START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Ochrona środowiska (ECOLOGY)


Zawartość półki


 
ŻAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000100131626 K.13162 Odpady opakowaniowe : wytyczne Unii Europejskiej, nowe ustawodawstwo, technologie recyklingu, recykling - lista przedsiębiorstw / Żakowska, Hanna. 2002
2   2000200516378 G.51637 Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie / Żakowska, Hanna. 2017
3   2000200519003 G.51900 Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie / Żakowska, Hanna. 2017
4   2000100131640 K.13164 Opakowania biodegradowalne : recykling organiczny, mechanizm biodegradacji, metody badań przydatności do kompostowania, biodegradowalne materiały opakowaniowe / Żakowska, Hanna. 2003
5   2000100144640 K.14464 Recykling odpadów opakowaniowych : recykling materiałowy, recykling organiczny, materiały biodegradowalne, znakowanie ekologiczne opakowań, lista referencyjna zakładów recyklingowych, przewodnik terminologiczny / Żakowska, Hanna. 2005
6   2000100124451 K.12445 Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Żakowska, Hanna. 2008
7   2000100124468 K.12446 Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Żakowska, Hanna. 2008
8   2000100125670 K.12567 Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Żakowska, Hanna. 2008
9   2000100126691 K.12669 Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Żakowska, Hanna. 2008
10   2000100126707 K.12670 Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska / Żakowska, Hanna. 2008
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
11   2000100176580 K.17658 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - praktyczny poradnik / Teodorowicz, Hanna. 2010
 
PUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2000100178881 K.17888 Korzystanie z odnawialnych źródeł energii / Purgał, Paweł. 2012
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
13   2000100107829 K.10782 Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie. Adamczyk, Wacław. 2004
14   2000100107836 K.10783 Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie. Adamczyk, Wacław. 2004
15   2000100107843 K.10784 Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie. Adamczyk, Wacław. 2004
16   2000100107850 K.10785 Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie. Adamczyk, Wacław. 2004
 
AMB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
17   2000100051627 K.5162 Metodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych / Ambrożewicz, Paweł. 1999
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2000100154441 K.15444 Handel emisjami w teorii i praktyce / Baran, Jolanta. 2011
19   2000100154472 K.15447 Handel emisjami w teorii i praktyce / Baran, Jolanta. 2011
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000100099476 K.9947 Logistyka odpadów : procesy logistyczne w gospodarce odpadami / T.1 Bendkowski, Józef. 2002
21   2000100112601 K.11260 Logistyka odpadów : procesy logistyczne w gospodarce odpadami / T.1 Bendkowski, Józef. 2002
22   2000100112618 K.11261 Logistyka odpadów : procesy logistyczne w gospodarce odpadami / T.1 Bendkowski, Józef. 2002
23   2000100099483 K.9948 Logistyka odpadów T.2 : obiekty gospodarki odpadami / Bendkowski, Józef. 2004
24   2000100112625 K.11262 Logistyka odpadów T.2 : obiekty gospodarki odpadami / Bendkowski, Józef. 2004
25   2000100112632 K.11263 Logistyka odpadów T.2 : obiekty gospodarki odpadami / Bendkowski, Józef. 2004
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
26   2000100055816 K.5581 Zielona osłona Puszczy Białowieskiej / Bielicki, Bolesław. 2002
 
BIU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
27   2000100054635 K.5463 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/2002 / Inspektorat Ochrony Środowiska. 2002
28   2000100054628 K.5462 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/2003 / Inspektorat Ochrony Środowiska. 2003
 
BUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
29   2000100160473 K.16047 Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska / Bukowski, Zbigniew. 2002
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2000100167779 K.16777 Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce / Dorota Burzyńska. Burzyńska, Dorota. 2012
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
31   2000100152386 K.15238 Ochrona środowiska w działalności gospodarczej / Ciechanowicz-McLean, Janina. 2003
32   2000200454472 G.45447 Ogniwa paliwowe, wodór, metanol i biomasa szansą rozwoju obszarów wiejskich i zurbanizowanych / Ciechanowicz, Wiesław. 2015
 
COW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
33   2000100148273 K.14827 Zmiany klimatyczne : przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka / Cowie, Jonathan. 2009
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
34   2000100146910 K.14691 Ochrona środowiska przyrodniczego / Dobrzańska, Bożena M. 2009
35   2002100048225 W.4822 Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych / Dobrzańska, Bożena M.. 2007
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
36   2000100057940 K.5794 Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych : próba oceny : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kamienieckiego. 2001
37   2000100018163 K.1816 Ekologia i prawo / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak. 1999
38   2000100057933 K.5793 Ekologiczna reforma podatkowa : system podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Wojciecha Stodulskiego. 2001
39   2000100138816 K.13881 Ekonomia : Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. 2009
40   2000100138830 K.13883 Ekonomia : Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. 2009
41   2000100138885 K.13888 Ekonomia : Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. 2009
42   2000100138908 K.13890 Ekonomia : Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. 2009
43   2000100130155 K.13015 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku / red. nauk. Piotr Jeżowski. 2007
44   2000100143322 K.14332 Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii / red. nauk. Andrzej Graczyk. 2009
45   2000100143339 K.14333 Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii / red. nauk. Andrzej Graczyk. 2009
46   2000100202388 K.20238 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
47   2000100202432 K.20243 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
48   2000100202425 K.20242 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
49   2000100202418 K.20241 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
50   2000100202401 K.20240 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
51   2000100202395 K.20239 Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego ; Politechnika Białostocka. 2009
 
ENE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
52   2000100169841 K.16984 Energetyka alternatywna / pod red. Jana Popczyka. 2011
53   2000200532590 G.53259 Energetyka wiatrowa / Stanisław Gumuła, Tadeusz Knap, Piotr Strzelczyk, Zygmunt Szczerba. 2020
54   2000100146927 K.14692 Energia odnawialna wizytówką nowoczesnej gospodarki / pod red. Zbigniewa Brodzińskiego, Małgorzaty Kramarz, Mariusza R. Sławomirskiego. 2010
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
55   2000100057537 K.5753 Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy / pod red. Andrzeja Mizgajskiego. 2003
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
56   2000100168851 K.16885 Gospodarcze prawo środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego. 2009
57   2000100146897 K.14689 Gospodarka a środowisko i ekologia / Krzysztof Małachowski (red.) ; [aut. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka et al.]. 2009
58   2000200518945 G.51894 Gospodarka a środowisko i ekologia / red. nauk. Krzysztof Małachowski. 2019
59   2002100100466 W.10046 Gospodarka a środowisko i ekologia / Krzysztof Małachowski (red.) ; aut. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Anna Drab-Kurowska, Ireneusz Jaźwiński, Krzysztof Małachowski, Eugeniusz Mazur, Przemysław Pluskota, Piotr Szczypa. 2007
60   2000100142912 K.14291 Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim / oprac. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. 2001
61   2000100157381 K.15738 Gospodarowanie zasobami środowiska : podstawy ekonomiki ochrony środowiska : praca zbiorowa / Małgorzata Deszczka [et al.] ; pod red. Marka Wąsowicza. 2011
62   2000100200018 K.20001 Gospodarowanie zasobami środowiska : podstawy ekonomiki ochrony środowiska : praca zbiorowa / Małgorzata Deszczka [et al.] ; pod red. Marka Wąsowicza. 2014
63   2000100200025 K.20002 Gospodarowanie zasobami środowiska : podstawy ekonomiki ochrony środowiska : praca zbiorowa / Małgorzata Deszczka [et al.] ; pod red. Marka Wąsowicza. 2014
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
64   2000100154038 K.15403 Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska / Graczyk, Andrzej. 2011
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
65   2000100144848 K.14484 Niekonwencjonalne źródła energii / Gronowicz, Jan. 2010
66   2000100144855 K.14485 Niekonwencjonalne źródła energii / Gronowicz, Jan. 2010
67   2000100188002 K.18800 Niekonwencjonalne źródła energii / Gronowicz, Jan. 2010
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
68   2000100152850 K.15285 Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań / Grzymała, Zbigniew. 2011
69   2000100152867 K.15286 Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań / Grzymała, Zbigniew. 2011
70   2000100152874 K.15287 Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań / Grzymała, Zbigniew. 2011
71   2000100152881 K.15288 Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań / Grzymała, Zbigniew. 2011
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
72   2000100143025 K.14302 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. 2010
73   2000100143032 K.14303 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. 2010
74   2000100143902 K.14390 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. 2010
 
INŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
75   2000100061107 K.6110 Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : materiały (część dydaktyczna) : XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opole - Pokrzywna - 2002 / [Uniwersytet Opolski. Katedra Inżynierii Procesowej]. 2002
 
JUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
76   2000100123188 K.12318 Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko / Juda-Rezler, Katarzyna. 2000
77   2000100123195 K.12319 Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko / Juda-Rezler, Katarzyna. 2000
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
78   2000100135044 K.13504 Czy ropa rządzi światem? / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2006
79   2000100135051 K.13505 Czy ropa rządzi światem? / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2006
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
80   2000100054543 K.5454 Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku : raport / Kalbarczyk, Ryszard. 2001
 
KAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
81   2000100142905 K.14290 Zmiany klimatu : polityka i działania na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej i w Polsce / Kassenberg, Andrzej. 2002
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
82   2000100064085 K.6408 Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. 2003
83   2000100128862 K.12886 Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Marcinkowskiego. 2009
84   2000100128923 K.12892 Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami = Integrated waste management : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Marcinkowskiego. 2009
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
85   2000100056844 K.5684 Ekologistyka / Korzeń, Zbigniew. 2001
86   2000100056851 K.5685 Ekologistyka / Korzeń, Zbigniew. 2001
87   2000100063965 K.6396 Ekologistyka / Korzeń, Zbigniew. 2001
88   2000100099049 K.9904 Ekologistyka / Korzeń, Zbigniew. 2001
89   2000100064832 K.6483 Ekologistyka zużytych opakowań / Korzeniowski, Andrzej. 1999
90   2000100099056 K.9905 Ekologistyka zużytych opakowań / Korzeniowski, Andrzej. 1999
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
91   2000100098332 K.9833 Przyszłość ekorozwoju / Kozłowski, Stefan. 2005
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
92   2000100127148 K.12714 Ochrona środowiska a rozwój techniki : [zarys popularny] / Kubik, Irena. 1994
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
93   2000100146880 K.14688 Leksykon ochrony środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean. 2009
94   2000100197684 K.19768 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
95   2000100197707 K.19770 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
96   2000100197714 K.19771 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
97   2000100197721 K.19772 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
98   2000100197738 K.19773 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
99   2000100197745 K.19774 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
100   2000100197691 K.19769 Leksykon prawa ochrony środowiska / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jerzy Jendrośka. 2012
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
101   2000100159491 K.15949 Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Leszczyńska, Agnieszka. 2011
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
102   2000100124499 K.12449 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2008
103   2000100124505 K.12450 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2008
104   2000100124512 K.12451 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2008
105   2000100199640 K.19964 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2013
106   2000100199657 K.19965 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2013
107   2000100199664 K.19966 Proekologiczne odnawialne źródła energii / Lewandowski, Witold M. 2013
108   2000200519072 G.51907 Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce / Lewandowski, Witold M. 2016
109   2000200519065 G.51906 Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce / Lewandowski, Witold M. 2016
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
110   2000100112410 K.11241 Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi / Listwan, Andrzej. 2007
111   2000100112502 K.11250 Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi / Listwan, Andrzej. 2007
112   2000100130506 K.13050 Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi / Listwan, Andrzej. 2007
113   2002100056510 W.5651 Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem / Lisiecka, Krystyna. 2001
 
ŁUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
114   2000100154434 K.15443 Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów / Łuniewski, Artur. 2011
115   2000100155684 K.15568 Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów / Łuniewski, Artur. 2011
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
116   2000100141823 K.14182 Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery : technologie odnawialnych źródeł energii, technologie jądrowe, termojądrowe i wodorowe / Malej, Józef. 2009
117   2000100141830 K.14183 Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery : technologie odnawialnych źródeł energii, technologie jądrowe, termojądrowe i wodorowe / Malej, Józef. 2009
118   2000100157701 K.15770 Zarys ochrony środowiska / Malej, Józef. 2010
119   2000100157718 K.15771 Zarys ochrony środowiska / Malej, Józef. 2010
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
120   2000100123201 K.12320 Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym / Markiewicz, Maria Teresa. 2004
121   2000100123218 K.12321 Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym / Markiewicz, Maria Teresa. 2004
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
122   2000100142202 K.14220 Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Matuszak-Flejszman, Alina. 2010
123   2002100018945 W.1894 Problemy ekologiczne jako problemy społeczne / Matczak, Piotr. 2000
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
124   2000100144572 K.14457 Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Michałowski, Artur. 2009
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
125   2000100192856 K.19285 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku / pod red. Zdzisława Galickiego, Aleksandra Gubrynowicza. 2013
126   2000100169759 K.16975 Międzynarodowe problemy ekologiczne : wybór dokumentów / [wybór i oprac.] Krzysztof M. Księżopolski. 2006
127   2000100124635 K.12463 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 3, Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym / Matthias Kramer, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) ; [tł. na jęz. pol.: Zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek, Benity Dmytruszyńskiej, Marii Urbaniec]. 2005
 
MUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
128   2000100019436 K.1943 Smog elektromagnetyczny / Muller, Bernd. 2000
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
129   2000100191330 K.19133 Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad : poradnik prawno-metodyczny / Nowakowski, Tomasz. 2009
130   2000100142820 K.14282 Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego / Nowosielski, Ryszard. 2010
131   2002100040472 W.4047 Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego / Nowosielski, Ryszard. 2010
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
132   2000100100813 K.10081 Ochrona środowiska 2006 / [aut. oprac. Ewa Budna i in.]. 2006
133   2000100100820 K.10082 Ochrona środowiska 2006 / [aut. oprac. Ewa Budna i in.]. 2006
134   2000100100837 K.10083 Ochrona środowiska 2006 / [aut. oprac. Ewa Budna i in.]. 2006
135   2000200518990 G.51899 Ochrona środowiska dla inżynierów / red. nauk. Jacek Krystek ; aut. Grzegorz Wielgosiński [i in.]. 2018
136   2000200518983 G.51898 Ochrona środowiska dla inżynierów / red. nauk. Jacek Krystek ; aut. Grzegorz Wielgosiński [i in.]. 2018
137   2002100025011 W.2501 Ochrona środowiska w polityce / pod red. H. Lisickiej ; [aut. Andrzej Antoszewski]. 1999
 
ODN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
138   2000100139783 K.13978 Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy / red. nauk. Franciszek Krawiec. 2010
139   2000100139790 K.13979 Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy / red. nauk. Franciszek Krawiec. 2010
140   2000100188019 K.18801 Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy / red. nauk. Franciszek Krawiec. 2010
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
141   2000100170953 K.17095 Organizacja ochrony środowiska / red. Maciej Rudnicki ; poszczeg. części napisali Maciej Rudnicki [et al.] ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem]. 2011
142   2002100042292 W.4229 Organizacja ochrony środowiska / red. Maciej Rudnicki ; poszczeg. części napisali Maciej Rudnicki [et al.] ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem]. 2011
 
OSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
143   2000100127612 K.12761 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
144   2000100127629 K.12762 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
145   2000100127636 K.12763 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
146   2000100127643 K.12764 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
147   2000200465157 G.46515 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
148   2000200465140 G.46514 Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Osiński, Jerzy. 2009
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
149   2000100135655 K.13565 Ochrona środowiska : zarys wykładu z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Paczuski, Ryszard. 2008
150   2000100135662 K.13566 Ochrona środowiska : zarys wykładu z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Paczuski, Ryszard. 2008
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
151   2002100025226 W.2522 Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie : studium politologiczne / Pietraś, Marek. 2000
152   2000100166413 K.16641 Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji / Pietrewicz, Jerzy W.. 2011
153   2002100099395 W.9939 Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji / Pietrewicz, Jerzy W.. 2011
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2000100098370 K.9837 Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / red. nauk. Bogusław Fiedor. 2002
155   2000100098387 K.9838 Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / red. nauk. Bogusław Fiedor. 2002
156   2000100098394 K.9839 Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / red. nauk. Bogusław Fiedor. 2002
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
157   2002100020283 W.2028 Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Papuzińskiego. 2000
158   2000100027790 K.2779 Polska 2025 : długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju : bilans otwarcia / Ministerstwo Środowiska.
159   2000100027806 K.2780 Polska 2025 : długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju : bilans otwarcia / Ministerstwo Środowiska.
160   2000100027813 K.2781 Polska 2025 : długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju : bilans otwarcia / Ministerstwo Środowiska.
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
161   2000100146903 K.14690 Ochrona biosfery / Poskrobko, Bazyli. 2007
162   2000100194133 K.19413 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
163   2000100194140 K.19414 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
164   2000100194157 K.19415 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
165   2000100194164 K.19416 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
166   2000100194171 K.19417 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
167   2000100194188 K.19418 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
168   2000100194195 K.19419 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
169   2000100194201 K.19420 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli. 2012
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
170   2000100148235 K.14823 Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska / Prandecki, Konrad. 2010
171   2000100127193 K.12719 Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce / Prandecki, Konrad. 2008
172   2000100143209 K.14320 Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce / Prandecki, Konrad. 2008
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
173   2000100057520 K.5752 Przeglądy Ekologiczne OECD : Polska / Ośrodek Współpracy z Państwami o Transformującej się Gospodarce, [Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa]. 1995
174   2000100064429 K.6442 Przeglądy Ekologiczne OECD : Polska : środowisko / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 2003
 
PYŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
175   2000100016312 K.1631 Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Pyłka-Gutowska, Ewa. 1997
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
176   2000100057926 K.5792 Raport Kompas Rio+10 : czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ "Środowisko i rozwój" w czerwcu 1992 w Rio de Janeiro / [praca napisana pod red. Andrzeja Kassenberga]. 2002
 
RIF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2000100117811 K.11781 Entropia : nowy światopogląd / Rifkin, Jeremy. 2008
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
178   2000100123720 K.12372 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława. 2007
179   2000100123737 K.12373 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława. 2007
180   2000100123744 K.12374 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława. 2007
181   2000100123751 K.12375 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława. 2007
182   2002100042278 W.4227 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława. 2010
183   2000100016305 K.1630 Prawne środki ochrony środowiska w Polsce / Roszczypała, Jan. 1998
 
RUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
184   2000100121856 K.12185 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
185   2000100121863 K.12186 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
186   2000100121870 K.12187 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
187   2000100121887 K.12188 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
188   2000100121894 K.12189 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
189   2000100121900 K.12190 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
190   2000100121917 K.12191 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
191   2000100121924 K.12192 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
192   2000100121931 K.12193 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
193   2000100121948 K.12194 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
194   2000100121955 K.12195 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
195   2000100121962 K.12196 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
196   2000100121979 K.12197 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
197   2000100121986 K.12198 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
198   2000100121993 K.12199 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
199   2000100145937 K.14593 Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym i krajowym : podręcznik / Rubaszkiewicz, Jerzy. 2008
 
SAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
200   2000100142929 K.14292 Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg : ocena technologii i zasady wyboru / Sawicka-Siarkiewicz, Halina. 2003
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
201   2000100016299 K.1629 Ochrona środowiska / Staszewski, Zygmunt. 1999
202   2000100199510 K.19951 Ochrona środowiska w transporcie : wybrane zagadnienia : pomoc dydaktyczna / Stańczak-Strząska, Magdalena. 2007
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
203   2000100098349 K.9834 Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne / Stochlak, Janusz. 2006
204   2000100098356 K.9835 Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne / Stochlak, Janusz. 2006
205   2000100098363 K.9836 Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne / Stochlak, Janusz. 2006
 
SUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
206   2000100058275 K.5827 Sustainable waste management / editors Janusz Słodczyk and Joost Platje. 2003
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
207   2000100143179 K.14317 System finansowania ochrony środowiska w Polsce / pod red. Józefy Famielec ; [aut. Józefa Famielec et al.]. 2005
 
ŚLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
208   2000100145227 K.14522 Instytucjonalno-prawne aspekty międzynarodowej współpracy energetyczno-klimatycznej : szanse i zagrożenia : Ślusarczyk, Zenon. 2009
 
TEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
209   2000100169926 K.16992 Technologie "zero emisji" / red. nauk.Jan Jabłoński. 2011
 
TKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
210   2000100146873 K.14687 Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych / Tkaczyński, Jan Wiktor. 2009
 
UCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
211   2000100146583 K.14658 Opakowania a ochrona środowiska / Ucherek, Marzena. 2005
212   2000100146590 K.14659 Opakowania a ochrona środowiska / Ucherek, Marzena. 2005
 
UDZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
213   2000100142790 K.14279 Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska / [pod red. Haliny Lisickiej ; z czes. i słowac. przeł. Wojciech Radecki]. 2010
 
WEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
214   2000100122150 K.12215 Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / Weiner, January. 2008
 
WIĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
215   2000100135105 K.13510 Ekologia ogólna / Wiąckowski, Stanisław Kazimierz. 2008
216   2000100135112 K.13511 Ekologia ogólna / Wiąckowski, Stanisław Kazimierz. 2008
217   2001700228525 G.34346 Ekologia ogólna / Wiąckowski, Stanisław. 2008
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
218   2000100109137 K.10913 Wartość środowiska : metody wyceny ekonomicznej / Winpenny, James Thomas. 1995
 
WLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
219   2000100095614 K.9561 Gospodarka odpadami : poradnik przedsiębiorcy / Wladarz, Marianna. 2003
 
ZAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
220   2000100169193 K.16919 Lotnictwo a środowisko naturalne / Zajas, Stanisław. 2011
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
221   2000100184219 K.18421 Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w Województwie Lubuskim / Zarębska, Joanna. 2013
222   2000100198490 K.19849 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
223   2000100198506 K.19850 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
224   2000100198513 K.19851 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
225   2000100198520 K.19852 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
226   2000100198537 K.19853 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
227   2000100198544 K.19854 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
228   2000100198551 K.19855 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
229   2000100198568 K.19856 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 1, Ochrona środowiska naturalnego / Zarzycki, Roman. 2007
230   2000100198575 K.19857 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
231   2000100198582 K.19858 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
232   2000100198599 K.19859 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
233   2000100198605 K.19860 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
234   2000100198612 K.19861 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
235   2000100198629 K.19862 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
236   2000100198636 K.19863 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
237   2000100198643 K.19864 Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz. 2, Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska / Zarzycki, Roman. 2007
238   2000100099490 K.9949 Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006
239   2000100112021 K.11202 Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006
240   2000100112038 K.11203 Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006
241   2000100112045 K.11204 Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006
242   2000100112052 K.11205 Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006
243   2000100110133 K.11013 Zarządzanie środowiskiem / red. nauk. Bazyli Poskrobko. 2007
244   2000100123645 K.12364 Zarządzanie środowiskiem / red. nauk. Bazyli Poskrobko. 2007
245   2002100048362 W.4836 Zarządzanie środowiskiem / red. nauk. Bazyli Poskrobko. 2007
 
ZEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
246   2000100142769 K.14276 Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego / Zegar, Józef Stanisław. 2007
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
247   2000100169148 K.16914 Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). 2012
248   2000100173619 K.17361 Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). 2012
249   2000100173602 K.17360 Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). 2012
 
ZRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
250   2002100046948 W.4694 Zrównoważony Rozwój - Zastosowania. 2 / red. nauk. Tomasz Bergier i Jakub Kronenberg. 2011
251   2000100155837 K.15583 Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych / Red. Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Polityki Ekonomicznej i Badań Regionalnych. 2010
252   2000100155936 K.15593 Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych / Red. Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Polityki Ekonomicznej i Badań Regionalnych. 2010
 
ŻMU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
253   2000100044261 K.4426 Zarys ekologii człowieka / Żmuda, Stefan. 1995
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
254   2000100181010 K.18101 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward. 2013
255   2000100181027 K.18102 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward. 2013
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
256   2000100181423 K.18142 Globalizacja a problematyka ochrony środowiska : praca zbiorowa / red. nauk. Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska. 2010
257   2000100181430 K.18143 Globalizacja a problematyka ochrony środowiska : praca zbiorowa / red. nauk. Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska. 2010
258   2000100189627 K.18962 Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa / red. nauk. Waldemar Polak, Tadeusz Noch. 2006
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
259   2000100181935 K.18193 Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii / Strzelczyk, Marek. 2009
260   2000100181942 K.18194 Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii / Strzelczyk, Marek. 2009
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
261   2000100183786 K.18378 Niekonwencjonalne źródła ropy i gazu : doświadczenia amerykańskie / Krawiec, Franciszek. 2013
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
262   2000100183793 K.18379 Obszary natura 2000 w prawie polskim / Habuda, Adam. 2013
 
KOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
263   2000100191033 K.19103 Logistyka i marketing w proekologicznym modelu zarządzania przedsiębiorstwem / Kochański, Tomasz. 2013
 
TYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
264   2000100188026 K.18802 Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia / Tytko, Ryszard. 2009
 
ALB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
265   2002100045835 W.4583 Polityka ochrony środowiska / Alberski, Robert. 2002
 
JAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
266   2001700237701 G.15584 Wybrane problemy zarządzania środowiskowego / Jabłoński, Jan. 1999
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
267   2000100196960 K.19696 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
268   2000100196977 K.19697 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
269   2000100196984 K.19698 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
270   2000100196991 K.19699 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
271   2000100197004 K.19700 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
272   2000100197011 K.19701 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
273   2000100197028 K.19702 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
274   2000100197035 K.19703 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
275   2000200452591 G.45259 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
276   2000200452607 G.45260 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
277   2000200452614 G.45261 Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Janka, Ryszard Marian. 2014
 
LIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
278   2001700227757 G.34259 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena. 2010
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
279   2001700192215 G.30753 Zarządzanie środowiskowe / Nierzwicki, Witold. 2006
 
POC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
280   2001700280349 G.28840 Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Pochyluk, Robert. 1999
 
WYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
281   2001700306445 G.34823 Wytyczne dobrej praktyki / Borysiewicz, Mieczysław koordynator. 2010
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
282   2000100191347 K.19134 Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka / Bilitewski, Bernd. 2006
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
283   2000100191965 K.19196 Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem : podstawy działań w turystyce i rekreacji. T. 1, Komponenty abiotyczne / Wiatr, Inez. 2008
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
284   2002100019010 W.1901 Podstawy ekologii / Banaszak, Józef. 2003
 
GAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
285   2000200443919 G.44391 Zielona energia w Chinach : zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna / Gacek, Łukasz P. 2015
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
286   2000200448884 G.44888 Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią / red. nauk. Andrzej Graczyk. 2013
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
287   2000100197752 K.19775 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
288   2000100197769 K.19776 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
289   2000100197776 K.19777 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
290   2000100197783 K.19778 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
291   2000100197790 K.19779 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
292   2000100197806 K.19780 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
293   2000100197813 K.19781 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk, Ewa. 2012
 
MAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
294   2000100198810 K.19881 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
295   2000100198827 K.19882 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
296   2000100198834 K.19883 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
297   2000100198841 K.19884 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
298   2000100198858 K.19885 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
299   2000100198865 K.19886 Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Manahan, Stanley E. 2012
 
NEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
300   2000100199718 K.19971 New lens scenarios : a shift in perspective for a world in transition / [Shell International BV]. 2013
 
RUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
301   2000100197608 K.19760 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
302   2000100197615 K.19761 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
303   2000100197622 K.19762 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
304   2000100197639 K.19763 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
305   2000100197646 K.19764 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
306   2000100197653 K.19765 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
307   2000100197660 K.19766 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
308   2000100197677 K.19767 Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Rup, Kazimierz. 2006
 
ZIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
309   2000100197523 K.19752 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
310   2000100197547 K.19754 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
311   2000100197554 K.19755 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
312   2000100197561 K.19756 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
313   2000100197578 K.19757 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
314   2000100197585 K.19758 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
315   2000100197592 K.19759 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
316   2000100197530 K.19753 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [aut. Christoph Brake et al. ; tł. pod kier. Marii Urbaniec]. 2013
 
BEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
317   2000200451471 G.45147 Międzynarodowa ochrona środowiska / Becla, Agnieszka. 2014
318   2000200451488 G.45148 Międzynarodowa ochrona środowiska / Becla, Agnieszka. 2014
319   2000200451495 G.45149 Międzynarodowa ochrona środowiska / Becla, Agnieszka. 2014
 
SYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
320   2000200451501 G.45150 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa. 2014
321   2000200451518 G.45151 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa. 2014
322   2000200451525 G.45152 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa. 2014
323   2002100104228 W.10422 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa. 2008
 
NIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
324   2000200453130 G.45313 Niska emisja : od przyczyn występowania do sposobów eliminacji ; Monografia / red. nauk. Michał Kaczmarczyk ; aut. Michał Kaczmarczyk [et al.]. 2015
325   2000200453147 G.45314 Niska emisja : od przyczyn występowania do sposobów eliminacji ; Monografia / red. nauk. Michał Kaczmarczyk ; aut. Michał Kaczmarczyk [et al.]. 2015
326   2000200453154 G.45315 Niska emisja : od przyczyn występowania do sposobów eliminacji ; Monografia / red. nauk. Michał Kaczmarczyk ; aut. Michał Kaczmarczyk [et al.]. 2015
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
327   2000200453161 G.45316 Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę / Wacławek, Maria. 2014
328   2000200453178 G.45317 Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę / Wacławek, Maria. 2014
329   2000200453185 G.45318 Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę / Wacławek, Maria. 2014
 
EDE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
330   2000200453826 G.45382 Odwodnienie dróg / Edel, Roman. 2010
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
331   2000200454205 G.45420 Biznes ekologiczny : Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm / red. nauk. Elżbieta Lorek ; [Beata Dubiel et al.]. 2015
 
BIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
332   2000200454298 G.45429 Biogazownie : rynek, konkurencyjność, analiza efektywności / Dorota Niedziółka (red.). 2015
333   2000200454304 G.45430 Biogazownie : rynek, konkurencyjność, analiza efektywności / Dorota Niedziółka (red.). 2015
 
JEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
334   2000200455462 G.45546 Energia jądrowa wczoraj i dziś / Jezierski, Grzegorz. 2014
335   2000200455479 G.45547 Energia jądrowa wczoraj i dziś / Jezierski, Grzegorz. 2014
 
ODZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
336   2000200457244 G.45724 Odzysk i recykling materiałów polimerowych / red. nauk. Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska. 2011
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
337   2002100045842 W.4584 Inteligencja ekologiczna : jak wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co kupujemy, może wszystko zmienić / Goleman, Daniel. 2009
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
338   2002100047655 W.4765 Dzielenie się światem : [zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku]. Carley, Michael. 2000
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
339   2002100048041 W.4804 Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim - energia i transport : monografia / [aut. Andrzej Augustynowicz et al.] ; red. Katarzyna Oszańca. 2012
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
340   2000200459484 G.45948 Transgraniczne przemieszczanie odpadów : zbiór przepisów / Inspekcja Ochrony Środowiska. 2015
 
PAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
341   2002100048577 W.4857 Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / oprac. red. Elżbieta Nowicka. 2008
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
342   2000200477655 G.47765 Wybrane problemy zarządzania i inżynierii produkcji w gospodarce niskoemisyjnej : implikacje dla branży energetycznej i motoryzacyjnej / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2015
343   2000200516491 G.51649 Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji / Artur Jerzy Badyda, Anna Gayer, Dominika Mucha, Łukasz Adamkiewicz. 2010
 
MRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
344   2002100089112 W.8911 Polityka energetyczna Unii Europejskiej : między strategią, lobbingiem a partycypacją / Mrozowska, Sylwia. 2016
 
ŻÓŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
345   2000200491583 G.49158 Zagrożone środowisko / Żółtowski, Bogdan. 2012
346   2000200491576 G.49157 Zagrożone środowisko / Żółtowski, Bogdan. 2012
347   2000200491569 G.49156 Zagrożone środowisko / Żółtowski, Bogdan. 2012
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
348   2000200519010 G.51901 Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania / Szkarowski, Aleksander. 2020
 
SPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
349   2000200519041 G.51904 Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska : raport do KOBiZE : opłaty za korzystanie ze środowiska / aut. Norbert Szymkiewicz, Bartłomiej Matysiak, Przemysław Dąbrowski, Adrianna Maćkowiak, Marta Karczewska, Natalia Springer. 2020
 
EMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
350   2000200518938 G.51893 Emisja do powietrza : procedury, wskazówki, zapobieganie / aut. Norbert Szymkiewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Iwona Czauderna, Przemysław Dąbrowski, Marta Karczewska, Izabela Kotowska. 2020
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
351   2000200524694 G.52469 Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce / Szyja, Paulina. 2020
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
352   2000200527619 G.52761 Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Mitosek, Marek. 2020
 
DOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
353   2000200538448 G.53844 Tworzenie ekoinnowacji / Dostatni, Ewa. 2020