START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Socjologia (SOCIOLOGY)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000200419808 G.41980 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
2   2000200419792 G.41979 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
3   2000100189689 K.18968 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
ROC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
4   2000100043820 K.4382 Rocznik demograficzny / Główny Urząd Statystyczny. 2002
5   2000100087787 K.8778 Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 / Główny Urząd Statystyczny. 2005
6   2000100175323 K.17532 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2011 / Główny Urząd Statystyczny. 2012
7   2000100166987 K.16698 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 / Główny Urząd Statystyczny ; [kom. red. przewodn. Janusz Witkowski, red. gł. Halina Dmochowska]. 2012
8   2000100166994 K.16699 Rocznik statystyki międzynarodowej 2012 / 2012
 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
9   2000100161579 K.16157 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
10   2000100176108 K.17610 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
11   2000100176092 K.17609 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
12   2000100131367 K.13136 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2007
13   2001700304618 G.34644 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
14   2001700304625 G.34645 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
15   2002100015791 W.1579 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2010
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
16   2000200420446 G.42044 Badania fokusowe / Barbour, Rosaline. 2011
17   2000100026335 K.2633 Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące / Bartkowiak, Ryszard 2001
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2000200420439 G.42043 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
19   2000200420422 G.42042 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000100177327 K.17732 Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej : Projekt Eurequal / red. nauk. Krzysztof Podemski. 2011
21   2002100047105 W.4710 Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. 2001
22   2000100177051 K.17705 Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych / red. nauk. Antoni Olak, Izabela Oleksiewicz, Stanisław Wieczorek. 2012
23   2002100023062 W.2306 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
24   2002100024649 W.2464 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
25   2001700185873 G.30182 Społeczeństwo polskie w procesie zmian : księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin / red. Urszula Bejma. 2008
26   2000100109090 K.10909 Społeczeństwo polskie wobec aktualnych problemów kraju. 2002
27   2002100026438 W.2643 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego Dolnoślązaków : między ideologią a praktyką : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
 
HON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
28   2000100177358 K.17735 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
29   2000100187104 K.18710 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2000100145524 K.14552 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
31   2000100145531 K.14553 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
32   2000200458784 G.45878 Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne : orientacja, uwarunkowania i efekty / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec. 2015
33   2000100145685 K.14568 Kultura polityczna Polaków : przemiany, diagnozy, perspektywy / red. nauk. i oprac. Karol B. Janowski. 2010
34   2001700203737 G.31938 Kultura polska : kierunki i dynamika zmian / red. Tadeusz Bąk i Władysław Majkowski. 2009
35   2002100026445 W.2644 Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
36   2000100178560 K.17856 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
37   2000100178577 K.17857 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
38   2000100178584 K.17858 Kulturowo-polityczny avatar? : kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych / red. nauk. Piotr Żuk. 2013
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
39   2000100149034 K.14903 Współczesna cywilizacja Zachodu : atuty i słabości / red. nauk. Joachim Osiński. 2010
40   2002100026360 W.2636 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
41   2002100026377 W.2637 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
42   2002100026384 W.2638 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
43   2000100179000 K.17900 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
44   2000100179307 K.17930 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
45   2002100072398 W.7239 Współczesne problemy demograficzne : rzeczywistość i mity : ujęcie krajowe, regionalne i globalne / red. nauk. Joachim Osiński. 2011
46   2001700359861 G.40436 Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.]. 2006
47   2001700359885 G.40438 Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.]. 2006
48   2001700025681 G.9918 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
49   2001700062211 G.9920 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
50   2001700062228 G.9921 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
51   2001700151045 G.1363 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
52   2001700370460 G.41400 Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) : praca zbiorowa / pod. red. Doroty Kotlorz. 2011
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
53   2000100027363 K.2736 Współczesne teorie konfliktu społecznego / Adamus-Matuszyńska, Anna 1998
54   2001700102078 G.11321 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna. 1997
55   2001700152042 G.22336 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna.. 2002
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
56   2001700309422 G.35121 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
57   2001700309439 G.35122 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
58   2001700309446 G.35123 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
59   2000100107263 K.10726 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych / red. nauk. Irena E. Kotowska, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka. 2007
 
BAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
60   2000100172407 K.17240 44 listy ze świata płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
61   2000100184783 K.18478 Bauman / Bałka / red. Katarzyna Bojarska. 2013
62   2000100170137 K.17013 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
63   2000100170144 K.17014 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
64   2000100203927 K.20392 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
65   2000100203934 K.20393 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
66   2000100203941 K.20394 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
67   2000100096208 K.9620 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
68   2000100096215 K.9621 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
69   2000100096222 K.9622 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
70   2000100098271 K.9827 Socjologia / Bauman, Zygmunt 1996
71   2001700152028 G.8269 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
72   2001700025421 G.8270 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
73   2001700025438 G.8271 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
74   2001700025445 G.8273 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
75   2000100172490 K.17249 Życie w kontekstach : rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami / Bauman, Zygmunt. 2009
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
76   2000100135037 K.13503 Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Benkler, Yochai. 2008
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
77   2000100016220 K.1622 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
78   2000100016237 K.1623 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
79   2000100016244 K.1624 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
80   2001700152066 G.22000 Socjologia / Białyszewski, Henryk.. 2003
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
81   2000100092965 K.9296 Kompendium wiedzy o socjologii / Bremond, Alice 2006
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
82   2000100104033 K.10403 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
83   2000100104040 K.10404 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2000100184875 K.18487 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2013
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
85   2000100140321 K.14032 Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Burszta, Wojciech J. 2008
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
86   2000200430216 G.43021 Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Chałupczak, Henryk. 1998
 
CHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
87   2000100167151 K.16715 Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce / Chibowska, Adrianna. 2012
 
CO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
88   2000100049358 K.4935 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
89   2000100051160 K.5116 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
90   2000100052464 K.5246 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
91   2000100058817 K.5881 Diagnoza społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków / pod red. Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka ; Rada Monitoringu Społecznego. 2004
92   2002100026483 W.2648 Dialog społeczny w kontekście globalizacji i zmian na rynku pracy Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
93   2000100162453 K.16245 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
94   2001700306575 G.34836 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
95   2001700306582 G.34837 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
96   2001700306599 G.34838 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
97   2001700306605 G.34839 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
98   2001700306612 G.34840 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
99   2000100062531 K.6253 Dzieje kultury politycznej w Polsce / pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego. 1977
100   2000200427162 G.42716 Humanizujaca funkcja kultury : z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Dziuba, Andrzej Franciszek. 2013
101   2002100025141 W.2514 Systemowe determinanty polityki społecznej / Dziewięcka-Bokun, Ludmiła. 2000
 
EBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
102   2000100147061 K.14706 Przemiany narodowościowe na Białorusi / Eberhardt, Piotr. 1994
103   2000100147078 K.14707 Przemiany narodowościowe na Litwie / Eberhardt, Piotr. 1997
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
104   2000100084311 K.8431 Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni Roman. 2005
105   2000100028926 K.2892 Edukacja i rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej ; z udzialem Małgorzaty Antczak [et al.]. 1999
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
106   2002100056763 W.5676 Elementy socjologii / wybór Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa. 1999
107   2000100166017 K.16601 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
108   2000100167090 K.16709 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
109   2000100167120 K.16712 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
 
EMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
110   2000100161517 K.16151 Emocje a kultura i życie społeczne / pod red. Piotra Bindera, Hanny Palskiej i Wojciecha Pawlika. 2009
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
111   2002100008403 W.840 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
112   2002100019249 W.1924 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
113   2000100044674 K.4467 The European value system / pod red. Jadwigi Koralewicz. 1999
 
FEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
114   2000100168240 K.16824 Kultura Chin : szkice o kulturze Chin / Feng, Lingyu. 2008
 
FLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
115   2000100111482 K.11148 Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury / Fleischer, Michael 2004
 
GID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
116   2000100095928 K.9592 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
117   2000100097342 K.9734 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
118   2000100097359 K.9735 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
119   2001700359618 G.40411 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
120   2001700359625 G.40412 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
121   2001700359632 G.40413 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
122   2001700359649 G.40414 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
123   2001700359656 G.40415 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
124   2001700214689 G.33024 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
125   2001700304441 G.34627 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
126   2000200434498 G.43449 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
127   2000200434504 G.43450 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
128   2002100004597 W.459 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
129   2002100004603 W.460 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
130   2000100111468 K.11146 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
131   2000100111529 K.11152 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
132   2002100014688 W.1468 Feminizm / Hannam, June. 2010
133   2002100014695 W.1469 Feminizm / Hannam, June. 2010
134   2001700106021 G.13427 Głód ducha : poza kapitalizm, poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie / Handy, Charles. 1999
135   2001700095264 G.8069 Wiek paradoksu : w poszukiwaniu sensu przyszłości / Handy, Charles. 1996
 
HIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
136   2000100139103 K.13910 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
137   2000100139110 K.13911 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
138   2000100163900 K.16390 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
 
HOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
139   2000100108581 K.10858 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
140   2000100108598 K.10859 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
141   2000100118955 K.11895 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
142   2000100118962 K.11896 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
IND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
143   2000100045015 K.4501 Industrial policy concerns of economies in transition / Ryszard Rapacki. 1998
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
144   2002100026551 W.2655 Analiza struktury, uwarunkowań i perspektywy rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku : raport końcowy / Konieczna-Sałamatin, Joanna. 2011
145   2001700335964 G.37803 Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. 2011
146   2000200431909 G.43190 Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa / red. nauk. Brunon Hołyst. 2013
147   2000100164051 K.16405 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa = Economic and social implications of aging society / red. nauk. Jerzy Kleer ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2008
148   2002100026568 W.2656 Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska : raport końcowy / [Ageron Polska]. 2011
149   2000200439691 G.43969 Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze / pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2014
150   2001700310923 G.35270 Kultura bezrobotnych - konieczność czy przypadek? : społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia regionu białostockiego / Konopka, Dorota. 2008
151   2000100204580 K.20458 Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością / Kononiuk, Tadeusz. 2013
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
152   2000100027691 K.2769 Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki / Kotlorz, Dorota 1999
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
153   2000100026243 K.2624 Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Kowalak, Tadeusz 1996
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2002100045729 W.4572 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
155   2002100045736 W.4573 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
156   2000100150061 K.15006 Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Kurowska, Anna. 2011
 
KUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
157   2000100022467 K.2246 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
158   2000100022498 K.2249 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
159   2000100147047 K.14704 Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji : 1950-1960 / Latuch, Mikołaj. 1970
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
160   2000100161647 K.16164 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Lewicka-Strzałecka, Anna. 2006
 
LIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
161   2000100045411 K.4541 Sociology / Light, Donald 1989
 
LUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
162   2000100027837 K.2783 Learning from experience : a gendered approach to social protection for workers in the informal economy / Lund, Frances 2000
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
163   2000100044834 K.4483 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
164   2000100044841 K.4484 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
165   2001700242217 G.24390 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / Marska, Natalia. 2004
166   2000200458807 G.45880 Życie społeczne w gminie Cekcyn : szkic socjologiczny / Marcysiak, Tomasz. 2015
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2000100145838 K.14583 Muzyka jako instrument wpływu politycznego / Massaka, Iwona. 2009
168   2001700242897 G.14199 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
169   2001700344607 G.14200 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
170   2001700062990 G.14201 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
171   2001700025629 G.14202 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
172   2001700063003 G.14203 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
173   2001700063010 G.14204 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
174   2001700063027 G.14205 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
175   2001700063034 G.14206 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
176   2001700063041 G.14207 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
177   2001700063058 G.14208 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
178   2001700063065 G.14209 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
179   2001700063072 G.14210 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
180   2001700062945 G.14211 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
181   2001700062952 G.14213 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
182   2001700062969 G.14214 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
183   2001700062976 G.14216 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
184   2001700030081 G.14218 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
185   2001700062983 G.14219 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
186   2001700062853 G.14220 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
187   2001700062860 G.14221 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
188   2001700062877 G.14222 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
189   2001700062884 G.14223 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
190   2001700062891 G.14224 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
191   2001700062907 G.14225 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
192   2001700062914 G.14226 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
193   2001700062921 G.14227 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
194   2001700062938 G.14228 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
195   2001700062846 G.19872 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 2001
196   2002100039131 W.3913 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
 
MEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
197   2000100157725 K.15772 Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku? : zarys dyskursu / Megier, Maja. 2010
 
MIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
198   2000100043905 K.4390 Miasta wojewódzkie : podstawowe dane statystyczne / Główny Urząd Statystyczny. 2001
 
MIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
199   2000100027820 K.2782 Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej : materiały z Konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS. 1994
200   2002100061736 W.6173 Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. 2006
201   2001700326306 G.36785 Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała. 2010
202   2000100185964 K.18596 Migracje mieszkańców dużych miast / red. nauk. Elżbieta Gołata ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 2012
203   2002100078529 W.7852 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
204   2002100078536 W.7853 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
205   2002100078543 W.7854 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
206   2000100072110 K.7211 Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. 2004
 
MLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
207   2000100066249 K.6624 Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań / Mlonek, Krystyna 1999
 
MOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
208   2000100160831 K.16083 USA w sondażach / Modzelewski, Wojciech. 2012
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
209   2000100170120 K.17012 Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Morawski, Witold. 2010
210   2001700150895 G.16997 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold. 2001
 
MUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
211   2000100149805 K.14980 Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów / Murdock, Graham. 2010
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
212   2001700333175 G.37521 Nauki społeczne : współczesne społeczeństwa : nadzieje i zagrożenia. 2 / red. nauk. Olga Kowalczyk. 2010
213   2000200442615 G.44261 Nauki Społeczne. 2 (8). red. nacz. Jędrzej Chumiński 2013
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
214   2000100162446 K.16244 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
215   2001700320762 G.36256 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
216   2000200430643 G.43064 Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. 2011
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
217   2001700153872 G.1465 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
218   2001700242484 G.1466 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
219   2001700000275 G.1239 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
220   2001700314228 G.35600 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
221   2001700314235 G.35601 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
222   2001700314242 G.35602 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
223   2001700314259 G.35603 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
224   2001700314266 G.35604 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
225   2000100141281 K.14128 Nowa rzeczywistość : oceny i opinie 1989-1999 / pod red. Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego ; Centrum Badania Opinii Społecznej. 2000
226   2002100044999 W.4499 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
227   2002100045002 W.4500 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
228   2001700169576 G.2378 Nowoczesny model pomocy społecznej : (badania własne) : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1993
 
OLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
229   2000100167830 K.16783 Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne - zarys problematyki / Olak, Antoni. 2011
 
ORC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
230   2000100163955 K.16395 Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Orczyk, Józef. 2008
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
231   2000100155400 K.15540 Kształtowanie się tożsamości Europy Środkowej a proces integracji europejskej / Pawlak, Agnieszka. 2011
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
232   2001700108544 G.16225 Podstawy życia społecznego w Polsce / pod red. Mirosławy Marody i Ewy Gucwa-Leśny ; Instytut Studiów Społecznych UW. 1996
233   2000100142646 K.14264 Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / red. nauk. Piotr Żuk. 2010
234   2000100026571 K.2657 Polityka społeczna / Podoski, Kazimierz. 1998
235   2001700169606 G.4394 Polityka społeczna / Podolski, Kazimierz. 1993
236   2000100098479 K.9847 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam. 2006
237   2001700359724 G.40422 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
238   2001700359731 G.40423 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
239   2001700359748 G.40424 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
 
POG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
240   2000100049853 K.4985 Pogranicze : studia społeczne Tom IX / pod red. Andrzeja Sadowskiego. 2000
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
241   2000100045008 K.4500 Political economy of the democratization process in the polish transition / Janusz Gołębiowski. 1997
242   2001700134031 G.39702 Political sociology : selected essays / ed. by Lewis A. Cosar. 1967
243   2000200430506 G.43050 Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego. 2011
244   2000200440857 G.44085 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych / red. nauk. Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak. 2013
245   2000100117460 K.11746 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
246   2000100117477 K.11747 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
247   2000100161968 K.16196 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
248   2000100137970 K.13797 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
249   2000100137987 K.13798 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
250   2001700169583 G.5107 Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1994
251   2001700187259 G.30284 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
252   2001700187211 G.30285 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
253   2001700187228 G.30286 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
254   2001700206967 G.32271 Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka. 2008
255   2002100016262 W.1626 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
256   2002100016279 W.1627 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
257   2002100028197 W.2819 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
258   2002100028203 W.2820 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
259   2002100031517 W.3151 Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska. 2003
260   2002100043688 W.4368 Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; [zesp. aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2002
261   2001700169590 G.19374 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH. 2002
262   2002100044869 W.4486 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego. 2006
263   2000100044599 K.4459 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
264   2001700169620 G.20114 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
265   2001700169613 G.6698 Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji / pod red. Urszuli Grzelońskiej ; Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych. 1994
266   2001700221403 G.33635 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
267   2000100163948 K.16394 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
268   2000200442394 G.44239 Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych / red. nauk. Wiesław Koczur, Andrzej Rączaszek. 2014
269   2000200464044 G.46404 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
270   2000200464051 G.46405 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
271   2002100026452 W.2645 Polska powiatowa : demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
272   2000100056608 K.5660 Polska Wieś 2000 : raport o stanie wsi / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 2001
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
273   2001700195377 G.31635 Praca : dobro indywidualne i społeczne / pod red. Anny Węgrzyniak i Tomasza Bielaka ; Katedra Kulturoznawstwa WSZOP. 2007
274   2001700169637 G.15746 Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska]. 1998
275   2002100026025 W.2602 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
276   2002100026032 W.2603 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
277   2002100026049 W.2604 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
278   2002100026056 W.2605 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
279   2002100057722 W.5772 Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych / red. nauk. Adam Solak, Tomasz E. Wardzała. 2008
280   2000100043066 K.4306 Pracujący w gospodarce narodowej w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
281   2002100056725 W.5672 Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. 2009
282   2002100044579 W.4457 Prawo do pracy a polityka społeczna / red. Jan Mazur ; [aut. Julian Maria Auleytner et al.]. 2005
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
283   2002100059665 W.5966 Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. 2002
284   2002100047549 W.4754 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
285   2002100061101 W.6110 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
286   2002100023819 W.2381 Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2008
287   2002100018822 W.1882 Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym / [aut. Ryszard Skrzypiec et al.]. 2008
288   2002100026506 W.2650 Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju : raport końcowy / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
289   2002100026469 W.2646 Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
290   2002100043831 W.4383 Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod redakcją Przemysława Radeckiego. 2004
291   2000100027370 K.2737 Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997 / pod red. Lucyny Frąckiewicz. 1998
292   2001700331058 G.37305 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
293   2001700332086 G.37408 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
294   2000200425793 G.42579 Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2011
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
295   2000100026885 K.2688 Raport o rozwoju społecznym : zmieniająca się rola państwa : Polska'97 / red. nauk. Stanisława Golinowska. 1997
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
296   2000100027134 K.2713 Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura. 1998
 
RIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
297   2000100146125 K.14612 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
298   2000100146132 K.14613 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
 
SŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
299   2000100168219 K.16821 Chińszczyzna / Sławińska, Irena.
300   2000200442691 G.44269 Chińszczyzna / Sławińska, Irena. 2012
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
301   2002100084025 W.8402 Social problems of the contemporary families / Krzysztof Zajdel, Zuzana Truhlářová, Małgorzata Prokosz, Miroslav Mitlöhner, Jana Levická, Danuta Borecka-Biernat. 2014
302   2000100027844 K.2784 Social security for the excluded majority : case studies of developing countries / edit. by Wouter van Ginneken. 1999
303   2000100164570 K.16457 Sociology and history : methods / ed. by Seymour Martin Lipset and Richard Hofstadter. 1968
304   2001700359663 G.40416 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
305   2001700308784 G.35057 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
306   2001700308791 G.35058 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
307   2000100161609 K.16160 Socjologia medycyny : podejmowane problemy, kategorie analizy / pod red. Antoniny Ostrowskiej. 2009
308   2000100090268 K.9026 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
309   2000100095881 K.9588 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
310   2002100004610 W.461 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2002
311   2002100016910 W.1691 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 1999
312   2001700084138 G.4606 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
313   2001700062327 G.4924 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
314   2001700025759 G.4925 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
315   2001700025575 G.4920 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
316   2001700062310 G.4921 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
317   2001700025582 G.4916 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
318   2001700005287 G.18968 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław. 2000
 
SYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
319   2000100074220 K.7422 Sytuacja demograficzna Polski : raport 1999-2000 / [Rządowa Rada Ludnościowa]. 2000
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
320   2001700359090 G.40360 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2011
321   2001700359106 G.40361 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2011
322   2001700359113 G.40362 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2011
323   2001700359120 G.40363 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2011
324   2001700359137 G.40364 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2011
325   2001700304236 G.34606 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
326   2001700304243 G.34607 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
327   2000200446538 G.44653 Między zaufaniem a elitarnością : krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce : socjologiczna analiza zjawiska / Szalacha-Jarmużek, Joanna 2014
328   2000100168271 K.16827 Młodzi 2011 / Szafraniec, Krystyna. 2011
329   2000100045022 K.4502 Szanse i zagrożenia członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa / Wanda Dugiel. 1999
330   2000100098288 K.9828 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
331   2000100115800 K.11580 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
332   2001700359823 G.40432 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
333   2001700359830 G.40433 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
334   2001700359847 G.40434 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
335   2001700359854 G.40435 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
336   2002100007758 W.775 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
337   2002100006812 W.681 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
338   2002100006829 W.682 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
339   2002100006836 W.683 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
340   2002100006843 W.684 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
341   2000100111550 K.11155 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan 1972
342   2001700150956 G.11774 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan. 1970
343   2001700099088 G.9531 Wizje naszego życia / Szczepański, Jan. 1995
 
SZR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
344   2000100068694 K.6869 Badania opinii / Szreder, Mirosław. 2002
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
345   2001700150987 G.11226 Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy / Sztabiński, Franciszek. 1997
346   2001700150970 G.10995 Ankieterzy i ich respondenci : od kogo zależą wyniki badań ankietowych / Sztabiński, Paweł B..
347   2000200460060 G.46006 Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Sztompka, Piotr. 2016
348   2000100096239 K.9623 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
349   2000100096246 K.9624 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
350   2000100096253 K.9625 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
351   2000100096536 K.9653 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2004
352   2000100098295 K.9829 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2005
353   2000200434474 G.43447 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
354   2000200434481 G.43448 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
355   2001700151007 G.16813 Socjologia pracy / Sztumski, Janusz. 1999
356   2000100181003 K.18100 Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska. 2010
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
357   2000100158418 K.15841 Polacy a cyfryzacja : raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r. / Teluk, Tomasz. 2009
 
TER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
358   2000100165225 K.16522 Przesiedlenia inwestycyjne : nowa kategoria migracji przymusowych / Termiński, Bogumił. 2012
 
THE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
359   2000100153086 K.15308 Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Therborn, Goran. 1998
 
TOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
360   2001700096025 G.8602 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
361   2001700025711 G.10413 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
362   2001700025728 G.10414 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
363   2000100171714 K.17171 Szok przyszłości / Toffler, Alvin. 2001
364   2000100169124 K.16912 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 1986
365   2002100023628 W.2362 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
366   2002100023635 W.2363 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
367   2002100023642 W.2364 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
368   2000100183755 K.18375 Tożsamości zbiorowe Białorusinów / red. Ryszard. Radzik. 2012
369   2000100145111 K.14511 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
370   2000100145128 K.14512 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
371   2000100115855 K.11585 Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. 2008
 
TRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
372   2000100027523 K.2752 Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie / Tryfan, Barbara 2000
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
373   2000100166857 K.16685 Trzeci sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ; [aut. Paweł Poławski et al.]. 2012
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
374   2002100025745 W.2574 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
375   2002100061408 W.6140 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
376   2000100110591 K.11059 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
377   2000100110607 K.11060 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
378   2000100110614 K.11061 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
379   2000100110621 K.11062 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
380   2000100110638 K.11063 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
381   2000100110645 K.11064 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
382   2000100110652 K.11065 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
383   2000100110669 K.11066 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
384   2000100110676 K.11067 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
385   2000100110683 K.11068 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan 2001
386   2001700096254 G.8664 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
387   2001700106656 G.14429 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
388   2001700304557 G.34638 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
389   2001700304564 G.34639 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
390   2000100145845 K.14584 Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym : tradycje, wartości i tożsamość / Waniek, Danuta. 2010
391   2002100074811 W.7481 Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne / pod red. Brunona Hołysta. 1984
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
392   2000100165515 K.16551 Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Winiarczyk-Raźniak, Anna. 2012
393   2001700152004 G.19757 Słownik biograficzny socjologii polskiej. T. 1, A - H / Wincławski, Włodzimierz. 2001
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
394   2000100165706 K.16570 Granice wolności : pamiętnik polskiej transformacji / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2003
395   2000100136089 K.13608 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund 2008
396   2002100025523 W.2552 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005
 
WRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
397   2000100108987 K.10898 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
398   2000100108994 K.10899 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
399   2000200431503 G.43150 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Krystyna Gilga [et al.]. 2013
400   2002100025660 W.2566 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
401   2002100025677 W.2567 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
402   2000100136331 K.13633 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
403   2000100136348 K.13634 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
404   2000100043042 K.4304 Wypadki przy pracy w 1997 r. / Główny Urząd Statystyczny. 1998
405   2000100043059 K.4305 Wypadki przy pracy w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
406   2002100018167 W.1816 Wyprowadzić na prostą : innowacyjne metody aktywizacjji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością / red. nauk. Aldona Wiktorska-Święcka. 2008
 
ZAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
407   2000100109007 K.10900 Władza w teorii Stevena Lukesa : wstęp do analizy krytycznej / Zamęcki, Łukasz 2007
 
ZAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
408   2000100044247 K.4424 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
409   2000100151389 K.15138 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
410   2000100151396 K.15139 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
411   2000100047750 K.4775 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt 1994
412   2001700151052 G.4261 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
413   2001700025643 G.4262 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
414   2001700052090 G.2903 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
415   2001700151069 G.1411 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
416   2000200460275 G.46027 Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / red. nauk.Grażyna Bartkowiak 2016
417   2001700338859 G.38096 Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. 2011
 
DUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
418   2000100179581 K.17958 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
419   2000100188415 K.18841 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
 
KAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
420   2002100060074 W.6007 Migracje : wybrane zagadnienia / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2009
421   2002100043558 W.4355 Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 1998
422   2001700334851 G.37689 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
423   2001700334868 G.37690 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
424   2000100180969 K.18096 Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych / Halik, Teresa. 2006
425   2000200465997 G.46599 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 2001
426   2001700366586 G.41132 Wyszukiwarki internetowe : a społeczeństwo / Halavais, Alexander M. Campbell.. 2012
 
ZŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
427   2000100181034 K.18103 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
 
OKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
428   2000200424789 G.42478 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
429   2000200424772 G.42477 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
430   2000100181539 K.18153 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
431   2000100181546 K.18154 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
432   2000100181553 K.18155 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
433   2000200425120 G.42512 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
434   2000100182123 K.18212 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
435   2000100181188 K.18118 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
436   2000100181195 K.18119 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
 
BEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
437   2000100181485 K.18148 Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Bejma, Agnieszka. 2012
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
438   2000100181522 K.18152 Białorusini: między wschodem a zachodem / Radzik, Ryszard. 2012
439   2002100056664 W.5666 Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Radwan-Pragłowski, Janusz. 1998
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
440   2000100181652 K.18165 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
441   2000100181775 K.18177 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
442   2000200425878 G.42587 Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Danowska-Prokop, Barbara. 2012
 
BAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
443   2000100181997 K.18199 Kultura i historia : prolegomena do porównawczego badania cywilizacji / Bagby, Philip. 1975
 
SPE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
444   2000100182000 K.18200 Historia, kultura, polityka : wybór pism / Spengler, Oswald. 1990
 
POM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
445   2000100145852 K.14585 Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo Od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. 2010
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
446   2000200463429 G.46342 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : rekomendacje opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Piotr Błędowski et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych]. 2010
447   2000200463443 G.46344 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : prognozy opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. 2010
448   2000100140345 K.14034 Kobiety w czasach przełomu 1989-2009 : Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy Wschodnie, Ukraina / [red. Agnieszka Grzybek] ; Heinrich Böll Stiftung Warszawa. 2009
449   2000100198872 K.19887 Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian. 2012
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
450   2002100027527 W.2752 Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Marek S. Szczepański. 2000
451   2001700328126 G.36967 Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. 2010
452   2001700181769 G.26866 Kapitał społeczny we wspólnotach / red. nauk. Henryk Januszek. 2005
453   2001700185835 G.30179 Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Krzysztofa Bierwiaczonka, Tomasza Nawrockiego. 2008
454   2000100169131 K.16913 Ten Inny / Kapuściński, Ryszard. 2006
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
455   2000100161562 K.16156 Katastrofa smoleńska : reakcje społeczne, polityczne i medialne / pod red. Piotra Glińskiego i Jacka Wasilewskiego. 2011
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
456   2000100157398 K.15739 Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie / pod red. Kai Kaźmierskiej, Katarzyny Waniek. 2011
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
457   2000100084212 K.8421 Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Jałowiecki, Bohdan 2002
458   2002100045699 W.4569 Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Jałowiecki, Bohdan. 2002
 
KAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
459   2000100051702 K.5170 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław 2000
460   2000100183441 K.18344 Społeczne aspekty rozwoju : elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław. 2001
 
W SU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
461   2000200424840 G.42484 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
462   2000200424833 G.42483 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
463   2000200425960 G.42596 Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna / Mielecka-Kubień, Zofia. 2012
 
TYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
464   2001700186405 G.30230 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania tranformacji rodziny / Tyc, Waldemar. 2007
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
465   2000200426035 G.42603 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
466   2000200426042 G.42604 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
467   2000200426561 G.42656 Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival / Hofstede, Geert. 2010
468   2001700150833 G.16576 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
469   2001700035666 G.18625 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
470   2001700211930 G.32734 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
471   2001700211947 G.32735 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
472   2001700211954 G.32736 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
473   2001700219547 G.33483 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
474   2001700219554 G.33484 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
475   2001700219561 G.33485 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
476   2001700219578 G.33486 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
477   2001700219585 G.33487 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
478   2001700219592 G.33488 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
 
NIJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
479   2000200466499 G.46649 Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej ; technik administracji / Nijakowski, Lech M. 2009
480   2000100182932 K.18293 Rozkosz zemsty : socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej / Nijakowski, Lech M. 2013
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2000100184592 K.18459 Demografia w gospodarce przestrzennej / Kupiec, Leszek. 2011
 
HOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
482   2000200427643 G.42764 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
483   2000100201060 K.20106 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
484   2000100201077 K.20107 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
485   2000200442127 G.44212 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
486   2000100201633 K.20163 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
487   2000100184790 K.18479 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna. 2008
 
TEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
488   2000200427834 G.42783 Technology-driven promotion for NGOs : experiences against social exclusions / ed. by Sławomir Smyczek. 2013
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
489   2000200428220 G.42822 Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Grzega, Urszula. 2012
490   2001700311173 G.35295 Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Grzega, Urszula. 2008
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
491   2000200428558 G.42855 Cykliczność procesu urodzeń / Krupowicz, Joanna. 2012
 
CZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
492   2000100185957 K.18595 Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011) : wybrane zagadnienia / Czop, Edyta. 2013
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
493   2001700309606 G.35139 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
494   2001700309613 G.35140 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
495   2001700309620 G.35141 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
496   2000100186015 K.18601 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
497   2000100186022 K.18602 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
498   2000100186039 K.18603 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
499   2000100186046 K.18604 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
500   2000100186053 K.18605 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
 
EMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
501   2000200429791 G.42979 Emil Durkheim - badacz i inspirator / red. nauk. Władysław Majkowski, Urszula Bejma ; [aut. Bukalska Izabella et al.]. 2012
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
502   2000200429777 G.42977 Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Kamiński, Tadeusz. 2012
503   2001700307084 G.34887 Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej / praca zbiorowa pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. 2008
 
JEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
504   2000200429760 G.42976 Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania / Jewdokimow, Marcin. 2011
 
BAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
505   2001700238050 G.23914 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl.. 2004
506   2000200429890 G.42989 Istota socjologii : krytyczne eseje o krytycznej nauce / Babbie, Earl R.. 2007
507   2001700304373 G.34620 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
508   2001700304380 G.34621 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
509   2000200430087 G.43008 Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą / red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko. 2012
 
USŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
510   2000200430858 G.43085 Usługi społeczne wobec rodziny / pod red. Adama Kubowa, Joanny Szczepaniak. 2011
 
OTW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
511   2002100026476 W.2647 Otwartość kulturowa oraz poziom autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów Polski : raport z badań / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
OD O
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
512   2000200430711 G.43071 Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji : Polacy - Niemcy - Czesi - nowe wartości, nowe relacje / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu ; Osteuropa - Institut Regensburg. 2010
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
513   2000100186749 K.18674 Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego / praca zbiorowa pod red. Zdzisława Sadowskiego. 2012
 
WYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
514   2000100186756 K.18675 Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. 2008
 
DYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
515   2000100187074 K.18707 Reinkarnacje narodu : Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Dyras, Magdalena. 2009
 
KOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
516   2000200431497 G.43149 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Kośny, Marek. 2013
517   2001700310527 G.35230 Niechciana seksualność : o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie / Kościelska, Małgorzata. 2004
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
518   2002100031302 W.3130 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
519   2002100031319 W.3131 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
520   2002100031326 W.3132 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
521   2000200431688 G.43168 Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Zalewska, Sabina. 2012
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
522   2002100016828 W.1682 Czego nas uczy Radio Maryja? : socjologia treści i recepcji rozgłośni / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2009
523   2001700273891 G.27901 Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN / Czech-Rogosz, Joanna. 2005
524   2002100056633 W.5663 Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Czekaj, Krzysztof. 1998
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
525   2000200473626 G.47362 Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Katarzyna Zeug-Żebro. 2017
526   2000100191729 K.19172 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza / Czapiewski, Konrad. 2013
527   2001700221984 G.33723 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
528   2002100040175 W.4017 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
 
CRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
529   2001700174884 G.17669 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
530   2001700000084 G.10988 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
531   2001700098173 G.9082 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
532   2001700367958 G.41283 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
 
ELI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
533   2001700304519 G.34634 Społeczeństwo jednostek / Elias, Norbert. 2008
 
ELA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
534   2001700184012 G.28678 Elastyczność i sprawność rynku pracy / red. nauk. Ewa Balcerowicz ; [aut. Michał Boni et al.]. 2006
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
535   2001700219301 G.33448 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
536   2001700219318 G.33449 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
537   2001700219295 G.33450 Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega. 2003
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
538   2001700328379 G.36992 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
539   2001700328386 G.36993 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
540   2001700359908 G.40440 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
541   2001700359915 G.40441 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
542   2001700185644 G.30158 Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Bąk, Tadeusz. 2008
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
543   2001700152011 G.5441 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
544   2001700025360 G.5681 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
545   2001700025377 G.5683 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
546   2001700062150 G.5684 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
547   2001700062143 G.5685 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
548   2001700025384 G.5686 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
549   2001700025391 G.5687 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
550   2001700025407 G.5688 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
551   2001700025414 G.5998 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
552   2001700310367 G.35214 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1997
553   2002100007567 W.756 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
554   2002100007574 W.757 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
555   2002100063952 W.6395 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
556   2001700324470 G.36671 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
557   2001700324524 G.36672 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
 
DYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
558   2001700102900 G.11229 Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Dyoniziak, Ryszard. 1997
 
WST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
559   2001700075150 G.2802 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
560   2001700025674 G.2803 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
 
EHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
561   2001700100807 G.10620 Norma, grupa, organizacja / Ehrlich, Stanisław. 1998
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
562   2001700062334 G.12038 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
563   2001700062358 G.12039 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
564   2001700062341 G.12040 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
565   2001700062365 G.12041 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
566   2001700150819 G.11997 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
567   2001700062563 G.18435 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
568   2001700062570 G.18436 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
569   2001700062587 G.18437 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
570   2001700062594 G.18438 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
571   2001700062617 G.18440 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
572   2001700025520 G.18441 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
573   2001700025513 G.18442 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
574   2001700062624 G.18443 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
575   2001700025551 G.18490 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
576   2001700062648 G.18492 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
577   2001700062655 G.18493 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
578   2001700062662 G.18494 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
579   2001700062679 G.18495 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
580   2001700062686 G.18496 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
581   2001700062693 G.18498 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
582   2001700062709 G.18499 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
583   2001700053004 G.18500 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
584   2001700062372 G.18502 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
585   2001700062389 G.18503 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
586   2001700062396 G.18504 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
587   2001700062402 G.18505 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
588   2001700062419 G.18506 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
589   2001700062426 G.18507 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
590   2001700062433 G.18508 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
591   2001700062440 G.18672 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
592   2001700062457 G.18673 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
593   2001700062464 G.18674 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
594   2001700062471 G.18675 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
595   2001700062488 G.18676 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
596   2001700062495 G.18677 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
597   2001700062501 G.18678 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
598   2001700025537 G.18679 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
599   2001700062518 G.18680 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
600   2001700062525 G.18681 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
601   2001700062532 G.18682 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
602   2001700025544 G.18684 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
603   2001700062556 G.18685 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
604   2001700216041 G.33133 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
605   2000200434610 G.43461 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
606   2000200434627 G.43462 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
607   2000200434634 G.43463 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
608   2002100060258 W.6025 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
 
LIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
609   2001700109992 G.17004 Kulturowe podstawy osobowości / Linton, Ralph. 2000
 
LOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
610   2001700339481 G.38167 Regres człowieczeństwa / Lorenz, Konrad. 1986
 
MEA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
611   2001700109909 G.17003 Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego / Mead, Margaret. 2000
 
MER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
612   2001700103013 G.11758 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
613   2002100018754 W.1875 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
614   2001700222073 G.33732 Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych / Romańczuk-Grącka, Marta. 2008
615   2001700310619 G.35239 Rzecz o pracy i konsumpcji : analiza antropologiczna / Romaniszyn, Krystyna. 2007
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
616   2001700353364 G.39574 Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym / Szymanderski, Jacek. 2011
 
WĄT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
617   2001700025735 G.7617 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
618   2001700090085 G.6779 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
619   2001700221274 G.33620 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
620   2002100016583 W.1658 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
 
ZAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
621   2001700070346 G.2105 Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / Zajączkowski, Andrzej. 1993
 
ROD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
622   2001700335193 G.37723 Rodzina, religia, społeczeństwo : Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej / pod red. Sławomira H. Zaręby. 2010
623   2002100019980 W.1998 Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych : (synteza rezultatów ogólnopolskich badań) : praca zbiorowa / 1991. 1991
 
ŻYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
624   2001700097428 G.8921 Gaetano Mosca : twórca socjologicznej teorii elity / Żyromski, Marek. 1996
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
625   2000200431855 G.43185 Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna / Lipski, Aleksander. 2013
626   2000200463948 G.46394 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Lipa, Piotr. 2016
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
627   2000200430681 G.43068 Colloquium Opole 2006 : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej - tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. Ludwig Elle et al.]. 2007
628   2000200430698 G.43069 Colloquium Opole 2007 : mniejszości narodowe i etniczne - edukacja i kultura / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Piotr Baron et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu [etc.]. 2008
629   2000200430704 G.43070 Colloquium Opole 2008 : otwarta Europa, otwarte regiony, nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana Heffnera, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Katrin Boeckh et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. 2009
 
ABA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
630   2000100187937 K.18793 Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej / Abassy, Małgorzata. 2013
 
GRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
631   2000100187982 K.18798 Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / Griswold, Wendy. 2013
 
APP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
632   2001700219387 G.33467 Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed by. Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. 2007
 
AUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
633   2002100026094 W.2609 Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Auleytner, Julian. 2011
634   2001700269078 G.27479 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
635   2002100026100 W.2610 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
636   2000200447597 G.44759 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
637   2001700269061 G.27480 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
638   2002100027275 W.2727 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
639   2002100027282 W.2728 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
640   2002100027299 W.2729 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
641   2002100045033 W.4503 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
642   2001700025353 G.12333 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
643   2001700152073 G.11223 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
644   2001700152080 G.12334 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 2 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
645   2002100018785 W.1878 Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : raport końcowy / Adam Kubów et al. 2008
646   2002100026520 W.2652 Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska : raport końcowy / [aut. raportu Jacek Kurzępa et al.] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. 2013
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
647   2001700309453 G.35124 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
648   2001700309460 G.35125 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
649   2001700309477 G.35126 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
650   2001700309484 G.35127 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
651   2001700309491 G.35128 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
652   2001700309507 G.35129 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
 
BRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
653   2001700025322 G.8923 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
654   2001700025339 G.8925 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
655   2001700025346 G.8926 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
656   2001700152097 G.8765 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
 
BŁĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
657   2001700169538 G.20656 Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Błędowski, Piotr. 2002
 
GOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
658   2001700373737 G.41861 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
659   2001700373744 G.41862 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
660   2001700373751 G.41863 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
661   2001700373768 G.41864 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
662   2001700373775 G.41865 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
663   2001700373782 G.41866 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
664   2001700373812 G.41867 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
665   2001700373805 G.41868 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
666   2001700373836 G.41869 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
667   2001700373829 G.41870 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
 
GOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
668   2001700362298 G.40718 Idee i materia : myśl, gospodarka, społeczeństwo / Godelier, Maurice. 2012
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
669   2001700287751 G.29411 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
670   2001700287850 G.29412 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
671   2001700151977 G.11266 Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et. al.]. 1998
672   2001700151991 G.16904 Encyklopedia socjologii. T. 3, O - R / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 2000
673   2001700151984 G.14599 Encyklopedia socjologii. T. 2, K - N / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 1999
674   2001700268644 G.27431 Encyklopedia socjologii. T. 4, S - Ż / [red. nauk. Kazimierz W. Frieske et al.]. 2002
675   2001700268637 G.27432 Encyklopedia socjologii. [T. 5], Suplement / [red. nauk. Hieronim Kubiak et al.]. 2005
 
FID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
676   2001700337364 G.37941 Women, communism, and industrialization in postwar Poland / Fidelis, Malgorzata. 2010
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
677   2001700309576 G.35136 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
678   2001700309583 G.35137 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
679   2001700309590 G.35138 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
680   2002100020207 W.2020 Socjologia : zagadnienia podstawowe / Łucewicz, Jacenta. 2000
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
681   2001700134390 G.18320 Leksykon polityki społecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej UW. 2001
 
KWE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
682   2001700169552 G.12133 Kwestie społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak. 1998
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
683   2001700150826 G.14417 Kwestionariusze w socjologii : badania narzędzi do badań surveyowych / Gruszczyński, Leszek A.. 1999
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
684   2001700169545 G.17181 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
685   2002100043718 W.4371 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
686   2001700219721 G.33501 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
687   2001700219738 G.33502 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
688   2001700219745 G.33503 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
689   2000100195413 K.19541 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
690   2000200445104 G.44510 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
691   2000200445111 G.44511 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
692   2001700309514 G.35130 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
693   2001700309521 G.35131 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
694   2001700309538 G.35132 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
695   2001700309545 G.35133 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
696   2001700309552 G.35134 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
697   2001700309569 G.35135 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
698   2001700169569 G.19759 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz. 2002
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
699   2001700369686 G.41469 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
700   2001700369693 G.41470 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
701   2001700202808 G.31830 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2008
702   2002100022379 W.2237 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2005
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
703   2001700150840 G.12045 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
704   2002100017603 W.1760 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
705   2001700364360 G.41253 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych : praca zbiorowa / pod red. Celiny M. Olszak i Ewy Ziemby. 2010
706   2002100016002 W.1600 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
707   2002100016019 W.1601 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
 
KAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
708   2002100043497 W.4349 Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Kaźmierczak, Tomasz. 2006
709   2001700169446 G.8831 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1996
710   2002100043565 W.4356 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1998
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
711   2000100202135 K.20213 Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku / Kozyrska, Antonina. 2014
712   2001700150857 G.17459 Socjologia grupy / Kozak, Stanisław. 2000
713   2002100025240 W.2524 Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2000
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
714   2001700291857 G.29801 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
715   2001700291864 G.29802 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
 
KŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
716   2001700304472 G.34630 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
717   2001700304489 G.34631 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
718   2001700356563 G.40079 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
719   2001700356570 G.40080 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
720   2001700356587 G.40081 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
721   2001700371306 G.41448 Młode pokolenie : problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń.. 2012
722   2001700323152 G.36495 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
723   2001700323169 G.36496 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
724   2001700323176 G.36497 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
725   2001700368191 G.41307 Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Mitnick, Kevin D.. 2003
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
726   2001700228495 G.34343 Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2008
 
NIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
727   2001700219394 G.33468 Edukacja regionalna i międzykulturowa / Nikitorowicz, Jerzy. 2009
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
728   2001700152059 G.9948 Słownik socjologiczny / Olechnicki, Krzysztof. 1997
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
729   2001700320137 G.36193 Ludność świata : powinność i kapitał / Ochocki, Andrzej. 2010
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
730   2002100028098 W.2809 Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym : rola organizacji pozarządowych / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2009
731   2001700349404 G.39360 Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. 2010
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
732   2001700151953 G.19062 Słownik pojęć socjologicznych / Pacholski, Maksymilian. 2001
733   2001700151960 G.5457 Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Pacholski, Maksymilian. 1994
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
734   2001700319636 G.36150 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
735   2001700319643 G.36151 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
736   2001700319650 G.36152 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
737   2001700319667 G.36153 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
738   2001700319674 G.36154 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
739   2002100064072 W.6407 Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 / pod red. Marii Cieślak ; [aut. rozdz. Maria Cieślak et al.]. 1999
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
740   2000100191712 K.19171 Barometr Mazowsza : przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży / Grochowski, Mirosław. 2013
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
741   2000200455615 G.45561 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
742   2000200455622 G.45562 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
743   2000200455639 G.45563 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
744   2000200455646 G.45564 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
745   2000200455653 G.45565 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
746   2000200455660 G.45566 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
747   2000200455677 G.45567 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
748   2000200455684 G.45568 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
749   2000200455691 G.45569 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
750   2000200455707 G.45570 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
751   2000100191736 K.19173 Rynek pracy województwa mazowieckiego : analiza przestrzenna / [zespół aut. Tomasz Komornicki et al.]. 2013
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
752   2000100191743 K.19174 Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; [aut. Barbara Szulczewska et al.]. 2013
 
WEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
753   2001700151038 G.19755 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
754   2002100018471 W.1847 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
 
ZNA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
755   2001700304359 G.34618 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian. 2008
 
SIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
756   2001700304427 G.34625 Socjologia / Simmel, Georg. 2005
 
SYG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
757   2001700330211 G.37223 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
758   2001700330228 G.37224 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
759   2001700370873 G.41578 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
760   2001700370880 G.41579 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
 
ZIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
761   2001700153940 G.12852 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
762   2001700025766 G.12854 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
763   2001700025773 G.12856 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
764   2001700025780 G.12858 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
765   2001700052458 G.12861 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
766   2001700025797 G.12862 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
767   2001700025803 G.12863 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
768   2001700025810 G.12865 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
769   2001700025841 G.12868 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
770   2001700025858 G.12869 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
 
ŻYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
771   2000200463979 G.46397 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
772   2000200463986 G.46398 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
773   2000200439134 G.43913 Życie społeczne Polaków na Wschodzie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Adam Bobryk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Oddział w Siedlcach. 2007
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
774   2000200439738 G.43973 Dyktatura gender / Benedykt XVI [et al.] ; [koncepcja, wybór i oprac. graf. Leszek Sosnowski]. 2014
 
ALD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
775   2002100001824 W.182 Konsumpcja / Aldridge, Alan. 2006
 
RZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
776   2000200425687 G.42568 Rzeszów w liczbach = Rzeszów in figures / [koncepcja i oprac.: Marek Cierpiał-Wolan, Tadeusz Ferenc, Jerzy Posłuszny] ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl- Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 2012
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
777   2000200465973 G.46597 Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Wieńczysława Gierańczyka. 2016
778   2000200441373 G.44137 Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. 2014
779   2000200466703 G.46670 Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Stawiarska, Patrycja. 2016
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
780   2000200440864 G.44086 Jakość życia a zrównoważony rozwój / pod red. Zofia Rusnak, Beata Zmyślona. 2013
781   2002100026490 W.2649 Jakość życia mieszkańców regionu Dolnego Śląska - aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej : raport końcowy z badań / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
782   2002100014237 W.1423 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / pod red. Leszka Gołdyki ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Instytut Socjologii. 1999
 
QUA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
783   2000200442578 G.44257 Quality of life and sustainable development / ed. by Zofia Rusnak, Katarzyna Ostasiewicz. 2013
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
784   2002100014923 W.1492 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
785   2002100014930 W.1493 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
786   2002100014947 W.1494 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
 
FRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
787   2002100017092 W.1709 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
788   2002100017108 W.1710 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
789   2002100017962 W.1796 W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich / pod red. Tomasza Kaźmierczaka ; Instytut Spraw Publicznych. 2008
 
LOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
790   2002100018129 W.1812 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
791   2002100045934 W.4593 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
792   2000100198940 K.19894 Jak w witrażach : Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie / Borowik, Irena. 2013
793   2002100018068 W.1806 Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Borecka-Biernat, Danuta. 2000
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
794   2002100018211 W.1821 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
795   2002100059412 W.5941 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
796   2002100059429 W.5942 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
797   2002100059436 W.5943 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
798   2002100018709 W.1870 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
799   2002100019317 W.1931 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
800   2002100045866 W.4586 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
801   2002100045873 W.4587 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
802   2002100020580 W.2058 Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. 2006
803   2002100020863 W.2086 Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
804   2002100045859 W.4585 Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. 2010
 
TAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
805   2000100204573 K.20457 Zawód dziennikarza w Polsce : między misją a posłannictwem / Taczkowska-Olszewska, Joanna. 2012
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
806   2000200463856 G.46385 Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Potasińska, Anna. 2014
807   2002100020849 W.2084 Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
 
TIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
808   2001700304595 G.34642 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
809   2002100022300 W.2230 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
810   2002100022515 W.2251 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
811   2002100022522 W.2252 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
812   2002100022539 W.2253 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
 
UBÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
813   2002100022751 W.2275 Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. 2010
814   2001700268545 G.27448 Ubóstwo i wykluczenie społeczne : badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 2005
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
815   2002100023031 W.2303 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
816   2002100023048 W.2304 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
817   2000200471547 G.47154 Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce / Organiściak-Krzykowska, Anna. 2013
 
SPÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
818   2002100023222 W.2322 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
819   2002100023239 W.2323 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
820   2002100024922 W.2492 Władza : nowa analiza społeczna / Russell, Bertrand. 2001
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
821   2002100025233 W.2523 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
822   2002100044227 W.4422 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
 
ZDR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
823   2001700319681 G.36155 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
824   2001700319698 G.36156 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
825   2001700319704 G.36157 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
826   2001700319711 G.36158 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
827   2001700319728 G.36159 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
828   2002100026513 W.2651 Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska : raport końcowy / wykonawca Public Profits. 2013
829   2002100026537 W.2653 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
830   2002100026544 W.2654 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
 
OCE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
831   2002100026575 W.2657 Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku : raport końcowy / [aut. raportu Agnieszka Morysińska et al.]. 2012
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
832   2002100027305 W.2730 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
833   2002100046924 W.4692 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
834   2002100027329 W.2732 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
835   2002100027336 W.2733 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
836   2000200449195 G.44919 Samotność idei? : Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / pod red. Barbary Krauz-Mozer i Piotra Borowca. 2007
 
CNO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
837   2002100027510 W.2751 Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek. 2001
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
838   2002100028074 W.2807 Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku - przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola / red. nauk. Robert Geisler, Beata Pawlica, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 2004
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
839   2002100028463 W.2846 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
840   2002100031289 W.3128 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
841   2002100028838 W.2883 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
842   2002100028845 W.2884 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
843   2002100028753 W.2875 Obywatelska polityka społeczna / Grewiński, Mirosław. 2007
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
844   2002100029118 W.2911 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
845   2002100029125 W.2912 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
846   2002100029132 W.2913 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
847   2002100029149 W.2914 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
848   2000200447825 G.44782 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
849   2000200447849 G.44784 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
850   2000200447856 G.44785 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
851   2000200447832 G.44783 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
852   2000200448266 G.44826 Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 2013
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
853   2000200448389 G.44838 Working time : trends and prospects in the new economy / ed. by Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
854   2000200448396 G.44839 Czynnik czasu w nowej gospodarce : w jakim kierunku zmierzamy? / red. nauk. Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
855   2000100200728 K.20072 Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Cabalski, Marian. 2014
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
856   2000100202289 K.20228 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. 2013
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
857   2000100202074 K.20207 Poradnictwo wolontariackie / Piasecka, Agnieszka. 2014
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
858   2000200449706 G.44970 Społeczeństwo, polityka i ekonomia : Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945) / Buszman-Witańska, Maria. 2014
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
859   2000200463436 G.46343 Poradnik dla kobiet / [oprac. Ewelina Owczarek]. 2010
860   2000200449690 G.44969 Porządkowanie wolności : 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) / red. nauk. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe. 2014
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
861   2000200449850 G.44985 Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Anioł, Włodzimierz. 1992
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
862   2002100033849 W.3384 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
863   2002100033856 W.3385 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
864   2002100033863 W.3386 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
865   2002100033870 W.3387 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
866   2002100033887 W.3388 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
867   2002100033894 W.3389 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
868   2002100033900 W.3390 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
869   2002100033917 W.3391 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
870   2002100033924 W.3392 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
871   2002100033931 W.3393 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
 
SZL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
872   2001700348209 G.39240 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
873   2001700348216 G.39241 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
 
WOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
874   2002100043541 W.4354 Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac.: Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. 1998
 
SKI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
875   2002100043534 W.4353 Wprowadzenie do pracy socjalnej / Skidmore, Rex Austin. 1998
 
WÓD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
876   2002100043503 W.4350 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
877   2002100043510 W.4351 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
878   2002100043527 W.4352 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
 
MIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
879   2000200456704 G.45670 Rodziny z wyboru w Polsce : życie rodzinne osób nieheteroseksualnych / Mizielińska, Joanna. 2014
 
W ST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
880   2002100045231 W.4523 W stronę aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy. 2003
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
881   2000200460633 G.46063 Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata. 2016
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
882   2002100014220 W.1422 Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. 2009
 
WAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
883   2000200462149 G.46214 Socjologia : społeczne uwarunkowania indywidualnej aktywności / Waszkiewicz, Jan. 2004
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
884   2002100056558 W.5655 Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jarco, Jerzy. 2000
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
885   2002100056824 W.5682 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter F.. 1999
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
886   2002100056718 W.5671 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
887   2002100060029 W.6002 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
888   2002100056657 W.5665 Metodyka działania w pracy socjalnej / Robertis, Cristina de. 1998
 
NOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
889   2002100056671 W.5667 Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Nocuń, Aleksander. 1998
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
890   2002100056695 W.5669 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Garvin, Charles D.. 1998
891   2002100056701 W.5670 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Garvin, Charles D.. 1998
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
892   2002100057333 W.5733 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 1/20/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
893   2002100057340 W.5734 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 2/21/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
894   2002100057784 W.5778 Infrastruktura społeczna w okresie transformacji / Kubów, Adam. 1996
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
895   2002100058903 W.5890 Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Stępień, Jerzy. 2000
 
BRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
896   2002100059405 W.5940 Płeć / Bradley, Harriet. 2008
 
GEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
897   2002100060883 W.6088 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
898   2002100060890 W.6089 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
899   2002100061095 W.6109 Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Michoń, Piotr. 2008
 
VAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
900   2001700130682 G.39757 The values of social science / edited by Norman K. Denzin. 1970
 
ELK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
901   2001700129051 G.39648 The child and society : the process of socialization / Elkin, Frederick. 1984
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
902   2000200464006 G.46400 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
903   2000200463993 G.46399 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
 
PHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
904   2001700130293 G.39737 Social research : strategy and tactics / Phillips, Bernard S.. 1966
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
905   2002100077201 W.7720 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz. 2018
906   2002100063839 W.6383 Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów - badania dla Polski / Urbaniak, Bogusława. 2011
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
907   2000200472575 G.47257 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
908   2000200472568 G.47256 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
 
WYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
909   2002100072534 W.7253 Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing : trajektorie więzi rodziny współczesnej = the trajectories of the bonds of the contemporary family. T. 11 (1.2015) / pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej, Kamili Gandeckiej. 2015
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
910   2002100073258 W.7325 Wpływ dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej na kulturę obywatelską i życie codzienne Dolnoślązaków : raport końcowy / Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Dolny Śląsk Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2014
 
CYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
911   2000200481034 G.48103 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
912   2000200481027 G.48102 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
 
REN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
913   2001700219110 G.33429 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008
914   2001700219103 G.33430 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008