START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 80

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 80

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce wobec polityki transportowej Unii Europejskiej / Janusz Ługowski ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka handlu zagranicznego Polski w ostatnim dziesięcioleciu / Mateusz Piątkowski ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka rozwoju regionalnego jako istotny element rozwoju gospodarczego państwa / Izabela Tadzik ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polska i Ukraina jako podmioty międzynarodowych stosunków energetycznych / Agnieszka Mondrzejewska ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polsko - rosyjskie stosunki gospodarcze / Piotr Gosk ; Dorota Niedziółka.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w ramach tria / Małgorzata Karpińska ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Problem bezrobocia wśród młodzieży krajów wysoko rozwiniętych Unii Europejskiej w XXI wieku / Artur Modliński ; Dorota Niedziółka.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Problem klęsk żywiołowych w krajach Trzeciego Świata / Paweł Strzeszewski ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Problemy demograficzne państw europejskich / Justyna Kaszuba ; Dorota Niedziółka.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Proces globalizacji i jego wpływ na współczesny rynek pracy / Jakub Dąbrowski ; Dorota Niedziółka.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przedsiębiorstwa międzynarodowe a ich wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Marcin Kietliński ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przyczyny i konsekwencje migracji Wietnamczyków do Polski / Tomasz Anh La Duc ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przyczyny i konsekwencje przeludnienia świata / Dorota Zając ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przyczyny i skutki kryzysu naftowego lat 70. XX wieku / Krzysztof Górka ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przyszłość rynku ropy naftowej / Patryk Konstanty Prasał ; Dorota Niedziółka.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Regionalizacja rynków energii / Dorota Niedziółka.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011.

Książka 2/2 MA WY

Regionalizm we współczesnym świecie / Ewelina Góral ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Rola gazu ziemnego we współczesnym świecie / Łukasz Król ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Rola gazu ziemnego we współczesnym świecie / Katarzyna Koleśnik ; Dorota Niedziółka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1
 

Rezultaty od 39 do 57 z 80

Spróbuj innego zapytania używając