START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Ekonomia (ECONOMY)


Zawartość półki


 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000100175200 K.17520 Kapitalizm czy kapitalizmy? : Anatomia i ewolucja formacji / red. nauk. Joachim Osiński. 2012
2   2000100192160 K.19216 Kapitalizm czy kapitalizmy? : Anatomia i ewolucja formacji / red. nauk. Joachim Osiński. 2012
3   2001700052250 G.23549 Kapitał zagraniczny : wyzwania i szanse / red. nauk. Ireneusz Michałków ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna. 2004
 
SKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
4   2000200506164 G.50616 E-commerce : strategia, zarządzanie, finanse / Skorupska, Justyna. 2020
5   2000200506157 G.50615 E-commerce : strategia, zarządzanie, finanse / Skorupska, Justyna. 2020
6   2000200506140 G.50614 E-commerce : strategia, zarządzanie, finanse / Skorupska, Justyna. 2020
7   2002100100053 W.10005 Gospodarka światowa : geneza i rozwój / Skodlarski, Janusz. 2008
8   2000100175354 K.17535 Historia gospodarcza / Skodlarski, Janusz. 2012
9   2000100175361 K.17536 Historia gospodarcza / Skodlarski, Janusz. 2012
10   2001700159003 G.16938 Zarys historii gospodarczej Polski / Skodlarski, Janusz. 2000
 
PRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
11   2000100175750 K.17575 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania / Prystrom, Joanna. 2012
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2000200553304 G.55330 Gospodarka cyfrowa i postcyfrowa a przedsiębiorstwo / red. nauk. Maria Johann. 2021
13   2000100175811 K.17581 Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym / pod red. Jacka Winiarskiego. 2010
14   2000100175828 K.17582 Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym / pod red. Jacka Winiarskiego. 2010
15   2000200517696 G.51769 Gospodarka i polityka regionalna : nowe tendencje / aut. poszczególnych rozdz. Piotr Hajduga [i in.] ; pod red. Niki Derlukiewicz, Stanisława Korenika, Katarzyny Miszczak. 2015
16   2000200517689 G.51768 Gospodarka i polityka regionalna : nowe tendencje / aut. poszczególnych rozdz. Piotr Hajduga [i in.] ; pod red. Niki Derlukiewicz, Stanisława Korenika, Katarzyny Miszczak. 2015
17   2000200517702 G.51770 Gospodarka i polityka regionalna : nowe tendencje / aut. poszczególnych rozdz. Piotr Hajduga [i in.] ; pod red. Niki Derlukiewicz, Stanisława Korenika, Katarzyny Miszczak. 2015
18   2001700283906 G.29041 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl. 2007
19   2000200438267 G.43826 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. 2013
20   2000100203033 K.20303 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Andrzej Raszkowski. 2014
21   2001700289410 G.29548 Gospodarka oparta na wiedzy : aspekty międzynarodowe / red. nauk. Dariusz Rosati. 2007
22   2000100180310 K.18031 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 2 , Modernizacja. red. nauk. Michał G. Woźniak. 2012
23   2000100180327 K.18032 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 3 , Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. red. nauk. Michał G. Woźniak. 2013
24   2000100192696 K.19269 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 2 , Modernizacja. red. nauk. Michał G. Woźniak. 2012
25   2000100205266 K.20526 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe / red. nauk. Jacek Potocki, Jerzy Ładysz. 2013
26   2000200427001 G.42700 Gospodarka przestrzenna / red. nauk. Anna Dybała, Jacek Potocki. 2011
27   2002100030541 W.3054 Gospodarka regionalna / red. nauk. Marek Obrębalski. 1997
28   2002100026124 W.2612 Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. 2010
29   2000100140291 K.14029 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
30   2002100017580 W.1758 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
31   2002100026179 W.2617 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
32   2002100026186 W.2618 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
33   2002100026193 W.2619 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
34   2000200488064 G.48806 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
35   2000200488071 G.48807 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
36   2000200488088 G.48808 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
37   2000200488095 G.48809 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
38   2000200488101 G.48810 Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. 2008
39   2000100203040 K.20304 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl, Andrzej Raszkowski, Dariusz Głuszczuk. 2014
40   2001700306452 G.34824 Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji / red. nauk. Kazimierz Pająk. 2009
41   2000200449386 G.44938 Gospodarka światowa w XXI wieku : kierunki zmian / red. nauk. Tadeusz Sporek. 2015
42   2002100047150 W.4715 Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzenne pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. 2001
43   2002100071384 W.7138 Gospodarka: innowacje i rozwój / pod red. Marcina Winiarskiego. 2011
44   2002100071391 W.7139 Gospodarka: innowacje i rozwój / pod red. Marcina Winiarskiego. 2011
45   2000200427940 G.42794 Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne / red. nauk. Ewa Zeman-Miszewska. 2012
46   2000200427827 G.42782 Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym / pod red. Małgorzaty Czornik ; [aut. Agnieszka Bugno-Janik et al.]. 2012
47   2000200428541 G.42854 Gospodarowanie, ekonomia, wartości : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesor Bożeny Klimczak / pod red. Bożeny Borkowskiej. 2012
48   2000200454274 G.45427 Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1, Zagadnienia ogólne / Gospodarek, Jerzy. 2015
49   2001700362878 G.40777 Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Goszczyńska, Maryla. 2012
 
LOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
50   2000100175859 K.17585 Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / red. Anna Zielińska-Głębocka ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2008
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
51   2000100176085 K.17608 Bieda i bogactwo we współczesnym świecie : studia z geografii rozwoju / pod red. nauk. Mirosławy Czerny. 2012
52   2001700369594 G.41450 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata. 2012
53   2001700369600 G.41451 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata. 2012
54   2001700369617 G.41452 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata. 2012
55   2001700268071 G.27411 Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 : ze szczególnym uwzględnieniem równowagi zewnętrznej / Biernat, Janusz. 2005
56   2001700271132 G.27689 Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 : ze szczególnym uwzględnieniem równowagi zewnętrznej / Biernat, Janusz. 2005
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
57   2000100176597 K.17659 Między ekonomią a historią : studia ofiarowane profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin / red. nauk. Ryta Dziemianowicz [et. al.] ; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 2012
58   2000100178966 K.17896 Między ekonomią a historią : studia ofiarowane profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin / red. nauk. Ryta Dziemianowicz [et. al.] ; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 2012
59   2000200449041 G.44904 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar. 2014
 
FRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
60   2001700051550 G.10330 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
61   2001700004587 G.10333 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
62   2001700004594 G.10334 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
63   2001700004600 G.10335 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
64   2001700004617 G.10337 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
65   2001700004624 G.10338 Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie / Frejtag-Mika, Eliza. 1996
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
66   2000200449645 G.44964 Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2014
67   2000200456469 G.45646 Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2015
68   2000200462538 G.46253 Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2016
69   2001700182445 G.27101 Metody oceny rozwoju regionalnego / pod red. Barbary Strahl. 2006
70   2000100176603 K.17660 Metropolie : problemy rozwoju / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2009
 
SIR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
71   2000100177068 K.17706 Zarys historii gospodarczej powszechnej ze słownikiem podstawowych pojęć i terminów / Sirojć, Zdzisław. 2012
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
72   2002100021167 W.2116 Ekonometria : metody, przykłady, zadania / pod red. Józefa Dziechciarza ; aut. oprac. Anna Błaczkowska, Mariusz Czekała, Alicja Grześkowiak, Grzegorz Kowalewski, Czesław Szmigiel. 2003
73   2002100022713 W.2271 Ekonometria i badania operacyjne : zagadnienia podstawowe / red. nauk. Bodusław Guzik. 2003
74   2001700158457 G.18618 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich / pod red. nauk. Wiesława Cabana. 2001
75   2001700175911 G.23999 Ekonomia : zasady, zastosowania, problemy i aspekty społeczno-polityczne : praca zbiorowa / pod red. Elizy Frejtag-Miki. 2004
76   2000100191415 K.19141 Ekonomia : teoria, historia, praktyka / red. nauk. Izabela Bludnik, Marek Ratajczak, Jacek Wallusch. 2013
77   2001700158396 G.6237 Ekonomia / red. Wiesław Caban. 1995
78   2001700158402 G.16992 Ekonomia / red. nacz. Janusz Beksiak. 2000
79   2000200430865 G.43086 Ekonomia / pod red. Jerzego Sokołowskiego, Magdaleny Rękas, Grażyny Węgrzyn. 2012
80   2000200442479 G.44247 Ekonomia / red. nauk. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski. 2013
81   2000200458821 G.45882 Ekonomia / red. nauk. Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj. 2015
82   2000100097144 K.9714 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2003
83   2001700350561 G.39462 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
84   2001700350578 G.39463 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
85   2001700350585 G.39464 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
86   2001700371498 G.41639 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
87   2001700371504 G.41640 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
88   2001700371511 G.41641 Ekonomia dla prawników i nie tylko / pod red. Marka Bednarskiego i Jerzego Wilkina. 2008
89   2002100106185 W.10618 Ekonomia i płeć : pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. 2003
90   2002100106192 W.10619 Ekonomia i płeć : pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. 2003
91   2000200483540 G.48354 Ekonomia i polityka : wokół teorii Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. 2019
92   2000200427797 G.42779 Ekonomia i polityka w kryzysie : kierunki zmian w teoriach / red. nauk. Marian Guzek. 2012
93   2000100166178 K.16617 Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw : zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie / red. nauk. Sylwia Morawska. 2011
94   2000200454700 G.45470 Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków / Izabela Ostoj [et al.]. 2015
95   2002100022171 W.2217 Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / pod red. Michała Gabriela Woźniaka. 2002
96   2000100096833 K.9683 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2007
97   2000100096840 K.9684 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2007
98   2000100096857 K.9685 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2007
99   2000100110416 K.11041 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2007
100   2000100111406 K.11140 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2007
101   2000100153253 K.15325 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2011
102   2000100153260 K.15326 Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. 2011
103   2000200445524 G.44552 Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / pod red. Edwarda Molendowskiego ; [aut. Edward Molendowski, Joanna Garlińska-Bielawska, Remigiusz Gawlik, Karolina Klecha-Tylec, Lidia Mesjasz, Arkadiusz Mroczek, Anna Odrobina, Agnieszka Pach-Gurgul, Jacek Pera, Piotr Stanek, Marta Ulbrych, Jakub Kwaśny]. 2015
104   2000200445531 G.44553 Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / pod red. Edwarda Molendowskiego ; [aut. Edward Molendowski, Joanna Garlińska-Bielawska, Remigiusz Gawlik, Karolina Klecha-Tylec, Lidia Mesjasz, Arkadiusz Mroczek, Anna Odrobina, Agnieszka Pach-Gurgul, Jacek Pera, Piotr Stanek, Marta Ulbrych, Jakub Kwaśny]. 2015
105   2000200503002 G.50300 Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala ; aut. dr Renata Śliwa [i in.]. 2020
106   2000200502999 G.50299 Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala ; aut. dr Renata Śliwa [i in.]. 2020
107   2000200466482 G.46648 Ekonomia w praktyce : metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii : szkoły ponadgimnazjalne : przewodnik metodyczny / Hans Kaminski, Izabela Bieda, Anna Stefaniak, Renata Hołysz, Maria Michalska-Majerska. 2013
108   2000200431664 G.43166 Ekonomia, finanse, zarządzanie / red. nauk. Krystyna Poznańska, Kamil Kraj. 2013
109   2000100192320 K.19232 Ekonomia, finanse, zarządzanie / red. nauk. Krystyna Poznańska, Kamil Kraj. 2013
110   2000200458838 G.45883 Ekonomia, finanse, zarządzanie / red. nauk. Krystyna Poznańska, Kamil Kraj. 2013
111   2002100056350 W.5635 Ekonomia, polityka, społeczeństwo : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr. hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka. 2001
112   2000100154090 K.15409 Ekonomia. T.1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2011
113   2000100154106 K.15410 Ekonomia. T.1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2011
114   2000100154113 K.15411 Ekonomia. T.2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2011
115   2001700353463 G.40278 Ekonomia. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2011
116   2001700353470 G.40277 Ekonomia. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2011
117   2001700367156 G.41179 Ekonomia. 13 / Bogusław Fiedor red.. 2011
118   2001700367576 G.41226 Ekonomia. 18 / Bogusław Fiedor red.. 2012
119   2000200442608 G.44260 Ekonomia. 4 (25) red. nacz. Bogusław Fiedor 2013
120   2000100145012 K.14501 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce / pod red. nauk. Ryszarda Bartkowiaka, Janusza Ostaszewskiego, Malgorzaty Zaleskiej. 2007
121   2002100023000 W.2300 Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów / pod red. Tadeusza Markowskiego, Danuty Stawasz. 2001
122   2002100101210 W.10121 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością / pod red. nauk. Haliny Jastrzębskiej-Smolagi. 2007
 
ŻYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
123   2001700176482 G.24186 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / Żylicz, Tomasz. 2004
 
MAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
124   2002100079960 W.7996 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory. 2009
125   2002100080188 W.8018 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory. 2016
126   2002100079953 W.7995 Mikroekonomia / Mankiw, N. Gregory. 2015
127   2001700158723 G.19388 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Mansfield, Edwin. 2002
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
128   2000200553250 G.55325 Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych / Polko-Zając, Dominika. 2021
129   2000200436379 G.43637 Polityka edukacyjna wobec rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz, Andrzej Rączaszek. 2012
130   2001700322773 G.36457 Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński. 2010
131   2000200430872 G.43087 Polityka ekonomiczna / red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński. 2012
132   2000200442486 G.44248 Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn. 2013
133   2002100014763 W.1476 Polityka ekonomiczna / pod red. Antoniego Fajferka ; [aut. Małgorzata Bieda et al.]. 1999
134   2000100177129 K.17712 Polityka gospodarcza : teoria i praktyka / pod red. Barbary Kryk. 2012
135   2002100032408 W.3240 Polityka gospodarcza : teoria i realia / red. nauk. Janusz Stacewicz. 2008
136   2000100016947 K.1694 Polityka gospodarcza / pod red. Eugeniusza Mazurkiewicza. 2000
137   2000100058886 K.5888 Polityka gospodarcza / pod red. Eugeniusza Mazurkiewicza. 2000
138   2000100022016 K.2201 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 1997
139   2000100097007 K.9700 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
140   2000100097151 K.9715 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
141   2001700049816 G.18402 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2000
142   2001700049878 G.18403 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. 2000
143   2001700158860 G.20252 Polityka gospodarcza / pod red. Eugeniusza Mazurkiewicza ; [aut. Albin Płocica [et al.]. 2000
144   2001700049779 G.18128 Polityka gospodarcza / pod red. Bolesława Winiarskiego ; aut. Jan Borowiec [et al.]. 2001
145   2001700266701 G.27107 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
146   2001700266541 G.27177 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
147   2002100024175 W.2417 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
148   2002100024182 W.2418 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
149   2002100024199 W.2419 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Ewa Szostak, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska ; indeks Krzysztof Biegun]. 2006
150   2002100071209 W.7120 Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski ; [aut. Jan Borowiec, Ryszard Broszkiewicz, Giuseppe Calzoni, Leszek Cybulski, Jadwiga Gogolewska, Anna Jenik, Mirosława Klamut, Stanisław Korenik, Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Patrzałek, Zbigniew Przybyła, Stanisław Styś, Kazimiera Wilk, Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska]. 2002
151   2002100081185 W.8118 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
152   2002100081192 W.8119 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
153   2002100081208 W.8120 Polityka gospodarcza / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. 2004
154   2001700158907 G.9738 Polityka gospodarcza okresu transformacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Dąbrowskiego ; CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 1995
155   2002100101913 W.10191 Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / pod red. Jana Szomburga ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2001
156   2000200448877 G.44887 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. 2013
157   2000100183380 K.18338 Polonia quo vadis? / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. 2010
158   2001700158952 G.18963 Polscy ekonomiści w świecie / pod red. Tadeusza Kowalika i Jerzego Hausnera. 2000
159   2000100049945 K.4994 Polska 2000 Plus : Biuletyn Nr 1/2002 / [red. nacz. Andrzej Karpiński]. 2002
160   2000100049983 K.4998 Polska 2000 Plus : Biuletyn Nr 2/2002 / [red. nacz. Andrzej Karpiński]. 2002
161   2000100044117 K.4411 Polska 2000 Plus. 2000
162   2000100044353 K.4435 Polska 2000 Plus. 2000
163   2000200427865 G.42786 Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty ; [aut. rozdz. Urszula Zagóra-Jonszta et al.]. 2012
164   2000200553861 G.55386 Polska w dobie pandemii SARS-CoV-2 : perspektywy / red. nauk. Sylwia Wojnarowska-Szpucha. 2021
165   2001700185057 G.30109 Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku / praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. 2007
 
BOE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
166   2000100173763 K.17376 Ekonomia niedoskonałych rynków pracy / Boeri, Tito. 2011
 
UMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2000100166673 K.16667 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gospodarka. 2009
168   2000100172933 K.17293 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gospodarka. 2010
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
169   2000200533344 G.53334 Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2013
170   2001700370439 G.41397 Wybrane aspekty przemian strukturalnych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czech-Rogosz, Jacka Pietruchy, Rafała Żelaznego. 2011
171   2001700367262 G.41196 Wybrane modele matematyczne w ekonomii : globalizacja i rozwój / pod red. Janusza Łyki ; [aut. rozdz.] Andrzej Baniak [et al.]. 2011
172   2001700310848 G.35262 Wybrane modele matematyczne w ekonomii : prognozowanie i jakość / pod red. Janusza Łyki ; [aut. Grzegorz Bezulski et al.]. 2009
173   2000200481799 G.48179 Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2018
174   2001700283890 G.29038 Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Rapacz. 2006
175   2000200430421 G.43042 Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce / pod red. Grażyny Musiał. 2012
176   2001700283432 G.29004 Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej : studia i materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego / red. nauk. Renata Orłowska. 2003
 
WKŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2000200459613 G.45961 Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozwój myśli ekonomicznej / red. nauk. Ryszard Bartkowiak. 2015
178   2001700273242 G.27920 Wkład transformacji do teorii ekonomii / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej Kondratowicz ; Olympus - Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie. 2006
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
179   2001700322841 G.36464 Zarys ekonomii sektora publicznego / pod red. Marcina Brola ; aut. rozdz. Marcin Brol [et al.]. 2010
180   2001700287928 G.29370 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Sochackiej-Krysiak. 2006
181   2001700269856 G.27559 Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. 2003
182   2000200443254 G.44325 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2014
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
183   2001700363226 G.41184 Czas w ekonomii : sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej / Czaja, Stanisław. 2011
184   2000100099155 K.9915 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta. 2006
185   2001700158310 G.18619 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta. 2000
186   2001700203317 G.31868 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta. 2006
187   2002100021051 W.2105 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta. 2000
188   2002100021402 W.2140 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta. 2000
189   2000100153178 K.15317 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław. 2011
190   2001700195865 G.31171 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław. 2002
191   2000100182925 K.18292 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta. 2013
192   2000100183892 K.18389 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta. 2013
193   2000100178416 K.17841 Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego / Czarny, Elżbieta. 2002
194   2000100099803 K.9980 Wstęp do ekonomii / Czarny, Bogusław 2006
 
DYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
195   2001700368474 G.41337 Dylematy współczesnego rynku pracy / [red. nauk. Dorota Kotlorz].. 2011
196   2000100192238 K.19223 Dylematy wyceny przedsiębiorstwa / red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. 2013
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
197   2000100202272 K.20227 Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki red. nauk. Andrzej Dorosz. 2014
198   2000200445128 G.44512 Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki red. nauk. Andrzej Dorosz. 2014
199   2000200445135 G.44513 Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki red. nauk. Andrzej Dorosz. 2014
200   2000200459903 G.45990 Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki red. nauk. Andrzej Dorosz. 2014
201   2000100178836 K.17883 Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik. 2012
202   2000200539995 G.53999 Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski. 2016
203   2001700364384 G.41252 Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym / red. nauk. Henryka Sroki i Joanny Palonki. 2010
204   2002100102453 W.10245 Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym / red. nauk. Henryka Sroki i Joanny Palonki. 2010
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
205   2000100178935 K.17893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Starzyńska, Dorota. 2012
206   2001700186894 G.30896 Ekonomika instytucjonalna : narodziny i rozwój / Stankiewicz, Wacław. 2004
207   2001700357980 G.40221 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
208   2001700357997 G.40222 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
209   2001700358000 G.40223 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
210   2001700358017 G.40224 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
211   2001700358024 G.40225 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
212   2001700358062 G.40229 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
213   2001700358079 G.40230 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
214   2002100079106 W.7910 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
215   2002100079113 W.7911 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
216   2002100079120 W.7912 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 2007
217   2002100093294 W.9329 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław. 1998
218   2002100025288 W.2528 Innowacje a mała firma / Stawasz, Edward. 1999
219   2000200544463 G.54446 Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa / Staszewska, Jolanta. 2021
220   2000200479352 G.47935 Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich : ujęcie przestrzenne / Stanny, Monika. 2018
221   2000200449904 G.44990 Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / Stanny, Monika. 2013
222   2000200436331 G.43633 Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2012
223   2000200473640 G.47364 Statystyka a Data Science / red. nauk. Grażyna Trzpiot. 2017
224   2002100083790 W.8379 Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław. 1997
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
225   2000100184196 K.18419 System realizacji strategii rozwoju województwa / Agnieszka Pawłowska [et.al.]. 2013
226   2000100186251 K.18625 Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski. 2013
227   2000100186268 K.18626 Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski. 2013
228   2000100186275 K.18627 Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych : wybrane zagadnienia infrastrukturalne / red. nauk. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski. 2013
229   2000200480310 G.48031 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego wchodu / red. nauk. Stanisław Swadźba. 2018
230   2000200462507 G.46250 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej / red. nauk. Stanisław Swadźba. 2016
231   2000100178980 K.17898 Systemy gospodarcze - alternatywne rozwiązania? / red. Stanisław Swadźba ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 2012
232   2000200427902 G.42790 Systemy gospodarcze - alternatywne rozwiązania? / red. Stanisław Swadźba ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 2012
233   2001700311241 G.35302 Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. 2009
234   2000200427971 G.42797 Systemy gospodarcze : analiza porównawcza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. 2011
235   2000200439066 G.43906 Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty mikro- i mezoekonomiczne / red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba. 2013
 
BAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
236   2000100163375 K.16337 Makroekonomia : testy i zadania / Bakier, Barbara. 2007
237   2000100126653 K.12665 Mikroekonomia : testy i zadania / Bakier, Barbara. 2006
238   2001700186603 G.30247 Mikroekonomia : testy i zadania / Bakier, Barbara. 2006
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
239   2000100099827 K.9982 Makroekonomia / Balicki, Władysław. 2006
240   2000100135440 K.13544 Makroekonomia / Balicki, Władysław. 2006
241   2002100064133 W.6413 Państwo w realiach "nowej gospodarki" : podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku / Balcerzak, Adam P.. 2009
242   2000200498025 G.49802 Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Balcerowicz-Szkutnik, Maria. 2019
243   2002100056787 W.5678 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / Balcerowicz, Leszek. 1997
244   2000200480334 G.48033 Statystyka z elementami demografii : przykłady i zadania / Balcerowicz-Szkutnik, Maria. 2018
245   2000200460664 G.46066 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria. 2016
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
246   2002100023079 W.2307 Dylematy stabilizowania koniunktury / Barczyk, Ryszard. 2009
247   2000100094655 K.9465 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard 2003
248   2000100094662 K.9466 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard 2003
249   2000100094679 K.9467 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard 2003
250   2002100017542 W.1754 Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne / Barteczko, Krzysztof. 2004
251   2000100151686 K.15168 Rozwój myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard. 2011
 
BEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
252   2000100057094 K.5709 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David 2001
253   2000100073148 K.7314 Ekonomia : mikroekonomia / Begg, David 1998
254   2000100077436 K.7743 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David 2003
255   2000100079423 K.7942 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David 2003
256   2000100140000 K.14000 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David 2003
257   2000100130285 K.13028 Ekonomia : mikroekonomia / Begg, David. 2003
258   2000100151990 K.15199 Makroekonomia / Begg, David. 2007
259   2001700216201 G.33149 Makroekonomia / Begg, David. 2007
260   2001700216218 G.33150 Makroekonomia / Begg, David. 2007
261   2001700216225 G.33151 Makroekonomia / Begg, David. 2007
262   2001700227153 G.34199 Makroekonomia / Begg, David. 2007
263   2001700227160 G.34200 Makroekonomia / Begg, David. 2007
264   2001700227177 G.34201 Makroekonomia / Begg, David. 2007
265   2001700227184 G.34202 Makroekonomia / Begg, David. 2007
266   2001700227191 G.34203 Makroekonomia / Begg, David. 2007
267   2001700227207 G.34204 Makroekonomia / Begg, David. 2007
268   2001700227214 G.34205 Makroekonomia / Begg, David. 2007
269   2001700227221 G.34206 Makroekonomia / Begg, David. 2007
270   2001700227238 G.34207 Makroekonomia / Begg, David. 2007
271   2001700227245 G.34208 Makroekonomia / Begg, David. 2007
272   2002100079045 W.7904 Makroekonomia / Begg, David. 2007
273   2002100079052 W.7905 Makroekonomia / Begg, David. 2007
274   2002100079069 W.7906 Makroekonomia / Begg, David. 2007
275   2000100127117 K.12711 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
276   2000100137222 K.13722 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
277   2000100137413 K.13741 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
278   2000100157695 K.15769 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
279   2001700201726 G.31721 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
280   2001700201733 G.31722 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
281   2001700201740 G.31723 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
282   2001700201757 G.31724 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
283   2001700201764 G.31725 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
284   2001700201771 G.31726 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
285   2001700201795 G.31728 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
286   2001700203171 G.31865 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
287   2001700203218 G.31866 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
288   2002100079076 W.7907 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
289   2002100079083 W.7908 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
290   2002100079090 W.7909 Mikroekonomia / Begg, David. 2007
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
291   2002100073159 W.7315 Ćwiczenia z mikroekonomii : kurs średni / Bergstrom, Theodore C.. 2002
292   2000100082645 K.8264 Mikroekonomia : ćwiczenia / Bergstrom, Theodore C.. 2003
293   2000100082652 K.8265 Mikroekonomia : ćwiczenia / Bergstrom, Theodore C.. 2003
294   2000100082669 K.8266 Mikroekonomia : ćwiczenia / Bergstrom, Theodore C.. 2003
295   2002100014909 W.1490 Mikroekonomia : ćwiczenia / Bergstrom, Theodore C.. 2003
 
BŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
296   2000100062173 K.6217 Wstęp do prognozowania i symulacji / Błaszczuk, Dariusz 2001
297   2000100162330 K.16233 Wstęp do prognozowania i symulacji / Błaszczuk, Dariusz. 2006
298   2000200460268 G.46026 Zależności między celami polityki gospodarczej : teoria i praktyka krajów OECD / Błaszczuk, Dariusz J. 2015
 
BOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
299   2000100155097 K.15509 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie / Bowden, Elbert V. 2002
300   2001700158273 G.22410 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie / Bowden, Elbert V. 2002
301   2000200519966 G.51996 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie / Bowden, Elbert V. 2002
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
302   2000200550693 G.55069 Kobiety we współczesnej gospodarce / Bretyn, Agnieszka. 2020
303   2000100088944 K.8894 Kompendium wiedzy o ekonomii / Bremond, Janine 2006
304   2001700158150 G.13310 Leksykon wybitnych ekonomistów / Bremond, Janine. 1997
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
305   2002100102088 W.10208 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz. 2009
306   2000200544234 G.54423 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam. 2021
307   2000200445371 G.44537 Handel w rozwoju miasta / Budner, Waldemar. 2014
308   2000100165232 K.16523 Umowy w handlu krajowym i zagranicznym : nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech. 2012
309   2000100165249 K.16524 Umowy w handlu krajowym i zagranicznym : nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech. 2012
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
310   2001700326115 G.36766 Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce : diagnoza i koncepcje zmian / Czech, Marcin. 2010
311   2000100161067 K.16106 Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej : religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych / Czerniak, Adam. 2011
312   2000200521808 G.52180 Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku / Czech, Anna. 2020
313   2000200470069 G.47006 Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym / Czernek, Katarzyna. 2017
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
314   2000200521815 G.52181 Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku / Danowska-Prokop, Barbara. 2020
315   2001700178097 G.24548 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara. 2005
316   2000200431831 G.43183 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara. 2013
317   2001700237398 G.23863 Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara. 2003
318   2000200431145 G.43114 Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara. 2013
319   2001700346663 G.39087 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara. 2009
320   2002100015708 W.1570 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara. 2000
321   2000200536765 G.53676 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara. 2021
322   2000100026724 K.2672 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz.2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara 1996
 
DĄB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
323   2001700262710 G.26807 Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej / Dąbrowska, Anna. 2005
324   2001700177182 G.24431 Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej / Dąbrowska, Anna. 2005
325   2001700186290 G.30225 Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy / Dąbrowska, Anna. 2008
326   2000100113455 K.11345 Rozwój rynku usług w Polsce : uwarunkowania i perspektywy / Dąbrowska, Anna. 2008
 
DĘB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
327   2000100021378 K.2137 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia część 1 / Dębski, Stanisław. 1999
328   2000100021385 K.2138 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia część 1 / Dębski, Stanisław. 1999
329   2001700294353 G.30049 Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Dębski, Jerzy. 2005
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
330   2000100144176 K.14417 Gospodarka przestrzenna / Domański, Ryszard. 2002
331   2000200513216 G.51321 Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu / Domańska, Ada. 2019
332   2000200513209 G.51320 Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu / Domańska, Ada. 2019
333   2000200513193 G.51319 Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu / Domańska, Ada. 2019
334   2000200522805 G.52280 Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu / Domańska, Ada. 2019
 
DOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
335   2000100127018 K.12701 Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Dowbor, Władysław. 2009
336   2000100127650 K.12765 Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Dowbor, Władysław. 2009
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
337   2000100130148 K.13014 Mikroekonomiczne podstawy dla keynesowskich teorii fluktuacji / Dudek, Maciej K. 2009
338   2001700202716 G.31821 Mikroekonomiczne podstawy dla keynesowskich teorii fluktuacji / Dudek, Maciej K.. 2009
339   2000200493570 G.49357 Subiektywna ocena inwestycji giełdowych : ujęcie ilościowe / Dudzińska-Baryła, Renata. 2019
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
340   2001700152998 G.20862 Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2001
341   2001700031774 G.20863 Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2001
342   2001700032191 G.17407 Gospodarki nasycone informacją i wiedzą : podstawy ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2000
343   2001700289175 G.29522 Metody ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2007
344   2000200538042 G.53804 Metody ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2007
345   2000200538035 G.53803 Metody ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2007
346   2000200538028 G.53802 Metody ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz Tadeusz. 2007
347   2000100166802 K.16680 Polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesów integracyjnych = Regional development policy under the conditions of integration processes / Dziekański, Paweł. 2011
348   2001700158341 G.17865 Wykłady z ekonomii. Cz. 1, Mikroekonomia / Dzikiewicz-Gazda, Urszula. 2000
 
EPP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
349   2000100082607 K.8260 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles. 2002
350   2000100082614 K.8261 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles. 2002
351   2002100082878 W.8287 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles. 2002
 
FAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
352   2000100131107 K.13110 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
353   2000100131114 K.13111 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
354   2000100131121 K.13112 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
355   2000100131138 K.13113 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
356   2000100131145 K.13114 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
357   2000100131152 K.13115 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
358   2000100131169 K.13116 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
359   2000100131176 K.13117 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
360   2000100131183 K.13118 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
361   2000100131190 K.13119 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
362   2000100131206 K.13120 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
363   2000100131213 K.13121 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
364   2000100131220 K.13122 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
365   2000100131237 K.13123 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
366   2000100131244 K.13124 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
367   2000100138649 K.13864 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
368   2000200459682 G.45968 Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Falkowski, Krzysztof. 2009
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
369   2000100199534 K.19953 Èkonomika proizvodstva : Učebno-metodičeskoe posobie dlâ studentov vysših učebnyh zavedenij i slušatelej sistemy perepodgotovki / Gajnutdinov, È.M. 2013
370   2000100144961 K.14496 Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Gajda, Jan Bogusław. 2001
371   2000100144978 K.14497 Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Gajda, Jan Bogusław. 2001
372   2000100144985 K.14498 Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Gajda, Jan Bogusław. 2001
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
373   2001700176741 G.24197 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Gawrońska-Nowak, Bogna. 2005
374   2000100044803 K.4480 Porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut Polski na tle krajów Unii Europejskiej w 1999 r. / Gawroński, Jan 2001
375   2000200478829 G.47882 Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań / Gawlik, Agnieszka. 2018
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
376   2000100153048 K.15304 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna. 2008
377   2000200498384 G.49838 Zachowania finansowe gospodarstw domowych / Gola, Jagoda. 2019
378   2002100100954 W.10095 Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy / Golnau, Wiesław. 2007
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
379   2000100115718 K.11571 Rynek książki w Polsce 2005 : dystrybucja / Gołębiewski, Łukasz. 2005
 
GOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
380   2000100018125 K.1812 Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego / Gomułka, Stanisław. 1998
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
381   2000100099810 K.9981 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna 2005
 
GUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
382   2002100092136 W.9213 Ekonomika przedsiębiorstw : podręcznik. Cz. 1 / Guzera, Krystyna. 2006
383   2000200449843 G.44984 Kapitalizm na krawędzi / Guzek, Marian. 2014
384   2000100157749 K.15774 Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie : eseje i polemiki / Guzek, Marian. 2011
385   2001700353371 G.39575 Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie : eseje i polemiki / Guzek, Marian. 2011
386   2002100021891 W.2189 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / Guzik, Bogusław. 2007
 
HAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
387   2000100027509 K.2750 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - wybrane aspekty / Hałasiewicz, Andrzej 2000
 
HER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
388   2000100051856 K.5185 Incoterms 2000 : komentarz / Hermanowski, Jarosław. 2002
389   2000100051863 K.5186 Incoterms 2000 : komentarz / Hermanowski, Jarosław. 2002
390   2000200510079 G.51007 Koniunktura gospodarcza metropolii / Herbst, Mikołaj. 2003
391   2000200510093 G.51009 Koniunktura gospodarcza metropolii / Herbst, Mikołaj. 2003
392   2000200510086 G.51008 Koniunktura gospodarcza metropolii / Herbst, Mikołaj. 2003
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
393   2000200449676 G.44967 Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego / Janiga-Ćmiel, Anna. 2014
394   2000100139387 K.13938 Podstawy ekonomii / Jankowski, Stanisław. 2001
395   2000200513186 G.51318 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji / Janasz, Krzysztof. 2020
396   2000200513179 G.51317 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji / Janasz, Krzysztof. 2020
397   2000200513162 G.51316 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji / Janasz, Krzysztof. 2020
 
JEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
398   2000100171028 K.17102 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 1999
399   2001700158501 G.19007 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2001
400   2001700041605 G.19012 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2001
401   2001700046785 G.19015 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2001
402   2002100015418 W.1541 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2002
403   2002100090583 W.9058 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2001
404   2002100090590 W.9059 Historia gospodarcza Polski / Jezierski, Andrzej. 2001
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
405   2000100176849 K.17684 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz. 2012
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
406   2000100057629 K.5762 Gospodarka narodowa i ekonomika przedsiębiorstw / Kisiel, Zofia
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
407   2000100018170 K.1817 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 1995
408   2001700336152 G.37822 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 2011
409   2001700004747 G.6302 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 1995
410   2002100101227 W.10122 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 2006
411   2002100101234 W.10123 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 2006
412   2002100101241 W.10124 Mikroekonomia / Klimczak, Bożena. 2006
413   2000200534037 G.53403 Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju / Klimek, Sabina. 2020
414   2001700274348 G.28128 Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej / Klimczak, Bożena. 2006
 
KŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
415   2000100203668 K.20366 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
416   2000100203682 K.20368 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
417   2000100203699 K.20369 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
418   2000100204993 K.20499 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
419   2000100205006 K.20500 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
420   2000100205013 K.20501 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
421   2000100205020 K.20502 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
422   2000100205037 K.20503 Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2012
423   2000100165799 K.16579 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2011
424   2000100165805 K.16580 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2011
425   2000100165812 K.16581 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin. 2011
 
KŁY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
426   2000100169254 K.16925 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
427   2000100169261 K.16926 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
428   2000200363217 G.36321 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
429   2000200363224 G.36322 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
430   2001700321431 G.36323 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
431   2001700321448 G.36324 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Kłysik-Uryszek, Agnieszka. 2010
 
KOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
432   2000100167182 K.16718 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Kokocińska, Małgorzata. 2012
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
433   2000100026199 K.2619 Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska / Korenik, Stanisław 1999
434   2002100063709 W.6370 Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska / Korenik, Stanisław 1999
435   2002100040151 W.4015 Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne / Korenik, Stanisław. 2011
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
436   2000200449355 G.44935 Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Kozłowska, Magdalena. 2015
437   2000100093795 K.9379 Ekonomia zacofania i rozwoju / Kozak, Zofia. 2001
438   2000100093801 K.9380 Ekonomia zacofania i rozwoju / Kozak, Zofia. 2001
439   2000100019450 K.1945 Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce / Kozłowska, Magdalena. 1999
440   2002100097193 W.9719 Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 1998
441   2000100187463 K.18746 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
442   2000100187470 K.18747 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
443   2000100187494 K.18749 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
444   2000100187500 K.18750 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
445   2000100187517 K.18751 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
446   2000100187524 K.18752 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
447   2000100187531 K.18753 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
448   2000100187548 K.18754 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
449   2000100187555 K.18755 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
450   2000100187562 K.18756 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
451   2000100187579 K.18757 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz. 2005
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
452   2000100125434 K.12543 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
453   2000100125441 K.12544 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
454   2000100125458 K.12545 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
455   2000100125465 K.12546 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
456   2000100125472 K.12547 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
457   2000100125489 K.12548 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
458   2000100125496 K.12549 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
459   2000100125502 K.12550 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
460   2000100125519 K.12551 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
461   2000100125526 K.12552 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
462   2000100135129 K.13512 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
463   2000100137444 K.13744 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul R. 2007
464   2002100018983 W.1898 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul R.. 2007
465   2002100079977 W.7997 Makroekonomia / Krugman, Paul R.. 2014
466   2000200506690 G.50669 Makroekonomia / Krugman, Paul. 2020
467   2000200506713 G.50671 Makroekonomia / Krugman, Paul. 2020
468   2000200506706 G.50670 Makroekonomia / Krugman, Paul. 2020
469   2002100079984 W.7998 Mikroekonomia / Krugman, Paul. 2016
470   2000200503576 G.50357 Mikroekonomia / Krugman, Paul. 2016
471   2001700004884 G.19761 Wracają problemy kryzysu gospodarczego / Krugman, Paul R.. 2001
472   2001700114101 G.18921 Wracają problemy kryzysu gospodarczego / Krugman, Paul R.. 2001
473   2000100184912 K.18491 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul R. 2013
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
474   2000200442301 G.44230 Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta / Kucharska, Barbara. 2014
475   2000100166420 K.16642 Wirtualna elektrownia : wybrane aspekty organizacji i zarządzania podmiotami generacji rozproszonej : (monografia) / Kucęba, Robert. 2011
 
LEŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
476   2002100097469 W.9746 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam. 2011
477   2000100166871 K.16687 Wybrane determinanty rozwoju regionu w warunkach procesów integracyjnych = Selected determinants of the regional development in the conditions of the integration processes / Leśniewski, Michał Adam. 2011
 
LUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
478   2000100025949 K.2594 Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych / Lula, Paweł 1999
 
ŁĄC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
479   2000100099797 K.9979 Mikroekonomia / Łącka, Irena. 2006
 
ŁYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
480   2000100045343 K.4534 Pomiar i prognozy inflacji / Łyko, Janusz 2002
 
ŁYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2000100018200 K.1820 Industrial organization : organizacja rynku i konkurencja / Łyszkiewicz, Wojciech. 2000
482   2000100018217 K.1821 Industrial organization : organizacja rynku i konkurencja / Łyszkiewicz, Wojciech. 2000
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
483   2000200533382 G.53338 Macroeconomics / A. O. Zadoia, S. V. Kuz'minov, O. M. Trushenko, O. A. Kosyakina. 2011
484   2000100175514 K.17551 Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku / Maciejewski, Marek. 2007
485   2000100175521 K.17552 Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku / Maciejewski, Marek. 2007
486   2001700364506 G.41258 Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów / Maciejewski, Grzegorz. 2010
487   2000200510178 G.51017 Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne / Mazur, Damian Maksymilian. 2016
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
488   2000100174661 K.17466 Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku / Miszczak, Katarzyna. 2012
489   2000200428923 G.42892 Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku / Miszczak, Katarzyna. 2012
490   2002100026162 W.2616 Gospodarka samorządu terytorialnego / Miszczuk, Andrzej. 2007
491   2000200427919 G.42791 Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania / Miszewski, Maciej. 2012
 
NAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
492   2000100076545 K.7654 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław 2002
493   2000100103012 K.10301 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław 2004
494   2001700158785 G.23284 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 2003
495   2001700030623 G.23285 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 2003
496   2000100192733 K.19273 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 1996
497   2002100043909 W.4390 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 1992
498   2002100089563 W.8956 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 2003
499   2002100107748 W.10774 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Nasiłowski, Mieczysław. 2003
 
NOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
500   2000100066096 K.6609 Podstawy ekonomii / Nojszewska, Ewelina 1999
501   2002100058477 W.5847 Podstawy ekonomii / Nojszewska, Ewelina 1999
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
502   2000100135457 K.13545 Makroekonomia / Oleksiuk, Adam. 2008
503   2000100061497 K.6149 Mikroekonomia : materiały do studiowania / Oleksiejuk, Jacek. 2003
504   2000100085776 K.8577 Mikroekonomia : materiały do studiowania / Oleksiejuk, Jacek. 2003
505   2000100135556 K.13555 Mikroekonomia / Oleksiuk, Adam. 2008
506   2001700169835 G.15696 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew. 2000
507   2000200425182 G.42518 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam. 2012
 
OYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
508   2000200459781 G.45978 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1998
509   2000100047767 K.4776 Mikroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1995
510   2000100062722 K.6272 Mikroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1996
511   2000100065037 K.6503 Mikroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1996
512   2000200459774 G.45977 Mikroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1996
513   2002100091801 W.9180 Mikroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław. 1996
 
PES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
514   2000100054741 K.5474 Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / Peszko, Grzegorz. 2003
 
PIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
515   2000100019535 K.1953 Microeconomics / Pindyck, Robert S. 1989
516   2000100019542 K.1954 Microeconomics / Pindyck, Robert S. 1989
 
PLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
517   2000100097205 K.9720 Mikro- i makroekonomia / Platje, Joost 2002
 
PLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
518   2000100019580 K.1958 Economics in the News / Pleeter, Saul. 1990
 
PLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
519   2000100018262 K.1826 Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej / Pluciński, Eugeniusz. 1998
520   2000100018248 K.1824 Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej / Pluciński, Eugeniusz. 1998
521   2000100044346 K.4434 Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej / Pluciński, Eugeniusz. 1998
522   2001700228815 G.34375 Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Pluciński, Eugeniusz Maciej. 2008
523   2001700228822 G.34376 Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Pluciński, Eugeniusz Maciej. 2008
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
524   2000100044087 K.4408 Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2001 roku / Pokrzywa, Teresa 2003
 
PRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
525   2000100166260 K.16626 Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw : ujęcie międzynarodowe / Prusak, Błażej. 2011
 
REK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
526   2000100135549 K.13554 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2008
527   2001700209494 G.32491 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2008
528   2000200421399 G.42139 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
529   2000200421481 G.42148 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
530   2000200421474 G.42147 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
531   2000200421467 G.42146 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
532   2000200421450 G.42145 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
533   2000200421443 G.42144 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
534   2000200421436 G.42143 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
535   2000200421429 G.42142 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
536   2000200421412 G.42141 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
537   2000200421405 G.42140 Mikroekonomia / Rekowski, Marek. 2011
538   2000100050378 K.5037 Wprowadzenie do mikroekonomii / Rekowski, Marek 2002
539   2000100062296 K.6229 Wprowadzenie do mikroekonomii / Rekowski, Marek. 1999
540   2000100064993 K.6499 Wprowadzenie do mikroekonomii / Rekowski, Marek. 1999
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
541   2000100018378 K.1837 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / Romanow, Zbigniew B. 1997
542   2001700158938 G.16942 Makroekonomia dla zaawansowanych / Romer, David. 2000
 
ROU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
543   2000100155158 K.15515 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel. 2011
544   2000100155707 K.15570 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel. 2011
545   2000100163832 K.16383 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel. 2011
546   2002100095519 W.9551 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel. 2011
 
RYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
547   2000100144466 K.14446 Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego / Rykiel, Zbigniew. 2001
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
548   2000200426059 G.42605 Economics / Samuelson, Paul A.. 1980
549   2000100072141 K.7214 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
550   2000100082744 K.8274 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
551   2000100082751 K.8275 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
552   2000100082539 K.8253 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
553   2000100082546 K.8254 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
554   2000100089712 K.8971 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
555   2000100138212 K.13821 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
556   2002100002043 W.204 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
557   2002100002050 W.205 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
558   2002100002067 W.206 Ekonomia T.1 / Samuelson, Paul A.. 2004
559   2002100002074 W.207 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
560   2002100002081 W.208 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
561   2002100002098 W.209 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2004
562   2002100002265 W.226 Ekonomia T. 2 / Samuelson, Paul A.. 2007
563   2001700372860 G.41775 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2012
564   2001700372877 G.41776 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2012
565   2001700372884 G.41777 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2012
566   2001700372891 G.41778 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2012
567   2000200505341 G.50534 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2019
568   2000200507192 G.50719 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2019
569   2000200507185 G.50718 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2019
570   2000200507178 G.50717 Ekonomia / Samuelson, Paul A. 2019
571   2000100118504 K.11850 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William. 2009
572   2000100118511 K.11851 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William. 2009
573   2000100016725 K.1672 Ekonomia. / T.1 Samuelson, Paul A. 1996
574   2000100072660 K.7266 Ekonomia. / T.1 Samuelson, Paul A. 1996
575   2000100072134 K.7213 Ekonomia. / T.1 Samuelson, Paul A. 2003
576   2000100189603 K.18960 Ekonomia. / T.1 Samuelson, Paul A. 1996
577   2000100016732 K.1673 Ekonomia. T.2 / Samuelson, Paul A. 1998
578   2000100072677 K.7267 Ekonomia. T.2 / Samuelson, Paul A.. 1996
579   2000100189610 K.18961 Ekonomia. T.2 / Samuelson, Paul A. 1998
580   2000100019573 K.1957 Macroeconomics / Samuelson, Paul A. 1989
581   2002100094154 W.9415 Prolegomena do teorii ekonomii / Samecki, Wiesław. 1998
582   2000200486091 G.48609 Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw / Kazimierz Kuciński (red). 2019
583   2002100103979 W.10397 Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce / pod red. Bożeny Klimczak. 2001
584   2000200540991 G.54099 Samozatrudnienie : uproszczone formy ewidencji : praca zbiorowa / pod red. Piotra Szczypy. 2020
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
585   2000100168066 K.16806 Wielki problem drobniaków / Sargent, Thomas J. 2012
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
586   2000200465348 G.46534 Personal branding 2.0 : cztery kroki do zbudowania osobistej marki / Schawbel, Dan. 2012
587   2000200465331 G.46533 Personal branding 2.0 : cztery kroki do zbudowania osobistej marki / Schawbel, Dan. 2012
588   2000100019559 K.1955 The economy today / Schiller, Bradley R. 1991
 
SIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
589   2000100018316 K.1831 Ekonomika przedsiębiorstw i organizacja gospodarki / Siara, Krzysztof. 2000
590   2000100018323 K.1832 Ekonomika przedsiębiorstw i organizacja gospodarki / Siara, Krzysztof. 2000
 
SKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
591   2000100159637 K.15963 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
592   2000100198223 K.19822 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
593   2000100198230 K.19823 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
594   2000100198247 K.19824 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
595   2000100198254 K.19825 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
596   2000100198261 K.19826 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
597   2000100198278 K.19827 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
598   2000100198285 K.19828 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
599   2000100198292 K.19829 Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Skawińska, Eulalia. 2009
600   2000200439110 G.43911 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia. 2010
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
601   2000100019467 K.1946 Arytmetyka gospodarcza / Sobocińska, Iza. 1997
 
SOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
602   2000100066133 K.6613 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Sołdaczuk, Józef 1987
 
SOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
603   2000100120439 K.12043 Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza / Soros, George. 2008
604   2000100120446 K.12044 Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza / Soros, George. 2008
605   2001700335247 G.37728 Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza / Soros, George. 2008
606   2001700224183 G.34536 Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza / Soros, George. 2008
607   2001700224190 G.34537 Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza / Soros, George. 2008
 
SYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
608   2000100051696 K.5169 Analiza relacji długookresowych : estymacja i weryfikacja / Syczewska, Ewa Marta. 1999
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
609   2000200443674 G.44367 Makroekonomia : przewodnik / Szczepaniec, Marek 2014
610   2000100143643 K.14364 Ryzyko w działalności gospodarczej / Szczepanik, Edward. 2010
611   2001700320212 G.36201 Ryzyko w działalności gospodarczej / Szczepanik, Edward. 2010
612   2000200429999 G.42999 Ryzyko w działalności gospodarczej / Szczepanik, Edward. 2010
 
SZP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
613   2000100099254 K.9925 Dystrybucja w gospodarce cyfrowej : miedzy monopolem a konkurencją / Szpringer, Włodzimierz 2003
614   2001700159072 G.18973 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan. 2001
615   2002100014725 W.1472 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan. 2003
616   2002100089013 W.8901 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan. 1999
617   2002100099791 W.9979 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan. 2007
618   2001700368047 G.41292 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie : od e-commerce do e-businessu / Szpringer, Włodzimierz. 2005
619   2002100097568 W.9756 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz. 2010
620   2002100101975 W.10197 Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz. 2008
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
621   2000100137703 K.13770 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
622   2000100137710 K.13771 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
623   2000100137727 K.13772 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
624   2000100137734 K.13773 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
625   2000100137741 K.13774 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
626   2000100137758 K.13775 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
627   2000100137765 K.13776 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
628   2000100137772 K.13777 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
629   2000100137789 K.13778 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
630   2000100137796 K.13779 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
631   2000100137802 K.13780 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
632   2000100137819 K.13781 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
633   2000100137826 K.13782 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
634   2000100137833 K.13783 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
635   2000100137840 K.13784 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
636   2001700312217 G.35399 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
637   2001700312224 G.35400 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
638   2001700312231 G.35401 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
639   2001700312248 G.35402 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
640   2001700312255 G.35403 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
641   2001700312262 G.35404 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
642   2001700312279 G.35405 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
643   2001700312286 G.35406 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
644   2001700312293 G.35407 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
645   2001700312309 G.35408 Elementy ekonomii rozwoju / Telep, Jerzy. 2010
646   2000100084373 K.8437 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
647   2000100084380 K.8438 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
648   2000100084397 K.8439 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
649   2000100084434 K.8443 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
650   2000100084472 K.8447 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
651   2000100084489 K.8448 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
652   2000100084496 K.8449 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
653   2000100084502 K.8450 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
654   2000100084519 K.8451 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
655   2000100084526 K.8452 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
656   2000100084540 K.8454 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
657   2000100084557 K.8455 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
658   2000100084564 K.8456 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
659   2000100084571 K.8457 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
660   2000100084649 K.8464 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
661   2000100084656 K.8465 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
662   2000100084663 K.8466 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
663   2000100084670 K.8467 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
664   2000100084700 K.8470 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
665   2000100084748 K.8474 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
666   2000100084786 K.8478 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
667   2000100084793 K.8479 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
668   2000100084809 K.8480 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
669   2000100084816 K.8481 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
670   2000100084892 K.8489 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
671   2000100084908 K.8490 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
672   2000100084915 K.8491 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
673   2000100084922 K.8492 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
674   2000100084960 K.8496 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
675   2000100084977 K.8497 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
676   2000100085028 K.8502 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
677   2000100085059 K.8505 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
678   2000100085110 K.8511 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
679   2000100085127 K.8512 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
680   2000100085158 K.8515 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
681   2000100085172 K.8517 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
682   2000100085219 K.8521 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
683   2000100085226 K.8522 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
684   2000100085233 K.8523 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
685   2000100085240 K.8524 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
686   2000100085264 K.8526 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
687   2000100000168 K.16 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
688   2000100000182 K.18 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
689   2000100000199 K.19 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
690   2000100000236 K.23 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
691   2000100000250 K.25 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
692   2000100000298 K.29 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
693   2000100000311 K.31 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
694   2000100000403 K.40 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
695   2000100000533 K.53 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
696   2000100000540 K.54 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
697   2000100000588 K.58 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
698   2000100000595 K.59 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
699   2000100000618 K.61 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
700   2000100000632 K.63 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
701   2000100000663 K.66 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
702   2000100000694 K.69 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
703   2000100000700 K.70 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
704   2000100000717 K.71 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
705   2000100000724 K.72 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
706   2000100000779 K.77 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
707   2000100000786 K.78 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
708   2000100000847 K.84 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
709   2000100001073 K.107 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
710   2000100001127 K.112 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
711   2000100001141 K.114 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
712   2000100001158 K.115 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
713   2000100001172 K.117 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
714   2000100001219 K.121 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
715   2000100001264 K.126 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
716   2000100001301 K.130 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
717   2000100001288 K.128 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
718   2000100001318 K.131 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
719   2000100001356 K.135 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
720   2000100001424 K.142 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
721   2000100001530 K.153 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
722   2000100001592 K.159 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
723   2000100001578 K.157 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
724   2000100001660 K.166 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
725   2000100001691 K.169 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
726   2000100001707 K.170 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
727   2000100001790 K.179 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
728   2000100001806 K.180 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
729   2000100001875 K.187 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
730   2000100002018 K.201 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
731   2000100002117 K.211 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
732   2000100002148 K.214 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
733   2000100002230 K.223 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
734   2000100002261 K.226 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
735   2000100002278 K.227 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
736   2000100002292 K.229 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
737   2000100002322 K.232 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
738   2000100002360 K.236 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
739   2000100002377 K.237 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
740   2000100002384 K.238 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
741   2000100002421 K.242 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
742   2000100002445 K.244 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
743   2000100002452 K.245 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
744   2000100002476 K.247 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
745   2000100002483 K.248 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
746   2000100000014 K.1 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
747   2000100000021 K.2 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
748   2000100000083 K.8 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
749   2000100000106 K.10 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
750   2000100000922 K.92 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
751   2000100000939 K.93 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
752   2000100000953 K.95 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
753   2000100146682 K.14668 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
754   2000100146699 K.14669 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
755   2000100146705 K.14670 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
756   2000100146712 K.14671 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
757   2000100146729 K.14672 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
758   2000100146736 K.14673 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
759   2000100146743 K.14674 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
760   2000100146750 K.14675 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
761   2000100146767 K.14676 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
762   2000100146774 K.14677 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
763   2000100146781 K.14678 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
764   2000100146798 K.14679 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
765   2000100146804 K.14680 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
766   2000100146811 K.14681 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
767   2000100146828 K.14682 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
768   2000200459699 G.45969 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
769   2000200493549 G.49354 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
770   2000200493532 G.49353 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
771   2000200493525 G.49352 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
772   2000200493518 G.49351 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
773   2000200493501 G.49350 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
774   2000200493495 G.49349 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
775   2000200493488 G.49348 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
776   2000200493471 G.49347 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
777   2000200493464 G.49346 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
778   2000200493457 G.49345 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
779   2000200493440 G.49344 Mikroekonomia / Telep, Jerzy. 2008
780   2000100127933 K.12793 Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia / Telep, Jerzy. 2009
781   2000200490869 G.49086 Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia / Telep, Jerzy. 2009
 
VAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
782   2000100062302 K.6230 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 1999
783   2000100066454 K.6645 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 1999
784   2000100062364 K.6236 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 1999
785   2000100065105 K.6510 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2002
786   2000100066430 K.6643 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2002
787   2000100096642 K.9664 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2002
788   2000100082720 K.8272 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2005
789   2000100082737 K.8273 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2005
790   2000100089705 K.8970 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2005
791   2000100089736 K.8973 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R.. 2001
792   2000100135532 K.13553 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R. 2007
793   2002100015173 W.1517 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R.. 2001
794   2002100063563 W.6356 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R.. 2001
 
WIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
795   2000100047774 K.4777 Mikroekonomia współczesna : syntetyczne ujęcie / Wiszniewski, Zbigniew 1994
796   2000100052839 K.5283 Mikroekonomia współczesna : syntetyczne ujęcie / Wiszniewski, Zbigniew 1994
 
WOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
797   2000100174319 K.17431 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 1 , Transformacja. Woźniak, Michał G. 2012
798   2000100174333 K.17433 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 1 , Transformacja. Woźniak, Michał G. 2012
799   2000100174326 K.17432 Gospodarka Polski 1990-2011 : Transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej / t. 1 , Transformacja. Woźniak, Michał G. 2012
800   2001700159171 G.21252 Inflacja bazowa / Woźniak, Przemysław. 2002
801   2002100057715 W.5771 Inflacja bazowa / Woźniak, Przemysław. 2002
802   2000100163238 K.16323 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena. 2012
803   2000100163245 K.16324 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena. 2012
804   2001700362380 G.40729 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena. 2012
805   2001700362410 G.40730 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena. 2012
806   2001700362427 G.40731 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena. 2012
 
YIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
807   2000100105948 K.10594 Strategia globalna / Yip, George S. 2004
808   2001700159188 G.22666 Strategia globalna / Yip, George S.. 2004
 
ZAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
809   2000100156940 K.15694 Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego / Zakonnik, Łukasz. 2011
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
810   2001700362342 G.40723 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz. 2012
811   2001700362359 G.40724 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz. 2012
812   2002100056336 W.5633 Leksykon ekonomii / Zalega, Tomasz. 2001
813   2000100156988 K.15698 Mikroekonomia współczesna : zbiór ćwiczeń i zadań / Zalega, Tomasz. 2011
814   2000100174777 K.17477 Mikroekonomia współczesna : zbiór ćwiczeń i zadań / Zalega, Tomasz. 2011
815   2000100174760 K.17476 Mikroekonomia współczesna : zbiór ćwiczeń i zadań / Zalega, Tomasz. 2011
816   2000100156971 K.15697 Mikroekonomia współczesna / Zalega, Tomasz. 2011
817   2000100174784 K.17478 Mikroekonomia współczesna / Zalega, Tomasz. 2011
818   2000100174791 K.17479 Mikroekonomia współczesna / Zalega, Tomasz. 2011
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
819   2000100044254 K.4425 Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym : wnioski dla polityki ekonomicznej / pod red. Jana Mujżela. 1999
820   2000200466666 G.46666 Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / Redakcja naukowa Maria Michałowska ; [autorzy rozdziałów Maria Michałowska, Janusz Figura, Teresa Gądek-Hawlena, Jerzy Mikulski, Ryszard Janecki]. 2016
 
ATR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
821   2000100166604 K.16660 Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów : w poszukiwaniu nowych miar / red. naukowa Hanna Godlewska-Majkowska. 2008
822   2000200479970 G.47997 Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych / red. nauk. Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas. 2018
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
823   2000200549659 G.54965 Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria Urbaniec, Małgorzata Kosała, Izabela Czaja. 2020
824   2000200549642 G.54964 Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria Urbaniec, Małgorzata Kosała, Izabela Czaja. 2020
825   2000100112267 K.11226 Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. 2006
826   2000100112274 K.11227 Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. 2006
827   2000100112281 K.11228 Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. 2006
828   2000100113486 K.11348 Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. 2006
829   2000100113493 K.11349 Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. 2006
 
CEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
830   2000100160275 K.16027 Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski. 2009
 
ECO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
831   2000100026212 K.2621 Economics : a workers' education manual. 1989
832   2000200533160 G.53316 Economics and management in information technology context : international week / ed. by Małgorzata Pańkowska. 2017
833   2000200442554 G.44255 Economy and space / ed. by Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz. 2013
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
834   2000100016756 K.1675 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [i in.]. 2002
835   2000100016770 K.1677 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [i in.]. 2002
836   2000100016794 K.1679 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [i in.]. 2002
837   2000100162163 K.16216 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; aut. Marek Belka [i in.]. 2002
838   2002100057289 W.5728 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. 1999
839   2002100057296 W.5729 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. 1999
840   2002100057302 W.5730 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. 1999
841   2002100078987 W.7898 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; [aut. Marek Belka, Andrzej Bogus, Zofia Borowska-Kwasik, Anna Jabłońska, Cezary Józefiak, Witold Kasperkiewicz, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Zdzisław Pietraszczyk, Zbigniew Podlasik, Paweł Samecki]. 2005
842   2002100079656 W.7965 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; [aut. Marek Belka, Andrzej Bogus, Zofia Borowska-Kwasik, Anna Jabłońska, Cezary Józefiak, Witold Kasperkiewicz, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Zdzisław Pietraszczyk, Zbigniew Podlasiak, Paweł Samecki]. 2012
843   2002100079663 W.7966 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski ; [aut. Marek Belka, Andrzej Bogus, Zofia Borowska-Kwasik, Anna Jabłońska, Cezary Józefiak, Witold Kasperkiewicz, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Zdzisław Pietraszczyk, Zbigniew Podlasiak, Paweł Samecki]. 2012
844   2000200462484 G.46248 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : decyzje / red. nauk. Jerzy Mika, Adrianna Mastalerz-Kodzis. 2016
845   2002100099227 W.9922 Elementy strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysława Janasza ; Maria Białasiewicz, Marian Gołębiowski, Władysław Janasz, Alfred Juchniewicz, Barbara Kryk, Wiesław Łukasik, Andrzej Niewiński, Magdalena Prozorowicz ; Uniwersytet Szczeciński. 2000
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
846   2000200554646 G.55464 Europa w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak. 2021
847   2000100172094 K.17209 Europejskie metropolie i ich regiony : od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii / Maciej Smętkowski [et al.] ; Centrum Europejskich Studium Regionalnych i Lokalnych. Uniwesytet Warszawski. 2012
848   2001700370514 G.41542 Europejskie metropolie i ich regiony : od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii / Maciej Smętkowski [et al.] ; Centrum Europejskich Studium Regionalnych i Lokalnych. Uniwesytet Warszawski. 2012
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
849   2000100026014 K.2601 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa / pod red. Jana Rymarczyka. 1996
 
INC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
850   2000100147016 K.14701 Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) : Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych / [tł. Jarosław Hermanowski] ; Międzynarodowa Izba Handlowa. 2010
851   2000100147023 K.14702 Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) : Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych / [tł. Jarosław Hermanowski] ; Międzynarodowa Izba Handlowa. 2010
852   2000100150931 K.15093 Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) : Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych / [tł. Jarosław Hermanowski] ; Międzynarodowa Izba Handlowa. 2010
853   2000100166314 K.16631 Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) : Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych / [tł. Jarosław Hermanowski] ; Międzynarodowa Izba Handlowa. 2010
854   2000100150948 K.15094 Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) : Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych / Międzynarodowa Izba Handlowa. 2010
 
IZB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
855   2000100057964 K.5796 Izby przemysłowo-handlowe instrumentem rozwoju gospodarczego państwa / [Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa w Grenoble]. 2002
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
856   2000100061251 K.6125 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
857   2000100061268 K.6126 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
858   2000100061275 K.6127 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
859   2000100061282 K.6128 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
860   2000100061299 K.6129 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
861   2000100062586 K.6258 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
862   2002100044104 W.4410 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona ; [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Jacek Sójka]. 1996
863   2002100089006 W.8900 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Cyrsona [aut. Edward Cyrson, Mieczysław Gulcz, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Jerzy Małecki, Marek Tarka, Kazimierz Zimniewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Paszke, Andrzej Wąsiewicz, Jacek Sójka]. 2000
864   2000100051535 K.5153 Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich / Komorowski, Józef W. 2000
865   2000200483397 G.48339 Wykorzystanie mediów społecznościowych w perspektywie modelu biznesu trenera z branży fitness / Komańda, Marcin. 2019
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
866   2000200505716 G.50571 Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce / Makowski, Michał. 2019
867   2000200505709 G.50570 Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce / Makowski, Michał. 2019
868   2000200505693 G.50569 Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce / Makowski, Michał. 2019
869   2000200518150 G.51815 Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce / Makowski, Michał. 2019
870   2001700184470 G.28731 Makro - i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak. 2006
871   2001700004976 G.20980 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / [aut.] Lidia Białoń [et al.] ; pod red. nauk. Stefana Marciniaka. 2001
872   2001700041520 G.20983 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / [aut.] Lidia Białoń [et al.] ; pod red. nauk. Stefana Marciniaka. 2001
873   2002100006065 W.606 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak. 2007
874   2002100006072 W.607 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak. 2007
875   2002100006089 W.608 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak. 2007
876   2002100098589 W.9858 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze / pod red. Czesława Sułkowskiego ; aut. Wiesława Bogusławska, Danuta Miłaszewicz, Krzysztof Janasz, Teresa Kieszkowska, Bożena Schnotale-Bednarek, Piotr Szkudlarek. 2001
877   2000100085004 K.8500 Makroekonomia / Telep, Jerzy 2005
878   2001700240022 G.24149 Makroekonomia / Tomasz Zalega [et al.] ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 2002
879   2000200501978 G.50197 Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekład Bogusław Czarny [i in.]. 2014
880   2000200502005 G.50200 Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekład Bogusław Czarny [i in.]. 2014
881   2000200501992 G.50199 Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekład Bogusław Czarny [i in.]. 2014
882   2000200501985 G.50198 Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekład Bogusław Czarny [i in.]. 2014
883   2000200527954 G.52795 Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega ; aut. Elżbieta Czarny [i in.]. 2019
884   2000200527961 G.52796 Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega ; aut. Elżbieta Czarny [i in.]. 2019
885   2000200536826 G.53682 Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega ; aut. Elżbieta Czarny [i in.]. 2019
886   2001700369457 G.41445 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / red. nauk. Marian Noga. 2012
887   2001700369464 G.41446 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / red. nauk. Marian Noga. 2012
888   2001700369471 G.41447 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / red. nauk. Marian Noga. 2012
889   2002100097834 W.9783 Przedsiębiorczość w agrobiznesie / Makarski, Sylwester. 2000
 
MOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
890   2000100110478 K.11047 Mobilność zasobów pracy / Elżbieta Kryńska (red.). 2000
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
891   2001300000248 DE.24 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych / Grzegorz W. Kołodko red. naukowa. 2001
892   2001300000231 DE.23 "Nowa gospodarka" i stare problemy : perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Marcin Piątkowski ; TIGER. 2002
893   2000200464617 G.46461 Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu / redakcja naukowa Stanisław Rudolf. 2016
894   2002100070578 W.7057 Nowe idee początku XXI wieku / pod red. Marcina Winiarskiego. 2009
895   2001700339085 G.38127 Nowe perspektywy : Nauki społeczne dla gospodarki / [red. nauk. Seweryn Rudnicki]. 2011
896   2000200470144 G.47014 Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta : - hybrydyzacja rozwoju / redakcja naukowa Adam Drobniak. 2017
897   2001700287485 G.29371 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. 2007
898   2001700287539 G.29372 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. 2007
899   2001700287430 G.29373 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. 2007
900   2000100051566 K.5156 Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw / pod red. nauk. Zdzisława Cygana. 2001
901   2000200436607 G.43660 Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju regionalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach / red. nauk. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik. 2013
902   2000200490883 G.49088 Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Barcika. 2008
 
OBS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
903   2000100165775 K.16577 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kucharskiej ; [poszczególne rozdz. oprac. Beata Kolny et al.]. 2010
 
OSK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
904   2000100140253 K.14025 Oskar Lange a współczesność / pod red. nauk. Zdzisława Sadowskiego. 2005
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
905   2000100205372 K.20537 Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej : kategoria wartości / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta. 2014
906   2000200481751 G.48175 Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań / red. nauk. Józef Biolik. 2018
907   2000100117293 K.11729 Podstawy ekonomii : ćwiczenia. Cz. 1 / W. Bronowska [et al.]. 1997
908   2001700187907 G.30387 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
909   2001700188096 G.30388 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
910   2001700188140 G.30389 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
911   2001700188195 G.30390 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
912   2001700188249 G.30391 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
913   2001700188348 G.30393 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2008
914   2002100023093 W.2309 Podstawy ekonomii : ćwiczenia, zadania, problemy / red. nauk. Roman Milewski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 1998
915   2000200489399 G.48939 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. 2018
916   2000200489405 G.48940 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. 2018
917   2000100097052 K.9705 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2005
918   2000100097069 K.9706 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2005
919   2001700187938 G.30343 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
920   2001700187969 G.30363 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
921   2001700187822 G.30367 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
922   2001700187778 G.30374 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
923   2002100004764 W.476 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 2007
924   2002100004771 W.477 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 2007
925   2002100004788 W.478 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 2007
926   2002100004795 W.479 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 2007
927   2002100004801 W.480 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak et al.]. 2007
928   2002100004818 W.481 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna JAbłońska, Anna Krajewska, Leszek Kucharski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2009
929   2002100004825 W.482 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna JAbłońska, Anna Krajewska, Leszek Kucharski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2009
930   2002100078925 W.7892 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
931   2002100078932 W.7893 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
932   2002100078949 W.7894 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
933   2002100078956 W.7895 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
934   2002100078963 W.7896 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
935   2002100078970 W.7897 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
936   2000200489122 G.48912 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2011
937   2000200489412 G.48941 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
938   2000200489429 G.48942 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
939   2002100092068 W.9206 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
940   2002100092075 W.9207 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; [aut. Paweł Alberciak, Joanna Działo, Anna Jabłońska, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski, Ryszard Piasecki, Andrzej Raczko, Paweł Samecki]. 2008
941   2000200505488 G.50548 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
942   2000200505471 G.50547 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
943   2000200505464 G.50546 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
944   2000200505457 G.50545 Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. 2018
945   2001700158877 G.18613 Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wrony i Jadwigi Rek. 2001
946   2002100097414 W.9741 Podstawy makroekonomii / red. nauk. Wacław Jarmołowicz ; aut. Adam Baszyński, Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Magdalena Knapińska, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Beata Woźniak-Jęchorek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2010
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
947   2000200490432 G.49043 Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara. 2019
948   2000200503460 G.50346 Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski. 2020
949   2000200436478 G.43647 Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. 2013
950   2000200436287 G.43628 Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym / [red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta]. 2012
951   2000200436317 G.43631 Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta. 2013
952   2000200430803 G.43080 Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju / pod red. Andrzeja Graczyka. 2011
953   2000100047514 K.4751 Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w Euroregionie "Nysa" : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz 22-23 listopada 1996 / red. nauk. Leszek Balicki. 1996
954   2000200438236 G.43823 Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Elżbieta Sobczak, Małgorzata Markowska. 2013
955   2000100203118 K.20311 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Elżbieta Sobczak, Beata Bal - Domańska, Marek Obrębalski. 2014
956   2000200439011 G.43901 Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Szkutnika. 2013
957   2000200463160 G.46316 Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce / red. nauk. Jan Mujżel ; Instytut Nauk Ekonomicznych. Polska Akademia Nauk. 2003
958   2000100179710 K.17971 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2. Integracja i dezintegracja instytucjonalna / tom pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. 2012
959   2001700202945 G.31844 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski. 2008
960   2000200493563 G.49356 Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa / red. nauk. Małgorzata Pańkowska. 2019
961   2000100181065 K.18106 Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. 2013
962   2000200436256 G.43625 Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2013
963   2000100144381 K.14438 Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; [aut.] Maria Cieślak [et al.]. 2008
964   2000100144398 K.14439 Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; [aut.] Maria Cieślak [et al.]. 2008
965   2000100144404 K.14440 Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; [aut.] Maria Cieślak [et al.]. 2008
966   2000200488576 G.48857 Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. nauk. Maria Cieślak ; [aut.] Maria Cieślak [et al.]. 2008
967   2000200449997 G.44999 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 1, w sektorze rolnictwa / [oprac. zespół w skł. Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
968   2000200450009 G.45000 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 1, w sektorze rolnictwa / [oprac. zespół w skł. Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
969   2000200450016 G.45001 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 2, w sektorze przemysłu / [oprac. zespół w skł.: Krzysztof Kwaśniewski et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
970   2000200450023 G.45002 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 2, w sektorze przemysłu / [oprac. zespół w skł.: Krzysztof Kwaśniewski et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
971   2000200450030 G.45003 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 3, w sektorze usług rynkowych / [oprac. zespół w skł.: Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
972   2000200450047 G.45004 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 3, w sektorze usług rynkowych / [oprac. zespół w skł.: Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
973   2000200450054 G.45005 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 4, w sektorze usług nierynkowych / [oprac. zespół w skł.: Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
974   2000200450061 G.45006 Prognozy rozwoju B + R w Polsce. Cz. 4, w sektorze usług nierynkowych / [oprac. zespół w skł.: Michał Mackiewicz et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.] 2013
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
975   2000100095638 K.9563 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003 / [publ. pod red. Agnieszki Tokaj-Krzewskiej i Aleksandra Żołnierskiego]. 2004
976   2000200540663 G.54066 Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / red. nauk. Paweł Soroka i in. 2021
 
REG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
977   2000200436508 G.43650 Regionalne i lokalne problemy rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz. 2013
978   2002100044289 W.4428 Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; [aut. Ricardas Baubinas et al.]. 2006
979   2000100107102 K.10710 Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE : studia i materiały, , Syntezy ekspertyz / red. nauk. Elżbieta Kryńska. 2007
980   2000100107119 K.10711 Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE : studia i materiały, T.2, Syntezy wyników badań i rekomendacje / red. nauk. Elżbieta Kryńska. 2007
981   2002100048560 W.4856 Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; aut. Monika Chudobska, Ireneusz Dukiel, Andrzej Eckhardt, Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Sebastian Jakubowski,Urszula Kalina-Prasznic, Julitta Koćwin, Daria Kostecka, Elżbieta Kundera, Gabriela Przesławska, Władysław Szmyt. 2003
982   2002100072459 W.7245 Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. 2007
983   2002100095250 W.9525 Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; aut. Monika Chudobska, Ireneusz Dukiel, Andrzej Eckhardt, Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Sebastian Jakubowski,Urszula Kalina-Prasznic, Julitta Koćwin, Daria Kostecka, Elżbieta Kundera, Gabriela Przesławska, Władysław Szmyt. 2003
984   2002100097070 W.9707 Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. 2007
 
ROL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
985   2000100139431 K.13943 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
986   2001700304632 G.34646 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
987   2001700304649 G.34647 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
988   2001700304656 G.34648 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
989   2001700304663 G.34649 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
990   2001700304670 G.34650 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
991   2001700304687 G.34651 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
992   2001700304694 G.34652 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
993   2001700304700 G.34653 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
994   2001700304717 G.34654 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
995   2001700304724 G.34655 Rola infrastruktury w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza / pod red. Zbigniewa Ciekanowskiego i Leonarda Milewskiego. 2009
996   2001700215587 G.33082 Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty / praca zbiorowa pod red. Macieja Miszewskiego. 2008
997   2000200440888 G.44088 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Jacek Adamek, Teresa Orzeszko. 2013
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
998   2000200453383 G.45338 Fuzje i przejęcia : Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara. 2012
999   2000200444022 G.44402 Rozważania o gospodarce... / Dorota Niedziółka (red.). 2014
1000   2000200444039 G.44403 Rozważania o gospodarce... / Dorota Niedziółka (red.). 2014
1001   2002100021990 W.2199 Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne : Polska, Czechy, Niemcy / Stanisława Golinowska (red.). 1998
1002   2001700368832 G.41373 Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiał. 2011
1003   2000200479956 G.47995 Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich / red. nauk. Andrzej Klasik. 2018
1004   2000200458180 G.45818 Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych / red. nauk. Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2014
1005   2000100168059 K.16805 Rozwój Polski Wschodniej : ograniczenia i wyzwania / red. nauk. Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan. 2012
1006   2002100022058 W.2205 Rozwój polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz W. Kołodko red. nauk. 2002
1007   2002100022065 W.2206 Rozwój polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz W. Kołodko red. nauk. 2002
1008   2001300000132 DE.13 Rozwój polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz W. Kołodko red. nauk. 2002
1009   2000100018361 K.1836 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków / pod red. Stanisława Czai. 1997
1010   2000100201640 K.20164 Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego. 2014
1011   2002100025707 W.2570 Rozwój regionalny a procesy globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 2004
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1012   2000200539926 G.53992 Społeczeństwo i gospodarka w czasie pandemii Covid-19 : doświadczenia Ukrainy / red nauk. Jurij Kariagin, Zdzisław Sirojć. 2021
1013   2002100097674 W.9767 Społeczna gospodarka rynkowa / pod red. Roberta W. Włodarczyka. 2010
1014   2000100026298 K.2629 Społeczne organizacje biznesu w Polsce a stosunki pracy / red. Wiesława Kozek. 1999
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1015   2000100073971 K.7397 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef Szabłowski. 2004
 
STU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1016   2000100084366 K.8436 Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski. 2005
1017   2002100013810 W.1381 Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski. 2005
1018   2001700292946 G.29932 Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych / red. nauk. Jerzy Handschke. 2008
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1019   2000100044100 K.4410 Trading into the Future : e-services for trade, investment and enterprise. 2002
1020   2001700103136 G.11776 Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Jan Czekaj. 1993
1021   2000200449065 G.44906 Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych / red. nauk. Barbara Kos. 2014
 
TWO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1022   2000100044063 K.4406 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce, Warszawa, 12 czerwca 2001 r. : materiały pokonferencyjne. 2001
1023   2000100018033 K.1803 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna / pod red. Stanisławy Golonowskiej i Mateusza Walewskiego. 2003
1024   2000100018040 K.1804 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna / pod red. Stanisławy Golonowskiej i Mateusza Walewskiego. 2003
1025   2000100018057 K.1805 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna / pod red. Stanisławy Golonowskiej i Mateusza Walewskiego. 2003
 
WĘZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1026   2000100047873 K.4787 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1027   2000100047880 K.4788 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1028   2000100047897 K.4789 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1029   2000100047903 K.4790 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1030   2000100047910 K.4791 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1031   2000100047927 K.4792 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
1032   2000100048665 K.4866 Węzłowe kierunki rozwoju gospodarczego i kształtowanie rynku pracy w Polsce w perspektywie najbliższych lat : materiał z sympozjum, 21 maja 2001 r. 2001
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1033   2002100048065 W.4806 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : RANS'03 / praca zbiorowa pod red. nauk. Haliny Brdulak i Tomasza Gołębiowskiego. 2003
1034   2000100088876 K.8887 Współczesna ekonomika usług / red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa. 2005
1035   2000100088883 K.8888 Współczesna ekonomika usług / red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa. 2005
1036   2001700264875 G.27011 Współczesna ekonomika usług / red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa. 2005
1037   2002100049055 W.4905 Współczesna ekonomika usług / red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa. 2005
1038   2002100099302 W.9930 Współczesna ekonomika usług / red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa. 2005
1039   2001700367637 G.41232 Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kos. 2011
1040   2000200436553 G.43655 Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji / red. nauk. Grażyna Wolska. 2013
1041   2000200504634 G.50463 Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów / red. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański. 2020
1042   2000200459231 G.45923 Współczesny matrix? : fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym / red. nauk. Joachim Osiński. 2015
 
ZAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1043   2002100015692 W.1569 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 1 / Zagóra-Jonszta, Urszula. 1998
1044   2000200464150 G.46415 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 1, Od starożytności do Karola Marksa / Zagórska-Jonszta, Urszula. 2017
1045   2000100202371 K.20237 Zagadki wzrostu gospodarczego: siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza / red. nauk. Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca ; [zespół aut. Leszek Balcerowicz et al.]. 2010
1046   2000100117033 K.11703 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; aut. Urszula Kłosiewicz-Górecka [et al.]. 2007
1047   2000100117040 K.11704 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych / red. nauk. Urszula Kłosiewicz-Górecka ; aut. Urszula Kłosiewicz-Górecka [et al.]. 2007
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1048   2000100165584 K.16558 Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe / pod red. Piotra F. Borowskiego. 2007
1049   2000100165591 K.16559 Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie społeczne / pod red. Leszka Korporowicza. 2007
1050   2000100165577 K.16557 Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie narzędziowo-praktyczne : (wybrane metody i instrumenty) pod red. Małgorzaty Stawickiej. 2007
1051   2000100166567 K.16656 Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Szablewski. 2010
 
SPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1052   2000100026373 K.2637 Sprzedaż i dystrybucja : system R/3. SAP AG 1994
 
FIR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1053   2000100179512 K.17951 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz. 2012
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1054   2000100179697 K.17969 Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego / red. nauk. Magdalena K. Gąsowska, Joanna M. Moczydłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2010
1055   2000200443285 G.44328 Własność i kontrola : perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych / Adamska, Agata. 2013
 
ŁAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1056   2000100179703 K.17970 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów / Łaźniewska, Ewa. 2013
 
FOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1057   2002100101869 W.10186 Biznes a ochrona konkurencji / Fornalczyk, Anna. 2007
1058   2000200423607 G.42360 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości : identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Safina ; [aut. Krzysztof Safin et al.]. 2011
1059   2000200423591 G.42359 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości : identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Safina ; [aut. Krzysztof Safin et al.]. 2011
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1060   2000100181720 K.18172 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W. 2013
1061   2000100181737 K.18173 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W. 2013
1062   2001300000217 DE.21 Kryzys, dostosowanie, rozwój / Kołodko, Grzegorz W. 1989
1063   2001300000316 DE.31 Kwadratura pięciokąta : od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu / Kołodko, Grzegorz W. 1993
1064   2001300000057 DE.5 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W. 1999
1065   2001300000286 DE.28 Polska 2000 : strategia dla przyszłości / Kołodko, Grzegorz W. 1996
1066   2001300000309 DE.30 Polska alternatywa : stare mity, twarde fakty, nowe strategie / Kołodko, Grzegorz W. 1997
1067   2000100202364 K.20236 Świat na wyciągnięcie myśli / Kołodko, Grzegorz W. 2010
1068   2000100117842 K.11784 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1069   2000100118160 K.11816 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1070   2000100118177 K.11817 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1071   2000100118184 K.11818 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1072   2000100127803 K.12780 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1073   2001700199832 G.31500 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
1074   2002100018150 W.1815 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.. 2008
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1075   2000200425779 G.42577 Osiągnięcia ekonomii XX wieku / Musiał, Grażyna. 2011
1076   2001700353951 G.40014 Podstawy nauki mikroekonomii : podręcznik dla studiów pierwszego stopnia / Musiał, Grażyna. 2010
1077   2001700206639 G.32210 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna. 2008
1078   2001700340371 G.38256 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna. 2011
 
OST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1079   2000200425977 G.42597 Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy / Ostoj, Izabela. 2012
1080   2000200521846 G.52184 Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych : w sieci gig economy / Ostoj, Izabela. 2020
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1081   2001700046112 G.16265 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael. 2000
1082   2001700004457 G.16220 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael. 2000
 
LAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1083   2002100098619 W.9861 Dzieła. T. 2, Socjalizm / Lange, Oskar. 1973
1084   2002100063976 W.6397 Ekonomia polityczna. T. 1, Zagadnienia ogólne / Lange, Oskar. 1963
1085   2002100063983 W.6398 Ekonomia polityczna. T. 2 / Lange, Oskar. 1966
1086   2002100090538 W.9053 Polityka gospodarcza II RP i PRL / Landau, Zbigniew. 1995
1087   2002100090545 W.9054 Polityka gospodarcza II RP i PRL / Landau, Zbigniew. 1995
 
ACO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1088   2001700158167 G.22659 Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Acocella, Nicola. 2002
1089   2002100014640 W.1464 Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Acocella, Nicola. 2002
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1090   2001700158266 G.22856 Mikroekonomia : ćwiczenia / Borkowska, Bożena. 2003
1091   2001700004419 G.16314 Mikroekonomia : ćwiczenia / Borkowska, Bożena. 2000
1092   2002100013957 W.1395 Mikroekonomia : ćwiczenia / Borkowska, Bożena. 2006
1093   2002100013964 W.1396 Mikroekonomia : ćwiczenia / Borkowska, Bożena. 2006
1094   2002100013971 W.1397 Mikroekonomia : ćwiczenia / Borkowska, Bożena. 2006
1095   2002100106116 W.10611 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Borowiecki, Ryszard. 2008
1096   2000100184981 K.18498 Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globalizacji / Borkowski, Andrzej. 2013
1097   2001700223230 G.33848 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena. 2009
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1098   2000200448662 G.44866 Global business : towards new paradigm in time crisis / ed. by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. 2014
1099   2001700158419 G.23097 Globalizacja działalności gospodarczej / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika. 2003
1100   2001700262772 G.26804 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. 2005
1101   2002100070936 W.7093 Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery. 2011
1102   2002100101807 W.10180 Globalizacja, marginalizacja, rozwój / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. 2003
 
GŁÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1103   2001700158426 G.18610 Uniwersalny słownik ekonomiczny / Główczyk, Jan. 2000
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1104   2001700158464 G.18598 Podstawy teorii ekonomii : (miko- i makroekonomii) / Grabowski, Tadeusz. 2000
1105   2002100108035 W.10803 Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989) : próba uratowania socjalizmu / Grala, Dariusz T.. 2005
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1106   2001700158488 G.16981 Makroekonomia / Hall, Robert E.. 2000
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1107   2000200545446 G.54544 Internacjonalne relacje we współczesnym świecie / red. nauk. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska. 2021
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1108   2000200488255 G.48825 Pieniądze w służbie dyplomacji : państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej / Kamiński, Tomasz. 2018
 
KOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1109   2001700158570 G.22123 Zarys historii gospodarczej : (XIX i XX w.) / Kociszewski, Jerzy. 2002
 
KWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1110   2001700158594 G.19076 Zasady ekonomii rynkowej / Kwaśnicki, Witold. 2001
1111   2002100018853 W.1885 Zasady ekonomii rynkowej / Kwaśnicki, Witold. 2001
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1112   2002100093881 W.9388 Leksykon prywatyzacji / red. Teresa Zwierzyńska-Bubałło ; aut. haseł Paweł Calski, Andrzej Chordecki, Jan Czekaj, Bożena Czyżkowska, Stanisław Jakubowski, Renata Karwowska, Teresa Kozłowska, Andrzej Mańkowski, Adam Noga, Nowak Agnieszka, Pater Krzysztof, Pietrzak Bogusław, Rowicka Agnieszka, Radziwiłł Albert, Mieczysława Snopek, Beata Świąć, Dariusz Teresiński, Witold Włodarczyk, Urszula Zięba. 1998
1113   2002100093898 W.9389 Leksykon prywatyzacji / red. Teresa Zwierzyńska-Bubałło ; aut. haseł Paweł Calski, Andrzej Chordecki, Jan Czekaj, Bożena Czyżkowska, Stanisław Jakubowski, Renata Karwowska, Teresa Kozłowska, Andrzej Mańkowski, Adam Noga, Nowak Agnieszka, Pater Krzysztof, Pietrzak Bogusław, Rowicka Agnieszka, Radziwiłł Albert, Mieczysława Snopek, Beata Świąć, Dariusz Teresiński, Witold Włodarczyk, Urszula Zięba. 1998
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1114   2000200553366 G.55336 Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego / Łukiewska, Katarzyna. 2019
 
MCC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1115   2002100048430 W.4843 Narodziny Europy : korzenie gospodarki europejskiej : 300-900 / McCormick, Michael. 2007
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1116   2002100099661 W.9966 Ekonomia w ochronie zdrowia / Morris, Stephen. 2011
1117   2001700307701 G.34949 Kronika kryzysów gospodarczych / Morawski, Wojciech. 2003
1118   2002100019270 W.1927 Kronika kryzysów gospodarczych / Morawski, Wojciech. 2003
1119   2001700176529 G.24193 Podstawy mikroekonomii / Moroz, Ewa. 2005
1120   2001700239606 G.24085 Podstawy mikroekonomii / Moroz, Ewa. 2005
1121   2001700241708 G.24296 Podstawy mikroekonomii / Moroz, Ewa. 2005
1122   2001700241654 G.24297 Podstawy mikroekonomii / Moroz, Ewa. 2005
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1123   2001700158112 G.7781 Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku / red. zespół. 1993
1124   2002100070639 W.7063 Słownik historii myśli ekonomicznej / red. nauk. Elżbieta Kundera ; aut. Elżbieta Kundera, Jarosław Kundera, Gabriela Przesławska, Edyta Kowalczyk. 2014
1125   2002100071407 W.7140 Słownik historii myśli ekonomicznej / red. nauk. Elżbieta Kundera ; aut. Elżbieta Kundera, Jarosław Kundera, Gabriela Przesławska, Edyta Kowalczyk. 2004
 
DOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1126   2000100183434 K.18343 Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego)/ Dorozik, Leon. 2001
 
WIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1127   2000100183458 K.18345 Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce - wybrane aspekty / Wiśniewski, Jan. 2001
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1128   2002100055834 W.5583 Gospodarka Polski w XX wieku / Kaliński, Janusz. 1999
1129   2002100055841 W.5584 Gospodarka Polski w XX wieku / Kaliński, Janusz. 1999
1130   2002100055858 W.5585 Gospodarka Polski w XX wieku / Kaliński, Janusz. 1999
1131   2000100183465 K.18346 Prospołeczna czyli liberalna polityka gospodarcza dla Polski / Kaleta, Józef. 2001
 
ZYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1132   2000100183625 K.18362 Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny / Zysk, Wojciech. 2012
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1133   2000200427100 G.42710 Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim / Wincewicz-Bosy, Marta. 2012
 
OLS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1134   2000200427025 G.42702 Rynek żywca w Polsce (1955-2010) : zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży / Olszańska, Anna. 2012
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1135   2000200426998 G.42699 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk. Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz. 2012
1136   2000200553342 G.55334 Efektywność ekonomiczna klubów piłkarskiej Ekstraklasy / pod red. Artura Wyszyńskiego ; autorzy: Artur Wyszyński, Marek Garbowski, Jarosław Skorwider-Namiotko, Radosław Szulc, Andrzej Buszko]. 2021
 
MEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1137   2001700158754 G.19243 Ekonomia 1 : zagadnienia ogólne i mikroekonomiczne / Meisner, Joachim. 2001
1138   2002100098602 W.9860 Makroekonomia. Cz. 1 / Meisner, Joachim. 2003
 
MIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1139   2002100107632 W.10763 Klastry na świecie : studia przypadków / Mikołajczyk, Bożena. 2009
1140   2001700158778 G.23111 Mikroekonomia : studia przypadków / pod red. Bożeny Klimczak i Andrzeja Matysiaka ; aut. rozdz. Bożena Baborska, Bożena Borkowska, Rafał Jakubowski, Bożena Klimczak, Mikołaj Klimczak, Michał narożny, Monika Popiel, Irena Rumianowska, Marzena Rutkowska, Artur Rzepka, Jolanta Szapiel, Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. 2003
1141   2001700367620 G.41231 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń : podręcznik dydaktyczny dla pierwszego stopnia studiów / pod red. Grażyny Musiał. 2011
1142   2000200428589 G.42858 Mikroekonomia : studia przypadków / pod red. Bożeny Klimczak i Andrzeja Matysiaka ; aut. rozdz. Bożena Baborska [et al.]. 2012
1143   2000200461807 G.46180 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń / red. nauk. Grażyna Musiał ; dodatek Dariusz Banaś, Grażyna Musiał. 2016
1144   2000200483380 G.48338 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń / red. nauk. Grażyna Musiał ; dodatki Dariusz Banaś, Grażyna Musiał. 2018
1145   2002100102187 W.10218 Mikroekonomia : studia przypadków / pod red. Bożeny Klimczak i Andrzeja Matysiaka ; aut. rozdz. Bożena Baborska, Bożena Borkowska, Rafał Jakubowski, Bożena Klimczak, Mikołaj Klimczak, Michał narożny, Monika Popiel, Irena Rumianowska, Marzena Rutkowska, Artur Rzepka, Jolanta Szapiel, Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. 2003
1146   2000100200667 K.20066 Mikroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [i in.]. 2014
1147   2000200511342 G.51134 Mikroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [i in.]. 2014
1148   2000200511359 G.51135 Mikroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [i in.]. 2014
1149   2000200511366 G.51136 Mikroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [i in.]. 2014
1150   2002100058330 W.5833 Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele : praca zbiorowa / pod red. Ewy Balcerowicz ; [aut. Ewa Balcerowicz et al.]. 2002
1151   2002100103962 W.10396 Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera / Mikosik, Stanisław. 1993
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1152   2001700158822 G.20682 Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce lat dziewięćdziesiątych / Palska, Hanna. 2002
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1153   2000200431152 G.43115 Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej / Przybylska-Mazur, Agnieszka. 2013
1154   2001700215075 G.33085 Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce / Przybyciński, Tomasz. 2009
1155   2002100025561 W.2556 Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2010
1156   2001700158891 G.21222 Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Bratnickiego i Janusza Strużyny. 2001
1157   2000200554592 G.55459 Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce : stan i perspektywy rozwoju / red. nau. Krzysztof Safin, Robert Zajkowski ; aut.Izabela Koładkiewicz, Oskar Kowalewski, Aleksandra Majda-Kariozen, Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Jacek Pluta, Wojciech Popczyk, Krzysztof Safin, Błażej Socha, Jerzy Węcławski, Ewa Więcek-Janka, Robert Zajkowski, Beata Żukowska. 2021
1158   2002100057173 W.5717 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej / red. nauk. Maciej Bałtowski ; [aut. Maciej Bałtowski et al.]. 2002
1159   2000200501183 G.50118 Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowych / red. nauk. Iwona Przychocka, Magdalena Byczkowska, Anna Majzel. 2019
1160   2000200501176 G.50117 Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowych / red. nauk. Iwona Przychocka, Magdalena Byczkowska, Anna Majzel. 2019
1161   2000200501169 G.50116 Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowych / red. nauk. Iwona Przychocka, Magdalena Byczkowska, Anna Majzel. 2019
1162   2000200536864 G.53686 Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów rynkowych / red. nauk. Iwona Przychocka, Magdalena Byczkowska, Anna Majzel. 2019
1163   2000200461333 G.46133 Przedsiębiorstwo drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek ; Janusz Dąbrowski [et al.] 2016
1164   2000200542155 G.54215 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie : wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa / red. Anita Kubanek, Aldona Uziębło. 2020
1165   2000200430254 G.43025 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa / pod red. Augustyny Burlity, Grażyny Maniak, Anety Zelek ; [aut. Augustyna Burlita et al.]. 2011
1166   2002100026582 W.2658 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa / pod red. Augustyny Burlity, Grażyny Maniak, Anety Zelek ; [aut. Augustyna Burlita et al.]. 2011
 
SLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1167   2001700159010 G.17126 Podstawy ekonomii / Sloman, John. 2001
 
SPY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1168   2000200484745 G.48474 Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów / Spyra, Zbigniew. 2019
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1169   2000100184820 K.18482 Państwo w gospodarce : studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności / Szarzec, Katarzyna. 2013
1170   2000200480624 G.48062 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta M. 2016
1171   2000200480631 G.48063 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta M. 2016
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1172   2001700159133 G.23241 Powszechna historia gospodarcza / Wojnarski, Dariusz. 2004
1173   2002100014718 W.1471 Powszechna historia gospodarcza / Wojnarski, Dariusz. 2004
1174   2000200543237 G.54323 Samorząd terytorialny w Polsce : ustrój ekonomiczny / Wojciechowski, Marek. 2020
1175   2000200543220 G.54322 Samorząd terytorialny w Polsce : ustrój ekonomiczny / Wojciechowski, Marek. 2020
1176   2000200512905 G.51290 Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej / Wojtkowska-Łodej, Grażyna. 2016
1177   2000200512899 G.51289 Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej / Wojtkowska-Łodej, Grażyna. 2016
1178   2000200512882 G.51288 Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej / Wojtkowska-Łodej, Grażyna. 2016
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1179   2001700177281 G.24437 Konkurencja a transformacja w Polsce : wybrane aspekty polityki gospodarczej / Ziemiecki, Jacek. 2004
1180   2000200470052 G.47005 Zrównoważone społeczeństwo informacyjne / Ziemba, Ewa. 2017
1181   2000200512813 G.51281 Zrównoważone społeczeństwo informacyjne / Ziemba, Ewa. 2017
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1182   2000200496694 G.49669 Gospodarka turystyczna : zagadnienia wybrane / Konieczna-Domańska, Anna. 2014
1183   2000200508205 G.50820 Handel elektroniczny : ewolucja i perspektywy / Konopielko, Łukasz. 2016
1184   2000200508199 G.50819 Handel elektroniczny : ewolucja i perspektywy / Konopielko, Łukasz. 2016
1185   2000200464136 G.46413 Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw / Redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń ; [Marek Kasperek et al.]. 2016
1186   2001700177519 G.24477 Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2003-2006 : luty 2005 / red. nauk. Krzysztof Marczewski. 2005
1187   2002100101982 W.10198 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro / red. nauk. Nelly Daszkiewicz ; aut. Nelly Daszkiewicz, Tomasz Korol, Ewa Lechman, Magdalena Olczyk, Marzena Starnawska, Joanna Wolszczak-Derlacz. 2008
1188   2002100024311 W.2431 Konkurencyjność regionów / pod red. Mirosławy Klamut. 1999
1189   2002100027626 W.2762 Konkurencyjność regionów / pod red. Mirosławy Klamut. 1999
 
CAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1190   2002100090262 W.9026 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo. 1997
1191   2002100090279 W.9027 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo. 1997
1192   2002100093843 W.9384 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo. 1996
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1193   2001700185194 G.30110 Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych / Rusnak, Zofia. 2007
 
BYW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1194   2001700216058 G.33134 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Bywalec, Czesław. 2009
1195   2001700216065 G.33135 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Bywalec, Czesław. 2009
1196   2001700216072 G.33136 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Bywalec, Czesław. 2009
1197   2001700185361 G.30130 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław. 2007
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1198   2001700186238 G.30213 Budownictwo polskie w latach 1990-2007 : przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i ograniczenia wzrostu / Bolkowska, Zofia. 2008
1199   2001700186245 G.30214 Budownictwo polskie w latach 1990-2007 : przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i ograniczenia wzrostu / Bolkowska, Zofia. 2008
1200   2001700186252 G.30215 Budownictwo polskie w latach 1990-2007 : przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i ograniczenia wzrostu / Bolkowska, Zofia. 2008
1201   2001700186276 G.30218 Budownictwo polskie w latach 1990-2007 : przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i ograniczenia wzrostu / Bolkowska, Zofia. 2008
 
BOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1202   2001700200217 G.31450 Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego / Bombol, Małgorzata. 2008
 
DOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1203   2001700203072 G.31857 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. 2008
1204   2002100016095 W.1609 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. 2001
1205   2000200442400 G.44240 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : Racjonalność - efektywność - etyka. Problemy teoretyczne. Część 1 / red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak. 2014
1206   2000200442417 G.44241 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : Racjonalność - efektywność - etyka. Podejście praktyczne. Część 2 / red. Urszula Zagóra-Jonszta 2014
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1207   2002100074620 W.7462 Poglądy ekonomiczne i polityczne Wincentego Stysia / Kowalczyk, Edyta. 2013
1208   2000200488330 G.48833 Wojna pieniądza / Kowalkowski, Janusz Piotr. 2019
1209   2001700303987 G.34586 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz. 2009
1210   2001700303994 G.34587 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz. 2009
1211   2001700203928 G.31996 Zarys metod badania koniunktury gospodarczej / Kowalewski, Grzegorz. 2009
 
LOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1212   2001700194967 G.31135 Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską / Lorek, Elżbieta. 2008
1213   2000200484721 G.48472 Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego / Lorek, Agnieszka. 2019
 
MIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1214   2001700280455 G.28822 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1215   2001700280479 G.28823 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1216   2001700280448 G.28824 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1217   2001700280431 G.28825 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1218   2001700280417 G.28827 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1219   2001700280486 G.28828 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1220   2001700280462 G.28829 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1221   2001700280523 G.28830 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1222   2001700280516 G.28831 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1223   2001700283241 G.28969 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1224   2001700283142 G.28970 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1225   2001700283135 G.28971 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1226   2001700283128 G.28972 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1227   2001700283111 G.28973 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1228   2001700283166 G.28974 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1229   2001700283173 G.28975 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1230   2001700283180 G.28976 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1231   2001700283197 G.28977 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1232   2001700283203 G.28978 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1233   2001700282619 G.28939 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1234   2001700282664 G.28940 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1235   2001700282626 G.28941 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1236   2001700282671 G.28942 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1237   2001700282725 G.28943 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1238   2001700282336 G.28944 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1239   2001700282381 G.28945 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1240   2001700282435 G.28946 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1241   2001700282343 G.28947 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1242   2001700282350 G.28948 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1243   2001700283258 G.28953 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1244   2001700283302 G.28954 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1245   2001700283364 G.28955 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1246   2001700283333 G.28956 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1247   2001700283326 G.28957 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1248   2001700283319 G.28958 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1249   2001700283296 G.28959 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1250   2001700283289 G.28960 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1251   2001700283272 G.28961 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1252   2001700283265 G.28962 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1253   2000100200384 K.20038 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Miś, Władysław. 2007
1254   2000100200391 K.20039 Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Miś, Władysław. 2007
1255   2001700196619 G.31097 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1256   2001700196626 G.31098 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1257   2001700196633 G.31099 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1258   2001700196640 G.31100 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1259   2001700196657 G.31101 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1260   2001700196664 G.31102 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1261   2001700196671 G.31103 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1262   2001700196688 G.31104 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1263   2001700196695 G.31105 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1264   2001700196701 G.31106 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1265   2001700196718 G.31107 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1266   2001700196725 G.31108 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1267   2001700196732 G.31109 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1268   2001700196749 G.31110 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
1269   2001700196756 G.31111 Nauczanie i uczenie się ekonomii : (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) / Miś, Władysław. 2008
 
NOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1270   2001700211039 G.32644 Makro-ekonomia / Noga, Marian. 2009
1271   2002100015753 W.1575 Makro-ekonomia / Noga, Marian. 2009
1272   2002100092105 W.9210 Teorie przedsiębiorstw / Noga, Adam. 2009
 
SZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1273   2002100049031 W.4903 Podstawy ekonomii dla studentów politologii / Szubert-Zarzeczny, Urszula. 1998
 
CAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1274   2001700228297 G.34313 Capital flows in the global economy / ed. by Andrzej Szablewski. 2009
1275   2001700228303 G.34314 Capital flows in the global economy / ed. by Andrzej Szablewski. 2009
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1276   2001700271361 G.27706 Jakie reformy są potrzebne Polsce? / [red. Ewa Balcerowicz] ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa. 2006
1277   2001700271415 G.27707 Jakie reformy są potrzebne Polsce? / [red. Ewa Balcerowicz] ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa. 2006
1278   2000200488514 G.48851 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy. 2008
1279   2002100059269 W.5926 Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Jaki, Andrzej. 2008
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1280   2000200428985 G.42898 Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka / Kachniarz, Marian. 2012
1281   2002100057814 W.5781 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2007
1282   2001700239804 G.24076 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2004
1283   2001700239699 G.24077 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2004
1284   2001700240367 G.24123 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2004
1285   2001700240350 G.24124 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil. 2004
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1286   2000200541318 G.54131 Data-driven business models for the digital economy : how great companies run on data / Kotorov, Rado. 2020
1287   2000200541301 G.54130 Data-driven business models for the digital economy : how great companies run on data / Kotorov, Rado. 2020
1288   2001700281049 G.28806 Pieniądz i ceny w gospodarce polskiej : analiza kointegracji sezonowej / Kotłowski, Jacek. 2006
1289   2000200469551 G.46955 Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / Kotłowski, Jacek. 2016
1290   2000200507413 G.50741 Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / Kotłowski, Jacek. 2016
1291   2000200507406 G.50740 Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / Kotłowski, Jacek. 2016
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1292   2000200484752 G.48475 Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Król, Małgorzata. 2019
1293   2000200528548 G.52854 Sprawność językowa i poprawność obyczajowa w kreatywnych zawodach / Król, Małgorzata. 2020
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1294   2000200553298 G.55329 Dragonomics : the Chinese dream of Silicon Valley : the 40-year history of Shenzen Special Economic Zone / Lis, Marcin. 2021
1295   2001700224091 G.34527 Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce = Institutions for market economy : the case of Poland / Lissowska, Maria. 2008
1296   2002100057913 W.5791 Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych / Lis, Piotr. 2008
1297   2000200553229 G.55322 Utrata wartości aktywów a wycena rynkowa spółek publicznych : przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Lisicki, Bartłomiej. 2021
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1298   2001700218892 G.33386 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). 2009
1299   2001700218885 G.33387 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). 2009
1300   2001700218878 G.33388 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). 2009
1301   2002100058705 W.5870 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). 2009
1302   2000100202296 K.20229 Rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan Wiśniewski, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. 2014
 
STI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1303   2001700284736 G.29084 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.. 2004
1304   2002100031432 W.3143 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.. 2004
1305   2000200514565 G.51456 Ludzie chcą zysku, nie wyzysku : postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia / Stiglitz, Joseph E. 2020
1306   2000200514572 G.51457 Ludzie chcą zysku, nie wyzysku : postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia / Stiglitz, Joseph E. 2020
1307   2001700280110 G.28557 Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Stiglitz, Joseph E.. 2006
 
CES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1308   2001700287386 G.29374 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 : dziedzictwo i przemiany / Cesarski, Maciej. 2007
1309   2001700287331 G.29375 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 : dziedzictwo i przemiany / Cesarski, Maciej. 2007
 
RYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1310   2001700368405 G.41330 Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2011
1311   2001700288987 G.29556 Ryzyko rynku nieruchomości / red. nauk. Ewa Balcerowicz. 2007
1312   2001700288970 G.29557 Ryzyko rynku nieruchomości / red. nauk. Ewa Balcerowicz. 2007
1313   2000200460718 G.46071 Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2016
1314   2000200507543 G.50754 Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2016
1315   2000200507536 G.50753 Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2016
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1316   2001700289274 G.29549 Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań / red. nauk. Teresa Famulska. 2006
1317   2000200540212 G.54021 Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. nauk. Krzysztof Firlej, Mateusz Mierzejewski. 2021
 
MOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1318   2002100064157 W.6415 Ekonomia - podstawowe zagadnienia : system rynkowy / Mochnaczewski, Piotr. 2003
1319   2001700289465 G.29554 Instrumenty gospodarki rynkowej w rolnictwie / Mochnaczewski, Piotr. 2005
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1320   2001700294193 G.30035 Inflacja : czy mamy nowy problem? / [pod red. Ewy Balcerowicz, aut. Dariusz Filar et. al.]. 2008
1321   2001700294209 G.30036 Inflacja : czy mamy nowy problem? / [pod red. Ewy Balcerowicz, aut. Dariusz Filar et. al.]. 2008
1322   2001700195544 G.31140 Informatyka ekonomiczna. Cz. 1, Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne / pod red. Jerzego Korczaka i Mirosława Dyczkowskiego ; poszczeg. rozdz. napisali Joanna Bryndza, Paweł Chrobak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski, Jerzy Korczak, Barbara Łukasik-Makowska, Ryszard Nikodem, Paweł Weichbrodt, Radosław Wójtowicz. 2008
1323   2000200437673 G.43767 Informatyka ekonomiczna. Cz. 2, Informatyzacja obiektu gospodarczego / pod red. Jerzego Korczaka, Mirosława Dyczkowskiego, Barbary Łukasik-Makowskiej ; poszczeg. rozdz. napisali Maciej Bac [et al.]. 2013
 
RUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1324   2002100100084 W.10008 Samorządy zawodowe w okresie transformacji w Polsce / Rutkowska, Marzena. 2004
1325   2001700303918 G.34579 Współczesne państwo dobrobytu : ekspansja, kryzys, spory / Rutkowski, Wiktor. 2009
1326   2002100078994 W.7899 Współczesne państwo dobrobytu : ekspansja, kryzys, spory / Rutkowski, Wiktor. 2009
 
OTT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1327   2001700308302 G.35009 Kiedy nadchodzi kryzys : / Otte, Max. 2009
1328   2001700308319 G.35010 Kiedy nadchodzi kryzys : / Otte, Max. 2009
1329   2001700308326 G.35011 Kiedy nadchodzi kryzys : / Otte, Max. 2009
1330   2001700308333 G.35012 Kiedy nadchodzi kryzys : / Otte, Max. 2009
 
SZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1331   2002100029026 W.2902 Rozwój lokalny i regionalny : teoria i praktyka / Szewczuk, Adam. 2011
1332   2001700308821 G.35061 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam. 2008
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1333   2001700311760 G.35354 Zawodność państwa - zawodność rynku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska ; Wyższa Szkoła Handlowa. 2010
1334   2000200534204 G.53420 Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami / Zawojska, Aldona. 2011
 
NOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1335   2001700333045 G.37508 Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk. 2010
1336   2001700333052 G.37509 Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk. 2010
1337   2001700333069 G.37510 Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk. 2010
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1338   2002100063310 W.6331 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. 2003
1339   2002100063327 W.6332 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. 2003
1340   2002100063334 W.6333 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. 2003
1341   2001700370477 G.41538 Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander Surdej.. 2012
1342   2000200504245 G.50424 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Magdalena Jerzemowska ; aut. Michał Ajdacki [i in.]. 2018
1343   2000200504238 G.50423 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Magdalena Jerzemowska ; aut. Michał Ajdacki [i in.]. 2018
1344   2000200504221 G.50422 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. nauk. Magdalena Jerzemowska ; aut. Michał Ajdacki [i in.]. 2018
1345   2000200436515 G.43651 Analiza i wspomaganie decyzji / red. nauk. Donata Kopańska-Bródka. 2013
1346   2000200454229 G.45422 Analiza i wspomaganie decyzji / red. nauk. Donata Kopańska-Bródka. 2014
 
CAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1347   2001700363370 G.40815 Ekonomia dla normalnych ludzi : wprowadzenie do szkoły austriackiej / Callahan, Gene. 2012
1348   2001700363387 G.40816 Ekonomia dla normalnych ludzi : wprowadzenie do szkoły austriackiej / Callahan, Gene. 2012
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1349   2001700362304 G.40719 Kiedy pieniądz umiera : koszmarny sen o hiperinflacji / Fergusson, Adam. 2012
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1350   2000200428572 G.42857 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata. 2012
1351   2002100025271 W.2527 Innowacje i rozwój gospodarczy / Marciniak, Stefan. 2000
1352   2000200506300 G.50630 Narzędzia Google dla e-commerce / Marzec, Krzysztof. 2018
1353   2000200506294 G.50629 Narzędzia Google dla e-commerce / Marzec, Krzysztof. 2018
1354   2000200506287 G.50628 Narzędzia Google dla e-commerce / Marzec, Krzysztof. 2018
1355   2000200506270 G.50627 Narzędzia Google dla e-commerce / Marzec, Krzysztof. 2018
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1356   2000200475095 G.47509 Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 9 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka. 2018
1357   2000200533221 G.53322 Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 5 / Anna Janiga-Ćmiel [i in.]. 2013
 
OSU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1358   2001700337463 G.37951 Economics / O'Sullivan, Arthur. 2012
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1359   2001700369815 G.41480 Praca i kapitał w gospodarce / pod red. nauk. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.. 2012
1360   2001700369839 G.41481 Praca i kapitał w gospodarce / pod red. nauk. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.. 2012
1361   2002100094864 W.9486 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości. Nr 539 / red. nacz. Andrzej Bąk. 2018
1362   2000200439073 G.43907 Pracoholizm w kategoriach ekonomii / red. nauk. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. 2013
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1363   2000100200599 K.20059 Teoria i praktyka gospodarowania we wspólnym świecie / red. nauk. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2014
1364   2001700335377 G.37741 Teoria pomiaru kapitału i zysku / pod red. Mieczysława Dobii. 2010
1365   2000200480327 G.48032 Teorie ekonomiczne XX wieku. Twórcy. Interpretacje. Próba syntezy : Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni / red. nauk. Grażyna Musiał. 2018
 
YAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1366   2001700348049 G.39224 Organizacje pozarządowe a korporacje / Yaziji, Michael. 2011
1367   2001700348056 G.39225 Organizacje pozarządowe a korporacje / Yaziji, Michael. 2011
 
HAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1368   2000100184769 K.18476 Mirovaâ èkonomika : Teoriâ, principy, polityka, t. 1 / Hasbulatov, R.I. 2001
1369   2000100184776 K.18477 Mirovaâ èkonomika : Teoriâ, principy, polityka, t. 2 / Hasbulatov, R.I. 2001
 
WER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1370   2000100184899 K.18489 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna Anna. 2012
 
SŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1371   2000200427933 G.42793 Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE / Słupik, Sylwia. 2012
 
ZAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1372   2002100015715 W.1571 Zastosowania metod ilościowych / red. nauk. Józef Dziechciarz, Krzysztof Jajuga. 2001
1373   2000200428053 G.42805 Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik. 2010
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1374   2002100016675 W.1667 Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Szymanik, Ewa. 2009
1375   2000200428916 G.42891 Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne / Szymańska, Joanna. 2012
1376   2000100188422 K.18842 Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Szymańska, Anita. 2013
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1377   2000200428886 G.42888 Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze / Wielki, Janusz. 2012
1378   2000200448761 G.44876 Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka. 2 / red. nauk. Grażyna Trzpiot ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]. 2014
 
KOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1379   2000100186206 K.18620 Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne / Joanna Cygler [et. al.] 2013
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1380   2000200429920 G.42992 Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce / Heller, Janusz. 2011
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1381   2000200429944 G.42994 Business cycles : selected issues / ed. by Jacek Pietrucha. 2009
 
KRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1382   2000200430810 G.43081 Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki / pod red. Andrzeja Graczyka. 2011
1383   2000100205167 K.20516 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk. 2013
1384   2000100192726 K.19272 Kryzysy systemowe / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2013
 
KSZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1385   2002100057494 W.5749 Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej / pod red. Stanisława Korenika ; [poszczeg. rozdz. napisali: Piotr Hajduga i in.]. 2009
1386   2000200448198 G.44819 Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju/ Bazyli Poskrobko (red.) 2011
1387   2000200448334 G.44833 Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju/ Bazyli Poskrobko (red.) 2011
1388   2000200430773 G.43077 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. 2011
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1389   2000200431565 G.43156 Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii / Pięta-Kanurska, Małgorzata. 2013
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1390   2000200431558 G.43155 Procesy komunikacji a mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych / Patrzałek, Wanda. 2013
 
WEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1391   2001700337432 G.37948 Capital, exploitation and economic crisis / Weeks, John. 2010
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1392   2001700289618 G.29577 Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej KIG-R ; EFS ; EQUAL. 2007
 
ALB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1393   2002100083905 W.8390 Bogactwo i nędza narodów : studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku / Albinowski, Stanisław. 1996
 
BLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1394   2002100084094 W.8409 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark. 1995
1395   2002100089976 W.8997 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark. 1995
1396   2002100101395 W.10139 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark. 2000
 
CEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1397   2001700325248 G.37143 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych / Cenkier, Agnieszka. 2009
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1398   2000200458937 G.45893 Chiny a świat : Współczesny chiński model ekonomiczny / Chołaj, Henryk. 2014
1399   2002100048997 W.4899 Ekonomia polityczna globalizacji : wprowadzenie / Chołaj, Henryk. 2003
1400   2001700004501 G.18764 Zysk ponad ludzi : neoliberalizm a ład globalny / Chomsky, Noam. 2000
 
GAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1401   2002100083875 W.8387 Ekonomia w perspektywie : krytyka historyczna / Galbraith, John Kenneth. 1992
1402   2002100019300 W.1930 Społeczeństwo dobrobytu : państwo przemysłowe / Galbraith, John Kenneth. 1973
1403   2000200534075 G.53407 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy / Galik, Anna. 2020
 
GET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1404   2001700109787 G.16982 Ekonomika zdrowia : [teoria i praktyka] / Getzen, Thomas E.. 2000
1405   2001700004679 G.18962 Ekonomika zdrowia : [teoria i praktyka] / Getzen, Thomas E.. 2000
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1406   2002100022850 W.2285 Ekonomia : makroekonomia / Popławska, Elżbieta. 2001
1407   2001700120423 G.20602 Popyt i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Golnau ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. 2002
1408   2001700034485 G.23565 Popyt i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Golnau ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. 2002
1409   2001700005065 G.21315 Popyt i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Golnau ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. 2002
 
HEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1410   2001700004716 G.6417 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.. 1993
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1411   2001700175904 G.24005 Zachowania konsumentów : determinanty, racjonalność : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel. 2004
1412   2002100084162 W.8416 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefy Kramer ; [aut. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Leszek Żabiński]. 1999
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1413   2000200505068 G.50506 Gospodarka rynkowa : podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania / Malinowski, Dariusz. 2016
1414   2000200505051 G.50505 Gospodarka rynkowa : podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania / Malinowski, Dariusz. 2016
1415   2000200505044 G.50504 Gospodarka rynkowa : podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania / Malinowski, Dariusz. 2016
1416   2000200518143 G.51814 Gospodarka rynkowa : podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania / Malinowski, Dariusz. 2016
1417   2001700323114 G.36491 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof. 2010
1418   2001700323121 G.36492 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof. 2010
1419   2000200516941 G.51694 Mikroekonomia : ujęcie statyczne i dynamiczne / Malaga, Krzysztof. 2020
1420   2000200516934 G.51693 Mikroekonomia : ujęcie statyczne i dynamiczne / Malaga, Krzysztof. 2020
1421   2000200512561 G.51256 Szara strefa gospodarki : determinanty i mechanizmy kształtowania / Malaczewska, Paulina. 2019
 
MAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1422   2000200457756 G.45775 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1423   2000200457763 G.45776 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1424   2000200457770 G.45777 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1425   2000200457787 G.45778 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1426   2000200457794 G.45779 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1427   2000200457800 G.45780 Big data : Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie / Mayer-Schönberger, Viktor. 2014
1428   2002100107557 W.10755 Prawda kontra precyzja w ekonomii / Mayer, Thomas. 1996
 
MCR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1429   2002100090064 W.9006 Świat w roku 2020 : potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości / McRae, Hamish. 1996
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1430   2001700213798 G.32920 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Pilarska, Czesława. 2009
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1431   2000200545538 G.54553 Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej / Radło, Mariusz-Jan. 2020
1432   2001700289571 G.29572 Raport z badań kwestionariuszowych "Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej" : przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / Radecki, Piotr. 2007
 
RIF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1433   2002100049017 W.4901 Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa american dream / Rifkin, Jeremy. 2005
1434   2001700005102 G.18825 Koniec pracy : schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej / Rifkin, Jeremy. 2001
 
SOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1435   2000200533870 G.53387 Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym : pandemia COVID-19 / Solarz, Jan Krzysztof. 2020
1436   2002100025080 W.2508 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.. 2002
1437   2001700197869 G.31445 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Solek, Adrian. 2008
 
AGR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1438   2002100095656 W.9565 Agrobiznes : praca zbiorowa. T. 2, Mikroekonomika / pod red. Augustyna Wosia ; zesp. aut. Augustyn Woś, Andrzej Kowalski, Stanisław Kowalczyk, Małgorzata Duczkowska-Piasecka. 1996
1439   2002100095649 W.9564 Agrobiznes. T. 1, Makroekonomika / Woś, Augustyn. 1998
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1440   2000100188446 K.18844 Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż / Bednarz, Joanna. 2013
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1441   2000100188675 K.18867 Innowacyjność regionów Polski Wschodniej / Brzeziński, Marek. 2013
1442   2000200528524 G.52852 Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych / Brzezińska, Justyna. 2020
1443   2000200545477 G.54547 Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych / Brzezińska, Justyna. 2021
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1444   2000200436300 G.43630 Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek. 2012
 
PER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1445   2000200436294 G.43629 Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]. 2012
1446   2002100045781 W.4578 Źródła finansowania rozwoju regionalnego / Perło, Dorota. 2004
1447   2002100045798 W.4579 Źródła finansowania rozwoju regionalnego / Perło, Dorota. 2004
 
LA S
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1448   2000200436614 G.43661 La société de l'information : perspective européenne et globale : l'espace européen de l'information / red. nauk. Claude Martin, Grzegorz Maciejewski. 2013
1449   2000200436621 G.43662 La société de l'information : perspective européenne et globale : la société de l'information et ses enjeux pour les entreprises / red. nauk. Claude Martin, Mirosława Malinowska. 2013
1450   2000200436638 G.43663 La société de l'information : perspective européenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs / red. nauk. Claude Martin, Magdalena Jaciow. 2013
 
FUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1451   2000200436720 G.43672 Funkcje wielu zmiennych w ekonomii / Jan Acedański [et al.]. 2013
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1452   2000200436669 G.43666 Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju / Kolny, Beata. 2013
 
RYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1453   2000200437581 G.43758 Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej / Ryszawska, Bożena. 2013
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1454   2000100190838 K.19083 Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; [aut. Maciej Matuszewski et al.]. 2012
1455   2000100190845 K.19084 Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; [aut. Maciej Matuszewski et al.]. 2012
1456   2000100190852 K.19085 Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; [aut. Maciej Matuszewski et al.]. 2012
1457   2000100190869 K.19086 Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; [aut. Maciej Matuszewski et al.]. 2012
1458   2000100190876 K.19087 Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga ; [aut. Maciej Matuszewski et al.]. 2012
 
LOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1459   2000200438243 G.43824 Local economy in theory and practice : planning and evaluation aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. 2013
1460   2000200438250 G.43825 Local economy in theory and practice : local development governance aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. 2013
 
KLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1461   2000200438205 G.43820 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. 2013
1462   2000200438212 G.43821 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. 2013
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1463   2000200478690 G.47869 Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / red. nauk. Ryszard Kamiński. 2018
1464   2000200438274 G.43827 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk. 2013
 
BÛL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1465   2000100191118 K.19111 Bûleten’ mižnarodnogo nobelìvs’kogo ekonomìčnogo forumu : Svìtova ekonomika XXI stolìttâ: cikpi ta krizi . № 1(5) 2012, t.1 / pod red. B.Ì. Holod. 2012
1466   2000100191125 K.19112 Bûleten’ mižnarodnogo nobelìvs’kogo ekonomìčnogo forumu : Svìtova ekonomika XXI stolìttâ: cikpi ta krizi. № 1(5) 2012, t. .2 / pod red. B.Ì. Holod. 2012
 
BRD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1467   2000100192245 K.19224 Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem : koncepcja, filary, dobre praktyki / Brdulak, Jakub. 2012
 
UPA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1468   2000100192252 K.19225 Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska. 2013
 
MOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1469   2000200439042 G.43904 Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Jędralskiej. 2013
1470   2000200442349 G.44234 Modelowanie preferencji a ryzyko '13 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. 2013
 
CON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1471   2000100195420 K.19542 Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Tadeusz Kamiński. 2013
 
DRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1472   2000100197820 K.19782 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1473   2000100197837 K.19783 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1474   2000100197844 K.19784 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1475   2000100197851 K.19785 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1476   2000100197868 K.19786 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1477   2000100197875 K.19787 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1478   2000100197882 K.19788 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1479   2000100197899 K.19789 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta. 2012
1480   2002100016040 W.1604 Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej : od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej / Drabińska, Danuta. 2010
 
SED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1481   2001800000250 A.25 Ekonomia dobra i zła / Sedláček, Tomáš. 2012
1482   2001800000267 A.26 Ekonomia dobra i zła / Sedláček, Tomáš. 2012
 
SMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1483   2002100004740 W.474 Ekonomia : zbiór zadań / Smith, Peter. 2001
1484   2002100004757 W.475 Ekonomia : zbiór zadań / Smith, Peter. 2001
1485   2002100061590 W.6159 Ekonomia : zbiór zadań / Smith, Peter. 1999
 
KIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1486   2000200441663 G.44166 Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej / Kightley, Marta. 2013
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1487   2000200539780 G.53978 Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki : zarządzanie, przywództwo, komunikacja / red. Patrycja Gulak-Lipka. 2020
1488   2000100200827 K.20082 Naukowe badanie zjawisk gospodarczych : perspektywa metodologiczna / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2014
1489   2000200453888 G.45388 Naukowiec w relacjach z biznesem : Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce / Ośrodek Przetwarzania Informacji ; [Marzena Feldy et al.]. 2014
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1490   2000100200841 K.20084 Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw / Hartenberger-Liszek, Joanna. 2014
1491   2002100082861 W.8286 Sekrety ekonomii / Harford, Tim. 2013
 
TUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1492   2000200442431 G.44243 Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Tusińska, Magdalena. 2014
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1493   2000200442332 G.44233 Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta. 2014
 
ŚMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1494   2000200443223 G.44322 Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Śmietana, Katarzyna. 2014
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1495   2002100018723 W.1872 Funkcjonowanie sektora publicznego : brytyjska perspektywa / Antonowicz, Dominik. 2004
 
BRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1496   2000100204207 K.20420 Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej : geneza, rozwój, przyszłość / Brodziński, Marian G. 2014
1497   2000100204214 K.20421 Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej : geneza, rozwój, przyszłość / Brodziński, Marian G. 2014
 
WYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1498   2002100020603 W.2060 Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym / pod red. Juliusza Siedleckiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Zdzisław Hellwig et al.]. 2001
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1499   2000100204382 K.20438 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw : w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej / Gorczyńska, Alina. 2008
1500   2000100204399 K.20439 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw : w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej / Gorczyńska, Alina. 2008
1501   2000200539872 G.53987 Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym : aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie / Gorynia, Marian. 2021
 
OCZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1502   2000100204405 K.20440 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata. 2013
 
LIW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1503   2000100204566 K.20456 Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją / Liwowski, Bolesław. 2007
 
CLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1504   2000100205150 K.20515 Clusters networks and markets in the Asia-Pacific region / ed. by Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Bogusława Skulska. 2013
 
SIÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1505   2002100021365 W.2136 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? / pod red. Andrzeja Wojtyny. 2001
1506   2002100021426 W.2142 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 2, Jaka polityka gospodarcza dla Polski? : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Płowiec. 2001
1507   2002100021433 W.2143 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 4, Przedsiębiorczość i konkurencyjność : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor. 2001
1508   2002100021440 W.2144 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 5, Problemy rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jacka Brdulaka. 2001
1509   2002100021457 W.2145 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 6, Edukacja ekonomiczna : praca zbiorowa / pod red. Marka Rockiego. 2001
 
PAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1510   2002100021976 W.2197 Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju / Pangsy-Kania, Sylwia. 2007
 
MYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1511   2002100022232 W.2223 Analiza rynku : makromechanizmy / Mynarski, Stefan. 2000
1512   2002100022249 W.2224 Analiza rynku : makromechanizmy / Mynarski, Stefan. 2000
1513   2002100022164 W.2216 Badania rynkowe w przedsiębiorstwie / Mynarski, Stefan. 2001
 
WYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1514   2000200443735 G.44373 Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa / Wyrobek, Joanna. 2013
 
BAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1515   2002100023390 W.2339 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej. 1998
1516   2000200488590 G.48859 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej. 2015
1517   2002100106178 W.10617 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej. 2006
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1518   2002100024236 W.2423 Podstawowe zagadnienia ekonomii / Księżyk, Marianna. 2000
 
MIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1519   2002100024977 W.2497 Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski / Milo, Władysław. 1999
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1520   2000200444428 G.44442 Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska. 2014
 
ŁAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1521   2002100045392 W.4539 Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Ładysz, Iwona. 2009
1522   2000100198971 K.19897 Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. 2014
 
BOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1523   2002100016873 W.1687 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł. 2004
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1524   2001700373621 G.41853 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr. 2010
 
ZPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1525   2002100030602 W.3060 ZPORR : uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 : (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r., 12 maja 2005 r., 15 czerwca 2005 r., 16 września 2005 r. oraz 15 g Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2006
 
WKI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1526   2000200448310 G.44831 W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce : monografia naukowa / pod red. Piotra Sochaczewskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011
1527   2000200448327 G.44832 W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce : monografia naukowa / pod red. Piotra Sochaczewskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1528   2000200533337 G.53333 Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. 2012
1529   2002100031258 W.3125 Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. 2002
1530   2000200446378 G.44637 Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy : wybrane problemy / red. nauk. Dorota Kotlorz ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]. 2014
 
ŻĄD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1531   2000200448747 G.44874 Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : podejście modelowe i mieszane / Żądło, Tomasz. 2015
 
KRĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1532   2000200520955 G.52095 Modelowanie ryzyka na rynku metali / Krężołek, Dominik. 2020
1533   2000200448679 G.44867 Rozkłady alfa-stabilne : zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu / Krężołek, Dominik. 2014
 
JAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1534   2000200449119 G.44911 Podstawy prawa dla ekonomistów / Jabłońska-Bonca, Jolanta. 2004
 
UWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1535   2002100043619 W.4361 [Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. 2, Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Jerzy J. Parysek, Bohdan Gruchman. 1998
1536   2002100043626 W.4362 [Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. 3, Koncepcje rozwoju / red. nauk. Jerzy J. Parysek, Bohdan Gruchman. 1998
1537   2002100045644 W.4564 [Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. T. 1, Struktury i procesy / red. nauk. Bohdan Gruchman, Jerzy J. Parysek, Franz Walk. 1998
1538   2002100061033 W.6103 Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. 2007
1539   2002100045682 W.4568 Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Katedra Finansów i Rachunkowości. 2002
1540   2002100047402 W.4740 Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : praca zbiorowa / pod red. Adama P. Balcerzaka i Doroty Góreckiej. 2007
1541   2000200498483 G.49848 Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym / red. nauk. Sławomir Jankiewicz. 2018
1542   2000200446385 G.44638 Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Dorota Kotlorz, Arkadiusz Przybyłka ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]. 2014
 
WŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1543   2000200495642 G.49564 Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro / Włodarczyk, Julia. 2018
1544   2000200446446 G.44644 Introduction to international economics / Włodarczyk, Julia. 2014
1545   2000200497943 G.49794 Introduction to international economics / Włodarczyk, Julia. 2019
1546   2000200458753 G.45875 O źródłach inflacji / Włodarczyk, Julia. 2015
 
SOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1547   2000200501367 G.50136 Ekonomia dla każdego : co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce / Sowell, Thomas. 2019
1548   2000200501350 G.50135 Ekonomia dla każdego : co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce / Sowell, Thomas. 2019
1549   2000200488699 G.48869 Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych / Sowa, Bożena. 2019
1550   2000200449379 G.44937 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów : Skrypt do wykładów z psychologii / Sowińska, Anna. 2015
 
CHĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1551   2002100017696 W.1769 Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Chądzyński, Jacek. 2007
1552   2002100022003 W.2200 Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Chądzyński, Jacek. 2007
1553   2002100045446 W.4544 Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Chądzyński, Jacek. 2007
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1554   2002100102446 W.10244 Nobel z ekonomii : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy. 2008
1555   2000200456148 G.45614 Podstawy makroekonomii / Jasiński, Leszek Jerzy. 2008
1556   2000200460411 G.46041 Podstawy makroekonomii / Jasiński, Leszek Jerzy. 2008
1557   2000200460473 G.46047 Podstawy mikroekonomii i finansów / Jasiński, Leszek Jerzy. 2009
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1558   2000200456506 G.45650 Metody taksonomiczne z programem STATISTICA / Szkutnik, Włodzimierz. 2015
 
KUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1559   2000200456957 G.45695 Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego : Prognoza struktury i liczby pracujących w przekroju sektorów i podregionów oraz grup zawodów i podregionów województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 / Kusideł, Ewa. 2015
 
WEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1560   2002100044296 W.4429 Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce / Weiss, Elżbieta. 2001
 
CHU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1561   2002100045651 W.4565 Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską / Churski, Paweł. 2008
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1562   2000200458708 G.45870 Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego / Beata Reformat. 2015
 
EQU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1563   2002100047358 W.4735 Equilibrium : zeszyty naukowe WSE. Nr 1 / red. nauk. zesz. Zbigniew Ejsmont. 2007
 
FOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1564   2000200458920 G.45892 Kryzys bez końca : Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny / Foster, John Bellamy. 2014
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1565   2000200458890 G.45889 Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji / Growiec, Jakub. 2012
 
RIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1566   2000200458913 G.45891 Urojenia ekonomii / Rist, Gilbert. 2015
 
WSK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1567   2002100048089 W.4808 Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki / Józef Garczarczyk [et al. ; red. nauk. Józef Garczarczyk]. 2006
 
NAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1568   2000200459200 G.45920 Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw / red. nauk. Roman Sobiecki. 2014
 
ACE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1569   2000200464112 G.46411 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych Cz. 2, Prognozowanie z gretlem / Acedański, Jan. 2016
1570   2000200459453 G.45945 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 1, Prognozowanie z Excelem / Acedański, Jan. 2016
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1571   2002100048287 W.4828 Życie wśród łupieżców : historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski / Śliwiński, Artur. 2004
 
EXP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1572   2000200459538 G.45953 Exploring entrepreneurship : inspirations from the field / editor Svetlana Gudkova ; aut. Dominika Wojtowicz [et al.] 2015
1573   2000200459545 G.45954 Exploring entrepreneurship : inspirations from the field / editor Svetlana Gudkova ; aut. Dominika Wojtowicz [et al.] 2015
1574   2000200459552 G.45955 Exploring entrepreneurship : inspirations from the field / editor Svetlana Gudkova ; aut. Dominika Wojtowicz [et al.] 2015
 
PIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1575   2000200461180 G.46118 Kapitał w XXI wieku / Piketty, Thomas. 2015
1576   2000200461197 G.46119 Kapitał w XXI wieku / Piketty, Thomas. 2015
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1577   2002100056770 W.5677 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz. 1998
 
VIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1578   2002100056954 W.5695 Ugrupowania gospodarcze : perspektywa Brukseli / Vincent, Anne. 1996
 
ZIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1579   2002100057142 W.5714 Produkt krajowy a bezrobocie : badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Ziomek, Agnieszka. 2006
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1580   2002100057074 W.5707 Ekonomia. Cz. 2, Makroekonomia / Gulcz, Mieczysław. 1998
 
HAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1581   2000200484714 G.48471 Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej / Hadaś-Dyduch, Monika. 2019
1582   2000200462521 G.46252 Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne. Zeszyt 4 / Hadaś-Dyduch, Monika. 2016
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1583   2000200497981 G.49798 Długowieczność : modelowanie i analiza ryzyk / Trzpiot, Grażyna. 2020
1584   2000200462545 G.46254 Odporne metody statystyczne z programem R / Trzpiot, Grażyna. 2016
1585   2000200536734 G.53673 Trzydzieści lat transformacji / red. nauk. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek. 2021
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1586   2002100057470 W.5747 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz. 2002
1587   2002100060081 W.6008 Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Kwiatkowska, Walentyna. 2007
 
OLC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1588   2002100057777 W.5777 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena. 2008
 
PYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1589   2002100057845 W.5784 Społeczna gospodarka rynkowa : ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej / Pysz, Piotr. 2008
1590   2002100057852 W.5785 Społeczna gospodarka rynkowa : ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej / Pysz, Piotr. 2008
 
SKU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1591   2000200462743 G.46274 Przedsiębiorczość zorganizowana : startupy, inwestorzy, pieniądze / Skuza, Arkadiusz. 2015
1592   2000200462750 G.46275 Przedsiębiorczość zorganizowana : startupy, inwestorzy, pieniądze / Skuza, Arkadiusz. 2015
 
RYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1593   2002100059122 W.5912 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof. 2007
1594   2002100059139 W.5913 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof. 2007
 
LIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1595   2002100059276 W.5927 Liberalizm we współczesnej gospodarce / red. nauk. Wacław Jarmołowicz, Marek Ratajczak. 2008
1596   2002100059283 W.5928 Liberalizm we współczesnej gospodarce / red. nauk. Wacław Jarmołowicz, Marek Ratajczak. 2008
 
KOŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1597   2000200528531 G.52853 Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych / Kończak, Grzegorz. 2020
1598   2000200463610 G.46361 Testy permutacyjne : teoria i zastosowania / Kończak, Grzegorz. 2016
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1599   2002100060036 W.6003 Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji / Rogut, Aleksandra. 2008
1600   2002100099265 W.9926 Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw / Rogoda, Bogdan. 2004
 
REI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1601   2002100060050 W.6005 Praca narodów : przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku / Reich, Robert B.. 1996
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1602   2002100061125 W.6112 Bilans płatniczy Polski : wyzwania i zagrożenia / pod red. Urszuli Płowiec i Witolda M. Orłowskiego. 1999
 
BEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1603   2000200518884 G.51888 Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego / Becla, Agnieszka. 2012
1604   2000200511021 G.51102 Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej : wymiar strukturalny / Beck, Krzysztof. 2014
1605   2000200511045 G.51104 Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej : wymiar strukturalny / Beck, Krzysztof. 2014
1606   2000200511038 G.51103 Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej : wymiar strukturalny / Beck, Krzysztof. 2014
 
ŁOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1607   2000200465126 G.46512 Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami / Łobos, Krzysztof. 2017
1608   2000200465119 G.46511 Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami / Łobos, Krzysztof. 2017
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1609   2000200485247 G.48524 Challenges for companies and consumers on international market / ed. by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim Fam. 2018
1610   2000200465317 G.46531 Digital business i e-commerce management : strategia, realizacja, praktyka / Chaffey, Dave. 2016
1611   2000200465324 G.46532 Digital business i e-commerce management : strategia, realizacja, praktyka / Chaffey, Dave. 2016
 
HAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1612   2000200467090 G.46709 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry. 2012
 
MYŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1613   2002100070455 W.7045 Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 1(56) 2017 / red. nacz. Józef M. Fiszer. 2017
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1614   2000200470083 G.47008 Wprowadzenie do makroekonomii : ćwiczenia i zadania / redakcja naukowa Ewa Zeman-Miszewska, Izabella Steinerowska-Streb ; [autorzy poszczególnych rozdziałów Izabella Steinerowska-Streb, Agata Jakubowska, Agnieszka Kristof, Jolanta Bernais, Ewa Zeman-Miszewska]. 2017
 
JUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1615   2000200467557 G.46755 Budżet gminy : planowanie, realizacja, ocena : opracowanie pomocnicze dla studentów ekonomii i administracji / Juszczyk, Sławomir. 2007
 
SEP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1616   2002100071605 W.7160 Podstawy mikro- i makroekonomii / Sepkowska, Zofia. 2013
1617   2002100071612 W.7161 Podstawy mikro- i makroekonomii / Sepkowska, Zofia. 2013
1618   2002100077171 W.7717 Podstawy mikro- i makroekonomii / Sepkowska, Zofia. 2013
1619   2002100077188 W.7718 Podstawy mikro- i makroekonomii / Sepkowska, Zofia. 2013
 
WĘG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1620   2002100071841 W.7184 Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków / Węgrzyn, Grzegorz. 2017
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1621   2002100071834 W.7183 Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak. 2017
1622   2000200479925 G.47992 Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w. / red. nauk. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak. 2018
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1623   2000200533894 G.53389 Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Kudełko, Joanna. 2020
1624   2000200473664 G.47366 Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną / Kubyda, Dominik. 2017
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1625   2000200475088 G.47508 Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku / Jaciow, Magdalena. 2018
1626   2002100097254 W.9725 Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce / Jacukowicz, Zofia. 2010
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1627   2002100079007 W.7900 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.1 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1628   2002100079014 W.7901 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.1 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1629   2002100079021 W.7902 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.2 / Carby-Hall, J.R.. 2008
1630   2002100079038 W.7903 Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. T.2 / Carby-Hall, J.R.. 2008
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1631   2000200478232 G.47823 Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej / Mastalerz-Kodzis, Adrianna. 2018
 
ZJA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1632   2000200480082 G.48008 Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce / red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech. 2018
 
FRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1633   2000200480365 G.48036 Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną / Fronczek, Małgorzata. 2018
 
WAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1634   2000200480648 G.48064 1000 pytań ekonomia - finanse - zarządzanie / Wałęga, Grzegorz. 2019
 
MEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1635   2000200481768 G.48176 Metody prognozowania / Melich-Iwanek, Krystyna. 2018
 
SĄC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1636   2000200481782 G.48178 Zamożność dochodowa gospodarstw domowych : determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne / Sączewska-Piotrowska, Anna. 2018
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1637   2000200481812 G.48181 Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony : perspektywa ekonomiczna / Bochańczyk-Kupka, Dominika. 2018
 
BAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1638   2000200483526 G.48352 Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego / red. nauk. Radosław Pacud. 2019
 
PĘC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1639   2000200484707 G.48470 Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii / Pęciak, Renata. 2019
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1640   2000200484950 G.48495 Resolving international economic problems with the tools of contemporary econometrics / ed. by Krzysztof Beck. 2019
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1641   2002100089105 W.8910 Analiza ekonomiczno-finansowa spółki / Leszczyński, Zdzisław. 2004
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1642   2000200485681 G.48568 Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce / Czyżycki, Rafał. 2019
1643   2000200504139 G.50413 Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce / Czyżycki, Rafał. 2019
1644   2000200485186 G.48518 Wybrane zagadnienia z prognozowania / Czyżycki, Rafał. 2019
 
SEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1645   2000200488248 G.48824 Pieniądz - państwowy kontra rynkowy / Selgin, George. 2017
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1646   2000200540472 G.54047 Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Sielska, Alicja. 2021
1647   2000200540489 G.54048 Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Sielska, Alicja. 2021
1648   2000200488774 G.48877 Efekt Cantillona czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie? / Sieroń, Arkadiusz. 2017
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1649   2002100091788 W.9178 Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji : wybór prac z lat 1991-1995 / Wilczyński, Wacław. 1996
1650   2002100101517 W.10151 Polski przełom ustrojowy 1989-2005 : ekonomia epoki transformacji / Wilczyński, Wacław. 2005
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1651   2000200498377 G.49837 Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu : wybrane problemy / Lipka, Anna. 2019
1652   2002100092488 W.9248 Przemiany strukturalne / Lipowski, Adam. 1994
1653   2002100092495 W.9249 Studia nad restrukturyzacją sektorów przemysłowych w Polsce : elementy teorii i analiza empiryczna / Lipowski, Adam. 1998
 
DYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1654   2000200493419 G.49341 Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś / red. nauk. Grażyna Musiał. 2019
 
DRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1655   2000200494959 G.49495 Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju / Drzazga, Dominik. 2018
 
SKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1656   2000200495116 G.49511 Różne oblicza samozatrudnienia / Skrzek-Lubasińska, Małgorzata. 2019
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1657   2002100093300 W.9330 Ekonomika usług : przewodnik / Tokarz, Anna. 2005
 
BUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1658   2002100093805 W.9380 Mikroekonomia : podręcznik dla szkół i kursów / Buczyńska, Teresa. 1999
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1659   2000200497950 G.49795 Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery : udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz. 2019
1660   2002100095458 W.9545 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan. 2009
 
SZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1661   2000200497998 G.49799 Miasta przyjazne seniorom / Szołtysek, Jacek. 2019
 
UNG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1662   2002100094086 W.9408 Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek / Unger, Peter. 1996
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1663   2000200499794 G.49979 Sektor pierwotny a strategia i polityka konsumpcji żywności / Kazimierz Meredyk [i in.]. 2016
 
FLY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1664   2000200501343 G.50134 Ekonomia dla bystrzaków / Flynn, Sean Masaki. 2020
1665   2000200501336 G.50133 Ekonomia dla bystrzaków / Flynn, Sean Masaki. 2020
1666   2000200501329 G.50132 Ekonomia dla bystrzaków / Flynn, Sean Masaki. 2020
 
SMU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1667   2000200506133 G.50613 E-commerce na platformach ofertowych : Allegro, eBay, Amazon / Smużniak, Mirosław. 2019
1668   2000200506126 G.50612 E-commerce na platformach ofertowych : Allegro, eBay, Amazon / Smużniak, Mirosław. 2019
1669   2000200506119 G.50611 E-commerce na platformach ofertowych : Allegro, eBay, Amazon / Smużniak, Mirosław. 2019
 
ŻEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1670   2000200509189 G.50918 Gospodarka informacji i wiedzy / Żelazny, Rafał. 2020
 
WAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1671   2000200510482 G.51048 Cykle koniunkturalne w polskich regionach : studium teoretyczno-empiryczne / Warżała, Rafał. 2016
1672   2000200510475 G.51047 Cykle koniunkturalne w polskich regionach : studium teoretyczno-empiryczne / Warżała, Rafał. 2016
1673   2000200510468 G.51046 Cykle koniunkturalne w polskich regionach : studium teoretyczno-empiryczne / Warżała, Rafał. 2016
 
KEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1674   2002100094741 W.9474 Industrializacja w XIX-wiecznej Europie / Kemp, Tom. 1998
 
GRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1675   2000200513018 G.51301 Polityka zdrowotna / Grycner, Stanisław. 2015
1676   2000200513025 G.51302 Polityka zdrowotna / Grycner, Stanisław. 2015
1677   2000200513032 G.51303 Polityka zdrowotna / Grycner, Stanisław. 2015
 
SPÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1678   2000200519997 G.51999 Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi : podręcznik dla szkół i uczelni rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa : praca zbiorowa / pod red. Witolda Boguty ; zespół aut.: Witold Boguta [i in.]. 2011
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1679   2000200541783 G.54178 Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych : wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski / Stec, Małgorzata. 2021
1680   2000200520900 G.52090 Procesy i przemiany we współczesnej gospodarce światowej : kompendium wiedzy wraz z ćwiczeniami / Steinerowska-Streb, Izabella. 2020
 
HAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1681   2000200522966 G.52296 Denacjonalizacja pieniądza : wersja rozszerzona : analiza teoretyczna i praktyczna walut równoległych / Hayek, Friedrich August von. 2019
1682   2002100107564 W.10756 Indywidualizm i porządek ekonomiczny / Hayek, Friedrich August von. 1998
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1683   2002100097148 W.9714 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju / Nelly Daszkiewicz (red.) ; aut. Beata Bublewicz, Nelly Daszkiewicz, Piotr Figura, Tomasz Korol, Renata Lisowska, Marcin Ławniczak, Hanna Mizgajska, Liliya Patonia, Barbara Piontek, Iwona Rakowska, Magdalena Sawa, Ewelina Skowron, Paweł Węgorowski, Beata Wieczerzyńska, Magdalena Wojarska, Maciej Woźniak., 2007
 
FOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1684   2002100097599 W.9759 Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Folland, Sherman. 2011
 
WOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1685   2000200524427 G.52442 Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne / Wołoszyn, Andrzej. 2020
1686   2000200524410 G.52441 Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne / Wołoszyn, Andrzej. 2020
 
SIU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1687   2000200524533 G.52453 Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Siuta-Tokarska, Barbara. 2020
1688   2000200524540 G.52454 Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Siuta-Tokarska, Barbara. 2020
 
ZAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1689   2002100098244 W.9824 Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw / Zabłocka, Adriana. 2008
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1690   2000200527343 G.52734 Introduction to mathematical economics / Parlińska, Maria. 2020
1691   2000200527350 G.52735 Introduction to mathematical economics / Parlińska, Maria. 2020
 
Z EK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1692   2002100099029 W.9902 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości / koncepcja i red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; aut. Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Marcin Piasecki, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Sebastian Kopański. 2003
 
DOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1693   2000200528500 G.52850 Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : ujęcie systemowe / Doś, Anna. 2020
 
ZRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1694   2000200528555 G.52855 Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych : postawy, zachowania, determinanty / red. nauk. Sławomir Smyczek. 2020
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1695   2002100100077 W.10007 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław. 2002
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1696   2000200533313 G.53331 The economics of fiscal competition : a confluence of corporate and subcentral government finance / Walasik, Artur. 2017
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1697   2000200533375 G.53337 Microeconomics / Zadoâ, Anatolìj Oleksandrovič. 2011
 
DAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1698   2002100102590 W.10259 Podstawy mikroekonomii / Dach, Zofia. 1998
 
KEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1699   2002100102842 W.10284 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard. 2003
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1700   2000200536741 G.53674 Trendy w badaniu przedsiębiorczości / red. nauk. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Monika Kulikowska-Pawlak. 2021
 
DOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1701   2000200538448 G.53844 Tworzenie ekoinnowacji / Dostatni, Ewa. 2020
 
ŁUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1702   2000200540007 G.54000 Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego / Łuszczyk, Marcin. 2020
 
WRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1703   2002100103948 W.10394 Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy : aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne / Wratny, Jerzy. 2005
 
KAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1704   2000200541868 G.54186 Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr Wiatrowski ; aut. Paweł Dąbek [i in.]. 2021
 
GAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1705   2002100106260 W.10626 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules. 2008
 
KLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1706   2001700289632 G.29575 Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. 2007
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1707   2002100106857 W.10685 Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski / Gruszecki, Tomasz. 2003
 
GOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1708   2002100107502 W.10750 Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka / Godłów-Legiędź, Janina. 1992
 
FLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1709   2002100107731 W.10773 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław. 2003
 
BIJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1710   2000200553762 G.55376 Globalizacja a przyszłość Chin / Bijian, Zheng. 2021