
DYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
534   2000100187074 K.18707 Reinkarnacje narodu : Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Dyras, Magdalena. 2009
 
KOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
535   2000200431497 G.43149 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Kośny, Marek. 2013
536   2001700310527 G.35230 Niechciana seksualność : o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie / Kościelska, Małgorzata. 2004
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
537   2002100031302 W.3130 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
538   2002100031319 W.3131 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
539   2002100031326 W.3132 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
540   2000200431688 G.43168 Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Zalewska, Sabina. 2012
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
541   2002100016828 W.1682 Czego nas uczy Radio Maryja? : socjologia treści i recepcji rozgłośni / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2009
542   2001700273891 G.27901 Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN / Czech-Rogosz, Joanna. 2005
543   2002100056633 W.5663 Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Czekaj, Krzysztof. 1998
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
544   2000200473626 G.47362 Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Katarzyna Zeug-Żebro. 2017
545   2000100191729 K.19172 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza / Czapiewski, Konrad. 2013
546   2001700221984 G.33723 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
547   2002100040175 W.4017 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
 
CRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
548   2001700174884 G.17669 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
549   2001700000084 G.10988 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
550   2001700098173 G.9082 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
551   2001700367958 G.41283 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
 
ELI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
552   2001700304519 G.34634 Społeczeństwo jednostek / Elias, Norbert. 2008
 
ELA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
553   2001700184012 G.28678 Elastyczność i sprawność rynku pracy / red. nauk. Ewa Balcerowicz ; [aut. Michał Boni et al.]. 2006
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
554   2001700219301 G.33448 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
555   2001700219318 G.33449 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
556   2001700219295 G.33450 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
557   2002100089693 W.8969 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery / red. Piotr Sałustowicz, Halina Guzowska. 2006
558   2002100089709 W.8970 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery / red. Piotr Sałustowicz, Halina Guzowska. 2006
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
559   2001700328379 G.36992 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
560   2001700328386 G.36993 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
561   2001700359908 G.40440 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
562   2001700359915 G.40441 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
563   2002100089235 W.8923 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
564   2002100089242 W.8924 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
565   2001700185644 G.30158 Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Bąk, Tadeusz. 2008
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
566   2001700152011 G.5441 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
567   2001700025360 G.5681 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
568   2001700025377 G.5683 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
569   2001700062150 G.5684 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
570   2001700062143 G.5685 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
571   2001700025384 G.5686 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
572   2001700025391 G.5687 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
573   2001700025407 G.5688 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
574   2001700025414 G.5998 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
575   2001700310367 G.35214 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1997
576   2002100007567 W.756 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
577   2002100007574 W.757 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
578   2002100063952 W.6395 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
579   2001700324470 G.36671 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
580   2001700324524 G.36672 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
 
DYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
581   2001700102900 G.11229 Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Dyoniziak, Ryszard. 1997
 
WST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
582   2001700075150 G.2802 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
583   2001700025674 G.2803 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
 
EHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
584   2001700100807 G.10620 Norma, grupa, organizacja / Ehrlich, Stanisław. 1998
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
585   2001700062334 G.12038 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
586   2001700062358 G.12039 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
587   2001700062341 G.12040 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
588   2001700062365 G.12041 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
589   2001700150819 G.11997 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
590   2001700062563 G.18435 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
591   2001700062570 G.18436 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
592   2001700062587 G.18437 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
593   2001700062594 G.18438 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
594   2001700062617 G.18440 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
595   2001700025520 G.18441 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
596   2001700025513 G.18442 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
597   2001700062624 G.18443 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
598   2001700025551 G.18490 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
599   2001700062648 G.18492 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
600   2001700062655 G.18493 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
601   2001700062662 G.18494 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
602   2001700062679 G.18495 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
603   2001700062686 G.18496 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
604   2001700062693 G.18498 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
605   2001700062709 G.18499 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
606   2001700053004 G.18500 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
607   2001700062372 G.18502 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
608   2001700062389 G.18503 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
609   2001700062396 G.18504 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
610   2001700062402 G.18505 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
611   2001700062419 G.18506 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
612   2001700062426 G.18507 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
613   2001700062433 G.18508 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
614   2001700062440 G.18672 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
615   2001700062457 G.18673 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
616   2001700062464 G.18674 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
617   2001700062471 G.18675 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
618   2001700062495 G.18677 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
619   2001700062501 G.18678 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
620   2001700062518 G.18680 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
621   2001700062532 G.18682 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
622   2001700216041 G.33133 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
623   2002100060258 W.6025 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
624   2002100089150 W.8915 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
625   2002100089167 W.8916 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
626   2002100089174 W.8917 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
627   2002100089181 W.8918 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
628   2002100089198 W.8919 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
629   2002100089204 W.8920 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
630   2002100089211 W.8921 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
631   2002100089228 W.8922 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
 
LIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
632   2001700109992 G.17004 Kulturowe podstawy osobowości / Linton, Ralph. 2000
 
LOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
633   2001700339481 G.38167 Regres człowieczeństwa / Lorenz, Konrad. 1986
 
MEA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
634   2001700109909 G.17003 Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego / Mead, Margaret. 2000
 
MER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
635   2001700103013 G.11758 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
636   2002100018754 W.1875 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
637   2001700222073 G.33732 Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych / Romańczuk-Grącka, Marta. 2008
638   2001700310619 G.35239 Rzecz o pracy i konsumpcji : analiza antropologiczna / Romaniszyn, Krystyna. 2007
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
639   2001700353364 G.39574 Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym / Szymanderski, Jacek. 2011
 
WĄT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
640   2001700025735 G.7617 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
641   2001700090085 G.6779 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
642   2001700221274 G.33620 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
643   2002100016583 W.1658 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
 
ZAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
644   2001700070346 G.2105 Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / Zajączkowski, Andrzej. 1993
 
ROD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
645   2001700335193 G.37723 Rodzina, religia, społeczeństwo : Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej / pod red. Sławomira H. Zaręby. 2010
646   2002100019980 W.1998 Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych : (synteza rezultatów ogólnopolskich badań) : praca zbiorowa / 1991. 1991
 
ŻYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
647   2001700097428 G.8921 Gaetano Mosca : twórca socjologicznej teorii elity / Żyromski, Marek. 1996
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
648   2000200431855 G.43185 Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna / Lipski, Aleksander. 2013
649   2000200463948 G.46394 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Lipa, Piotr. 2016
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
650   2000200430681 G.43068 Colloquium Opole 2006 : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej - tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. Ludwig Elle et al.]. 2007
651   2000200430698 G.43069 Colloquium Opole 2007 : mniejszości narodowe i etniczne - edukacja i kultura / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Piotr Baron et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu [etc.]. 2008
652   2000200430704 G.43070 Colloquium Opole 2008 : otwarta Europa, otwarte regiony, nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana Heffnera, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Katrin Boeckh et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. 2009
 
ABA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
653   2000100187937 K.18793 Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej / Abassy, Małgorzata. 2013
 
GRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
654   2000100187982 K.18798 Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / Griswold, Wendy. 2013
 
APP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
655   2001700219387 G.33467 Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed by. Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. 2007
 
AUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
656   2002100026094 W.2609 Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Auleytner, Julian. 2011
657   2001700269078 G.27479 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
658   2002100026100 W.2610 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
659   2000200447597 G.44759 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
660   2001700269061 G.27480 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
661   2002100027275 W.2727 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
662   2002100027282 W.2728 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
663   2002100027299 W.2729 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
664   2002100045033 W.4503 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
665   2001700025353 G.12333 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
666   2001700152073 G.11223 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
667   2001700152080 G.12334 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 2 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
668   2002100018785 W.1878 Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : raport końcowy / Adam Kubów et al. 2008
669   2002100026520 W.2652 Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska : raport końcowy / [aut. raportu Jacek Kurzępa et al.] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. 2013
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
670   2001700309453 G.35124 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
671   2001700309460 G.35125 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
672   2001700309477 G.35126 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
673   2001700309484 G.35127 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
674   2001700309491 G.35128 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
675   2001700309507 G.35129 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
 
BRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
676   2001700025322 G.8923 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
677   2001700025339 G.8925 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
678   2001700025346 G.8926 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
679   2001700152097 G.8765 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
 
BŁĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
680   2001700169538 G.20656 Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Błędowski, Piotr. 2002
 
GOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
681   2001700373737 G.41861 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
682   2001700373744 G.41862 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
683   2001700373751 G.41863 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
684   2001700373768 G.41864 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
685   2001700373775 G.41865 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
686   2001700373782 G.41866 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
687   2001700373812 G.41867 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
688   2001700373805 G.41868 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
689   2001700373836 G.41869 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
690   2001700373829 G.41870 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
 
GOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
691   2001700362298 G.40718 Idee i materia : myśl, gospodarka, społeczeństwo / Godelier, Maurice. 2012
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
692   2001700287751 G.29411 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
693   2001700287850 G.29412 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
694   2001700151977 G.11266 Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et. al.]. 1998
695   2001700151991 G.16904 Encyklopedia socjologii. T. 3, O - R / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 2000
696   2001700151984 G.14599 Encyklopedia socjologii. T. 2, K - N / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 1999
697   2001700268644 G.27431 Encyklopedia socjologii. T. 4, S - Ż / [red. nauk. Kazimierz W. Frieske et al.]. 2002
698   2001700268637 G.27432 Encyklopedia socjologii. [T. 5], Suplement / [red. nauk. Hieronim Kubiak et al.]. 2005
 
FID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
699   2001700337364 G.37941 Women, communism, and industrialization in postwar Poland / Fidelis, Malgorzata. 2010
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
700   2001700309576 G.35136 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
701   2001700309583 G.35137 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
702   2001700309590 G.35138 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
703   2002100020207 W.2020 Socjologia : zagadnienia podstawowe / Łucewicz, Jacenta. 2000
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
704   2001700134390 G.18320 Leksykon polityki społecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej UW. 2001
 
KWE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
705   2001700169552 G.12133 Kwestie społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak. 1998
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
706   2002100094055 W.9405 Elementy metod i technik badań socjologicznych / Gruszczyński, Leszek A.. 2002
707   2001700150826 G.14417 Kwestionariusze w socjologii : badania narzędzi do badań surveyowych / Gruszczyński, Leszek A.. 1999
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
708   2001700169545 G.17181 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
709   2002100043718 W.4371 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
710   2001700219721 G.33501 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
711   2001700219738 G.33502 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
712   2001700219745 G.33503 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
713   2000100195413 K.19541 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
714   2000200445104 G.44510 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
715   2000200445111 G.44511 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
716   2001700309514 G.35130 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
717   2001700309521 G.35131 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
718   2001700309538 G.35132 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
719   2001700309545 G.35133 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
720   2001700309552 G.35134 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
721   2001700309569 G.35135 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
722   2001700169569 G.19759 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz. 2002
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
723   2001700369686 G.41469 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
724   2001700369693 G.41470 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
725   2001700202808 G.31830 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2008
726   2002100022379 W.2237 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2005
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
727   2001700150840 G.12045 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
728   2002100017603 W.1760 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
729   2001700364360 G.41253 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych : praca zbiorowa / pod red. Celiny M. Olszak i Ewy Ziemby. 2010
730   2002100016002 W.1600 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
731   2002100016019 W.1601 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
 
KAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
732   2002100043497 W.4349 Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Kaźmierczak, Tomasz. 2006
733   2001700169446 G.8831 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1996
734   2002100043565 W.4356 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1998
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
735   2000100202135 K.20213 Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku / Kozyrska, Antonina. 2014
736   2001700150857 G.17459 Socjologia grupy / Kozak, Stanisław. 2000
737   2002100025240 W.2524 Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2000
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
738   2001700291857 G.29801 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
739   2001700291864 G.29802 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
 
KŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
740   2001700304472 G.34630 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
741   2001700304489 G.34631 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
742   2001700356563 G.40079 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
743   2001700356570 G.40080 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
744   2001700356587 G.40081 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
745   2001700371306 G.41448 Młode pokolenie : problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń.. 2012
746   2001700323152 G.36495 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
747   2001700323169 G.36496 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
748   2001700323176 G.36497 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
749   2001700368191 G.41307 Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Mitnick, Kevin D.. 2003
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
750   2001700228495 G.34343 Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2008
 
NIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
751   2001700219394 G.33468 Edukacja regionalna i międzykulturowa / Nikitorowicz, Jerzy. 2009
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
752   2001700152059 G.9948 Słownik socjologiczny / Olechnicki, Krzysztof. 1997
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
753   2001700320137 G.36193 Ludność świata : powinność i kapitał / Ochocki, Andrzej. 2010
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
754   2002100028098 W.2809 Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym : rola organizacji pozarządowych / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2009
755   2001700349404 G.39360 Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. 2010
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
756   2001700151953 G.19062 Słownik pojęć socjologicznych / Pacholski, Maksymilian. 2001
757   2001700151960 G.5457 Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Pacholski, Maksymilian. 1994
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
758   2001700319636 G.36150 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
759   2001700319643 G.36151 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
760   2001700319650 G.36152 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
761   2001700319667 G.36153 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
762   2001700319674 G.36154 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
763   2002100064072 W.6407 Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 / pod red. Marii Cieślak ; [aut. rozdz. Maria Cieślak et al.]. 1999
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
764   2000100191712 K.19171 Barometr Mazowsza : przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży / Grochowski, Mirosław. 2013
765   2002100089389 W.8938 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna. 2011
766   2002100089396 W.8939 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna. 2011
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
767   2000200455615 G.45561 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
768   2000200455622 G.45562 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
769   2000200455639 G.45563 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
770   2000200455646 G.45564 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
771   2000200455653 G.45565 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
772   2000200455660 G.45566 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
773   2000200455677 G.45567 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
774   2000200455684 G.45568 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
775   2000200455691 G.45569 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
776   2000200455707 G.45570 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
777   2000100191736 K.19173 Rynek pracy województwa mazowieckiego : analiza przestrzenna / [zespół aut. Tomasz Komornicki et al.]. 2013
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
778   2000100191743 K.19174 Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; [aut. Barbara Szulczewska et al.]. 2013
 
WEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
779   2001700151038 G.19755 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
780   2002100018471 W.1847 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
 
ZNA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
781   2001700304359 G.34618 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian. 2008
 
SIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
782   2001700304427 G.34625 Socjologia / Simmel, Georg. 2005
 
SYG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
783   2001700330211 G.37223 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
784   2001700330228 G.37224 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
785   2001700370873 G.41578 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
786   2001700370880 G.41579 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
 
ZIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
787   2001700153940 G.12852 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
788   2001700025766 G.12854 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
789   2001700025773 G.12856 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
790   2001700025780 G.12858 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
791   2001700052458 G.12861 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
792   2001700025797 G.12862 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
793   2001700025803 G.12863 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
794   2001700025810 G.12865 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
795   2001700025841 G.12868 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
796   2001700025858 G.12869 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
 
ŻYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
797   2000200463979 G.46397 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
798   2000200463986 G.46398 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
799   2000200439134 G.43913 Życie społeczne Polaków na Wschodzie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Adam Bobryk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Oddział w Siedlcach. 2007
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
800   2000200439738 G.43973 Dyktatura gender / Benedykt XVI [et al.] ; [koncepcja, wybór i oprac. graf. Leszek Sosnowski]. 2014
 
ALD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
801   2002100001824 W.182 Konsumpcja / Aldridge, Alan. 2006
 
RZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
802   2000200425687 G.42568 Rzeszów w liczbach = Rzeszów in figures / [koncepcja i oprac.: Marek Cierpiał-Wolan, Tadeusz Ferenc, Jerzy Posłuszny] ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl- Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 2012
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
803   2000200465973 G.46597 Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Wieńczysława Gierańczyka. 2016
804   2000200441373 G.44137 Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. 2014
805   2000200466703 G.46670 Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Stawiarska, Patrycja. 2016
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
806   2000200440864 G.44086 Jakość życia a zrównoważony rozwój / pod red. Zofia Rusnak, Beata Zmyślona. 2013
807   2002100026490 W.2649 Jakość życia mieszkańców regionu Dolnego Śląska - aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej : raport końcowy z badań / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
808   2002100014237 W.1423 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / pod red. Leszka Gołdyki ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Instytut Socjologii. 1999
 
QUA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
809   2000200442578 G.44257 Quality of life and sustainable development / ed. by Zofia Rusnak, Katarzyna Ostasiewicz. 2013
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
810   2002100014923 W.1492 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
811   2002100014930 W.1493 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
812   2002100014947 W.1494 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
 
FRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
813   2002100017092 W.1709 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
814   2002100017108 W.1710 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
815   2002100017962 W.1796 W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich / pod red. Tomasza Kaźmierczaka ; Instytut Spraw Publicznych. 2008
 
LOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
816   2002100018129 W.1812 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
817   2002100045934 W.4593 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
818   2000100198940 K.19894 Jak w witrażach : Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie / Borowik, Irena. 2013
819   2002100018068 W.1806 Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Borecka-Biernat, Danuta. 2000
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
820   2002100018211 W.1821 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
821   2002100059412 W.5941 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
822   2002100059429 W.5942 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
823   2002100059436 W.5943 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
824   2002100018709 W.1870 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
825   2002100019317 W.1931 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
826   2002100045866 W.4586 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
827   2002100045873 W.4587 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
828   2002100020580 W.2058 Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. 2006
829   2002100020863 W.2086 Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
830   2002100045859 W.4585 Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. 2010
 
TAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
831   2000100204573 K.20457 Zawód dziennikarza w Polsce : między misją a posłannictwem / Taczkowska-Olszewska, Joanna. 2012
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
832   2000200463856 G.46385 Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Potasińska, Anna. 2014
833   2002100020849 W.2084 Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
 
TIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
834   2001700304595 G.34642 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
835   2002100022300 W.2230 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
836   2002100091597 W.9159 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
837   2002100022515 W.2251 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
838   2002100022522 W.2252 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
839   2002100022539 W.2253 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
 
UBÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
840   2002100022751 W.2275 Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. 2010
841   2001700268545 G.27448 Ubóstwo i wykluczenie społeczne : badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 2005
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
842   2002100023031 W.2303 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
843   2002100023048 W.2304 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
844   2000200471547 G.47154 Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce / Organiściak-Krzykowska, Anna. 2013
 
SPÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
845   2002100023222 W.2322 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
846   2002100023239 W.2323 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
847   2002100024922 W.2492 Władza : nowa analiza społeczna / Russell, Bertrand. 2001
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
848   2002100025233 W.2523 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
849   2002100044227 W.4422 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
 
ZDR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
850   2001700319681 G.36155 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
851   2001700319698 G.36156 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
852   2001700319704 G.36157 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
853   2002100089488 W.8948 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
854   2002100026513 W.2651 Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska : raport końcowy / wykonawca Public Profits. 2013
855   2002100026537 W.2653 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
856   2002100026544 W.2654 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
 
OCE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
857   2002100026575 W.2657 Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku : raport końcowy / [aut. raportu Agnieszka Morysińska et al.]. 2012
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
858   2002100027305 W.2730 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
859   2002100046924 W.4692 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
860   2002100027329 W.2732 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
861   2002100027336 W.2733 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
862   2000200449195 G.44919 Samotność idei? : Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / pod red. Barbary Krauz-Mozer i Piotra Borowca. 2007
 
CNO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
863   2002100027510 W.2751 Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek. 2001
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
864   2002100028074 W.2807 Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku - przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola / red. nauk. Robert Geisler, Beata Pawlica, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 2004
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
865   2002100028463 W.2846 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
866   2002100031289 W.3128 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
867   2002100028838 W.2883 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
868   2002100028845 W.2884 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
869   2002100028753 W.2875 Obywatelska polityka społeczna / Grewiński, Mirosław. 2007
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
870   2002100029118 W.2911 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
871   2002100029125 W.2912 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
872   2002100029132 W.2913 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
873   2002100029149 W.2914 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
874   2000200447825 G.44782 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
875   2000200447849 G.44784 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
876   2000200447856 G.44785 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
877   2000200447832 G.44783 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
878   2000200448266 G.44826 Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 2013
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
879   2000200448389 G.44838 Working time : trends and prospects in the new economy / ed. by Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
880   2000200448396 G.44839 Czynnik czasu w nowej gospodarce : w jakim kierunku zmierzamy? / red. nauk. Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
881   2000100200728 K.20072 Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Cabalski, Marian. 2014
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
882   2000100202289 K.20228 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. 2013
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
883   2000100202074 K.20207 Poradnictwo wolontariackie / Piasecka, Agnieszka. 2014
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
884   2000200449706 G.44970 Społeczeństwo, polityka i ekonomia : Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945) / Buszman-Witańska, Maria. 2014
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
885   2000200463436 G.46343 Poradnik dla kobiet / [oprac. Ewelina Owczarek]. 2010
886   2000200449690 G.44969 Porządkowanie wolności : 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) / red. nauk. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe. 2014
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
887   2000200449850 G.44985 Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Anioł, Włodzimierz. 1992
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
888   2002100033849 W.3384 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
889   2002100033856 W.3385 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
890   2002100033863 W.3386 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
891   2002100033870 W.3387 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
892   2002100033887 W.3388 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
893   2002100033894 W.3389 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
894   2002100033900 W.3390 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
895   2002100033917 W.3391 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
896   2002100033924 W.3392 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
897   2002100033931 W.3393 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
 
SZL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
898   2001700348209 G.39240 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
899   2001700348216 G.39241 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
 
WOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
900   2002100043541 W.4354 Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac.: Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. 1998
 
SKI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
901   2002100043534 W.4353 Wprowadzenie do pracy socjalnej / Skidmore, Rex Austin. 1998
 
WÓD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
902   2002100043503 W.4350 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
903   2002100043510 W.4351 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
904   2002100043527 W.4352 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
 
MIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
905   2000200456704 G.45670 Rodziny z wyboru w Polsce : życie rodzinne osób nieheteroseksualnych / Mizielińska, Joanna. 2014
 
W ST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
906   2002100045231 W.4523 W stronę aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy. 2003
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
907   2000200460633 G.46063 Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata. 2016
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
908   2002100014220 W.1422 Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. 2009
 
WAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
909   2000200462149 G.46214 Socjologia : społeczne uwarunkowania indywidualnej aktywności / Waszkiewicz, Jan. 2004
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
910   2002100056558 W.5655 Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jarco, Jerzy. 2000
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
911   2002100056824 W.5682 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter F.. 1999
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
912   2002100056718 W.5671 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
913   2002100060029 W.6002 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
914   2002100056657 W.5665 Metodyka działania w pracy socjalnej / Robertis, Cristina de. 1998
 
NOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
915   2002100056671 W.5667 Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Nocuń, Aleksander. 1998
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
916   2002100056695 W.5669 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Garvin, Charles D.. 1998
917   2002100056701 W.5670 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Garvin, Charles D.. 1998
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
918   2002100057333 W.5733 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 1/20/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
919   2002100057340 W.5734 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 2/21/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
920   2002100057784 W.5778 Infrastruktura społeczna w okresie transformacji / Kubów, Adam. 1996
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
921   2002100058903 W.5890 Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Stępień, Jerzy. 2000
 
BRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
922   2002100059405 W.5940 Płeć / Bradley, Harriet. 2008
 
GEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
923   2002100060883 W.6088 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
924   2002100060890 W.6089 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
925   2002100061095 W.6109 Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Michoń, Piotr. 2008
 
ELK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
926   2002100089785 W.8978 The child and society : the process of socialization / Elkin, Frederick. 1984
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
927   2000200464006 G.46400 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
928   2000200463993 G.46399 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
929   2002100077201 W.7720 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz. 2018
930   2002100063839 W.6383 Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów - badania dla Polski / Urbaniak, Bogusława. 2011
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
931   2000200472575 G.47257 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
932   2000200472568 G.47256 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
 
WYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
933   2002100072534 W.7253 Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing : trajektorie więzi rodziny współczesnej = the trajectories of the bonds of the contemporary family. T. 11 (1.2015) / pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej, Kamili Gandeckiej. 2015
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
934   2002100073258 W.7325 Wpływ dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej na kulturę obywatelską i życie codzienne Dolnoślązaków : raport końcowy / Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Dolny Śląsk Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2014
 
CYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
935   2000200481034 G.48103 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
936   2000200481027 G.48102 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
 
REN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
937   2001700219110 G.33429 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008
938   2001700219103 G.33430 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
939   2002100089273 W.8927 Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; [zesp. aut. Janusz Balicki, Andrzej Paweł Bieś, Dariusz Dańkowski, Jerzy Koperek, Jarosław Koral, Miłowit Kuniński, Ryszard Legutko, Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Mądel, Stanisław Obirek, Czesław Porębski, Stanisław Pyszka, Henryk Skorowski, Remigiusz Sobański, Bogdan Szlachta]. 2004
 
POA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
940   2002100089747 W.8974 Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje / oprac. nauk. Krystyna Iglicka ; red. Krystyna Iglicka, Marek Ryszard Przystolik. 2010
 
ANG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
941   2000200488378 G.48837 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
942   2000200488392 G.48839 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
943   2000200488385 G.48838 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
 
PŁE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
944   2002100092099 W.9209 Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. 2009
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
945   2001700224015 G.34519 Analiza systemów-światów : wprowadzenie / Wallerstein, Immanuel. 2007
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
946   2001700183572 G.28646 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
947   2001700183589 G.28647 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
948   2001700183596 G.28648 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
949   2001700183602 G.28649 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
950   2001700183510 G.28650 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
951   2001700183527 G.28651 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
952   2001700183534 G.28652 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
953   2001700183541 G.28653 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
954   2001700183558 G.28654 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
955   2001700183503 G.28655 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003