START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Opracowanie ogólne (GENERAL STUDIES)


Zawartość półki


 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000100160695 K.16069 Słownik frazeologiczny PWN / oprac. Anna Kłosińska. 2011
2   2000100160718 K.16071 Słownik języka polskiego PWN / oprac. Lidia Drabik [et al.] ; współpr. Anna Stankiewicz. 2006
3   2002100012158 W.1215 Słownik języka polskiego PWN. [T. 1], A-K / [red. nauk. Mieczysław Szymczak ; red. t. Hipolit Szkiłądź et al. ; oprac. haseł Halina Ambroziak-Więckowska et al.]. 1999
4   2002100012165 W.1216 Słownik języka polskiego PWN. [T. 2], L-P / [red. nauk. Mieczysław Szymczak ; red. t. Hipolit Szkiłądź et al. ; oprac. haseł Halina Ambroziak-Więckowska et al.]. 1999
5   2002100012172 W.1217 Słownik języka polskiego PWN. [T. 3], R-Z / [red. nauk. Mieczysław Szymczak ; red. t. Hipolit Szkiłądź et al. ; oprac. haseł Halina Ambroziak-Więckowska et al.]. 1999
6   2000100068786 K.6878 Słownik języka polskiego PWN. [] A-K / T.1 [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
7   2000100068793 K.6879 Słownik języka polskiego PWN. [] A-K / T.1 [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
8   2000100068809 K.6880 Słownik języka polskiego PWN. [T.2] L-P / [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
9   2000100068816 K.6881 Słownik języka polskiego PWN. [T.2] L-P / [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
10   2000100068823 K.6882 Słownik języka polskiego PWN. [T.3] R-Z / [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
11   2000100068830 K.6883 Słownik języka polskiego PWN. [T.3] R-Z / [red. naukowy Mieczysław Szymczak]. 2002
12   2002100085749 W.8574 Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Mieczysław Szymczak. 1993
13   2000100158050 K.15805 Słownik politologii / [tł. Maciej Kornobis, Piotr Kornobis, Krzysztof Wolański]. 2008
14   2000100115817 K.11581 Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. pol. wyd. Marek Tabin ; [aut. Maxine Molyneux et al. ; przeł. Alina Kapciak et al.] ; Oxford. 2005
15   2002100063860 W.6386 Słownik synonimów polskich / Zofia Kurzowa [et al.] ; pod red. nauk. Zofii Kurzowej. 1998
16   2000200492634 G.49263 Słownik terminologiczny sztuk pięknych / red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (koordynator), Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota. 2020
17   2000200492627 G.49262 Słownik terminologiczny sztuk pięknych / red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (koordynator), Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota. 2020
18   2000100171974 K.17197 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / [oprac. pod kier. Bolesława Balcerowicza] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. 2002
19   2000100066362 K.6636 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / [red. Wojciech Łepkowski]. 2002
20   2000100163115 K.16311 Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami / oprac. Lidia Drabik ; [oprac. etymologii: Andrzej Bańkowski et al.]. 2009
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
21   2000100158067 K.15806 Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Heywood, Andrew. 2008
22   2000100179628 K.17962 Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Heywood, Andrew. 2008
 
ANG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
23   2000100097281 K.9728 Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europey Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" / [oprac. wersji polskiej Joanna Miller]. 1998
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
24   2000100087237 K.8723 Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bankowicz, Bożena. 2006
25   2000100160701 K.16070 Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bankowicz, Bożena. 2006
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
26   2000100142493 K.14249 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert. 2010
27   2000100142509 K.14250 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert. 2010
28   2000200456742 G.45674 Bezpieczeństwo informacji: słownik pojęć i skrótów / Białoskórski, Robert. 2010
29   2000100148655 K.14865 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert. 2008
30   2000100148662 K.14866 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert. 2008
31   2000200456773 G.45677 Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach / Białoskórski, Robert. 2008
32   2000100112069 K.11206 Leksykon handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P. 2007
 
BIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
33   2000100050873 K.5087 Bibliografia : wydawnictwa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2003 / [oprac. zespół Anna Kierzkowska i in.]. 2003
34   2000100072875 K.7287 Bibliografia : publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2004 / [Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. 2004
35   2000100116203 K.11620 Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w roku 2005 / Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ; [red. i oprac. Hanna Długołęcka, Magdalena Niwińska]. 2005
36   2000100158333 K.15833 Biblioteka uczelniana - biblioteką jakości / red. nauk. Alina Nowak, Bolesław Ochodek ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. 2010
37   2000100103050 K.10305 Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. 1998
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
38   2000100056943 K.5694 Glosariusz Negocjatora / Biegaj, Agnieszka. 2001
39   2000100018156 K.1815 Leksykon symboli / Biedermann, Hans. 2001
 
BOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
40   2000100085998 K.8599 Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury / Bober, Anna. 2005
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
41   2000100062883 K.6288 Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski.
42   2000100062890 K.6289 Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski.
 
COR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
43   2000100144190 K.14419 Angielski i francuski słownik obrazkowy : odszukaj słowo według ilustracji, znajdź właściwą ilustrację słowa / Corbeil, Jean-Claude. 1990
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
44   2000100159699 K.15969 Podręczny słownik bibliotekarza / Czapnik, Grzegorz. 2011
45   2000100118566 K.11856 Rysunek techniczny i planistyczny / Czarnecki, Bartosz. 2002
 
DOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
46   2000100164297 K.16429 Doświadczenie nowoczesności : perspektywa polska - perspektywa europejska / red. nauk. Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski. 2012
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
47   2000200478188 G.47818 Dziekanaty na wyższych uczelniach : funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki / Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak, Michał Matusewicz, Irena Senator. 2018
48   2000100138748 K.13874 Idee i ideologie we współczesnym świecie / Dziubka, Kazimierz. 2008
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
49   2000100160770 K.16077 Ekologia i ochrona środowiska / [wyd. Danuta Borowska-Mostafa, Beata Gutowska, Monika Kalinowska ; red. prowadzący Wojciech Baturo]. 2011
50   2000100097298 K.9729 Ekonomia, finanse, pieniądz : glosariusz. [] / [oprac. wersji polskiej Maria Rzewuska, Anna Gałkiewicz, Jolanta Falkenberg]. 2001
51   2000100097304 K.9730 Ekonomia, finanse, pieniądz : indeksy [T.2] / [oprac. wersji polskiej Maria Rzewuska, Anna Gałkiewicz, Jolanta Falkenberg]. 2001
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
52   2001700243283 G.24533 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 20, wielk - żyzno / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
53   2001700243290 G.24532 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 19, trybu - wielk / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
54   2001700243184 G.24521 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 8, karpi - krema / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
55   2001700243221 G.24515 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 2, ayles - bug / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
56   2001700243177 G.24517 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 4, decca - eutro / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
57   2001700243191 G.24519 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 6, górni - indoa / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
58   2001700243368 G.24523 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 10, ludno - mikro / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
59   2001700243412 G.24525 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 12, nieśp - pakt / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
60   2001700243566 G.24527 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 14, polsk - prasa / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
61   2001700243245 G.24529 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 16, Rosja - simen / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
62   2001700243306 G.24531 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 18, syrin - trybu / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
63   2001700243313 G.24522 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 9, krema - ludno / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
64   2001700243269 G.24516 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 3, buga - decat / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
65   2001700243276 G.24518 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 5, eutro - górni / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
66   2001700243207 G.24520 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 7, indoc - karpi / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
67   2001700243467 G.24524 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 11, mikro - nieśn / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
68   2001700243511 G.24526 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 13, pakt - polsc / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
69   2001700243252 G.24528 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 15, prasa - rosiń / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
70   2001700243238 G.24530 Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 17, simic - Syria / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005
71   2000100204597 K.20459 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 1], A-G / [pod red. Andrzeja Bolewskiego] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 1991
72   2000100204603 K.20460 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 2], H-O / pod red. Andrzeja Bolewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 1992
73   2000100204610 K.20461 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 3], P-S / pod red. Andrzeja Bolewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 1993
74   2000100204627 K.20462 Encyklopedia surowców mineralnych. [T. 4], Ś-Ż / pod red. Andrzeja Bolewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 1994
75   2000100074282 K.7428 Encyklopedia terroryzmu / red. prow. Bożena Zasieczna ; red. meryt. Andrzej Zasieczny ; [aut. Robert P. Anderson et al.]. 2004
76   2000100104354 K.10435 Encyklopedia terroryzmu / red. prow. Bożena Zasieczna ; red. meryt. Andrzej Zasieczny ; [aut. Robert P. Anderson et al.]. 2004
77   2000100104361 K.10436 Encyklopedia terroryzmu / red. prow. Bożena Zasieczna ; red. meryt. Andrzej Zasieczny ; [aut. Robert P. Anderson et al.]. 2004
78   2000100147962 K.14796 Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. 2011
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
79   2000100136478 K.13647 Słownik biznesu angielsko-polski, polsko-angielski / Gordon, Jacek. 2010
80   2000100136485 K.13648 Słownik biznesu angielsko-polski, polsko-angielski / Gordon, Jacek. 2010
 
HIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
81   2000100160749 K.16074 Historia / [wydawcy Danuta Borowska-Mostafa, Beata Gutowska, Monika Kalinowska ; red. prowadzący Hadrian Kamiński]. 2011
82   2000100144039 K.14403 Historia idei politycznych : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Stanisław Filipowicz [et al.]. 2002
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
83   2000100095607 K.9560 Innowacje i transfer technologii : słownik pojęć / [red. Krzysztof B. Matusiak]. 2005
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2000100074336 K.7433 Journal of Reliability of Structures and Materials : Volume 1, Issue 1, 2004. 2004
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
85   2000100063873 K.6387 ABC Unii Europejskiej : Euroleksykon: instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka / Jasper, Claudia. 2004
86   2000100063880 K.6388 ABC Unii Europejskiej : Euroleksykon: instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka / Jasper, Claudia. 2004
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
87   2000100165188 K.16518 Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Kaliszewski, Andrzej. 2012
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
88   2000100169438 K.16943 Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym / Kapusta, Piotr. 2012
89   2000100169445 K.16944 Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym / Kapusta, Piotr. 2012
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
90   2000100061992 K.6199 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa / pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. 2004
91   2000100062005 K.6200 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa / pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. 2004
92   2000100062012 K.6201 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa / pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. 2004
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
93   2000100129425 K.12942 Bezpieczeństwo i dyplomacja : słownik terminów / Kunikowski, Jerzy. 2008
94   2000100129432 K.12943 Bezpieczeństwo i dyplomacja : słownik terminów / Kunikowski, Jerzy. 2008
95   2000100138656 K.13865 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Kundera, Jarosław. 2008
96   2000100138663 K.13866 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Kundera, Jarosław. 2008
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
97   2000100125830 K.12583 Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław. 2009
98   2000100125878 K.12587 Słownik pedagogiczny / Kupisiewicz, Czesław. 2009
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
99   2000100202333 K.20233 Leksykon obronności : Polska i Europa / red. nauk.: Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo. 2014
100   2000100202340 K.20234 Leksykon obronności : Polska i Europa / red. nauk.: Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo. 2014
101   2000100136744 K.13674 Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sbastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. 2010
102   2000100186701 K.18670 Leksykon pojęć politycznych / red. nauk. Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski. 2013
103   2000100090107 K.9010 Leksykon politologii : wraz z aneksem o reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. 2004
104   2000100092996 K.9299 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et. al.]. 1999
105   2000100093306 K.9330 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et al.]. 2003
106   2000100093313 K.9331 Leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [et al.]. 2003
107   2000100152768 K.15276 Leksykon świata : wszystko o państwach i największych miastach świata : liczby, geografia polityczna, ekonomia / [tł. Renata Szredzińska et al.]. 2009
108   2000100152775 K.15277 Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Thierry'ego Sanjuana ; zespół red. Elisabeth All'es [! et al. ; aut. haseł 'Elisabeth All'es et al.] ; przekł. z fr. Irena Kałużyńska. 2009
109   2000100156025 K.15602 Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Thierry'ego Sanjuana ; zespół red. Elisabeth All'es [! et al. ; aut. haseł 'Elisabeth All'es et al.] ; przekł. z fr. Irena Kałużyńska. 2009
110   2000100058619 K.5861 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz. 2004
111   2000100058633 K.5863 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz. 2004
112   2000100137208 K.13720 Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych / Piotr Ebbig [et al. ; wstęp Sebastian Wojciechowski]. 2007
113   2000100076460 K.7646 Leksykon zarządzania / [red. prow. Maria Adamska]. 2004
114   2000100082690 K.8269 Leksykon zarządzania / [red. prow. Maria Adamska]. 2004
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
115   2000100090251 K.9025 Encyklopedia prawa w zarysie / Lewandowski, Jerzy. 2004
116   2000100100783 K.10078 Encyklopedia prawa w zarysie / Lewandowski, Jerzy. 2004
 
LIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
117   2000100167847 K.16784 Analiza informacji : teoria i praktyka / Liedel, Krzysztof. 2012
 
ŁOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
118   2000100115923 K.11592 Encyklopedia prawa / Łopatka, Adam. 1998
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
119   2000100101872 K.10187 Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa / Majchrowska, Barbara. 2007
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
120   2000100054529 K.5452 Wracając do lat hiszpańskich / Makowiecka, Gabriela. 1992
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
121   2000100022474 K.2247 Mała encyklopedia techniki / pod red. Adama Tadeusza Trzoskolańskiego. 1969
122   2000100145715 K.14571 Mała encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. 2001
123   2000100050675 K.5067 Mały leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [i in.]. 2001
124   2000100050682 K.5068 Mały leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [i in.]. 2001
125   2000100093351 K.9335 Mały leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [i in.]. 2004
126   2000100093375 K.9337 Mały leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [i in.]. 2004
127   2000100093382 K.9338 Mały leksykon systemów politycznych / Tomasz Goduń [i in.]. 2004
128   2000100158357 K.15835 Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary [i in.]. 2007
129   2000100048030 K.4803 Mały słownik stosunków międzynarodowych / pod red. Grażyny Michałowskiej. 1997
130   2000100048047 K.4804 Mały słownik stosunków międzynarodowych / pod red. Grażyny Michałowskiej. 1997
131   2000100061817 K.6181 Mały słownik stosunków międzynarodowych / pod red. Grażyny Michałowskiej. 1997
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
132   2000100135143 K.13514 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski / Misztal-Kania, Aleksandra. 2008
133   2000100135150 K.13515 Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski / Misztal-Kania, Aleksandra. 2008
 
MOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
134   2000100058541 K.5854 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław. 2003
135   2000100098783 K.9878 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław. 2003
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
136   2001700239958 G.24133 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1, A - Bre / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
137   2001700239927 G.24135 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 3, Eur - Iog / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
138   2001700239903 G.24137 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 5, Leb - Nil / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
139   2001700240312 G.24139 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 7, Pri - Sud / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
140   2001700239934 G.24134 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2, Bri - Eur / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
141   2001700239897 G.24136 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4, Ion - Leb / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
142   2001700239880 G.24138 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6, Nim - Pri / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
143   2001700240329 G.24140 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 8, Sud - Żyz / [red. nauk. Bartłomiej Kaczorowski ; zespół red. Wojciech Baturo et al.]. 2004
144   2002100084896 W.8489 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1, A - C / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1995
145   2002100084902 W.8490 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2, D - H / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1995
146   2002100084919 W.8491 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 3, I - Ł / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1995
147   2002100084926 W.8492 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4, M - P / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1996
148   2002100084933 W.8493 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 5, P - S / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1996
149   2002100084940 W.8494 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6, S - Z / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1997
150   2002100084957 W.8495 Nowa encyklopedia powszechna PWN. [T. 7], Suplement / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1999
151   2000100057438 K.5743 Nowa encyklopedia powszechna PWN. A-C / T.1 [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
152   2000100057445 K.5744 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 D-H / [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
153   2000100057452 K.5745 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.3 I-Ł / [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
154   2000100057469 K.5746 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.4 M-P / [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
155   2000100057476 K.5747 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.5 P-S / [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
156   2000100057483 K.5748 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.6 S-Z / [red. nacz. Barbara Pietrozolin-Skowrońska]. 1998
157   2000100068748 K.6874 Nowy słownik języka polskiego / [red. tomu Elżbieta Sobol]. 2003
158   2000100068724 K.6872 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański. 2003
159   2002100012141 W.1214 Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; [oprac. haseł Jan Grzenia et al.]. 2002
160   2000100068762 K.6876 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN / pod red. Andrzeja Markowskiego. 2003
161   2002100012134 W.1213 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN / pod red. Andrzeja Markowskiego ; [oprac. haseł Agnieszka Grzegółka-Maciejewska et al.]. 2002
162   2000100053546 K.5354 Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII-XVII wieku / Nowak, Tadeusz Marian. 1995
 
OGÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
163   2000100145708 K.14570 I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009 : informator tematyczny i osobowy / [red. nauk. Andżelika Mirska]. 2009
 
OPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
164   2000100103074 K.10307 Opracowanie rzeczowe : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Piotra Bierczyńskiego. 2006
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
165   2000100103104 K.10310 Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w centralnej kartotece haseł wzorcowych / Paluszkiewicz, Anna. 1999
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
166   2000100145753 K.14575 Partie i ugrupowania parlamentarne III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. 2006
 
PLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2000100167724 K.16772 Nagle, w świecie / Plutowicz, Jerzy. 2006
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
168   2000100049662 K.4966 Podstawowe terminy ekonomiczne / pod red. Janusza Jeziorskiego. 1995
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
169   2000200476528 G.47652 Godna praca tajemniczym skarbem człowieka / Polańska, Aurelia. 2018
170   2000100145760 K.14576 Polskie partie i ugrupowania parlamentarne / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. 2004
171   2000100156285 K.15628 Polskie służby specjalne : słownik / pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. 2011
172   2000200498018 G.49801 Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska / red. nauk. Aleksandra Pethe, Anna Musialik-Chmiel, Rafał Śpiewak. 2019
173   2002100012110 W.1211 Polszczyzna na co dzień / pod red. Mirosława Bańko ; [aut. Jan Grzenia et al.]. 2006
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
174   2000100044551 K.4455 Kto jest kim w Rosji po 1917 roku / Przebinda, Grzegorz. 2000
175   2000100156018 K.15601 Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony / Przybylska-Maszner, Beata. 2009
176   2000200459286 G.45928 Przenikania = Interpenetrations / Sołtys, Magdalena. 2011
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2000100094723 K.9472 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz. 2004
178   2000100094730 K.9473 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz. 2004
 
RYD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
179   2000100058589 K.5858 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz. 2003
180   2000100058596 K.5859 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz. 2003
181   2000100145746 K.14574 Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Rydzkowski, Janusz. 2003
 
SHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
182   2000100166475 K.16647 The HarperCollins dictionary of American government and politics / Shafritz, Jay M. 1993
 
SMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
183   2000100157497 K.15749 Leksykon przedsiębiorcy / Šmid, Wacław. 2007
 
TAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
184   2000100144053 K.14405 Nauki polityczne / Tansey, Stephen D. 1997
 
WHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
185   2000100052853 K.5285 Who is who polskich finansów / [red. nacz. Rita Schultz ; red. prowadzący Aneta Witczak]. 2000
 
WRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
186   2000100169339 K.16933 Słownik geografii społeczno-ekonomicznej / Wrona, Jerzy. 2012
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
187   2000100162347 K.16234 Nazwy geograficzne Europy w języku polskim / Zierhoffer, Karol. 2011
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
188   2000100130728 K.13072 Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Antczak, Mariola. 2009
 
BAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
189   2000100068700 K.6870 Mały słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław. 2003
190   2000100068717 K.6871 Mały słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław. 2003
191   2000100156001 K.15600 Słownik wyrazów kłopotliwych / Bańko, Mirosław. 2006
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
192   2000100044650 K.4465 Business English : angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii handlowej / oprac. Rudolf H. Nocoń. 1959
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
193   2000100062463 K.6246 Dictionnaire des difficultes du français / Colin, Jean-Paul. 1991
 
DIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
194   2000100167533 K.16753 Dictionary of Business / Christopher Pass [et.al.] ; HarperCollins Publishers. 2005
195   2000100167519 K.16751 Dictionary of Science / Research Machines Plc ; HarperCollins Publishers. 2005
196   2000100167496 K.16749 Dictionary of Sociology / ed. by David Jary and Julia Jary ; HarperCollins Publishers. 2005
 
DID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
197   2000100073179 K.7317 Słownik filozofii / Didier, Julia. 1993
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
198   2000100152010 K.15201 E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. 2011
199   2000100137505 K.13750 E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek et al.]. 2009
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
200   2000100066287 K.6628 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. 2004
201   2000100066294 K.6629 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [T.2] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. 2004
202   2000100066300 K.6630 Europa Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie [T.3] / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. 2004
 
GEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
203   2000100160763 K.16076 Geografia / [wydawcy Danuta Borowska-Mostafa, Beata Gutowska, Monika Kalinowska ; red. prowadzący Bartosz Działoszyński]. 2011
204   2000100163726 K.16372 Geografia świata. [2], Społeczeństwo i gospodarka / [red. Iwona Swenson]. 2008
205   2000100165881 K.16588 Geografia świata. [1], Środowisko przyrodnicze / [red. Janusz Puskarz]. 2008
 
GĘS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
206   2000100018767 K.1876 Słownik terminów ekonomiczno-prawnych. Gęsicki, Łukasz. 1995
 
HAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
207   2000100103098 K.10309 Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych / oprac. Maria Gajowniczek-Woźniak [i in.] ; pod red. Anny Paluszkiewicz i Marii Lenartowicz. 1999
 
HOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
208   2000100136881 K.13688 Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Howorka, Bolesław. 2010
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
209   2000200454182 G.45418 Informatyka i technika w dobie XXI wieku / red. nauk. Wacław Frydrychowicz, Tomasz Dzik ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. 2014
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
210   2000100055960 K.5596 Internet : słownik angielsko-polski / [Langenscheidt]. 2001
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
211   2000100152003 K.15200 Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel. 2010
212   2000100137482 K.13748 Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2009
 
KAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
213   2000100082706 K.8270 Leksykon kontroli / Kałużny, Stanisław. 2002
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
214   2000100047521 K.4752 Słownik ortograficzny : rejestr wyrazów występujących w języku polskim / Karpowicz, Tomasz. 2001
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
215   2000100160596 K.16059 Leksykon marketingu / Kienzler, Iwona. 2008
216   2000100048207 K.4820 Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski / Kienzler, Iwona. 2001
 
KIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
217   2000100054963 K.5496 Kim kto jest w województwie lubelskim? / [przygotował zespół: Hanna Bednarzewska, Alicja Chwałczyk, Czesław Dąbrowski i in.]. 2000
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
218   2000100152034 K.15203 Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Kisilowska, Małgorzata. 2010
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
219   2000100063170 K.6317 Księga 10-lecia : uczelnie niepaństwowe w Polsce / [red. nauk. Józef Szabłowski].
 
ŁYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
220   2000100103135 K.10313 Katalog przedmiotowy : Cz.1, Teoria / Łysakowski, Adam. 2002
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
221   2000100052372 K.5237 Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze : leksykon integracji gospodarczej / tekst Anna Łabędzka i Joanna Fiodorow. 2000
222   2000100083185 K.8318 Międzynarodowy słownik podatkowy / pod red. Susan M. Lyons ; tł. [z ang.] Agnieszka Krawczyk ; hasła pol. i weryfikacja nauk. Jan Głuchowski. 1997
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
223   2000100152843 K.15284 Społeczeństwo informacyjne : leksykon - przewodnik / Muszyński, Jerzy. 2010
 
MNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
224   2000100098400 K.9840 Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka. 2006
 
NAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
225   2000100137499 K.13749 Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Nahotko, Marek. 2010
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
226   2000100152041 K.15204 Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Pacek, Jarosław. 2010
 
PAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
227   2000100152782 K.15278 Leksykon HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : (ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim) / Padzik, Kinga. 2002
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
228   2000100083192 K.8319 Słownik : podatki - cła - ubezpieczenia : tom I angielsko-polski / Ratajczak, Piotr. 2000
 
ROC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
229   2000100057490 K.5749 Rocznik 2002 / [red. nacz. Dariusz Kalisiewicz]. 2002
 
RUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
230   2000100160725 K.16072 Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej / Runge, Anna. 2008
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
231   2000100138076 K.13807 Standardy biblioteczne : praktyka, teoria, projekty / pod red. Mai Wojciechowskiej ; [tł. tekstów obcojęzycznych Anna Aniszewska, Katarzyna Kant]. 2010
232   2001700025650 G.10665 Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław. 1997
233   2001700025667 G.10565 Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław. 1997
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
234   2000200454403 G.45440 Czerwony Tybet / Stefanicki, Robert. 2014
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
235   2000100145388 K.14538 Stosunki miedzynarodowe / pod red. Teresy Loś-Nowak, Agnieszki Florczak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2010
236   2000100187036 K.18703 Stosunki miedzynarodowe / pod red. Teresy Loś-Nowak, Agnieszki Florczak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. 2010
 
SYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
237   2000100142516 K.14251 Geopolityka : słownik terminologiczny / Sykulski, Leszek. 2009
 
SUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
238   2000100152751 K.15275 Leksykon dyplomatyczny / Sutor, Julian. 2010
 
UNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
239   2000100064078 K.6407 Unia Europejska - leksykon integracji / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. 2004
240   2000100076347 K.7634 Unia Europejska : słownik encyklopedyczny / [red. nacz. Wojciech Głuch]. 2004
241   2000200456513 G.45651 Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / red. nauk. Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais. 2015
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
242   2000100160756 K.16075 Wiedza o społeczeństwie / [wydawcy Danuta Borowska-Mostafa, Beata Gutowska, Monika Kalinowska ; red. prowadzący Aldona Mikusińska]. 2011
243   2002100012127 W.1212 Wielki słownik wyrazów obcych PWN / pod red. Mirosława Bańko. 2008
244   2002100083622 W.8362 Wielki słownik wyrazów obcych PWN / pod red. Mirosława Bańko. 2011
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
245   2000100103128 K.10312 Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. / [red. tomu Janusz Nowicki]. 2002
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
246   2000100167557 K.16755 World Encyclopedia / Research Machines plc. ; HarperCollins Publishers. 2005
 
ŻUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
247   2000100161494 K.16149 Audiobooki w bibliotece / Żukowska, Aldona. 2012
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
248   2000100054772 K.5477 Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce : informator / [oprac. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich]. 2003
 
BLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
249   2001700004372 G.9126 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark. 1995
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
250   2001700000282 G.1464 Wstęp do metod i technik badań społecznych / Sztumski, Janusz. 1984
 
DOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
251   2000100093702 K.9370 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.. 1999
252   2000100189900 K.18990 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.. 1999
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
253   2000100191507 K.19150 Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2011
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
254   2000100191934 K.19193 Projektowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce / kierownik zespołu Eugeniusz Stroiński ; członkowie zespołu: Wojciech Boratyński [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. 2011
 
KAČ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
255   2000100192559 K.19255 Kul’turnye cennosti Rossijskoj Imperii : Istoriâ formirovaniâ i sohraneniâ. Monografiâ / Kačalova, V.G. 2011
 
IŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
256   2002100018174 W.1817 Dzieje nauki polskiej / Iłowiecki, Maciej. 1981
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
257   2002100025394 W.2539 Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych / Cienkowski, Witold Paweł. 1994
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
258   2002100085183 W.8518 Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych / Latusek, Arkadiusz. 2012
 
XLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
259   2002100025837 W.2583 XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych : koła naukowe szkołą twórczego działania T. 1 / [kom. org.: Jerzy Wilde et al.]. 2012
260   2002100025844 W.2584 XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych : koła naukowe szkołą twórczego działania T. 2 / [kom. org.: Jerzy Wilde et al.]. 2012
 
PUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
261   2000200449959 G.44995 Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. 2012
 
MEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
262   2000200453413 G.45341 Mechanizm rozwoju sektora żywnościowego / red. nauk. Kazimierz Meredyk ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2014
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
263   2000200454380 G.45438 Edusimulations : Metodyka i technologia kształcenia zespołowego z zastosowaniem sieciowych gier symulacyjnych / red. Kazimierz Wieczorkowski. 2015
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
264   2000200454397 G.45439 Trzeba się bić / Balcerowicz, Leszek. 2014
 
MIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
265   2002100098077 W.9807 Rozmyślajcie nad mową! / Miodek, Jan. 1999
266   2002100040274 W.4027 Słownik ojczyzny polszczyzny / Miodek, Jan. 2002
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
267   2000200456445 G.45644 Badania miejskie i regionalne : Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach / red. nauk. Andrzej Klasik. 2015
 
OBY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
268   2000200456940 G.45694 Obywatele, gospodarka, rozwój / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; [Aneta Brusik et al.]. 2015
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
269   2000200457084 G.45708 Podstawy ergonomii / Trzeciak, Mieczysław. 2000
270   2000200457091 G.45709 Podstawy ergonomii / Trzeciak, Mieczysław. 2000
 
UZN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
271   2000200458166 G.45816 Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym : ujęcie modelowe / Grażyna Voss, Rafał Drewniak, Robert Musiałkiewicz, Piotr Prewysz-Kwinto. 2015
272   2000200458173 G.45817 Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym : ujęcie modelowe / Grażyna Voss, Rafał Drewniak, Robert Musiałkiewicz, Piotr Prewysz-Kwinto. 2015
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
273   2000200458791 G.45879 Zachód jako system społeczno-gospodarczy / Krawczyk, Rafał. 2016
 
RUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
274   2000200459606 G.45960 Profesorskim okiem : felietony profesora Eugeniusza Ruśkowskiego z lat 2002-2005. [1] / Ruśkowski, Eugeniusz. 2014
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
275   2000200459736 G.45973 59 twarzy Doktora Czy, czyli Podróże do raju nauki / Siewiorek, Robert. 2015
276   2000200459743 G.45974 Kot Einsteina : 128 opowieści o nauce / Siewiorek, Robert. 2014
277   2000200459729 G.45972 Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a polish-swiss adventure with science / Siewiorek, Robert. 2016
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
278   2000200459989 G.45998 Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku : wymiary, problemy, idee / red. nauk. Małgorzata Such-Pyrgiel, Kateryna Novikova. 2016
 
KRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
279   2000200459965 G.45996 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 / red. nauk. Anna Zaorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung. 2014
 
SKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
280   2000200461814 G.46181 Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Skórska, Anna. 2016
 
NET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
281   2000200461784 G.46178 Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych / red. nauk. Maciej Mitręga. 2016
 
NEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
282   2000100169070 K.16907 Słownik skrótów i terminów : transport, spedycja, logistyka / Neider, Janusz. 2011
 
JĘZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
283   2000200462491 G.46249 Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce/ red. nauk. Jolanta Łącka-Badura. 2016
 
BĄB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
284   2002100060395 W.6039 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / Bąba, Stanisław. 2002
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
285   2000200473503 G.47350 Międzynarodowy handel produktami wiedzy / Kuźnar, Andżelika. 2017
 
SYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
286   2000200476801 G.47680 Symbole graficzne : barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa : znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej / Polski Komitet Normalizacyjny. 2006
 
ZNA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
287   2000200476818 G.47681 Znaki bezpieczeństwa : ewakuacja / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. 1992
288   2000200476825 G.47682 Znaki bezpieczeństwa : ochrona i higiena pracy : (zmiana Az 2) / Polski Komitet Normalizacyjny. 2001
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
289   2000200480105 G.48010 21 lekcji na XXI wiek / Harari, Yuval Noah. 2018
290   2000200480174 G.48017 Homo deus : krótka historia jutra / Harari, Yuval Noah. 2018
 
ILU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
291   2002100083578 W.8357 Ilustrowana encyklopedia powszechna. [T. 1], A-C / red. prow. Jadwiga Marcinek. 2009
292   2002100083585 W.8358 Ilustrowana encyklopedia powszechna. [T. 2], D-J / red. prow. Jadwiga Marcinek. 2010
293   2002100083592 W.8359 Ilustrowana encyklopedia powszechna. [T. 3], K-M / red. prow. Jadwiga Marcinek. 2010
294   2002100083608 W.8360 Ilustrowana encyklopedia powszechna. [T. 4], N-R / red. prow. Jadwiga Marcinek. 2010
295   2002100083615 W.8361 Ilustrowana encyklopedia powszechna. [T. 5], S-Z / red. prow. Jadwiga Marcinek. 2010
 
CEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
296   2000200481775 G.48177 Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta / Twardzik, Małgorzata. 2018
 
WŚW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
297   2000200481805 G.48180 W świecie aksjologii, polityki i kultury : studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych) / Marek Łuczak, Aleksandra Pethe, Rafał Śpiewak, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak ; przy współudziale Barbary Filipczyk i Bogny Zacny (opracowanie statystyczne). 2018
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
298   2000200481867 G.48186 Rynek usług szkoleniowych w Polsce : uwarunkowania, modele, implikacje / Winnicka-Wejs, Alicja. 2018
 
SZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
299   2000200482611 G.48261 Żelbeton / Szelągowska-Mironiuk, Angelika. 2017
 
MÜL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
300   2002100085176 W.8517 Wielki słownik skrótów i skrótowców / Müldner-Nieckowski, Piotr. 2007
 
LAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
301   2000200484226 G.48422 Metafory w naszym życiu / Lakoff, George. 2010
 
KOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
302   2000200485698 G.48569 Voltaire finansista / Koźmiński, Leon. 2019
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
303   2000200492030 G.49203 Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich / Kandiński, Wassily. 2019
304   2000200492023 G.49202 Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich / Kandiński, Wassily. 2019
305   2000200485858 G.48585 Resortowe dzieci : biznes / Kania, Dorota. 2019
 
LOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
306   2000200486206 G.48620 Logistyka i administrowanie w mediach : zarządzanie Big Data / [red. nauk. Agata Opolska-Bielańska] ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski. 2019
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
307   2000200486367 G.48636 Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Szafrański, Leszek. 2019
 
ŻMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
308   2000200486749 G.48674 Warszawianka / Żmiejewska, Ida. 2019
 
OKN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
309   2000200489382 G.48938 Narodziny miasta komunalnego : struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku / Okniński, Piotr. 2018
 
HUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
310   2000200491996 G.49199 Światło w fotografii : magia i nauka / Hunter, Fil. 2013
311   2000200491989 G.49198 Światło w fotografii : magia i nauka / Hunter, Fil. 2013
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
312   2000200492016 G.49201 Fotografia produktowa : od przedmiotu do martwej natury / Schuy, Eberhard. 2016
313   2000200492009 G.49200 Fotografia produktowa : od przedmiotu do martwej natury / Schuy, Eberhard. 2016
 
MAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
314   2000200495666 G.49566 Korporacja bezpieczeństwa cywilnego / Magpie, Agatha. 2019
 
IWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
315   2000200499800 G.49980 Mestwin : w 80. rocznicę urodzin Mestwina Stanisława Kostki (1937-2015) / Iwacewicz-Orłowska, Anna. 2017
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
316   2000200514312 G.51431 Anatomia i fizjologia człowieka / Michajlik, Aleksander. 2019
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
317   2001700289076 G.29537 Biznes. T. 1, Zarządzanie firmą. Cz. 1 / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
318   2001700289083 G.29538 Biznes. T. 2, Zarządzanie firmą. Cz. 2 / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
319   2001700289328 G.29540 Biznes. T. 4, Finanse / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
320   2001700289069 G.29539 Biznes. T. 3, Marketing / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
321   2001700289335 G.29541 Biznes. T. 5, Zarządzanie zasobami ludzkimi / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
322   2001700289052 G.29542 Biznes. T. 6, Planowanie kariery / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
323   2001700289342 G.29543 Biznes. T. 7, Twórcy teorii ekonomicznych / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
324   2001700289359 G.29544 Biznes. T. 8, Giganci biznesu / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
325   2001700289366 G.29545 Biznes. T. 9, Słownik pojęć ekonomicznych A-O / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
326   2001700289373 G.29546 Biznes. T. 10, Słownik pojęć ekonomicznych P-Ż / Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
327   2000200521006 G.52100 Zarządzanie transferem technologii kosmicznych / Wachowicz, Marta E. 2019
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
328   2000200545576 G.54557 Cień przeszłości / Gawkowski, Krzysztof. 2018
329   2000200535065 G.53506 Odnowa / Gawkowski, Krzysztof. 2021
330   2000200535072 G.53507 Odnowa / Gawkowski, Krzysztof. 2021
331   2000200535089 G.53508 Odnowa / Gawkowski, Krzysztof. 2021
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
332   2000200537663 G.53766 Nauka o informacji / pod red. Wiesława Babika. 2016
333   2000200537656 G.53765 Nauka o informacji / pod red. Wiesława Babika. 2016
 
KAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
334   2000200538387 G.53838 Sprawa rolnika : zbrodnia prawie doskonała / Kassner, Monika. 2021
 
EVA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
335   2000200538585 G.53858 Historia kolorów : tajemniczy świat barw / Evans, Gavin. 2019
 
BIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
336   2000200539285 G.53928 Big data w humanistyce i naukach społecznych / red. nauk. Aneta Firlej-Buzon. 2020
337   2000200539278 G.53927 Big data w humanistyce i naukach społecznych / red. nauk. Aneta Firlej-Buzon. 2020
 
KUM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
338   2000200549789 G.54978 Robbins patologia / Kumar, Vinay. 2019
339   2000200549772 G.54977 Robbins patologia / Kumar, Vinay. 2019
 
NOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
340   2000200550969 G.55096 Chłopczyce z Kabulu : za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie / Nordberg, Jenny. 2021