KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Adamczak, Ireneusz. . Znalezione 41

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 41

  Egz.
Dost./Ogl.

5 - języczny podręczny słownik ekonomiki przemysłu / oprac. Juliusz Benisławski ; Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu.
Warszawa : Polskie Wydaw. Gospodarcze, 1959.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Business English : angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii handlowej / oprac. Rudolf H. Nocoń.
Warszawa : PWSZ, 1959.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Elementy filozofii Newtona / Voltaire.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Elementy filozofii. T. 1 / Tomasz Hobbes.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Elementy filozofii. T. 2 / Tomasz Hobbes.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Fundamenty mostów / Marian Pierożyński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1958.

Miejsce: WY Książka
1/1

Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1 / Bolesław Limanowski. Wyd. 4
Warszawa : Książka i Wiedza, 1957.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2 / Bolesław Limanowski. Wyd. 4
Warszawa : Książka i Wiedza, 1957.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : zbiór tekstów / oprac. Janina Zakrzewska i Andrzej Gwiżdż ; przedm. Kazimierz Biskupski.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1952.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Logika popularna : przystępny zarys logiki zadań / Andrzej Grzegorczyk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1955.

Miejsce: CZYT Książka
0/1

Maszyna i człowiek : problem człowieka w cywilizacji maszynowej / Georges Friedmann.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1960.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 2, Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII-XVII w. / Alistair Cameron Crombie.
Warszawa : PAX, 1960.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 1, Nauka w średniowieczu w okresie V-XIII w. / Alistair Cameron Crombie.
Warszawa : PAX, 1960.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Nauka w dziejach / J. D. Bernal.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique Wyd. 161
Paris : Libraire Larousse, 1952.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 2 / Gottfried Wilhelm Leibniz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / Gottfried Wilhelm Leibniz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / John Maynard Keynes.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Miejsce: MAG Książka
2/2

Pisma filozoficzne. T. 1 / Jan Śniadecki ; oprac. red. Danuta Petsch.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958.

Miejsce: MAG Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 41

Spróbuj innego zapytania używając