START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

MSGiP


Zawartość półki


 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000100182017 K.18201 Albania : krótki zarys dziejów / Koseski, Adam. 1988
2   2000100187029 K.18702 Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka : wizje i praktyka / Kosmala-Kozłowska, Marta. 2013
3   2000100164648 K.16464 Europe after the Cold War : the security complex theory / Kostecki, Wojciech. 1996
4   2000100187449 K.18744 Konflikty, kolonializm, fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej / Kosta, Raul Andrzej. 2013
5   2000100141274 K.14127 Naddniestrzańska Republika Mołdawska : determinanty przetrwania / Kosienkowski, Marcin. 2010
6   2000100177815 K.17781 Sahara Zachodnia : fiasko dekolonizacji czy sukces podboju 1975-2011 / Kosidło, Adam. 2012
7   2000100097496 K.9749 Trójkąt Weimarski : geneza, działalność, perspektywy współpracy / Koszel, Bogdan 2006
8   2000100163627 K.16362 Współczesne Niemcy i przestrzeń europejska : wybrane zagadnienia / Kosman, Michał M. 2011
9   2000100175187 K.17518 Zaczniemy wojnę w poniedziałek : kubański kryzys rakietowy 1962 / Kostecki, Wojciech. 2012
 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
10   2000100168912 K.16891 The case for renewing transatlantic capitalism / ed. by Paweł Świeboda and Bruce Stokes. 2012
11   2000100175255 K.17525 The case for renewing transatlantic capitalism / ed. by Paweł Świeboda and Bruce Stokes. 2012
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2000100178287 K.17828 Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2008
13   2000100161838 K.16183 Organizacje międzynarodowe : pytania egzaminacyjne, tablice / Kuźniak, Brygida. 2012
14   2000100161845 K.16184 Organizacje międzynarodowe : pytania egzaminacyjne, tablice / Kuźniak, Brygida. 2012
15   2000100133415 K.13341 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida. 2008
16   2000100151150 K.15115 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida. 2008
17   2000100151167 K.15116 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida. 2008
18   2000100151174 K.15117 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida. 2008
19   2000100189894 K.18989 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida. 2013
20   2000100122389 K.12238 Polityka i siła : studia strategiczne - zarys problematyki / Kuźniar, Roman. 2006
21   2000100165195 K.16519 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
22   2000100165201 K.16520 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
23   2000100165218 K.16521 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
24   2000100165911 K.16591 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
25   2000100172728 K.17272 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
26   2000100172735 K.17273 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
27   2000100172742 K.17274 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
28   2000200455202 G.45520 Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman. 2012
29   2000100148624 K.14862 Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / Kuźniar, Roman. 2011
30   2000100175279 K.17527 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika. 2007
31   2002100099517 W.9951 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika. 2007
 
JEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
32   2000100175330 K.17533 Historia Bałkanów. T. 2, Wiek XX / Jelavich, Barbara. 2005
33   2000100175347 K.17534 Historia Bałkanów. t. 1 , Wiek XVIII i XIX / Jelavich, Barbara. 2005
34   2001700184814 G.30076 Kambodża / Jelonek, Adam W.. 2008
35   2000100199930 K.19993 Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Jeliński, Bohdan. 2003
 
PIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
36   2000100191996 K.19199 Europejskie wyzwania dla polskiej polityki i gospodarki morskiej / Piocha, Stanisław. 2011
37   2000100168462 K.16846 Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku / Pioruńska, Magdalena. 2010
 
ŻYW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
38   2000100175385 K.17538 Historia powszechna : 1789-1870 / Żywczyński, Mieczysław. 2006
39   2000100175392 K.17539 Historia powszechna : 1789-1870 / Żywczyński, Mieczysław. 2006
40   2000100175408 K.17540 Historia powszechna : 1789-1870 / Żywczyński, Mieczysław. 2006
 
CHW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
41   2000100175415 K.17541 Historia powszechna : wiek XIX / Chwalba, Andrzej. 2011
42   2000100175422 K.17542 Historia powszechna : wiek XIX / Chwalba, Andrzej. 2011
43   2000100175439 K.17543 Historia powszechna : wiek XIX / Chwalba, Andrzej. 2011
44   2000100159613 K.15961 Historia powszechna 1989-2011 / Chwalba, Andrzej. 2011
45   2000100159620 K.15962 Historia powszechna 1989-2011 / Chwalba, Andrzej. 2011
46   2000100147122 K.14712 MERCOSUR : organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej / Chwiej, Edyta. 2010
47   2000100171868 K.17186 Ruchy i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce / Chwedoruk, Rafał. 2011
 
MIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
48   2000100200094 K.20009 Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2010 / Mikucka-Wójtowicz, Dominika. 2014
49   2000100175446 K.17544 Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Mikulski, Krzysztof. 2012
50   2000100175453 K.17545 Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Mikulski, Krzysztof. 2012
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
51   2000100056066 K.5606 Historia Polski 1914-2001 / Roszkowski, Wojciech 2003
52   2000100056073 K.5607 Historia Polski 1914-2001 / Roszkowski, Wojciech 2003
53   2000100056080 K.5608 Historia Polski 1914-2001 / Roszkowski, Wojciech 2003
54   2000100056097 K.5609 Historia Polski 1914-2001 / Roszkowski, Wojciech 2003
55   2000100056103 K.5610 Historia Polski 1914-2001 / Roszkowski, Wojciech 2003
56   2000100090121 K.9012 Historia Polski 1914-2005 / Roszkowski, Wojciech 2006
57   2000100073452 K.7345 Historia Powszechna : wiek XVIII / Rostworowski, Emanuel. 1995
58   2000100175460 K.17546 Historia powszechna : wiek XVIII / Rostworowski, Emanuel. 2006
59   2000100175477 K.17547 Historia powszechna : wiek XVIII / Rostworowski, Emanuel. 2006
60   2000100058664 K.5866 Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Roszkowski, Wojciech. 2003
61   2000100058671 K.5867 Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Roszkowski, Wojciech. 2003
62   2000100158241 K.15824 Region Morza Bałtyckiego obszarem rozwoju i współpracy : w świetle dokumentów / Rossa-Kilian, Donata. 2006
63   2000100179888 K.17988 Rosja - Chiny : dwa modele transformacji / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Ryszarda Paradowskiego. 2001
64   2000100140819 K.14081 Rosja : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 2010
65   2000100140864 K.14086 Rosja : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 2010
66   2001700319384 G.36125 Rosja : refleksje o transformacji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek. 2010
67   2000100074381 K.7438 Rosja 2001 : część I : Export Support Program 2001 / [Biuro Wsparcia Eksportu]. 2001
68   2000100074398 K.7439 Rosja 2001 : część II : Export Support Program 2001 / [Biuro Wsparcia Eksportu]. 2001
69   2000100141373 K.14137 Rosja dziś i jutro : opinie polskich i niemieckich ekspertów / Agnieszka Łasa (red.) [i in.] ; Instytut Spraw Publicznych. 2010
70   2000100141380 K.14138 Rosja dziś i jutro : opinie polskich i niemieckich ekspertów / Agnieszka Łasa (red.) [i in.] ; Instytut Spraw Publicznych. 2010
71   2000100159101 K.15910 Rosja dziś i jutro : opinie polskich i niemieckich ekspertów / Agnieszka Łasa (red.) [i in.] ; Instytut Spraw Publicznych. 2010
72   2000100184868 K.18486 Rosja w procesach globalizacji / red. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. 2013
73   2000100185735 K.18573 Rosja w procesach globalizacji / red. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. 2013
74   2000100159255 K.15925 Rosja współczesna : dziedzictwo i przyszłość / pod red. Mariana Brody, Olgi Nadskakuły, Arkadiusza Płaczka. 2010
75   2000100106037 K.10603 Rosja XX wiek : od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej / pod red. Julija Zołotowskiego ; tł. Paweł Burek ; red. nauk. Hanna Kowalska-Stus, Lucjan Suchanek. 2004
76   2000100143438 K.14343 Rosja, refleksje o transformacji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek ; Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2010
77   2000100143445 K.14344 Rosja, refleksje o transformacji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek ; Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2010
 
TYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
78   2000100175484 K.17548 Historia powszechna : wiek XX / Tyszkiewicz, Jakub. 2012
 
WÓJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
79   2000100175491 K.17549 Historia powszechna : wiek XVI-XVII / Wójcik, Zbigniew. 2006
80   2000100175507 K.17550 Historia powszechna : wiek XVI-XVII / Wójcik, Zbigniew. 2006
81   2000100073445 K.7344 Historia Powszechna XVI-XVII wieku / Wójcik, Zbigniew. 1995
 
ASM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
82   2000100175637 K.17563 Mała wojna, która wstrząsnęła światem : Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu / Asmus, Ronald D. 2010
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
83   2000100175743 K.17574 Bandera terrorysta z Galicji / Romanowski, Wiesław. 2012
84   2000100138373 K.13837 Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej / Romaniuk-Całkowska, Ewa. 2004
 
GÓR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
85   2000200459569 G.45956 25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP - RFN : Polska i Niemcy w Europie XXI wieku Razem czy osobno? / Góralski, Witold M. 2016
86   2000100180785 K.18078 Abchazja / Górecki, Wojciech. 2013
87   2001700305141 G.34697 Chiński feniks : paradoksy wschodzącego mocarstwa / Góralczyk, Bogdan. 2010
88   2001700305158 G.34698 Chiński feniks : paradoksy wschodzącego mocarstwa / Góralczyk, Bogdan. 2010
89   2000100051726 K.5172 Gra o władzę / Górski, Jerzy 1992
90   2000100034996 K.3499 Privatization of state sector in Romania / Górzyński, Michał 1998
91   2000100035009 K.3500 Privatization of state sector in Romania / Górzyński, Michał 1998
92   2000100035016 K.3501 Privatization of state sector in Romania / Górzyński, Michał 1998
93   2000100035023 K.3502 Privatization of state sector in Romania / Górzyński, Michał 1998
94   2000100035030 K.3503 Privatization of state sector in Romania / Górzyński, Michał 1998
95   2000100175798 K.17579 Przebudzenie smoka : powrót Chin na scenę globalną / Góralczyk, Bogdan. 2012
96   2000100124031 K.12403 Stosunki niemiecko-rosyjskie (1989-1999) / Górewicz, Igor Dominik. 2001
97   2000100108741 K.10874 Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2007
98   2000100139004 K.13900 Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2007
99   2000200446507 G.44650 Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej : aspekty prawne i instytucjonalne / Górski, Marcin 2012
100   2000100185704 K.18570 Złota ziemia roni łzy : esej birmański / Góralczyk, Bogdan. 2010
101   2000100145890 K.14589 Złoty środek : Kościół wobec współczesnych wizji państwa / Góra-Szopiński, Dariusz. 2007
 
BLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
102   2001700226392 G.34113 Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600) / Blajer, Andrzej. 2009
103   2001700226408 G.34114 Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600) / Blajer, Andrzej. 2009
104   2000100175804 K.17580 Wojna od 1990 roku / Black, Jeremy. 2011
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
105   2000100169599 K.16959 Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej / red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek. 2012
106   2000100139080 K.13908 Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie / redakcja naukowa: Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. 2010
107   2000100151617 K.15161 Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2011
108   2000100128718 K.12871 Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 1 / pod red. nauk. Bożeny Kołosowskiej i Piotra Prewysz-Kwinto. 2008
109   2000100128725 K.12872 Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 2 / pod red. nauk. Bożeny Kołosowskiej i Piotra Prewysz-Kwinto. 2008
110   2000100082942 K.8294 Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2004 roku : [raport roczny] / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ; red. nauk. Anna Marzec, Jan Przystupa. 2005
111   2000100082959 K.8295 Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2004 roku : [raport roczny] / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ; red. nauk. Anna Marzec, Jan Przystupa. 2005
112   2000100093764 K.9376 Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2005 roku : [raport roczny] / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ; red. nauk. Anna Marzec, Jan Przystupa. 2006
113   2000100107379 K.10737 Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w 2006 roku : [raport roczny] / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ; red. nauk. Anna Marzec, Jan Przystupa. 2007
114   2000100180662 K.18066 Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku : [raport roczny] / red. nauk. Jan Przystupa ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2009
115   2000100180648 K.18064 Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2009 roku : [raport roczny] / red. nauk. Jan Przystupa ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2010
116   2000100180600 K.18060 Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku : [raport roczny] / red. nauk. Jan Przystupa ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
117   2000100129326 K.12932 Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie : region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie / pod red. Henryka Horbaczewskiego, Danuty Rucińskiej, Dariusza Tłoczyńskiego. 2008
118   2000100166765 K.16676 Gospodarka Niemiec / Gostomski, Eugeniusz. 2012
119   2000100175897 K.17589 Gospodarka Niemiec / Gostomski, Eugeniusz. 2012
120   2000100163412 K.16341 Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu / pod red. Tomasza Budnikowskiego 2011
121   2000100109441 K.10944 Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji / red. nauk. Ireneusz Michałków. 2003
122   2000100168233 K.16823 Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji / red. nauk. Ireneusz Michałków. 2003
123   2000100084182 K.8418 Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski. 2002
124   2000200429548 G.42954 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
125   2000200429555 G.42955 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
126   2000200488453 G.48845 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
127   2000200488460 G.48846 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
128   2000200488477 G.48847 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
129   2000200488484 G.48848 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
130   2000200488491 G.48849 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
131   2000100171875 K.17187 Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań : Polska i Rosja / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2012
132   2000100021132 K.2113 Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich / pod red. L.M. Salamona, R.A. Seidela i T. Markowskiego ; tłum. z ang. Piotr Bury [i in.]. 1995
133   2000100044766 K.4476 Gospodarka światowa w 1996 roku i jej tendencje rozwojowe. 1997
134   2000100161906 K.16190 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. 2009
135   2000200445210 G.44521 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. 2009
136   2002100095267 W.9526 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. 2009
137   2000100098707 K.9870 Handel wiązany w gospodarce światowej / Gostomski, Eugeniusz. 2004
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
138   2000100052532 K.5253 Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego / Zielińska, Zofia 1991
139   2001700353333 G.39571 Międzynarodowe decyzje administracyjne / Zieliński, Marek. 2011
140   2000100175903 K.17590 Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje / Zientara, Piotr. 2012
141   2000100175910 K.17591 Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje / Zientara, Piotr. 2012
142   2000100175927 K.17592 Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje / Zientara, Piotr. 2012
143   2000100181317 K.18131 Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje / Zientara, Piotr. 2012
144   2000100091487 K.9148 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
145   2000100107744 K.10774 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
146   2000100107751 K.10775 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
147   2000100107768 K.10776 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
148   2000100118894 K.11889 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
149   2000100127094 K.12709 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
150   2000100146989 K.14698 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
151   2000100092934 K.9293 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz 1999
152   2000100106594 K.10659 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2001
153   2000100189672 K.18967 Nauka o państwie i polityce / Zieliński, Eugeniusz. 2006
154   2001700012674 G.15061 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / Zielińska-Głębocka, Anna. 1998
155   2000100162569 K.16256 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna. 2012
156   2000100162682 K.16268 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna. 2012
157   2001700363141 G.40793 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna. 2012
158   2000100151211 K.15121 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? / red. nacz. Marek Zubik ; oprac. nauk. Krystyna Iglicka. 2010
159   2000100151228 K.15122 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? / red. nacz. Marek Zubik ; oprac. nauk. Krystyna Iglicka. 2010
160   2002100078291 W.7829 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? / red. nacz. Marek Zubik ; oprac. nauk. Krystyna Iglicka. 2010
161   2002100078307 W.7830 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? / red. nacz. Marek Zubik ; oprac. nauk. Krystyna Iglicka. 2010
162   2002100078314 W.7831 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? / red. nacz. Marek Zubik ; oprac. nauk. Krystyna Iglicka. 2010
 
HUM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
163   2000100175934 K.17593 Humanitarian interventions : reflections of the Special Workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007 / ed. by Jerzy Zajadło, Sebastian Sykuna, Tomasz Widłak. 2010
 
DMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
164   2000100066140 K.6614 Polityka polska i odbudowanie państwa . / T.1 Dmowski, Roman. 1989
165   2000100066157 K.6615 Polityka polska i odbudowanie państwa T.2. / Dmowski, Roman. 1989
166   2000100175941 K.17594 Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga / Dmochowski, Tadeusz. 2009
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2000100157947 K.15794 Alfabet szwedzki = Svenska alfabetet / Kubitsky, Jacek. 2011
168   2000100178546 K.17854 Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku / Kubiak, Krzysztof. 2012
169   2000100170472 K.17047 Kuba i Afryka : sojusz dla rewolucji / red. nauk. Marcin F. Gawrycki, Wiesław Lizak ; Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2006
170   2000100175958 K.17595 Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku / Kubka, Andrzej. 2009
171   2000100130100 K.13010 Przemoc na oceanach : współczesne piractwo i terroryzm morski / Kubiak, Krzysztof. 2009
172   2000100143957 K.14395 Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji - wybrane aspekty / Kubicka, Jolanta. 2010
173   2000100163122 K.16312 Wojna graniczna w Angoli : 1975-1989 / Kubiak, Krzysztof. 2010
174   2000100106358 K.10635 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007 / Kubiak, Krzysztof. 2007
175   2000100106365 K.10636 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007 / Kubiak, Krzysztof. 2007
176   2000100155844 K.15584 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007 / Kubiak, Krzysztof. 2007
177   2000100143094 K.14309 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2005 / Kubiak, Krzysztof. 2005
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
178   2000100171257 K.17125 Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / Pronińska, Kamila Maria. 2012
179   2000100174654 K.17465 Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / Pronińska, Kamila Maria. 2012
180   2000100174647 K.17464 Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / Pronińska, Kamila Maria. 2012
181   2000100169452 K.16945 Modele stanu nadzwyczajnego / Prokop, Krzysztof. 2012
182   2000100129883 K.12988 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
183   2000100129890 K.12989 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
184   2000100129906 K.12990 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
185   2000100129913 K.12991 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
186   2000100129920 K.12992 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
187   2000100129937 K.12993 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
188   2000100129944 K.12994 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
189   2000100129951 K.12995 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
190   2000100129968 K.12996 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
191   2000100129975 K.12997 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
192   2000100129982 K.12998 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
193   2000100129999 K.12999 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
194   2000100130001 K.13000 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
195   2000100130018 K.13001 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
196   2000100130025 K.13002 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
197   2001700308999 G.35078 Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2009
198   2000100169711 K.16971 Problemy polityki wyznaniowej / pod red. Jarosława Szymanka i Jacka Zaleśnego ; [aut. Artur Biłgorajski et al.]. 2012
199   2000100118009 K.11800 Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Mieczysława Stolarczyka. 2008
200   2000100162224 K.16222 Problemy polskiej transformacji / pod red. nauk. Jerzego Kornasia. 2011
201   2000100166826 K.16682 Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. 2011
202   2001700367491 G.41218 Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. 2011
203   2000200454243 G.45424 Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : Wyniki wybranych badań / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. 2015
204   2002100017726 W.1772 Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. 2002
205   2000200448839 G.44883 Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2014
206   2000100047460 K.4746 Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław, 7-8 listopada 1995 / [red. nauk. Urszula Siedlecka]. 1995
207   2000100026946 K.2694 Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Stanisława Lisa. 1998
208   2000100169643 K.16964 Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej : międzynarodowy program badawczy Zakładu Badań Wschodnich INP UW "Transformacja systemowa państw Azji Centralnej" / pod red. nauk. Tadeusza Bodio, Andrzeja Wierzbickiego i Piotra Załęskiego. 2008
209   2000100178768 K.17876 Problemy współczesnej Afryki : szanse i wyzwania na przyszłość / red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Jakub Kościółek. 2012
210   2000100130391 K.13039 Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Sporka. 2009
211   2000100130407 K.13040 Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Sporka. 2009
212   2001700311227 G.35300 Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1 / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sporka. 2009
213   2001700311234 G.35301 Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2 / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sporka. 2009
214   2000100179734 K.17973 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. 2007
215   2000100142776 K.14277 Procesy integracyjne i dezitegracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. 2007
216   2001700183718 G.28670 Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka. 2006
217   2000100047453 K.4745 Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych : ocena, kierunki dalszych działań : materiały na międzynarodową konferencję zorganizowaną przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 20 listopada - 1 grudnia 1995 / [red. nauk. Bolesław Winiarski, Kazimiera Wilk]. 1995
218   2000100151532 K.15153 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej/ oprac. i wstęp Janusz Sibora. 2010
219   2000100151549 K.15154 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej/ oprac. i wstęp Janusz Sibora. 2010
220   2000100151556 K.15155 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej/ oprac. i wstęp Janusz Sibora. 2010
221   2000100151563 K.15156 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej/ oprac. i wstęp Janusz Sibora. 2010
 
KŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
222   2001700261966 G.26708 Globalizacja sektora usług w Polsce / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2005
223   2000100128985 K.12898 Międzynarodowy obrót usługowy / Kazimierz Albin Kłosiński. Kłosiński, Kazimierz Albin. 2002
224   2001700252360 G.25485 Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą artykułów żywnościowych / Kłosiewicz-Górecka, Urszula. 2002
225   2001700253718 G.25616 Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci handlowej / Kłosiewicz, Urszula. 1998
226   2000100144671 K.14467 U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki / Kłosowicz, Robert. 2008
227   2000100092422 K.9242 Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2006
 
JAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
228   2000100105931 K.10593 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki / Jaworek, Małgorzata. 2006
229   2000100056578 K.5657 Jawność procesów decyzyjnych w Polsce - dialog, lobbying, informacja : stenogram konferencji pod patronatem Marszałka Sejmu RP - Macieja Płażyńskiego, Warszawa 16 lutego 1999 r. / red. Grażyna Szałygo.
230   2000100057551 K.5755 Jawność procesów decyzyjnych w Polsce - dialog, lobbying, informacja : stenogram konferencji pod patronatem Marszałka Sejmu RP - Macieja Płażyńskiego, Warszawa 16 lutego 1999 r. / red. Grażyna Szałygo.
231   2000100062401 K.6240 Jawność procesów decyzyjnych w Polsce - dialog, lobbying, informacja : stenogram konferencji pod patronatem Marszałka Sejmu RP - Macieja Płażyńskiego, Warszawa 16 lutego 1999 r. / red. Grażyna Szałygo.
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
232   2000100129258 K.12925 Chiny / Polit, Jakub. 2004
233   2000100129265 K.12926 Chiny / Polit, Jakub. 2004
234   2000100127568 K.12756 Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Polak, Ewa. 2009
235   2000100127575 K.12757 Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Polak, Ewa. 2009
236   2000100170595 K.17059 Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie : szanse i wyzwania / red. Mikołaj Maśluk-Meller [i in.] 2012
237   2000100174685 K.17468 Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie : szanse i wyzwania / red. Mikołaj Maśluk-Meller [i in.] 2012
238   2000100051504 K.5150 Polacy'95 : aktorzy i klienci transformacji : praca zbiorowa / pod red. Władysława Adamskiego. 1998
239   2000100108956 K.10895 Poland : competitiveness report 2006 : the role of innovation / Marzena Anna Weresa. 2006
240   2000100184004 K.18400 Poland and Spain : from Political Transition to European Integration / ed. by Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Josep Mª Reniu Vilamala. 2013
241   2000200484943 G.48494 Poland and Ukraine : common neighborhood and relations / editors Martin Dahl, Adrian Chojan. 2019
242   2000100166161 K.16616 Poland's relations with the South Caucasus countries : selected issuse / Barbara Czajkowska [et al. ; sci. ed. Tadeusz Popławski]. 2010
243   2000100164471 K.16447 Politics in Europe : comparisons and interpretations / ed. by Arend Lijphart. 1969
244   2000100117668 K.11766 Politologia i Stosunki Międzynarodowe Nr 1 2007 / Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej. 2007
245   2000100145777 K.14577 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe : materiały z konferencji naukowej, Wrocław 1997 : opracowanie zbiorowe / pod red. nauk. Teresy Łoś-Nowak. 1998
246   2000100153536 K.15353 Politologiae miscellanea : w świecie wielu rzeczywistości / red. nauk. Andrzej Chodubski, Adriana Frączek, Beata Słobodzian ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. 2011
247   2000100200100 K.20010 Politycy europejscy XXI wieku / red. nauk. Justyna Miecznikowska. 2013
248   2000100184974 K.18497 Polityczna kreacja ładu ekonomicznego : teoria i praktyka / pod red. Marcina Kalinowskiego i Andrzeja Pieczewskiego. 2013
249   2000100201015 K.20101 Polityczna kreacja ładu ekonomicznego : teoria i praktyka / pod red. Marcina Kalinowskiego i Andrzeja Pieczewskiego. 2013
250   2000100161715 K.16171 Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej / red. nauk. Jacek Knopek. 2012
251   2000100159262 K.15926 Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 1, Perspektywa globalna / red. nauk. Wojciech Gizicki. 2011
252   2000100159279 K.15927 Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 2, Perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Gizicki. 2011
253   2000100172834 K.17283 Polityka ekonomiczna / red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński. 2012
254   2000100064405 K.6440 Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji / red. nauk. Paweł Bożyk. 2004
255   2000100064412 K.6441 Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji / red. nauk. Paweł Bożyk. 2004
256   2000100178607 K.17860 Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku / pod red. Sabriny P. Ramet ; z ang. przeł. Marta Gałąska [et al.]. 2012
257   2000100187944 K.18794 Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku / pod red. Sabriny P. Ramet ; z ang. przeł. Marta Gałąska [et al.]. 2012
258   2000100126592 K.12659 Polityka gospodarcza : teoria i realia / red. nauk. Janusz Stacewicz. 2008
259   2000100098158 K.9815 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
260   2000100101520 K.10152 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
261   2000100101537 K.10153 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
262   2000100101544 K.10154 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
263   2000100101551 K.10155 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
264   2000100108826 K.10882 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
265   2000100169179 K.16917 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
266   2001700322902 G.36470 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; aut. Jan Borowiec [et al.]. 2006
267   2000100189665 K.18966 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
268   2000100201466 K.20146 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
269   2000100201473 K.20147 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
270   2000100203439 K.20343 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
271   2000200488552 G.48855 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
272   2000200488545 G.48854 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
273   2000200488538 G.48853 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
274   2000200488521 G.48852 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2012
275   2000100021316 K.2131 Polityka gospodarcza okresu transformacji / pod red. Marka Dąbrowskiego. 1995
276   2000100021323 K.2132 Polityka gospodarcza okresu transformacji / pod red. Marka Dąbrowskiego. 1995
277   2000100082966 K.8296 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005 : raport roczny / red. nauk. i koordynacja Juliusz Kotyński. 2005
278   2000100082973 K.8297 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005 : raport roczny / red. nauk. i koordynacja Juliusz Kotyński. 2005
279   2000100093788 K.9378 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006 : [raport roczny] / red. nauk. i koordynacja Juliusz Kotyński. 2006
280   2000100107386 K.10738 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006 : [raport roczny] / red. nauk. i koordynacja Juliusz Kotyński. 2006
281   2000100107393 K.10739 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007 : [raport roczny] / red. nauk. i koordynacja Juliusz Kotyński. 2007
282   2000100141328 K.14132 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010 : raport roczny / red. nauk. Juliusz Kotyński. Konarzewska. 2010
283   2000100141335 K.14133 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010 : raport roczny / red. nauk. Juliusz Kotyński. Konarzewska. 2010
284   2000100155882 K.15588 Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie 2010-2011 : [raport roczny] / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ; red. nauk. Juliusz Kotyński. 2011
285   2000100180617 K.18061 Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie 2011-2012 : [raport roczny] / red. nauk. Juliusz Kotyński ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
286   2000100092644 K.9264 Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach / pod red. Marzenny Giedrojć, Małgorzaty Mieczkowskiej, Janusza Mieczkowskiego. 2005
287   2000100092651 K.9265 Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach / pod red. Marzenny Giedrojć, Małgorzaty Mieczkowskiej, Janusza Mieczkowskiego. 2005
288   2000100117651 K.11765 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
289   2000100119785 K.11978 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
290   2000100139448 K.13944 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
291   2001700283999 G.29043 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
292   2001700284040 G.29044 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
293   2001700284033 G.29045 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
294   2001700283937 G.29047 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
295   2000100200452 K.20045 Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy / pod red. nauk. Piotra Mochnaczewskiego, Andrzeja Bolesty, Bartosza Dominiaka ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie]. 2007
296   2000100204368 K.20436 Polityka publiczna : 10 lat Polski w Unii Europejskiej = Public policy : dekade of Poland in the European Union / red. nauk.: Joachim Osiński, Katarzyna Negacz, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak. 2014
297   2000100204375 K.20437 Polityka publiczna we współczesnym państwie / red. nauk.: Joachim Osiński. 2014
298   2000100109502 K.10950 Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego / pod red. nauk. Janusz Stacewicz. 2006
299   2000100168264 K.16826 Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego / pod red. nauk. Janusz Stacewicz. 2006
300   2000100155554 K.15555 Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2009
301   2001700217253 G.33254 Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2009
302   2001700217260 G.33255 Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2009
303   2000100072851 K.7285 Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006 / pod red. Adama Nogi. 2004
304   2000100140796 K.14079 Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.). 2008
305   2000100140802 K.14080 Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.). 2008
306   2000100153109 K.15310 Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.). 2008
307   2000100142943 K.14294 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod redakcją Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. 2009
308   2000100143223 K.14322 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod redakcją Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. 2009
309   2000100143292 K.14329 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod redakcją Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. 2009
310   2000100155264 K.15526 Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie / red. nauk. Teresa Łoś-Nowak. 2011
311   2000100156100 K.15610 Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie / red. nauk. Teresa Łoś-Nowak. 2011
312   2001700370699 G.41560 Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie / red. nauk. Teresa Łoś-Nowak. 2011
313   2001700370705 G.41561 Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie / red. nauk. Teresa Łoś-Nowak. 2011
314   2002100022652 W.2265 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod redakcją Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. 2009
315   2000100147191 K.14719 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią / pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora. 2010
316   2000100147207 K.14720 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią / pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora. 2010
317   2000100129494 K.12949 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka. 2008
318   2000100129500 K.12950 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka. 2008
319   2000100119600 K.11960 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. nauk. Agnieszki Leguckiej, Kazimierza Malaka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 2008
320   2000100119730 K.11973 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. nauk. Agnieszki Leguckiej, Kazimierza Malaka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 2008
321   2000100129470 K.12947 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. nauk. Agnieszki Leguckiej, Kazimierza Malaka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 2008
322   2000100153307 K.15330 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 1, Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne / pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego ; [aut. Bartosz Bąk et al.]. 2011
323   2000100156148 K.15614 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 1, Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne / pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego ; [aut. Bartosz Bąk et al.]. 2011
324   2000100156155 K.15615 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 2, Stosunki polityczne i gospodarcze / pod red. Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec ; [aut. Przemysław Adamczewski et al.]. 2011
325   2000100156162 K.15616 Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie. T. 2, Stosunki polityczne i gospodarcze / pod red. Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec ; [aut. Przemysław Adamczewski et al.]. 2011
326   2000100056967 K.5696 Polityka zagraniczna państwa / pod red. nauk. Józefa Kukułki i Ryszarda Zięby. 1992
327   2000100115985 K.11598 Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi / red. nauk. Jacek Czaputowicz. 2008
328   2000100144886 K.14488 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. 2010
329   2000100144893 K.14489 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. 2010
330   2001700327099 G.36858 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. 2010
331   2001700327105 G.36859 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. 2010
332   2000100119259 K.11925 Polityka zagraniczna Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Maciej Raś. 2008
333   2000100119266 K.11926 Polityka zagraniczna Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Maciej Raś. 2008
334   2001700306735 G.34852 Polityka zagraniczna Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Maciej Raś. 2008
335   2001700306742 G.34853 Polityka zagraniczna Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Maciej Raś. 2008
336   2000100079843 K.7984 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
337   2000100081037 K.8103 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
338   2000100081044 K.8104 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
339   2000100090336 K.9033 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
340   2000100094747 K.9474 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
341   2000100094754 K.9475 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
342   2000100094761 K.9476 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
343   2000100098189 K.9818 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
344   2000100117231 K.11723 Polityka zagraniczna RP 1989-2002 / red. nauk. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik. 2002
345   2000100089071 K.8907 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
346   2000100089088 K.8908 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
347   2000100089095 K.8909 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
348   2000100089385 K.8938 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
349   2000100089392 K.8939 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
350   2000100089408 K.8940 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
351   2000100089415 K.8941 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
352   2000100089422 K.8942 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
353   2000100089439 K.8943 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
354   2000100089446 K.8944 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
355   2000100152263 K.15226 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając. 2006
356   2002100100039 W.10003 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając ; [aut.] Agnieszka Bryc, Marcin Kaczmarski, Wiesław Lizak, Marko Mihajić, Renata Włoch, Beata Wojna, Justyna Zając, Ryszard Zięba. 2005
357   2000100163436 K.16343 Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec / Jadwiga Kiwerska [et al.]. 2011
358   2000100188231 K.18823 Polityka, kultura, społeczeństwo : Niemcy, Austria, szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Ernesta Kuczyńskiego i Michała Tomczyka. 2013
359   2000100201992 K.20199 Polska - Ameryka Łacińska : historia, polityka, gospodarka, kultura / red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska. 2014
360   2000100145807 K.14580 Polska - Białoruś : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze / pod red. Mariana S. Wolańskiego [i in.]. 2007
361   2000100115305 K.11530 Polska - Niemcy 1945-2007 : od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. 2007
362   2000100119839 K.11983 Polska - Niemcy 1945-2007 : od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. 2007
363   2000100148150 K.14815 Polska - Niemcy 1945-2007 : od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. 2007
364   2000100148167 K.14816 Polska - Niemcy 1945-2007 : od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego. 2007
365   2000100132883 K.13288 Polska - Rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 / red. nauk. Paweł Bożyk. 2009
366   2000100132890 K.13289 Polska - Rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 / red. nauk. Paweł Bożyk. 2009
367   2001700311555 G.35333 Polska - Rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 / red. nauk. Paweł Bożyk. 2009
368   2000100191804 K.19180 Polska - Rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 / red. nauk. Paweł Bożyk. 2009
369   2000100097786 K.9778 Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych. 2003
370   2000100155110 K.15511 Polska : raport o konkurencyjności 2011 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2011
371   2000100118597 K.11859 Polska : raport o konkurencyjności 2008 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2008
372   2000100106396 K.10639 Polska : raport o konkurencyjności 2006 : red. nauk. Marzenna Anna Weresa. 2006
373   2000100129814 K.12981 Polska : raport o konkurencyjności 2009 : red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa. 2009
374   2000100144992 K.14499 Polska : raport o konkurencyjności 2010 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2010
375   2000100155127 K.15512 Polska : raport o konkurencyjności 2010 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2010
376   2000100155134 K.15513 Polska : raport o konkurencyjności 2010 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2010
377   2000100155585 K.15558 Polska : raport o konkurencyjności 2007 : rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych / red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2007
378   2000100176023 K.17602 Polska : raport o konkurencyjności 2011 : red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2011
379   2000100200988 K.20098 Polska : raport o konkurencyjności 2014 : dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. nauk. Marzenna A. Weresa. 2014
380   2000100027783 K.2778 Polska 2025 : długotrwała strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju / [Rada Ministrów]. 2001
381   2000100148266 K.14826 Polska i Europa Środkowa : demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja / red. nauk. Ewa Nowak, Rafał Riedel. 2010
382   2000100165614 K.16561 Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut / pod red. Ewy Pancer-Cybulskiej. 2012
383   2001700367224 G.41192 Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut / pod red. Ewy Pancer-Cybulskiej. 2012
384   2000100110218 K.11021 Polska i jej sąsiedzi : uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe / pod red. nauk. Joachima Osińskiego. 2005
385   2000100110874 K.11087 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
386   2000100110881 K.11088 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
387   2000100110898 K.11089 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
388   2000100110904 K.11090 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
389   2000100110911 K.11091 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
390   2000100110928 K.11092 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
391   2000100110935 K.11093 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
392   2000100110942 K.11094 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
393   2000100110959 K.11095 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
394   2000100110966 K.11096 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
395   2000100110973 K.11097 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
396   2000100110980 K.11098 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
397   2000100110997 K.11099 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
398   2000100111000 K.11100 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
399   2000100111017 K.11101 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
400   2000100111024 K.11102 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
401   2000100111031 K.11103 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
402   2000100111048 K.11104 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
403   2000100111055 K.11105 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
404   2000100111062 K.11106 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
405   2000100135815 K.13581 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
406   2000100135822 K.13582 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
407   2000100135839 K.13583 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
408   2001700198057 G.31632 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
409   2001700308982 G.35077 Polska i jej sąsiedzi w latach 1918-2006 : (kalendarium wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej) / pod red. Krzysztofa Szczepanika. 2007
410   2000100148259 K.14825 Polska i Rosja : państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku / pod red. nauk. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2010
411   2000100153703 K.15370 Polska i Rosja : państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku / pod red. nauk. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2010
412   2000100114797 K.11479 Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. 2008
413   2000100114902 K.11490 Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. 2008
414   2000100115992 K.11599 Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. 2008
415   2000100170816 K.17081 Polska między Niemcami a Rosją : materiały z międzynarodowych kolokwiów Gödelitz, 27-29 marca 2009, Pułtusk, 24-26 września 2010 = Polen zwischen Deutschland und Russland : Materialien internationaler Colloquien Gödelitz, 27. bis 29. März 2009, Pułtusk, 24. bis 26. September 2010 / pod red. Karola Czejarka i Tomasza G. Pszczółkowskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2011
416   2000100158265 K.15826 Polska między Wschodem a Zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. T. 1, W kręgu myśli politycznej / pod red. Anny Szczepańskiej, Henryka Walczaka i Adama Wątora. 2008
417   2000100158258 K.15825 Polska między Wschodem a Zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. T. 2, W kręgu polityki zagranicznej / pod red. Anny Szczepańskiej, Henryka Walczaka i Adama Wątora. 2008
418   2000100141359 K.14135 Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. 2009
419   2000100141366 K.14136 Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. 2009
420   2000100145678 K.14567 Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. 2009
421   2000100049990 K.4999 Polska pod rządami PZPR : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława F. Rakowskiego. 2000
422   2000100097779 K.9777 Polska polityka zagraniczna : kontynuacja czy zerwanie? : dyskusja z udziałem polityków, ekspertów i dziennikarzy / [red. Piotr Kosiewski]. 2004
423   2000100127940 K.12794 Polska polityka zagraniczna : kontynuacja czy zerwanie? : dyskusja z udziałem polityków, ekspertów i dziennikarzy / [red. Piotr Kosiewski]. 2004
424   2000100176030 K.17603 Polska raport o konkurencyjności 2012 : Edukacja jako czynnik konkurencyjności / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 2012
425   2000100186084 K.18608 Polska raport o konkurencyjności 2013 : Wymiar krajowy i regionalny / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 2013
426   2000100062562 K.6256 Polska w epoce oświecenia : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Bogusława Leśnodorskiego. 1971
427   2000100149942 K.14994 Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. 2011
428   2000100149959 K.14995 Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. 2011
429   2000100053508 K.5350 Polska w Europie, z.12/1993 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1993
430   2000100053416 K.5341 Polska w Europie, z.13/1994 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1994
431   2000100053423 K.5342 Polska w Europie, z.14/1994 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1994
432   2000100053539 K.5353 Polska w Europie, z.21/1996 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1996
433   2000100053409 K.5340 Polska w Europie, z.22/1996 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1996
434   2000100053522 K.5352 Polska w Europie, z.23/1997 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1997
435   2000100053478 K.5347 Polska w Europie, z.26/1998 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1998
436   2000100053447 K.5344 Polska w Europie, z.27/1998 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1998
437   2000100053461 K.5346 Polska w Europie, z.29/1999 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1999
438   2000100053485 K.5348 Polska w Europie, z.30/1999 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 1999
439   2000100053515 K.5351 Polska w Europie, z.31/2000 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 2000
440   2000100053430 K.5343 Polska w Europie, z.32/2000 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 2000
441   2000100053454 K.5345 Polska w Europie, z.33/2000 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 2000
442   2000100053492 K.5349 Polska w Europie, z.34/2000 / [red. Tadeusz Chabiera i in.]. 2000
443   2000100051771 K.5177 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
444   2000100051788 K.5178 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
445   2000100058701 K.5870 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
446   2000100058718 K.5871 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
447   2000100058725 K.5872 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
448   2000100058732 K.5873 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
449   2000100081594 K.8159 Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej. 2002
450   2000100117552 K.11755 Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
451   2000100120088 K.12008 Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
452   2000100156957 K.15695 Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
453   2000100156964 K.15696 Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
454   2000100026960 K.2696 Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. 2002
455   2000100058749 K.5874 Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. 2002
456   2000100073605 K.7360 Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. 2002
457   2000100073612 K.7361 Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. 2002
458   2001700271828 G.27789 Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. 2002
459   2000100085332 K.8533 Polska wobec obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / pod red. Arkadiusza Żukowskiego. 2004
460   2000100138946 K.13894 Polska wobec sąsiadów : współczesne stosunki polityczne / red. Wojciech Tomasz Modzelewski. 2009
461   2000100119822 K.11982 Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991 : dokumenty dyplomatyczne / red. Włodzimierz Borodziej ; współpr. Dominik Pick ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. 2006
462   2000100124932 K.12493 Polska-Niemcy : tożsamości i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich = Deutschland-Polen : kollektive Identitäten und Sicherheitskriterien in den transatlantischen Beziehungen / pod red. Sławomira Dębskiego i Tytusa Jaskułowskiego. 2005
463   2000100117941 K.11794 Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe / red. nauk. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec. 2007
464   2000100109533 K.10953 Polska, Ukraina, Świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. 2005
465   2000100044575 K.4457 Polski handel zagraniczny w 1996 roku : raport roczny / [kier. nauk. i koordynacja Jan Piotrowski]. 1997
466   2000100180594 K.18059 Polskie inwestycje za granicą / Juliusz Kotyński [et al.]. 2012
467   2000100048009 K.4800 Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego : materiały programowe i informacyjne / [zespół red. Kazimierz Łasiewicki i in.].
468   2000100069653 K.6965 Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku / pod red. Ryszarda Stemplowskiego i Adriany Żelazo. 2002
469   2001700308760 G.35055 Polskie transgranicza / pod red. Zbigniewa Kurcza i Andrzeja Saksona. 2009
470   2001700308777 G.35056 Polskie transgranicza / pod red. Zbigniewa Kurcza i Andrzeja Saksona. 2009
471   2000100116821 K.11682 Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie : stan badań i postulaty badawcze / pod red. Piotra Madajczyka i Pawła Popielińskiego. 2008
472   2000100166710 K.16671 Rosja Putina / Politkovska, Anna. 2012
473   2000100166727 K.16672 Rosja Putina / Politkovska, Anna. 2012
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
474   2000100028865 K.2886 Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. 1999
475   2000100028872 K.2887 Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. 1999
476   2000100028889 K.2888 Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. 1999
477   2000100028896 K.2889 Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. 1999
478   2000100028902 K.2890 Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. 1999
479   2000100159088 K.15908 Wspólnota Niepodległych Państw : fragmentacja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne. T. 1 / red. Tomasz Kapuśniak. 2011
480   2000100191378 K.19137 Współczesna Białoruś : społeczeństwo i gospodarka czasu przemian / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego ; [tł. tekstów aut. zagr. z jęz. ros. Wojciech Kosiedowski, Tatiana Zinovieva]. 2013
481   2000100191552 K.19155 Współczesna Białoruś : społeczeństwo i gospodarka czasu przemian / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego ; [tł. tekstów aut. zagr. z jęz. ros. Wojciech Kosiedowski, Tatiana Zinovieva]. 2013
482   2000100191569 K.19156 Współczesna Białoruś : społeczeństwo i gospodarka czasu przemian / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego ; [tł. tekstów aut. zagr. z jęz. ros. Wojciech Kosiedowski, Tatiana Zinovieva]. 2013
483   2000100155103 K.15510 Współczesna Europa : praca zbiorowa / pod red. Sabastiana[!] Wojciechowskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. 2004
484   2000100097502 K.9750 Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2006
485   2000100182949 K.18294 Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju / red. nauk. Janina Harasim ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 2012
486   2000100102992 K.10299 Współczesna gospodarka światowa : (wybrane problemy) / [red. nauk. Jerzy Dudziński]. 1994
487   2002100017474 W.1747 Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. 2005
488   2000100098219 K.9821 Współczesna gospodarka światowa / pod red. Anny Barbary Kisiel-Łowczyc. 2003
489   2000100133361 K.13336 Współczesna gospodarka światowa / pod red. Anny Barbary Kisiel-Łowczyc. 2003
490   2001700354385 G.40000 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Sporka. 2010
491   2001700354392 G.40001 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Sporka. 2010
492   2000100184998 K.18499 Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. t. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego. 2013
493   2000200441571 G.44157 Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych / pod red. Joanny Wardęgi. 2013
494   2000100109526 K.10952 Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. 2006
495   2001700333267 G.37530 Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa / pod red. Stanisława Korenika ; aut. poszczególnych rozdz. Niki Derlukiewicz [et al.]. 2010
496   2000100128657 K.12865 Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne / pod red. Degefe Kebede Gemechu. 2009
497   2000100178041 K.17804 Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne / pod red. Degefe Kebede Gemechu. 2009
498   2001700328492 G.37004 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
499   2001700328508 G.37005 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
500   2001700328515 G.37006 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
501   2001700328522 G.37007 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
502   2001700328539 G.37008 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
503   2002100040809 W.4080 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Jadwigi Stachury ; zespół aut. Adam Bartnicki [et al.]. 2010
504   2001700221526 G.33641 Współczesne państwo : wybrane problemy / pod red. Sylwestra Wróbla. 2009
505   2000100176115 K.17611 Współczesne państwo : idee i rozwiązania instytucjonalne / pod red. Ewy Ganowicz i Alicji Lisowskiej ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 2012
506   2000100176122 K.17612 Współczesne państwo : idee i rozwiązania instytucjonalne / pod red. Ewy Ganowicz i Alicji Lisowskiej ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 2012
507   2000100114469 K.11446 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. 2008
508   2001700290010 G.29631 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. 2005
509   2000100191903 K.19190 Współczesne problemy globalne / kierownik zespołu Józef Oleksy ; członkowie zespołu Karol Dąbrowski [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. 2010
510   2000100110201 K.11020 Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / zespół aut. w składzie Stanisław Ciosek [et al.]. 2008
511   2000100142738 K.14273 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2008
512   2000100142745 K.14274 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2008
513   2002100010680 W.1068 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2008
514   2002100010697 W.1069 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2008
515   2000100145500 K.14550 Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej : problemy, wyzwania i szanse / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego ; [aut. Łukasz Gacek et al.]. 2010
516   2000100145517 K.14551 Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej : problemy, wyzwania i szanse / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego ; [aut. Łukasz Gacek et al.]. 2010
517   2001700293868 G.30012 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2007
518   2001700293844 G.30014 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2007
519   2000100180549 K.18054 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2013
520   2000100180556 K.18055 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2013
521   2000100180563 K.18056 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2013
522   2000100145913 K.14591 Współczesne systemy polityczne w wypisach / wybór, red. i oprac. naukowe: Jacek Knopek ; Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. 2001
523   2000100113363 K.11336 Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym / red. Jerzy Rymarczyk, Mariusz Niemiec. 2007
524   2000100185162 K.18516 Współczesne transformacje : kultura, polityka, gospodarka / pod red. Moniki Banaś i Joanny Dziadowiec. 2013
525   2000100185179 K.18517 Współczesne transformacje : kultura, polityka, gospodarka / pod red. Moniki Banaś i Joanny Dziadowiec. 2013
526   2000100185186 K.18518 Współczesne transformacje : kultura, polityka, gospodarka / pod red. Moniki Banaś i Joanny Dziadowiec. 2013
527   2000100173718 K.17371 Współczesne Włochy : Państwo i społeczeństwo / red. nauk. Tomasz Słomka. 2009
528   2000100154571 K.15457 Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny - przebieg - skutki / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. 2009
529   2000100109649 K.10964 Współpraca gospodarcza Polski z krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji : praca zbiorowa / pod red. Józefa Misala. 2004
530   2000200427964 G.42796 Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju / red. nauk. Tadeusz Sporek. 2012
531   2000100164693 K.16469 Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2002
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
532   2000100181355 K.18135 Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych : na przykładach z państw Azji Wschodniej / Pierzgalski, Michał. 2012
533   2000100153499 K.15349 Międzynarodowy reżim zmian klimatu / Pietraś, Marek. 2011
534   2000100146835 K.14683 Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową / Pietrasiak, Małgorzata. 2010
535   2000100150764 K.15076 Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową / Pietrasiak, Małgorzata. 2010
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
536   2000100164655 K.16465 Die Rechtsstellung der deutschen Staatsangeho~:rigen in den polnisch verwalteten Gebieten; zur Integration der sogenannten Autochthonen in die polnische Nation, Stoll, Christian Th. 1968
537   2000100167731 K.16773 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 4, Afryka i Bliski Wschód 1918-2009 / red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2010
538   2000100136102 K.13610 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 1, Europa 1918-2006 / red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum. 2007
539   2000100136119 K.13611 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 1, Europa 1918-2006 / red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum. 2007
540   2000100139936 K.13993 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator, T. 3, Azja, Zakaukazie, Australia i Oceania 1918-2009 / red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum. 2010
541   2000100141687 K.14168 Stosunki dyplomatyczne Polski : informator, T. 2, Ameryka Północna i Południowa 1918-2007 / red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum. 2008
542   2000100085387 K.8538 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. Pawła Bożyka. 2004
543   2000100085394 K.8539 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. Pawła Bożyka. 2004
544   2000100106051 K.10605 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. Pawła Bożyka. 2004
545   2000100141694 K.14169 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. Pawła Bożyka. 2004
546   2000100191873 K.19187 Stosunki gospodarcze Polski ze Wschodem : praca zbiorowa / pod red. nauk. Pawła Bożyka ; [aut. poszczególnych rozdz. Jarosław Pietras et al. ; przekł. tekstów w jęz. ang. i ros. na pol. Krystyna Skrzypek i Krystyna Kwiatkowska]. 2006
547   2000100058343 K.5834 Stosunki międzynarodowe : problemy badań i teorii / pod red. nauk. Artura Bodnara i Waldemara J. Szczepańskiego. 1983
548   2000100058756 K.5875 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. 2001
549   2000100089217 K.8921 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; aut. Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak, Andrzej Gałganek, Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz. 2004
550   2000100089231 K.8923 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; aut. Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak, Andrzej Gałganek, Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz. 2004
551   2000100089248 K.8924 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; aut. Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak, Andrzej Gałganek, Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz. 2004
552   2000100089255 K.8925 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; aut. Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak, Andrzej Gałganek, Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz. 2004
553   2000100093054 K.9305 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; aut. Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak, Andrzej Gałganek, Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz. 2004
554   2000100089347 K.8934 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. 2001
555   2000100089354 K.8935 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. 2001
556   2000100092408 K.9240 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
557   2000100140758 K.14075 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
558   2000100110577 K.11057 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
559   2000100129104 K.12910 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
560   2001700277653 G.28297 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
561   2001700277707 G.28298 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
562   2002100010673 W.1067 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara. 2006
563   2002100018365 W.1836 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego, Czesława Mojsiewicza ; aut. Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz, Andrzej Gałganek, Jolanta Bryła, Zbigniew Czachór, Joanna Nowiak. 1998
564   2000100063231 K.6323 Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t.23) 2001 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2001
565   2000100063217 K.6321 Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t.25) 2002 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2002
566   2000100063194 K.6319 Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t.27) 2003 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2003
567   2000100063187 K.6318 Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t.29) 2004 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2004
568   2000100079836 K.7983 Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t.31) 2005 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2004
569   2000100063255 K.6325 Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.22) 2000 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2000
570   2000100063248 K.6324 Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.24) 2001 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2001
571   2000100063224 K.6322 Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.26) 2002 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2002
572   2000100063200 K.6320 Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.28) 2003 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2003
573   2000100079829 K.7982 Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.30) 2004 = International Relations / [red. nacz. Stanisław Bieleń]. 2004
574   2000100168646 K.16864 Stosunki międzynarodowe w Afryce / pod red. Jana J. Milewskiego i Wiesława Lizaka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. 2002
575   2000100178799 K.17879 Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR / red. Wojciech Śleszyński, Anna Jodzio ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych. Zakład Stosunków Politycznych. 2012
576   2000100097465 K.9746 Stosunki międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Haliżaka [i in.]. 2006
577   2000100171837 K.17183 Stosunki międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Haliżaka [i in.]. 2006
578   2000100157190 K.15719 Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Mieczysława Stolarczyka. 2011
579   2000100157206 K.15720 Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Mieczysława Stolarczyka. 2011
580   2000100052518 K.5251 Stosunki polsko-niemieckie 1933-1945 : XVIII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków, 28 V - 2 VI 1985r., Nowogard / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak. 1988
581   2000100113660 K.11366 Stosunki polsko-rosyjskie : stereotypy, realia, nadzieje / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Zbigniewa Karpusa. 2008
582   2000100113684 K.11368 Stosunki polsko-rosyjskie : stereotypy, realia, nadzieje / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Zbigniewa Karpusa. 2008
583   2000100148037 K.14803 Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku / pod red. Mariusza Patelskiego i Marka Białokura. 2010
584   2000100145883 K.14588 Stosunki polsko-ukraińskie : wojna i współczesność / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Zbigniewa Karpusa. 2008
585   2000100145876 K.14587 Stosunki polsko-ukraińskie : historia i pamięć / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Zbigniewa Karpusa. 2008
586   2000100202739 K.20273 Wielka deformacja czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm / Stockman, David Alan. 2014
587   2000100151778 K.15177 Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009 / Stolarczyk, Mieczysław. 2010
588   2000100186770 K.18677 Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009 / Stolarczyk, Mieczysław. 2010
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
589   2001700304250 G.34608 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2007
590   2001700304267 G.34609 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2007
591   2001700314273 G.35605 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2007
592   2001700314280 G.35606 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2007
593   2001700314297 G.35607 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2007
594   2000200426462 G.42646 Politics / Heywood, Andrew. 2013
595   2000100146149 K.14614 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
596   2000100146156 K.14615 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
597   2000100146163 K.14616 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
598   2000100174562 K.17456 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
599   2000100174579 K.17457 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
600   2000100174586 K.17458 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
601   2000100174593 K.17459 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
602   2000100174609 K.17460 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
603   2000200425236 G.42523 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
604   2000100183533 K.18353 Politologia / Heywood, Andrew. 2006
605   2001700214658 G.33019 Teoria polityki : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2009
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
606   2000100103777 K.10377 Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Wieczorek, Paweł. 1998
607   2001700171777 G.11051 Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Wieczorek, Paweł. 1998
608   2001700048642 G.11053 Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Wieczorek, Paweł. 1998
609   2001700171791 G.11054 Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Wieczorek, Paweł. 1998
610   2001700052700 G.11056 Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Wieczorek, Paweł. 1998
611   2000100149003 K.14900 Etnopolityka w Azji Centralnej : między wspólnotą etniczną a obywatelską / Wierzbicki, Andrzej. 2008
612   2000100106020 K.10602 Historia polityczna Polski 1935-1945 / Wieczorkiewicz, Paweł 2005
613   2000100173657 K.17365 Rosja : etniczność i polityka / Wierzbicki, Andrzej. 2011
614   2000100192207 K.19220 Wiedza i bogactwo narodów : kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej : ekonomia i finanse / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak. 2013
615   2000100176443 K.17644 Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych / red. Andrzej Gałganek, Edward Haliżak, Marek Pietraś. 2012
616   2000100160848 K.16084 Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce : wybrane zagadnienia / Wielomski, Adam. 2011
617   2000100160855 K.16085 Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce : wybrane zagadnienia / Wielomski, Adam. 2011
618   2000100160862 K.16086 Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce : wybrane zagadnienia / Wielomski, Adam. 2011
 
KHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
619   2000100176450 K.17645 Arabski świat / Khidayer, Emire. 2012
 
ODZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
620   2000100177280 K.17728 Konflikty międzynarodowe po 1945 roku / Odziemkowski, Janusz. 2011
621   2001700271248 G.27694 Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej / Odziemkowski, Janusz. 2006
622   2000100176467 K.17646 Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej / Odziemkowski, Janusz. 2006
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
623   2000100202777 K.20277 Historia dyplomacji / Przybylski, Henryk. 2010
624   2001700282077 G.28858 Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika. 2006
625   2000100155042 K.15504 Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 2 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010
626   2000100155035 K.15503 Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 1 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010
627   2000100057995 K.5799 Przegląd koniunktury gospodarczej na świecie 2000-2002 / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Departament Strategii i Integracji Międzynarodowej. 2001
628   2000100182857 K.18285 Przekształcenia struktur regionalnych / red. nauk. Piotr Raźniak. 2012
629   2000100157213 K.15721 Przełom i wyzwanie : XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011 / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2011
630   2000100098226 K.9822 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Oziewicz. 2006
631   2000100122709 K.12270 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Oziewicz. 2006
632   2001700262178 G.26716 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Oziewicz. 2006
633   2001700262185 G.26717 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Oziewicz. 2006
634   2000100176610 K.17661 Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2009
635   2000100159064 K.15906 Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej : materiały konferencji międzynarodowej, (Mikołajki, 26-28 września 2002) = Economic crime in Polish and European Union perspectives : proceedings of the international conference, (Mikołajki, 26-28 September 2002) / pod red. Andrzeja Adamskiego. 2003
636   2000100159071 K.15907 Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej : materiały konferencji międzynarodowej, (Mikołajki, 26-28 września 2002) = Economic crime in Polish and European Union perspectives : proceedings of the international conference, (Mikołajki, 26-28 September 2002) / pod red. Andrzeja Adamskiego. 2003
637   2000200427056 G.42705 Przestrzeń a rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Dybała. 2011
638   2000100155738 K.15573 Przestrzeń w polityce gospodarczej / red. nauk. Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz ; [tł. na ang. Joanna Gruszecka, Dariusz Gulczyński ; Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu]. 2008
639   2000100199770 K.19977 Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki (red.). 2000
640   2000100187951 K.18795 Przyszłość azjatyckich tygrysów : zagrożenia i wyzwania / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja. 2013
641   2000200459590 G.45959 Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia : materiały konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 28 maja 2001 roku = The future of the European Union : the Polish point of view : colle pod red. Jana Barcza i Katarzyny Żukrowskiej. 2001
642   2000100147870 K.14787 Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP / red. nauk. Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski ; Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych przy współpracy Międzynarodowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2010
643   2000100147689 K.14768 Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP : problemy metodologii badań / red. nauk. Tadeusz Bodio ; Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych przy współpracy z Międzyinstytutową Pracownią Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2010
644   2000100147696 K.14769 Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP : problemy metodologii badań / red. nauk. Tadeusz Bodio ; Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych przy współpracy z Międzyinstytutową Pracownią Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2010
645   2000100169995 K.16999 Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku / Przyborowska-Klimczak, Anna. 2011
646   2000100170007 K.17000 Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku / Przyborowska-Klimczak, Anna. 2011
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
647   2000100163047 K.16304 Cobra II : tajna historia inwazji i okupacji Iraku / Gordon, Michael R. 2010
648   2000100176634 K.17663 Julian Assange : człowiek, który rozpętał WikiLeaks / Görig, Carsten. 2012
649   2000100169674 K.16967 Kirgistan : natura zmiany systemowej (1990-1996) / Gortat, Radzisława. 2009
650   2000100199909 K.19990 Ryzyko w eksporcie : metody i sposoby ograniczania / Gorzeń-Mitka, Iwona. 2007
651   2000100193105 K.19310 Sam ze wspomnieniami / Gorbačëv, Michail Sergeevič. 2014
 
CAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
652   2000100176641 K.17664 Kraje Maghrebu : historia, polityka, społeczeństwo / Callies de Salies, Bruno. 2012
653   2000100146958 K.14695 Polityka międzynarodowa 1945-2000 / Calvocoressi, Peter. 2010
 
ZYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
654   2000100176719 K.17671 Pakt Ribbentrop-Beck czyli Jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki / Zychowicz, Piotr. 2012
 
WŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
655   2000100071953 K.7195 Nowa era nuklearna : analiza indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego z maja 1998 roku / Włoch, Renata. 2004
656   2000100132975 K.13297 Nowa era nuklearna : analiza indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego z maja 1998 roku / Włoch, Renata. 2004
657   2000100109243 K.10924 Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNT / Włodkowska, Agata. 2006
658   2000100119648 K.11964 Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNT / Włodkowska, Agata. 2006
659   2000100176733 K.17673 Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii / Włoch, Renata. 2011
660   2000100187234 K.18723 Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim / Włodkowska-Bagan, Agata. 2013
661   2000200444954 G.44495 Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim / Włodkowska-Bagan, Agata. 2013
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
662   2000100109267 K.10926 Ameryka zbuntowana : siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności / Domosławski, Artur. 2007
663   2000100164501 K.16450 Domestic adjustments to globalization / edited by Charles E. Morrison and Hadi Soesastro. 1998
664   2001700195162 G.31617 Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych / Domiter, Małgorzata. 2008
665   2000200447467 G.44746 Interwencjonizm humanitarny NATO / Domagała, Arkadiusz. 2014
666   2000100171844 K.17184 O lepszy, przyjazny świat / Domagalski, Alfred. 2012
667   2000200424024 G.42402 O lepszy, przyjazny świat / Domagalski, Alfred. 2012
668   2000200424017 G.42401 O lepszy, przyjazny świat / Domagalski, Alfred. 2012
669   2000100161319 K.16131 Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982-1996) / Domejko-Kozera, Patrycja. 2011
670   2000100037195 K.3719 Posledstvija rossijskogo finansovogo krizisa dlja sosednich stran / Dombrowski, Marek. 1999
671   2000100037201 K.3720 Prioritetnye napravlenija ekonomićeskich reform ne Ukraine / Dombrowski, Marek. 1999
672   2000100037218 K.3721 Prioritetnye napravlenija ekonomićeskich reform ne Ukraine / Dombrowski, Marek. 1999
673   2000100037225 K.3722 Prioritetnye napravlenija ekonomićeskich reform ne Ukraine / Dombrowski, Marek. 1999
674   2000100037232 K.3723 Prioritetnye napravlenija ekonomićeskich reform ne Ukraine / Dombrowski, Marek. 1999
675   2001700262673 G.26806 Strategie rozwoju handlu / Domański, Tomasz. 2005
676   2000100176764 K.17676 WikiLeaks od środka : trzy lata na najniebezpieczniejszej stronie internetowej świata / Domscheit-Berg, Daniel. 2012
 
CHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
677   2000100134658 K.13465 Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego. 2009
678   2002100016798 W.1679 Chiny supermocarstwem XXI wieku? : rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2010
679   2000100174616 K.17461 Chiny w stosunkach międzynarodowych / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Azji Wschodniej. 2012
680   2000100174630 K.17463 Chiny w stosunkach międzynarodowych / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Azji Wschodniej. 2012
681   2000100174623 K.17462 Chiny w stosunkach międzynarodowych / pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Azji Wschodniej. 2012
682   2000100172797 K.17279 Chiny w XXI wieku : perspektywy rozwoju / pod red. Waldemara J. Dziaka, Krzysztofa Gawlikowskiego, Małgorzaty Ławacz ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2012
683   2000100114650 K.11465 Chiny-Indie : ekonomiczne skutki rozwoju / red. Kazimierz Kłosiński. 2008
684   2000100120095 K.12009 Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
685   2000100120101 K.12010 Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
686   2000100148563 K.14856 Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. nauk. Piotra Ostaszewskiego. 2011
687   2000100160022 K.16002 Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. nauk. Piotra Ostaszewskiego. 2011
 
FUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
688   2000100044667 K.4466 The future of old industrial regions in Europe. : the case of Donetsk Region in Ukraine. 1998
689   2001700319865 G.35914 The future of political science : 100 perspectives / ed. by Gary King, Kay Lehman Schlozman, Norman H. Nie. 2009
690   2000100168394 K.16839 The future of regions - the Megaspaces of the XXI century / ed. Patrycja Artmowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber ; Ministry of Regional Development. 2011
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
691   2000100177082 K.17708 Global governance : ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki / Zachara, Małgorzata. 2012
692   2000100130865 K.13086 Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej / pod red. Elżbiety Kużelewskiej, Adama R. Bartnickiego. 2009
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
693   2000100167069 K.16706 Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. 2007
694   2000100159293 K.15929 Czas totalitaryzmu : stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku / red. Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król ; [przekł. z niem. Marta Koszutska, z wł. Dawid Artico, z ros. Maria Krisań]. 2011
695   2000100143131 K.14313 Dzieje sejmu polskiego do roku 1939 / Czapliński, Władysław. 1984
696   2000100177099 K.17709 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta. 2012
697   2000100187043 K.18704 Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych / Czajkowski, Marek. 2013
698   2000100133705 K.13370 Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym / Czapliński, Władysław. 2009
699   2000100138700 K.13870 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta. 2009
700   2000100138731 K.13873 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta. 2009
701   2000100202722 K.20272 Rozważania o dyplomacji / Czartoryski, Adam Jerzy. 2011
702   2000100193112 K.19311 Suwerenność / Czaputowicz, Jacek. 2013
703   2000100179161 K.17916 Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu / Czajkowska, Katarzyna. 2012
704   2000100179178 K.17917 Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu / Czajkowska, Katarzyna. 2012
705   2000100123768 K.12376 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
706   2000100123799 K.12379 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
707   2000100123805 K.12380 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
708   2000100154670 K.15467 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
709   2000100170274 K.17027 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
710   2000200445197 G.44519 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek. 2008
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
711   2001700313214 G.35499 Encyclopedia of United States national security. 1, [A-M] / Richard J. Samuels ed.. 2006
712   2001700313221 G.35500 Encyclopedia of United States national security. 2, [N-Z, index] / Richard J. Samuels ed.. 2006
713   2001700167824 G.20081 Encyklopedia politologii. T. 5, Stosunki międzynarodowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak. 2002
 
DOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
714   2000100099360 K.9936 e-Procurement : oszczędności w zaopatrzeniu / Dolmetsch, Ralph. 2001
715   2001700142616 G.20970 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.. 1999
716   2002100067912 W.6791 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.. 1999
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
717   2000100164518 K.16451 Global challenges and East European responses / ed. by Paweł Bożyk ; The United Nations University. 1988
718   2000100164495 K.16449 Global transformation : challenges to the state system / edited by Yoshikazu Sakamoto. 1994
719   2000100126981 K.12698 Globalizacja - nieznośne podobieństwo? : świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer i Piotr Borowiec. 2008
720   2000100056059 K.5605 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej. 2002
721   2000100096772 K.9677 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej. 2002
722   2000100096789 K.9678 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej. 2002
723   2000100140086 K.14008 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej. 2002
724   2001700123271 G.21634 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej ; Instytut Nauk Politycznych PAN. 2002
725   2001700235004 G.21635 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej ; Instytut Nauk Politycznych PAN. 2002
726   2001700115221 G.19201 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej ; Instytut Nauk Politycznych PAN. 2002
727   2000100105955 K.10595 Globalizacja / pod red. Jacka Klicha. 2001
728   2000100163733 K.16373 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). 2011
729   2000200444930 G.44493 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). 2011
730   2000100170793 K.17079 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski / red. nauk. Galia Chimiak, Marcin Fronia. 2012
731   2000100170809 K.17080 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski / red. nauk. Galia Chimiak, Marcin Fronia. 2012
732   2000100058527 K.5852 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
733   2000100058534 K.5853 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
734   2000100095997 K.9599 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
735   2000100096000 K.9600 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
736   2000100096017 K.9601 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
737   2000100098745 K.9874 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
738   2000100107706 K.10770 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
739   2000100115763 K.11576 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
740   2001700142678 G.23173 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
741   2001700035178 G.23174 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
742   2001700040868 G.23175 Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. 2004
743   2000100098806 K.9880 Globalizacja a tożsamość / red. nauk. Jerzy Zdanowski. 2003
744   2000100098196 K.9819 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. 2005
745   2000100117545 K.11754 Globalizacja i integracja europejska / red. Bartosz Jóźwik. 2007
746   2000100117965 K.11796 Globalizacja i integracja europejska / red. Bartosz Jóźwik. 2007
747   2002100056985 W.5698 Globalizacja i integracja europejska / red. Bartosz Jóźwik. 2007
748   2000100146965 K.14696 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / redakcja naukowa Sławomir I. Bukowski. 2010
749   2000100149546 K.14954 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / redakcja naukowa Sławomir I. Bukowski. 2010
750   2000100165492 K.16549 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. 2012
751   2001700367200 G.41190 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. 2012
752   2000100156759 K.15675 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. 2012
753   2000100170397 K.17039 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. 2012
754   2000100170403 K.17040 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. 2012
755   2000100170410 K.17041 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. 2012
756   2002100100862 W.10086 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz. 2012
757   2000100117866 K.11786 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. 2008
758   2000100117996 K.11799 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. 2008
759   2000100118627 K.11862 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. 2008
760   2000100118672 K.11867 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. 2008
761   2002100030060 W.3006 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al.]. 2008
762   2000100143841 K.14384 Globalizacja rynków finansowych : implikacje dla Polski / praca zbiorowa pod redakcją Witolda Małeckiego. 2007
763   2000100108772 K.10877 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared service centers / pod red. Adam Szymaniak. 2007
764   2000100114384 K.11438 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared service centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. 2008
765   2000100135204 K.13520 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared service centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. 2008
766   2001700294001 G.29998 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i [ i.e. and ] shared services centers / praca zbiorowa pod redakcją Adama Szymaniaka. 2008
767   2000100098462 K.9846 Globalizacja, integracja, transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. 2005
768   2002100015203 W.1520 Globalizacja, integracja, transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. 2003
769   2000100161524 K.16152 Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2010
770   2001700321585 G.36338 Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2010
771   2001700321592 G.36339 Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2010
772   2001300000088 DE.8 Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2010
773   2001300000064 DE.6 Globalizacja, marginalizacja, rozwój / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2003
774   2000100145036 K.14503 Globalization : experiences and prospects / ed. Hermann Bruenz and Antoni Kukliński. 2001
775   2000100158289 K.15828 Globalna ekonomia polityczna / red. John Ravenhill ; przekł. Małgorzata Dera, Anna Gąsior-Niemiec. 2011
776   2000100200803 K.20080 Globalna potęga Chin : czynniki i perspektywy / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa. 2014
777   2000100164105 K.16410 Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2011
778   2000100164112 K.16411 Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2011
779   2000100164129 K.16412 Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2011
780   2001700338262 G.38032 Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2011
781   2001700338279 G.38033 Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2011
782   2000100161388 K.16138 The globalization of world politics : an introduction to international relations / John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens. 2011
 
GEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
783   2000100157961 K.15796 Czyj kryzys, czyja odpowiedź / George, Susan. 2011
784   2000100166697 K.16669 Geoekonomia / aut.: Agnieszka Aleksy-Szucsich [et al.] ; red. nauk. Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2012
785   2000100178515 K.17851 Geopolityka / red. nauk. Andrzej Dybczyński. 2013
786   2000100178522 K.17852 Geopolityka / red. nauk. Andrzej Dybczyński. 2013
787   2000100115299 K.11529 Geopolityka rurociągów : współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim / pod red. Ernesta Wyciszkiewicza. 2008
788   2000100127773 K.12777 Geopolityka rurociągów : współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim / pod red. Ernesta Wyciszkiewicza. 2008
789   2000100174296 K.17429 Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. 2012
790   2000100174302 K.17430 Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi. 2012
 
DYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
791   2001700346052 G.39026 Dyplomacja / oprac. red. Violetta Wilk-Reguła ; [wstęp Marian Wilk]. 2002
792   2002100007222 W.722 Dyplomacja / oprac. red. Violetta Wilk-Reguła ; [wstęp Marian Wilk]. 2002
793   2002100010369 W.1036 Dyplomacja / oprac. red. Violetta Wilk-Reguła ; [wstęp Marian Wilk]. 2002
794   2000100202067 K.20206 Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku / red. nauk. Marcin Kosienkowski, Beata Piskorska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Stosunków Międzynarodowych. 2014
795   2002100006935 W.693 Dyplomacja czy siła? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa. 2009
796   2000100169964 K.16996 Dyplomacja publiczna / red. nauk. Beata Ociepka. 2008
797   2000100169971 K.16997 Dyplomacja publiczna / red. nauk. Beata Ociepka. 2008
798   2000100169988 K.16998 Dyplomacja publiczna / red. nauk. Beata Ociepka. 2008
799   2001700198620 G.31336 Dyplomacja publiczna / red. nauk. Beata Ociepka. 2008
800   2001700198637 G.31337 Dyplomacja publiczna / red. nauk. Beata Ociepka. 2008
801   2000100106099 K.10609 Dyplomacja wielostronna / red. nauk. Andrzej Ciupiński. 2003
 
STU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
802   2000100147221 K.14722 Putin i odrodzenie Rosji / Stuermer, Michael. 2008
803   2000100147238 K.14723 Putin i odrodzenie Rosji / Stuermer, Michael. 2008
804   2001700204758 G.32022 Studia azjatyckie / red. nauk. Bogusława Drelich-Skulska. 2008
805   2000100052679 K.5267 Studia Europejskie : ekonomia, kulturoznawstwo, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie / T. 8 [red. Andrzej Piskozub]. 2001
806   2000100191484 K.19148 Studia europejskie : ekonomia, kulturoznawstwo, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie. T. 4 / T. 4 [red. Andrzej Piskozub, Zdzisław Brodecki, Krzysztof Łokucijewski]. 2000
807   2000100199183 K.19918 Studia europejskie : ekonomia, kulturoznawstwo, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie. T. 6 / T. 6 [red. Andrzej Piskozub, Zdzisław Brodecki, Krzysztof Łokucijewski]. 2000
808   2000100202210 K.20221 Studia europejskie : stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo. T. 11 / T. 11 pod red. Krzysztofa Łokucijewskiego i Leszka Starosty. 2005
809   2000100202227 K.20222 Studia europejskie : stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo. T. 14 / T. 14 pod red. Krzysztofa Łokucijewskiego i Leszka Starosty. 2005
810   2000100205143 K.20514 Studia Europejskie : ekonomia, kulturoznawstwo, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie / T. 8 [red. Andrzej Piskozub]. 2001
811   2000200444862 G.44486 Studia europejskie : stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo. T. 14 / T. 12 pod red. Krzysztofa Łokucijewskiego i Leszka Starosty. 2004
812   2000200466895 G.46689 Studia europejskie. T. 13, Stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo / Pod redakcją Krzysztofa Łokucijewskiego i Leszka Starosty. 2004
813   2000200459644 G.45964 Studia międzynarodowe : kwartalnik. nr 1-2 (t.1) 2014 / red. Antoni Bogusław Mrozek ; Wydział Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 2004
814   2000100188378 K.18837 Studia Politica Germanica 2012/1 (1) / Politologiczna Pracownia Studiów nad Niemcami. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; [red. nacz. Dariusz Popławski]. 2012
815   2001700269443 G.27511 Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 1 / pod red. Jana Iwanka i Mieczysława Stolarczyka przy współpracy Olgi Szury-Olesińskiej. 2005
816   2001700195568 G.31564 Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 3 / pod red. Jana Iwanka i Mieczysława Stolarczyka, przy współpr. Olgi Szury-Olesińskiej. 2007
817   2001700309118 G.35092 Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 4/5 / pod red. Jana Iwanka i Mieczysława Stolarczyka ; przy współpr. Olgi Szury-Olesińskiej. 2009
 
IKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
818   2000100133163 K.13316 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary. 2009
819   2000100122105 K.12210 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary. 2007
820   2001700287720 G.29376 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary. 2007
821   2001700287676 G.29377 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary. 2007
822   2002100029842 W.2984 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary. 2007
823   2000100021972 K.2197 Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP : zagadnienia wybrane / Ikanowicz, Cezary. 1997
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
824   2000100184707 K.18470 Êvropejs’ka ta êvroatlantična ìntegracìâ Ukraïni : Navčal’nij posìbnik / Kordon, M.V. 2010
825   2000100177822 K.17782 Korea w oczach Polaków : państwo, społeczeństwo, kultura / red. Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2012
826   2000100051184 K.5118 Korea wczoraj i dziś. 1995
827   2001700143385 G.22705 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Zorskiej. 2002
828   2001700005454 G.22707 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Zorskiej. 2002
829   2001700080918 G.22708 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Zorskiej. 2002
830   2001700005447 G.22709 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Zorskiej. 2002
831   2000100160046 K.16004 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia / red. nauk. Jerzy Menkes, Teresa Gardocka. 2010
832   2000100160053 K.16005 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia / red. nauk. Jerzy Menkes, Teresa Gardocka. 2010
833   2001700309095 G.35088 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia / red. nauk. Jerzy Menkes, Teresa Gardocka. 2010
834   2001700309101 G.35089 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia / red. nauk. Jerzy Menkes, Teresa Gardocka. 2010
835   2001700309132 G.35090 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia / red. nauk. Jerzy Menkes, Teresa Gardocka. 2010
836   2000100015988 K.1598 Podstawowe instytucje państwa / Korycki, Stefan. 1999
837   2000100131602 K.13160 Serbia pod rządami Slobodana Milo~5sevicia : serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella. 2008
838   2000200423553 G.42355 Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne / Korenik, Stanisław. 2011
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
839   2000100166536 K.16653 International relations / Goldstein, Joshua S. 2003
840   2001700337227 G.37927 International relations / Goldstein, Joshua S.. 2012
841   2002100019034 W.1903 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : ćwiczenia / Goldberg, Linda S.. 1997
842   2000100170588 K.17058 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz. 2007
 
WYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
843   2001700114088 G.18929 Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Wysokińska, Zofia. 2001
844   2001700243030 G.24489 Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Wysokińska, Zofia. 2001
845   2000100178720 K.17872 Narodziny czy śmierć narodu : narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR / Wyszyński, Robert. 2010
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
846   2000100173442 K.17344 Energia : zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju / Krawiec, Franciszek. 2012
847   2000100173459 K.17345 Energia : zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju / Krawiec, Franciszek. 2012
848   2000100182864 K.18286 Kraje Afryki : Algieria, Egipt : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / [red. nauk. Ludwik Pałys, Hanna Kępka] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
849   2000100182871 K.18287 Kraje Afryki : Algieria, Egipt : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / [red. nauk. Ludwik Pałys, Hanna Kępka] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
850   2000100198926 K.19892 Kraje Afryki : Algieria, Egipt : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / [red. nauk. Ludwik Pałys, Hanna Kępka] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
851   2000100169483 K.16948 Kraje Ameryki Łacińskiej : Argentyna, Brazylia, Kolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / [red. Urszula Klonowska] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2010
852   2000100198902 K.19890 Kraje Ameryki Łacińskiej : Argentyna, Brazylia, Kolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / [red. Urszula Klonowska] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2010
853   2000100163757 K.16375 Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. 2009
854   2000200480570 G.48057 Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena Pera, Stanisław Wydymus. 2016
855   2000200480587 G.48058 Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena Pera, Stanisław Wydymus. 2016
856   2000100143391 K.14339 Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Przemysław Deszczyński. 2010
857   2000100113479 K.11347 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / pod red. Stanisława Miklaszewskiego. 2007
858   2001700282770 G.28997 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / pod red. Stanisława Miklaszewskiego. 2007
859   2002100017733 W.1773 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / pod red. Stanisława Miklaszewskiego. 2007
860   2000100109519 K.10951 Krakowskie Studia Międzynarodowe (I:2004 nr 4) : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / [red. nacz. Andrzej Kapiszewski]. 2004
861   2000100127162 K.12716 Polska - Niemcy : stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze / Krasuski, Jerzy. 2009
862   2000100162019 K.16201 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara. 2005
863   2001700328447 G.36999 Unilateralizm USA po zimnej wojnie / Krajewski, Dariusz. 2010
864   2002100017122 W.1712 Unilateralizm USA po zimnej wojnie / Krajewski, Dariusz. 2010
865   2000100161623 K.16162 Władza i obłęd : najnowsza historia Wenezueli / Krauze, Enrique. 2011
 
UNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
866   2000100141984 K.14198 Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego / red. Tomasz Kapuśniak. 2010
867   2000100141991 K.14199 Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego / red. Tomasz Kapuśniak. 2010
868   2000100183304 K.18330 Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego / red. Tomasz Kapuśniak. 2010
869   2000100171318 K.17131 Unia Europejska i Rosja w kierunku nowego otwarcia / red. Beata Piskorska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Katedra Stosunków Międzynarodowych. 2012
870   2000100142806 K.14280 Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod redakcją naukową Katarzyny Żukrowskiej. 2006
871   2001700289557 G.29569 Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej. 2006
872   2000200429845 G.42984 Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej. 2006
873   2000100158081 K.15808 Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Marek Rewizorski. 2011
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
874   2001700168531 G.11222 Wybory \'97 : partie i programy wyborcze / pod red. Stanisława Gebethnera ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 1997
875   2001700207551 G.32298 Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / pod. red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 2008
876   2000100130858 K.13085 Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej / pod red. Elżbiety Kużelewskiej, Karoliny Stefanowicz. 2009
877   2000100047446 K.4744 Wybrane problemy polityki ekonomicznej / [red. nauk. Andrzej Rapacz, Jerzy Sokołowski]. 1997
878   2000100155561 K.15556 Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jankowskiego. 2007
879   2000100109731 K.10973 Wybrane problemy polsko-ukraińskie współpracy transgranicznej : przewodnik gospodarczy / red. Bogdan Kawałko. 2006
880   2000100109748 K.10974 Wybrane problemy polsko-ukraińskie współpracy transgranicznej : przewodnik gospodarczy / red. Bogdan Kawałko. 2006
881   2000100115930 K.11593 Wybrane problemy współczesnych stosunków międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. Mariana S. Wolańskiego. 2008
882   2000200428732 G.42873 Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej : gospodarka i infrastruktura / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk. 2012
883   2000100094938 K.9493 Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku / pod red. Renaty Podgórzańskiej i Łukasza Tomczaka. 2006
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
884   2000100128534 K.12853 Ewolucja międzynarodowej pozycji gospodarki japońskiej / Dobroczyński, Michał. 2004
885   2000100128541 K.12854 Ewolucja międzynarodowej pozycji gospodarki japońskiej / Dobroczyński, Michał. 2004
886   2000100057148 K.5714 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
887   2000100061305 K.6130 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
888   2000100073681 K.7368 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
889   2000100073834 K.7383 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
890   2000100085295 K.8529 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
891   2000100093153 K.9315 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2003
892   2000100120323 K.12032 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2004
893   2000100122310 K.12231 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 : wydanie nowe / Dobrzycki, Wiesław. 2004
894   2000100098264 K.9826 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2006
895   2000100107416 K.10741 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2006
896   2000100109298 K.10929 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2007
897   2001700194783 G.31052 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2006
898   2000200459675 G.45967 Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2007
899   2001700012285 G.22088 Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych : 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2002
900   2001700012292 G.22089 Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych : 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 2002
901   2000100106549 K.10654 Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945 / Dobrzycki, Wiesław. 1996
902   2000100016169 K.1616 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
903   2000100016176 K.1617 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
904   2000100016183 K.1618 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
905   2000100016190 K.1619 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
906   2000100016206 K.1620 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
907   2000100016213 K.1621 Podstawy teorii państwa / Dobieszewski, Adolf. 1999
908   2000100168639 K.16863 Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej : historia i współczesność / Dobrzycki, Wiesław. 2000
 
BOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
909   2000100134948 K.13494 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej : transformacja / Bożyk, Paweł. 1999
910   2000100085592 K.8559 Foreign and International Economic Policy / Bożyk, Paweł 2004
911   2000100157558 K.15755 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł. 2008
912   2000100132456 K.13245 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Bożyk, Paweł. 2001
913   2001700012001 G.12971 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Bożyk, Paweł. 1999
914   2001700051499 G.12972 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Bożyk, Paweł. 1999
915   2000100106129 K.10612 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł. 2004
916   2000100146859 K.14685 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł. 2004
 
CZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
917   2002100100022 W.10002 Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Cziomer, Erhard. 2005
918   2000100142158 K.14215 Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Cziomer, Erhard. 2010
919   2000100142998 K.14299 Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Cziomer, Erhard. 2010
920   2000100064283 K.6428 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2004
921   2000100064290 K.6429 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2004
922   2000100072684 K.7268 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2000
923   2000100086094 K.8609 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
924   2000100089101 K.8910 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
925   2000100093092 K.9309 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
926   2000100168615 K.16861 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
927   2000100091463 K.9146 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2006
928   2000100092279 K.9227 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2006
929   2001700281193 G.28800 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2006
930   2002100083264 W.8326 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2006
931   2002100083271 W.8327 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard 2006
932   2002100083530 W.8353 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
933   2002100083547 W.8354 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2005
934   2002100084070 W.8407 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard. 2002
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
935   2000100111499 K.11149 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2006
936   2001700290416 G.29696 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2006
937   2002100058545 W.5854 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2006
938   2000100097120 K.9712 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2005
939   2000100098424 K.9842 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2005
940   2000100098431 K.9843 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2005
941   2001700177243 G.24427 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz. 2005
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
942   2000100177112 K.17711 Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne / Jagiełło, Andrzej. 2012
943   2000200429487 G.42948 Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne / Jagiełło, Andrzej. 2012
944   2001700359762 G.40426 Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Jagusiak, Bogusław. 2011
945   2001700359779 G.40427 Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Jagusiak, Bogusław. 2011
946   2001700359786 G.40428 Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Jagusiak, Bogusław. 2011
947   2001700359793 G.40429 Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Jagusiak, Bogusław. 2011
948   2000100167052 K.16705 Wieże z kamienia / Jagielski, Wojciech. 2008
 
ŁOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
949   2000100177150 K.17715 Rząd Gerharda Schrödera wobec postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej / Łoś, Robert. 2004
950   2000100051948 K.5194 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2000
951   2000100061756 K.6175 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2000
952   2000100062609 K.6260 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2000
953   2000100063934 K.6393 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2000
954   2000100087619 K.8761 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2000
955   2001700332932 G.37497 Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Łoś-Nowak, Teresa. 2006
956   2000100138915 K.13891 Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych / Łoś-Nowak, Teresa. 1999
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
957   2000100100721 K.10072 Europa XX wieku : zarys historii politycznej / Czubiński, Antoni 2003
958   2000100095003 K.9500 Historia Polski XX wieku / Czubiński, Antoni. 2005
959   2000100095010 K.9501 Historia Polski XX wieku / Czubiński, Antoni. 2005
960   2000100095027 K.9502 Historia Polski XX wieku / Czubiński, Antoni. 2005
961   2000100119778 K.11977 Historia Polski XX wieku / Czubiński, Antoni. 2005
962   2000100154649 K.15464 Historia powszechna 1939-1994 / Czubiński, Antoni. 1996
963   2000100172445 K.17244 Historia powszechna XX wieku / Czubiński, Antoni. 2011
964   2000100202104 K.20210 Iran 1925-2014 : od Pahlawich do Rouhaniego / Czulda, Robert. 2014
965   2000100051733 K.5173 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł 2002
966   2000100051740 K.5174 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł 2002
967   2000100051757 K.5175 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł 2002
968   2000100051764 K.5176 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł 2002
969   2000100077344 K.7734 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł. 2004
970   2000100077351 K.7735 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł. 2004
971   2000100077368 K.7736 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł. 2004
972   2000100161180 K.16118 Organizacje międzynarodowe / Czubik, Paweł. 2004
973   2000200423508 G.42350 Przedsiębiorstwo międzynarodowe / Czupiał, Jerzy. 2011
974   2000100177167 K.17716 Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwania dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej / Czubocha, Krzysztof. 2012
 
WID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
975   2000100177181 K.17718 Wspólnota międzynarodowa / Widłak, Tomasz. 2012
 
ŻAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
976   2000100177198 K.17719 Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki / Żarnowski, Janusz. 2012
977   2000100177204 K.17720 Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki / Żarnowski, Janusz. 2012
978   2000100177211 K.17721 Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki / Żarnowski, Janusz. 2012
979   2000200429463 G.42946 Współczesne systemy polityczne : zarys problematyki / Żarnowski, Janusz. 2012
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
980   2000100137055 K.13705 1989 - Jesień Narodów / Burakowski, Adam. 2009
981   2000100177297 K.17729 Kraj smutny pełen humoru : dzieje Rumunii po 1989 roku / Burakowski, Adam. 2012
982   2000100182239 K.18223 Problematyka wschodnia : studium porównawcze stosunków Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą / Burant, Stephen R. 1993
 
DWU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
983   2000100177303 K.17730 Dwudziestolecie / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. 2009
 
CUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
984   2000100029121 K.2912 Currency crises in emerging markets - selected comparative studies / Marek Dąbrowski (ed.). 2001
985   2000100029138 K.2913 Currency crises in emerging markets - selected comparative studies / Marek Dąbrowski (ed.). 2001
986   2000100029145 K.2914 Currency crises in emerging markets - selected comparative studies / Marek Dąbrowski (ed.). 2001
987   2000100029152 K.2915 Currency crises in emerging markets - selected comparative studies / Marek Dąbrowski (ed.). 2001
988   2000100029459 K.2945 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
989   2000100029466 K.2946 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
990   2000100029473 K.2947 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
991   2000100029480 K.2948 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
992   2000100029497 K.2949 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
993   2000100029503 K.2950 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
994   2000100029510 K.2951 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
995   2000100029527 K.2952 Currency Crises in Emerging-Market Economies : Causes, Consequences and Policy Lessons / Marek Dąbrowski (ed.). 2002
996   2000100144213 K.14421 Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Curanovic, Alicja. 2010
997   2000100028445 K.2844 Medium Term Fiscal Projection for Selected Countries in Transition : the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania : the Goverment Side / Gorzelak, Michał 1999
998   2000100119297 K.11929 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Curanović, Alicja. 2008
999   2000100119303 K.11930 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Curanović, Alicja. 2008
1000   2000100135808 K.13580 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Curanović, Alicja. 2008
1001   2000100177310 K.17731 Rosja w WikiLeaks / Curanović, Alicja. 2011
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1002   2002100003842 W.384 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy. 1999
1003   2002100078451 W.7845 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy. 1999
1004   2000100177334 K.17733 System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989-1992) : mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka / Dudek, Adriana. 2012
 
DRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1005   2000100174692 K.17469 Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej : jedno spojrzenie - różne wymiary / Drelich-Skulska, Bogusława. 2012
1006   2000100174708 K.17470 Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej : jedno spojrzenie - różne wymiary / Drelich-Skulska, Bogusława. 2012
1007   2000200428930 G.42893 Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej : jedno spojrzenie - różne wymiary / Drelich-Skulska, Bogusława. 2012
 
MEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1008   2000100177365 K.17736 ABC masonerii / Meetschen, Stefan. 2012
 
PEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1009   2000100177389 K.17738 Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej : kluczowe pojęcia, mechanizmy działania / Peeters, Marguerite A. 2010
 
JON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1010   2000100177402 K.17740 Wojny w Zatoce Perskiej : aspekty operacyjne / Joniak, Jacek. 2011
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1011   2000100038000 K.3800 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1012   2000100038017 K.3801 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1013   2000100038024 K.3802 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1014   2000100038031 K.3803 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1015   2000100038048 K.3804 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1016   2000100038055 K.3805 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1017   2000100038062 K.3806 Impact of the Russian crisis on the Belarussian economy / Antczak, Rafał. 2000
1018   2000100177471 K.17747 Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii / Antczak, Anna. 2008
1019   2000100133316 K.13331 Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej / Antoszewski, Andrzej. 2005
1020   2001700326382 G.36793 Parties and party systems in the EU member states at the turn of the 20th and 21st centuries / Antoszewski, Andrzej.. 2010
1021   2000100161234 K.16123 System polityczny RP / Antoszewski, Andrzej. 2012
1022   2000100161241 K.16124 System polityczny RP / Antoszewski, Andrzej. 2012
1023   2000100048184 K.4818 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1024   2000100048191 K.4819 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1025   2000100070666 K.7066 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1026   2000100070673 K.7067 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1027   2000100077146 K.7714 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1028   2002100003996 W.399 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1029   2002100004009 W.400 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
1030   2000100089866 K.8986 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1031   2000100093214 K.9321 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1032   2000100093221 K.9322 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1033   2000100093238 K.9323 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1034   2000100093245 K.9324 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1035   2000100093252 K.9325 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1036   2000100137437 K.13743 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej 2006
1037   2001700333595 G.37563 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.. 2007
1038   2001700333601 G.37564 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.. 2007
1039   2000100035320 K.3532 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1040   2000100035337 K.3533 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1041   2000100035344 K.3534 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1042   2000100035351 K.3535 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1043   2000100035368 K.3536 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1044   2000100035375 K.3537 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1045   2000100035382 K.3538 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1046   2000100035399 K.3539 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1047   2000100035405 K.3540 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
1048   2000100035412 K.3541 The Case of gradual approach to foreign trade liberalisation in transition economies / Antczak, Rafał. 1998
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1049   2000100071946 K.7194 Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym / red. nauk. Andrzej Czyżewski. 2003
1050   2000100177488 K.17748 Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Maksimiec, Stanisław. 2012
1051   2000100116807 K.11680 Polska granica wschodnia w warunkach transformacji : wybrane aspekty / Maksimczuk, Aleksander. 2008
1052   2000100116814 K.11681 Polska granica wschodnia w warunkach transformacji : wybrane aspekty / Maksimczuk, Aleksander. 2008
1053   2000100169612 K.16961 Tropiąc Bin Ladena : w afgańskiej matni 1997-2007 / Makowski, Aleksander. 2012
1054   2000100026274 K.2627 Ustrojowe uwarunkowania efektywności gospodarowania / Maksimczuk, Aleksander. 1998
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1055   2000100163061 K.16306 Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej Niemiec / Maliszewski, Michał. 2012
1056   2000100163078 K.16307 Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej Niemiec / Maliszewski, Michał. 2012
1057   2000100035429 K.3542 Medium-term fiscal projection for selected countries in transition / Maliszewski, Wojciech. 1998
1058   2000100035436 K.3543 Medium-term fiscal projection for selected countries in transition / Maliszewski, Wojciech. 1998
1059   2000100035443 K.3544 Medium-term fiscal projection for selected countries in transition / Maliszewski, Wojciech. 1998
1060   2000100177617 K.17761 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi / Malak, Kazimierz. 2003
1061   2000100138922 K.13892 Polska polityka wschodnia w latach 1989-1991 / Malewicz, Piotr. 2008
1062   2000100179079 K.17907 Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku / Malendowicz, Paweł. 2013
 
KOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1063   2000200528395 G.52839 Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska : obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie ZSRR w latach 1925-1936 / Kościński, Piotr. 2019
1064   2000100160909 K.16090 Europejska integracja militarna : sojusze wojskowe XX wieku / Kośmider, Tomasz. 2011
1065   2000100177624 K.17762 Europejska integracja militarna : sojusze wojskowe XX wieku / Kośmider, Tomasz. 2011
1066   2000100148228 K.14822 Konflikt w Darfurze / Kościółek, Jakub. 2010
 
RUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1067   2000200478102 G.47810 Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach 1991-2001 / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2003
1068   2000100174364 K.17436 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1069   2000100174395 K.17439 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1070   2000100174401 K.17440 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1071   2000100174418 K.17441 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1072   2000100174425 K.17442 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1073   2000100174432 K.17443 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1074   2000100174449 K.17444 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1075   2000100174456 K.17445 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1076   2000100174463 K.17446 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1077   2000100174470 K.17447 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1078   2000100174487 K.17448 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1079   2000100174494 K.17449 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1080   2000100174500 K.17450 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1081   2000100174388 K.17438 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1082   2000100174371 K.17437 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1083   2000200422846 G.42284 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1084   2000200422952 G.42295 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1085   2000200422945 G.42294 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1086   2000200422938 G.42293 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1087   2000200422921 G.42292 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1088   2000200422914 G.42291 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1089   2000200422907 G.42290 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1090   2000200422891 G.42289 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
1091   2000200422884 G.42288 Współpraca międzynarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego : Charakterystyka ogólna / Runiewicz-Jasińska, Renata. 2012
 
REG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1092   2000100114476 K.11447 Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych / pod red. Bartosza Bojarczyka, Agaty Ziętek. 2008
1093   2000100167014 K.16701 Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych / red. Krzysztof Iwańczuk i Tomasz Kapuśniak. 2008
1094   2000100110140 K.11014 Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann. 2007
1095   2000100116098 K.11609 Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann. 2007
1096   2000200438281 G.43828 Regional economy in theory and practice / ed. by Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski. 2013
1097   2000100115411 K.11541 Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [i in.]. 2008
1098   2000100124628 K.12462 Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [i in.]. 2008
1099   2000100170205 K.17020 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1100   2000100170212 K.17021 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1101   2000100170229 K.17022 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1102   2001700221878 G.33712 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1103   2001700221885 G.33713 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1104   2001700221892 G.33714 Regiony w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały. 2009
1105   2001700281940 G.28893 Regiony, granice, rubieże : tom w darze dla profesora Mariana Pokropka / [red. Lech Mróz, Magdalena Zowczak , Katarzyna Waszczyńska] ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2005
1106   2001700281957 G.28894 Regiony, granice, rubieże : tom w darze dla profesora Mariana Pokropka / [red. Lech Mróz, Magdalena Zowczak , Katarzyna Waszczyńska] ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2005
1107   2000100192399 K.19239 Regulatory impact analysis : best practices in OECD countries / Organisation for Economic Co-operation and Development. 1997
1108   2000100174340 K.17434 Rwanda : Wojna i ludobójstwo / Reginia-Zacharski, Jacek. 2012
1109   2000100174357 K.17435 Rwanda : Wojna i ludobójstwo / Reginia-Zacharski, Jacek. 2012
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1110   2000100174272 K.17427 Europa w obliczu końca / Król, Marcin. 2012
1111   2000100174289 K.17428 Europa w obliczu końca / Król, Marcin. 2012
1112   2000100098448 K.9844 Polska wobec wyzwań integracji i globalizacji : uzdrowieńcze jednoczenie Europy / Królak, Zygmunt 2002
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1113   2000100174265 K.17426 Ekstremizm ekologiczny : źródła, przejawy, perspektywy / Posłuszna, Elżbieta. 2012
1114   2000100174258 K.17425 Ekstremizm ekologiczny : źródła, przejawy, perspektywy / Posłuszna, Elżbieta. 2012
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1115   2000100026922 K.2692 Instrumenty pobudzania konkurencji oraz instrumenty pomocy publicznej : raport uzupełniający. 1997
1116   2000100026915 K.2691 Instrumenty polityki rozwoju regionalnego : raport uzupełniający / [oprac. Marek Kozak i in.]. 1997
1117   2000100110126 K.11012 Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej Wojtyna. 2008
1118   2000100174180 K.17418 Instytucje i systemy polityczne / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła. 2012
1119   2000100026656 K.2665 Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. 1998
1120   2001700204789 G.32025 Instytucjonalizacja procesu globalizacji / red. nauk. Irmgard Maria Smandek. 2009
1121   2000100112304 K.11230 Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby ; przy współpracy Justyny Zając. 2004
1122   2002100064249 W.6424 Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby ; przy współpr. Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. 2004
1123   2000100074008 K.7400 Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego Polski Pn-Wschodniej / (koncepcja i koordynacja: Anatoliusz Kopczuk, Kazimierz Meredyk). 2001
 
MYŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1124   2002100060616 W.6061 Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 4(55) 2016 / red. nacz. Józef M. Fiszer. 2016
1125   2000100141601 K.14160 Myśl polityczna w Polsce w XX-XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Hanryka Cimka. 2010
1126   2000100174173 K.17417 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego ; [aut. Zbigniew Adamowicz et al.]. 2011
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1127   2000100086223 K.8622 Doktryna Busha / Szymborski, Wojciech 2004
1128   2000100089644 K.8964 Doktryna Busha / Szymborski, Wojciech 2004
1129   2000100101834 K.10183 Doktryna Busha / Szymborski, Wojciech 2004
1130   2000100198148 K.19814 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1131   2000100198155 K.19815 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1132   2000100198162 K.19816 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1133   2000100198179 K.19817 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1134   2000100198186 K.19818 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1135   2000100198193 K.19819 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1136   2000100198209 K.19820 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1137   2000100198216 K.19821 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław. 2009
1138   2000100115282 K.11528 Między islamem a kemalizmem : problem demokracji w Turcji / Szymański, Adam. 2008
1139   2000100133644 K.13364 Między islamem a kemalizmem : problem demokracji w Turcji / Szymański, Adam. 2008
1140   2000100096345 K.9634 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech 2006
1141   2000100096352 K.9635 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech 2006
1142   2000100096369 K.9636 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech 2006
1143   2000100096734 K.9673 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech 2006
1144   2000100152294 K.15229 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech. 2008
1145   2000100177747 K.17774 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech. 2012
1146   2000100177754 K.17775 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech. 2012
1147   2000100177761 K.17776 Międzynarodowe stosunki polityczne / Szymborski, Wojciech. 2012
1148   2000100164310 K.16431 Nieobecne wyzwanie? : integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzodziemców w Polsce po 1989 roku / Szymańska-Zybertowicz, Katarzyna. 2011
1149   2000100173565 K.17356 Niepewność i niestabilność gospodarcza : gwałtowny wzrost i co dalej? / Szymański, Władysław. 2011
1150   2000100157732 K.15773 Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym / Szymanderski, Jacek. 2011
1151   2002100030381 W.3038 Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Szydło, Marek. 2006
1152   2002100030398 W.3039 Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Szydło, Marek. 2006
1153   2000200447269 G.44726 Świat i Polska wobec wyzwań / Szymański, Władysław. 2015
1154   2001700339313 G.38150 The future an EU partnership with Africa / Szyjko, Cezary Tomasz. 2009
1155   2000100096376 K.9637 Zatoka Perska : problemy stabilizacji / Szymborski, Wojciech 1999
1156   2000100096383 K.9638 Zatoka Perska : problemy stabilizacji / Szymborski, Wojciech 1999
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1157   2000100139028 K.13902 Arabia Saudyjska : zagrożenie / Marchand, Stéphane. 2004
1158   2000100158548 K.15854 Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej / Marszałek, Antoni. 2008
1159   2000100164662 K.16466 Główne błędy polskiej polityki gospodarczej : VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, sesja II Jaka polityka gospodarcza dla Polski? / Marciniak, Stefan. 2001
1160   2000100034002 K.3400 Gosudarstvennye raschody Kyrgyzskoj Respubliki : perspektivi na 1997-2000 gg. / Markiewicz, Małgorzata. 1997
1161   2000100162248 K.16224 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1162   2000100162965 K.16296 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1163   2000100162972 K.16297 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1164   2000100162989 K.16298 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1165   2000100162996 K.16299 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1166   2000100163009 K.16300 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1167   2000100163016 K.16301 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1168   2000100163023 K.16302 Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim / Marciniak, Łukasz. 2011
1169   2000100171769 K.17176 Niedotrzymana obietnica demokracji / Marti, Urs. 2010
1170   2000100144206 K.14420 Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890-1950 / Marszałek, Antoni. 2008
1171   2002100086470 W.8647 Pułapka globalizacji : atak na demokrację i dobrobyt / Martin, Hans-Peter. 1999
1172   2001700306971 G.34876 Religia i polityka w globalizującym się świecie / Marczewska-Rytko, Maria. 2010
1173   2001700306988 G.34877 Religia i polityka w globalizującym się świecie / Marczewska-Rytko, Maria. 2010
1174   2000100124024 K.12402 Rozgrabione imperium : upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej / Marciniak, Włodzimierz. 2001
1175   2000100098660 K.9866 Rozliczenia w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta 2004
1176   2000100109113 K.10911 Trzecia opcja : gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego / Marczuk, Karina Paulina 2007
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1177   2000100096437 K.9643 Hegemonia albo przetrwanie : amerykańskie dążenie do globalnej dominacji / Chomsky, Noam 2005
1178   2000100096444 K.9644 Hegemonia albo przetrwanie : amerykańskie dążenie do globalnej dominacji / Chomsky, Noam 2005
1179   2000100138175 K.13817 Izrael / Chojnowski, Andrzej. 2003
1180   2000100201428 K.20142 Kapitalizm konfucjański? : chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja / Chołaj, Henryk. 2014
1181   2000100166451 K.16645 Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie / Chołaj, Henryk. 2011
1182   2000100177785 K.17778 Rok 501 : podbój trwa / Chomsky, Noam. 1999
1183   2000100129203 K.12920 Ukraina / Chojnowski, Andrzej. 2006
1184   2000100129296 K.12929 Ukraina / Chojnowski, Andrzej. 2006
 
STI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1185   2000100202326 K.20232 Fair trade : szansa dla wszystkich / Stiglitz, Joseph E. 2007
1186   2000100168318 K.16831 Freefall : jazda bez trzymanki : Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej / Stiglitz, Joseph E.. 2010
1187   2000100161876 K.16187 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E. 2011
1188   2000100170076 K.17007 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E. 2011
1189   2001700347769 G.39196 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E. 2011
1190   2001700347776 G.39197 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E. 2011
1191   2001700347783 G.39198 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E. 2011
1192   2001700211886 G.32729 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.. 2007
1193   2001700211893 G.32730 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.. 2007
1194   2001700211916 G.32732 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.. 2007
1195   2001700211923 G.32733 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.. 2007
1196   2002100060494 W.6049 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.. 2004
1197   2000100162002 K.16200 Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Stiglitz, Joseph E.. 2006
1198   2000100123584 K.12358 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E. 2007
1199   2000100136508 K.13650 Wojna za trzy bibliony dolarów : prawdziwy koszt konfliktu w Iraku / Stiglitz, Joseph E. 2010
1200   2000100162026 K.16202 Wojna za trzy bibliony dolarów : prawdziwy koszt konfliktu w Iraku / Stiglitz, Joseph E. 2010
1201   2000100178003 K.17800 Wojna za trzy bibliony dolarów : prawdziwy koszt konfliktu w Iraku / Stiglitz, Joseph E. 2010
 
MUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1202   2000100178034 K.17803 Wojny naszych czasów / Münkler, Herfried. 2004
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1203   2000100112533 K.11253 Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. 2007
1204   2000100169735 K.16973 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1205   2000100187418 K.18741 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1206   2000100205181 K.20518 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1207   2002100078437 W.7843 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1208   2002100078444 W.7844 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan. 2011
1209   2000100204184 K.20418 Dżihad kontra McŚwiat / Barber, Benjamin R. 2005
1210   2000100151402 K.15140 Powszechna Deklaracja i walka z terrorem: z punktu widzenia sędziego/ Barak, Aharon. 2008
1211   2000100151419 K.15141 Powszechna Deklaracja i walka z terrorem: z punktu widzenia sędziego/ Barak, Aharon. 2008
1212   2000100151426 K.15142 Powszechna Deklaracja i walka z terrorem: z punktu widzenia sędziego/ Barak, Aharon. 2008
1213   2000100191194 K.19119 Rwanda / Bar, Joanna. 2013
1214   2000100089682 K.8968 Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Baranowska-Prokop, Ewa 2003
1215   2000100114353 K.11435 Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Baranowska-Prokop, Ewa 2003
1216   2000100181980 K.18198 Wstęp do historii współczesnej / Barraclough, Geoffrey. 1964
 
FUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1217   2000100097533 K.9753 Ameryka na rozdrożu : demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu / Fukuyama, Francis 2006
1218   2001700184029 G.28677 Ameryka na rozdrożu : demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu / Fukuyama, Francis 2006
1219   2000100172278 K.17227 Historia ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Fukuyama, Francis. 2012
1220   2000100172285 K.17228 Historia ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Fukuyama, Francis. 2012
1221   2000100174005 K.17400 Historia ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Fukuyama, Francis. 2012
 
WYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1222   2000100115671 K.11567 Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Koładkiewicz i Waldemara Kozioła. 2004
1223   2000100173725 K.17372 Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju / red. nauk. Katarzyna Czaplicka. 2008
1224   2000100157862 K.15786 Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future challenges - opportunities and threats / red. nauk. Jerzy Kleer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2010
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1225   2000100186985 K.18698 Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990) / Streikus, Arūnas. 2010
1226   2000100086018 K.8601 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1227   2000100086025 K.8602 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1228   2000100086032 K.8603 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1229   2000100086049 K.8604 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1230   2000100086056 K.8605 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1231   2000100086063 K.8606 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1232   2000100086070 K.8607 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1233   2000100086087 K.8608 Międzynarodowe stosunki polityczne - wybrane zagadnienia / Stryjski, Karol Józef 2003
1234   2000100150511 K.15051 Południowokoreańska droga do demokracji / Strnad, Grażyna. 2010
1235   2000100181874 K.18187 Stracona dekada? : polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec "globalnych obszarów niestabilności" (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011 / red. nauk. Łukasz Smalec ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2012
1236   2000200426479 G.42647 Stracona dekada? : polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec "globalnych obszarów niestabilności" (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011 / red. nauk. Łukasz Smalec ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 2012
1237   2000100173688 K.17368 Strategia mimikry : Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki. 2012
1238   2000100052877 K.5287 Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Kazimierza Górki [i in.]. 2000
1239   2000100050026 K.5002 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego / [Sejmik Województwa Mazowieckiego]. 2001
1240   2001300000149 DE.14 Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2004
1241   2000100130667 K.13066 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych / red. John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen ; przekł. Wojciech Nowicki. 2009
1242   2000100142714 K.14271 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych / red. John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen ; przekł. Wojciech Nowicki. 2009
1243   2000100160381 K.16038 Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak. 2011
1244   2000100203903 K.20390 Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym / Krzysztof Fonfara [et al.] ; red. nauk. Marian Gorynia. 2000
1245   2000100118603 K.11860 Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. 2008
1246   2000100163672 K.16367 Strategie w polityce azjatyckiej : rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2011
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1247   2000100173664 K.17366 Słownik polityki / Robertson, David. 2009
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1248   2000100152065 K.15206 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy. 2008
1249   2000100109618 K.10961 Polityczne teorie integracji międzynarodowej / Borkowski, Paweł Janusz. 2007
1250   2002100047884 W.4788 Polityczne teorie integracji międzynarodowej / Borkowski, Paweł Janusz. 2007
1251   2000100173640 K.17364 Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa : Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe / Borkowski, Paweł J. 2011
1252   2000100172940 K.17294 Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce / Bortnowski, Andrzej Wacław. 2010
1253   2000100172957 K.17295 Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce / Bortnowski, Andrzej Wacław. 2010
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1254   2000100156056 K.15605 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia) / red. nauk. Marek Rutkowski, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010
1255   2000100157923 K.15792 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia) / red. nauk. Marek Rutkowski, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010
1256   2000100145456 K.14545 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym) / red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2008
1257   2000100145463 K.14546 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym) / red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2008
1258   2000100152959 K.15295 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym) / red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2008
1259   2000100155028 K.15502 Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w basenie Morza Bałtyckiego) / red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2009
1260   2000100173633 K.17363 Relacje polsko-rosyjskie : rola mediów masowych / red. nauk. Janusz Adamowski, Łukasz Szurmiński ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2009
1261   2000100152805 K.15280 Religia a współczesne stosunki międzynarodowe / pod red. Bogusławy Bednarczyk, Zbigniewa Paska, Piotra Stawińskiego. 2010
1262   2000100192153 K.19215 Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej / red. Tomasz Stępniewski. 2013
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1263   2000100178126 K.17812 Charles de Gaulle : ostatni wielki Francuz / Williams, Charles. 2007
1264   2001700201344 G.31682 Koncepcje polityczne Bertranda Russella / Wilk, Andrzej. 2009
1265   2001700201351 G.31683 Koncepcje polityczne Bertranda Russella / Wilk, Andrzej. 2009
1266   2001700206783 G.32224 Koncepcje polityczne Bertranda Russella / Wilk, Andrzej. 2009
1267   2000100201459 K.20145 Polityka gospodarcza państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się w zakresie wspierania krajowych spółek inwestujących poza granicami kraju / Wiliński, Witold. 2013
1268   2001700284965 G.29069 Rozwój regionalny Federacji Rosyjskiej / Wilk, Kazimiera. 2006
1269   2000100164631 K.16463 Trade and payments after Soviet disintegration / Williamson, John. 1992
 
ABD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1270   2000100057797 K.5779 Arabowie a Izrael / Abdalla, Ismail-Sabri 1972
 
ABR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1271   2000100169292 K.16929 Historia współczesnego Iranu / Abrahamian, Ervand. 2011
 
ADM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1272   2000100166680 K.16668 Administracja publiczna : między polityką, prawem i ekonomią / red. nauk. Joachim Osiński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 2011
 
AFG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1273   2000100139073 K.13907 Afganistan : doświadczenia i refleksje oficerów sił zbrojnych Ukrainy, weteranów wojny afgańskiej / red. nauk. Zenon Smutniak ; Akademia Obrony Narodowej. 2009
1274   2000100188323 K.18832 Afghanistan in transition : crafting a strategy for enduring stability / ed. by Beata Górka-Winter and Bartosz Wiśniewski. 2012
 
AFR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1275   2000100170670 K.17067 Afryka na progu XXI wieku, T. 1, Kultura i społeczeństwo / red.: Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko ; Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. 2009
1276   2000100170687 K.17068 Afryka na progu XXI wieku, T. 2, Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze / red.: Dominik Kopiński, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. 2009
 
AGU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1277   2000100138694 K.13869 Ameryka Łacińska na rozdrożu : ruchy społeczne i śmierć nowoczesnej polityki / Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2008
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1278   2000100157220 K.15722 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Studia przypadków / red. nauk. Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik. 2011
1279   2000100157237 K.15723 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Studia przypadków / red. nauk. Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik. 2011
 
ALE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1280   2000100167854 K.16785 Czarnobylska modlitwa : kronika przyszłości / Aleksijevicz, Svetlana Aleksandrovna. 2012
 
ALR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1281   2000100169278 K.16927 Historia Arabii Saudyjskiej / Al-Rasheed, Madawi. 2011
 
AME
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1282   2000100164440 K.16444 American politics since 1945, edited with an introd. by Richard M. Dalfiume. 1969
1283   2000100113271 K.11327 Ameryka Łacińska we współczesnym świecie / pod red. nauk. Marcina F. Gawryckiego. 2006
1284   2000100113288 K.11328 Ameryka Łacińska we współczesnym świecie / pod red. nauk. Marcina F. Gawryckiego. 2006
1285   2000100113295 K.11329 Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji / pod red. Marcina Floriana Gawryckiego. 2006
1286   2000100113301 K.11330 Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji / pod red. Marcina Floriana Gawryckiego. 2006
1287   2000100113318 K.11331 Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji / pod red. Marcina Floriana Gawryckiego. 2006
1288   2000100113431 K.11343 Amerykańska demokracja w XXI wieku : zbiór referatów konferencyjnych z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 9-11 grudnia 2005 roku / red. Andrzej Mania, Paweł Laidler. 2006
1289   2000100133378 K.13337 Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło. 2006
 
AMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1290   2000100109120 K.10912 Wirus liberalizmu : permanentna wojna i amerykanizacja świata / Amin, Samir. 2007
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1291   2000100061206 K.6120 Paradoksy globalizacji / Anioł, Włodzimierz 2002
1292   2000100061213 K.6121 Paradoksy globalizacji / Anioł, Włodzimierz 2002
1293   2000100061220 K.6122 Paradoksy globalizacji / Anioł, Włodzimierz 2002
1294   2000100178997 K.17899 Szlak Norden : modernizacja po skandynawsku / Anioł, Włodzimierz. 2013
 
ARE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1295   2000100120026 K.12002 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah. 2008
 
ART
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1296   2000100172339 K.17233 Wielki kryzys globalizacji / Artus, Patrick. 2008
 
ASL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1297   2000200525950 G.52595 Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. nauk. Przemysław Paździorek. 2018
1298   2000200525967 G.52596 Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. nauk. Przemysław Paździorek. 2018
1299   2000100136737 K.13673 Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Äslund, Anders. 2010
 
ATH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1300   2002100048652 W.4865 Athenaeum : Polska w świecie. 4/2000 / red. nacz. Bogdan M. Szulc. 2000
1301   2000100051672 K.5167 Athenaeum 1/1997 : Polska w świecie / [red. nacz. Miłosz P. Wnuk]. 1998
 
ATR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1302   2000100149065 K.14906 Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. 2009
1303   2000100084304 K.8430 Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. 2005
1304   2001700289564 G.29571 Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. 2005
1305   2001700294346 G.30047 Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. 2005
1306   2002100018181 W.1818 Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. 2005
 
ATT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1307   2000100146170 K.14617 Zachód : 10 lat przed totalnym bankructwem? / Attali, Jacques. 2010
 
AVI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1308   2000100127810 K.12781 Aksamitne rewolucje / Avioutskii, Viatcgeslav. 2007
 
AZJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1309   2000100053553 K.5355 Azja - Pacyfik : Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka /1998. 1998
1310   2000100113783 K.11378 Azja - Pacyfik : Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka T.9/2006. 2006
1311   2001700291437 G.29765 Azja - Pacyfik : obraz gospodarczy regionu / pod red. nauk. Bogusławy Drelich-Skulskiej. 2007
1312   2000100112250 K.11225 Azja u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Marka Jezińskiego i Marcina Lisieckiego. 2008
1313   2000100191767 K.19176 Azja w gospodarce światowej - inwestycje, produkcja, handel : monografia / [red. Aleksandra Kantorowicz ; aut. Edyta Bednarek et al.]. 2012
1314   2000100150573 K.15057 Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. 2011
1315   2001700337951 G.38001 Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. 2011
1316   2001700337968 G.38002 Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. 2011
1317   2001700337975 G.38003 Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. 2011
1318   2000200463559 G.46355 Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego : tradycja kształtująca przyszłość / red. nauk. Wojciech Hübner. 2016
1319   2000100186992 K.18699 Azjatyckie strategie bezpieczeństwa / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa. 2013
1320   2000100200780 K.20078 Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa. 2014
1321   2000100165409 K.16540 Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2012
 
BAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1322   2000100150009 K.15000 Granice potęgi : kres amerykańskiej wyjątkowości / Bacevich, Andrew J. 2011
1323   2000100111598 K.11159 Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina / Bäcker, Roman 2007
 
BAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1324   2000100141731 K.14173 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł. 2009
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1325   2000100057773 K.5777 800 dni : szok kontrolowany / Balcerowicz, Leszek 1992
1326   2000100085356 K.8535 Baltijskije issledowanija : transformacija socijalnych i politiczeskich institutow / Izdatelstwo RGU im. I. Kanta 2005
1327   2000100028322 K.2832 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1328   2000100028339 K.2833 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1329   2000100028346 K.2834 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1330   2000100028353 K.2835 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1331   2000100028360 K.2836 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1332   2000100028377 K.2837 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1333   2000100028384 K.2838 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1334   2000100028391 K.2839 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1335   2000100028407 K.2840 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1336   2000100028414 K.2841 Barriers to Entry and Grow of Private Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Balcerowicz, Irena 1998
1337   2000100168929 K.16892 Heading for the strategic partnership EU-Turkey in the foreign policy / Balcer, Adam. 2012
1338   2000100187166 K.18716 Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012 / Baluk, Walenty. 2012
1339   2000100021828 K.2182 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1340   2000100021835 K.2183 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1341   2000100021842 K.2184 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1342   2000100021859 K.2185 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1343   2000100021866 K.2186 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1344   2000100021873 K.2187 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek. 1999
1345   2001700278018 G.28418 Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy / Balicki, Janusz.. 2006
1346   2000100105801 K.10580 Współczesne problemy globalne - światowe zadłużenie : przykład ich rozwiązywania / Balawajder, Grzegorz. 2005
1347   2000100115787 K.11578 Współczesne problemy globalne - światowe zadłużenie : przykład ich rozwiązywania / Balawajder, Grzegorz. 2005
 
BAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1348   2000100112083 K.11208 Bałkany : etnokulturowe podłoże konfliktów / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski. 2006
1349   2000100112090 K.11209 Bałkany : etnokulturowe podłoże konfliktów / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski. 2006
1350   2000100116678 K.11667 Bałkany : etnokulturowe podłoże konfliktów / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski. 2006
1351   2000100155875 K.15587 Bałkany : etnokulturowe podłoże konfliktów / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski. 2006
1352   2000200445432 G.44543 Bałkany w XXI wieku : problemy konsolidacji i integracji / red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. 2014
1353   2000100190951 K.19095 Bałkany Zachodnie : między przeszłością a przyszłością / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio. 2013
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1354   2000100104484 K.10448 Demokracja : zasady, procedury, instytucje / Bankowicz, Marek 2006
1355   2000100145906 K.14590 Oblicza współczesnego państwa / Bankowicz, Marek. 2002
1356   2001700194813 G.31055 Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bankowicz, Bożena.. 2006
1357   2001700370378 G.41391 Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-administracji w Polsce / Banasikowska, Janina.. 2011
1358   2000100032800 K.3280 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1359   2000100032817 K.3281 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1360   2000100032824 K.3282 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1361   2000100032831 K.3283 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1362   2000100032848 K.3284 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1363   2000100032855 K.3285 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1364   2000100032862 K.3286 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1365   2000100032879 K.3287 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1366   2000100032886 K.3288 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1367   2000100032893 K.3289 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
1368   2000100032909 K.3290 Unilateral spillovers between East and West and quality competition / Baniak, Andrzej 1999
 
BAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1369   2000100106617 K.10661 Między dwiema wojnami 1919-1939 : zarys historii dyplomatycznej / Batowski, Henryk. 2001
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1370   2000100198919 K.19891 Kraje Azji : Korea Południowa, Malezja, Wietnam : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu / Bąkowska, Katarzyna. 2011
1371   2000100179086 K.17908 Strukturalne aspekty rozwoju gospodarczego : doświadczenia azjatyckie / Bąkiewicz, Anna. 2010
 
BEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1372   2000100148075 K.14807 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich. 2009
1373   2000100170373 K.17037 Władza i przeciwwładza w epoce globalnej : nowa ekonomia polityki światowej / Beck, Ulrich. 2005
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1374   2000100051825 K.5182 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna 2000
 
BEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1375   2000100188408 K.18840 Belarus in Focus : Through the eyes of international journalists = Belarus' u fokuse : vačyma mìžnarodnyh žurnalìstaŭ / [trans. of original articles into Belarusian: BreezeIT Translation Office]. 2012
1376   2000100147214 K.14721 Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie / Bell, P. M. H. 2010
1377   2000100159224 K.15922 Wojny żywnościowe / Bello, Walden F. 2011
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1378   2000100158920 K.15892 Jugosławia : historia w zarysie / Benson, Leslie. 2011
1379   2000100159781 K.15978 Jugosławia : historia w zarysie / Benson, Leslie. 2011
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1380   2000100159675 K.15967 Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej : transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku / Berend, Tibor Iván. 2011
1381   2000100159682 K.15968 Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej : transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku / Berend, Tibor Iván. 2011
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1382   2000100168257 K.16825 Bezpieczeństwo ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem / red. nauk. Konrad Raczkowski. 2011
1383   2000100198964 K.19896 Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego : ekonomia, prawo, zarządzanie / red. nauk. Konrad Raczkowski. 2014
1384   2000100158913 K.15891 Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka / [(red. nauk.) Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan]. 2011
1385   2000100110706 K.11070 Bezpieczni w Europie : konferencja zorganizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 14 grudnia 2006 roku : materiały pokonferencyjne / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. 2007
1386   2000100169223 K.16922 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1387   2000100169230 K.16923 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1388   2000100169247 K.16924 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1389   2000100153055 K.15305 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Włodzimierza Karaszewskiego. 2008
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1390   2000100146217 K.14621 Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 / pod red. Adama Daniela Rotfelda i Anatolija W. Torkunowa ; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych ; [tł. tekstów ros. Katarzyna Rawska-Górecka]. 2010
1391   2000100146224 K.14622 Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 / pod red. Adama Daniela Rotfelda i Anatolija W. Torkunowa ; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych ; [tł. tekstów ros. Katarzyna Rawska-Górecka]. 2010
1392   2000100097731 K.9773 Białoruś - w pogoni za Europą. 2004
1393   2001700307176 G.34896 Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. 2010
1394   2001700307183 G.34897 Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. 2010
1395   2000100190333 K.19033 Białoruś : co się tam dzieje? : sytuacja polityczna na przełomie XX i XXI wieku / [red. nauk. Arkadiusz Meller, Joanna Rak, Adam Wielomski]. 2013
1396   2000100180709 K.18070 Białoruś między Unią Europejską a Rosją / [J. Paweł Gieorgica et. al.]. 2012
1397   2000100191774 K.19177 Białoruś między Unią Europejską a Rosją / [J. Paweł Gieorgica et. al.]. 2012
1398   2000100128510 K.12851 Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ieneusza Topolskiego. 2009
1399   2001700221755 G.33700 Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ieneusza Topolskiego. 2009
1400   2001700221762 G.33701 Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ieneusza Topolskiego. 2009
1401   2001700294018 G.29997 Białoruś w XX stuleciu : w kręgu kultury i polityki. T. 1 / pod red. Doroty Michaluk. 2007
1402   2000100183366 K.18336 Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2009
1403   2000100116685 K.11668 Białoruś: trudna droga do demokracji / pod red. Mikołaja Iwanowa. 2006
1404   2000100133699 K.13369 Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Białek, Jacek. 2009
1405   2000100180778 K.18077 Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Białek, Jacek. 2009
1406   2000100073698 K.7369 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P.. 2002
1407   2002100016484 W.1648 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P.. 2002
1408   2001700036755 G.779 Słownik handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P.. 1993
1409   2001700012025 G.21010 Słownik handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P.. 1993
 
BID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1410   2000100143254 K.14325 Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku : od światowego imperium do "małego państwa" na obrzeżach Europy / Bidwell, Sybilla. 2008
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1411   2000100163863 K.16386 Hiszpania wielokulturowa : problemy z odmiennością / Biernacka, Maja. 2012
1412   2000100105832 K.10583 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / Biernat, Janusz. 2003
1413   2000100182192 K.18219 Polityczna transformacja państw postradzieckich / Bieleń, Stanisław. 1992
1414   2000100132999 K.13299 Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 : ze szczególnym uwzględnieniem równowagi wewnętrznej / Biernat, Janusz. 2004
1415   2000100170601 K.17060 Polityka w stosunkach międzynarodowych / Bieleń, Stanisław. 2010
1416   2000100170618 K.17061 Polityka w stosunkach międzynarodowych / Bieleń, Stanisław. 2010
1417   2000100119747 K.11974 Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich / Bieniek, Karol. 2008
1418   2000100182055 K.18205 Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej : źródła dominacji / Bieńkowski, Wojciech. 2003
1419   2000100108130 K.10813 Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej / Bieleń, Stanisław. 2006
1420   2000100180037 K.18003 Współczesne stosunki międzynarodowe / Bierzanek, Remigiusz. 1980
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1421   2000100098653 K.9865 Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych : podręcznik / pod red. nauk. Marcina K. Nowakowskiego. 2000
1422   2000100127551 K.12755 Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku / pod red. nauk. Bogusławy Skulskiej ; [aut. poszczególnych rozdz. Sebastian Bobowski et al.]. 2009
 
BLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1423   2000100156933 K.15693 Bliski Wschód coraz bliżej / red. nauk. Janusz Danecki, Stanisław Sulowski. 2011
1424   2000100169636 K.16963 Bliski Wschód coraz bliżej / red. nauk. Janusz Danecki, Stanisław Sulowski. 2011
 
BŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1425   2000100047569 K.4756 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Dariusz. 1999
1426   2000100029299 K.2929 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1427   2000100029305 K.2930 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1428   2000100029312 K.2931 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1429   2000100029329 K.2932 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1430   2000100029336 K.2933 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1431   2000100029343 K.2934 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1432   2000100029350 K.2935 Secondary Privatization in Poland (Part II) : Evolution of Ownership Structure and Performance in National Investment Funds and their Portfolio Companies / Błaszczyk, Barbara 2001
1433   2000100038376 K.3837 What factors led to the Asian financial crisis : were or were not Asian economics sound / Błaszkiewicz, Monika. 2000
1434   2000100038383 K.3838 What factors led to the Asian financial crisis : were or were not Asian economics sound / Błaszkiewicz, Monika. 2000
1435   2000100038390 K.3839 What factors led to the Asian financial crisis : were or were not Asian economics sound / Błaszkiewicz, Monika. 2000
1436   2000100038406 K.3840 What factors led to the Asian financial crisis : were or were not Asian economics sound / Błaszkiewicz, Monika. 2000
1437   2000100038413 K.3841 What factors led to the Asian financial crisis : were or were not Asian economics sound / Błaszkiewicz, Monika. 2000
 
BOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1438   2000100121573 K.12157 Elity władzy w Azji Centralnej : tradycja, modernizacja, etnopolityka / Bodio, Tadeusz. 2008
1439   2000100169681 K.16968 Konstytucje państw Azji Centralnej : tradycje i współczesność / Bodio, Tadeusz. 2007
1440   2001700334493 G.37653 Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008 / Bodio, Marcin. 2009
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1441   2000100163382 K.16338 Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006 / Bojko, Krzysztof. 2006
1442   2002100021624 W.2162 Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006 / Bojko, Krzysztof. 2006
1443   2000100156124 K.15612 Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010 : polityczne aspekty transformacji / Bojenko-Izdebska, Ewa. 2011
1444   2001700282329 G.28929 Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji / Bojańczyk, Mirosław. 2007
1445   2000100111666 K.11166 Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec palestyńskiej władzy narodowej 2000-2007 / Bojko, Krzysztof. 2007
 
BOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1446   2000100156209 K.15620 Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton : przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : studia i szkice / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Naukowo-Badawcze "Bałkany na przełomie XX/XXI w.". 2011
 
BRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1447   2000100166031 K.16603 Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa / Brążkiewicz Dariusz. 2011
1448   2000100190012 K.19001 Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa / Brążkiewicz Dariusz. 2011
1449   2000100190029 K.19002 Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa / Brążkiewicz Dariusz. 2011
1450   2000100159910 K.15991 Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Azji / Brążkiewicz, Dariusz. 2011
 
BRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1451   2000100057728 K.5772 Mężowie i żony stanu / Brodzki, Stanisław 1972
1452   2000100161401 K.16140 Understanding international relations / Brown, Chris. 2009
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1453   2000100157152 K.15715 Chiny światowym hegemonem? / Brunet, Antoine. 2011
1454   2000200445173 G.44517 Chiny światowym hegemonem? / Brunet, Antoine. 2011
1455   2000100036242 K.3624 Ekonomićeskij krizis v Kyrgyzstane v konce 1998 goda. : prićiny w puti vychoda / Brudzyński, Robert. 1999
 
BRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1456   2000100073841 K.7384 Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Bryc, Agnieszka. 2004
1457   2000100193037 K.19303 Irak 2006-2012 : stabilizacja czy konflikt? / Brylew, Marek. 2013
1458   2000200441748 G.44174 Izrael 2020 skazany na potęgę? / Bryc, Agnieszka. 2014
1459   2000100200735 K.20073 Izrael 2020 skazany na potęgę? / Bryc, Agnieszka. 2014
1460   2000200457022 G.45702 Izrael 2020 skazany na potęgę? / Bryc, Agnieszka. 2014
1461   2000200472469 G.47246 Liban : religia, wojna, polityka / Brylew, Marek. 2016
1462   2000200472476 G.47247 Liban : religia, wojna, polityka / Brylew, Marek. 2016
1463   2000100112342 K.11234 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1464   2000100112359 K.11235 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1465   2000100113578 K.11357 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1466   2000100113653 K.11365 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1467   2000100118689 K.11868 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1468   2000100118696 K.11869 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1469   2000100118702 K.11870 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1470   2000100136034 K.13603 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
1471   2000100132159 K.13215 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2009
1472   2000100132166 K.13216 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2009
1473   2000100132173 K.13217 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2009
1474   2001700289243 G.29530 Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Bryc, Agnieszka. 2008
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1475   2000100139882 K.13988 Ameryka i świat : rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym / Brzeziński, Zbigniew. 2009
1476   2000100140154 K.14015 Ameryka i świat : rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym / Brzeziński, Zbigniew. 2009
1477   2002100058392 W.5839 Bezład : polityka światowa na progu XXI wieku / Brzeziński, Zbigniew. 1994
1478   2000100139899 K.13989 Druga szansa / Brzeziński, Zbigniew. 2008
1479   2000100140215 K.14021 Druga szansa / Brzeziński, Zbigniew. 2008
1480   2002100097575 W.9757 O Polsce, Europie i świecie 1988-2001 / Brzeziński, Zbigniew. 2002
1481   2000100163191 K.16319 Strategic Vision : America and the Crisis of Global Power / Brzeziński, Zbigniew. 2012
1482   2000100180136 K.18013 Strategiczna wizja : Ameryka a kryzys globalnej potęgi / Brzeziński, Zbigniew. 2013
1483   2000100090237 K.9023 Wybór : dominacja czy przywództwo / Brzeziński, Zbigniew 2004
1484   2000100144015 K.14401 Wybór : dominacja czy przywództwo / Brzeziński, Zbigniew 2004
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1485   2000100082836 K.8283 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam 2003
1486   2000100082843 K.8284 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam 2003
1487   2000100092200 K.9220 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1488   2000100107485 K.10748 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1489   2000100134900 K.13490 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1490   2000100150702 K.15070 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1491   2000100154540 K.15454 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1492   2002100059856 W.5985 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam. 2006
1493   2002100083707 W.8370 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam 2003
 
BUJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1494   2000100131404 K.13140 Państwa pojugosłowiańskie : szkice politologiczne / Bujwid-Kurek, Ewa. 2008
1495   2000100187098 K.18709 Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej : dzieje, ustrój, konstytucja / Bujwid-Kurek, Ewa. 2012
 
BUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1496   2000100158074 K.15807 Systemy międzynarodowe w historii świata / Buzan, Barry. 2011
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1497   2000100163351 K.16335 Global economics / Carbaugh, Robert J. 2011
1498   2000100151273 K.15127 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.1 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1499   2000100151280 K.15128 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.1 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1500   2000100151433 K.15143 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.2 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1501   2000100151440 K.15144 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.2 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1502   2000100118726 K.11872 Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej : próba interpretacji socjologicznej / Cardoso, Fernando Henrique. 2008
 
CEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1503   2000100164594 K.16459 Central and Eastern Europe : the challenge of transition / edited by Regina Cowen-Karp. 1993
 
CES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1504   2000100096550 K.9655 Problemy polityczne współczesnego świata / Cesarz, Zbigniew 2002
1505   2000100049259 K.4925 Współczesne problemy polityczne świata : skrypt dla studentów zaocznych nauk politycznych / Cesarz, Zbigniew 1993
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1506   2000100028667 K.2866 Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji / przygot. zespół pod red. Barbary Błaszczyk i Andrzeja Cylwika. 1999
1507   2000100028674 K.2867 Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji / przygot. zespół pod red. Barbary Błaszczyk i Andrzeja Cylwika. 1999
1508   2000100028681 K.2868 Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji / przygot. zespół pod red. Barbary Błaszczyk i Andrzeja Cylwika. 1999
1509   2000100188330 K.18833 Mao / Chang, Jung. 2006
1510   2000100158890 K.15889 System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych / Chaczko, Krzysztof. 2011
1511   2000100182468 K.18246 The changing nature of democracy / edited by Takashi Inoguchi, Edward Newman, and John Keane. 1998
1512   2000100157435 K.15743 Zjednoczone Emiraty Arabskie : historia, kraj i ludzie / Chałaczkiewicz, Roman. 2011
1513   2000100154724 K.15472 Zmierzch dyktatora : Irak w moich oczach / Chałaczkiewicz, Roman. 2008
 
CHĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1514   2000100140260 K.14026 Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Chądzyński, Jacek. 2007
 
CHE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1515   2000100128589 K.12858 Obwód kaliningradzki FR w Europie : rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym / Chełminiak, Marcin. 2009
1516   2000100128596 K.12859 Obwód kaliningradzki FR w Europie : rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym / Chełminiak, Marcin. 2009
 
CHM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1517   2000100138052 K.13805 Wojna a państwo : wczoraj i dziś / Chmielarz, Piotr. 2010
1518   2000100138069 K.13806 Wojna a państwo : wczoraj i dziś / Chmielarz, Piotr. 2010
1519   2001700221977 G.33722 Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Chmaj, Marek. 2006
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1520   2000100092224 K.9222 Międzynarodowe organizacje finansowe / Chrabonszczewska, Elżbieta. 2005
1521   2002100098121 W.9812 Międzynarodowe organizacje finansowe / Chrabonszczewska, Elżbieta. 2005
 
CIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1522   2000100061459 K.6145 Struktura gospodarki światowej / Ciamaga, Lucjan 2003
1523   2000100085660 K.8566 Struktura gospodarki światowej / Ciamaga, Lucjan 2003
 
CIĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1524   2000100097694 K.9769 Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej. 2006
1525   2000100119884 K.11988 Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej. 2006
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1526   2000100165867 K.16586 Efekt smoka : skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku / Cieślik, Ewa. 2012
1527   2001700362090 G.40698 Efekt smoka : skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku / Cieślik, Ewa. 2012
1528   2001700362106 G.40699 Efekt smoka : skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku / Cieślik, Ewa. 2012
1529   2000100159217 K.15921 Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999 / Ciechanowski, Grzegorz. 2010
1530   2002100016248 W.1624 Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Ciecierski, Marek. 2009
 
CIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1531   2000100105924 K.10592 Penetracja rynków zagranicznych : wywiad gospodarczy / Cilecki, Eugeniusz. 1997
 
CIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1532   2000100057780 K.5778 Komuniści Polska Stalin 1918-1939 / Cimek, Henryk 1990
1533   2000100089835 K.8983 Międzynarodówka Chłopska / Cimek, Henryk. 2003
1534   2000100133002 K.13300 Międzynarodówka Chłopska / Cimek, Henryk. 2003
1535   2000100104705 K.10470 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1536   2000100104712 K.10471 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1537   2000100104729 K.10472 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1538   2000100104736 K.10473 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1539   2000100104743 K.10474 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1540   2000100104750 K.10475 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1541   2000100104767 K.10476 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1542   2000100104774 K.10477 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1543   2000100104781 K.10478 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1544   2000100104798 K.10479 Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919 / Cimek, Henryk. 2007
1545   2000100182901 K.18290 Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy / Cimek, Gracjan. 2012
1546   2000100190678 K.19067 Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy / Cimek, Gracjan. 2012
 
COR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1547   2000100122358 K.12235 Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003 / Corm, Georges. 2003
1548   2000100139851 K.13985 Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003 / Corm, Georges. 2003
 
COV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1549   2000100137512 K.13751 Najnowsza historia Iranu : republika islamska / Coville, Thierry. 2009
1550   2000100137529 K.13752 Najnowsza historia Iranu : republika islamska / Coville, Thierry. 2009
 
CUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1551   2000100033401 K.3340 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1552   2000100033418 K.3341 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1553   2000100033425 K.3342 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1554   2000100033432 K.3343 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1555   2000100033449 K.3344 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1556   2000100033456 K.3345 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1557   2000100033463 K.3346 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1558   2000100033470 K.3347 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1559   2000100033487 K.3348 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1560   2000100033494 K.3349 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
1561   2000100033500 K.3350 Perferct competition and intra-industry trade / Cukrowski, Jacek 2001
 
CYW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1562   2000100141717 K.14171 Koniec Europy / Cywiński, Piotr. 2004
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1563   2000100180808 K.18080 Bułgaria / Czekalski, Tadeusz. 2010
1564   2000100195628 K.19562 Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Czerniejewska, Izabela. 2013
1565   2002100015180 W.1518 Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Czerny, Mirosława. 2007
1566   2000200431176 G.43117 Gospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim / Czech, Sławomir. 2013
1567   2000100146064 K.14606 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad. 2010
1568   2000100146071 K.14607 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad. 2010
 
CZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1569   2000100127186 K.12718 Czterysta lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008) : Konferencja naukowa Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów w Warszawie, 5 grudnia 2008 roku / [zespół aut. w składzie Victor H. Ashe et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. 2009
1570   2000100127896 K.12789 Czterysta lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008) : Konferencja naukowa Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów w Warszawie, 5 grudnia 2008 roku / [zespół aut. w składzie Victor H. Ashe et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. 2009
1571   2000100127902 K.12790 Czterysta lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008) : Konferencja naukowa Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów w Warszawie, 5 grudnia 2008 roku / [zespół aut. w składzie Victor H. Ashe et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. 2009
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1572   2000100189948 K.18994 Czynnik energia w polityce gospodarczej / red. Jerzy Tarajkowski. 2010
1573   2000100187401 K.18740 Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej - od Jánosa Kádára do Viktora Orbána / Czyż, Anna. 2011
1574   2000100136799 K.13679 Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych / Czyżewski, Jarosław. 2009
1575   2000100147184 K.14718 Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia GATT/WTO / Czyżewski, Andrzej. 2011
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1576   2000200468059 G.46805 Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Ćwikowski, Dariusz. 2016
1577   2000200468899 G.46889 Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Ćwikowski, Dariusz. 2016
1578   2000100169797 K.16979 Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej : (tradycja i współczesność) / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław. 2007
1579   2001700334783 G.37682 Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008 / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław. 2011
 
DAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1580   2000100161630 K.16163 Zatruty pokój : 1945 - wojna, która się nie skończyła / Dallas, Gregor. 2012
 
DAV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1581   2000100152584 K.15258 Boże igrzysko : historia Polski / Davies, Norman. 2010
1582   2000100152591 K.15259 Boże igrzysko : historia Polski / Davies, Norman. 2010
1583   2000100159712 K.15971 Społeczna i polityczna historia Afryki w XX w. / Davidson, Basil. 2011
 
DEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1584   2000100159392 K.15939 Dekada Gierka : wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski / [red. nauk.: Krzysztof Rybiński] ; Uczelnia Vistula. 2011
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1585   2000100164402 K.16440 Democracy, economy and civil society in transition : the cases of Russia and the Baltic States / edited by Reino Hjerppe ... [et al.]. 1997
1586   2000100161364 K.16136 Demokracja bezpośrednia : szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? / [Wolf Linder et al. ; red. nauk.: Magdalena Góra, Krzysztof Koźbiał]. 2011
1587   2001700369129 G.41412 Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego. 2012
1588   2001700369136 G.41413 Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego. 2012
1589   2000200443629 G.44362 Demokracja lokalna w państwach Europy / red. nauk.: Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska ; Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2014
1590   2000200443636 G.44363 Demokracja lokalna w państwach Europy / red. nauk.: Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska ; Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2014
1591   2000100097380 K.9738 Demokracja w dobie globalizacji : w praktyce politycznej / T.1 pod red. Jana Iwanka i Marka Mazura. 2006
1592   2000200442660 G.44266 Demokracja w XXI wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej. 2009
1593   2000200442677 G.44267 Demokracja w XXI wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej. 2009
1594   2001700284828 G.29082 Demokracja, parlament i systemy wyborcze / pod red. M. A. Griffith-Traversy ; przekł. z j. ang. Marek Czekański. 2007
1595   2001700284491 G.29083 Demokracja, parlament i systemy wyborcze / pod red. M. A. Griffith-Traversy ; przekł. z j. ang. Marek Czekański. 2007
1596   2000100180013 K.18001 Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. 1998
1597   2000100135068 K.13506 Demokratyczna tożsamość polityczna : Niemcy, Polska, Francja / pod red. Gesine Schwan [et al.] ; przeł. Bogdan Baran, Jan Okuniewski. 2008
1598   2000100135075 K.13507 Demokratyczna tożsamość polityczna : Niemcy, Polska, Francja / pod red. Gesine Schwan [et al.] ; przeł. Bogdan Baran, Jan Okuniewski. 2008
1599   2001700228556 G.34349 Demokratyczna tożsamość polityczna : Niemcy, Polska, Francja / pod red. Gesine Schwan [et al.]. 2008
1600   2000200444015 G.44401 Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / red. nauk. Justyna Grażyna Otto ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2015
1601   2000100129449 K.12944 Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : od EWO do WEPBiO / Demkowicz, Andrzej. 2007
1602   2000100164532 K.16453 The democratic process and the market : challenges of the transition / edited by Miha~'ly Simai. 1999
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1603   2000100142523 K.14252 Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 / Derwich, Karol. 2010
1604   2000100142530 K.14253 Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 / Derwich, Karol. 2010
1605   2000100143940 K.14394 Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 / Derwich, Karol. 2010
1606   2000100155639 K.15563 Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 / Derwich, Karol. 2010
 
DES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1607   2000100155592 K.15559 Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej / Deszczyński, Przemysław. 2011
1608   2000100162859 K.16285 Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD : doktryna i praktyka / Deszczyński, Przemysław. 2001
 
DET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1609   2001700202921 G.31842 Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych / red. nauk. Halina Szulce. 2008
1610   2001700223155 G.33840 Determinanty i wyzwania gospodarki światowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy, Małgorzata Bartosik-Purgat. 2009
1611   2000100146033 K.14603 Kambodża w okresie gwałtownych przemian społecznych i politycznych oraz polskie reakcje na wydarzenia w tym kraju / Detyna, Tadeusz. 2010
 
DEV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1612   2000100151129 K.15112 Development dialogue: Dealing with crimes against humanity, / ed. by Henning Melber; Dag Hammarskjoeld Foundation. 2011
1613   2000100164488 K.16448 Developments in German politics 3 / edited by Gordon Smith, William E Paterson, Stephen Padgett. 2003
 
DĘB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1614   2000100084328 K.8432 Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Dębski, Jerzy. 2005
1615   2000100084151 K.8415 Gospodarka przestrzenna jej geneza, stan i rozwój / T.1 Dębski, Jerzy 2001
1616   2000100028049 K.2804 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1617   2000100028056 K.2805 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1618   2000100028063 K.2806 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1619   2000100028070 K.2807 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1620   2000100028087 K.2808 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1621   2000100028094 K.2809 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1622   2000100028100 K.2810 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1623   2000100028117 K.2811 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1624   2000100028124 K.2812 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1625   2000100028131 K.2813 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1626   2000100028148 K.2814 Konstytucja a gospodarka : analiza porównawcza Ustawy Konstytucyjnej i projektu konstytucji " Solidarności " / Dębicki, Marek 1997
1627   2000100152935 K.15293 Kształtowanie cywilizacji europejskiej. T. 1, Europa antyczna i średniowieczna / Dębski, Jerzy. 2008
1628   2000100186862 K.18686 Kształtowanie cywilizacji europejskiej. T. 2, Europa nowożytna i współczesna / Dębski, Jerzy. 2012
1629   2000100084205 K.8420 Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku T.2 / Dębski, Jerzy 2002
1630   2000100084229 K.8422 Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / T.1 Dębski, Jerzy 2002
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1631   2000100157015 K.15701 Dialog europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza i Michała Słowikowskiego ; Katedra Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego [etc.]. 2011
1632   2000100147382 K.14738 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1633   2000100147399 K.14739 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1634   2000100147405 K.14740 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1635   2000100147412 K.14741 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1636   2000100147429 K.14742 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1637   2000100147436 K.14743 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1638   2000100147443 K.14744 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1639   2000100147450 K.14745 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1640   2000100147467 K.14746 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1641   2000100147474 K.14747 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1642   2000100147481 K.14748 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1643   2000100147498 K.14749 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1644   2000100147504 K.14750 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1645   2000100147511 K.14751 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1646   2000100147528 K.14752 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1647   2001700332413 G.37441 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
1648   2001700332420 G.37442 Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008/ pod redakcją Krzysztofa Szczepanika. 2011
 
DIV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1649   2000100122723 K.12272 Diversity and commonality in European social policies : the forging of a European Social Model / ed. by Stanisława Golinowska, Peter Hengstenberg, Maciej Żukowski. 2009
 
DOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1650   2000100115275 K.11527 Dokąd zmierza świat? / pod red. Adama Daniela Rotfelda. 2008
1651   2000100117590 K.11759 Dokąd zmierza świat? / pod red. Adama Daniela Rotfelda. 2008
1652   2000100126608 K.12660 Dokąd zmierzają Niemcy : reformy polityczne, gospodarcze i społeczne / pod red. Bogumiły Brockiej-Palacz. 2008
1653   2000100079553 K.7955 Doktryny polityczne XIX i XX wieku / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. 2000
1654   2000100089613 K.8961 Doktryny polityczne XIX i XX wieku / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. 2000
1655   2000100089651 K.8965 Doktryny polityczne XIX i XX wieku / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. 2000
1656   2000100092378 K.9237 Doktryny polityczne XIX i XX wieku / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. 2000
1657   2000100103272 K.10327 Doktryny polityczne XIX i XX wieku / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. 2000
 
DON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1658   2000100166543 K.16654 American foreign policy : the twentieth century in documents / Donaldson, Gary A. 2003
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1659   2000100051177 K.5117 Jałta : spór o Polskę / Drozdowski, Marian Marek. 1998
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1660   2000100021439 K.2143 Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej / pod red. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego. 1994
1661   2000100021446 K.2144 Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej / pod red. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego. 1994
1662   2000100021453 K.2145 Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej / pod red. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego. 1994
1663   2000100021460 K.2146 Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej / pod red. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego. 1994
1664   2000100021477 K.2147 Drugi rok reform gospodarczych w Rosji : wnioski dla Polski i Europy Wschodniej / pod red. Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego. 1994
1665   2000100184097 K.18409 II wojna światowa / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. 2010
 
SUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1666   2000100204344 K.20434 Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych / Sułek, Mirosław. 2004
1667   2000100139370 K.13937 Na drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami : wybór tekstów z lat 1989-2009 / Sułek, Jerzy. 2009
1668   2000200456759 G.45675 Na drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami : wybór tekstów z lat 1989-2009 / Sułek, Jerzy. 2009
1669   2000100200742 K.20074 Parlament Korei Południowej / Sułkowski, Jarosław. 2014
1670   2000100171608 K.17160 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe / Sułek, Mirosław. 2010
1671   2000100171615 K.17161 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe / Sułek, Mirosław. 2010
1672   2000100171622 K.17162 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe / Sułek, Mirosław. 2010
 
DRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1673   2000100157404 K.15740 Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich rola w handlu krajów Azji / Drzymała, Agnieszka. 2011
 
DUG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1674   2000100135242 K.13524 Historia Włoch / Duggan, Christopher. 2009
1675   2000100135259 K.13525 Historia Włoch / Duggan, Christopher. 2009
1676   2000100199923 K.19992 Światowy system handlu : nowe wyzwania i próby reform / Dugiel, Wanda. 2013
 
DUM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1677   2000100170359 K.17035 Transnarodowe sieci terytorialne w Europie / Dumała, Hanna. 2012
1678   2000100170366 K.17036 Transnarodowe sieci terytorialne w Europie / Dumała, Hanna. 2012
 
DUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1679   2000100163160 K.16316 Weimarski model prezydentury / Dunaj, Katarzyna. 2010
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1680   2000100147290 K.14729 Sprawy polskie minionego wieku : szkice / Duraczyński, Eugeniusz. 2011
 
DWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1681   2000100182833 K.18283 Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy / Łukasz Makowski [et.al.] 2013
1682   2000100125892 K.12589 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
1683   2000100126004 K.12600 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
1684   2000100126011 K.12601 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
1685   2000100125816 K.12581 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
1686   2000100154977 K.15497 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
1687   2000100192641 K.19264 Dwie dekady zmian : Rumunia 1989-2009 / red. nauk. Karina Paulina Marczuk ; wybrane rozdz. z jęz. ang. przeł. Karina Paulina Marczuk. 2009
 
DYD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1688   2000100139820 K.13982 Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009 : od normalizacji do strategicznego partnerstwa / Dyduch, Joanna. 2010
1689   2000100139837 K.13983 Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009 : od normalizacji do strategicznego partnerstwa / Dyduch, Joanna. 2010
 
DYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1690   2000100150368 K.15036 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1691   2000100150375 K.15037 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1692   2000100150382 K.15038 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1693   2000100150399 K.15039 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1694   2000100150405 K.15040 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1695   2000100150412 K.15041 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1696   2000100150429 K.15042 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1697   2000100150436 K.15043 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1698   2000100150443 K.15044 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1699   2000100150450 K.15045 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1700   2000100150467 K.15046 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1701   2000100150474 K.15047 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1702   2000100150481 K.15048 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1703   2000100150498 K.15049 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1704   2000100150504 K.15050 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1705   2001700336268 G.37833 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1706   2001700336275 G.37834 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1707   2001700336299 G.37836 Dylematy elektroenergetyki w Polsce / red. Dorota Niedziółka ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. 2011
1708   2000100155615 K.15561 Dylematy kaukaskie : problemy narodowościowe i migracyjne / pod red. Macieja Ząbka ; przy współpr. Patrycji Prześlakiewicz i Iwony Kaliszewskiej. 2010
1709   2000100170731 K.17073 Dylematy państwowości / red. nauk. Krzysztof Trzciński. 2006
1710   2000200445517 G.44551 Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku / pod red. Katarzyny Czornik, Mirona Lakomego, Mieczysława Stolarczyka. 2014
1711   2000100186817 K.18681 Dylematy polskiej transformacji / red. nauk. Jan Błuszkowski. 2007
1712   2000200505334 G.50533 Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Jerzy Kornaś, Łukasz Danel, Rafał Lisiakiewicz. 2020
1713   2000200505327 G.50532 Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Jerzy Kornaś, Łukasz Danel, Rafał Lisiakiewicz. 2020
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1714   2000100111796 K.11179 Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku : konflikty - doświadczenia - bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusza S. Kozerawskiego. 2007
1715   2000100111802 K.11180 Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku : konflikty - doświadczenia - bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusza S. Kozerawskiego. 2007
1716   2000100185001 K.18500 Dzieci wojny narkotykowej : o wpływie polityki antynarkotykowej na młodych / red. Damon Barret ; przeł. Dominika Dymińska. 2013
1717   2000100134559 K.13455 Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Joanny Sadowskiej. 2008
1718   2000100134672 K.13467 Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Joanny Sadowskiej. 2008
1719   2000100134689 K.13468 Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Joanny Sadowskiej. 2008
1720   2000100052600 K.5260 Dziedzictwo zaborów : wybór tekstów / [wybór tekstów i red. nauk. Janusz Osica]. 1983
1721   2000100143100 K.14310 Irak : religia i polityka / Dziekan, Marek M. 2005
1722   2000100152287 K.15228 Irak : religia i polityka / Dziekan, Marek M. 2005
1723   2000100127025 K.12702 Korea Północna : u źródeł rodzinnej sukcesji władzy / Dziak, Waldemar Janusz. 2009
1724   2000200481829 G.48182 Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki / Dziembała, Małgorzata. 2018
1725   2000100160954 K.16095 Republika Korei : zarys ewolucji systemu politycznego / Dziak, Waldemar Janusz. 2011
1726   2000100133675 K.13367 Węzeł kurdyjski : kultura, dzieje, walka o przetrwanie / Dzięgiel, Leszek. 1992
 
EBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1727   2000100121030 K.12103 Gra pozorów : stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008 / Eberhardt, Adam. 2008
1728   2000100121047 K.12104 Gra pozorów : stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008 / Eberhardt, Adam. 2008
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1729   2000100027561 K.2756 Education for transition to market economy in countries of Central and Eastern Europe / Krzysztof Cichocki and Paul Marer, eds. 1996
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1730   2000100161197 K.16119 Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. naukowa Andrzej Wojtyna. 2012
 
EGZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1731   2000100118771 K.11877 Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Paweł Bożyk ; aut. oprac. Katarzyna Bagińska [et al.]. 2004
1732   2000100132432 K.13243 Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Paweł Bożyk ; aut. oprac. Katarzyna Bagińska [et al.]. 2004
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1733   2000100049884 K.4988 Grudzień'70 wewnątrz "Białego Domu" / Eisler, Jerzy. 1991
1734   2000100050569 K.5056 Marzec 1968 : geneza, przebieg, konsekwencje / Eisler, Jerzy 1991
1735   2000100062449 K.6244 Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989 / Eisler, Jerzy 1992
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1736   2000100114735 K.11473 Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / T. 16 red. nauk. Bogusław Fiedor, Jan Rymarczyk. 2008
1737   2000100202302 K.20230 Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy / red. nauk. Kazimierz Pająk, Agnieszka Ziomek, Sławomir Zwierzchlewski. 2013
1738   2000100146675 K.14667 Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012 / redakcja naukowa: Ireneusz Michałków, Jurij Kariagin. 2011
1739   2000100160329 K.16032 Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jacek Jaworski. 2011
 
EKS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1740   2000100199015 K.19901 Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe / red. nauk. Roman Sobiecki, Jerzy W. Pietrewicz. 2014
1741   2000100148587 K.14858 Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw : szanse i bariery / red. nauk. Małgorzata Poniatowska-Jaksch ; [Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie]. 2010
1742   2000100148594 K.14859 Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw : szanse i bariery / red. nauk. Małgorzata Poniatowska-Jaksch ; [Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie]. 2010
 
ELA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1743   2000100149317 K.14931 Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju / Elak, Leszek. 2010
1744   2000100159859 K.15985 Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju / Elak, Leszek. 2010
1745   2000100159866 K.15986 Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju / Elak, Leszek. 2010
1746   2000100159873 K.15987 Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju / Elak, Leszek. 2010
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1747   2000100045329 K.4532 Electronic Commerce for transition economies in the digital age : forum proceedings. 2000
1748   2000100097540 K.9754 Elektroniczna gospodarka w Polsce - raport 2005 : praca zbiorowa / pod red. Marcina Kraski. 2006
1749   2000100115619 K.11561 Elektroniczna gospodarka w Polsce - raport 2006 : praca zbiorowa / pod red. Marcina Kraski. 2007
1750   2000100121214 K.12121 Elektroniczna gospodarka w Polsce - raport 2007 : praca zbiorowa / pod red. Marcina Kraski ; [zespół aut. Marcin Kraska et al.]. 2008
1751   2000100139615 K.13961 Elektroniczna gospodarka w Polsce - raport 2008 / pod red. Marcina Kraski ; [zespół aut. Marcin Kraska et al.]. 2009
1752   2000100149126 K.14912 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2004 : praca zbiorowa / pod red. Marcina Kraski. 2005
 
EME
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1753   2000100164419 K.16441 Emerging conceptions of democracy in transition Europe : International Symposium Materials, University of Wrocław and International Centre at Tübingen / ed. by Teresa Łoś-Nowak & David Armstrong. 1997
 
ENE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1754   2000100167892 K.16789 Energetyka jądrowa w Polsce / red. nauk. Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau. 2012
1755   2000100163207 K.16320 Energia w czasach kryzysu / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2006
 
EPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1756   2000100164556 K.16455 Epochal change in the world economy past and prospects = Világgazdasági korszakváltás Visszatekintés és távlatok / ed. by Gábor Fóti, András Inotai, Mihály Simai. 2007
 
ERA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1757   2000100142196 K.14219 Era Blaira i Browna : wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010/ red. nauk.: Franciszek Gołembski, Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski. 2010
1758   2000100170755 K.17075 Era Blaira i Browna : wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010/ red. nauk.: Franciszek Gołembski, Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski. 2010
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1759   2001700338934 G.38105 Euro-Mediterranean partnership / ed. by Katarzyna Żukrowska. 2009
1760   2001700338941 G.38106 Euro-Mediterranean partnership / ed. by Katarzyna Żukrowska. 2009
1761   2001700338958 G.38107 Euro-Mediterranean partnership / ed. by Katarzyna Żukrowska. 2009
1762   2000100096703 K.9670 Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa ; red. nauk. Jan Czaja ; Akademia Obrony Narodowej. 2005
1763   2002100061088 W.6108 Eurobiznes / red. nauk. Marcin K. Nowakowski ; [Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie]. 2008
1764   2000100141168 K.14116 Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, mowe wyzwania : XXV Sejmik Morski/ red. nauk. Andrzej Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Michał Pluciński. 2010
1765   2000100141175 K.14117 Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, mowe wyzwania : XXV Sejmik Morski/ red. nauk. Andrzej Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Michał Pluciński. 2010
1766   2000100151785 K.15178 Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku : wizje i realizacja / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2011
1767   2000100151792 K.15179 Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku : wizje i realizacja / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2011
1768   2000100115794 K.11579 Europa narodów / pod red. Grzegorza Tokarza. 2008
1769   2000100160039 K.16003 Europa regionów / red. Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. 2011
1770   2000100188439 K.18843 Europa Środkowa i Wschodnia - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej, Anny Golejewskiej. 2013
1771   2000100115978 K.11597 Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej ; [Adam P. Balcerzak et al.]. 2008
1772   2000100159569 K.15956 Europa XX wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Pauliny Binieckiej i Katarzyny Kaźmierczak. 2011
1773   2000100167908 K.16790 Europe and America in the mirror : culture, economy and history / ed. by Maik Arnold, Przemysław Łukasik. 2012
1774   2000100170984 K.17098 Europe and America in the mirror : culture, economy and history / ed. by Maik Arnold, Przemysław Łukasik. 2012
1775   2000100145081 K.14508 Europe in the new century : visions of an Emerging Superpower/ ed. Robert J. Guttman. 2001
1776   2000100159385 K.15938 European economy : opportunities of change : economic development, european integration, financial markets, information technology / ed. by Krzysztof Piech. 2002
1777   2000100164372 K.16437 European political institutions : a comparative government reader / edited by William G. Andrews ; D. Van Nostrand Company Ltd. 1966
1778   2000100116692 K.11669 Europejski protektorat? : Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej / pod red. Mateusza Gniazdowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2008
1779   2000100116708 K.11670 Europejski protektorat? : Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej / pod red. Mateusza Gniazdowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2008
1780   2000200453420 G.45342 Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century / ed. by Magdalena Sitek & Michał Łęski ; University of Euroregional Economy in Józefów. 2014
 
EWO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1781   2000100165416 K.16541 Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Roberta Gawłowskiego. 2012
1782   2000100188804 K.18880 Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. 2013
 
EXP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1783   2000100168301 K.16830 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919-1939 / [prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1784   2000200454106 G.45410 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919-1939 / [prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1785   2000200454113 G.45411 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919-1939 / [prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1786   2000200454120 G.45412 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919-1939 / [prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1787   2000200454137 G.45413 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1919-1939 / [prace red. Paweł Ceranka, Marek Pernal] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1788   2000100168295 K.16829 Exposé ministrów spraw zagranicznych 1990-2011 / [prace red. Paweł Ceranka] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją. 2011
1789   2000200454144 G.45414 Exposé Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2013 / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją ; [prace red. Paweł Ceranka] 2013
1790   2000200454151 G.45415 Exposé Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2013 / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją ; [prace red. Paweł Ceranka] 2013
1791   2000200454168 G.45416 Exposé Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2013 / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją ; [prace red. Paweł Ceranka] 2013
1792   2000200454175 G.45417 Exposé Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2013 / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją ; [prace red. Paweł Ceranka] 2013
 
FAI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1793   2000100164464 K.16446 Smolensk under Soviet rule / Fainsod, Merle. 1958
 
FAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1794   2000100164716 K.16471 Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku / Falkowski, Krzysztof. 2002
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1795   2000100165164 K.16516 Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji / red. nauk. Józef Tymanowski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. 2011
1796   2000100165171 K.16517 Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji / red. nauk. Józef Tymanowski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. 2011
1797   2000100096451 K.9645 Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych / pod red. Andrzeja Czarnockiego, Ireneusza Topolskiego. 2006
1798   2000100097403 K.9740 Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych / pod red. Andrzeja Czarnockiego, Ireneusza Topolskiego. 2006
 
FEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1799   2000100130032 K.13003 Chiny : upadek i narodziny wielkiej potęgi / Fenby, Jonathan. 2009
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1800   2001700194721 G.31046 Cywilizacje : kultura, ambicje i przekształcanie natury / Fernandez-Armesto, Felipe. 2008
1801   2000100142547 K.14254 Kolos : cena amerykańskiego imperium / Ferguson, Niall. 2010
 
FIJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1802   2000100147245 K.14724 Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej : normy, instytucje, ład regionalny / Fijałkowski, Łukasz. 2010
1803   2000100147252 K.14725 Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej : normy, instytucje, ład regionalny / Fijałkowski, Łukasz. 2010
1804   2000100139172 K.13917 Wenezuela w procesie (r) ewolucyjnych przemian / Fijałkowska, Alicja. 2010
1805   2000100139189 K.13918 Wenezuela w procesie (r) ewolucyjnych przemian / Fijałkowska, Alicja. 2010
 
FIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1806   2000100058039 K.5803 Autorytecie wróć? : szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956 / Fik, Marta
1807   2000100058046 K.5804 Autorytecie wróć? : szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956 / Fik, Marta
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1808   2000100044636 K.4463 Amerykańska ekonomia podaży / Filipowicz, Leszek 1992
1809   2000100106587 K.10658 Historia myśli polityczno-prawnej / Filipowicz, Stanisław 2002
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1810   2000100160251 K.16025 Finanse w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski. 2008
 
FIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1811   2000100028971 K.2897 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1812   2000100028988 K.2898 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1813   2000100028995 K.2899 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1814   2000100029008 K.2900 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1815   2000100029015 K.2901 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1816   2000100029022 K.2902 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1817   2000100029039 K.2903 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
1818   2000100029046 K.2904 Fiscal Effects from Privatization : case of Bulgaria and Poland / Michał Górzyński [et al.] ; ed. by Julian Pańków. 2000
 
FIV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1819   2000100168660 K.16866 Five years of the EU eastward enlargement effects on Visegrad countries : lessons for the future / ed. by Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. 2009
 
FLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1820   2000100166789 K.16678 Międzynarodowa współpraca Sejmu RP / Florczak-Wątor, Monika. 2012
 
FOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1821   2000100053249 K.5324 Formy wspierania eksportu / Ministerstwo Gospodarki. 2004
1822   2000100053263 K.5326 Formy wspierania eksportu / Ministerstwo Gospodarki. 2004
1823   2000100053270 K.5327 Formy wspierania eksportu / Ministerstwo Gospodarki. 2004
1824   2001700339306 G.38149 Forum iuridicum europaeus / red. nauk. Cezary Tomasz Szyjko. 2008
 
FRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1825   2000100106105 K.10610 Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych / Frelek, Ryszard. 2006
1826   2002100099708 W.9970 Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych / Frelek, Ryszard. 2006
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1827   2000100170519 K.17051 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George. 2012
1828   2000100170526 K.17052 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George. 2012
1829   2000100170663 K.17066 Następne 100 lat : prognoza na XXI wiek / Friedman, George. 2009
1830   2001700220895 G.33675 Następne 100 lat : prognoza na XXI wiek / Friedman, George. 2009
1831   2001700220888 G.33676 Następne 100 lat : prognoza na XXI wiek / Friedman, George. 2009
1832   2001700220857 G.33677 Następne 100 lat : prognoza na XXI wiek / Friedman, George. 2009
1833   2001700305219 G.34704 Świat jest płaski : krótka historia XXI wieku / Friedman, Thomas L.. 2009
1834   2001700305226 G.34705 Świat jest płaski : krótka historia XXI wieku / Friedman, Thomas L.. 2009
1835   2001700305233 G.34706 Świat jest płaski : krótka historia XXI wieku / Friedman, Thomas L.. 2009
1836   2000200467007 G.46700 Wolny wybór / Friedman, Milton. 2009
 
GAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1837   2000100104637 K.10463 Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej / Gabara, Ewa. 2005
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1838   2000100137130 K.13713 Zimna wojna : historia podzielonego świata / Gaddis, John Lewis. 2007
 
GAI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1839   2000100022252 K.2225 The Gaidar programme : lessons for Poland and Eastern Europe / ed. by Marek Dąbrowski. 1993
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1840   2000100044513 K.4451 Balcerowicz na gorąco / Gajdziński, Piotr. 1999
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1841   2000100076408 K.7640 Ameryka jako imperium : przywódca świata czy bandycka potęga? / Garrison, Jim. 2005
1842   2000100138724 K.13872 Ameryka jako imperium : przywódca świata czy bandycka potęga? / Garrison, Jim. 2005
1843   2002100096455 W.9645 Ameryka jako imperium : przywódca świata czy bandycka potęga? / Garrison, Jim. 2005
1844   2000100120132 K.12013 Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej / Gardocki, Sylwester. 2008
1845   2001700345963 G.39017 Wolny świat : dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów / Garton Ash, Timothy. 2005
 
GAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1846   2000100148129 K.14812 Stracone złudzenia : Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku / Gati, Charles. 2006
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1847   2000100110263 K.11026 Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej / Gawrycki, Marcin Florian. 2007
1848   2000100111413 K.11141 Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej / Gawrycki, Marcin Florian. 2007
1849   2000100113554 K.11355 Między wojną a pokojem : narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii / Gawrycki, Marcin F. 2005
1850   2000100118917 K.11891 Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej / Gawrycki, Marcin Florian. 2008
 
BOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1851   2000100115077 K.11507 Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Bossak, Jan W.. 2008
1852   2002100014114 W.1411 Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Bossak, Jan W.. 2008
1853   2002100061569 W.6156 Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Bossak, Jan W.. 2008
1854   2000100193075 K.19307 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan W. 2013
 
RUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1855   2000100172858 K.17285 Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej / red. Karol Derwich, Marta Kania. 2011
 
GEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1856   2000100136706 K.13670 Miejsce pod słońcem : wojny Izraela / Gebert, Konstanty. 2008
1857   2000100184028 K.18402 Miejsce pod słońcem : wojny Izraela / Gebert, Konstanty. 2008
 
GED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1858   2000100084199 K.8419 Kapitalizm niemiecki : szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości / Gedymin, Olgierd 2002
 
GEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1859   2000100133507 K.13350 Nowa islamofobia / Geisser, Vincent. 2009
 
GEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1860   2000100130643 K.13064 Konflikt izraelsko-palestyński / Gelvin, James L. 2009
 
GER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1861   2001700333083 G.37511 International economics / Gerber, James. 2011
1862   2000100170533 K.17053 Nasza Europa/ Geremek, Bronisław. 2012
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1863   2000100122174 K.12217 Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku : uwarunkowania, przebieg, konsekwencje / Gibas-Krzak, Danuta. 2009
 
GID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1864   2000100124345 K.12434 Europa w epoce globalnej / Giddens, Anthony. 2009
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1865   2000100133668 K.13366 Węzeł kurdyjski / Giedz, Maria. 2002
 
GIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1866   2000100165850 K.16585 Afryka dzisiaj : piękna, biedna, różnorodna / Gilarowski, Jerzy. 2012
1867   2000100156063 K.15606 Druga wojna światowa / Gilbert, Martin. 2011
 
GIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1868   2000100161555 K.16155 Historia współczesnych Chin : od Mao do gospodarki rynkowej / Gittings, John. 2010
1869   2002100097483 W.9748 Historia współczesnych Chin : od Mao do gospodarki rynkowej / Gittings, John. 2010
 
GIU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1870   2000100131329 K.13132 Koran, kałasznikow i laptop : rebelia neotalibów w Afganistanie / Giustozzi, Antonio. 2009
 
GŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1871   2000100150030 K.15003 Pakistan : historia i współczesność / Głogowski, Aleksander. 2011
1872   2000100188385 K.18838 Stosunki polsko-Białoruskie w XX wieku : od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej / Głogowska, Helena. 2012
 
GOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1873   2000100130674 K.13067 Media i terroryści : czy zastraszą nas na śmierć? / Goban-Klas, Tomasz. 2009
1874   2000100130681 K.13068 Media i terroryści : czy zastraszą nas na śmierć? / Goban-Klas, Tomasz. 2009
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1875   2001700370491 G.41540 Cywilizacja europejska / Gołembski, Franciszek. 2012
1876   2001700370507 G.41541 Cywilizacja europejska / Gołembski, Franciszek. 2012
1877   2000100144152 K.14415 Global Governance : Koncepcje - doświadczenia - perspektywy Gołębiowski, Janusz W. 2008
1878   2000100144169 K.14416 Globalizacja i dylematy globalnego rządzenia Gołębiowski, Janusz. 2004
1879   2000100182246 K.18224 Podstawowe modele w procesie formułowania założeń rosyjskiej polityki zagranicznej / Gołembski, Franciszek. 1993
1880   2000100182307 K.18230 Polska polityka wschodnia w obliczu rozpadu imperium radzieckiego / Gołembski, Franciszek. 1991
1881   2000100158937 K.15893 Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Gołębiewski, Janusz. 2008
 
GON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1882   2000100158098 K.15809 Upadek Muru Berlińskiego / Gonin, Jean-Marc. 2009
 
GOV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1883   2000100148389 K.14838 Governmental systems of Central and Eastern European States / ed. Nóra Chronowski, Timea Drinóczi, Tamara Takacs. 2011
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1884   2000100165508 K.16550 Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur = Granicy i ich preodolenie v istorii i sovremennoj kul'ture / red. Jurij Kostja~5sov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny. 2012
1885   2000100122143 K.12214 Japonia : powojenna dynamika i równowaga gospodarcza / Grabowiecki, Jerzy. 2000
 
GRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1886   2000100142004 K.14200 Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu / Grącik, Małgorzata. 2010
1887   2000100142011 K.14201 Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu / Grącik, Małgorzata. 2010
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1888   2000100032596 K.3259 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1889   2000100032602 K.3260 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1890   2000100032619 K.3261 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1891   2000100032626 K.3262 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1892   2000100032633 K.3263 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1893   2000100032640 K.3264 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1894   2000100032657 K.3265 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1895   2000100032664 K.3266 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1896   2000100032671 K.3267 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1897   2000100032688 K.3268 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1898   2000100032695 K.3269 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1899   2000100032701 K.3270 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1900   2000100032718 K.3271 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1901   2000100032725 K.3272 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1902   2000100032732 K.3273 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1903   2000100032749 K.3274 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1904   2000100032756 K.3275 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1905   2000100032763 K.3276 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1906   2000100032770 K.3277 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1907   2000100032787 K.3278 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1908   2000100032794 K.3279 Consolidating economic reforms : the Hungarian experience with lessons for Poland / Greskovits, Bela 1999
1909   2002100016729 W.1672 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane. 2004
1910   2002100016736 W.1673 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane. 2004
1911   2002100016743 W.1674 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane. 2004
 
GRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1912   2000100158043 K.15804 Skandynawia : wojna z trollami / Griffiths, Anthony Royston Grant. 2011
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1913   2000100097649 K.9764 Białoruś po "wyborach" : jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki? / Gromadzki, Grzegorz 2006
1914   2000100180006 K.18000 Czeczenia : rys prawdziwy / Grochmalski, Piotr. 1999
1915   2001700369105 G.41410 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela. 2012
1916   2001700369112 G.41411 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela. 2012
1917   2000100124901 K.12490 Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia / Grodzki, Radosław. 2009
1918   2000100124918 K.12491 Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia / Grodzki, Radosław. 2009
1919   2000100142967 K.14296 Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia / Grodzki, Radosław. 2009
1920   2000100029367 K.2936 The Evolution of Ownership Structure in Firms Privatized through Wholesale Schemes in the Czech Republic and Poland / Grosfeld, Irena 2001
1921   2000100029374 K.2937 The Evolution of Ownership Structure in Firms Privatized through Wholesale Schemes in the Czech Republic and Poland / Grosfeld, Irena 2001
1922   2000100029381 K.2938 The Evolution of Ownership Structure in Firms Privatized through Wholesale Schemes in the Czech Republic and Poland / Grosfeld, Irena 2001
1923   2000100029398 K.2939 The Evolution of Ownership Structure in Firms Privatized through Wholesale Schemes in the Czech Republic and Poland / Grosfeld, Irena 2001
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1924   2001700185262 G.30121 Ameryka Środkowa / Gruszczak, Artur. 2007
1925   2000100170441 K.17044 KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego / Grudziński, Paweł. 2002
1926   2000100170458 K.17045 KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego / Grudziński, Paweł. 2002
 
GRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1927   2000100091685 K.9168 Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich / Gryz, Jarosław 2004
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1928   2000100181560 K.18156 Edukacja międzykulturowa - konteksty : od tożsamości po język międzynarodowy / Grzybowski, Przemysław Paweł. 2011
1929   2002100062375 W.6237 Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą / Grzywacz, Jacek. 2003
1930   2000100145630 K.14563 Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego / Grzela, Joanna. 2010
1931   2000100145647 K.14564 Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego / Grzela, Joanna. 2010
1932   2001700177885 G.24565 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr. 2005
1933   2001700177892 G.24566 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr. 2005
1934   2001700177847 G.24567 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr. 2005
 
GUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1935   2000100052556 K.5255 Od "Wici" do marszałka sejmu / Gucwa, Stanisław 1995
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1936   2000200430001 G.43000 Kreowanie demokracji : z dysput o celach i metodach polskiej transformacji / Gulczyński, Mariusz. 2008
1937   2000100064573 K.6457 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz. 2004
1938   2000100105894 K.10589 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz. 2004
1939   2001700292076 G.29829 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz. 2004
1940   2001700292090 G.29830 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz. 2004
1941   2001700292113 G.29833 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz. 2004
 
GUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1942   2000100064467 K.6446 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2004
1943   2000100064474 K.6447 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2004
1944   2000100064481 K.6448 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2004
1945   2000100100714 K.10071 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2004
1946   2000100098714 K.9871 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2006
1947   2001700295237 G.38634 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2006
1948   2002100017221 W.1722 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian 2006
1949   2000200476351 G.47635 Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną / Guzek, Marian. 2018
 
GWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1950   2000100191477 K.19147 Demograficzne wyzwania XXI wieku : implikacje dla polityki międzynarodowej / Gwiazda, Adam. 2011
1951   2000100049969 K.4996 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / Gwiazda, Adam 2000
1952   2000100098738 K.9873 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / Gwiazda, Adam 2000
 
HAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1953   2000100021484 K.2148 Ze sobą czy przeciw sobie : Polska - Niemcy 1989-1992 / Hajnicz, Artur. 1996
1954   2000100021491 K.2149 Ze sobą czy przeciw sobie : Polska - Niemcy 1989-1992 / Hajnicz, Artur. 1996
1955   2000100021507 K.2150 Ze sobą czy przeciw sobie : Polska - Niemcy 1989-1992 / Hajnicz, Artur. 1996
1956   2000100021514 K.2151 Ze sobą czy przeciw sobie : Polska - Niemcy 1989-1992 / Hajnicz, Artur. 1996
1957   2000100056424 K.5642 Ze sobą czy przeciw sobie : Polska - Niemcy 1989-1992 / Hajnicz, Artur. 1996
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1958   2000100128527 K.12852 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred. 2009
1959   2000100131268 K.13126 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred. 2009
1960   2000100131299 K.13129 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred. 2009
1961   2002100083523 W.8352 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred. 2009
1962   2002100093331 W.9333 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred. 2009
1963   2000100184714 K.18471 Meždunarodnye soglašeniâ i meždunarodnye torgovye organizacii : Učebnoe posobie / Halevinskaâ, E.D. 2010
1964   2001700178028 G.24552 Naród i państwo w myśli politycznej Charles\'a de Gaulle\'a / Hall, Aleksander. 2005
1965   2000100119273 K.11927 Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Haliżak, Edward. 2007
1966   2000100119280 K.11928 Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Haliżak, Edward. 2007
1967   2000100135785 K.13578 Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Haliżak, Edward. 2007
1968   2000100135792 K.13579 Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa / Haliżak, Edward. 2007
1969   2000100168622 K.16862 Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku / Haliżak, Edward. 1999
1970   2000100140888 K.14088 Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka / Haliżak, Edward. 2006
1971   2000100091661 K.9166 Zmiana układu sił USA - Chiny a transformacja porządku międzynarodowego / Haliżak, Edward. 2005
1972   2000100091678 K.9167 Zmiana układu sił USA - Chiny a transformacja porządku międzynarodowego / Haliżak, Edward. 2005
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1973   2000100021637 K.2163 Handel energią : zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej. 2002
1974   2000100021682 K.2168 Handel energią : zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej. 2002
1975   2000100021699 K.2169 Handel energią : zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej. 2002
1976   2000100021705 K.2170 Handel energią : zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej. 2002
1977   2000100021750 K.2175 Handel energią : zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej. 2002
1978   2000200428817 G.42881 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. 2012
1979   2000200428824 G.42882 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. 2012
1980   2000100183908 K.18390 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1981   2000100197981 K.19798 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1982   2000100197998 K.19799 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1983   2000100198001 K.19800 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1984   2000100198018 K.19801 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1985   2000100198025 K.19802 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1986   2000100198032 K.19803 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1987   2000100198049 K.19804 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1988   2000100198056 K.19805 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1989   2000200446873 G.44687 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska. 2013
1990   2000100179352 K.17935 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1991   2000100179369 K.17936 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1992   2000100179376 K.17937 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. 2012
1993   2000100093160 K.9316 Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska. 2006
1994   2000100149812 K.14981 Handel we współczesnej gospodarce: Źródła i przejawy innowacyjności / red.nauk. Maria Sławińska. 2011
1995   2000100149829 K.14982 Handel we współczesnej gospodarce: Źródła i przejawy innowacyjności / red.nauk. Maria Sławińska. 2011
1996   2000100149836 K.14983 Handel we współczesnej gospodarce: Źródła i przejawy innowacyjności / red.nauk. Maria Sławińska. 2011
1997   2000100169391 K.16939 Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009 / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2009
1998   2000100169377 K.16937 Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2011
1999   2000100169384 K.16938 Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2011
2000   2000100180587 K.18058 Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2012
2001   2000200445555 G.44555 Handel Wewnętrzny w Polsce w 200-2014 roku : [raport roczny] / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2014
2002   2000100061411 K.6141 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2002
2003   2000100064245 K.6424 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2002
2004   2000100064252 K.6425 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2002
2005   2000100079768 K.7976 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2002
2006   2000100079478 K.7947 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2007   2000100079485 K.7948 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2008   2000100079492 K.7949 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2009   2000100079508 K.7950 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2010   2000100132401 K.13240 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2011   2000100154908 K.15490 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2012   2000100161463 K.16146 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2013   2000100161470 K.16147 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2014   2000100161487 K.16148 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2015   2001700262819 G.26803 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2005
2016   2001700361444 G.40633 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2017   2001700361451 G.40634 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2018   2000100199848 K.19984 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. 2012
2019   2000200445227 G.44522 Handel zagraniczny : studia przypadków / red. nauk. Beata Stępień. 2015
2020   2000200445241 G.44524 Handel zagraniczny : studia przypadków / red. nauk. Beata Stępień. 2015
2021   2000200445234 G.44523 Handel zagraniczny : studia przypadków / red. nauk. Beata Stępień. 2015
2022   2000200466857 G.46685 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk, Sebastian Bobowski, Mariusz Chrzan, Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wawrzyniec Michalczyk, Elżbieta Mirecka, Jan Rymarczyk, Jerzy Rymarczyk, Przemysław Skulski, Marta Wincewicz-Bosy. 2017
2023   2000200466840 G.46684 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk, Sebastian Bobowski, Mariusz Chrzan, Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wawrzyniec Michalczyk, Elżbieta Mirecka, Jan Rymarczyk, Jerzy Rymarczyk, Przemysław Skulski, Marta Wincewicz-Bosy. 2017
2024   2000200466833 G.46683 Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk, Sebastian Bobowski, Mariusz Chrzan, Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wawrzyniec Michalczyk, Elżbieta Mirecka, Jan Rymarczyk, Jerzy Rymarczyk, Przemysław Skulski, Marta Wincewicz-Bosy. 2017
2025   2002100098718 W.9871 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Rymarczyka. 2002
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2026   2000100142578 K.14257 Nowy polski kapitalizm / Hardy, Jane. 2010
2027   2000100142585 K.14258 Nowy polski kapitalizm / Hardy, Jane. 2010
 
HIR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2028   2000100076293 K.7629 Historia polityczna Polski 1939- 1998 T.4 / Hirsz, Zbigniew Jerzy 1998
2029   2000100076262 K.7626 Historia polityczna Polski 1939-1998 / T.1 Hirsz, Zbigniew Jerzy 1998
2030   2000100076279 K.7627 Historia polityczna Polski 1939-1998 T.2 / Hirsz, Zbigniew Jerzy 1998
2031   2000100076286 K.7628 Historia polityczna Polski 1939-1998 T.3 / Hirsz, Zbigniew Jerzy 1998
 
HIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2032   2000100147115 K.14711 Historia dyplomacji polskiej : połowa X-XX w. T. 6, 1944/1945-1989 / pod red. Wojciecha Materskiego i Waldemara Michowicza ; oprac. Wanda Jarząbek [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2010
2033   2000100085493 K.8549 Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza. 2002
2034   2000100085974 K.8597 Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza. 2002
2035   2000100085981 K.8598 Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza. 2002
2036   2000100095843 K.9584 Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza. 2002
2037   2000100095850 K.9585 Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / pod red. Gerarda Labudy i Waldemara Michowicza. 2002
2038   2000100093436 K.9343 Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza. 2004
2039   2000100093443 K.9344 Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza. 2004
2040   2001700194769 G.31050 Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza ; aut. Marek Bankowicz [et al.]. 2004
2041   2001700194776 G.31051 Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza ; aut. Marek Bankowicz [et al.]. 2004
2042   2001700194745 G.31049 Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza ; aut. Bożena Bankowicz [et al.]. 2004
2043   2000100135266 K.13526 Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Anny Tucholskiej ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. 2008
2044   2000100052303 K.5230 Hiszpania / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2003
 
HOE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2045   2000100148570 K.14857 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard M. 2011
2046   2001700333137 G.37517 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO : zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard. 2011
2047   2001700012261 G.20752 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO : zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard. 2002
2048   2001700142722 G.20705 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO : zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard. 2002
2049   2001700253688 G.25596 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO : zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard. 2002
 
HOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2050   2000100169582 K.16958 Europa zimnej wojny / Holzer, Jerzy. 2012
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2051   2000100162071 K.16207 Ewolucja celów polityki gospodarczej : rola zmian otoczenia / Horodecka, Anna. 2008
2052   2000100162088 K.16208 Ewolucja celów polityki gospodarczej : rola zmian otoczenia / Horodecka, Anna. 2008
 
HRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2053   2000100114674 K.11467 Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Hroch, Miroslav. 2003
2054   2000100114681 K.11468 Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Hroch, Miroslav. 2003
2055   2000100115039 K.11503 Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Hroch, Miroslav. 2003
 
HUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2056   2000100125786 K.12578 Trzecia fala demokratyzacji / Huntington, Samuel P. 1995
2057   2000100125793 K.12579 Trzecia fala demokratyzacji / Huntington, Samuel P. 1995
2058   2000100171691 K.17169 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P. 2006
2059   2001700202099 G.31758 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2007
2060   2001700203201 G.31876 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2008
2061   2001700203256 G.31877 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2008
2062   2001700203300 G.31878 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2008
2063   2001700203355 G.31879 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2008
2064   2001700203409 G.31880 Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Huntington, Samuel P.. 2008
 
IBA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2065   2000100038895 K.3889 Privatizacija na Vostoke / Ibadoglu, Gubad. 2001
2066   2000100038901 K.3890 Privatizacija na Vostoke / Ibadoglu, Gubad. 2001
2067   2000100038918 K.3891 Privatizacija na Vostoke / Ibadoglu, Gubad. 2001
 
IGL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2068   2000100159774 K.15977 Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Iglicka, Krystyna. 2008
2069   2002100059931 W.5993 Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Iglicka, Krystyna. 2008
 
IMP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2070   2000100108932 K.10893 Imperium Putina / [red. Wojciech Konończuk]. 2007
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2071   2000200430902 G.43090 Innovation as a factor of the development of the Asia-Pacific region / ed. by Przemysław Skulski. 2012
2072   2000200430896 G.43089 Innovation sources of economies in Eastern Asia / ed. by Bogusława Skulska, Anna H. Jankowiak. 2012
2073   2000100026472 K.2647 Innowacja-edukacja-rozwój regionalny = Innovation-education-regional development / pod red. Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej. 1998
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2074   2000100113325 K.11332 Integracja a globalizacja / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. 2007
2075   2000100113332 K.11333 Integracja a globalizacja / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. 2007
2076   2001700185200 G.30115 Integracja a globalizacja / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. 2007
2077   2000100108246 K.10824 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2078   2000100108291 K.10829 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2079   2000100108307 K.10830 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2080   2000100108314 K.10831 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2081   2000100108321 K.10832 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2082   2000100108338 K.10833 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2083   2000100108420 K.10842 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2084   2000100108437 K.10843 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2085   2000100108451 K.10845 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2086   2000100108468 K.10846 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2087   2000100108475 K.10847 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2088   2000100108482 K.10848 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2089   2000100108499 K.10849 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2090   2000100108505 K.10850 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2091   2000100108512 K.10851 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2092   2000100108529 K.10852 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2093   2001700325330 G.37446 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2094   2000200484820 G.48482 Integracja a granice suwerenności / pod red. Janusza Gołębiowskiego. 2007
2095   2001700223261 G.33851 Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość? / red. nauk. Bogusława Skulska. 2009
2096   2000100131695 K.13169 Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość? / red. nauk. Bogusława Skulska. 2009
2097   2000100132135 K.13213 Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość? / red. nauk. Bogusława Skulska. 2009
2098   2000100183700 K.18370 Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska ; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.. 2012
2099   2000100156216 K.15621 Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego / red. Tadeusz Sporek. 2011
2100   2000200423706 G.42370 Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sporka. 2011
2101   2000200442530 G.44253 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. 2013
2102   2000200442547 G.44254 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. 2013
2103   2000100111505 K.11150 Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów : z prac Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej / red. nauk. Elżbieta Znamierowska-Rakk. 2007
2104   2001700282831 G.28996 Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów : z prac Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej / red. nauk. Elżbieta Znamierowska-Rakk ; Instytut Historii PAN. 2007
2105   2000100182284 K.18228 Interesy Polski i Stanów Zjednoczonych w stosunkach wzajemnych / red. Teresa Pawlak-Lis. 1992
2106   2000200425724 G.42572 Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka i Sylwii Talar. 2011
2107   2000200490906 G.49090 Internacjonalizacja studiów wyższych / red. Waldemar Martyniuk. 2011
2108   2001700329130 G.37073 Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sporka. 2006
2109   2000100166550 K.16655 International politics : enduring concepts and contemporary issues / [edited by] Robert J. Art, Robert Jervis. 2003
2110   2001700367286 G.41198 International spatial economy : chosen aspects / ed. by Stanisław Korenik, Ouz Özbek ; [auth. of the chap. Niki Derlukiewicz et al.]. 2012
2111   2001700332550 G.37459 Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / Bäcker, Roman. Red.. 2010
2112   2001700332567 G.37460 Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / Bäcker, Roman. Red.. 2010
 
INW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2113   2000100169414 K.16941 Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 / red. nauk.Jerzy Osiatyński. 2011
2114   2000100169421 K.16942 Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 / red. nauk.Jerzy Osiatyński. 2011
2115   2000100180686 K.18068 Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 / red. nacz.Janusz Chojna. 2012
 
IRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2116   2000100155776 K.15577 Irak - między wojną a pokojem / Tomasz Brańka [et al.]. 2010
2117   2000100170434 K.17043 Irak : dylematy amerykańskiej interwencji / pod red. Witolda Dzielskiego i Wojciecha Michnika. 2007
2118   2000100152270 K.15227 Irak wczoraj i dziś : wybrane aspekty wewnętrzne i międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. 2005
 
ISK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2119   2000100124390 K.12439 Rosja a integrująca się Europa / Iskra, Wiesław. 2009
2120   2000100124406 K.12440 Rosja a integrująca się Europa / Iskra, Wiesław. 2009
2121   2000200430568 G.43056 Rosja a integrująca się Europa / Iskra, Wiesław. 2009
2122   2000100191781 K.19178 Rosja a integrująca się Europa / Iskra, Wiesław. 2009
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2123   2000100133330 K.13333 Gospodarka świata 1945-2000 : (USA - Europa Zachodnia - Japonia) / Jachowicz, Piotr. 2003
2124   2001700319889 G.35918 Introduction to international relations : theories and approaches / Jackson, Robert. 2010
2125   2000100178225 K.17822 Rosja 1991-1993 : walka o kształt ustrojowy państwa / Jach, Anna. 2011
2126   2000100178232 K.17823 Rosja 1991-1993 : walka o kształt ustrojowy państwa / Jach, Anna. 2011
2127   2000100107683 K.10768 Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze / Jackson, Robert. 2006
2128   2000100140062 K.14006 Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze / Jackson, Robert. 2006
2129   2000100147344 K.14734 Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze / Jackson, Robert. 2006
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2130   2000100097700 K.9770 Jaka Polska? Czyja Polska? : diagnozy i dyskusje / pod red. Piotra Gosiewskiego. 2006
2131   2000100158524 K.15852 Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce / Jakóbik, Witold. 2000
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2132   2000100076354 K.7635 Metropolie / Jałowiecki, Bohdan 1999
 
JAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2133   2000100142554 K.14255 Koniec globalizacji : czego nauczył nas wielki kryzys? / James, Harold. 2010
2134   2000100146019 K.14601 Koniec globalizacji : czego nauczył nas wielki kryzys? / James, Harold. 2010
2135   2001700321691 G.36349 Koniec globalizacji : czego nauczył nas wielki kryzys? / James, Harold. 2010
2136   2001700321707 G.36350 Koniec globalizacji : czego nauczył nas wielki kryzys? / James, Harold. 2010
2137   2000100130469 K.13046 Współczesna historia Iraku / Jamsheer, Hassan Ali. 2007
 
JAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2138   2000100120118 K.12011 Japonia : historia i współczesność / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
2139   2000100120125 K.12012 Japonia : historia i współczesność / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
2140   2000100152744 K.15274 Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym/ red. Kazimierz Albin Kłosiński. 2011
2141   2000100160916 K.16091 Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym/ red. Kazimierz Albin Kłosiński. 2011
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2142   2000100168004 K.16800 Palestyńczycy na drodze do niepodległości : rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego / Jarząbek, Jarosław. 2012
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2143   2000100178652 K.17865 Bliżej centrum czy na peryferiach? : polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku / Jasiński, Leszek Jerzy. 2011
2144   2000100184813 K.18481 Matrioszka Rosja i Jastrząb / Jastrzębski, Maciej. 2013
2145   2000100142639 K.14263 Ostatnie miesiące NRD / Jaskułowski, Tytus. 2010
2146   2000100021262 K.2126 Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Jasiński, Piotr. 1994
2147   2000100021279 K.2127 Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Jasiński, Piotr. 1994
2148   2000100021286 K.2128 Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Jasiński, Piotr. 1994
2149   2000100021293 K.2129 Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Jasiński, Piotr. 1994
2150   2000100021309 K.2130 Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Jasiński, Piotr. 1994
 
JED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2151   2000100159200 K.15920 Jednostka i społeczeństwo w Azji Wschodniej / pod red. Adama W. Jelonka. 2007
2152   2000100201374 K.20137 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji / Jedlińska, Renata. 2014
 
JEŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2153   2000100019412 K.1941 Podstawy organizacji administracji publicznej : zagadnienia teoretyczne / Jełowiecki, Marcin. 1998
 
JEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2154   2000100138717 K.13871 Historia Stanów Zjednoczonych / Jenkins, Philip. 2009
 
JER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2155   2000100033999 K.3399 Privatization in Mongolia / Jermakowicz, Władysław. 1997
2156   2000100021194 K.2119 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2157   2000100021200 K.2120 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2158   2000100021217 K.2121 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2159   2000100021224 K.2122 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2160   2000100021231 K.2123 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2161   2000100021248 K.2124 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
2162   2000100021255 K.2125 Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej / Jermakowicz, Władysław. 1995
 
JĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2163   2000100163283 K.16328 Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Jędraszczyk, Katarzyna. 2010
 
JOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2164   2000100147139 K.14713 Metody badawcze w naukach politycznych / Johnson, Janet Buttolph. 2010
 
JOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2165   2000100133651 K.13365 Kurdowie i Kurdystan : (problemy diaspory kurdyjskiej) / Jomma, Fuad. 2001
 
JUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2166   2000100120033 K.12003 Powojnie : historia Europy od roku 1945 / Judt, Tony. 2008
2167   2000100121627 K.12162 Powojnie : historia Europy od roku 1945 / Judt, Tony. 2008
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2168   2000100142974 K.14297 Polska misja w Iraku : implikacje dla Iraku i Polski / Jureńczyk, Łukasz. 2010
2169   2000100186459 K.18645 Prezydenci III RP : meandry władzy / Jurzysta, Marcin. 2013
2170   2000100202203 K.20220 Wojna z talibami i Al-Kaidą : Afganistan w latach 1994-2012 / Jureńczyk, Łukasz. 2013
 
JUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2171   2000100106068 K.10606 Historia doktryn polityczno-prawnych / Justyński, Janusz 2004
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2172   2000100114292 K.11429 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
2173   2001700286594 G.29254 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
2174   2001700286648 G.29255 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
2175   2002100017511 W.1751 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
2176   2002100022881 W.2288 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
2177   2001700184746 G.30058 Handel międzynarodowy : zarządzanie ryzykiem : rozliczenia finansowe / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2008
2178   2000100103814 K.10381 NATO - Europa - Polska 2000 / Kaczmarek, Julian. 2000
2179   2000100119655 K.11965 NATO - Polska 2000 / Kaczmarek, Julian. 1999
2180   2000100098301 K.9830 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil 2006
2181   2000100098318 K.9831 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil 2006
2182   2000100098325 K.9832 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil 2006
2183   2000100098677 K.9867 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil 2006
2184   2002100092181 W.9218 Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2005
2185   2000100097175 K.9717 Rosja na rozdrożu : polityka zagraniczna Władimira Putina / Kaczmarski, Marcin 2006
2186   2000100203651 K.20365 Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei "tureckiego modelu" demokracji / Kaczorowski, Karol Paweł. 2014
2187   2000100105689 K.10568 Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo Europy / Kaczmarek, Julian. 2004
2188   2000100105696 K.10569 Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo Europy / Kaczmarek, Julian. 2004
2189   2000100200636 K.20063 Z prądem rzeki : międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej / Kaczmarski, Marcin. 2014
 
KAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2190   2000100140161 K.14016 Powrót historii i koniec marzeń / Kagan, Robert. 2009
2191   2000100152256 K.15225 Powrót historii i koniec marzeń / Kagan, Robert. 2009
 
KAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2192   2000100160565 K.16056 Chiny : leksykon / Kajdański, Edward. 2011
2193   2000200444398 G.44439 Polityka gospodarcza : wstęp do teorii / Kaja, Jan 2014
2194   2000200444404 G.44440 Polityka gospodarcza : wstęp do teorii / Kaja, Jan 2014
2195   2000200444411 G.44441 Polityka gospodarcza : wstęp do teorii / Kaja, Jan 2014
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2196   2000100158562 K.15856 Historia gospodarcza Polski 1989-2004 / Kaliński, Janusz. 2009
2197   2000100085967 K.8596 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz 2004
2198   2000100090114 K.9011 Historia ustroju Polski / Kallas, Marian 2006
2199   2000200449249 G.44924 Historia ustroju Polski X-XX w. / Kallas, Marian. 2003
2200   2000200524984 G.52498 Imperialna gra : Putin, Ukraina i nowa zimna wojna / Kalb, Marvin L. 2017
2201   2000200524991 G.52499 Imperialna gra : Putin, Ukraina i nowa zimna wojna / Kalb, Marvin L. 2017
2202   2000100058695 K.5869 Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. / Kaliński, Janusz 2001
2203   2000100085486 K.8548 Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. / Kaliński, Janusz 2001
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2204   2000100153024 K.15302 Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 / Kamiński, Marek K. 1998
2205   2000100036907 K.3690 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2206   2000100036914 K.3691 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2207   2000100036921 K.3692 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2208   2000100036938 K.3693 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2209   2000100036945 K.3694 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2210   2000100036952 K.3695 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2211   2000100036969 K.3696 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2212   2000100036976 K.3697 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2213   2000100036983 K.3698 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2214   2000100036990 K.3699 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2215   2000100037003 K.3700 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2216   2000100037010 K.3701 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2217   2000100037027 K.3702 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
2218   2000100037034 K.3703 Zachowania przedsiębiorstw sprywatyzowanych / Kamiński, Tytus. 1999
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2219   2000100071984 K.7198 Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu - instrumenty, instytucje, wykorzystanie / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk. 2003
2220   2000100165522 K.16552 Monsun : Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji / Kaplan, Robert D. 2012
2221   2000100178713 K.17871 Monsun : Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji / Kaplan, Robert D. 2012
2222   2000100092439 K.9243 Przedsiębiorczość : teoria i praktyka / Kapusta, Franciszek 2006
2223   2000100155547 K.15554 Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Kapuśniak, Tomasz. 2008
2224   2001700217222 G.33251 Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Kapuśniak, Tomasz. 2008
2225   2001700217239 G.33252 Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Kapuśniak, Tomasz. 2008
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2226   2000100153031 K.15303 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Karaszewski, Włodzimierz. 2004
2227   2002100097407 W.9740 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Karaszewski, Włodzimierz. 2004
2228   2000200445203 G.44520 Młode Chiny / Kardaszewicz, Krzysztof 2010
2229   2000100182178 K.18217 Proces rozpadu Związku Radzieckiego / Karski, Karol. 1992
2230   2000100122006 K.12200 Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1983-2003-2025 = The structural changes in the Poland's transformation process / Karpiński, Andrzej. 2008
2231   2000100122228 K.12222 Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1983-2003-2025 = The structural changes in the Poland's transformation process / Karpiński, Andrzej. 2008
2232   2000100169773 K.16977 Rosja a WTO : wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa / Kardaś, Szymon. 2011
2233   2000100169780 K.16978 Rosja a WTO : wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa / Kardaś, Szymon. 2011
2234   2000100199060 K.19906 Rosja a WTO : wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa / Kardaś, Szymon. 2011
2235   2001700156958 G.2993 Transakcja importowa : przygotowanie, zawarcie, realizacja / Karasiński, Edward. 1994
 
KAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2236   2000100127063 K.12706 Kazachstan : polityka wewnętrzna i zagraniczna / pod red. Walentego Baluka ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. 2009
2237   2000100127124 K.12712 Kazachstan : polityka wewnętrzna i zagraniczna / pod red. Walentego Baluka ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. 2009
2238   2000100116715 K.11671 Kazachstan wspólny dom wielu narodów / [red. Aleksandra Rudalska ; tł. Wanda Andrzejewska]. 2007
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2239   2000100026786 K.2678 Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku : dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 maja 1999 roku. 1999
2240   2000100136447 K.13644 Moralność gospodarki opartej na wiedzy / Kietliński, Krzysztof. 2009
2241   2000100161685 K.16168 Patologia transformacji / Kieżun, Witold. 2012
2242   2001700370675 G.41558 Patologia transformacji / Kieżun, Witold. 2012
 
KIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2243   2000100133385 K.13338 Ideowe barwy jednoczenia Europy / Kik, Kazimierz. 2005
 
KIR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2244   2000100157411 K.15741 Kirgistan : Problemy kulturowe i społeczno-polityczne / red. Azizbek K. D~5zusupbekov, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski. 2011
 
KIW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2245   2000100163467 K.16346 Odwrót od rewolucji? : nowe elementy w amerykańskiej polityce zagranicznej / Kiwerska, Jadwiga. 2006
2246   2000100128602 K.12860 Osłabione supermocarstwo : pozycja USA w świecie po osiu latach prezydentury George'a W. Busha / Kiwerska, Jadwiga. 2008
2247   2000100140208 K.14020 Osłabione supermocarstwo : pozycja USA w świecie po osiu latach prezydentury George'a W. Busha / Kiwerska, Jadwiga. 2008
2248   2000100155851 K.15585 Świat w latach 1989-2004 : wydarzenia, konflikty, procesy / Kiwerska, Jadwiga. 2005
2249   2000100155271 K.15527 Świat w latach 1989-2009 : wydarzenia, konflikty, procesy / Kiwerska, Jadwiga. 2009
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2250   2001700333786 G.37582 Diplomacy / Kissinger, Henry. 1994
2251   2001700337487 G.37953 Diplomacy / Kissinger, Henry. 1994
2252   2001700337494 G.37954 Diplomacy / Kissinger, Henry. 1994
2253   2000100144084 K.14408 Dyplomacja / Kissinger, Henry. 2009
2254   2000100146842 K.14684 Dyplomacja / Kissinger, Henry. 2009
2255   2002100006942 W.694 Dyplomacja / Kissinger, Henry. 2002
2256   2001700176475 G.24121 Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Kisielewski, Tadeusz A.. 2004
2257   2002100083745 W.8374 Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Kisielewski, Tadeusz A.. 2004
2258   2000100192443 K.19244 O Chinach / Kissinger, Henry. 2014
2259   2000100109250 K.10925 Schyłek Rosji / Kisielewski, Tadeusz A. 2007
2260   2000100143117 K.14311 Wojna imperium : większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terroryzmem / Kisielewski, Tadeusz A. 2008
2261   2000100152195 K.15219 Wojna imperium : większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terroryzmem / Kisielewski, Tadeusz A. 2008
 
KIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2262   2000100162125 K.16212 Historia powszechna : wiek XIX / Kizwalter, Tomasz. 2007
 
KLĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2263   2000100154014 K.15401 Klęska demokracji? : obszar byłego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra Grochmalskiego. 2010
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2264   2000100144022 K.14402 Przez dziurkę od klucza : życie prywatne w Krakowie (1945-1989) / Klich-Kluczewska, Barbara. 2005
 
KŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2265   2000100191040 K.19104 Postradzieckie państwa Azji Centralnej : historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo / Kłaczyński, Robert. 2013
2266   2000100147733 K.14773 Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla / Kłaczyński, Robert. 2010
2267   2000100147740 K.14774 Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla / Kłaczyński, Robert. 2010
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2268   2000100027714 K.2771 Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się : dziedzictwo a wyzwania współczesności : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Puchniarewicz. 1999
2269   2000100179987 K.17998 Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów / [red. Nalini Visvanathan et al. ; z jęz. ang. przeł. Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska]. 2012
2270   2000200425106 G.42510 Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów / [red. Nalini Visvanathan et al. ; z jęz. ang. przeł. Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska]. 2012
 
KOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2271   2000100029220 K.2922 Secondary Privatization in the Czech Republic : Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firm / Kocenda, Evzen 2001
2272   2000100029237 K.2923 Secondary Privatization in the Czech Republic : Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firm / Kocenda, Evzen 2001
2273   2000100029244 K.2924 Secondary Privatization in the Czech Republic : Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firm / Kocenda, Evzen 2001
2274   2000100029251 K.2925 Secondary Privatization in the Czech Republic : Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firm / Kocenda, Evzen 2001
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2275   2000100153154 K.15315 Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim : rekonfiguracje krytyczne / Kola, Adam F. 2011
2276   2000100187159 K.18715 Gruzja nieznana : Wspólne losy Gruzinów i Polaków / Kolbaia, Dawid. 2011
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2277   2001300000101 DE.10 Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / Kołodko, Grzegorz W. 1986
2278   2001300000040 DE.4 Dwa lata w Polityce / Kołodko, Grzegorz W. 1996
2279   2000100131350 K.13135 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W. 2001
2280   2001300000071 DE.7 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W. 2001
2281   2001300000224 DE.22 Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / Kołodko, Grzegorz W. 2001
2282   2000100026007 K.2600 Poland 2000 : the new economic strategy / Kołodko, Grzegorz W. 1996
2283   2000100202142 K.20214 Polityka zagraniczna Holandii w latach 1945-2012 / Kołek, Paweł. 2013
2284   2001300000118 DE.11 Polska z globalizacją w tle : instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego / Kołodko, Grzegorz W. 2007
2285   2001300000125 DE.12 Rok w polityce / Kołodko, Grzegorz W. 1995
2286   2000100201688 K.20168 Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku : rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej / Kołodziejczyk, Katarzyna. 2013
2287   2000100066164 K.6616 Strategia dla Polski / Kołodko, Grzegorz W. 1994
2288   2001300000156 DE.15 Strategia dla Polski / Kołodko, Grzegorz W. 1994
2289   2001300000163 DE.16 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka ? / Kołodko, Grzegorz W. 1992
2290   2001300000170 DE.17 Trzy lata w polityce / Kołodko, Grzegorz W. 1997
2291   2000100150726 K.15072 Turcja / Kołodziejczyk, Dariusz. 2010
2292   2001300000187 DE.18 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W. 2002
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2293   2000100122112 K.12211 Kompendium przedsiębiorczości / Małgorzata Konieczny [et al.]. 2008
2294   2000100153802 K.15380 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Łaźniewskiej, Przemysława Deszczyńskiego. 2011
2295   2000100153819 K.15381 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Łaźniewskiej, Przemysława Deszczyńskiego. 2011
2296   2001700345994 G.39020 Komunizm w Polsce : zbrodnia, zdrada, zakłamanie, zniewolenie / Bernacki, Włodzimierz [współaut.]. 2005
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2297   2000100073438 K.7343 Dzieje Polski Nowożytnej / Konopczyński, Władysław 1996
2298   2000100202111 K.20211 Konfederacja Szwajcarii / red. nauk. Tadeusz Branecki, Michał Gołoś, Katarzyna Krzywińska. 2014
2299   2001700341293 G.38348 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. / oprac. Tomasz Gellert. 2007
2300   2000100151341 K.15134 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce"/ / [oprac. Tomasz Gellert]. 2007
2301   2000100151358 K.15135 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce"/ / [oprac. Tomasz Gellert]. 2007
2302   2000100157978 K.15797 Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych / red. nauk. Alicja Szerląg. 2011
2303   2000100200537 K.20053 Konflikt kaukaski w 2008 roku / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan ; Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. 2012
2304   2000100160060 K.16006 Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku. Polish Naval Academy Command and Naval Operations Faculty 2011
2305   2000100200704 K.20070 Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka. 2014
2306   2000100141854 K.14185 Konflikty i spory międzynarodowe. T. 1 / pod red. Roberta Łosia. 2009
2307   2000100143377 K.14337 Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2 / pod red. Roberta Łosia i Jacka Regini-Zacharskiego. 2010
2308   2000100143384 K.14338 Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2 / pod red. Roberta Łosia i Jacka Regini-Zacharskiego. 2010
2309   2000100138953 K.13895 Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Ostaszewskiego. 2006
2310   2002100097773 W.9777 Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Ostaszewskiego. 2006
2311   2000100122181 K.12218 Konflikty współczesnego świata / [aut. tekstów: Adam Bartnicki et al.]. 2008
2312   2000100143124 K.14312 Konflikty współczesnego świata / [aut. tekstów: Adam Bartnicki et al.]. 2008
2313   2000100152201 K.15220 Konflikty współczesnego świata / [aut. tekstów: Adam Bartnicki et al.]. 2008
2314   2001700192277 G.30756 Konflikty współczesnego świata / Adam Bartnicki [et al.]. 2008
2315   2001700192260 G.30757 Konflikty współczesnego świata / Adam Bartnicki [et al.]. 2008
2316   2001700192314 G.30758 Konflikty współczesnego świata / Adam Bartnicki [et al.]. 2008
2317   2000100115497 K.11549 Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH / [red. nauk. Elżbieta Adamowicz]. 2008
2318   2000100074466 K.7446 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2003-2006 : luty 2005 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2319   2000100074473 K.7447 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2003-2006 : luty 2005 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2320   2000100074480 K.7448 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2003-2006 : luty 2005 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2321   2000100092804 K.9280 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007 : luty 2006 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2322   2000100092811 K.9281 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007 : luty 2006 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2323   2000100097014 K.9701 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007 : luty 2006 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2006
2324   2000100107362 K.10736 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2005-2008 : luty 2007 / red. nauk. i koordynacja Krzysztof Marczewski. 2007
2325   2000100180570 K.18057 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2006-2009 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2008
2326   2000100180679 K.18067 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2009
2327   2000100180655 K.18065 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2008-2011 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2010
2328   2000100180631 K.18063 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2011
2329   2000100180624 K.18062 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2012
2330   2000100181447 K.18144 Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / red. Anna Zielińska-Głębocka, Krystyna Gawlikowska-Hueckel. 2013
2331   2000100167199 K.16719 Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski. 2011
2332   2000100141595 K.14159 Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD : ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Marzenna Anna Weresa, Mariusz-Jan Radło. 2010
2333   2000100084335 K.8433 Konserwatyzm na Podlasiu / red. nauk Jerzy Paweł Gieorgica. 2005
2334   2001700157054 G.2459 Kontrakt w handlu zagranicznym : poradnik praktyczny / Hanna Simbierowicz. 1994
2335   2000100141199 K.14119 Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Unia Gospodarcza i Walutowa / Konarzewska, Anna. 2010
2336   2000100187258 K.18725 Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Unia Gospodarcza i Walutowa / Konarzewska, Anna. 2010
2337   2000100159040 K.15904 Polska w dryfującej Europie / Konopacki, Stanisław. 2011
2338   2002100083653 W.8365 Prawnomiędzynarodowe aspekty obrotu ropą naftową na świecie / Konaszczuk, Wojciech. 2017
2339   2000100073155 K.7315 Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych / Kondrakiewicz, Dariusz 1999
2340   2000100155325 K.15532 Wprowadzenie do teorii systemów politycznych / Konopelko, Agnieszka. 2010
2341   2000100155332 K.15533 Wprowadzenie do teorii systemów politycznych / Konopelko, Agnieszka. 2010
 
KOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2342   2000100156858 K.15685 Pomoc rozwojowa : teoria i polityka / Kopiński, Dominik. 2011
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2343   2000100163030 K.16303 Armagedon był o krok : rozpad Związku Radzieckiego 1970-2000 / Kotkin, Stephen. 2009
2344   2000100183083 K.18308 Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej : stymulatory endogeniczne i egzogeniczne / Kotowicz, Wojciech. 2012
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2345   2000100106136 K.10613 Konkurencyjna gospodarka : innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju / Kowalak, Bronisława. 2006
2346   2000100097489 K.9748 Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej / Kownacki, Piotr. 2006
2347   2000100104521 K.10452 Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej / Kownacki, Piotr. 2006
2348   2002100097087 W.9708 Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej / Kownacki, Piotr. 2006
2349   2000100158555 K.15855 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz. 2009
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2350   2000100117576 K.11757 Ameryka współczesna : pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2008
2351   2001700223995 G.34517 Ameryka współczesna : pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2008
2352   2000100160589 K.16058 Kolory rewolucji / Kozłowski, Krzysztof. 2012
2353   2001700370606 G.41551 Kolory rewolucji / Kozłowski, Krzysztof. 2012
2354   2001700370613 G.41552 Kolory rewolucji / Kozłowski, Krzysztof. 2012
2355   2000100161678 K.16167 Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak : poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL / Kozłowski, Krzysztof. 2011
2356   2000100034422 K.3442 Privatiziruemye i privatizirovannye promyślennye predprijatija Kyrgystana / Kozarżewskij, Petr. 1997
2357   2000100169698 K.16969 Rewolucja tulipanów w Kirgistanie : geneza, przebieg, następstwa / Kozłowski, Krzysztof. 2009
2358   2000100153338 K.15333 Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego / Kozub, Marian. 2010
2359   2000100127919 K.12791 Trudne sąsiedztwo : stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) / Koziełło, Tomasz. 2008
2360   2002100022409 W.2240 Współczesna Ameryka : społeczeństwo, gospodarka, polityka / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 1996
 
KOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2361   2000100166864 K.16686 Wokół jednej Europy : Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej / Koźbiał, Jan. 2012
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2362   2000100184691 K.18469 Gosudarstvennaâ i municipial’naâ služba: sostoânie, opyt, puti dal’nejšego soveršenstvovaniâ : Sbornik statej / Kruglova, È.S. 2012
2363   2001700333090 G.37513 International economics : theory and policy / Krugman, Paul R.. 2009
2364   2001700337500 G.37955 International economics : theory and policy / Krugman, Paul R.. 2012
2365   2001700337517 G.37956 International economics : theory and policy / Krugman, Paul R.. 2012
2366   2001700337524 G.37957 International economics : theory and policy / Krugman, Paul R.. 2012
2367   2000100057155 K.5715 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2368   2000100077245 K.7724 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2369   2000100077269 K.7726 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2370   2000100077320 K.7732 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2371   2000100089361 K.8936 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2372   2000100093030 K.9303 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka / T.1 Krugman, Paul R. 2003
2373   2000100057186 K.5718 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.2 : teoria i polityka / Krugman, Paul R. 2003
2374   2000100077313 K.7731 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.2 : teoria i polityka / Krugman, Paul R. 2003
2375   2000100077337 K.7733 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.2 : teoria i polityka / Krugman, Paul R. 2003
2376   2000100093078 K.9307 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.2 : teoria i polityka / Krugman, Paul R. 2003
2377   2000100093122 K.9312 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.2 : teoria i polityka / Krugman, Paul R. 2001
2378   2000100166703 K.16670 Powrót recesji : kryzys roku 2008 / Krugman, Paul. 2012
2379   2000100162613 K.16261 Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie - największych wojnach przełomu XX/XXI wieku : (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich) / Kruszyński, Bartosz. 2011
2380   2000100162620 K.16262 Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie - największych wojnach przełomu XX/XXI wieku : (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich) / Kruszyński, Bartosz. 2011
 
KRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2381   2000100148440 K.14844 Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2011
2382   2000100148457 K.14845 Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 2011
2383   2000100159286 K.15928 Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. 2011
2384   2000100185971 K.18597 Kryzys finansów publicznych : przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. 2013
2385   2000100185988 K.18598 Kryzys finansów publicznych : przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. 2013
2386   2000100158746 K.15874 Kryzys przywództwa we współczesnej polityce / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Agnieszka Durska, Szymon Bachrynowski. 2011
2387   2000100089859 K.8985 Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej / pod red. Barbary Markiewicz, Rafała Wonickiego. 2006
2388   2000100184950 K.18495 Kryzys w stosunkach międzynarodowych : typy, wymiary, skutki, sposoby przeciwdziałania / pod red. Łukasza Jureńczyka, Nartsiss Shukuralievej, Wojciecha Trempały ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 2012
2389   2000200441670 G.44167 Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych / red. nauk. Paweł Soroka. 2013
2390   2000100157138 K.15713 Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii : (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia) / Krysieniel, Krzysztof. 2009
2391   2000100195635 K.19563 W cieniu Dayton : Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną / Krysieniel, Krzysztof. 2012
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2392   2000100129272 K.12927 Ameryka Łacińska u progu XXI wieku : studia i szkice / Krzywicka, Katarzyna. 2009
2393   2000100129388 K.12938 Ameryka Łacińska u progu XXI wieku : studia i szkice / Krzywicka, Katarzyna. 2009
2394   2000100172162 K.17216 Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu / pod red. Romana Kuźniara ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2011
2395   2000200462569 G.46256 Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu / [redakcja Małgorzata Maruszkin, Karol Szaładziński]. 2016
2396   2000100120040 K.12004 Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Krzysztofik, Edyta. 2008
2397   2000100121603 K.12160 Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Krzysztofik, Edyta. 2008
2398   2001700221908 G.33715 Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Krzysztofik, Edyta. 2009
2399   2001700221915 G.33716 Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Krzysztofik, Edyta. 2009
2400   2001700221922 G.33717 Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Krzysztofik, Edyta. 2009
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2401   2000100169216 K.16921 Krwawiąca Europa : konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000 : tło historyczne i stan obecny / Kuczyński, Maciej. 2001
2402   2000100178973 K.17897 Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku / Kuczur, Tomasz. 2012
2403   2000100142110 K.14211 Rumunia : koniec złotej epoki / Kuczewski, Maciej. 2008
2404   2000100104477 K.10447 Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej / Kuciński, Jerzy. 2005
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2405   2000100037157 K.3715 O prognozovirovanii ukrainskogo VVG so storony predlożenija / Kudina, Alina. 1999
2406   2000100037164 K.3716 O prognozovirovanii ukrainskogo VVG so storony predlożenija / Kudina, Alina. 1999
2407   2000100037171 K.3717 O prognozovirovanii ukrainskogo VVG so storony predlożenija / Kudina, Alina. 1999
2408   2000100037188 K.3718 O prognozovirovanii ukrainskogo VVG so storony predlożenija / Kudina, Alina. 1999
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2409   2001700142838 G.19354 Historia współczesna stosunków międzynarodowych : 1945 - 2000 / Kukułka, Józef. 2001
2410   2001700000169 G.22573 Historia współczesna stosunków międzynarodowych : 1945 - 2000 / Kukułka, Józef. 2001
2411   2000100108543 K.10854 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef. 2007
2412   2000100108550 K.10855 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef. 2007
2413   2000100129371 K.12937 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef. 2007
2414   2001700194790 G.31053 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef. 2007
2415   2002100061026 W.6102 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef. 2007
2416   2000100074299 K.7429 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Kukułka, Józef. 2003
2417   2000100074305 K.7430 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Kukułka, Józef. 2003
2418   2002100061019 W.6101 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Kukułka, Józef. 2003
2419   2000100201336 K.20133 Polska w Europie = Poland in Europe / Kuklo, Cezary. 2014
2420   2000100048016 K.4801 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2000
2421   2000100048023 K.4802 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2000
2422   2000100076163 K.7616 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2000
2423   2000100134993 K.13499 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2000
2424   2002100064300 W.6430 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2000
2425   2000100064641 K.6464 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2426   2000100090152 K.9015 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2427   2000100106440 K.10644 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2428   2000100117774 K.11777 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2429   2000100134931 K.13493 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2430   2002100017078 W.1707 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
2431   2002100030329 W.3032 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef. 2003
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2432   2001700342870 G.38506 Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech : wybrane problemy / red. Gerd Meyer, Stanisław Sulowski, Wojciech Łukowski. 2007
2433   2000100185070 K.18507 Kultura w stosunkach międzynarodowych. t. 1, Zwrot kulturowy / red. nauk. Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska. 2013
2434   2000100185087 K.18508 Kultura w stosunkach międzynarodowych. t. 1, Zwrot kulturowy / red. nauk. Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska. 2013
2435   2000100203750 K.20375 Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. 2, Pułapki kultury / red. nauk. Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber. 2014
2436   2000100165423 K.16542 Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Judyta Węgłowska, Ewa Kaja-Pilas. 2012
2437   2000100163641 K.16364 Kulturowe uwarunkowania współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Roberta Gawłowskiego. 2011
2438   2000200484813 G.48481 Kultury pozaeuropejskie i globalizacja : zderzenia / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. 2000
2439   2000100143605 K.14360 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan. 2010
2440   2000100143612 K.14361 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan. 2010
2441   2001700321981 G.36378 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan. 2010
2442   2001700321998 G.36379 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan. 2010
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2443   2000100103753 K.10375 NATO u progu XXI wieku / Kupiecki, Robert. 2000
2444   2000100107195 K.10719 NATO u progu XXI wieku / Kupiecki, Robert. 2000
2445   2000100137147 K.13714 Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 / Kupiecki, Robert. 2009
2446   2000100143872 K.14387 Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 / Kupiecki, Robert. 2009
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2447   2000100052860 K.5286 Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna / Kurinia, Stefan 2000
 
KUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2448   2000100180853 K.18085 Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych : konflikty, strategie, bezpieczeństwo / Kuszewska, Agnieszka. 2013
2449   2000100143582 K.14358 Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir / Kuszewska, Agnieszka. 2010
2450   2000100143599 K.14359 Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir / Kuszewska, Agnieszka. 2010
 
KUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2451   2000100038079 K.3807 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2452   2000100038086 K.3808 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2453   2000100038093 K.3809 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2454   2000100038109 K.3810 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2455   2000100038116 K.3811 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2456   2000100038123 K.3812 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2457   2000100038130 K.3813 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2458   2000100038147 K.3814 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2459   2000100038154 K.3815 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
2460   2000100038161 K.3816 Ukraine's foreign trade : developments and forecasts / Kuz'min, Yurij. 2000
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2461   2000200475057 G.47505 Analiza procesu decyzyjnego administracji Ronalda Reagana wobec polskiego kryzysu w latach 1981-1983 / Kwiatkowski, Przemysław. 2016
2462   2000100124314 K.12431 Azerbejdżan : ukształtowanie niepodległego państwa / Kwiatkiewicz, Piotr. 2009
2463   2000100124321 K.12432 Azerbejdżan : ukształtowanie niepodległego państwa / Kwiatkiewicz, Piotr. 2009
2464   2000100179062 K.17906 Przemiany polityczne w Azerbejdżanie : od republiki radzieckiej do współczesnego państwa / Kwiatkiewicz, Piotr. 2013
 
KYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2465   2000100034163 K.3416 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2466   2000100034170 K.3417 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2467   2000100034187 K.3418 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2468   2000100034194 K.3419 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2469   2000100034200 K.3420 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2470   2000100034217 K.3421 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2471   2000100034224 K.3422 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2472   2000100034231 K.3423 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2473   2000100034248 K.3424 Kyrgyzstan - economic reforms in 1996 / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2474   2000100034255 K.3425 Kyrgyzstan - ekonomićeskie reformy v 1996 g. / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2475   2000100034262 K.3426 Kyrgyzstan - ekonomićeskie reformy v 1996 g. / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2476   2000100034279 K.3427 Kyrgyzstan - ekonomićeskie reformy v 1996 g. / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
2477   2000100034286 K.3428 Kyrgyzstan - ekonomićeskie reformy v 1996 g. / pod red. Małgorzaty Markiewicz. 1997
 
LAA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2478   2000100135136 K.13513 Estoński cud / Laar, Mart. 2006
 
LAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2479   2000100155660 K.15566 Geopolityka Śródziemnomorza / Lacoste, Yves. 2010
 
LAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2480   2000100108895 K.10889 Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy / Landes, David S. 2007
2481   2002100023109 W.2310 Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy / Landes, David S.. 2008
 
LAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2482   2000100180860 K.18086 Indonezja / Laskowska, Natalia. 2012
2483   2000100143414 K.14341 Polska misja w Iraku : użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008 / Lasoń, Marcin. 2010
2484   2000100204351 K.20435 Polska misja w Iraku : użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008 / Lasoń, Marcin. 2010
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2485   2000100103227 K.10322 Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / Latoszek, Ewa 2001
2486   2000100089842 K.8984 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2487   2000100092668 K.9266 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2488   2000100092675 K.9267 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2489   2000100107249 K.10724 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2490   2000100107256 K.10725 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2491   2000100114759 K.11475 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2492   2000100115848 K.11584 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2493   2000100152355 K.15235 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2494   2000100165737 K.16573 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2495   2001700293066 G.29859 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2496   2001700293011 G.29860 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2497   2001700292878 G.29861 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2498   2001700292915 G.29863 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2499   2001700292861 G.29864 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2500   2001700293110 G.29869 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2501   2002100054783 W.5478 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
2502   2002100099883 W.9988 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa. 2006
 
LEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2503   2000100094969 K.9496 Druga Rzeczpospolita 1918-1939 : społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka / Leczyk, Marian 2006
 
LEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2504   2000100150788 K.15078 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2505   2000100150795 K.15079 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2506   2000100150801 K.15080 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2507   2000100150818 K.15081 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2508   2000100150825 K.15082 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2509   2000100150832 K.15083 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2510   2000100150849 K.15084 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2511   2000100150856 K.15085 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2512   2000100150863 K.15086 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2513   2000100150870 K.15087 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2514   2000100150887 K.15088 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2515   2000100150894 K.15089 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2516   2000100150900 K.15090 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2517   2000100150917 K.15091 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2518   2000100150924 K.15092 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2519   2001700336381 G.37845 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
2520   2001700336398 G.37846 Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie/ Lelonek, Adam. 2011
 
LEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2521   2000100129050 K.12905 Australia / Lencznarowicz, Jan. 2005
2522   2000100129241 K.12924 Australia / Lencznarowicz, Jan. 2005
 
LEV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2523   2000100050002 K.5000 Bill Clinton : portret polityka / Levin, Robert E. 1993
 
LIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2524   2000100050316 K.5031 Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową / red. nauk. Janusz Bilski i Tomasz Miziołek. 2001
2525   2000100050323 K.5032 Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową / red. nauk. Janusz Bilski i Tomasz Miziołek. 2001
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2526   2000100018552 K.1855 Towards normality : Overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Lipowski, Adam. 1998
2527   2000100018590 K.1859 Towards normality : Overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Lipowski, Adam. 1998
2528   2000100018606 K.1860 Towards normality : Overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Lipowski, Adam. 1998
2529   2000100018613 K.1861 Towards normality : Overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Lipowski, Adam. 1998
2530   2000100018620 K.1862 Towards normality : Overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Lipowski, Adam. 1998
2531   2000100136317 K.13631 Wyjątkowość amerykańska : broń obosieczna / Lipset, Seymour Martin. 2008
2532   2000100136324 K.13632 Wyjątkowość amerykańska : broń obosieczna / Lipset, Seymour Martin. 2008
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2533   2000100163580 K.16358 Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008) / Lisiakiewicz, Rafał. 2011
 
LIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2534   2000100138526 K.13852 Wysadzić Rosję / Litvinenko, Aleksandr. 2007
 
LOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2535   2000100027530 K.2753 Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Andrzeja Rosnera. 2000
 
LUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2536   2000100171011 K.17101 Kontuzjowane mocarstwo / Lubowski, Andrzej. 2007
2537   2000100161708 K.16170 Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) / Lubik-Reczek, Natasza. 2011
2538   2000100191200 K.19120 Świat 2040 : czy Zachód musi przegrać? / Lubowski, Andrzej. 2013
 
LUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2539   2000100153581 K.15358 Chiny - ZSRR : zimna wojna w świecie komunistycznym / Lüthi, Lorenz M. 2011
2540   2000100121689 K.12168 Nowa zimna wojna : jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi / Lucas, Edward. 2008
 
ŁAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2541   2000100147085 K.14708 Belgia / Łaptos, Józef. 2010
2542   2000100147092 K.14709 Belgia / Łaptos, Józef. 2010
2543   2000100117392 K.11739 Belgia / Łaptos, Józef. 2005
2544   2000100117408 K.11740 Belgia / Łaptos, Józef. 2005
 
ŁĘG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2545   2000100110546 K.11054 Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej / Łęgowska, Blanka. 2007
2546   2000100110553 K.11055 Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej / Łęgowska, Blanka. 2007
 
ŁOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2547   2000100085943 K.8594 Dyplomacja polska 1918-1939 / Łossowski, Piotr 2001
2548   2000100085950 K.8595 Dyplomacja polska 1918-1939 / Łossowski, Piotr 2001
2549   2000100182161 K.18216 Łotwa nasz sąsiad : stosunki polsko-łotewskie w latach 1918-1939 / Łossowski, Piotr. 1990
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2550   2000100163801 K.16380 Dekada polskich przemian : studium władzy i opozycji / Łuczak, Aleksander. 2010
2551   2002100020627 W.2062 Poradnik Eksportera : Unia Europejska : Niemcy, Francja, Włochy / Łuczak, Monika. 2003
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2552   2000100134788 K.13478 Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Łukaszewicz, Adrianna. 2010
2553   2000100134856 K.13485 Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Łukaszewicz, Adrianna. 2010
2554   2000100135020 K.13502 Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Łukaszewicz, Adrianna. 2010
2555   2000100189542 K.18954 Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku : bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji stanu / Łukomski, Grzegorz. 2013
2556   2000100178614 K.17861 Współpraca i spory międzynarodowe na morzach : wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska / Łukaszuk, Leonard. 2009
2557   2000100179604 K.17960 Współpraca i spory międzynarodowe na morzach : wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska / Łukaszuk, Leonard. 2009
 
ŁUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2558   2000100083826 K.8382 Podstawy metodologiczne badań politologicznych / Łuszczyński, Artur 2005
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2559   2000100153291 K.15329 Macedoński dyskurs niepodległościowy : historia, kultura, literatura, język, media / red. Irena Stawowy-Kawka, Maciej Kawka. 2011
2560   2000100049907 K.4990 Polski rok 1956 / Machcewicz, Paweł 1993
2561   2000200516675 G.51667 Rewolucja / Macron, Emmanuel. 2018
 
MAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2562   2000100138571 K.13857 Historia współczesna świata arabskiego / Madeyska, Danuta. 2008
2563   2000100138588 K.13858 Historia współczesna świata arabskiego / Madeyska, Danuta. 2008
2564   2000100025840 K.2584 Ukraina na rozdrożu : między Rosją a Europą / Madera, Andrzej Józef 2000
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2565   2000100127926 K.12792 Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Maj, Przemysław. 2009
2566   2000100064757 K.6475 Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw / Majecka, Beata. 2003
2567   2000100064764 K.6476 Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw / Majecka, Beata. 2003
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2568   2000100179468 K.17946 Kapitalizm współczesnych Niemiec / Małachowski, Witold. 2013
2569   2000100149607 K.14960 Kryzys : polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania / Małkiewicz, Andrzej. 2010
2570   2002100039407 W.3940 Kryzys : polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania / Małkiewicz, Andrzej. 2010
2571   2000100143407 K.14340 Małe państwa Europy : specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej / red. nauk. Dariusz Popławski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2009
2572   2000100144794 K.14479 Małe państwa Europy : specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej / red. nauk. Dariusz Popławski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. 2009
2573   2000100141267 K.14126 Migracje we współczesnym świecie : implikacje dla Polski / Małachowski, Witold. 2010
2574   2000100062555 K.6255 Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku : konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych / Małowist, Marian 1973
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2575   2000100131688 K.13168 G 8 jako instytucja gospodarki światowej / Matera, Rafał. 2009
2576   2000100134825 K.13482 Gruzja / Materski, Wojciech. 2010
2577   2000100134917 K.13491 Gruzja / Materski, Wojciech. 2010
2578   2000100178591 K.17859 Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich / pod red. nauk. Bogumiła Grotta. 2008
2579   2000100182048 K.18204 Monopolar World Order : on the socioeconomics of US dominance / Matzner, Egon. 2000
2580   2000200444725 G.44472 Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Matyja, Rafał 2015
2581   2000200444732 G.44473 Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Matyja, Rafał 2015
2582   2000100107911 K.10791 Stany Zjednoczone i Europa : stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004 / Matera, Paulina. 2007
 
MAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2583   2000100163054 K.16305 Czas Stalina / Mawdsley, Evan. 2012
 
MEA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2584   2000100114810 K.11481 Meandry japońskiej polityki / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
2585   2000100179925 K.17992 Meandry japońskiej polityki / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2008
 
MEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2586   2000100136751 K.13675 Meksyk w XXI wieku : polityka - społeczeństwo - gospodarka / pod red.Karola Derwicha. 2009
 
MEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2587   2000100188040 K.18804 Nuklearny sfinks : Iran Mahmuda Ahmadinedżada / Melman, Yossi. 2008
2588   2000100157527 K.15752 Świat według Mellera : życie i polityka : ku przyszłości / Meller, Stefan. 2008
2589   2000100157510 K.15751 Świat według Mellera : życie i historia : ku wolności / Meller, Stefan. 2008
 
MEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2590   2000100064269 K.6426 Organizacje międzynarodowe : wprowadzenie do systemu / Menkes, Jerzy 2004
2591   2000100064276 K.6427 Organizacje międzynarodowe : wprowadzenie do systemu / Menkes, Jerzy 2004
2592   2000100160961 K.16096 Stosowanie sankcji gospodarczych : analiza prawnomiędzynarodowa / Menkes, Marcin. 2011
 
MER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2593   2000100161548 K.16154 Historia współczesnej Afryki : pół wieku niepodległości / Meredith, Martin. 2011
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2594   2000100171059 K.17105 Amerykańskie stulecie : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001 / Michałek, Krzysztof. 2004
2595   2000100128800 K.12880 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz. 2009
2596   2000100128817 K.12881 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz. 2009
2597   2002100097216 W.9721 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz. 2009
2598   2000100193082 K.19308 Międzyregionalne porozumienia handlowe : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? / Michalski Bartosz. 2014
2599   2000100193099 K.19309 Międzyregionalne porozumienia handlowe : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? / Michalski Bartosz. 2014
2600   2000200446118 G.44611 Międzyregionalne porozumienia handlowe : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? / Michalski Bartosz. 2014
2601   2000100062180 K.6218 Polityka gospodarcza Polski w bieżącej dekadzie / Michna, Waldemar 2001
2602   2000100132586 K.13258 Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku / Michna, Waldemar. 2009
2603   2000100191927 K.19192 Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku / Michna, Waldemar. 2009
2604   2000100016350 K.1635 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2605   2000100016367 K.1636 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2606   2000100016404 K.1640 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2607   2000100016411 K.1641 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2608   2000100016428 K.1642 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2609   2000100016503 K.1650 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2610   2000100016510 K.1651 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2611   2000100189641 K.18964 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan. 2002
2612   2000100137895 K.13789 Rury pod specjalnym nadzorem / Michałowski, Witold Stanisław. 2010
2613   2000100137901 K.13790 Rury pod specjalnym nadzorem / Michałowski, Witold Stanisław. 2010
2614   2000100109595 K.10959 Transakcje z Niemcami czyli pułapki prawne w obrocie handlowym na rynku polsko-niemieckim i jak je omijać / Michałowski, Zbigniew. 2005
 
MID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2615   2000100137963 K.13796 Ludobójstwo w XX wieku / Midlarsky, Manus I.. 2010
2616   2000100142561 K.14256 Ludobójstwo w XX wieku / Midlarsky, Manus I.. 2010
2617   2002100040199 W.4019 Ludobójstwo w XX wieku / Midlarsky, Manus I.. 2010
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2618   2000100072035 K.7203 Miejsce Polski w gospodarce światowej : w 80. rocznicę urodzin profesora Józefa Sołdaczuka / pod red. Alicji Ryszkiewicz. 2004
2619   2000100199831 K.19983 Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym : nowe koncepcje, metody i wyzwania / red. nauk. i koordynacja Ewa Kaliszuk ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 2013
2620   2000100102985 K.10298 Nieznany Stalin / Miedwiediew, Roj. 2006
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2621   2000100171851 K.17185 Między aprobatą a odrzuceniem : demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku / pod red. Michała Strzeleckiego. 2012
2622   2000100201695 K.20169 Między historią polityczną a historią społeczną : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gołoty ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Wydział Humanistyczny UWM, Akademia Humanistyczna im. Prof. Aleksandra Gieysztora, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. 2014
2623   2000100156919 K.15691 Między sąsiedztwem a integracją : założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej / pod red. Andrzeja Szeptyckiego. 2011
2624   2000100097809 K.9780 Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. 2002
2625   2000200443605 G.44360 Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski : teoria i praktyka / Ślusarczyk, Bogusław L.. 2011
2626   2000100148242 K.14824 Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe / pod red. nauk. Piotra Masiukiewicza. 2010
2627   2000100154588 K.15458 Międzynarodowe stosunki finansowe : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy Dudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel ; [aut.: Ewa Bilewicz et al.]. 2006
2628   2000200442387 G.44238 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego / red. nauk. Tadeusz Sporek. 2013
2629   2000100064009 K.6400 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : podręcznik akademcki / pod red. nauk. Wiesława Iskry ; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna. 2004
2630   2000100064016 K.6401 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : podręcznik akademcki / pod red. nauk. Wiesława Iskry ; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.