START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

POLITYKA (POLITICS)


Zawartość półki


 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2002100018884 W.1888 Kulturowe instrumentarium panowania / pod red. Ryszarda Paradowskiego i Pawła Załęckiego. 2001
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
2   2002100106321 W.10632 Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej / Marczewska-Rytko, Maria. 2001
3   2002100019119 W.1911 Instytucje : organizacyjne podstawy polityki / March, James Gardner. 2005
4   2002100057746 W.5774 Religia i polityka w globalizującym się świecie / Marczewska-Rytko, Maria. 2010
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
5   2002100019188 W.1918 Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego : Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław. 2007
 
WAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
6   2002100019126 W.1912 Droga nadziei / Wałęsa, Lech. 1989
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
7   2002100019393 W.1939 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
8   2002100019409 W.1940 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
9   2002100019416 W.1941 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
10   2002100019423 W.1942 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
11   2002100019430 W.1943 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
12   2002100019447 W.1944 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
13   2002100019454 W.1945 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
14   2002100019461 W.1946 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2007
15   2002100027985 W.2798 Społeczeństwo, państwo, władza / pod red. Marka Żmigrodzkiego i Marka Chmaja. 1995
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
16   2002100020337 W.2033 Wprowadzenie do nauk politycznych / Michael G. Roskin [et al.] ; przeł. Hanna Jankowska. 2001
17   2002100019508 W.1950 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / pod red. Bogumiła Szmulika, Marka Żmigrodzkiego. 2007
18   2002100019515 W.1951 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / pod red. Bogumiła Szmulika, Marka Żmigrodzkiego. 2007
19   2002100019522 W.1952 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / pod red. Bogumiła Szmulika, Marka Żmigrodzkiego. 2007
 
DOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2002100019478 W.1947 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / pod red. Edwarda Olszewskiego. 2004
21   2002100019485 W.1948 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / pod red. Edwarda Olszewskiego. 2004
22   2002100019492 W.1949 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / pod red. Edwarda Olszewskiego. 2004
 
ARE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
23   2002100019638 W.1963 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah. 2008
24   2002100019645 W.1964 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah. 2008
25   2002100019652 W.1965 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah. 2008
26   2002100019669 W.1966 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah. 2008
 
CHM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
27   2002100097094 W.9709 Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Chmaj, Marek. 2006
28   2002100019591 W.1959 Wprowadzenie do teorii polityki / Chmaj, Marek. 1996
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
29   2002100019553 W.1955 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej / [pod red. Gerharda Robbersa] ; tł. Joanna Lopatowska-Rynkowska, Michał Rynkowski. 2007
30   2002100019560 W.1956 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej / [pod red. Gerharda Robbersa] ; tł. Joanna Lopatowska-Rynkowska, Michał Rynkowski. 2007
31   2002100019577 W.1957 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej / [pod red. Gerharda Robbersa] ; tł. Joanna Lopatowska-Rynkowska, Michał Rynkowski. 2007
32   2002100019584 W.1958 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej / [pod red. Gerharda Robbersa] ; tł. Joanna Lopatowska-Rynkowska, Michał Rynkowski. 2007
 
IDE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
33   2002100019942 W.1994 Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu / pod red. Edwarda Olszewskiego, Zenona Tymoszuka ; [aut. tekstów Andrzej Antoszewski et al. ; publ. Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.]. 2004
34   2002100100107 W.10010 Ideologie, doktryny i ruchy narodowe : wybrane problemy / pod red. Stefana Stępnia. 2006
 
BAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
35   2002100074552 W.7455 Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. / Baszkiewicz, Jan. 1964
36   2002100019904 W.1990 Państwo, rewolucja, kultura polityczna / Baszkiewicz, Jan. 2009
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
37   2002100019874 W.1987 Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich / Grabowska, Sabina. 2009
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
38   2002100019867 W.1986 Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku / Kubka, Andrzej. 2009
 
WOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
39   2002100019850 W.1985 Demokracja nieformalna : konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku / Wołek, Artur. 2004
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
40   2002100098732 W.9873 Polityka, anarchizm, lingwistyka / Chomsky, Noam. 2007
41   2002100019799 W.1979 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2006
42   2002100019805 W.1980 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2006
43   2002100019812 W.1981 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2006
44   2002100019829 W.1982 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2008
45   2002100019836 W.1983 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2008
46   2002100019843 W.1984 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej. 2008
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
47   2002100057678 W.5767 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz. 2010
48   2002100098145 W.9814 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz. 2010
 
OSĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
49   2002100020153 W.2015 Mydlenie oczu : przypadki propagandy w Polsce / Osęka, Piotr. 2010
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
50   2002100020146 W.2014 Kampanie wyborcze : studium przypadku / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2009
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
51   2002100020122 W.2012 Leksykon marketingu politycznego / Muszyński, Jerzy. 2001
 
HOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
52   2002100020054 W.2005 Narody i nacjonalizm po 1780 roku : program, mit, rzeczywistość / Hobsbawm, Eric. 2010
 
WAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
53   2002100020023 W.2002 Rewolucja i demokracja : myśl polityczna komunistów Europy Zachodniej / Wawrzyniak, Jan. 1986
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
54   2002100093638 W.9363 Współczesna polska myśl polityczna : wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości / pod red. Bronisława Pasierba i Krystyny A. Paszkiewicz. 1996
55   2002100021716 W.2171 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. 2003
56   2002100020009 W.2000 Współczesne partie polityczne : wybrane problemy / Tadeusz Godlewski [et al.]. 2009
57   2002100057975 W.5797 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 1, Wybrane zagadnienia z problematyki wyborczej oraz makroanalizy systemowej w ujęciu porównawczym / Świeca, Jerzy. 2003
58   2002100057982 W.5798 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 2, Wybrane zagadnienia w analizie porównawczej i w makroanalizie systemowej / pod red. Jerzego Świecy. 2003
59   2002100004016 W.401 Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. 2011
60   2002100103672 W.10367 Współpraca czy konflikt? : państwo, Unia i kobiety / Małgorzata Fuszara, Magda Grabowska, Joanna Mizielińska, Joanna Regulska. 2008
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
61   2002100019973 W.1997 Młode pokolenie Polski / pod red. Barbary Rogowskiej. 2000
 
PRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
62   2002100019959 W.1995 Prezydent w Polsce po 1989 r. : studium politologiczne / pod red. Rafała Glajcara i Marka Migalskiego. 2006
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
63   2002100019966 W.1996 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak. 2001
64   2002100045309 W.4530 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak. 1999
65   2002100097988 W.9798 Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Łukasza Tomczaka. 2008
66   2002100100732 W.10073 Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków : "Za waszą i naszą wolność" : antologia / w oprac. Manfreda Kridla, Władysława Malinowskiego, Józefa Wittlina ; przedm. do wyd. pol. Stefan Kieniewicz ; nota hist. Jan Eugeniusz Zamojski. 1986
67   2002100061750 W.6175 Polska scena polityczna, kampanie wyborcze / pod red. Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. 2002
68   2002100101777 W.10177 Polski system polityczny w okresie transformacji / Ryszard Chruściak, Tadeusz Mołdawa, Konstanty A. Wojtaszczyk, Eugeniusz Zieliński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. 1995
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
69   2002100020016 W.2001 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et al.]. 2003
70   2002100040359 W.4035 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et. al.]. 1999
71   2002100062337 W.6233 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et. al.]. 1999
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
72   2002100020191 W.2019 Partycypacja wyborcza w Polsce : perspektywa porównawcza / Cześnik, Mikołaj. 2007
 
UCZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
73   2002100020290 W.2029 Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku / pod red. Janiny Fras. 2009
 
FUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
74   2002100020375 W.2037 Kobiety w polityce / Fuszara, Małgorzata. 2006
 
KWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
75   2002100021068 W.2106 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold. 2000
76   2002100024700 W.2470 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold. 2000
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
77   2002100021464 W.2146 Historia polityczna Polski 1989-2005 / Dudek, Antoni. 2007
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
78   2002100021693 W.2169 System partyjny i zachowania wyborcze : dekada polskich doświadczeń / pod red. Radosława Markowskiego. 2002
79   2002100099654 W.9965 Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski, Andrzej Antoszewski, Marzena Cichosz, Ryszard Herbut, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński, Radosław Solarz, Jacek Sroka. 2006
80   2002100107229 W.10722 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod red. Marka Barańskiego ; przy współpr. Elżbiety Pioskowik. 2005
81   2002100098169 W.9816 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego. 2005
82   2002100106956 W.10695 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego. 2005
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
83   2002100022317 W.2231 Pisma nieznane i rozproszone / Sobolewski, Marek. 2003
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2002100059320 W.5932 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2008
85   2002100059337 W.5933 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2008
86   2002100059344 W.5934 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2008
87   2002100063389 W.6338 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2008
88   2002100078475 W.7847 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2006
89   2002100078482 W.7848 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2006
90   2002100078499 W.7849 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman. 2006
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
91   2002100022775 W.2277 Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Sekuła, Paulina. 2009
92   2002100102347 W.10234 Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Sekuła, Paulina. 2009
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
93   2002100023147 W.2314 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2008
94   2002100099616 W.9961 Politologia / Heywood, Andrew. 2009
95   2002100099623 W.9962 Politologia / Heywood, Andrew. 2009
96   2002100094710 W.9471 Teoria polityki : wprowadzenie / Heywood, Andrew. 2009
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
97   2002100025790 W.2579 Kobiety w polityce / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. 2010
 
LOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
98   2002100025967 W.2596 Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne / red. nauk. Jacek Kurczewski. 2007
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
99   2002100025875 W.2587 Stronnictwa polityczne w państwie współczesnym / Wachlowski, Zenon. 2011
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
100   2002100028401 W.2840 Lokalni wyborcy samorządowi : socjologiczne studium politycznych reprezentacji zachowań wyborczych / Michalak, Andrzej. 2001
 
NOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
101   2002100030275 W.3027 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter. 2004
102   2002100030282 W.3028 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter. 2004
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
103   2002100040250 W.4025 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik. 2010
104   2002100040267 W.4026 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik. 2010
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
105   2002100040328 W.4032 Prawo i Sprawiedliwość / pod red. Marka Migalskiego. 2010
 
MUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
106   2002100041691 W.4169 Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych / Mucha, Bogdan. 2010
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
107   2002100042049 W.4204 Władza, przywileje, korupcja / Jarosz, Maria. 2004
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
108   2002100044258 W.4425 Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej / red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska. 2008
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
109   2002100106314 W.10631 Demokracja bezpośrednia : wymiar globalny i lokalny / red. Maria Marczewska-Rytko, Andrzej K. Piasecki. 2010
110   2002100104167 W.10416 Demokracja w Polsce 2007-2009 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. 2009
111   2002100059061 W.5906 Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna / pod red. Wojciecha Kautego przy współpr. Piotra Świercza. 2004
112   2002100047303 W.4730 Demokracja, parlament i systemy wyborcze / pod red. M. A. Griffith-Traversy ; przekł. z j. ang. Marek Czekański. 2007
113   2002100047723 W.4772 Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. 1998
114   2002100047716 W.4771 Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. 1997
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
115   2002100056497 W.5649 Świat idei i polityki. T. 2 / red. Tadeusz Godlewski, Katarzyna Polus-Rogalska, Michał Strzelecki. 2002
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
116   2002100056534 W.5653 Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej. z. 1/2000 / red. Edward Olszewski. 2000
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
117   2002100056930 W.5693 Lewica, religia, sowietologia / Bocheński, Józef Maria. 1996
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
118   2002100057883 W.5788 Strategie i mechanizmy marketingu politycznego = Political marketing strategies and mechanisms / pod red. Jana Garlickiego ; [aut. Olgierd Annusewicz et al.]. 2010
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
119   2002100058095 W.5809 Przywódcy polityczni współczesnego świata : mężowie stanu, demokraci i tyrani / Bankowicz, Marek. 2007
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
120   2002100059214 W.5921 Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Czarnecki, Paweł. 2009
 
SUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
121   2002100059191 W.5919 Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech / Sułkowski, Jarosław. 2010
 
RÓŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
122   2002100059559 W.5955 Różne oblicza nacjonalizmów : polityka, religia, etos / pod red. Bogumiła Grotta. 2010
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
123   2002100059672 W.5967 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna. 2006
124   2002100059689 W.5968 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna. 2006
125   2002100059696 W.5969 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna. 2006
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
126   2002100060111 W.6011 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty. 2009
127   2002100063730 W.6373 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty. 2009
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
128   2002100060371 W.6037 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K.. 2005
129   2002100060388 W.6038 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K.. 2005
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
130   2002100061057 W.6105 Arbitraż polityczny głowy państwa / Szymanek, Jarosław. 2009
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
131   2002100100527 W.10052 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz. 2010
132   2002100100534 W.10053 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz. 2010
133   2002100100541 W.10054 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz. 2010
134   2002100061743 W.6174 Wiedza o partiach i systemach partyjnych : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz. 2008
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
135   2002100062290 W.6229 Teorie i metody w naukach politycznych / red. David Marsh, Gerry Stoker ; tł. Joanna Tegnerowicz. 2006
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
136   2002100062511 W.6251 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej. 2009
137   2002100097865 W.9786 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej. 2009
138   2002100003996 W.399 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
139   2002100004009 W.400 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej. 2001
140   2002100103207 W.10320 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej. 2006
141   2002100103894 W.10389 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej. 2006
142   2002100103900 W.10390 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej. 2006
143   2002100103917 W.10391 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej. 2006
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
144   2002100062641 W.6264 Religia, polityka, naród : studia nad współczesną myślą polityczną / pod red. Rafała Łętochy. 2010
 
SMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
145   2002100070646 W.7064 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / Smogorzewska, Małgorzata. 1998
146   2002100070653 W.7065 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 2, E-J / Smogorzewska, Małgorzata. 2000
147   2002100102002 W.10200 Szermierze Okrągłego Stołu : zwątpienia i nadzieje / Smoleński, Paweł. 1989
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
148   2002100080935 W.8093 Absolutyzm ustrojowy : wybór pism / Czuma, Ignacy. 2003
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
149   2002100086456 W.8645 Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej / pod red. Krystyny A. Paszkiewicz. 2004
150   2002100091191 W.9119 Partie i system partyjny III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka. 2011
151   2002100107038 W.10703 Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego, Petra Fiali, Ryszarda Herbuta, Jacka Sroki. 2003
 
BID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
152   2002100091580 W.9158 Finansowanie partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Bidziński, Mariusz. 2011
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
153   2002100091733 W.9173 Nowe czasy "Polityki" / Romiszewska, Beata. 2005
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2002100091726 W.9172 Współczesna Rosja : studium polityczno-ustrojowe / Zieliński, Eugeniusz. 1995
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
155   2002100091832 W.9183 Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956 / Czyżniewski, Marcin. 2005
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
156   2002100091856 W.9185 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr. 2005
 
MAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
157   2002100091849 W.9184 Propagandowy obraz świata : polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980 : model analityczno-koncepcyjny / Mazur, Mariusz. 2003
 
OKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
158   2002100093676 W.9367 Okrągły stół - dwadzieścia lat później / zbiór studiów pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Marty Chechłowskiej, Pawła Nowakowskiego, Damiana Chrula. 2009
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
159   2002100094093 W.9409 Demokracje europejskie / Steiner, Jürg. 1993
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
160   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje / pod red. Wiesława Bokajły. 1998
161   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje / pod red. Wiesława Bokajły. 1998
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
162   2002100095038 W.9503 Spoko ! czyli kwadratura koła / Kuroń, Jacek. 1992
 
COD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
163   2002100095359 W.9535 Okrągły stół czyli Polski Rubikon / Codogni, Paulina. 2009
 
NEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
164   2002100095328 W.9532 Neoliberalizm przed trybunałem : wybór tekstów krytycznych / pod red. Alfredo Saad-Filho i Deborah Johnston ; przeł. Jerzy Paweł Listwan. 2009
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
165   2002100095632 W.9563 Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim / red. nauk. Marek Chmaj ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. 2008
 
RAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
166   2002100096387 W.9638 Liberalizm : zarys myśli politycznej XIX i XX wieku / Rau, Zbigniew. 2000
 
SOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2002100097247 W.9724 Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm - pryncypializm / Sotwin, Wiesława. 2003
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
168   2002100097797 W.9779 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van. 2000
169   2002100097803 W.9780 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van. 2000
 
RZĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
170   2002100098206 W.9820 Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja. 2006
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
171   2002100098435 W.9843 Mentalność antykapitalistyczna / Mises, Ludwig, von. 1994
 
WID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
172   2002100098343 W.9834 Totalitaryzm a władza legalna : przypadek Polski 1945-1989 / Widawska, Edyta. 2007
 
POW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
173   2002100098701 W.9870 Wybory jako narzędzie demokracji : koncepcje większościowe i proporcjonalne / Powell, G. Bingham. 2006
 
LAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
174   2002100099005 W.9900 Teoria polityki : wprowadzenie / Laska, Artur. 2010
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
175   2002100099647 W.9964 Wybory 2007 : partie, programy, kampania wyborcza / Gardziel, Tadeusz. 2008
 
WAŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
176   2002100099838 W.9983 Interpretacja teorii politycznej : spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej / Waśkiewicz, Andrzej. 1998
 
MRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2002100099739 W.9973 Strategia jako koncepcja działania politycznego / Mrozowska, Sylwia. 2010
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
178   2002100100190 W.10019 Zachowania polityczne. 2 / red. nauk. Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann ; red. nauk. wyd. pol. Radosław Markowski ; przekł. Andrzej Brzóska, Małgorzata Dera, Anna Matysiak, Tomasz Płudowski, Dorota Stasiak, Kinga Wojtas. 2010
179   2002100107946 W.10794 Zachowania polityczne. 1 / red. nauk. Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann ; red. nauk. wyd. pol. Radosław Markowski ; przekł. Andrzej Brzóska, Tomasz Płudowski, Anna Stencel, Kinga Wojtas. 2010
 
JED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
180   2002100100473 W.10047 Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku / Jednaka, Wiesława. 1995
 
OCK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
181   2002100098510 W.9851 Kobiety u władzy / Ockrent, Christine. 2007
182   2002100100695 W.10069 Kobiety u władzy / Ockrent, Christine. 2007
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
183   2002100100749 W.10074 Sztuka manipulacji politycznej / Karwat, Mirosław. 1998
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
184   2002100101371 W.10137 Przywództwo polityczne : studium politologiczne / Wiatr, Jerzy Józef. 2008
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
185   2002100101494 W.10149 Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie / Teluk, Tomasz. 2009
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
186   2002100101449 W.10144 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara. 2007
187   2002100107526 W.10752 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara. 2007
188   2002100107533 W.10753 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara. 2007
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
189   2002100102019 W.10201 Porozumienia Okrągłego Stołu : Warszawa, 6 luty-5 kwietnia 1989 r. / oprac. red. i techn. Witold Salmonowicz. 1989
 
SKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
190   2002100104105 W.10410 Od Solidarności do wolności / Skórzyński, Jan. 2005
191   2002100101999 W.10199 Rewolucja Okrągłego Stołu / Skórzyński, Jan. 2009
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
192   2002100101890 W.10189 Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej / Sielski, Jerzy. 1997
 
HUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
193   2002100102835 W.10283 Trzecia fala demokratyzacji / Huntington, Samuel P.. 2009
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
194   2002100103016 W.10301 Okrągły stół w Polsce : studium o porozumieniu politycznym / Trembicka, Krystyna. 2003
 
DAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
195   2002100103214 W.10321 Współczesna analiza polityczna / Dahl, Robert A.. 2007
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
196   2002100103252 W.10325 Demokracja w teorii i praktyce / Stankiewicz, Władysław J.. 2010
197   2002100106338 W.10633 Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2010
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
198   2002100103481 W.10348 Polska wczoraj, dziś i jutro / Nowak-Jeziorański, Jan. 1999
 
WŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
199   2002100103634 W.10363 Władza i społeczeństwo : antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, T. 2 / wybór i oprac. Jerzy Szczupaczyński. 1998
 
ZA K
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
200   2002100103498 W.10349 Za kulisami spektaklu : medialne wizerunki polityki / red. nauk. Marek Sokołowski. 2009
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
201   2002100103788 W.10378 800 dni : szok kontrolowany / Balcerowicz, Leszek. 1992
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
202   2002100103887 W.10388 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1, A-C / red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. Włodzimierz Bernacki, Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski, Jacek M. Majchrowski, Bogdan Szlachta, Marek Waldenberg. 1997
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
203   2002100104006 W.10400 Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy. 2005
 
WAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
204   2002100104174 W.10417 Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku / Wapiński, Roman. 1997
 
RAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
205   2002100105690 W.10569 Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej / Raciborski, Jacek. 2011
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
206   2002100106000 W.10600 Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce : (1980-1989) : studium historyczno-politologiczne / Janowski, Karol B.. 2003
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
207   2002100106130 W.10613 Wizerunek polityka w III RP : kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne / Zaręba, Agnieszka Magdalena. 2011
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
208   2002100106154 W.10615 Konserwatyzm : historia i współczesność / pod red. Stefana Stępnia. 2003
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
209   2002100106949 W.10694 Demokratyczna rekonstrukcja : z socjologii radykalnej zmiany społecznej / Wnuk-Lipiński, Edmund. 1996
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
210   2002100106895 W.10689 Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji / Zawadzki, Janusz. 2006
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
211   2002100107656 W.10765 Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2006
212   2002100107663 W.10766 Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2006
213   2002100107168 W.10716 Populizm w Europie : defekt i przejaw demokracji? / red. nauk. Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak. 2010
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
214   2002100107212 W.10721 Leksykon polityków wszech czasów : od Ramzesa II do Tony'ego Blaira / Dobek, Rafał. 2008
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
215   2002100107786 W.10778 Grupy interesu : teorie i działanie / pod red. Zbigniewa Machelskiego i Lecha Rubisza. 2003
 
MED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
216   2002100108189 W.10818 Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas. 2007