KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Adaptacja lokalu przy ul. Elektrycznej 2 w Warszawie na showroom / . Znalezione 12

Rezultaty od 1 do 12 z 12

  Egz.
Dost./Ogl.

Edukacja jutra = Education of Tommorrow = Bildung von morgen : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. . / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Julian Jonkisz, Sylwia Toczek-Werner.
Wrocław : Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007.

Miejsce: MA WY Książka
1/1

Edukacja jutra = Education of Tommorrow = Bildung von morgen : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T.2. / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik.
Wrocław : Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007.

Miejsce: MA WY Książka
1/1

Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk].
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2006.

Miejsce: MA Książka
1/1

Innowacja-edukacja-rozwój regionalny = Innovation-education-regional development / pod red. Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej.
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998.

Miejsce: MA Książka
1/1

Podręczny polsko-angielski słownik handlu zagranicznego = Handy Polish-English Foreign Trade Dictionary / Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec.
Kraków : DR LEX, 2004.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) / z komentarzem Jerzego Godlewskiego.
Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2007.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej / Monika Paradowska.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

Miejsce: WY Książka
1/1

Słownik maxi polsko-niemiecki niemiecko-polski / oprac. Stanisław Walewski ; pod red. Zespołu Redakcyjnego Langenscheidta.
Berlin : Langenscheidt, cop.2002

Miejsce: CZY Książka
0/1

Słownik polsko-francuski francusko-polski z gramatyką / [słownik autorstwa Mirosławy Słobodskiej].
Warszawa : Oficyna Wydaw. Delta W-Z, cop.2005.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Słownik polsko-rosyjski / pod red. I.H. Dworeckiego. Wyd. polskie, przedrukowane z matryc trzeciego poprawionego i uzupełnionego wydania rosyjskiego - Moskwa 1948.
Warszawa : Spółdzielnia Wydaw. "Współpraca", 1949.

Miejsce: WY Książka
1/1

Słownik transportowy niemiecko-polski / Andrzej Witkowski.
Warszawa : Polskie Wydaw. Transportowe, [1996].

Miejsce: CZY WY Książka
1/2

Słownik transportowy polsko-niemiecki / Andrzej Witkowski.
Warszawa : Polskie Wydaw. Transportowe, [1996].

Miejsce: CZY WY Książka
1/2
   

Rezultaty od 1 do 12 z 12

Spróbuj innego zapytania używając