KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 96

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 96

  Egz.
Dost./Ogl.

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Grotek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie „X” / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Grotek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Edyta Boguta ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym / [Dokument elektroniczny] Justyna Krakowiak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunkowość i sprawozdawczość samorządowego zakładu budżetowego X w latach 2015-2017 / [Dokument elektroniczny] Ewelina Majak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunkowość krótkoterminowych aktywów finansowych / [Dokument elektroniczny] Mariola Jasik ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rachunkowość zarządcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem : [Dokument elektroniczny] na przykładzie rachunku kosztów działań / Magdalena Przygońska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów : [Dokument elektroniczny] ujęcie rachunkowe / Sara Brzegowy ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezerwy na świadczenia pracownicze w świetle MSR 19 i ustawy o rachunkowości : [Dokument elektroniczny] podobieństwa i różnice / Magda Steć ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezerwy w jednostkach gospodarczych / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Papis ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rezerwy w podmiotach gospodarczych - pojęcie, klasyfikacja, sposób tworzenia / Agnieszka Wikarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2018, nr 1, s. 87-102 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Rola budżetowania w rachunkowości zarządczej na podstawie przedsiębiorstwa Qumak S.A. / [Dokument elektroniczny] Ewa Okrasiak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rozliczenia wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w Polsce : [Dokument elektroniczny] ujęcie rachunkowe / Dorota Wasielewska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rozliczenie wynagrodzeń oraz wydatków pracowniczych poniesionych na rzecz jednostki gospodarczej / [Dokument elektroniczny] Konrad Ujazda ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Jaworska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Sprawozdanie finansowe jako główne źródło danych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa : [Dokument elektroniczny] na przykładzie Huge Idea Sp. z o.o. w 2016 r. / Sylwia Sarnecka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki pieniężne w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Monika Laskowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki pieniężne w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Magdalena Dobrzyńska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe i ich amortyzacja / [Dokument elektroniczny] Edyta Prasek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 96

Spróbuj innego zapytania używając