START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 81

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 81

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Partie polityczne w Europie Zachodniej / Stanaszek Marcin ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Podstawy ustroju i system partyjny Republiki Federalnej Niemiec / Krasowski Kajetan ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polityka integracyjna Polski w latach 1989-1994 / Pachecka Michał ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2006.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polityka wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 - 2008 / Kozłowska Beata ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2009.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2004 / Modzelewski Cezary ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2010.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska emigracja polityczna do Stanów Zjednoczonych w latach 1980-1989 / Mikułowski Adam ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2009.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska polityka zagraniczna w latach 1989-2004 / Bajgaczow Adam ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2007.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska służba celna po akcesji do Unii Europejskiej / Śnieguła Jarosław ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2008.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska w Międzynarodowym Funduszu Walutowym / Gromulska Magdalena ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska w ONZ / Wojda Aleksandra ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2006.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska w organizacjach międzynarodowych po II wojnie światowej / Kamont Arkadiusz ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska w organizacjach międzynarodowych: ONZ, MOP, WHO / Wojda Aleksandra ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2008.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polska w systemie bezpieczeństwa zbiorowego po przystąpieniu do Układu Schengen / Soboń Łukasz ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2010.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polski system polityczny w okresie transformacji gospodarczej / Dąbkowska Justyna ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2006.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Polskie partie polityczne w latach 1990-94 / Ratyńska Katarzyna ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Powstanie i działalność Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Łazarczyk Joanna ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2006.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Problem niemiecki w latach 1945-1949 / Zieliński Kamil ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2010.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Przyczyny powstania i przejawy totalitaryzmu / Kaflik Marcin ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2005.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Rada Bezpieczeństwa w strukturze Organizacji Narodów Zjednoczonych / Dębiński Piotr ; Szczerbiński Henryk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2006.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A
 

Rezultaty od 20 do 38 z 81

Spróbuj innego zapytania używając