START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 101

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 101

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Indie jako centrum offshore outsourcingu we współczesnej gospodarce światowej / [Dokument elektroniczny] Piotr Marciniak ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Innowacyjność gospodarki USA w latach 2008 - 2012 / [Dokument elektroniczny] Tomasz Stasiak ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Innowacyjność Polski i Finlandii. Analiza porównawcza. / Paweł Dźwigała , Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów europejskich w latach 2004-2010 / Agnieszka Kazubska ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Radosław Wasilewski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw / Albert Walasek ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Internacjonalizacja korporacji transnarodowych. Aspekty strategiczne i ekonomiczne / Artur Mierzejewski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Konflikt izraelsko – arabski : Przyczyny, przebieg, skutki / Rafał Gołębiowski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Konsekwencje dla Polski wynikające z przystąpienia do strefy Schengen / Marcin Bodak ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych z 2007 roku i jego konsekwencje dla gospodarki światowej / Aleksandra Wojda ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Kryzys w strefie euro a przyszłość integracji europejskiej / Przemysław Żołnierski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Metody sterowania strumieniami przepływów logistycznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Marcin Szczudłowski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Chin / Arkadiusz Hendzel ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Federacji Rosyjskiej w latach 2006-2010 / Przemysław Olborski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Niemiec w latach 2006-2010 / Alan Filiczak ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Rosji w latach 2008-2010 / Martyna Waszczak ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Finlandii w latach 2008-2010 : Analiza porównawcza / Antonina Słobodzian ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Miejsce Białorusi w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa / Aneta Szeląg ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku / Krzysztof Falkowski ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa.
Warszawa : Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa, 2002.

Książka 1/1 WY
 

Rezultaty od 20 do 38 z 101

Spróbuj innego zapytania używając