KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 80

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 80

  Egz.
Dost./Ogl.

Rozliczenie wynagrodzeń oraz wydatków pracowniczych poniesionych na rzecz jednostki gospodarczej / [Dokument elektroniczny] Konrad Ujazda ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródła informacji do analizy finansowej / [Dokument elektroniczny] Adrianna Bubrowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Sprawozdanie finansowe : [Dokument elektroniczny] podstawowe założenia / Klaudia Regulska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Sprawozdanie finansowe jako główne źródło danych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa : [Dokument elektroniczny] na przykładzie Huge Idea Sp. z o.o. w 2016 r. / Sylwia Sarnecka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki pieniężne w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Monika Laskowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki pieniężne w rachunkowości / [Dokument elektroniczny] Magdalena Dobrzyńska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe : [Dokument elektroniczny] porównanie w świetle ustawy o rachunkowości, standardów rachunkowości i prawa podatkowego / Daria Nagańska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe i ich amortyzacja / [Dokument elektroniczny] Edyta Prasek ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe w bilansie jednostki gospodarczej / [Dokument elektroniczny] Marta Bęza ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Ustalenie wyniku finansowego i jego podział / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

VAT i procedura jego rozliczania / [Dokument elektroniczny] Monika Dyoniziak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wartości niematerialne i prawne w działalności działu rachunkowości przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Daria Wiktoria Kucharczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ kryzysu bankowego z lat 2007–2009 w USA na udzielanie kredytów hipotecznych w wybranych państwach UE / [Dokument elektroniczny] Maciej Gajda ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wstępna analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XXX w latach 2018-2020 / [Dokument elektroniczny] Anna Wójcicka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wybrane zasady rachunkowości i ich zastosowanie / [Dokument elektroniczny] Paulina Malinowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenia i rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Sipak ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Aneta Sokołowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynagrodzenie jako koszt przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Dorota Traczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym na przykładzie spółki XYZ w 2019 roku / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 80

Spróbuj innego zapytania używając