KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Adamczak, Ireneusz. . Znalezione 108

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 108

  Egz.
Dost./Ogl.

Algebra liniowa z komputerem / praca pod red. Donaty Kopańskiej-Bródki.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna / Aleksander Lipski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia / pod red. Tadeusza Trzaskalika.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WY Książka
1/1

Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Nizielskiej.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Changing paradigm for inventory management in a supply chain context / ed. by Danuta Kisperska-Moroń.
Katowice : Publisher of the University of Economics, 2011.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ekonomia jako obszar badań naukowych : trendy, perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Kos.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Marii Balcerowicz-Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym / Aleksandra Szewieczek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy / Izabela Ostoj.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka : standaryzacja zarządzania ryzykiem / Sylwia Bożek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury / Halina Zadora.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Global business : towards new paradigm in time crisis / ed. by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz.
Katowice : Publishing House of the University of Economics, 2014.

Miejsce: WY Książka
1/1

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego - studium ekonometryczno-statystyczne / Krystyna Melich-Iwanek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5 / [red. nauk. Tadeusz Trzaskalik ; aut. Jarosław Iwanek et al.]. ++CD
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku / Arkadiusz Przybyłka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych / Monika Hadaś-Dyduch.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 108

Spróbuj innego zapytania używając