START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Turystyka (TOURISM)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000100047477 K.4747 Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie : materiały z Międzynarodowej Konferencji "Teoria i Praktyka" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Cieplice, 18-19 października 1995 / [red. nauk. Andrzej Rapacz]. 1996
2   2000100021040 K.2104 Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Łazarek, Roman. 1999
3   2000100129852 K.12985 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym : praca zbiorowa = Hotel industry, recreation, tourism : trens of development in the postindustrial world / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [aut. Ananiew D. V. et al.] ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Kultury. 2005
4   2000200202905 G.20290 Kwatera agroturystyczna : praktyczny poradnik / Sikorska, Grażyna. 2001
5   2000100107041 K.10704 Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki. 2003
6   2000100126585 K.12658 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego / Kachniewska, Magdalena. 2009
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
7   2000100182116 K.18211 Świadomi i pomocni : w stronę odpowiedzialnej turystyki : przykłady z Nigru i Sierra Leone / Kulczyk, Sylwia. 2012
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
8   2000100186886 K.18688 Program rekreacji ruchowej osób starszych : skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej / Kozdroń, Ewa. 2008
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
9   2000100186893 K.18689 Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) / praca zbiorowa pod red. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Wiesława Siwińskiego. 2001
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
10   2000100186909 K.18690 Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce / praca zbiorowa pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek. 2008
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
11   2001700005898 G.5223 Przedsiębiorstwo turystyczne : podstawy i zasady działania / Rapacz, Andrzej. 1994
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
12   2002100091825 W.9182 Marketing turystyczny regionu / pod red. Stanisława Kuśmierskiego ; Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im J. Kochanowskiego w Kielcach. 2003
13   2002100057234 W.5723 Zarządzanie produktem turystycznym (z elementami psychologii) / Marcinkiewicz, Cezary. 2010
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
14   2001700142258 G.4016 Turystyka a świat współczesny / Przecławski, Krzysztof. 1994
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
15   2001700096018 G.8601 Zarządzanie obiektami turystycznymi / Rogers, Anthea. 1996
 
JĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
16   2002100091245 W.9124 Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą / Jędrzejczyk, Irena. 2001
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
17   2002100022874 W.2287 Biura podróży na rynku turystycznym / Konieczna-Domańska, Anna. 2008
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
18   2002100025974 W.2597 Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie / Kornak, Aleksander Stefan. 2001
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
19   2002100020061 W.2006 Zagospodarowanie turystyczne / Kowalczyk, Andrzej. 2010
 
ŁAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2002100100497 W.10049 Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Łazarek, Roman. 2004
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
21   2002100064089 W.6408 Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki / pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. 1999
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
22   2002100099159 W.9915 Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Kaczmarek, Jacek. 2010
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
23   2002100060098 W.6009 Ekonomika turystyki / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; [aut. Agnieszka Lewandowska et al.]. 2006
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
24   2002100019751 W.1975 Turystyka w Unii Europejskiej / Walasek, Jerzy. 2009
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
25   2000200459811 G.45981 Rynek lotniczy 2014 : raport = Air transport market 2014 / Dziedzic, Tomasz. 2014
 
RUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
26   2001700333007 G.37504 Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Rudnicki, Leszek. 2010
27   2001700333014 G.37505 Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Rudnicki, Leszek. 2010
 
PAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
28   2002100062665 W.6266 Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego / Pabian, Barbara. 2016
 
PIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
29   2000100191798 K.19179 Ekoturystyka - realizacją ekorozwoju : skrypt do ćwiczeń z "Ekologii i ochrony środowiska" dla studentów Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Pisarska, Barbara. 2010
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
30   2002100045224 W.4522 Gospodarka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; [aut. Anna Gardzińska et al.]. 2008
31   2002100021686 W.2168 Prawo turystyczne w zarysie / Gospodarek, Jerzy. 2003
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
32   2000200454373 G.45437 Strategia rozwoju klastra turystycznego : w ramach projektu Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorstw z powiatu toruńskiego / pod red. Jacka Żakowieckiego. 2015
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
33   2000200459415 G.45941 Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. T. 2, Atrakcje kulturowe / Szczepanowski, Adam Edward. 2013
 
OBS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
34   2000200462163 G.46216 Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych : wyzwania i nowe standardy : monografia / [red. nauk. Tomasz Dziedzic]. 2016
 
RZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
35   2002100056961 W.5696 Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym / Rzeczycka, Anna. 2010
 
DRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
36   2002100091115 W.9111 Podstawy agroturystyki / Drzewiecki, Maciej. 2001
37   2002100094482 W.9448 Podstawy agroturystyki / Drzewiecki, Maciej. 2001
 
NES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
38   2002100095076 W.9507 Prawo turystyczne / Nesterowicz, Mirosław. 2009
 
SZN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
39   2002100098114 W.9811 Agroturystyka / Sznajder, Michał. 2006
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
40   2000200533320 G.53332 Innowacje w turystyce : wybrane praktyki działań / red. nauk. Beata Reformat. 2017
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
41   2002100104020 W.10402 Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce / Wojciechowska, Jolanta. 2009
 
JOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
42   2000200553311 G.55331 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw turystycznych / Johann, Maria. 2021