KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 96

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 77 do 95 z 96

  Egz.
Dost./Ogl.

Środki trwałe w bilansie jednostki gospodarczej / [Dokument elektroniczny] Marta Bęza ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk i Krzysztofa Gawkowskiego ; Uczelnia Techniczno Handlowa im. H. Chodkowskiej.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Termin "kreatywna rachunkowośc" - dylematy poznawcze / Agnieszka Wikarczyk.. Nauki społeczne w dobie innowacji. 2019, s. 230-248

Miejsce: Artykuły
0/0

Ustalenie wyniku finansowego i jego podział / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

VAT i procedura jego rozliczania / [Dokument elektroniczny] Monika Dyoniziak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ kryzysu bankowego z lat 2007–2009 w USA na udzielanie kredytów hipotecznych w wybranych państwach UE / [Dokument elektroniczny] Maciej Gajda ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wycena majątku bankruta na przykładzie upadłości Amber Gold sp. z o.o. / [Dokument elektroniczny] Natalia Modrak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do porównania sytuacji finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w latach 2011-2013 / [Dokument elektroniczny] Agata Galus ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej Wawel S.A. na podstawie sprawozdań za lata 2010-2012 / [Dokument elektroniczny] Joanna Marta Szydlik ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wynagrodzenia i rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Sipak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Aneta Sokołowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenie jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Dorota Traczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynik finansowy a dochód jednostki Wawel S.A. / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Radzka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wynik rachunkowy a wynik podatkowy : zagadnienia praktyczne / Agnieszka Wikarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 1(42), s. 49-66 2080-8461

Miejsce: Artykuły
0/2

Wynik rachunkowy a wynik podatkowy : zagadnienia teoretyczne / Agnieszka Wikarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 2, s. 47-63 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Zarządzanie ryzykiem w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw (na przykładzie rachunkowości osłonowej) / Agnieszka Wikarczyk.. Zarządzanie ryzykiem w biznesie - inteligentne narzędzia. 2016, s. 108-124

Miejsce: Artykuły
0/0

Zasady sporządzania bilansu oraz rachunku zysku i strat jako elementów sprawozdania finansowego / [Dokument elektroniczny] Aneta Klusek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Zmiana ewidencji księgowej na przykładzie firmy X / [Dokument elektroniczny] Iwona Gumowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 77 do 95 z 96

Spróbuj innego zapytania używając