START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Socjologia (SOCIOLOGY)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1   2000200419808 G.41980 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
2   2000200419792 G.41979 Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk. 2012
3   2000100189689 K.18968 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
ROC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
4   2000100043820 K.4382 Rocznik demograficzny / Główny Urząd Statystyczny. 2002
5   2000100087787 K.8778 Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 / Główny Urząd Statystyczny. 2005
6   2000100175323 K.17532 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2011 / Główny Urząd Statystyczny. 2012
7   2000100166987 K.16698 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 / Główny Urząd Statystyczny ; [kom. red. przewodn. Janusz Witkowski, red. gł. Halina Dmochowska]. 2012
8   2000100166994 K.16699 Rocznik statystyki międzynarodowej 2012 / 2012
 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
9   2000100161579 K.16157 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
10   2000100176108 K.17610 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
11   2000100176092 K.17609 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen. 2011
12   2000100131367 K.13136 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2007
13   2001700304618 G.34644 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
14   2001700304625 G.34645 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2008
15   2002100015791 W.1579 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel. 2010
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
16   2000200420446 G.42044 Badania fokusowe / Barbour, Rosaline. 2011
17   2000200521792 G.52179 Miasto i sens / Barczyk, Zygmunt. 2020
18   2002100100916 W.10091 Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny / Baruk, Agnieszka Izabela. 2008
19   2000100026335 K.2633 Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące / Bartkowiak, Ryszard 2001
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
20   2000200420439 G.42043 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
21   2000200420422 G.42042 Analizowanie danych jakościowych / Gibbs, Graham. 2011
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
22   2000100177327 K.17732 Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej : Projekt Eurequal / red. nauk. Krzysztof Podemski. 2011
23   2002100047105 W.4710 Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. 2001
24   2000100177051 K.17705 Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych / red. nauk. Antoni Olak, Izabela Oleksiewicz, Stanisław Wieczorek. 2012
25   2002100023062 W.2306 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
26   2002100024649 W.2464 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. 2005
27   2001700185873 G.30182 Społeczeństwo polskie w procesie zmian : księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin / red. Urszula Bejma. 2008
28   2000100109090 K.10909 Społeczeństwo polskie wobec aktualnych problemów kraju. 2002
29   2002100106932 W.10693 Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard Dyoniziak, Krystyna Iwanicka, Anna Karwińska, Jan Nikołajew, Zbigniew Pucek. 1999
30   2000200532620 G.53262 Społeczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa = Social and technical aspects of security. T. 1 / pod red. Mariusza Nycza. 2019
31   2002100026438 W.2643 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego Dolnoślązaków : między ideologią a praktyką : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
 
HON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
32   2000100177358 K.17735 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
33   2000100187104 K.18710 Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktów społecznych / Honneth, Axel. 2012
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
34   2000100145524 K.14552 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
35   2000100145531 K.14553 Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2003
36   2000200458784 G.45878 Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne : orientacja, uwarunkowania i efekty / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Izabela Marzec. 2015
37   2000100145685 K.14568 Kultura polityczna Polaków : przemiany, diagnozy, perspektywy / red. nauk. i oprac. Karol B. Janowski. 2010
38   2001700203737 G.31938 Kultura polska : kierunki i dynamika zmian / red. Tadeusz Bąk i Władysław Majkowski. 2009
39   2002100026445 W.2644 Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
40   2000100178560 K.17856 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
41   2000100178577 K.17857 Kulturowe wartości Europy / pod red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk. 2012
42   2000100178584 K.17858 Kulturowo-polityczny avatar? : kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych / red. nauk. Piotr Żuk. 2013
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
43   2000100149034 K.14903 Współczesna cywilizacja Zachodu : atuty i słabości / red. nauk. Joachim Osiński. 2010
44   2002100026360 W.2636 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
45   2002100026377 W.2637 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
46   2002100026384 W.2638 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej. 2008
47   2000100179000 K.17900 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
48   2000100179307 K.17930 Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / red. nauk. Izydor Sobczak. 2010
49   2002100072398 W.7239 Współczesne problemy demograficzne : rzeczywistość i mity : ujęcie krajowe, regionalne i globalne / red. nauk. Joachim Osiński. 2011
50   2001700359861 G.40436 Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
51   2001700359885 G.40438 Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
52   2002100089495 W.8949 Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
53   2002100089501 W.8950 Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. 2006
54   2001700025681 G.9918 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
55   2001700062211 G.9920 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
56   2001700062228 G.9921 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
57   2001700151045 G.1363 Współczesne teorie wymiany społecznej : zbiór tekstów / wybór, red. nauk., wprowadz. Marian Kempny, Jacek Szmatka. 1992
58   2002100096059 W.9605 Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego ; aut. tekstów są: Mieczysław Adamczyk, Małgorzata Biedroń, Anna Cieślik, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Tadeusz Kamiński, Alicja Keplinger, Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Andrzej Ładyżyński, Beata Maj, Elżbieta Mencel, Stanisław Paszkowski, Agnieszka Pawłowska, Małgorzata Prokosz, Alicja Senejko, Katarzyna Zamorska, Agnieszka Zubik ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu. 2006
59   2001700370460 G.41400 Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) : praca zbiorowa / pod. red. Doroty Kotlorz. 2011
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
60   2000100027363 K.2736 Współczesne teorie konfliktu społecznego / Adamus-Matuszyńska, Anna 1998
61   2001700102078 G.11321 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna. 1997
62   2001700152042 G.22336 Wybrane problemy socjologii / Adamus-Matuszyńska, Anna.. 2002
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
63   2002100106925 W.10692 Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / pod red. Renaty Siemieńskiej ; [aut.] Mats Alvesson, Carol Lee Bacchi, Yvonne Due Billing, Ronald Inglehart, Su Maddock, Richard E. Matland, Pippa Norris, Anne Phillips, Dieter Rucht, Renata Siemieńska, Sidney Tarrow ; tł. Paulina Rogala. 2003
64   2001700309422 G.35121 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
65   2001700309439 G.35122 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
66   2001700309446 G.35123 Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy : czynniki wspomagające i czynniki ryzyka / Brzezińska, Anna Izabela współaut.. 2008
67   2000100107263 K.10726 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych / red. nauk. Irena E. Kotowska, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka. 2007
 
BAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
68   2000100172407 K.17240 44 listy ze świata płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
69   2000100184783 K.18478 Bauman / Bałka / red. Katarzyna Bojarska. 2013
70   2000100170137 K.17013 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
71   2000100170144 K.17014 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
72   2000100203927 K.20392 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
73   2000100203934 K.20393 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
74   2000100203941 K.20394 Kultura w płynnej nowoczesności / Bauman, Zygmunt. 2011
75   2000100096208 K.9620 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
76   2000100096215 K.9621 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
77   2000100096222 K.9622 Socjologia / Bauman, Zygmunt 2004
78   2000100098271 K.9827 Socjologia / Bauman, Zygmunt 1996
79   2001700152028 G.8269 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
80   2001700025421 G.8270 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
81   2001700025438 G.8271 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
82   2001700025445 G.8273 Socjologia / Bauman, Zygmunt. 1996
83   2000100172490 K.17249 Życie w kontekstach : rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami / Bauman, Zygmunt. 2009
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
84   2000100135037 K.13503 Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Benkler, Yochai. 2008
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
85   2000100016220 K.1622 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
86   2000100016237 K.1623 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
87   2000100016244 K.1624 Podstawy socjologii / Białyszewski, Henryk. 1998
88   2001700152066 G.22000 Socjologia / Białyszewski, Henryk.. 2003
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
89   2000100092965 K.9296 Kompendium wiedzy o socjologii / Bremond, Alice 2006
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
90   2000100104033 K.10403 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
91   2000100104040 K.10404 Fundamentalizm / Bruce, Steve 2006
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
92   2000100184875 K.18487 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2013
93   2000200513834 G.51383 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2013
94   2002100102071 W.10207 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2010
95   2000200498186 G.49818 Socjologia pracy w zarysie / Budnik, Monika. 2019
96   2000200551430 G.55143 Socjologia pracy w zarysie / Budnik, Monika. 2019
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
97   2000100140321 K.14032 Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Burszta, Wojciech J. 2008
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
98   2000200430216 G.43021 Mniejszości narodowe w Polsce : 1918-1995 / Chałupczak, Henryk. 1998
 
CHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
99   2000100167151 K.16715 Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce / Chibowska, Adrianna. 2012
 
CO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
100   2000100049358 K.4935 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
101   2000100051160 K.5116 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
102   2000100052464 K.5246 Co myślą o sobie Europejczycy? : w świetle badań opinii publicznej. 2000
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
103   2000100058817 K.5881 Diagnoza społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków / pod red. Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka ; Rada Monitoringu Społecznego. 2004
104   2002100026483 W.2648 Dialog społeczny w kontekście globalizacji i zmian na rynku pracy Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
105   2000100162453 K.16245 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
106   2001700306575 G.34836 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
107   2001700306582 G.34837 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
108   2001700306599 G.34838 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
109   2001700306605 G.34839 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
110   2001700306612 G.34840 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
111   2002100101876 W.10187 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. 2010
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
112   2000100062531 K.6253 Dzieje kultury politycznej w Polsce / pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego. 1977
113   2000200427162 G.42716 Humanizujaca funkcja kultury : z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Dziuba, Andrzej Franciszek. 2013
114   2000200550303 G.55030 Pedagogiczne skutki karania kryminalnego w Polsce : na przykładzie osadzonych mężczyzn wielokrotnie ukaranych pozbawieniem wolności / Dzięcioł, Bogusław 2019
115   2002100025141 W.2514 Systemowe determinanty polityki społecznej / Dziewięcka-Bokun, Ludmiła. 2000
 
EBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
116   2002100095243 W.9524 Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Eberhardt, Piotr. 1996
117   2000100147061 K.14706 Przemiany narodowościowe na Białorusi / Eberhardt, Piotr. 1994
118   2000100147078 K.14707 Przemiany narodowościowe na Litwie / Eberhardt, Piotr. 1997
 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
119   2000100084311 K.8431 Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni Roman. 2005
120   2000100028926 K.2892 Edukacja i rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej ; z udzialem Małgorzaty Antczak [et al.]. 1999
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
121   2002100097063 W.9706 Elementy nowego ładu / pod red. Henryka Domańskiego i Andrzeja Rycharda. 1997
122   2002100056763 W.5676 Elementy socjologii / wybór Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa. 1999
123   2000100166017 K.16601 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
124   2000100167090 K.16709 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
125   2000100167120 K.16712 Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego / pod red. nauk. Krzysztofa Łabędzia. 2012
 
EMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
126   2000100161517 K.16151 Emocje a kultura i życie społeczne / pod red. Piotra Bindera, Hanny Palskiej i Wojciecha Pawlika. 2009
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
127   2002100008403 W.840 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
128   2002100019249 W.1924 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu / red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka. 2007
129   2000100044674 K.4467 The European value system / pod red. Jadwigi Koralewicz. 1999
 
FEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
130   2000100168240 K.16824 Kultura Chin : szkice o kulturze Chin / Feng, Lingyu. 2008
 
FLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
131   2000100111482 K.11148 Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury / Fleischer, Michael 2004
 
GID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
132   2000100095928 K.9592 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
133   2000100097342 K.9734 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
134   2000100097359 K.9735 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
135   2001700359618 G.40411 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
136   2001700359625 G.40412 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
137   2001700214689 G.33024 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
138   2001700304441 G.34627 Socjologia / Giddens, Anthony. 2008
139   2002100004597 W.459 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
140   2002100004603 W.460 Socjologia / Giddens, Anthony. 2006
141   2002100089518 W.8951 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
142   2002100089525 W.8952 Socjologia / Giddens, Anthony. 2005
143   2002100089532 W.8953 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
144   2002100089549 W.8954 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
145   2002100089556 W.8955 Socjologia / Giddens, Anthony. 2012
146   2000200506966 G.50696 Socjologia / Giddens, Anthony. 2020
147   2000200506959 G.50695 Socjologia / Giddens, Anthony. 2020
148   2000200508472 G.50847 Socjologia / Giddens, Anthony. 2020
149   2000200518372 G.51837 Socjologia / Giddens, Anthony. 2020
150   2000200547570 G.54757 Socjologia / Giddens, Anthony. 2021
151   2000200549840 G.54984 Socjologia / Giddens, Anthony. 2021
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
152   2000100111468 K.11146 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
153   2000100111529 K.11152 Elementy socjologii / Gramlewicz, Marek 2004
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
154   2002100014688 W.1468 Feminizm / Hannam, June. 2010
155   2002100014695 W.1469 Feminizm / Hannam, June. 2010
156   2001700106021 G.13427 Głód ducha : poza kapitalizm, poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie / Handy, Charles. 1999
157   2001700095264 G.8069 Wiek paradoksu : w poszukiwaniu sensu przyszłości / Handy, Charles. 1996
 
HIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
158   2000100139103 K.13910 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
159   2000100139110 K.13911 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
160   2000100163900 K.16390 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michel. 2010
161   2002100108028 W.10802 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michael. 2010
 
HOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
162   2000100108581 K.10858 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
163   2000100108598 K.10859 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
164   2000100118955 K.11895 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
165   2000100118962 K.11896 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław. 2003
 
IND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
166   2000100045015 K.4501 Industrial policy concerns of economies in transition / Ryszard Rapacki. 1998
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
167   2002100026551 W.2655 Analiza struktury, uwarunkowań i perspektywy rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku : raport końcowy / Konieczna-Sałamatin, Joanna. 2011
168   2001700335964 G.37803 Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. 2011
169   2000200431909 G.43190 Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego a samobójstwa / red. nauk. Brunon Hołyst. 2013
170   2000100164051 K.16405 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa = Economic and social implications of aging society / red. nauk. Jerzy Kleer ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". 2008
171   2002100026568 W.2656 Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska : raport końcowy / [Ageron Polska]. 2011
172   2000200439691 G.43969 Konteksty feministyczne : gender w życiu społecznym i kulturze / pod red. Patrycji Chudzickiej-Dudzik i Elżbiety Durys ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2014
173   2001700310923 G.35270 Kultura bezrobotnych - konieczność czy przypadek? : społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia regionu białostockiego / Konopka, Dorota. 2008
174   2000100204580 K.20458 Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością / Kononiuk, Tadeusz. 2013
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
175   2000100027691 K.2769 Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki / Kotlorz, Dorota 1999
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
176   2000100026243 K.2624 Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych / Kowalak, Tadeusz 1996
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
177   2002100045729 W.4572 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
178   2002100045736 W.4573 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta. 2006
179   2000100150061 K.15006 Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Kurowska, Anna. 2011
 
KUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
180   2000100022467 K.2246 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
181   2000100022498 K.2249 Opinia publiczna : wstęp do teorii / Kuśmierski, Stanisław. 1997
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
182   2000100147047 K.14704 Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji : 1950-1960 / Latuch, Mikołaj. 1970
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
183   2000100161647 K.16164 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Lewicka-Strzałecka, Anna. 2006
 
LIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
184   2000100045411 K.4541 Sociology / Light, Donald 1989
 
LUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
185   2000100027837 K.2783 Learning from experience : a gendered approach to social protection for workers in the informal economy / Lund, Frances 2000
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
186   2000100044834 K.4483 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
187   2000100044841 K.4484 Marginalność i procesy marginalizacji / pod red. Kazimierza W. Frieske. 1999
188   2001700242217 G.24390 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / Marska, Natalia. 2004
189   2000200458807 G.45880 Życie społeczne w gminie Cekcyn : szkic socjologiczny / Marcysiak, Tomasz. 2015
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
190   2000100145838 K.14583 Muzyka jako instrument wpływu politycznego / Massaka, Iwona. 2009
191   2001700242897 G.14199 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
192   2001700344607 G.14200 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
193   2001700062990 G.14201 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
194   2001700025629 G.14202 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
195   2001700063010 G.14204 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
196   2001700063027 G.14205 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
197   2001700063034 G.14206 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
198   2001700063041 G.14207 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
199   2001700063058 G.14208 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
200   2001700063065 G.14209 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
201   2001700063072 G.14210 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
202   2001700062945 G.14211 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
203   2001700062952 G.14213 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
204   2001700062969 G.14214 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
205   2001700062976 G.14216 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
206   2001700030081 G.14218 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
207   2001700062983 G.14219 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
208   2001700062853 G.14220 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
209   2001700062860 G.14221 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
210   2001700062877 G.14222 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
211   2001700062914 G.14226 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
212   2001700062846 G.19872 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 2001
213   2002100039131 W.3913 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
214   2002100089402 W.8940 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
215   2002100089419 W.8941 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
216   2002100089426 W.8942 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
217   2002100089433 W.8943 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
218   2002100089440 W.8944 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1999
 
MEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
219   2000100157725 K.15772 Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku? : zarys dyskursu / Megier, Maja. 2010
 
MIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
220   2000100043905 K.4390 Miasta wojewódzkie : podstawowe dane statystyczne / Główny Urząd Statystyczny. 2001
 
MIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
221   2000100027820 K.2782 Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej : materiały z Konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS. 1994
222   2002100061736 W.6173 Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. 2006
223   2001700326306 G.36785 Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała. 2010
224   2000100185964 K.18596 Migracje mieszkańców dużych miast / red. nauk. Elżbieta Gołata ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 2012
225   2002100078529 W.7852 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
226   2002100078536 W.7853 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
227   2002100078543 W.7854 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families / red. nauk. Janusz Szymborski, Alina Potrykowska, red. nacz. Marek Zubik. 2009
228   2000100072110 K.7211 Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. 2004
 
MLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
229   2000100066249 K.6624 Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań / Mlonek, Krystyna 1999
 
MOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
230   2000200536758 G.53675 Modeling of complex data sets and risk analysis / ed. by Grażyna Trzpiot. 2021
231   2000100160831 K.16083 USA w sondażach / Modzelewski, Wojciech. 2012
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
232   2000100170120 K.17012 Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Morawski, Witold. 2010
233   2001700150895 G.16997 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold. 2001
 
MUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
234   2000100149805 K.14980 Media, kultura i ekonomia : krytyczne pytania : antologia tekstów / Murdock, Graham. 2010
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
235   2001700333175 G.37521 Nauki społeczne : współczesne społeczeństwa : nadzieje i zagrożenia. 2 / red. nauk. Olga Kowalczyk. 2010
236   2000200442615 G.44261 Nauki Społeczne. 2 (8). red. nacz. Jędrzej Chumiński 2013
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
237   2000100162446 K.16244 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
238   2001700320762 G.36256 Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku / Niedźwiedzki, Dariusz. 2010
239   2000200430643 G.43064 Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. 2011
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
240   2001700153872 G.1465 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
241   2001700000275 G.1239 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 1985
242   2001700314228 G.35600 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
243   2001700314235 G.35601 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
244   2001700314242 G.35602 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
245   2001700314259 G.35603 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
246   2001700314266 G.35604 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2010
247   2000200503019 G.50301 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2012
248   2000200521785 G.52178 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2012
249   2000200521778 G.52177 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2012
250   2000200547945 G.54794 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan. 2012
251   2000100141281 K.14128 Nowa rzeczywistość : oceny i opinie 1989-1999 / pod red. Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego ; Centrum Badania Opinii Społecznej. 2000
252   2002100044999 W.4499 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
253   2002100045002 W.4500 Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). 2006
254   2001700169576 G.2378 Nowoczesny model pomocy społecznej : (badania własne) : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1993
 
OLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
255   2000100167830 K.16783 Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne - zarys problematyki / Olak, Antoni. 2011
 
ORC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
256   2000100163955 K.16395 Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Orczyk, Józef. 2008
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
257   2000100155400 K.15540 Kształtowanie się tożsamości Europy Środkowej a proces integracji europejskej / Pawlak, Agnieszka. 2011
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
258   2002100104143 W.10414 Podnoszenie wieku emerytalnego : diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec / pod red. Jacka Kucharczyka, Eweliny Kuźmicz. 2011
259   2001700108544 G.16225 Podstawy życia społecznego w Polsce / pod red. Mirosławy Marody i Ewy Gucwa-Leśny ; Instytut Studiów Społecznych UW. 1996
260   2000100142646 K.14264 Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / red. nauk. Piotr Żuk. 2010
261   2000100026571 K.2657 Polityka społeczna / Podoski, Kazimierz. 1998
262   2001700169606 G.4394 Polityka społeczna / Podolski, Kazimierz. 1993
263   2000100098479 K.9847 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam. 2006
264   2001700359724 G.40422 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
265   2001700359731 G.40423 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
266   2002100089372 W.8937 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam. 2008
 
POG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
267   2000100049853 K.4985 Pogranicze : studia społeczne Tom IX / pod red. Andrzeja Sadowskiego. 2000
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
268   2000100045008 K.4500 Political economy of the democratization process in the polish transition / Janusz Gołębiowski. 1997
269   2000200430506 G.43050 Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kamińskiego. 2011
270   2002100098237 W.9823 Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 2005
271   2002100097230 W.9723 Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss. 2010
272   2000200440857 G.44085 Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych / red. nauk. Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak. 2013
273   2000100117460 K.11746 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
274   2000100117477 K.11747 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
275   2000100161968 K.16196 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
276   2000100137970 K.13797 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
277   2000100137987 K.13798 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
278   2001700169583 G.5107 Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz. 1994
279   2001700187259 G.30284 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
280   2001700187211 G.30285 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
281   2001700187228 G.30286 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
282   2001700206967 G.32271 Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka. 2008
283   2001700214375 G.32979 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
284   2001700214382 G.32980 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
285   2001700214399 G.32981 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
286   2001700214405 G.32982 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
287   2001700214412 G.32983 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
288   2001700214429 G.32984 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
289   2001700214436 G.32985 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
290   2001700214443 G.32986 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
291   2001700322872 G.36467 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2009
292   2002100016262 W.1626 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
293   2002100016279 W.1627 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. 2010
294   2002100028197 W.2819 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2007
295   2002100028203 W.2820 Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny. 2008
296   2002100031517 W.3151 Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska. 2003
297   2002100043688 W.4368 Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; [zesp. aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2002
298   2001700169590 G.19374 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH. 2002
299   2002100044869 W.4486 Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego. 2006
300   2000200546566 G.54656 Polityka społeczna / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. 2020
301   2000200546559 G.54655 Polityka społeczna / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. 2020
302   2000100044599 K.4459 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
303   2001700169620 G.20114 Polityka społeczna w latach 1994-1996 : procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Golinowskiej. 1996
304   2001700169613 G.6698 Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji / pod red. Urszuli Grzelońskiej ; Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych. 1994
305   2001700221403 G.33635 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
306   2000100163948 K.16394 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. 2009
307   2000200442394 G.44239 Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych / red. nauk. Wiesław Koczur, Andrzej Rączaszek. 2014
308   2000200464044 G.46404 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
309   2000200464051 G.46405 Polska jako peryferie / redakcja naukowa Tomasz Zarycki. 2016
310   2002100026452 W.2645 Polska powiatowa : demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
311   2000100056608 K.5660 Polska Wieś 2000 : raport o stanie wsi / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 2001
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
312   2001700195377 G.31635 Praca : dobro indywidualne i społeczne / pod red. Anny Węgrzyniak i Tomasza Bielaka ; Katedra Kulturoznawstwa WSZOP. 2007
313   2000200542209 G.54220 Praca i kariera w warunkach nowego millenium : implikacje dla edukacji / red. nauk. Renata Tomaszewska. 2020
314   2001700169637 G.15746 Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska]. 1998
315   2002100101968 W.10196 Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska. 2008
316   2002100026025 W.2602 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
317   2002100026032 W.2603 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
318   2002100026049 W.2604 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
319   2002100026056 W.2605 Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. 1998
320   2002100057722 W.5772 Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych / red. nauk. Adam Solak, Tomasz E. Wardzała. 2008
321   2000100043066 K.4306 Pracujący w gospodarce narodowej w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
322   2002100056725 W.5672 Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. 2009
323   2002100044579 W.4457 Prawo do pracy a polityka społeczna / red. Jan Mazur ; [aut. Julian Maria Auleytner et al.]. 2005
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
324   2002100059665 W.5966 Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. 2002
325   2002100047549 W.4754 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
326   2002100061101 W.6110 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. 2002
327   2002100023819 W.2381 Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. 2008
328   2002100018822 W.1882 Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym / [aut. Ryszard Skrzypiec et al.]. 2008
329   2002100026506 W.2650 Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju : raport końcowy / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
330   2002100026469 W.2646 Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego Śląska : raport końcowy / [red. Anna Bereś] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2013
331   2002100043831 W.4383 Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod redakcją Przemysława Radeckiego. 2004
332   2000200541653 G.54165 Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. 2020
333   2000100027370 K.2737 Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997 / pod red. Lucyny Frąckiewicz. 1998
334   2001700331058 G.37305 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
335   2001700332086 G.37408 Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. 2009
336   2000200425793 G.42579 Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]. 2011
337   2002100100817 W.10081 Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. 2009
 
RAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
338   2000100026885 K.2688 Raport o rozwoju społecznym : zmieniająca się rola państwa : Polska'97 / red. nauk. Stanisława Golinowska. 1997
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
339   2000100027134 K.2713 Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura. 1998
 
RIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
340   2000100146125 K.14612 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
341   2000100146132 K.14613 Makdonaldyzacja społeczeństwa : wydanie na nowy wiek / Ritzer, George. 2009
 
SŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
342   2000100168219 K.16821 Chińszczyzna / Sławińska, Irena.
343   2000200442691 G.44269 Chińszczyzna / Sławińska, Irena. 2012
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
344   2000200509226 G.50922 Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life-Science Clusters : implications for Poland / ed. Małgorzata Runiewicz-Wardyn. 2020
345   2002100084025 W.8402 Social problems of the contemporary families / Krzysztof Zajdel, Zuzana Truhlářová, Małgorzata Prokosz, Miroslav Mitlöhner, Jana Levická, Danuta Borecka-Biernat. 2014
346   2000100027844 K.2784 Social security for the excluded majority : case studies of developing countries / edit. by Wouter van Ginneken. 1999
347   2000100164570 K.16457 Sociology and history : methods / ed. by Seymour Martin Lipset and Richard Hofstadter. 1968
348   2001700359663 G.40416 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
349   2002100089327 W.8932 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
350   2002100089334 W.8933 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
351   2002100092419 W.9241 Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. 2009
352   2001700308784 G.35057 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
353   2001700308791 G.35058 Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. 2008
354   2000100161609 K.16160 Socjologia medycyny : podejmowane problemy, kategorie analizy / pod red. Antoniny Ostrowskiej. 2009
355   2000100090268 K.9026 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
356   2000100095881 K.9588 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2005
357   2002100004610 W.461 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 2002
358   2002100016910 W.1691 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. 1999
359   2001700084138 G.4606 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
360   2001700062327 G.4924 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
361   2001700025759 G.4925 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
362   2001700025575 G.4920 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
363   2001700062310 G.4921 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
364   2001700025582 G.4916 Socjologia organizacji : problemy podstawowe / red. Jacenta Łucewicz. 1995
365   2001700005287 G.18968 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław. 2000
 
SYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
366   2000100074220 K.7422 Sytuacja demograficzna Polski : raport 1999-2000 / [Rządowa Rada Ludnościowa]. 2000
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
367   2001700359090 G.40360 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
368   2001700359106 G.40361 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
369   2002100089297 W.8929 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
370   2002100089303 W.8930 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
371   2002100089310 W.8931 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2011
372   2002100103269 W.10326 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy. 2002
373   2001700304236 G.34606 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
374   2001700304243 G.34607 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy. 2007
375   2000200446538 G.44653 Między zaufaniem a elitarnością : krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce : socjologiczna analiza zjawiska / Szalacha-Jarmużek, Joanna 2014
376   2000100168271 K.16827 Młodzi 2011 / Szafraniec, Krystyna. 2011
377   2000100045022 K.4502 Szanse i zagrożenia członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa / Wanda Dugiel. 1999
378   2000100098288 K.9828 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
379   2000100115800 K.11580 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
380   2001700359823 G.40432 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
381   2001700359830 G.40433 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
382   2002100007758 W.775 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
383   2002100006812 W.681 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
384   2002100006829 W.682 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
385   2002100006836 W.683 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
386   2002100006843 W.684 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2003
387   2002100089280 W.8928 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
388   2002100092402 W.9240 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara. 2008
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
389   2000100111550 K.11155 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan 1972
390   2001700150956 G.11774 Elementarne pojęcia socjologii / Szczepański, Jan. 1970
391   2001700099088 G.9531 Wizje naszego życia / Szczepański, Jan. 1995
 
SZR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
392   2000100068694 K.6869 Badania opinii / Szreder, Mirosław. 2002
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
393   2001700150987 G.11226 Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy / Sztabiński, Franciszek. 1997
394   2001700150970 G.10995 Ankieterzy i ich respondenci : od kogo zależą wyniki badań ankietowych / Sztabiński, Paweł B..
395   2000200460060 G.46006 Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Sztompka, Piotr. 2016
396   2000200520542 G.52054 Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Sztompka, Piotr. 2016
397   2000100096239 K.9623 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
398   2000100096246 K.9624 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
399   2000100096253 K.9625 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2006
400   2000100096536 K.9653 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2004
401   2000100098295 K.9829 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr 2005
402   2002100089341 W.8934 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
403   2002100092396 W.9239 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2003
404   2001700151007 G.16813 Socjologia pracy / Sztumski, Janusz. 1999
405   2000100181003 K.18100 Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska. 2010
406   2002100089358 W.8935 Zaufanie : fundament społeczeństwa / Sztompka, Piotr. 2007
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
407   2000100158418 K.15841 Polacy a cyfryzacja : raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r. / Teluk, Tomasz. 2009
 
TER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
408   2000100165225 K.16522 Przesiedlenia inwestycyjne : nowa kategoria migracji przymusowych / Termiński, Bogumił. 2012
 
THE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
409   2000100153086 K.15308 Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Therborn, Goran. 1998
410   2002100101357 W.10135 Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Therborn, Goran. 1998
 
TOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
411   2001700096025 G.8602 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
412   2001700025711 G.10413 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
413   2001700025728 G.10414 Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali / Toffler, Alvin. 1996
414   2000100171714 K.17171 Szok przyszłości / Toffler, Alvin. 2001
415   2000100169124 K.16912 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 1986
416   2002100023628 W.2362 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
417   2002100023635 W.2363 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
418   2002100023642 W.2364 Trzecia fala / Toffler, Alvin. 2001
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
419   2000100183755 K.18375 Tożsamości zbiorowe Białorusinów / red. Ryszard. Radzik. 2012
420   2000100145111 K.14511 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
421   2000100145128 K.14512 Tożsamość europejska : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich. 2005
422   2000100115855 K.11585 Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. 2008
 
TRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
423   2000100027523 K.2752 Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie / Tryfan, Barbara 2000
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
424   2000100166857 K.16685 Trzeci sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ; [aut. Paweł Poławski et al.]. 2012
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
425   2002100025745 W.2574 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
426   2002100061408 W.6140 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
427   2000100110591 K.11059 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
428   2000100110607 K.11060 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
429   2000100110614 K.11061 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
430   2000100110621 K.11062 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
431   2000100110638 K.11063 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan 2000
432   2000100110645 K.11064 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
433   2000100110652 K.11065 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
434   2000100110669 K.11066 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
435   2000100110676 K.11067 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
436   2000100110683 K.11068 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
437   2002100099210 W.9921 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2000
438   2002100100169 W.10016 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan. 2000
439   2002100107007 W.10700 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan. 2001
440   2001700096254 G.8664 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
441   2001700106656 G.14429 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.. 1985
442   2001700304557 G.34638 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
443   2001700304564 G.34639 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H. 2008
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
444   2000100145845 K.14584 Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym : tradycje, wartości i tożsamość / Waniek, Danuta. 2010
445   2002100074811 W.7481 Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne / pod red. Brunona Hołysta. 1984
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
446   2000100165515 K.16551 Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Winiarczyk-Raźniak, Anna. 2012
447   2001700152004 G.19757 Słownik biograficzny socjologii polskiej. T. 1, A - H / Wincławski, Włodzimierz. 2001
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
448   2000100165706 K.16570 Granice wolności : pamiętnik polskiej transformacji / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2003
449   2000100136089 K.13608 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund 2008
450   2001700228648 G.34358 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2008
451   2002100025523 W.2552 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005
 
WRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
452   2000100108987 K.10898 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
453   2000100108994 K.10899 Z zagadnień kultury popularnej / Wróblewska, Violetta 2007
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
454   2000200431503 G.43150 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; aut. poszczególnych rozdz. Krystyna Gilga [et al.]. 2013
455   2002100025660 W.2566 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
456   2002100025677 W.2567 Wymiary polityki społecznej / pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. 2009
457   2000200548287 G.54828 Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna / red. nauk. Bogusław Bieszczad, Agata Łopatkiewicz. 2021
458   2000100136331 K.13633 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
459   2000100136348 K.13634 Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. 2007
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
460   2000100043042 K.4304 Wypadki przy pracy w 1997 r. / Główny Urząd Statystyczny. 1998
461   2000100043059 K.4305 Wypadki przy pracy w 1999 r. / Główny Urząd Statystyczny. 2000
462   2002100018167 W.1816 Wyprowadzić na prostą : innowacyjne metody aktywizacjji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością / red. nauk. Aldona Wiktorska-Święcka. 2008
 
ZAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
463   2000100109007 K.10900 Władza w teorii Stevena Lukesa : wstęp do analizy krytycznej / Zamęcki, Łukasz 2007
 
ZAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
464   2000100044247 K.4424 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
465   2000100151389 K.15138 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
466   2000100151396 K.15139 Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 2000
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
467   2000100047750 K.4775 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt 1994
468   2001700151052 G.4261 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
469   2001700025643 G.4262 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt. 1994
470   2001700052090 G.2903 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
471   2001700151069 G.1411 Wykład socjologii dla prawników i administratywistów : (skrypt) / Ziembiński, Zygmunt. 1990
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
472   2000200460275 G.46027 Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / red. nauk.Grażyna Bartkowiak 2016
473   2002100108127 W.10812 Zmierzch socjalizmu państwowego : szkice z socjologii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Witolda Morawskiego. 1994
474   2001700338859 G.38096 Zmierzch telewizji? : przemiany medium : antologia / wybór, koncepcja i red. nauk. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. 2011
 
DUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
475   2000100179581 K.17958 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
476   2000100188415 K.18841 Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Duszczyk, Maciej. 2012
 
KAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
477   2002100060074 W.6007 Migracje : wybrane zagadnienia / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2009
478   2002100043558 W.4355 Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Kawczyńska-Butrym, Zofia. 1998
479   2001700334851 G.37689 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
480   2001700334868 G.37690 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin. 2011
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
481   2000100180969 K.18096 Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych / Halik, Teresa. 2006
482   2000200465997 G.46599 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 2001
483   2000200535133 G.53513 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 2005
484   2000200535140 G.53514 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 2003
485   2000200535485 G.53548 Ukryty wymiar / Hall, Edward T. 1997
486   2001700366586 G.41132 Wyszukiwarki internetowe : a społeczeństwo / Halavais, Alexander M. Campbell.. 2012
 
ZŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
487   2000100181034 K.18103 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
488   2002100089464 W.8946 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
489   2002100089471 W.8947 (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. 2012
 
OKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
490   2000200424772 G.42477 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
491   2000100181539 K.18153 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
492   2000100181546 K.18154 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
493   2000100181553 K.18155 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
494   2002100089365 W.8936 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek. 2012
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
495   2000200425120 G.42512 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
496   2000100182123 K.18212 Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS / Leszczyński, Adam. 2012
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
497   2000100181188 K.18118 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
498   2000100181195 K.18119 Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji / Zarycki, Tomasz. 2008
 
BEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
499   2000100181485 K.18148 Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Bejma, Agnieszka. 2012
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
500   2000100181522 K.18152 Białorusini: między wschodem a zachodem / Radzik, Ryszard. 2012
501   2000200510338 G.51033 Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm : perspektywa makropsychologiczna / Radkiewicz, Piotr. 2019
502   2002100056664 W.5666 Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Radwan-Pragłowski, Janusz. 1998
 
EIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
503   2000100181652 K.18165 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
504   2000100181775 K.18177 Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Eisenstadt, Shemuel Noah. 2009
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
505   2000200425878 G.42587 Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Danowska-Prokop, Barbara. 2012
 
BAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
506   2000100181997 K.18199 Kultura i historia : prolegomena do porównawczego badania cywilizacji / Bagby, Philip. 1975
 
SPE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
507   2000100182000 K.18200 Historia, kultura, polityka : wybór pism / Spengler, Oswald. 1990
 
POM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
508   2000100145852 K.14585 Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo Od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. 2010
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
509   2000200463429 G.46342 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : rekomendacje opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Piotr Błędowski et al. ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych]. 2010
510   2000200463443 G.46344 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego : prognozy opracowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Krzysztof Kwaśniewski et al.]. 2010
511   2000100140345 K.14034 Kobiety w czasach przełomu 1989-2009 : Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy Wschodnie, Ukraina / [red. Agnieszka Grzybek] ; Heinrich Böll Stiftung Warszawa. 2009
512   2000200550662 G.55066 Kobiety w polityce : sfera publiczna / pod red. Moniki Banaś. 2020
513   2000100198872 K.19887 Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian. 2012
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
514   2002100027527 W.2752 Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Marek S. Szczepański. 2000
515   2001700328126 G.36967 Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło. 2010
516   2001700181769 G.26866 Kapitał społeczny we wspólnotach / red. nauk. Henryk Januszek. 2005
517   2001700185835 G.30179 Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Krzysztofa Bierwiaczonka, Tomasza Nawrockiego. 2008
518   2000100169131 K.16913 Ten Inny / Kapuściński, Ryszard. 2006
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
519   2000100161562 K.16156 Katastrofa smoleńska : reakcje społeczne, polityczne i medialne / pod red. Piotra Glińskiego i Jacka Wasilewskiego. 2011
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
520   2000100157398 K.15739 Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie / pod red. Kai Kaźmierskiej, Katarzyny Waniek. 2011
521   2000200533146 G.53314 Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich : wyzwania, dokonania, zatory, porażki / pod red. Andrzeja Góralskiego i Jana Łaszczyka. 2015
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
522   2000100084212 K.8421 Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Jałowiecki, Bohdan 2002
523   2002100045699 W.4569 Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Jałowiecki, Bohdan. 2002
 
KAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
524   2000100051702 K.5170 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław 2000
525   2000100183441 K.18344 Społeczne aspekty rozwoju : elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Kabaj, Mieczysław. 2001
 
W SU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
526   2000200424840 G.42484 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
527   2000200424833 G.42483 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w konteście jakości życia / red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka. 2012
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
528   2000200425960 G.42596 Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna / Mielecka-Kubień, Zofia. 2012
 
TYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
529   2001700186405 G.30230 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania tranformacji rodziny / Tyc, Waldemar. 2007
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
530   2000200426035 G.42603 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
531   2000200426042 G.42604 Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert. 2005
532   2000200426561 G.42656 Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival / Hofstede, Geert. 2010
533   2001700150833 G.16576 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
534   2001700035666 G.18625 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2000
535   2001700211930 G.32734 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
536   2001700211947 G.32735 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
537   2001700211954 G.32736 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
538   2001700219547 G.33483 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
539   2001700219561 G.33485 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
540   2001700219578 G.33486 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
541   2001700219585 G.33487 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
542   2001700219592 G.33488 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert. 2007
 
NIJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
543   2000200466499 G.46649 Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej ; technik administracji / Nijakowski, Lech M. 2009
544   2000100182932 K.18293 Rozkosz zemsty : socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej / Nijakowski, Lech M. 2013
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
545   2000100184592 K.18459 Demografia w gospodarce przestrzennej / Kupiec, Leszek. 2011
 
HOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
546   2002100089259 W.8925 Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Hołyst, Brunon. 2007
547   2002100089266 W.8926 Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Hołyst, Brunon. 2007
548   2000200427643 G.42764 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
549   2000100201060 K.20106 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
550   2000100201077 K.20107 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
551   2000200442127 G.44212 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
552   2000100201633 K.20163 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Hołyst, Brunon. 2014
553   2000200509370 G.50937 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
554   2000200509387 G.50938 Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Hołyst, Brunon. 2013
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
555   2000100184790 K.18479 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna. 2008
 
TEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
556   2000200427834 G.42783 Technology-driven promotion for NGOs : experiences against social exclusions / ed. by Sławomir Smyczek. 2013
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
557   2000200428220 G.42822 Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Grzega, Urszula. 2012
558   2001700311173 G.35295 Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Grzega, Urszula. 2008
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
559   2000200428558 G.42855 Cykliczność procesu urodzeń / Krupowicz, Joanna. 2012
 
CZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
560   2000100185957 K.18595 Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011) : wybrane zagadnienia / Czop, Edyta. 2013
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
561   2001700309606 G.35139 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
562   2001700309613 G.35140 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
563   2001700309620 G.35141 Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności / Maj, Konrad. 2008
564   2000100186015 K.18601 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
565   2000100186022 K.18602 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
566   2000100186039 K.18603 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
567   2000100186046 K.18604 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
568   2000100186053 K.18605 Socjologia stosunków międzynarodowych / Maj, Czesław. 2013
 
EMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
569   2000200429791 G.42979 Emil Durkheim - badacz i inspirator / red. nauk. Władysław Majkowski, Urszula Bejma ; [aut. Bukalska Izabella et al.]. 2012
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
570   2000200429777 G.42977 Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Kamiński, Tadeusz. 2012
571   2001700307084 G.34887 Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej / praca zbiorowa pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. 2008
572   2000200489795 G.48979 Polskie sosiski i ruska benzyna : mały ruch graniczny jako eksperyment prawny dobrego sąsiedztwa / Kamiński, Karol. 2019
 
JEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
573   2000200429760 G.42976 Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania / Jewdokimow, Marcin. 2011
 
BAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
574   2001700238050 G.23914 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl. 2004
575   2002100107601 W.10760 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl. 2004
576   2002100107618 W.10761 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl. 2004
577   2000200429890 G.42989 Istota socjologii : krytyczne eseje o krytycznej nauce / Babbie, Earl R.. 2007
578   2001700304373 G.34620 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
579   2001700304380 G.34621 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl. 2009
 
HOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
580   2000200430087 G.43008 Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą / red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko. 2012
 
USŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
581   2000200430858 G.43085 Usługi społeczne wobec rodziny / pod red. Adama Kubowa, Joanny Szczepaniak. 2011
 
OTW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
582   2002100026476 W.2647 Otwartość kulturowa oraz poziom autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów Polski : raport z badań / [red. Piotr Żuk] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
OD O
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
583   2000200430711 G.43071 Colloquium Opole 2009 : od Okrągłego Stołu do obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji : Polacy - Niemcy - Czesi - nowe wartości, nowe relacje / pod red. Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu ; Osteuropa - Institut Regensburg. 2010
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
584   2000100186749 K.18674 Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego / praca zbiorowa pod red. Zdzisława Sadowskiego. 2012
 
WYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
585   2000100186756 K.18675 Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. 2008
 
DYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
586   2000100187074 K.18707 Reinkarnacje narodu : Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Dyras, Magdalena. 2009
 
KOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
587   2000200431497 G.43149 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Kośny, Marek. 2013
588   2001700310527 G.35230 Niechciana seksualność : o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie / Kościelska, Małgorzata. 2004
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
589   2002100031302 W.3130 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
590   2002100031319 W.3131 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
591   2002100031326 W.3132 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz. 2005
592   2000200431688 G.43168 Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Zalewska, Sabina. 2012
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
593   2002100016828 W.1682 Czego nas uczy Radio Maryja? : socjologia treści i recepcji rozgłośni / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2009
594   2001700273891 G.27901 Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN / Czech-Rogosz, Joanna. 2005
595   2002100056633 W.5663 Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Czekaj, Krzysztof. 1998
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
596   2000200473626 G.47362 Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Katarzyna Zeug-Żebro. 2017
597   2000100191729 K.19172 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza / Czapiewski, Konrad. 2013
598   2001700221984 G.33723 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
599   2002100040175 W.4017 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta. 2006
 
CRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
600   2001700174884 G.17669 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
601   2001700000084 G.10988 Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego / Crozier, Michel. 1982
602   2001700098173 G.9082 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
603   2001700367958 G.41283 Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian / Crozier, Michel. 1996
 
ELI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
604   2001700304519 G.34634 Społeczeństwo jednostek / Elias, Norbert. 2008
 
ELA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
605   2001700184012 G.28678 Elastyczność i sprawność rynku pracy / red. nauk. Ewa Balcerowicz ; [aut. Michał Boni et al.]. 2006
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
606   2001700219301 G.33448 Ekonomia i płeć : pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. 2003
607   2001700219318 G.33449 Ekonomia i płeć : pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. 2003
608   2002100089693 W.8969 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery / red. Piotr Sałustowicz, Halina Guzowska. 2006
609   2002100089709 W.8970 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery / red. Piotr Sałustowicz, Halina Guzowska. 2006
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
610   2001700328379 G.36992 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
611   2001700328386 G.36993 Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. 2011
612   2001700359908 G.40440 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
613   2001700359915 G.40441 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
614   2002100089235 W.8923 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
615   2002100089242 W.8924 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile. 2011
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
616   2001700185644 G.30158 Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Bąk, Tadeusz. 2008
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
617   2001700152011 G.5441 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
618   2001700025360 G.5681 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
619   2001700025377 G.5683 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
620   2001700062150 G.5684 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
621   2001700062143 G.5685 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
622   2001700025384 G.5686 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
623   2001700025391 G.5687 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
624   2001700025407 G.5688 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
625   2001700025414 G.5998 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1995
626   2001700310367 G.35214 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 1997
627   2002100007567 W.756 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
628   2002100007574 W.757 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
629   2002100063952 W.6395 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L.. 2001
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
630   2001700324470 G.36671 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
631   2001700324524 G.36672 Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Biel, Krzysztof. 2009
 
DYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
632   2001700102900 G.11229 Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Dyoniziak, Ryszard. 1997
633   2002100098350 W.9835 Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Dyoniziak, Ryszard. 2004
 
WST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
634   2001700075150 G.2802 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
635   2001700025674 G.2803 Wstęp do socjologii : struktura społeczna, teorie rozwoju społecznego / pod red. Ryszarda Dyoniziaka ; [aut.] Ryszard Dyoniziak [et al.]; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1992
 
EHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
636   2001700100807 G.10620 Norma, grupa, organizacja / Ehrlich, Stanisław. 1998
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
637   2001700062334 G.12038 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
638   2001700062358 G.12039 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
639   2001700062341 G.12040 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
640   2001700062365 G.12041 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
641   2001700150819 G.11997 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
642   2001700062563 G.18435 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
643   2001700062570 G.18436 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
644   2001700062587 G.18437 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
645   2001700062594 G.18438 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
646   2001700062617 G.18440 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
647   2001700025520 G.18441 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
648   2001700025513 G.18442 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
649   2001700062624 G.18443 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
650   2001700025551 G.18490 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
651   2001700062648 G.18492 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
652   2001700062655 G.18493 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
653   2001700062662 G.18494 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
654   2001700062679 G.18495 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
655   2001700062686 G.18496 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
656   2001700062693 G.18498 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
657   2001700062709 G.18499 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
658   2001700053004 G.18500 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
659   2001700062372 G.18502 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
660   2001700062389 G.18503 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
661   2001700062396 G.18504 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
662   2001700062402 G.18505 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
663   2001700062419 G.18506 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
664   2001700062426 G.18507 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
665   2001700062433 G.18508 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
666   2001700062440 G.18672 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
667   2001700062457 G.18673 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
668   2001700062464 G.18674 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
669   2001700062471 G.18675 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
670   2001700062495 G.18677 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
671   2001700062501 G.18678 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
672   2001700062518 G.18680 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
673   2001700062532 G.18682 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
674   2001700216041 G.33133 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
675   2002100060258 W.6025 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 1997
676   2002100089150 W.8915 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
677   2002100089167 W.8916 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
678   2002100089174 W.8917 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
679   2002100089181 W.8918 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
680   2002100089198 W.8919 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
681   2002100089204 W.8920 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
682   2002100089211 W.8921 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
683   2002100089228 W.8922 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman. 2001
 
LIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
684   2001700109992 G.17004 Kulturowe podstawy osobowości / Linton, Ralph. 2000
 
LOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
685   2001700339481 G.38167 Regres człowieczeństwa / Lorenz, Konrad. 1986
 
MEA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
686   2001700109909 G.17003 Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego / Mead, Margaret. 2000
 
MER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
687   2001700103013 G.11758 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
688   2002100018754 W.1875 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K.. 1982
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
689   2001700222073 G.33732 Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych / Romańczuk-Grącka, Marta. 2008
690   2001700310619 G.35239 Rzecz o pracy i konsumpcji : analiza antropologiczna / Romaniszyn, Krystyna. 2007
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
691   2001700353364 G.39574 Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym / Szymanderski, Jacek. 2011
 
WĄT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
692   2001700025735 G.7617 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
693   2001700090085 G.6779 Homo societas : wykłady z socjologii ogólnej / Wątroba, Wiesław. 1994
694   2001700221274 G.33620 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
695   2002100016583 W.1658 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław. 2009
 
ZAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
696   2001700070346 G.2105 Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / Zajączkowski, Andrzej. 1993
 
ROD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
697   2000200540366 G.54036 Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 / red. nauk. Beata Szurowska. 2019
698   2001700335193 G.37723 Rodzina, religia, społeczeństwo : Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej / pod red. Sławomira H. Zaręby. 2010
699   2002100019980 W.1998 Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych : (synteza rezultatów ogólnopolskich badań) : praca zbiorowa / 1991. 1991
 
ŻYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
700   2001700097428 G.8921 Gaetano Mosca : twórca socjologicznej teorii elity / Żyromski, Marek. 1996
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
701   2000200431855 G.43185 Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna / Lipski, Aleksander. 2013
702   2000200463948 G.46394 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Lipa, Piotr. 2016
703   2000200553274 G.55327 Pracownicy wiedzy na rynku pracy kreatywnej : przykład ilustratorów / Lipka, Anna. 2021
 
COL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
704   2000200430681 G.43068 Colloquium Opole 2006 : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej - tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. Ludwig Elle et al.]. 2007
705   2000200430698 G.43069 Colloquium Opole 2007 : mniejszości narodowe i etniczne - edukacja i kultura / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Piotr Baron et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu [etc.]. 2008
706   2000200430704 G.43070 Colloquium Opole 2008 : otwarta Europa, otwarte regiony, nowy wymiar migracji / pod red. Krystiana Heffnera, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Katrin Boeckh et al.] ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa-Institut Regensburg. 2009
 
ABA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
707   2000100187937 K.18793 Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej / Abassy, Małgorzata. 2013
 
GRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
708   2000100187982 K.18798 Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / Griswold, Wendy. 2013
709   2000200518396 G.51839 Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / Griswold, Wendy. 2013
710   2000200518389 G.51838 Socjologia kultury : kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie / Griswold, Wendy. 2013
 
APP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
711   2001700219387 G.33467 Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed by. Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. 2007
 
AUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
712   2002100026094 W.2609 Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Auleytner, Julian. 2011
713   2001700269078 G.27479 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
714   2002100026100 W.2610 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
715   2000200447597 G.44759 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian. 2002
716   2001700269061 G.27480 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
717   2002100027275 W.2727 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
718   2002100027282 W.2728 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
719   2002100027299 W.2729 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian. 2004
720   2002100045033 W.4503 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian. 2005
721   2002100101784 W.10178 Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Auleytner, Julian. 2001
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
722   2001700025353 G.12333 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
723   2001700152073 G.11223 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 1 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
724   2001700152080 G.12334 Badania empiryczne w socjologii : wybór tekstów. T. 2 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. 1997
725   2002100018785 W.1878 Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : raport końcowy / Adam Kubów et al. 2008
726   2002100026520 W.2652 Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska : raport końcowy / [aut. raportu Jacek Kurzępa et al.] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. 2013
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
727   2001700309453 G.35124 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
728   2001700309460 G.35125 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
729   2001700309477 G.35126 Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności : wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
730   2001700309484 G.35127 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
731   2001700309491 G.35128 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
732   2001700309507 G.35129 Wychowanie do samodzielności : kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności / Brzezińska, Anna Izabela. 2008
 
BRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
733   2001700025322 G.8923 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
734   2001700025339 G.8925 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
735   2001700025346 G.8926 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
736   2001700152097 G.8765 Socjologia organizacji : wybór tekstów / Broda, Jerzy. 1995
 
BŁĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
737   2001700169538 G.20656 Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Błędowski, Piotr. 2002
 
GOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
738   2001700373737 G.41861 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
739   2001700373744 G.41862 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
740   2001700373751 G.41863 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
741   2001700373768 G.41864 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
742   2001700373775 G.41865 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
743   2001700373782 G.41866 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
744   2001700373812 G.41867 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
745   2001700373805 G.41868 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
746   2001700373836 G.41869 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
747   2001700373829 G.41870 Człowiek w teatrze życia codziennego / Goffman, Erving. 2008
 
GOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
748   2001700362298 G.40718 Idee i materia : myśl, gospodarka, społeczeństwo / Godelier, Maurice. 2012
 
GAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
749   2001700287751 G.29411 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
750   2001700287850 G.29412 Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. 2007
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
751   2001700151977 G.11266 Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et. al.]. 1998
752   2001700151991 G.16904 Encyklopedia socjologii. T. 3, O - R / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 2000
753   2001700151984 G.14599 Encyklopedia socjologii. T. 2, K - N / [kom. red. Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk. Henryk Domański et al.]. 1999
754   2001700268644 G.27431 Encyklopedia socjologii. T. 4, S - Ż / [red. nauk. Kazimierz W. Frieske et al.]. 2002
755   2001700268637 G.27432 Encyklopedia socjologii. [T. 5], Suplement / [red. nauk. Hieronim Kubiak et al.]. 2005
 
FID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
756   2001700337364 G.37941 Women, communism, and industrialization in postwar Poland / Fidelis, Malgorzata. 2010
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
757   2001700309576 G.35136 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
758   2001700309583 G.35137 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
759   2001700309590 G.35138 Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności : perspektywa biograficzna / Łukowski, Wojciech. 2008
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
760   2002100020207 W.2020 Socjologia : zagadnienia podstawowe / Łucewicz, Jacenta. 2000
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
761   2001700134390 G.18320 Leksykon polityki społecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej UW. 2001
 
KWE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
762   2001700169552 G.12133 Kwestie społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak. 1998
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
763   2002100094055 W.9405 Elementy metod i technik badań socjologicznych / Gruszczyński, Leszek A.. 2002
764   2001700150826 G.14417 Kwestionariusze w socjologii : badania narzędzi do badań surveyowych / Gruszczyński, Leszek A.. 1999
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
765   2001700169545 G.17181 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
766   2002100043718 W.4371 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława. 2000
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
767   2001700219721 G.33501 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
768   2001700219738 G.33502 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
769   2001700219745 G.33503 Zaufanie / Hardin, Russell. 2009
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
770   2000100195413 K.19541 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
771   2000200445104 G.44510 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
772   2000200445111 G.44511 Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Kaczkowska-Serafińska, Magdalena. 2013
773   2001700309514 G.35130 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
774   2001700309521 G.35131 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
775   2001700309538 G.35132 Jaka pomoc i dla kogo? : wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności / Kaczan, Radosław. 2008
776   2001700309545 G.35133 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
777   2001700309552 G.35134 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
778   2001700309569 G.35135 Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy / Kaczan, Radosław. 2008
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
779   2001700169569 G.19759 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz. 2002
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
780   2001700369686 G.41469 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
781   2001700369693 G.41470 Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Kuklińska, Katarzyna Lidia.. 2012
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
782   2001700202808 G.31830 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2008
783   2002100022379 W.2237 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa. 2005
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
784   2001700150840 G.12045 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
785   2002100017603 W.1760 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek. 1997
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
786   2001700364360 G.41253 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych : praca zbiorowa / pod red. Celiny M. Olszak i Ewy Ziemby. 2010
787   2002100016002 W.1600 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
788   2002100016019 W.1601 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna. 2010
 
KAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
789   2002100043497 W.4349 Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Kaźmierczak, Tomasz. 2006
790   2001700169446 G.8831 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1996
791   2002100043565 W.4356 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz. 1998
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
792   2000100202135 K.20213 Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku / Kozyrska, Antonina. 2014
793   2001700150857 G.17459 Socjologia grupy / Kozak, Stanisław. 2000
794   2002100025240 W.2524 Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2000
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
795   2001700291857 G.29801 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
796   2001700291864 G.29802 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi. 2004
 
KŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
797   2001700304472 G.34630 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
798   2001700304489 G.34631 Socjologia kultury / Kłoskowska, Antonina. 2007
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
799   2001700356563 G.40079 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
800   2001700356570 G.40080 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
801   2001700356587 G.40081 Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński. 2011
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
802   2001700371306 G.41448 Młode pokolenie : problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń.. 2012
803   2001700323152 G.36495 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
804   2001700323169 G.36496 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
805   2001700323176 G.36497 Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. 2010
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
806   2001700368191 G.41307 Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Mitnick, Kevin D.. 2003
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
807   2001700228495 G.34343 Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2008
 
NIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
808   2001700219394 G.33468 Edukacja regionalna i międzykulturowa / Nikitorowicz, Jerzy. 2009
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
809   2001700152059 G.9948 Słownik socjologiczny / Olechnicki, Krzysztof. 1997
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
810   2001700320137 G.36193 Ludność świata : powinność i kapitał / Ochocki, Andrzej. 2010
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
811   2002100028098 W.2809 Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym : rola organizacji pozarządowych / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2009
812   2001700349404 G.39360 Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. 2010
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
813   2001700151953 G.19062 Słownik pojęć socjologicznych / Pacholski, Maksymilian. 2001
814   2001700151960 G.5457 Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Pacholski, Maksymilian. 1994
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
815   2002100099609 W.9960 Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. 2006
816   2001700319636 G.36150 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
817   2001700319643 G.36151 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
818   2001700319650 G.36152 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
819   2001700319667 G.36153 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
820   2001700319674 G.36154 Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. 2010
821   2002100064072 W.6407 Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 / pod red. Marii Cieślak ; [aut. rozdz. Maria Cieślak et al.]. 1999
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
822   2000100191712 K.19171 Barometr Mazowsza : przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży / Grochowski, Mirosław. 2013
823   2002100089389 W.8938 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna. 2011
824   2002100089396 W.8939 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna. 2011
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
825   2000200455615 G.45561 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
826   2000200455622 G.45562 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
827   2000200455639 G.45563 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
828   2000200455646 G.45564 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
829   2000200455653 G.45565 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
830   2000200455660 G.45566 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
831   2000200455677 G.45567 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
832   2000200455684 G.45568 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
833   2000200455691 G.45569 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
834   2000200455707 G.45570 Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska ; [aut. Janina Jóźwiak et al.]. 2013
835   2000100191736 K.19173 Rynek pracy województwa mazowieckiego : analiza przestrzenna / [zespół aut. Tomasz Komornicki et al.]. 2013
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
836   2000100191743 K.19174 Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; [aut. Barbara Szulczewska et al.]. 2013
 
WEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
837   2001700151038 G.19755 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
838   2002100018471 W.1847 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max. 2002
 
ZNA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
839   2001700304359 G.34618 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian. 2008
840   2000200503378 G.50337 Relacje społeczne i role społeczne : niedokończona socjologia systematyczna / Znaniecki, Florian. 2011
841   2000200520641 G.52064 Relacje społeczne i role społeczne : niedokończona socjologia systematyczna / Znaniecki, Florian. 2011
 
SIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
842   2001700304427 G.34625 Socjologia / Simmel, Georg. 2005
 
SYG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
843   2001700330211 G.37223 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
844   2001700330228 G.37224 Zdrowie publiczne / Sygit, Marian. 2010
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
845   2001700370873 G.41578 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
846   2001700370880 G.41579 Społeczne tworzenie seksualności / Seidman, Steven. 2012
 
ZIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
847   2001700153940 G.12852 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
848   2001700025766 G.12854 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
849   2001700025773 G.12856 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
850   2001700025780 G.12858 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
851   2001700052458 G.12861 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
852   2001700025797 G.12862 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
853   2001700025803 G.12863 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
854   2001700025810 G.12865 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
855   2001700025841 G.12868 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
856   2001700025858 G.12869 Zarys metodologii badań społecznych : (z wykładów dla studentów pedagogiki) / Zimny, Zygmunt M. 1999
 
ŻYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
857   2000200463979 G.46397 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
858   2000200463986 G.46398 Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 2016
859   2000200439134 G.43913 Życie społeczne Polaków na Wschodzie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Adam Bobryk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Oddział w Siedlcach. 2007
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
860   2000200439738 G.43973 Dyktatura gender / Benedykt XVI [et al.] ; [koncepcja, wybór i oprac. graf. Leszek Sosnowski]. 2014
 
ALD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
861   2002100001824 W.182 Konsumpcja / Aldridge, Alan. 2006
 
RZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
862   2000200425687 G.42568 Rzeszów w liczbach = Rzeszów in figures / [koncepcja i oprac.: Marek Cierpiał-Wolan, Tadeusz Ferenc, Jerzy Posłuszny] ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl- Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 2012
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
863   2000200465973 G.46597 Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Wieńczysława Gierańczyka. 2016
864   2000200441373 G.44137 Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. 2014
865   2000200466703 G.46670 Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Stawiarska, Patrycja. 2016
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
866   2000200440864 G.44086 Jakość życia a zrównoważony rozwój / pod red. Zofia Rusnak, Beata Zmyślona. 2013
867   2002100026490 W.2649 Jakość życia mieszkańców regionu Dolnego Śląska - aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej : raport końcowy z badań / [red. Katarzyna Blicharska] ; Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ; Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2012
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
868   2002100014237 W.1423 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / pod red. Leszka Gołdyki ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Instytut Socjologii. 1999
 
QUA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
869   2000200442578 G.44257 Quality of life and sustainable development / ed. by Zofia Rusnak, Katarzyna Ostasiewicz. 2013
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
870   2002100014923 W.1492 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
871   2002100014930 W.1493 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
872   2002100014947 W.1494 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef. 2009
 
FRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
873   2002100017092 W.1709 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
874   2002100017108 W.1710 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna. 1998
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
875   2002100017962 W.1796 W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich / pod red. Tomasza Kaźmierczaka ; Instytut Spraw Publicznych. 2008
 
LOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
876   2002100018129 W.1812 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
877   2002100045934 W.4593 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff. 2000
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
878   2000100198940 K.19894 Jak w witrażach : Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie / Borowik, Irena. 2013
879   2002100018068 W.1806 Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Borecka-Biernat, Danuta. 2000
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
880   2002100018211 W.1821 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
881   2002100059412 W.5941 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
882   2002100059429 W.5942 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
883   2002100059436 W.5943 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku / red. nauk. Ireneusz Krzemiński. 2006
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
884   2002100018709 W.1870 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
885   2002100019317 W.1931 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna. 2000
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
886   2002100045866 W.4586 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold. 2008
887   2002100045873 W.4587 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa. 1996
888   2002100020580 W.2058 Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. 2006
889   2002100020863 W.2086 Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
890   2002100045859 W.4585 Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. 2010
 
TAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
891   2000100204573 K.20457 Zawód dziennikarza w Polsce : między misją a posłannictwem / Taczkowska-Olszewska, Joanna. 2012
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
892   2000200463856 G.46385 Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Potasińska, Anna. 2014
893   2002100020849 W.2084 Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 2006
894   2002100094765 W.9476 Socjologia polityki / Potulski, Jakub. 2008
 
TIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
895   2001700304595 G.34642 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
896   2002100022300 W.2230 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
897   2002100091597 W.9159 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen. 2006
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
898   2002100022515 W.2251 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
899   2002100022522 W.2252 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
900   2002100022539 W.2253 Zadania społeczne / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. poszcz. rozdz. Krystyna Gilga et al.] 2002
 
UBÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
901   2002100022751 W.2275 Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. 2010
902   2001700268545 G.27448 Ubóstwo i wykluczenie społeczne : badania, metody, wyniki / red. nauk. Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 2005
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
903   2002100023031 W.2303 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
904   2002100023048 W.2304 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. 2003
905   2000200471547 G.47154 Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce / Organiściak-Krzykowska, Anna. 2013
 
SPÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
906   2002100023222 W.2322 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
907   2002100023239 W.2323 Spójność społeczna Dolnego Śląska / pod red. Zdzisława Pisza ; [aut. rozdz. Dariusz Biskup et al.]. 2008
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
908   2002100024922 W.2492 Władza : nowa analiza społeczna / Russell, Bertrand. 2001
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
909   2002100105850 W.10585 Socjologia prawa : zarys wykładu / Pieniążek, Antoni. 2021
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
910   2000200542131 G.54213 Homo Ludens kultury współczesnej / Strzelecki, Ryszard. 2019
911   2002100025233 W.2523 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
912   2002100044227 W.4422 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic. 1998
 
ZDR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
913   2001700319681 G.36155 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
914   2001700319698 G.36156 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
915   2001700319704 G.36157 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
916   2002100089488 W.8948 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław. 2004
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
917   2002100026513 W.2651 Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska : raport końcowy / wykonawca Public Profits. 2013
918   2002100026537 W.2653 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
919   2002100026544 W.2654 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy / [aut. rap. i oprac. oraz członkowie zesp. bad. Justyna Siekierczak et al.] ; Centrum Monitoringu Społeczneo i Kultury Obywatelskiej. 2012
 
OCE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
920   2002100026575 W.2657 Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku : raport końcowy / [aut. raportu Agnieszka Morysińska et al.]. 2012
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
921   2002100027305 W.2730 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
922   2002100046924 W.4692 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr. 2006
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
923   2002100027329 W.2732 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
924   2002100027336 W.2733 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. 2010
925   2000200449195 G.44919 Samotność idei? : Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie / pod red. Barbary Krauz-Mozer i Piotra Borowca. 2007
 
CNO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
926   2002100027510 W.2751 Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek. 2001
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
927   2002100028074 W.2807 Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku - przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola / red. nauk. Robert Geisler, Beata Pawlica, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 2004
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
928   2002100028463 W.2846 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
929   2002100031289 W.3128 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir. 2008
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
930   2002100028838 W.2883 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
931   2002100028845 W.2884 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. 2009
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
932   2002100028753 W.2875 Obywatelska polityka społeczna / Grewiński, Mirosław. 2007
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
933   2002100029118 W.2911 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
934   2002100029125 W.2912 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław. 2003
935   2002100029132 W.2913 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
936   2002100029149 W.2914 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław. 2003
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
937   2000200447825 G.44782 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
938   2000200447849 G.44784 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
939   2000200447856 G.44785 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
940   2000200447832 G.44783 Demografia / Stokowski, Franciszek 2015
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
941   2002100095397 W.9539 Bezpieczeństwo socjalne : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz. 2003
942   2000200448266 G.44826 Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 2013
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
943   2000200448389 G.44838 Working time : trends and prospects in the new economy / ed. by Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
944   2000200448396 G.44839 Czynnik czasu w nowej gospodarce : w jakim kierunku zmierzamy? / red. nauk. Helena Strzemińska, Marek Bednarski. 2014
 
CAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
945   2000100200728 K.20072 Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Cabalski, Marian. 2014
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
946   2000100202289 K.20228 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. 2013
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
947   2000100202074 K.20207 Poradnictwo wolontariackie / Piasecka, Agnieszka. 2014
 
BUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
948   2000200449706 G.44970 Społeczeństwo, polityka i ekonomia : Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945) / Buszman-Witańska, Maria. 2014
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
949   2000200463436 G.46343 Poradnik dla kobiet / [oprac. Ewelina Owczarek]. 2010
950   2000200449690 G.44969 Porządkowanie wolności : 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) / red. nauk. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe. 2014
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
951   2002100101456 W.10145 Europejska polityka społeczna : implikacje dla Polski / Anioł, Włodzimierz. 2003
952   2000200449850 G.44985 Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Anioł, Włodzimierz. 1992
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
953   2002100033849 W.3384 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
954   2002100033856 W.3385 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
955   2002100033863 W.3386 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
956   2002100033870 W.3387 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
957   2002100033887 W.3388 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
958   2002100033894 W.3389 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
959   2002100033900 W.3390 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
960   2002100033917 W.3391 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
961   2002100033924 W.3392 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
962   2002100033931 W.3393 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz. 2006
 
SZL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
963   2001700348209 G.39240 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
964   2001700348216 G.39241 Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Szlendak, Tomasz. 2010
 
WOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
965   2002100043541 W.4354 Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac.: Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. 1998
 
SKI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
966   2002100043534 W.4353 Wprowadzenie do pracy socjalnej / Skidmore, Rex Austin. 1998
 
WÓD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
967   2002100043503 W.4350 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
968   2002100043510 W.4351 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
969   2002100043527 W.4352 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera. 1998
 
MIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
970   2000200456704 G.45670 Rodziny z wyboru w Polsce : życie rodzinne osób nieheteroseksualnych / Mizielińska, Joanna. 2014
 
W ST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
971   2002100045231 W.4523 W stronę aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy. 2003
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
972   2000200460633 G.46063 Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata. 2016
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
973   2002100014220 W.1422 Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. 2009
 
WAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
974   2000200462149 G.46214 Socjologia : społeczne uwarunkowania indywidualnej aktywności / Waszkiewicz, Jan. 2004
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
975   2002100056558 W.5655 Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jarco, Jerzy. 2000
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
976   2002100056824 W.5682 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter F.. 1999
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
977   2002100056718 W.5671 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
978   2002100060029 W.6002 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz. 2010
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
979   2002100056657 W.5665 Metodyka działania w pracy socjalnej / Robertis, Cristina de. 1998
 
NOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
980   2002100056671 W.5667 Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Nocuń, Aleksander. 1998
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
981   2002100056695 W.5669 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Garvin, Charles D.. 1998
982   2002100056701 W.5670 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Garvin, Charles D.. 1998
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
983   2002100057333 W.5733 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 1/20/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
984   2002100057340 W.5734 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 2/21/2014 / red. nacz. Magdalena Sitek. 2014
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
985   2002100057784 W.5778 Infrastruktura społeczna w okresie transformacji / Kubów, Adam. 1996
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
986   2002100058903 W.5890 Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Stępień, Jerzy. 2000
 
BRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
987   2002100059405 W.5940 Płeć / Bradley, Harriet. 2008
 
GEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
988   2002100060883 W.6088 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
989   2002100060890 W.6089 Geje i lesbijki : życie i kultura / pod red. Roberta Aldricha ; tł. Piotr Nowakowski. 2009
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
990   2002100061095 W.6109 Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Michoń, Piotr. 2008
991   2002100103931 W.10393 Wybrane zagadnienia z patologii społecznej : studium z zakresu teorii socjologii / Michalczyk, Tadeusz. 1995
 
ELK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
992   2002100089785 W.8978 The child and society : the process of socialization / Elkin, Frederick. 1984
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
993   2000200464006 G.46400 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
994   2000200463993 G.46399 Prawa i obowiązki bezrobotnych : informator / Kalinowska, Iwona. 2016
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
995   2002100100961 W.10096 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław. 2008
996   2002100077201 W.7720 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz. 2018
997   2002100063839 W.6383 Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów - badania dla Polski / Urbaniak, Bogusława. 2011
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
998   2000200472575 G.47257 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
999   2000200472568 G.47256 Instrumenty polityki społecznej / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. 2016
 
WYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1000   2002100072534 W.7253 Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing : trajektorie więzi rodziny współczesnej = the trajectories of the bonds of the contemporary family. T. 11 (1.2015) / pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej, Kamili Gandeckiej. 2015
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1001   2002100073258 W.7325 Wpływ dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej na kulturę obywatelską i życie codzienne Dolnoślązaków : raport końcowy / Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Dolny Śląsk Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2014
 
CYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1002   2000200481034 G.48103 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
1003   2000200481027 G.48102 Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018
 
REN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1004   2001700219110 G.33429 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008
1005   2001700219103 G.33430 Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Renzetti, Claire M.. 2008
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1006   2002100089273 W.8927 Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; [zesp. aut. Janusz Balicki, Andrzej Paweł Bieś, Dariusz Dańkowski, Jerzy Koperek, Jarosław Koral, Miłowit Kuniński, Ryszard Legutko, Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Mądel, Stanisław Obirek, Czesław Porębski, Stanisław Pyszka, Henryk Skorowski, Remigiusz Sobański, Bogdan Szlachta]. 2004
 
POA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1007   2002100089747 W.8974 Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje / oprac. nauk. Krystyna Iglicka ; red. Krystyna Iglicka, Marek Ryszard Przystolik. 2010
 
ANG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1008   2000200488378 G.48837 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
1009   2000200488392 G.48839 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
1010   2000200488385 G.48838 Badania etnograficzne i obserwacyjne / Angrosino, Michael. 2010
 
PŁE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1011   2002100092099 W.9209 Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. 2009
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1012   2001700224015 G.34519 Analiza systemów-światów : wprowadzenie / Wallerstein, Immanuel. 2007
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1013   2001700183572 G.28646 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1014   2001700183589 G.28647 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1015   2001700183596 G.28648 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1016   2001700183602 G.28649 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1017   2001700183510 G.28650 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1018   2001700183527 G.28651 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1019   2001700183534 G.28652 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1020   2001700183541 G.28653 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1021   2001700183558 G.28654 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
1022   2001700183503 G.28655 Socjologia ogólna / Bolesta-Kukułka, Krystyna. 2003
 
ORS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1023   2000200502982 G.50298 Arytmetyka codzienności : antropologiczna analiza rachunków domowych / Orszulak-Dudkowska, Katarzyna. 2019
1024   2000200502975 G.50297 Arytmetyka codzienności : antropologiczna analiza rachunków domowych / Orszulak-Dudkowska, Katarzyna. 2019
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1025   2002100095083 W.9508 Korupcja jako problem społeczny / Makowski, Grzegorz. 2008
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1026   2000200516361 G.51636 Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Giedrojć, Marzenna. 2020
 
KSZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1027   2000200516552 G.51655 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce / aut. Ewa Bacia, Anna Michalina Gieniusz, Grzegorz Makowski, Filip Pazderski, Piotr Stronkowski, Bartłomiej Walczak ; red. merytoryczna Ewa Bacia. 2015
 
NAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1028   2001700368788 G.41368 Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania / Nagel, Katarzyna. 2010
 
OSO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1029   2002100097100 W.9710 Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji / pod red. Biruty Skrętowicz i Marty Komorskiej. 2008
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1030   2002100097667 W.9766 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata. 2007
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1031   2002100097933 W.9793 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk. 2000
1032   2002100100718 W.10071 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk. 2000
1033   2002100107816 W.10781 Socjologia pracy / Januszek, Henryk. 2000
 
CHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1034   2002100098053 W.9805 Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Chlebio-Abed, Dorota. 2000
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1035   2002100098138 W.9813 Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Sarzyńska-Mazurek, Ewa. 2009
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1036   2002100098336 W.9833 Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Kołaczek, Bożena. 2010
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1037   2002100098848 W.9884 Hasło: feminizm / Gajewska, Agnieszka. 2008
 
PAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1038   2002100098947 W.9894 Rasizm a kultura popularna / Pankowski, Rafał. 2006
 
ING
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1039   2002100099081 W.9908 Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie / Inglehart, Ronald. 2009
 
SEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1040   2002100100046 W.10004 Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. 2005
 
DWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1041   2002100100664 W.10066 Dwa oblicza socjotechniki : praca zbiorowa / pod red. Piotra Pawełczyka. 2006
 
ŻUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1042   2002100100565 W.10056 Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Żuraw, Hanna. 2008
 
OSS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1043   2002100100763 W.10076 Dzieła. T. 3, Z zagadnień psychologii społecznej / Ossowski, Stanisław. 1967
1044   2002100100770 W.10077 Dzieła. T. 4, O nauce / Ossowski, Stanisław. 1967
1045   2002100100787 W.10078 Dzieła. T. 5, Z zagadnień struktury społecznej / Ossowski, Stanisław. 1968
 
IŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1046   2002100101418 W.10141 Liderzy i działacze o idei trzeciego sektora w Polsce / Iłowiecka-Tańska, Ilona. 2011
 
THO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1047   2002100101463 W.10146 Praktyczna nauka pracy socjalnej / Thompson, Neil. 1999
 
ABR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1048   2000200533504 G.53350 Sieci społecznościowe w gospodarce elektronicznej : teoria i praktyka / Abramek, Edyta. 2021
 
OLS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1049   2002100101852 W.10185 Zarys antropologii kulturowej / Olszewska-Dyoniziak, Barbara. 2000
 
DŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1050   2000200535836 G.53583 Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie / Długosz, Piotr. 2021
 
BIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1051   2000200536017 G.53601 Usługi społeczne na poziomie lokalnym : funkcje, zasady, finansowanie / Bitner, Michał. 2020
1052   2000200536000 G.53600 Usługi społeczne na poziomie lokalnym : funkcje, zasady, finansowanie / Bitner, Michał. 2020
1053   2000200535997 G.53599 Usługi społeczne na poziomie lokalnym : funkcje, zasady, finansowanie / Bitner, Michał. 2020
 
SWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1054   2000200536772 G.53677 Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia : analiza porównawcza / Swadźba, Urszula. 2021
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1055   2002100103603 W.10360 Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce / Klimowicz, Monika. 2009
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1056   2002100103542 W.10354 Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. 2008
 
WĘG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1057   2002100104037 W.10403 Patologia społeczna : materiały do studiowania / Węgrzyn, Grzegorz. 1995
 
PIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1058   2000200541646 G.54164 Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw : od zakładu karnego do życia na wolności / Pindel, Edyta. 2019
 
MOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1059   2000200542124 G.54212 Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych / Molesztak, Aldona. 2019
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1060   2000200542254 G.54225 Generacja NEET : obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy / Krause, Ewa. 2019
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1061   2000200542216 G.54221 Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne / red. nauk. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. 2020
 
ZJA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1062   2000200542094 G.54209 Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku / red. Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich. 2019
 
FLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1063   2000200543121 G.54312 Kryzys przychodzi nagle : długotrwałe a gwałtowne bezrobocie / Flaszyńska, Ewa. 2021
 
WID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1064   2000200543466 G.54346 Feministki muzułmańskie na Zachodzie / Widy-Behiesse, Marta. 2021
 
WOY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1065   2000200546955 G.54695 Niepełnosprawność intelektualna i praca : gra w/o emancypację / Woynarowska, Agnieszka. 2020
 
ZWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1066   2002100105997 W.10599 Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Zwarthoed, Danielle. 2012
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1067   2000200549697 G.54969 Kobieta : przestrzeń konfliktów, pole walk : szkice z antropologii politycznej / Kuźma, Inga. 2021
 
OBS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1068   2000200549765 G.54976 Obszary aktywności kobiet : wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Anny Pięty-Szwary. 2017
1069   2000200549758 G.54975 Obszary aktywności kobiet : wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Anny Pięty-Szwary. 2017
 
BUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1070   2000200549864 G.54986 Socjologia : pytania podstawowe / Bukraba-Rylska, Izabella. 2021
1071   2000200549857 G.54985 Socjologia : pytania podstawowe / Bukraba-Rylska, Izabella. 2021
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1072   2000200550655 G.55065 Kobiety uzależnione od alkoholu - w gąszczu ról i oczekiwań społecznych : studium pedagogiczne / Zaworska-Nikoniuk, Dorota. 2020
 
JAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1073   2000200551546 G.55154 Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) : działania ankieterskie w call centers / Jabłoński, Wojciech. 2016
 
SZO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor/Redaktor Rok
1074   2000200553243 G.55324 Postpandemiczne miasta : zagrożenia i szanse / Szołtysek, Jacek. 2021