START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 97

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 97

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco w latach 2000-2007 / Rafał Piwowarczyk, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Rynek kart płatniczych w Polsce / Andrzej Izdebski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykładzie banku PKO BP S.A. w Ostródzie / Beata Zorant , prom. dr inż. Jan Maciejewski, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Zarządzania i Marketingu, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Sprawozdania finansowe w ocenie zdolności kredytowej na przykładzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych / Monika Iwanowska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Sprawozdanie finansowe w świetle standardów polskich i międzynarodowych / Magdalena Fiałek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych na przykładzie wybranych funduszy TFI PKO/CREDIT SUISSE / Adam Żentarzewski, prom. dr Alfred Musiał, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce i ich rozwój w latach 1999 - 2005 / Marek Gawrych.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce i jego rozwój w latach 1999-2007 / Marzena Piwowarczyk, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

System ubezpieczeń społecznych w Polsce i jego wyniki w latach 1999-2006 / Anna Chaberek, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, [2008].

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Sytuacja finansowa Banku Pekao S.A. w ramach sektora bankowego / Aleksandra Gmurek, prom. dr hab. prof. WSZiP Paweł Roman, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia komunikacyjne autocasco i ich rozwój w latach 2001-2006 / Tomasz Stryjewski, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym na przykładzie zakładu ubezpieczeń ING Nationale-Nederlanden / Wioletta Bargieł, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2007.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w Polsce w latach 2002 - 2006 / Agnieszka Pawlak, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2007.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia obowiązkowe budynków w gospodarstwach rolnych i ich rozwój w latach 2002-2006 / Przemysław Ciesielski.
Warszawa : 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia obowiązkowe budynków w gospodarstwach rolnych w latach 2001-2005 / Małgorzata Duplicka, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2007.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rolników w latach 2000-2007 / Małgorzata Duplicka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2009.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia społeczne w ramach III filaru / Ewa Złocka, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2007.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenia upraw czterech podstawowych zbóż na terenie gminy Joniec w latach 2004-2007 / Katarzyna Majka Pieniążkiewicz, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ubezpieczenie obowiązkowe budynków w gospodarstwach rolnych / Maria Rybicka, prom. dr Ryszard Nowak, rec. dr prof. WSZiP Stanisław Skrzypek.
Warszawa : WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Finansów i Rachunkowości, 2008.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1
 

Rezultaty od 58 do 76 z 97

Spróbuj innego zapytania używając