START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Filozofia. Etyka. Logika (PHILOSOPHY.ETHICS.LOGIC)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   P.2130 Etyka biznesowa w procesie fuzji przedsiębiorstwa / Krauz, Ewelina. 2012
2   P.2153 Uprawnienia i obowiązki pracowników samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących ustaw / Radzikowska, Sylwia. 2012
 
FUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
3   2000100138397 K.13839 Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Fukuyama, Francis. 2004
4   2000100145265 K.14526 Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Fukuyama, Francis. 2004
5   2000100138403 K.13840 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
6   2000100138410 K.13841 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
7   2000100172292 K.17229 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
8   2000100172308 K.17230 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
9   2000100173534 K.17353 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
10   2000100173558 K.17355 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
11   2000100173541 K.17354 Koniec historii / Fukuyama, Francis. 2009
 
PEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2000100177372 K.17737 Nowa etyka w dobie globalizacji : wyzwania dla Kościoła / Peeters, Marguerite A. 2009
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
13   2000100173923 K.17392 Kradzież historii / Goody, Jack. 2009
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
14   2000100178669 K.17866 Byt, tożsamość, naród : próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki / Grzybowski, Jacek. 2012
15   2000100178676 K.17867 Byt, tożsamość, naród : próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki / Grzybowski, Jacek. 2012
16   2001700154329 G.2176 Logika popularna : przystępny zarys logiki zadań / Grzegorczyk, Andrzej. 1955
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
17   2000100107140 K.10714 Filozofia Marksa / Balibar, Etienne. 2007
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2000100060025 K.6002 Filozofia biologii europejskiego oświecenia : Albrecht von Haller i jego współcześni / Bednarczyk, Andrzej 1984
 
BOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
19   2000100025833 K.2583 Prawica i lewica / Bobbio, Norberto. 1996
 
BOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000100151600 K.15160 Etyka, biznes, zarządzanie / Bokszańska, Grażyna. 2011
 
CAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
21   2000100057667 K.5766 Prawda a posłuszeństwo / Cackowski, Zdzisław. 1994
22   2000100062456 K.6245 Zasadnicze zagadnienia filozofii / Cackowski, Zdzisław. 1989
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
23   2000100166819 K.16681 Problem politycznej jedności w Europie / Cichocki, Marek. 2012
 
DĘB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
24   2000100116173 K.11617 Podstawy poznania naukowego / Dębski, Jerzy. 2005
 
DIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
25   2000100060056 K.6005 Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes, Laertios. 1988
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
26   2001700159768 G.19122 Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce PAN. 2001
27   2001700023366 G.19123 Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce PAN. 2001
28   2000100097311 K.9731 O historii, mitach i faktach : eseje polityczno-filozoficzne / Dobrosielski, Marian. 2004
 
DRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
29   2000100152577 K.15257 Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli / Drabik, Krzysztof. 2011
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2000100130957 K.13095 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
31   2000100131022 K.13102 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
32   2000100131039 K.13103 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
33   2000100131046 K.13104 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
34   2000100131053 K.13105 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
35   2000100131060 K.13106 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
36   2001700325309 G.37445 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
37   2001700223575 G.33883 Etyka zawodowa : (Podręcznik) / Filutowska, Katarzyna. 2009
38   2001700310459 G.35223 Filozofia logiki / wybrał i wstępem opatrzył Jan Woleński. 1997
39   2002100007628 W.762 Filozofia prawa / Maria Szyszkowska [et al.] ; pod red. nauk. Marii Szyszkowskiej. 2002
40   2000100099186 K.9918 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2004
41   2001700159843 G.19688 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
42   2001700023236 G.19690 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
43   2001700023243 G.19692 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
44   2001700023250 G.19693 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
45   2001700023267 G.19694 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
46   2001700023274 G.19696 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
47   2001700023281 G.19697 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
48   2001700029825 G.19698 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
49   2001700032603 G.19699 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
50   2001700023298 G.19700 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
51   2001700023304 G.19701 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
52   2001700029634 G.19702 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
53   2001700023311 G.19703 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
54   2001700047263 G.19705 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
55   2001700023328 G.19706 Wprowadzenie do etyki biznesu / Filek, Janina. 2001
 
FOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
56   2000100027912 K.2791 Archeologia wiedzy / Foucault, Michel. 1977
 
GAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
57   2000100127131 K.12713 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2007
58   2001700159850 G.19636 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
59   2001700023458 G.19637 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
60   2001700023465 G.19638 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
61   2001700023472 G.19639 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
62   2001700367781 G.41266 Wykłady z etyki biznesu / Gasparski, Wojciech. 2000
 
GŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
63   2000100068670 K.6867 Logika : opracowania regionalnych programów rozwojowych / Głazunow, Jurij. 2002
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
64   2000100171820 K.17182 Metodologia nauk / Grobler, Adam. 2006
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
65   2002100048508 W.4850 Faktyczność i obowiązywanie : teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego / Habermas, Jürgen. 2005
66   2000100168073 K.16807 Władza, odpowiedzialność, prawda / Habuda, Ludwik.
 
HAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
67   2000100171813 K.17181 Ogólna metodologia nauk / Hajduk, Zygmunt. 2005
68   2002100057227 W.5722 Temporalność nauki : kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki / Hajduk, Zygmunt. 1995
 
HEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
69   2000100058008 K.5800 Ponad granicami / Heisenberg, Werner. 1979
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
70   2000100060032 K.6003 Społeczna funkcja filozofii : wybór pism / Horkheimer, Max 1987
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
71   2002100096448 W.9644 Jana Pawła II spotkania z samorządami : wypowiedzi Ojca Świętego kierowane do władz lokalnych / wybór, tł. i oprac. Jan Jarco. 1997
72   2000100027455 K.2745 Polska myśl liberalna do 1918 roku / Janowski, Maciej 1998
73   2000100047804 K.4780 Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II : 1989-1999 / Jan Paweł II (papież; 1920-2005), 2000
74   2000100047798 K.4779 Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : 1978-1999 / Jan Paweł II (papież; 1920-2005), 1999
 
KAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
75   2000100060070 K.6007 Wprowadzenie do filozofii / Kasprzyk, Leszek. 1975
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
76   2001700159867 G.11003 Etyczne otoczenie rynku kapitałowego / Klimczak, Bożena. 1997
77   2000200439561 G.43956 Etyka biznesu : Klimek, Jan. 2014
78   2000200439578 G.43957 Etyka biznesu : Klimek, Jan. 2014
79   2000100058954 K.5895 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 1996
80   2000100105818 K.10581 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2006
81   2001700159874 G.8349 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 1996
82   2001700272009 G.27800 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2006
83   2000200431268 G.43126 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2011
84   2002100022836 W.2283 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2003
85   2002100103283 W.10328 Etyka gospodarcza / Klimczak, Bożena. 2003
86   2002100071100 W.7110 Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury / Klinkowski, Jan. 2017
87   2001700201498 G.31585 Między ekonomią a etyką / Klimczak, Bożena. 2008
 
KMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
88   2000100026687 K.2668 Wykłady z logiki i metodologii nauk : dla studentów wydziałów humanistycznych / Kmita, Jerzy. 1977
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
89   2000100062432 K.6243 Historyczny przegląd orientacji filozoficznych / Kot, Władysław. 2000
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
90   2002100103993 W.10399 Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej / Kowalczyk, Stanisław. 1994
91   2002100104334 W.10433 Filozofia wolności : rys historyczny / Kowalczyk, Stanisław. 1999
92   2002100108264 W.10826 Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska / Kowalczyk, Stanisław. 1998
93   2000100171806 K.17180 Metodologiczne problemy nauk o polityce : dla studentów nauk politycznych / Kowalik, Janina. 2007
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
94   2000200457992 G.45799 Aksjologia organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Kuc, Bolesław Rafał. 2015
95   2000200458005 G.45800 Aksjologia organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Kuc, Bolesław Rafał. 2015
96   2000100167809 K.16780 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
97   2001700367392 G.41208 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
98   2001700367408 G.41209 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
99   2001700367415 G.41210 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
100   2001700367422 G.41211 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
101   2001700367439 G.41212 Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Kuc, Bolesław Rafał. 2012
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
102   2000100052655 K.5265 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia łacińskiego obszaru kulturowego / Kuksewicz, Zdzisław. 1979
103   2000100060049 K.6004 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska / Kuksewicz, Zdzisław. 1982
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
104   2000100058800 K.5880 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
105   2000100061473 K.6147 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
106   2000100061749 K.6174 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 2003
107   2001700160016 G.19631 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
108   2001700047508 G.19633 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
109   2001700029672 G.19634 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
110   2001700048062 G.19635 Atlas filozofii / Kunzmann, Peter. 1999
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
111   2000100044872 K.4487 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
112   2000100044889 K.4488 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
113   2000100044896 K.4489 Człowiek - maszyna / La Mettrie, Julien Offray de. 1984
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
114   2001700304199 G.34602 Etyka i polityka / MacIntyre, Alasdair. 2009
115   2001700159911 G.7307 Krótka historia etyki : historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 1995
116   2000200511311 G.51131 Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 2013
117   2000200511328 G.51132 Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 2013
118   2000200520559 G.52055 Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 2013
119   2000100144060 K.14406 Książę / Machiavelli, Niccolo. 2005
120   2001700370972 G.41588 Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu : antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu "De regno" / Machowski, Adam. 2011
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
121   2000100099179 K.9917 Od etyki zawodowej do etyki biznesu / Michalik, Mieczysław. 2003
 
NOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
122   2000100025994 K.2599 Etyka menedżerska / Nogalski, Bogdan. 1996
123   2001700159928 G.19829 Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Nogalski, Bogdan. 2001
 
PAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
124   2000100060131 K.6013 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
125   2000100060148 K.6014 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
126   2000100060155 K.6015 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
127   2000100060162 K.6016 Logika ogólna / Pasenkiewicz, Kazimierz. 1979
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
128   2000100143858 K.14385 Wprowadzenie do etyki : wybrane problemy / Piluś, Henryk. 2008
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
129   2001700223483 G.33872 Podstawy filozofii / pod red. Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej-Rudnickiej. 2009
130   2000100162132 K.16213 W kręgu dobra i zła : zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych / Podrez, Ewa. 1998
131   2000100162149 K.16214 W kręgu dobra i zła : zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych / Podrez, Ewa. 1998
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
132   2000100066065 K.6606 Filozofia / Popkin, Richard H. 1994
133   2001700160009 G.23106 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
134   2001700191805 G.30711 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
135   2001700191775 G.30712 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
136   2001700191812 G.30713 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
137   2001700191799 G.30714 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
138   2001700191782 G.30715 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
139   2001700191843 G.30716 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
140   2001700191850 G.30717 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
141   2001700191768 G.30718 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
142   2001700191867 G.30719 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
143   2001700191829 G.30720 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
144   2001700309712 G.35150 Filozofia / Popkin, Richard H.. 1994
145   2001700304540 G.34637 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. [T.] 2, Wysoka fala proroctw : Hegel, Marks i następstwa / Popper, Karl R.. 1993
146   2001700304533 G.34636 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1, Urok Platona / Popper, Karl R.. 2007
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
147   2000100102077 K.10207 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Porębski, Czesław. 2000
148   2001700159966 G.11114 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Porębski, Czesław. 1997
149   2002100097117 W.9711 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / Porębski, Czesław. 2000
 
REC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
150   2000100167885 K.16788 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
151   2000200414216 G.41421 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
152   2000200414209 G.41420 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
153   2000200414193 G.41419 Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki / Rechlewicz, Wojciech. 2012
 
RYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2000100088951 K.8895 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
155   2000100088968 K.8896 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
156   2001700237985 G.23911 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
157   2001700287454 G.29407 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2007
158   2001700187679 G.30306 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
159   2001700187662 G.30307 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
160   2001700187754 G.30308 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
161   2001700187747 G.30309 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
162   2001700187730 G.30310 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
163   2001700187723 G.30311 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
164   2001700187716 G.30312 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
165   2001700187792 G.30313 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
166   2001700187808 G.30314 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
167   2001700187785 G.30315 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2008
168   2002100099777 W.9977 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława. 2004
 
SIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
169   2000200430209 G.43020 Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 2005
170   2000100052662 K.5266 Spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 1983
171   2000100060063 K.6006 Spotkania z filozofią / Sikora, Adam. 1978
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
172   2000100143865 K.14386 Etyka : zagadnienia wybrane / Słomski, Wojciech. 2007
 
SNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
173   2000100089873 K.8987 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan. 2006
174   2000100105795 K.10579 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan. 2006
 
SYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
175   2000100090091 K.9009 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej. 2003
176   2000100153529 K.15352 Historia doktryn politycznych i prawnych / Sylwestrzak, Andrzej. 2011
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2000100161913 K.16191 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2010
178   2000200501817 G.50181 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
179   2000200501800 G.50180 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
180   2000200520504 G.52050 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
181   2000200520498 G.52049 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
182   2000200520474 G.52047 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
183   2000200520481 G.52048 Historia etyki w zarysie / Ślipko, Tadeusz. 2020
184   2001700328560 G.37011 Zarys etyki ogólnej / Ślipko, Tadeusz. 2009
 
TAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
185   2000200429906 G.42990 Dzieje sześciu pojęć / Tatarkiewicz, Władysław. 2005
186   2000200536352 G.53635 Dzieje sześciu pojęć / Tatarkiewicz, Władysław. 2012
187   2000200536345 G.53634 Dzieje sześciu pojęć / Tatarkiewicz, Władysław. 2012
188   2000100048122 K.4812 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
189   2000100048153 K.4815 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
190   2000100076187 K.7618 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
191   2000100048139 K.4813 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
192   2000100048160 K.4816 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
193   2000100076194 K.7619 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław 2003
194   2000100048146 K.4814 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
195   2000100048177 K.4817 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
196   2000100076200 K.7620 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2003
197   2000100090275 K.9027 Historia filozofii : , Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
198   2000100090282 K.9028 Historia filozofii : T.2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
199   2000100090299 K.9029 Historia filozofii : T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2004
200   2001700160122 G.1358 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
201   2001700160146 G.1360 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
202   2001700064062 G.19578 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
203   2001700044187 G.19579 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
204   2001700024295 G.19580 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
205   2001700064055 G.19583 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
206   2001700064086 G.19584 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
207   2001700064079 G.19585 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
208   2001700160139 G.1359 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 1993
209   2001700064048 G.19567 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
210   2001700045207 G.19569 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
211   2001700046365 G.19570 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
212   2001700034607 G.19572 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
213   2001700044170 G.19573 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
214   2001700040974 G.19574 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
215   2001700041292 G.19576 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2001
216   2002100088009 W.8800 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
217   2002100088016 W.8801 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
218   2002100088023 W.8802 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
219   2002100088030 W.8803 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
220   2002100088047 W.8804 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
221   2002100088054 W.8805 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław. 2011
222   2000200513384 G.51338 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
223   2000200513377 G.51337 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
224   2000200513360 G.51336 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
225   2000200513414 G.51341 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
226   2000200513407 G.51340 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
227   2000200513391 G.51339 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław. 2014
228   2000200513445 G.51344 Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna / T. 3, Tatarkiewicz, Władysław. 2014
229   2000200513438 G.51343 Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna / T. 3, Tatarkiewicz, Władysław. 2014
230   2000200513421 G.51342 Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna / T. 3, Tatarkiewicz, Władysław. 2014
231   2001700100982 G.10740 O szczęściu / Tatarkiewicz, Władysław. 1990
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
232   2000100063101 K.6310 Elementy logiki i teorii mnogości / Trzęsicki, Kazimierz. 2004
233   2000100063118 K.6311 Elementy logiki i teorii mnogości / Trzęsicki, Kazimierz. 2004
234   2000100084144 K.8414 Logika : nauka i sztuka / Trzęsicki, Kazimierz. 2000
235   2001700263861 G.26824 Logika : nauka i sztuka / Trzęsicki, Kazimierz. 2000
236   2001700311005 G.35278 Logika z elementami semiotyki i retoryki / Trzęsicki, Kazimierz. 2009
 
VAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
237   2000100099162 K.9916 Etyka : poglądy i problemy / Vardy, Peter. 1995
 
WAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
238   2001700239996 G.24150 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
239   2001700240008 G.24151 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
240   2001700240053 G.24152 Jestem więc myślę : łamigłówki logiczne / Wajszczyk, Józef. 2003
241   2000100022047 K.2204 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
242   2001700023649 G.11493 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
243   2001700154411 G.11495 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
244   2001700215389 G.11898 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
245   2001700215396 G.11899 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
246   2001700215402 G.11900 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
247   2001700215419 G.11901 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
248   2001700215426 G.11902 Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
249   2001700154404 G.18849 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2001
250   2001700177595 G.24544 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2001
251   2002100081062 W.8106 Wstęp do logiki z ćwiczeniami / Wajszczyk, Józef. 2004
252   2000100022054 K.2205 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
253   2001700240596 G.23571 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
254   2001700215365 G.11520 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
255   2001700215341 G.11522 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
256   2001700215358 G.11523 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
257   2001700215372 G.11524 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
258   2001700154428 G.11500 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
259   2001700023632 G.11505 Zbiór ćwiczeń z logiki / Wajszczyk, Józef. 1997
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
260   2000100108116 K.10811 Europejski uniwersalizm : retoryka władzy / Wallerstein, Immanuel. 2007
261   2000100108123 K.10812 Europejski uniwersalizm : retoryka władzy / Wallerstein, Immanuel. 2007
262   2000100112106 K.11210 Koniec świata jaki znamy / Wallerstein, Immanuel. 2004
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
263   2001700226316 G.34095 Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych / Wojciechowska, Renata. 2009
264   2000100062548 K.6254 Elementy logiki i teorii mnogości / Wojciechowska, Agnieszka. 1979
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
265   2002100000216 W.21 Logika praktyczna : Ziembiński, Zygmunt. 2002
266   2000100026991 K.2699 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 1999
267   2001700154435 G.19919 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
268   2001700023748 G.19921 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
269   2001700240473 G.19922 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
270   2001700242170 G.19923 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
271   2001700023755 G.19925 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
272   2001700023762 G.19926 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
273   2001700023779 G.19927 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
274   2001700023786 G.19928 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
275   2001700023793 G.19929 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
276   2001700023809 G.19930 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
277   2001700023816 G.19931 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
278   2001700023823 G.19932 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
279   2001700023830 G.19933 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
280   2001700023847 G.19934 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
281   2001700023854 G.19935 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
282   2001700023861 G.19937 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
283   2001700023878 G.19938 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
284   2001700023885 G.19939 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
285   2001700023892 G.19940 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
286   2001700023908 G.19941 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
287   2001700023915 G.19942 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
288   2001700023922 G.19943 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
289   2001700339801 G.38199 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
290   2002100000131 W.13 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
291   2002100000148 W.14 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
292   2002100000155 W.15 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2007
293   2002100000162 W.16 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
294   2002100000179 W.17 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
295   2002100000186 W.18 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
296   2002100000193 W.19 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
297   2002100000209 W.20 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2001
298   2002100087835 W.8783 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
299   2002100087842 W.8784 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
300   2002100087859 W.8785 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
301   2002100096080 W.9608 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2014
302   2002100096097 W.9609 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2014
303   2002100096103 W.9610 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2014
304   2002100096110 W.9611 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2014
305   2002100103764 W.10376 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt. 2005
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
306   2000100027905 K.2790 Drogi współczesnej filozofii / wybrał i wstępem opatrzył Marek J. Siemek ; przeł. Stanisław Cichowicz. 1978
307   2001700339788 G.38197 Z perspektywy końca pewnej epoki : szkice bez mała filozoficzne / Drozdowicz, Zbigniew. 1997
 
PRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
308   2000100049648 K.4964 Próg istnienia : dzieło nie dokończone / red. naukowa Jacek Jadacki i Barbara Markiewicz. 1996
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
309   2000100171790 K.17179 Filozofia polityczna / Król, Marcin. 2008
310   2000200475965 G.47596 Filozofia polityczna / Król, Marcin. 2008
311   2000100052648 K.5264 Krótki zarys historii filozofii / [pod red. M.T. Jowczuka , T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa]. 1965
 
ETY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
312   2001700084275 G.4633 Etyka : praca zbiorowa / pod red. Henryka Jankowskiego. 1973
313   2001700100180 G.10210 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski. 1997
314   2001700159782 G.17484 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski. 2000
315   2002100024373 W.2437 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski ; [aut. Ryszard Banajski]. 2002
316   2002100024380 W.2438 Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski ; [aut. Ryszard Banajski]. 2002
317   2001700159805 G.16875 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
318   2002100024397 W.2439 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
319   2002100024403 W.2440 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl ; [aut. Ryszard Banajski et al.]. 2001
320   2001700159836 G.15576 Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 1999
321   2001700107660 G.15594 Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 1999
322   2002100021471 W.2147 Etyka i polityka / praca pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. 1998
323   2001700023335 G.4704 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
324   2001700023359 G.4881 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
325   2001700023342 G.4839 Etyka kapitalizmu / pod red. Petera L. Bergera. 1994
326   2002100092204 W.9220 Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe / red. Sebastian Sykuna ; aut. Sebastian Sykuna, Paweł Chyc, Radosław Giętkowski, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Ewelina Kowalska, Anna Machnikowska, Oktawian Nawrot, Anna Podolska, Marek Skwarcow, Jerzy Zajadło, Marta Zbucka. 2018
327   2002100092211 W.9221 Etyka prawnicza : zagadnienia podstawowe / red. Sebastian Sykuna ; aut. Sebastian Sykuna, Paweł Chyc, Radosław Giętkowski, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Ewelina Kowalska, Anna Machnikowska, Oktawian Nawrot, Anna Podolska, Marek Skwarcow, Jerzy Zajadło, Marta Zbucka. 2018
328   2001700086903 G.5341 Etyka w biznesie : materiały z konferencji, [Radom, 23 IX 1994 r.] / red. nauk. Witold Maciej Putkiewicz. 1994
329   2000100098509 K.9850 Etyka w biznesie / pod red. Małgorzaty Borkowskiej, Jerzego W. Gałkowskiego. 2002
330   2001700159829 G.5439 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1995
331   2001700270913 G.27636 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1995
332   2001700023427 G.11118 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
333   2001700023434 G.11119 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
334   2001700023441 G.11120 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
335   2001700023625 G.10849 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
336   2001700023403 G.10850 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
337   2001700023410 G.10851 Etyka w biznesie / red. nauk. Paul M. Minus. 1998
338   2002100102422 W.10242 Etyka w biznesie / pod red. Małgorzaty Borkowskiej, Jerzego W. Gałkowskiego. 2002
339   2000200526179 G.52617 Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. nauk. Marlena Niemiec. 2020
340   2000200526186 G.52618 Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. nauk. Marlena Niemiec. 2020
341   2001700335629 G.37767 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
342   2001700335636 G.37768 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
343   2002100041530 W.4153 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
344   2002100047372 W.4737 Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. 2001
345   2000100143315 K.14331 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
346   2001700311807 G.35358 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
347   2001700311814 G.35359 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
348   2001700311821 G.35360 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
349   2001700311838 G.35361 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
350   2001700311845 G.35362 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
351   2000100200377 K.20037 Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym : Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa / pod redakcją naukową Zbigniewa Madeja i Zofii Bolkowskiej. 2010
352   2000100170762 K.17076 Etyka w życiu publicznym / red. nauk. Sławomir Sowiński ; Instytut Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2012
353   2000100057643 K.5764 Etyka zawodowa : seminarium Warszawa 20 maja 1997 r. / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. 1997
354   2001700099941 G.10110 Etyka zawodowa : seminarium, Warszawa, 20 maja 1997 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. 1997
355   2002100087743 W.8774 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
356   2002100087750 W.8775 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
357   2002100087767 W.8776 Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego, Pawła Skuczyńskiego. 2006
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
358   2000100089156 K.8915 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
359   2000100141472 K.14147 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
360   2000100141540 K.14154 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
361   2000100141557 K.14155 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
362   2000100141564 K.14156 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
363   2000100141571 K.14157 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
364   2001700237015 G.23798 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
365   2001700246598 G.24846 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
366   2001700246604 G.24847 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
367   2001700246611 G.24848 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
368   2001700246628 G.24849 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
369   2001700246635 G.24850 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
370   2001700246543 G.24851 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
371   2001700246550 G.24852 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
372   2001700246567 G.24853 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
373   2001700246574 G.24854 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
374   2001700246581 G.24855 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
375   2001700246505 G.24856 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
376   2001700246512 G.24857 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
377   2001700246529 G.24858 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
378   2001700246536 G.24859 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
379   2001700246482 G.24860 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
380   2001700246499 G.24861 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
381   2001700246406 G.24862 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
382   2001700246413 G.24863 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
383   2001700246420 G.24864 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
384   2001700246437 G.24865 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
385   2001700246444 G.24866 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
386   2001700246451 G.24867 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
387   2001700246468 G.24868 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
388   2001700246840 G.24874 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
389   2001700246857 G.24875 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
390   2001700246864 G.24876 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
391   2001700246871 G.24877 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
392   2001700246888 G.24878 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
393   2001700246789 G.24879 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
394   2001700246796 G.24880 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
395   2001700246802 G.24881 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
396   2001700246772 G.24882 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
397   2001700246741 G.24883 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
398   2001700246758 G.24884 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
399   2001700246765 G.24885 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
400   2001700246680 G.24886 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
401   2001700246697 G.24887 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
402   2001700246703 G.24888 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
403   2001700246710 G.24889 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
404   2001700246727 G.24890 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
405   2001700246642 G.24891 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
406   2001700246659 G.24892 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
407   2001700246666 G.24893 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
408   2001700246673 G.24894 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
409   2001700246734 G.24895 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
410   2001700254913 G.25811 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
411   2001700255248 G.25812 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
412   2001700255040 G.25813 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
413   2001700255392 G.25814 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
414   2001700255347 G.25815 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
415   2001700255187 G.25816 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
416   2001700255132 G.25817 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
417   2001700255231 G.25818 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
418   2001700255170 G.25819 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
419   2001700255125 G.25820 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
420   2001700254982 G.25821 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
421   2001700254838 G.25822 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
422   2001700254937 G.25823 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
423   2001700254883 G.25824 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
424   2001700254890 G.25825 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
425   2001700254999 G.25826 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
426   2001700255224 G.25827 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
427   2001700255279 G.25828 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
428   2001700255323 G.25829 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
429   2001700255378 G.25830 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
430   2001700255118 G.25831 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
431   2001700255415 G.25832 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
432   2001700254814 G.25834 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
433   2001700254869 G.25835 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
434   2001700254821 G.25836 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
435   2001700254920 G.25837 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
436   2001700254876 G.25838 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
437   2001700255163 G.25839 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
438   2001700255262 G.25840 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
439   2001700255316 G.25841 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
440   2001700255422 G.25842 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
441   2001700255064 G.25843 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
442   2001700255019 G.25844 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
443   2001700255071 G.25845 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
444   2001700255330 G.25846 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
445   2001700255286 G.25847 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
446   2001700255385 G.25848 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
447   2001700273884 G.25849 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
448   2001700255217 G.25850 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
449   2001700255026 G.25851 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
450   2001700255446 G.25852 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
451   2001700255088 G.25853 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
452   2001700255033 G.25854 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
453   2001700255149 G.25855 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
454   2001700255095 G.25856 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
455   2001700255194 G.25857 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
456   2001700255293 G.25858 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
457   2001700254975 G.25859 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
458   2001700254968 G.25860 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
459   2002100087699 W.8769 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
460   2002100087705 W.8770 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
461   2002100087712 W.8771 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
462   2002100087729 W.8772 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
463   2002100087736 W.8773 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Pogonowskiej. 2004
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
464   2000100103111 K.10311 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. 2005
465   2001700159904 G.8835 Kodeks etyki i standardy zawodowe / Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 1996
466   2002100039001 W.3900 Kodeks etyki radcy prawnego : regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego : wyznaczanie radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu / Krajowa Izba Radców Prawnych. 2015
467   2002100107922 W.10792 Kodeksy etyczne w Polsce / wybór, wstęp i oprac. Grzegorz Sołtysiak. 2006
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
468   2000200429876 G.42987 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
469   2000200497189 G.49718 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
470   2000200497196 G.49719 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
471   2000200497202 G.49720 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. 2013
472   2000100133422 K.13342 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
473   2001700227801 G.34264 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
474   2001700227818 G.34265 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
475   2001700227825 G.34266 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
476   2001700227832 G.34267 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
477   2001700227849 G.34268 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
478   2002100002128 W.212 Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski i Jolanta Jabłońska-Bonca. 2009
 
KAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
479   2000100167694 K.16769 Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. 2006
480   2000200429739 G.42973 Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. 2006
 
ISL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2000100167922 K.16792 Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? / red. nauk. Marta Widy-Behiese. 2012
 
IND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
482   2002100030138 W.3013 Elementy logiki / Indrzejczak, Andrzej. 2004
483   2002100030145 W.3014 Elementy logiki / Indrzejczak, Andrzej. 2004
484   2002100101135 W.10113 Elementy logiki / Indrzejczak, Andrzej. 2004
485   2000100179772 K.17977 Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. t. Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski. 2002
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
486   2000100180044 K.18004 Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / wyboru dokonał i oprac. Janusz Justyński. 1994
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
487   2000200425250 G.42525 Filozofia sztuki masowej / Carroll, Noël. 2011
 
ODK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
488   2000100181751 K.18175 Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów / wyb. i wstęp Leszek Balcerowicz. 2012
489   2000100181768 K.18176 Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów / wyb. i wstęp Leszek Balcerowicz. 2012
 
RAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
490   2000100183328 K.18332 Liberalizm polityczny / Rawls, John. 1998
491   2001700304571 G.34640 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
492   2001700304588 G.34641 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
493   2001700304731 G.34656 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
494   2001700305264 G.34709 Teoria sprawiedliwości / Rawls, John. 2009
 
TOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
495   2001700083735 G.4378 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
496   2001700023533 G.4752 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
497   2001700023489 G.4744 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
498   2001700023496 G.4745 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
499   2001700023502 G.4746 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
500   2001700023519 G.4750 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
501   2001700023526 G.4751 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
502   2001700023557 G.5146 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
503   2001700023564 G.5147 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
504   2001700023540 G.4785 Etyka biznesu : wybrane problemy / Tomczyk-Tołkacz, Jadwiga. 1994
505   2000100184110 K.18411 O wierze / Tomasz z Akwinu 2000
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
506   2000200432463 G.43246 Filozofia bezpieczeństwa / Pokruszyński, Witold. 2013
507   2000200427773 G.42777 Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa / Pokruszyński, Witold. 2011
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
508   2000200429715 G.42971 Dwa tysiące sześćsetletni poród: wstęp do filozofii / Breczko, Jacek. 2007
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
509   2001700308807 G.35059 Wiedza o etyce / Woleński, Jan. 2008
510   2001700308814 G.35060 Wiedza o etyce / Woleński, Jan. 2008
511   2001700339887 G.38207 Wola sprawiedliwości / red. nauk. Włodzimierz Heller, Ryszard Liberkowski. 2000
512   2000200429722 G.42972 Wolność i tolerancja : I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica / [red. Halina Święczkowska]. 2007
 
AUG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
513   2001700090221 G.6847 O społecznych uwarunkowaniach postrzegania moralnego : [praca habilitacyjna] / Augustyniak-Kopka, Jolanta. 1994
514   2000200429937 G.42993 Typy idealne panowania : założenia epistemologiczne i metodologiczne / Augustyniak, Małgorzata. 2010
 
JED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
515   2000200430223 G.43022 Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy / red. Stanisław Leszek Stadniczeńko ; [aut. Bogusław Banaszak et al.]. 2011
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
516   2001700159959 G.18165 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
517   2001700023571 G.18166 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
518   2001700023588 G.18168 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 1998
519   2002100023680 W.2368 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
520   2002100023697 W.2369 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
521   2002100024007 W.2400 Etyka w biznesie / Pratley, Peter. 2000
522   2001700371344 G.41623 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
523   2001700371337 G.41624 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
524   2000200439103 G.43910 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. 2011
525   2001700185125 G.30100 Prawda i świat człowieka : studia i szkice filozoficzne / praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuboka. 2008
526   2000200430629 G.43062 Prawo głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. 2002
 
AJD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
527   2001700154299 G.4220 Logika pragmatyczna / Ajdukiewicz, Kazimierz. 1975
528   2001700177045 G.24340 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
529   2001700177038 G.24341 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
530   2001700177021 G.24342 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2004
531   2000200430926 G.43092 Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Ajdukiewicz, Kazimierz. 2003
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
532   2001700159812 G.16977 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
533   2001700023380 G.18171 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
534   2001700023397 G.18172 Biznes i moralność / Jackson, Jennifer. 1999
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
535   2001700102429 G.11379 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
536   2001700159997 G.17485 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
537   2001700023373 G.18203 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
538   2001700195056 G.31684 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Sternberg, Elaine. 1998
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
539   2001700154367 G.9227 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
540   2001700060743 G.9228 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
541   2001700060774 G.9229 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
542   2001700060781 G.9230 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
543   2001700060767 G.9231 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
544   2001700060651 G.9232 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
545   2001700060644 G.9233 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
546   2001700060682 G.9234 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
547   2001700060637 G.9235 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
548   2001700023656 G.9236 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
549   2001700060699 G.9237 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
550   2001700060668 G.9238 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
551   2001700060736 G.9239 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
552   2001700060729 G.9240 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
553   2001700060750 G.9241 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
554   2001700060712 G.9242 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
555   2001700060675 G.9243 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
556   2001700060620 G.9244 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
557   2001700060705 G.9246 W kręgu logiki / Sobiecki, Janusz. 1996
 
CAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
558   2001700154312 G.12230 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
559   2001700060491 G.12231 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
560   2001700023670 G.12232 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
561   2001700060576 G.12233 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
562   2001700060606 G.12234 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
563   2001700023687 G.12235 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
564   2001700023694 G.12236 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
565   2001700060552 G.12237 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
566   2001700060385 G.12238 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
567   2001700060507 G.12239 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
568   2001700060415 G.15295 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
569   2001700023700 G.15296 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
570   2001700060569 G.15297 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
571   2001700060590 G.15298 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
572   2001700023717 G.15299 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
573   2001700060613 G.15300 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
574   2001700060460 G.15301 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
575   2001700060514 G.15302 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
576   2001700060453 G.15303 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
577   2001700060422 G.15814 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
578   2001700060521 G.18699 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
579   2001700060484 G.18700 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
580   2001700060439 G.18701 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
581   2001700060477 G.18702 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
582   2001700060446 G.18703 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
583   2001700023724 G.18704 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
584   2001700060545 G.18705 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
585   2001700060392 G.18706 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
586   2001700060583 G.18707 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
587   2001700060408 G.18708 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
588   2002100056084 W.5608 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
589   2002100056091 W.5609 Wybrane zagadnienia z logiki : wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Cabak, Henryk. 1998
 
PŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
590   2001700037691 G.21584 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
591   2001700160054 G.19597 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
592   2001700235912 G.19599 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
593   2001700036885 G.19600 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
594   2001700024097 G.19601 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
595   2001700064130 G.19602 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
596   2001700024103 G.19603 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
597   2001700024110 G.19604 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
598   2001700033822 G.19605 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
599   2001700064147 G.19606 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
600   2001700278803 G.28519 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1 / Płużański, Tadeusz. 2000
601   2001700278742 G.28520 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
602   2001700160047 G.19607 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
603   2001700064154 G.19608 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
604   2001700024127 G.19609 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
605   2001700064161 G.19610 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
606   2001700024134 G.19611 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
607   2001700024141 G.19612 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
608   2001700024158 G.19613 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
609   2001700024165 G.19614 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
610   2001700036878 G.19615 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
611   2001700037707 G.21585 Filozofia dla ekonomistów. Cz. 2 / Płużański, Tadeusz. 1998
 
THO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
612   2001700160061 G.19626 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
613   2001700024172 G.19628 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
614   2001700024189 G.19629 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
615   2001700024196 G.19630 Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu / Thorpe, Scott. 2001
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
616   2002100058132 W.5813 Prawosławie / Przybył, Elżbieta. 2006
617   2001700227931 G.34277 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
618   2001700227948 G.34278 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
619   2001700227955 G.34279 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
620   2001700227962 G.34280 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
621   2001700227979 G.34281 Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka. 2009
622   2001700160078 G.19641 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
623   2001700064178 G.19642 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
624   2001700024202 G.19644 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
625   2001700024219 G.19645 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1994
626   2001700160085 G.19646 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
627   2001700024226 G.19647 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
628   2001700024233 G.19649 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
629   2001700064185 G.19650 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1995
630   2001700160092 G.19651 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
631   2001700064192 G.19653 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
632   2001700024240 G.19654 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
633   2001700024257 G.19655 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi przy wspólpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floyńskiej-Lalewicz. 1996
634   2001700160108 G.19656 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
635   2001700064208 G.19657 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
636   2001700024264 G.19658 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
637   2001700024271 G.19660 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz. 1997
638   2002100097162 W.9716 Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej / pod red. Roberta E. Goodina i Filipa Pettita ; z ang. przeł. Cezary Cieśliński i Marcin Poręba. 2002
639   2002100097179 W.9717 Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej / pod red. Roberta E. Goodina i Filipa Pettita ; z ang. przeł. Cezary Cieśliński i Marcin Poręba. 2002
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
640   2002100022942 W.2294 Muzułmanie, islam i ja : wspomnienia kooperanta z Algierii (1986-1990) / Christian, Michał. 2007
641   2001700052670 G.13337 Wprowadzenie do etyki biznesu / Chryssides, George D.. 1999
642   2002100102477 W.10247 Wprowadzenie do etyki biznesu / Chryssides, George D.. 1999
 
MUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
643   2001700067919 G.1313 Wyzwanie etyki / Murawski, Krzysztof. 1991
 
LAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
644   2001700067940 G.1310 Etyka : pisma wybrane / Lazari-Pawłowska, Ija. 1992
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
645   2001700068268 G.1401 Etyka : świat wartości moralnych / Jarco, Jerzy. 1993
646   2001700160023 G.5043 Wybrane problemy filozofii i logiki / Jarco, Jerzy. 1994
 
O WA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
647   2001700159935 G.11763 O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / wyboru dokonała i oprac. Magdalena Środa. 1994
648   2001700076102 G.3021 O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / wyboru dokonała i oprac. Magdalena Środa. 1994
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
649   2002100005464 W.546 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
650   2002100005471 W.547 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
651   2002100005488 W.548 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2002
652   2002100005495 W.549 Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur. 2003
653   2001700251608 G.25315 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
654   2001700178486 G.25316 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
655   2001700251585 G.25317 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
656   2001700251578 G.25318 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
657   2001700251561 G.25319 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
658   2001700178493 G.25320 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
659   2001700251110 G.25321 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
660   2002100088146 W.8814 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
661   2002100088153 W.8815 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
662   2002100088160 W.8816 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
663   2002100088177 W.8817 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
664   2002100088184 W.8818 Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Artur. 2005
665   2001700111780 G.17746 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
666   2001700079844 G.3494 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
667   2001700079851 G.3495 Etyka : główne systemy / Schrade, Ulrich. 1992
668   2001700294384 G.30061 Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa : sens i niepowodzenie politycznego symbolu / Schmitt, Carl. 2008
669   2001700315447 G.35722 Of human potential : an essay in the philosophy of education / Scheffler, Israel. 2010
670   2001700314488 G.35626 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
671   2001700314501 G.35628 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
672   2001700314518 G.35629 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
673   2001700314525 G.35630 Resentyment a moralność / Scheler, Max. 2008
674   2002100021099 W.2109 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
675   2002100021105 W.2110 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
676   2002100021112 W.2111 Tożsamość Europy a chrześcijaństwo / Schramm, Tomasz. 2005
 
SUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
677   2001700084213 G.4624 Etyka polityczna : ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej / Sutor, Bernhard. 1994
 
FRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
678   2001700084473 G.4676 Niech się stanie człowiek : z psychologii etyki / Fromm, Erich. 1994
679   2001700334950 G.37698 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
680   2001700334943 G.37699 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
681   2001700337685 G.37967 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
682   2001700337692 G.37968 Patologia normalności : przyczynek do nauki o człowieku / Fromm, Erich. 2011
683   2001700096612 G.8810 Rewolucja nadziei : ku uczłowieczonej technologii / Fromm, Erich. 1996
 
BOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
684   2001700084619 G.4702 Historia etyki / Bourke, Vernon J.. 1994
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
685   2001700087108 G.5382 Fascynacja złem : eseje z teorii wartości / Gołaszewska, Maria. 1994
 
RAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
686   2001700102740 G.11543 Racjonalność w tradycji filozoficznej / pod red. nauk. Stanisława Piwki. 1993
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
687   2002100068124 W.6812 Czynić sprawiedliwość w miłości : księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej / zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski. 2001
 
POG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
688   2001700154350 G.2440 Elementarny słownik logiki formalnej / Pogorzelski, Witold. 1992
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
689   2002100088122 W.8812 Logika : podstawy - język - uzasadnianie / Nieznański, Edward. 2006
690   2002100088139 W.8813 Logika : podstawy - język - uzasadnianie / Nieznański, Edward. 2006
691   2001700154343 G.23122 Logika dla prawników : z wykładów prezentowanych w programie PowerPoint / Nieznański, Edward. 2003
 
BOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
692   2001700185880 G.30183 Bioetyka i prawa człowieka / Bołoz, Wojciech. 2007
693   2001700283340 G.28963 Bioetyka i prawa człowieka / Bołoz, Wojciech. 2007
694   2001700126524 G.22963 Utylitaryzm w bioetyce : jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera / Bołoz, Wojciech. 2002
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
695   2002100018761 W.1876 Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / Morawski, Lech. 2003
696   2001700126746 G.22971 Moralność i etyka w ponowoczesności / red. Zbigniew Sareło. 1996
697   2001700281179 G.28783 Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej : studium historyczno-analityczne / Morawiec, Edmund. 2004
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
698   2001700127156 G.23120 Ateizm / Sochoń, Jan. 2003
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
699   2001700154305 G.1467 Mała encyklopedia logiki / [aut. Czarnota Kazimierz et al.]. 1970
700   2002100018075 W.1807 Mały słownik etyczny / pod red. nauk. Stanisława Jedynaka ; [aut.] Józef Dębowski [et al.]. 1999
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
701   2001700154336 G.20091 Logika ogólna / Kwiatkowski, Tadeusz. 1998
 
SOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
702   2001700154374 G.21491 Logika dla menedżerów / Sokołowski, Stanisław Józef. 1999
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
703   2001700154381 G.17913 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 1998
704   2002100000810 W.81 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
705   2002100000827 W.82 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
706   2002100000834 W.83 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
707   2002100075764 W.7576 Ćwiczenia z logiki / Stanosz, Barbara. 2012
708   2001700159980 G.17854 Podstawy etyki / Stanisławek, Jędrzej. 2001
709   2001700154398 G.17914 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 1998
710   2002100000322 W.32 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
711   2002100000780 W.78 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
712   2002100000797 W.79 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
713   2002100000803 W.80 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2012
714   2002100025530 W.2553 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
715   2002100025547 W.2554 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
716   2002100025554 W.2555 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2002
717   2002100071476 W.7147 Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Stanosz, Barbara. 2006
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
718   2001700159881 G.14494 Wstęp do etyki biznesu / Konieczny, Jerzy. 1998
 
MYŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
719   2001700159898 G.9292 Elementy etyki gospodarowania / Myśliwiec, Grzegorz. 1996
720   2002100057562 W.5756 Elementy etyki gospodarowania / Myśliwiec, Grzegorz. 1996
721   2000200437192 G.43719 Etyka gospodarcza i zawodowa : +28 przypadków / Myśliwiec, Grzegorz. 2013
722   2001700197494 G.31464 Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Myśliwiec, Grzegorz. 2007
 
OSS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
723   2001700159942 G.16994 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria. 2000
724   2002100018198 W.1819 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria. 1985
725   2002100107830 W.10783 Normy moralne : próba systematyzacji / Ossowska, Maria. 1970
726   2001700304496 G.34632 Socjologia moralności : zarys zagadnień / Ossowska, Maria. 2005
727   2001700304502 G.34633 Socjologia moralności : zarys zagadnień / Ossowska, Maria. 2005
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
728   2001700160030 G.17745 Filozofia dla szkoły średniej : wybór tekstów / Markiewicz, Barbara. 1988
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
729   2001700160115 G.17747 Świat, człowiek i wartości : wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich / wstęp i oprac. Zdzisław J. Czarnecki. 1988
 
WÓJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
730   2001700160153 G.21037 Ajdukiewicz : teoria znaczenia / Wójcicki, Ryszard. 1999
 
GAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
731   2001700176970 G.24337 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
732   2001700176987 G.24338 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
733   2001700176963 G.24339 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
734   2002100047501 W.4750 Na ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii / Galarowicz, Jan. 1992
 
OST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
735   2001700222035 G.33728 Czym są wartości? : zarys aksjologii / Ostasz, Lech. 2009
736   2000100192528 K.19252 Filosofiâ prisvojeniâ : Monografiâ / Ostanin, V.A. 2011
737   2000200553359 G.55335 Filozofia Diogenesa i innych kyników a postawa cyniczna / Ostasz, Lech. 2020
738   2001700182605 G.27103 Logika dla informatyków / Ostasiewicz, Walenty. 2006
 
ŁAŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
739   2001700354682 G.41323 Filozofia dla pracujących : podręcznik dla studentów / Łażewska, Dorota. 2011
740   2001700185408 G.30132 Historia filozofii w zarysie : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2008
741   2001700185453 G.30133 Historia filozofii w zarysie : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2008
742   2001700223438 G.33867 Współczesne koncepcje filozofii i etyki : (skrypt) / Łażewska, Dorota. 2009
 
KOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
743   2001700185668 G.30163 Retoryka : mowa zjednuje ludzi / Kohout, Jaroslav. 2006
 
PLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
744   2001700187525 G.30397 Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton ; Fedon ; Uczta / Platon. 2007
745   2001700224220 G.34540 Państwo / Platon. 2009
746   2001700224237 G.34541 Państwo / Platon. 2009
747   2002100093744 W.9374 Państwo. T. 1 / Platon. 1994
748   2002100093751 W.9375 Państwo. T. 2 / Platon. 1994
 
HOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
749   2001700187556 G.30401 Lewiatan : czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego / Hobbes, Thomas. 2005
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
750   2001700199818 G.31496 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
751   2001700213286 G.32869 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
752   2001700213293 G.32870 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
753   2001700213309 G.32871 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
754   2001700213316 G.32872 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
755   2002100088276 W.8827 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
756   2002100088283 W.8828 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
757   2002100088290 W.8829 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
758   2002100088306 W.8830 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
759   2002100088313 W.8831 Dzieje filozofii / Szyszkowska, Maria. 2009
760   2001700224497 G.33910 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
761   2001700224503 G.33911 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
762   2001700224510 G.33912 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
763   2001700224527 G.33913 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
764   2001700224534 G.33914 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
765   2001700224541 G.33915 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
766   2001700224558 G.33916 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
767   2001700224565 G.33917 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
768   2001700224572 G.33918 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
769   2001700224589 G.33919 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
770   2001700224596 G.33920 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
771   2002100088191 W.8819 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
772   2002100088207 W.8820 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
773   2002100088214 W.8821 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
774   2002100088221 W.8822 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
775   2002100088238 W.8823 Etyka / Szyszkowska, Maria. 2010
776   2002100007635 W.763 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
777   2002100007642 W.764 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
778   2002100073715 W.7371 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
779   2002100073722 W.7372 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
780   2002100083240 W.8324 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
781   2002100083257 W.8325 Europejska filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 1995
782   2001700309323 G.35111 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
783   2001700309330 G.35112 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
784   2001700309347 G.35113 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
785   2001700309354 G.35114 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
786   2001700309361 G.35115 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
787   2001700309378 G.35116 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
788   2001700309385 G.35117 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
789   2002100088245 W.8824 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
790   2002100088252 W.8825 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
791   2002100088269 W.8826 Każdy bywa pacjentem : zarys filozofii farmacji / Szyszkowska, Maria. 2010
792   2001700213385 G.32879 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
793   2001700213392 G.32880 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
794   2001700213408 G.32881 Odcienie codziennosci / Szyszkowska, Maria. 2009
795   2002100088368 W.8836 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
796   2002100088375 W.8837 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
797   2002100088382 W.8838 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
798   2002100088399 W.8839 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
799   2002100088405 W.8840 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
800   2002100088412 W.8841 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
801   2002100088429 W.8842 Teoria i filozofia prawa / Szyszkowska, Maria. 2008
802   2002100088351 W.8835 Zarys europejskiej filozofii prawa : oraz prace źródłowe w przekładzie Czesława Tarnogórskiego / Szyszkowska, Maria. 2004
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
803   2001700200927 G.31648 Korelaty kryzysu religijnego / Nowosielski, Mirosław. 2008
804   2002100041172 W.4117 Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. 2010
805   2002100070981 W.7098 Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI / Nowacka, Ewa. 2009
 
BOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
806   2001700205953 G.32142 Studium przypadku : obserwacje z kontekstem do etyki / Bombera, Zdzisław. 2008
 
AVI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
807   2001700214726 G.33017 Hegla teoria nowoczesnego państwa / Avineri, Shlomo. 2009
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
808   2001700214764 G.33020 Filozofia pozytywistyczna / Kołakowski, Leszek. 2009
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
809   2002100100909 W.10090 Rozumienie ludzkiego zachowania : rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych / Krasnodębski, Zdzisław. 1986
810   2001700222028 G.33727 Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku : (nie)bezpieczne biotechnologie? / Krajewski, Piotr. 2007
 
BIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
811   2001700222240 G.33749 Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman. 2010
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
812   2001700224077 G.34525 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha / Gadacz, Tadeusz. 2009
813   2001700224084 G.34526 Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu / Gadacz, Tadeusz. 2009
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
814   2001700265070 G.26997 Antologia tekstów filozoficznych. Cz. 1 / wybór i oprac. Michał Kapis, Grzegorz Polok, Elżbieta Wawro. 2005
 
LOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
815   2001700286631 G.29256 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
816   2001700286587 G.29257 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
817   2001700286433 G.29259 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
818   2001700286488 G.29260 Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski; [aut.] Zbigniew Długosz [et al.]. 2007
819   2002100002005 W.200 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2008
820   2002100073920 W.7392 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
821   2002100073937 W.7393 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
822   2002100073944 W.7394 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
823   2002100073951 W.7395 Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. 2009
824   2002100074316 W.7431 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2017
825   2002100074323 W.7432 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2017
826   2002100074330 W.7433 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2017
827   2002100087828 W.8782 Logika dla prawników / pod red. Andrzeja Malinowskiego ; [aut.] Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2005
828   2002100095953 W.9595 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; aut. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2020
829   2002100095960 W.9596 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; aut. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2020
830   2002100095977 W.9597 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; aut. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2020
831   2002100095984 W.9598 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; aut. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2020
832   2000200521501 G.52150 Logika dla prawników / red. nauk. Andrzej Malinowski ; aut. Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. 2020
833   2002100095878 W.9587 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
834   2002100095885 W.9588 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
835   2002100095892 W.9589 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
836   2002100095908 W.9590 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
837   2002100095915 W.9591 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
838   2002100095922 W.9592 Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej / Włodzimierz Gromski, Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Michał Paździora, Maciej Pichlak. 2016
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
839   2001700288550 G.29408 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
840   2001700287508 G.29409 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
841   2001700287898 G.29410 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
842   2002100029828 W.2982 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
843   2002100029835 W.2983 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
844   2002100047327 W.4732 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof. 2005
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
845   2001700289656 G.29586 Filozofia w czasach terroru : rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques\'em Derridą / Borradori, Giovanna. 2008
 
HÖF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
846   2001700295176 G.38628 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
847   2002100087774 W.8777 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
848   2002100087781 W.8778 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
849   2002100087798 W.8779 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
850   2002100087804 W.8780 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
851   2002100087811 W.8781 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried. 2011
 
WIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
852   2001700304182 G.34601 Dociekania filozoficzne / Wittgenstein, Ludwig. 2008
 
HAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
853   2001700304274 G.34610 Konstytucja wolności / Hayek, Friedrich August von. 2007
854   2001700304281 G.34611 Konstytucja wolności / Hayek, Friedrich August von. 2007
855   2002100096370 W.9637 Konstytucja wolności / Hayek, Friedrich August von. 2007
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
856   2001700304298 G.34612 Krytyka władzy sądzenia / Kant, Immanuel. 2004
857   2001700304304 G.34613 Krytyka władzy sądzenia / Kant, Immanuel. 2004
858   2001700304335 G.34616 Metafizyka moralności / Kant, Immanuel. 2007
859   2001700304342 G.34617 Metafizyka moralności / Kant, Immanuel. 2007
 
ARY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
860   2000200463474 G.46347 Etyka nikomachejska / Arystoteles. 2007
861   2000200463467 G.46346 Etyka nikomachejska / Arystoteles. 2007
862   2001700304397 G.34622 Polityka / Arystoteles. 2010
863   2001700304403 G.34623 Polityka / Arystoteles. 2010
 
MON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
864   2001700309057 G.35084 O duchu praw / Monteskiusz. 2003
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
865   2002100081093 W.8109 Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych / Paradowski, Mariusz. 2018
866   2001700320793 G.36259 Paradoksy bioetyki prawniczej / Jerzy Stelmach [et al.]. 2010
867   2002100070806 W.7080 Zarys filozofii prawa / Paradowski, Mariusz. 2017
 
O PR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
868   2001700338637 G.38069 O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia, Andrzeja Kobylińskiego. 2011
869   2001700340517 G.38270 O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia, Andrzeja Kobylińskiego. 2011
 
PIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
870   2001700339375 G.38156 Can ethics be taught? : perspectives, challenges, and approaches at Harvard Business School / Piper, Thomas R.. 1993
 
SEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
871   2001700346830 G.39104 Listy moralne do Lucyliusza / Seneca, Lucius Annaeus. 2010
872   2002100091092 W.9109 Myśli / Seneka, Lucjusz Anneusz 1987
 
PEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
873   2001700347349 G.39154 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
874   2001700347356 G.39155 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
875   2001700347363 G.39156 Kultura i etyka w organizacji : aspekty pragmatyczne i strategiczne / Penc, Józef. 2010
 
KYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
876   2001700355078 G.39903 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
877   2002100087866 W.8786 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
878   2002100087873 W.8787 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
879   2002100087880 W.8788 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
880   2002100087897 W.8789 Współczesna filozofia polityczna / Kymlicka, Will. 2009
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
881   2000200472216 G.47221 Lathe biosas żyj w ukryciu : filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos / Pawłowski, Kazimierz. 2007
882   2000200465393 G.46539 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
883   2000200465409 G.46540 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
884   2000200465416 G.46541 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
885   2000200465423 G.46542 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
886   2000200465430 G.46543 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
887   2000200474630 G.47463 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
888   2000200474647 G.47464 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
889   2000200474654 G.47465 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
890   2000200474661 G.47466 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
891   2000200474678 G.47467 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
892   2000200474685 G.47468 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
893   2000200474692 G.47469 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
894   2000200474708 G.47470 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
895   2000200474715 G.47471 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
896   2000200474623 G.47462 Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz 2016
897   2001700361024 G.40590 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
898   2001700361031 G.40591 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
899   2001700361048 G.40592 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
900   2000200447634 G.44763 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
901   2000200447641 G.44764 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
902   2000200447658 G.44765 Zarys logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych / Pawłowski, Kazimierz. 2012
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
903   2002100077874 W.7787 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
904   2002100077881 W.7788 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
905   2002100077898 W.7789 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
906   2002100077904 W.7790 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
907   2002100077911 W.7791 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
908   2002100077928 W.7792 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
909   2002100077935 W.7793 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
910   2002100077942 W.7794 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
911   2002100077959 W.7795 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
912   2002100077966 W.7796 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
913   2002100077973 W.7797 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
914   2002100077980 W.7798 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2005
915   2002100077997 W.7799 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
916   2002100078000 W.7800 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
917   2002100078017 W.7801 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
918   2002100078024 W.7802 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
919   2002100078031 W.7803 Etyka prawnicza / Tokarczyk, Roman. 2009
920   2002100078048 W.7804 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
921   2002100078055 W.7805 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
922   2002100078062 W.7806 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman. 2009
923   2002100059573 W.5957 Historia filozofii prawa / Tokarczyk, Roman. 2000
924   2002100078079 W.7807 Przykazania etyki prawniczej : księga myśli, norm i rycin / Tokarczyk, Roman. 2009
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
925   2001700368726 G.41362 Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950 / Kuźmicz, Karol. 2009
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
926   2001700368733 G.41363 Stanowisko prawnonaturalne Czesława Strzeszewskiego na tle poglądów polskich tomistów / Grat, Ireneusz Stanisław. 2009
 
DRW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
927   2001700369082 G.41408 Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej / Drwięga, Marek. 2012
928   2001700369099 G.41409 Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej / Drwięga, Marek. 2012
 
NAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
929   2001700369587 G.41453 (Nad)użycia ciała w kulturze / pod red. Tadeusza Rachwała i Katarzyny Więckowskiej.. 2012
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
930   2002100000452 W.45 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
931   2002100000469 W.46 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
932   2002100000438 W.43 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2009
933   2002100000445 W.44 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2009
934   2002100088115 W.8811 Etyka w administracji publicznej / Bogucka, Iwona. 2010
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
935   2000200432531 G.43253 Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? / Kapias, Michał. 2013
 
BAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
936   2001700090214 G.6854 Biblijne podstawy etyki / Bastianel, Sergio.. 1994
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
937   2002100087941 W.8794 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
938   2002100087958 W.8795 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
939   2002100087965 W.8796 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2012
940   2000200549710 G.54971 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2021
941   2000200549703 G.54970 Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Lewandowski, Sławomir. 2021
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
942   2002100031784 W.3178 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
943   2002100080119 W.8011 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
944   2002100080126 W.8012 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
945   2002100080133 W.8013 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
946   2002100080140 W.8014 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał. 2010
947   2000200437697 G.43769 Kultura jako problem filozofii : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Kurowickiemu / pod red. Tadeusza Borysa i Adama Płachciaka. 2013
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
948   2000100191149 K.19114 Historia filozofii politycznej : od Tukidydesa do Locke'a : tradycja klasyczna i jej krytycy / Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
949   2000100191163 K.19116 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
950   2000100191170 K.19117 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
951   2000100191187 K.19118 Teologia niemiecka : Luter - Barth - Bultmann / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2007
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
952   2000100191354 K.19135 De Virtute Militari : zarys etyki wojskowej / Bocheński, Józef Maria. 1993
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
953   2000100191668 K.19166 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
954   2000100191675 K.19167 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
955   2000100191682 K.19168 Książę : Shakespeare, Macgiavelli / red. Wawrzyniec Rymkiewicz. 2011
 
WAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
956   2000200509974 G.50997 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
957   2000200509967 G.50996 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
958   2000200509950 G.50995 Krótka historia filozofii / Warburton, Nigel. 2020
959   2001700190150 G.30569 Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej i Anny Rossmanith. 2008
 
RIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
960   2001700168401 G.19769 Niccolo Machiavellego nauka o rządzeniu / Riklin, Alois. 2000
 
NAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
961   2002100004368 W.436 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
962   2002100004375 W.437 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
963   2002100082069 W.8206 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
964   2002100082076 W.8207 Wprowadzenie do logiki dla prawników / Nawrot, Oktawian. 2007
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
965   2002100007604 W.760 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
966   2002100007581 W.758 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
967   2002100007598 W.759 Wstęp do filozofii / Hartman, Jan. 2005
 
BLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
968   2002100014213 W.1421 Umysł zamknięty : o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / Bloom, Allan David. 1997
 
JAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
969   2002100014343 W.1434 Pragmatyzm : popularne wykłady z zakresu filozofii / James, William. 1957
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
970   2002100019614 W.1961 Istota i geneza religii / Rusecki, Marian. 1989
971   2002100014350 W.1435 Szkice sceptyczne / Russell, Bertrand. 1957
 
JUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
972   2002100014985 W.1498 Ordoliberalizm : historia niemieckiego cudu gospodarczego / Juszczak, Tymoteusz. 2010
 
PHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
973   2002100018556 W.1855 Moralność a socjologia : sens i wartości między naturą i kulturą / Pharo, Patrick. 2008
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
974   2002100018624 W.1862 Amerykańska etyka prawnicza / Sarkowicz, Ryszard. 2004
 
TYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
975   2002100023987 W.2398 Historia filozofii i etyki : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz. 1997
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
976   2002100088436 W.8843 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
977   2002100088443 W.8844 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
978   2002100088450 W.8845 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
979   2002100088467 W.8846 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
980   2002100088474 W.8847 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
981   2002100088481 W.8848 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
982   2002100088498 W.8849 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
983   2002100088504 W.8850 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
984   2002100088511 W.8851 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
985   2002100088528 W.8852 Nauka a polityka : dziwne losy filozofii prawa w Polsce / pod red. Marii Szyszkowskiej]. 2010
 
O PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
986   2000200444763 G.44476 O powołaniu oficera strażackiego / [pod red. Eugeniusza Doeringa]. 2014
 
EWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
987   2002100025868 W.2586 Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski. 2013
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
988   2002100028111 W.2811 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
989   2002100028128 W.2812 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
990   2002100028135 W.2813 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
991   2002100028142 W.2814 Etyczne administrowanie : wyzwanie dla samorządu terytorialnego / Kudrycka, Barbara. 2000
992   2002100103115 W.10311 Hinduizm / Kudelska, Marta. 2006
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
993   2002100028814 W.2881 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz. 2010
994   2002100028821 W.2882 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz. 2010
995   2002100074385 W.7438 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
996   2002100074392 W.7439 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
997   2002100074408 W.7440 Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Malinowski, Andrzej. 2016
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
998   2000200555278 G.55527 Kultura i etyka zarządzania / Oleksyn, Tadeusz. 2021
999   2000200555261 G.55526 Kultura i etyka zarządzania / Oleksyn, Tadeusz. 2021
1000   2000200555254 G.55525 Kultura i etyka zarządzania / Oleksyn, Tadeusz. 2021
1001   2000200555247 G.55524 Kultura i etyka zarządzania / Oleksyn, Tadeusz. 2021
1002   2000200447610 G.44761 Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych / Olejnik, Roman Marcin. 2011
1003   2000200447627 G.44762 O pomiarze : pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka / Olejnik, Roman Marcin. 1998
 
ETO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1004   2002100032255 W.3225 Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. 2007
1005   2002100032262 W.3226 Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. 2007
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1006   2000100200124 K.20012 Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej / pod red. Jana Drabiny. 2007
1007   2002100093720 W.9372 Problemy współczesnego Kościoła / pod red. Mariana Ruseckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1996
 
ZIÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1008   2000100201657 K.20165 Wrogość w stosunkach politycznych : modelowa analiza funkcjonalna / Ziółkowski, Jacek. 2013
 
FUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1009   2002100033740 W.3374 Moralność prawa / Fuller, Lon Luvios. 2004
1010   2002100047587 W.4758 Moralność prawa / Fuller, Lon Luvios. 2004
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1011   2002100035478 W.3547 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav. 2009
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1012   2002100040335 W.4033 Nauka społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II : wybór tekstów źródłowych / Biliński, Kazimierz. 1997
 
TEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1013   2002100041011 W.4101 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
1014   2002100041028 W.4102 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
1015   2002100041035 W.4103 Etyka społeczna : podręcznik dla studentów / Teichman, Jenny. 2002
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1016   2002100041080 W.4108 Etyka lekarska / Brzeziński, Tadeusz. 2002
1017   2002100041097 W.4109 Etyka lekarska / Brzeziński, Tadeusz. 2002
 
SIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1018   2002100041295 W.4129 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
1019   2002100041301 W.4130 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
1020   2002100041318 W.4131 Etyka praktyczna / Singer, Peter. 2003
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1021   2002100041547 W.4154 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
1022   2002100041554 W.4155 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
1023   2002100041561 W.4156 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
1024   2002100041578 W.4157 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
1025   2002100041585 W.4158 Religie, Kościoły, wyznania / pod red. Jerzego Hermana i Tadeusza Herrmanna. 2002
 
WIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1026   2002100041851 W.4185 Etyka policji : między prawem, moralnością i skutecznością / Wiszowaty, Edward. 2011
 
BAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1027   2000200456711 G.45671 Eurorecentywizm czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów / Bańka, Józef. 2002
 
FAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1028   2002100017894 W.1789 Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod red. Jerzego Zajadło. 2008
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1029   2002100045811 W.4581 Społeczeństwo, gospodarka, ekologia : perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate" / red. nauk. Stanislaw Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe. 2010
1030   2000200549871 G.54987 Spory o wartości : aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne : praca zbiorowa / pod red. Jana Zubelewicza. 2017
1031   2000200549888 G.54988 Spory o wartości : aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne : praca zbiorowa / pod red. Jana Zubelewicza. 2017
 
ŁAŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1032   2000200458883 G.45888 Filozofia dla pracujących : Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia / Łażewska, Dorota. 2016
 
KRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1033   2002100048195 W.4819 Człowiek w kulturze / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1999
1034   2002100048164 W.4816 Człowiek, kultura, uniwersytet / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1998
1035   2002100048188 W.4818 Ludzka wolność i jej granice / Krąpiec, Mieczysław Albert. 2000
1036   2002100048201 W.4820 Psychologia racjonalna / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1996
1037   2002100048157 W.4815 Realizm ludzkiego poznania / Krąpiec, Mieczysław Albert. 1995
1038   2002100048171 W.4817 Suwerenność - czyja? / Krąpiec, Mieczysław Albert. 2001
 
WST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1039   2002100057036 W.5703 Wstęp do historii filozofii / Dion Scott-Kakures [et al.] ; przekł. Janusz Ruszkowski. 1999
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1040   2002100057012 W.5701 Rozważania o poznaniu naukowym / red. nauk. Jan Such, Jerzy Szymański, Małgorzata Szcześniak. 1996
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1041   2002100056992 W.5699 Mity : historia i struktura mistyfikacji : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Drozdowicza. 1997
 
AKS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1042   2002100057210 W.5721 Aksjologia, etyka, samookreślenie / pod red. Seweryna Dziamskiego. 1996
 
SAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1043   2002100057111 W.5711 Religioznawstwo / Sakowicz, Eugeniusz. 2009
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1044   2002100057067 W.5706 Zadania filozofii we współczesnej kulturze / pod red. Zofii J[ózefy] Zdybickiej. 1992
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1045   2002100058248 W.5824 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
1046   2002100058255 W.5825 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
1047   2002100058262 W.5826 Judaizm / Eisenberg, Josy. 1999
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1048   2002100058309 W.5830 Podstawowe wiadomości o islamie / Danecki, Janusz. 2007
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1049   2002100058729 W.5872 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
1050   2002100092143 W.9214 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
1051   2002100092150 W.9215 Kompendium nauki społecznej Kościoła / red. nauk. Józef Kupny ; przekł. z jęz. wł. Dariusz Chodyniecki, Adam Dalach, Jan Nowak ; Papieska Rada Iustitia et Pax. 2005
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1052   2002100060777 W.6077 Autorytet prawa : eseje o prawie i moralności / Raz, Joseph. 2000
 
LYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1053   2002100060784 W.6078 Etyka i rządy prawa / Lyons, David. 2000
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1054   2002100062689 W.6268 Prawo, sprawiedliwość, sąd / Deresiński, Wojciech. 2009
1055   2002100062696 W.6269 Prawo, sprawiedliwość, sąd / Deresiński, Wojciech. 2009
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1056   2002100065673 W.6567 Szkoła klasyczna w defensywie : dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego. T. 1 / w wyborze i z przedm. Jana Widackiego. 2013
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1057   2000200474500 G.47450 Wolne słowo : dziesięć zasad dla połączonego świata / Garton Ash, Timothy. 2018
 
ONI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1058   2002100077669 W.7766 Filozofia i teoria prawa / Oniszczuk, Jerzy. 2008
1059   2002100077676 W.7767 Filozofia i teoria prawa / Oniszczuk, Jerzy. 2008
 
ITR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1060   2002100079175 W.7917 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1061   2002100079182 W.7918 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1062   2002100079199 W.7919 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1063   2002100079205 W.7920 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2016
1064   2000200498070 G.49807 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Itrich-Drabarek, Jolanta. 2019
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1065   2002100080591 W.8059 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 2013
1066   2002100080607 W.8060 Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. 2013
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1067   2002100087934 W.8793 Etyka sytuacyjna prawnika / Pieniążek, Marcin. 2008
 
COP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1068   2002100087972 W.8797 Historia filozofii. T. 7, Od Fichtego do Nietzschego / Copleston, Frederick. 2008
1069   2002100087989 W.8798 Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russella / Copleston, Frederick. 2009
1070   2002100087996 W.8799 Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre\'a / Copleston, Frederick. 2009
 
JOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1071   2002100090880 W.9088 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
1072   2002100090897 W.9089 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
1073   2002100090903 W.9090 Islam : historia religii i kultury / Jordan, Michael. 2004
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1074   2002100091160 W.9116 Bertrand Russell : biografia polityczna / Wilk, Andrzej. 1999
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1075   2002100092655 W.9265 Etyka adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Krzemiński, Zdzisław. 2008
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1076   2000200495291 G.49529 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
1077   2000200495314 G.49531 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
1078   2000200495307 G.49530 Dylematy ewolucji / Heller, Michał. 2019
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1079   2002100093706 W.9370 Mahometanizm : przegląd historyczny / Gibb, Hamilton A. R.. 1965
 
NOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1080   2000200497349 G.49734 Geniusz kłamstwa / Noudelmann, François. 2018
 
SZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1081   2002100093812 W.9381 Pogadanki z etyki / Szostek, Andrzej. 1993
 
GOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1082   2002100094161 W.9416 Ekonomia a moralność : poszukiwania teologicznomoralne / Gocko, Jerzy. 1996
1083   2002100094178 W.9417 Ekonomia a moralność : poszukiwania teologicznomoralne / Gocko, Jerzy. 1996
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1084   2000200511335 G.51133 Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / MacIntyre, Alasdair. 2013
 
SAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1085   2000200512479 G.51247 Sprawiedliwość : jak postępować słusznie? / Sandel, Michael J. 2020
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1086   2000200513506 G.51350 Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy / Barankiewicz, Tomasz. 2020
1087   2000200513490 G.51349 Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy / Barankiewicz, Tomasz. 2020
1088   2000200513483 G.51348 Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy / Barankiewicz, Tomasz. 2020
 
MIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1089   2002100096868 W.9686 Filozofia współczesna : główne nurty / Miś, Andrzej. 2000
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1090   2002100097186 W.9718 Pięćdziesięciu wielkich filozofów / Collinson, Diané. 1997
 
SKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1091   2002100097292 W.9729 Konserwatyzm : zarys dziejów filozofii politycznej / Skarzyński, Ryszard. 1998
1092   2002100107540 W.10754 Konserwatyzm : zarys dziejów filozofii politycznej / Skarzyński, Ryszard. 1998
 
NYD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1093   2002100097513 W.9751 Jakimi rzeczy są : współczesne wprowadzenie do buddyzmu / Nydahl, Ole. 1994
 
YOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1094   2002100098176 W.9817 Etyczny kapitalizm : jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym / Young, Stephen. 2005
 
WĄT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1095   2002100098107 W.9810 Socjologia i fallibilizm : filozofia Karla R. Poppera, biografia intelektualna Karla R Poppera, bibliografia popperyzmu / Wątroba, Wiesław. 1996
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1096   2002100098084 W.9808 Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Dziamski, Seweryn. 2005
 
LEŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1097   2002100098800 W.9880 Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej. T. 1 / Leśniak, Kazimierz. 1972
 
NOV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1098   2002100099449 W.9944 Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła : nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne / Novak, Michael. 1993
 
REA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1099   2000200528647 G.52864 Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa / Reale, Giovanni. 2012
1100   2000200528654 G.52865 Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa / Reale, Giovanni. 2012
1101   2000200528661 G.52866 Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa / Reale, Giovanni. 2012
1102   2002100099913 W.9991 Historia filozofii starożytnej. T. 2, Platon i Arystoteles / Reale, Giovanni. 1996
1103   2002100099920 W.9992 Historia filozofii starożytnej. T. 3, Systemy epoki hellenistycznej / Reale, Giovanni. 1999
 
TUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1104   2002100100268 W.10026 Logika dla początkujących / Tuziak, Roman. 2010
1105   2002100100275 W.10027 Logika dla początkujących / Tuziak, Roman. 2010
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1106   2002100101104 W.10110 Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 : (rys historyczny) / Urban, Kazimierz. 1996
 
DON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1107   2002100103108 W.10310 Buddyzm / D'Onza Chiodo, Mariangela. 2005
 
SCA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1108   2002100103092 W.10309 Islam / Scarabel, Angelo. 2004
 
HET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1109   2000200537342 G.53734 Epistemologia informacji / Hetmański, Marek. 2013
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1110   2000200538349 G.53834 Opuszczone i odnalezione : nowe topografie śmierci / Kaczmarek, Agnieszka. 2021
1111   2000200538332 G.53833 Opuszczone i odnalezione : nowe topografie śmierci / Kaczmarek, Agnieszka. 2021
 
PIW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1112   2000200540205 G.54020 Etyczność funkcjonariusza policji / Piwowarski, Juliusz. 2019
 
W TR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1113   2002100104044 W.10404 W trosce o rodzinę / red. nauk. Wojciech Świątkiewicz. 1994
 
NAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1114   2000200542193 G.54219 Naprawić media : wybrane aspekty etyczne i prawne = Improving the media : selected ethical and legal aspects / red. Radosław Sajna-Kunowsky i Anna Garczewska. 2020
 
SRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1115   2000200544517 G.54451 Nieodkryci : przywódcy współczesnej etyki biznesu / Sroka, Robert. 2021
1116   2000200544500 G.54450 Nieodkryci : przywódcy współczesnej etyki biznesu / Sroka, Robert. 2021
1117   2000200544494 G.54449 Nieodkryci : przywódcy współczesnej etyki biznesu / Sroka, Robert. 2021
 
HUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1118   2002100106093 W.10609 Wykłady z filozofii polityki / Hudzik, Jan Paweł. 2002
 
STY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1119   2002100106062 W.10606 ABC etyki / Styczeń, Tadeusz. 1996
 
MEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1120   2000200548713 G.54871 Podpis w komórce : DNA i świadectwa inteligentnego projektu / Meyer, Stephen C. 2021
 
SUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1121   2002100106376 W.10637 Dialektyczne wizje świata / Such, Jan. 1992
 
DYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1122   2002100107700 W.10770 Globalizacja : refleksje etyczne / Dylus, Aniela. 2005
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1123   2002100107847 W.10784 Judaizm - religia żydowska / Chat, Edward. 2007
 
ARI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1124   2000200554073 G.55407 Człowiek i śmierć / Ariès, Philippe. 2011