KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 123

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 123

  Egz.
Dost./Ogl.

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce – typowe błędy ewidencyjne MSP / [Dokument elektroniczny] Anna Budzyńska-Dunst ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Płynność finansowa jako wskaźnik kondycji finansowej na przykładzie BUDIMEX S.A. / [Dokument elektroniczny] Monika Drozdowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatek dochodowy od osób prawnych : [Dokument elektroniczny] ujęcie podatkowo-rachunkowe / Magdalena Matuszewska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych / [Dokument elektroniczny] Elwira Kawczyńska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatek od towarów i usług w Polsce : [Dokument elektroniczny] ujęcie prawno-rachunkowe / Dominika Kłos ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego : [Dokument elektroniczny] (na przykładzie Urzędu Gminy i Miasta Pułtusk) / Adrianna Zaręba ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Gut ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w małych przedsiębiorstwach / [Dokument elektroniczny] Anna Budzyńska-Dunst ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Pojęcie i rola rezerw na zobowiązania w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Śliwecka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Pojęcie i rola rezerw w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Julita Wójcik ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Pojęcie i rola rezerw w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Emilia Petrzak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Polityka rachunkowości jako podstawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Agnieszka Wikarczyk, Monika Szczerbak.. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane. 2022, s. 155-186

Miejsce: Artykuły
0/0

Porównawcza analiza rentowności przedsiębiorstw Audi S.A., BMW S.A. i Daimler S.A. na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2010-2013 / [Dokument elektroniczny] Vanessa Dohle ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Prosta spółka akcyjna nowa forma działalności gospodarczej w Polsce / Agnieszka Wikarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 3(48), s. 7-26 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Przydatność informacyjna rachunku zysków i strat w przedsiębiorstwie / [Dokument elektroniczny] Beata Przybysz ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Grotek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie „X” / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Grotek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Edyta Boguta ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym / [Dokument elektroniczny] Justyna Krakowiak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 123

Spróbuj innego zapytania używając