KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Firlit, Jarosław Dariusz. . Znalezione 138

1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 138

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa / praca zbiorowa pod red. nauk. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Badania operacyjne w planowaniu projektów / pod red. Tadeusza Trzaskalika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Ceny transportu miejskiego w Europie : praca zbiorowa / pod red. Roberta Tomanka.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: MAG WY Książka
3/3

Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń ; [aut. rozdz. Artur Świerczek et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: CZY WY WYP Książka
8/9

Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia / praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: CZYT Książka
0/1

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa / praca zbiorowa pod red. Józefa Biolika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty, metody, zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity / [komitet redakcyjny Halina Henzel et. al].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku / praca zbiorowa pod red. Andrzeja S. Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie / Tomasz Wachowicz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Efektywność transportu w teorii i w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Miejsce: WY Książka
1/1

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka / praca zbiorowa pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: WY Książka
4/4

Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T. 2 / praca zbiorowa pod red. Krystyny Znanieckiej i Tomasza Zielińskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T. 1 / praca zbiorowa pod red. Krystyny Znanieckiej i Tomasza Zielińskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych : diagnoza uwarunkowań i zależności / Adam Samborski.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: CZYT Książka
0/1

Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych / [kom. red. Halina Henzel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: MAG Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 138

Spróbuj innego zapytania używając