START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 71

<<Poprzednie 1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 71

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Międzynarodowy przepływ towarów w świetle prawa celnego Unii Europejskiej / Olga Wiszniewska ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Nielegalny międzynarodowy obrót towarowy na przykładzie konwencji CITES i TRIPS / Dagmara Klein ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Nielegalny obrót towarów pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą / Mikhailo Bondar ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Obsługa celna w transporcie lotniczym / Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 3, s. 59-70 2080-8461.

Artykuły 0/2

Odprawy towarów w transporcie kolejowym na przykładzie PKP Cargo / Michał Turuk ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Ograniczenia w międzynarodowym handlu zagranicznym w aspekcie obrotu towarami i usługami strategicznymi dla bezpieczeństwa państwa / Dariusz Jaroszewski ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Organizacja sieci i pracy przejść granicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Olga Magdalena Wyszyńska ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka gospodarcza Polski po roku 1989 / Damian Kaniewski ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka handlowa UE i jej wpływ na wymianę towarową Polska-Rosja / Piotr Lekowski ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Rosji / Marcin Bieńkowski ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polska Straż Graniczna oraz Służba Celna w systemie transeuropejskim / Anna Marta Kędzierska ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polska w strefie Schengen / Izabela Kuta ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polska w strefie Schengen : geneza, współpraca i konsekwencje / Damian Grabowski ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Porównanie funkcjonowania administracji celnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej / Olga Wiszniewska ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Potencjał tranzytowy w obrocie międzynarodowym Unii Europejskiej / Iwona Kokoszka ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Pozycja gospodarcza Włoch w Unii europejskiej / Marcin Gorczyca ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Preferencyjne pochodzenie towarów jako element handlu międzynarodowego na przykładzie Turcji i państw EFTA / Katarzyna Bobruk ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Proces nadawania towarom przeznaczenia celnego / Piotr Zaręba ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przepisy celne : charakterystyka i zastosowanie / Paweł Nowak ; Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1
 

Rezultaty od 20 do 38 z 71

Spróbuj innego zapytania używając