KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 123

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 123

  Egz.
Dost./Ogl.

Środki trwałe i ich amortyzacja / [Dokument elektroniczny] Edyta Prasek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe w bilansie jednostki gospodarczej / [Dokument elektroniczny] Marta Bęza ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk i Krzysztofa Gawkowskiego ; Uczelnia Techniczno Handlowa im. H. Chodkowskiej.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Termin "kreatywna rachunkowośc" - dylematy poznawcze / Agnieszka Wikarczyk.. Nauki społeczne w dobie innowacji. 2019, s. 230-248

Miejsce: Artykuły
0/0

Ustalenie wyniku finansowego i jego podział / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

VAT i procedura jego rozliczania / [Dokument elektroniczny] Monika Dyoniziak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wartości niematerialne i prawne w działalności działu rachunkowości przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Daria Wiktoria Kucharczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ kryzysu bankowego z lat 2007–2009 w USA na udzielanie kredytów hipotecznych w wybranych państwach UE / [Dokument elektroniczny] Maciej Gajda ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wstępna analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XXX w latach 2018-2020 / [Dokument elektroniczny] Anna Wójcicka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wybrane zasady rachunkowości i ich zastosowanie / [Dokument elektroniczny] Paulina Malinowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wycena majątku bankruta na przykładzie upadłości Amber Gold sp. z o.o. / [Dokument elektroniczny] Natalia Modrak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do porównania sytuacji finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w latach 2011-2013 / [Dokument elektroniczny] Agata Galus ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej Wawel S.A. na podstawie sprawozdań za lata 2010-2012 / [Dokument elektroniczny] Joanna Marta Szydlik ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wynagrodzenia i rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Sipak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Aneta Sokołowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenie jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Dorota Traczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynik finansowy a dochód jednostki Wawel S.A. / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Radzka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym na przykładzie spółki XYZ w 2019 roku / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 96 do 114 z 123

Spróbuj innego zapytania używając