KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 147

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 115 do 133 z 147

  Egz.
Dost./Ogl.

Wpływ Unii Europejskiej na dynamikę rozwoju Polski / [Dokument elektroniczny] Mikołaj Aleksander Markowicz ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ wybranych patologii społecznych na bezpieczeństwo publiczne w Polsce, na podstawie miasta Warszawa / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Parda ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ zagrożeń XXI wieku na planowanie kryzysowe / [Dokument elektroniczny] Jarosław Banaszewski ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ zarządzania managerami na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Weronika Kędziora ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne oblicze terroryzmu / [Dokument elektroniczny] Wioleta Polkowska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne : [Dokument elektroniczny] metody przeciwdziałania i zwalczania / Marcel Sienkiewicz ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współpraca Policji z administracją samorządową : [Dokument elektroniczny] strażą gminną/miejską / Andrzej Lis ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wykorzystanie seksualne małoletniego : [Dokument elektroniczny] Specyfika przesłuchania pokrzywdzonego / Dominika Stefania Niemyjska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania policji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną / [Dokument elektroniczny] Łukasz Dykty ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania policji w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości nieletnich / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Załęcka ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Milena Żukowska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Karolina Gągolewska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadłużenie się państwa oraz społeczeństwa - zagrożenie bezpieczeństwa publicznego Polski w XXI w. / [Dokument elektroniczny] Michalina Grudzicka ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku spowodowane konfliktami lokalnymi / [Dokument elektroniczny] Patryk Okoń ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa wynikające z wahań cen surowców strategicznych oraz kursu walut / [Dokument elektroniczny] Piotr Kacprzak ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego spowodowane uzależnieniami i patologiami / [Dokument elektroniczny] Nina Lipińska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego wynikające z patologii i uzależnień wśród młodzieży / [Dokument elektroniczny] Karolina Szprengiel ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego związane z uzależnieniami od środków psychotropowych / [Dokument elektroniczny] Klaudia Filipiak ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia cyberterrorystyczne Unii Europejskiej i Polski / [Dokument elektroniczny] Maciej Kierlanczyk ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 115 do 133 z 147

Spróbuj innego zapytania używając